1989 / editor, text Tomáš Pospěch

Stručná anotace: 
Jádro publikace tvoří kritické zhodnocení obrazového materiálu, který zachytil dění roku 1989 (Palachův týden, útěk občanů NDR, listopadové události nebo zvolení Václava Havla prezidentem). Doplňují ho díla, jež reflektovala každodenní život v daném roce nebo se vyjadřovala ke společenským a politickým problémům. Důraz je kladen na tehdy nejvýznamnější fotografické osobnosti a jejich prezentace je volena tak, aby se odlišil jednotlivý způsob vidění a rukopis. V rámci výzkumu a procházení autorských archivů jsou do publikace zařazeny snímky nově objevených fotografů i dosud nepublikované snímky autorů již známých.
Obrázek obálky: 
1989 / editor, text Tomáš Pospěch - obálka knihy

Poslední změna: 15.09.2020