11.7.1412 - poprava tří mládenců: odpustkové bouře v Praze / Pavel Soukup

Stručná anotace: 
Živé a barvité líčení události, která je obecně známá především z Vávrova filmu Jan Hus, totiž zatčení a popravu tří mladíků, kteří se „provinili“ vyrušováním při kázání v kostele. Celá událost je zasazena do širokého kontextu tzv. odpustkových bouří v Praze roku 1412 a jejich důsledků, včetně kostnického koncilu. Autor, vědecký pracovník Centra medievistických studií při Filosofickém ústavu AV ČR, se zabývá též „druhým životem“ tří popravených mládenců v paměti následujících staletí.
Obrázek obálky: 
11.7.1412 - poprava tří mládenců: odpustkové bouře v Praze / Pavel Soukup - obálka knihy

Poslední změna: 15.04.2019