5 LET FUNGOVÁNÍ KRAJSKÉ KNIHOVNY V PROSTORÁCH 14|15 BI

Krajská knihovna Františka Bartoše před pěti lety otevřela v nových prostorách 14|15 BAŤOVA INSTITUTU

V roce 2013 byl dokončen projekt Krajského kulturního a vzdělávacího centra, jehož realizátorem byl Zlínský kraj a došlo k přestěhování krajské knihovny z historické budovy na třídě T. Bati ve Zlíně do nových prostor 14|15 BAŤOVA INSTITUTU. Knihovna následovala Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně, které se do rekonstruovaného komplexu v továrním areálu přestěhovaly na jaře téhož roku.

Ve stávajícím sídle knihovny jsou návštěvníkům k dispozici celkem tři patra, kromě obvyklých knihovních prostor také kavárna, přednáškové sály, poslechová místa, individuální a kolektivní studovny. Pod platformou spojující budovy 14 a 15 Baťova institutu jsou umístěny sklady knihovního fondu, jejichž kompletní vybavení kompaktními regály a další technikou bylo dokončeno v letošním roce v rámci projektu Integrovaného regionálního operačního programu spolufinancovaného Evropskou unií. Díky tomu jsou všechny fondy Ústřední knihovny operativně dostupné uživatelům na jednom místě a knihovna má zázemí i pro poskytování služeb knihovnám v obcích a městech zlínského regionu. Celkově knihovna uchovává přes půl miliónu dokumentů.

Slavnostní otevření nové knihovny v budově 15 a současně dokončení celého projektu se uskutečnilo 27. 9. 2013. Při příležitosti 5. výročí zahájení provozu v nových prostorách budou 27. září první noví zájemci o roční registraci v daný den registrováni zdarma, a to u všech pultů Ústřední knihovny a obvodních knihoven.

Poslední změna: 25.09.2018