Regionální funkce ve Zlínském kraji

Knihovna je regionálním centrem knihovnických, bibliografických a informačních služeb pro síť veřejných knihoven Zlínského kraje. Tyto služby zajišťuje především Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje.

Na základě smluvního vztahu pověřila KKFB výkonem regionálních funkcí pro základní knihovny:

Zajištění výkonu regionálních funkcí se řídí
Metodickým pokynem Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven (z roku 2014) a Zásadami zajištění regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji.


Koncepce rozvoje regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji na období 2014-2017

Dne 5. 5. 2014 vzala Rada Zlínského kraje na vědomí Koncepci rozvoje regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji na období 2014-2017. 


Roční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí ve Zlínském kraji:

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011


Publikace Knihovny Zlínského kraje: Činnost a výsledky veřejných knihoven:

2016 | 2015 2014 | 2013 |2012 | 2011 | 2010 | další


Deník veřejné knihovny na rok 2017 a 2018

Deník veřejné knihovny na rok 2015 a 2016


 


Poslední změna: 10.01.2018