Krajská knihovna Františka Bartoše - logo Národní knihovna (logo) Zlínský kraj (logo) 

Seminář Elektronické služby knihoven

Seminář uspořádaly Národní knihovna České republiky a Krajská knihovna Františka Bartoše 5. a 6. května 2009 ve Zlíně s podporou dotace Ministerstva kultury ČR z programu VISK 2.

Fotografie ze semináře

Seznam účastníků

Rozhovor o semináři s PhDr. Zdeňkou Friedlovou na stanici Český rozhlas Leonardo [MP3] (5' 30" od začátku záznamu)

Prezentace

5. května - úterý

Prezentace ve formátu PDF Prezentace ve formátu HTML Prezentace ve formátu MS PowerPointMgr. Zlata Houšková, Národní knihovna ČR
Elektronické služby - volba alternativy
V konkurenci audiovizuálních médií by knihovny neměly ztratit svou pozici informačních center a center vzdělávání. Stále silněji by se měly prosazovat také jako centra komunitního života. Pro obě tyto funkce bude zcela limitní, jak se postaví k otázce využívání ICT v oblasti elektronických služeb, ale také například budování virtuálních komunit, které jsou stále zajímavějším prostředím pro některé skupiny mladých lidí. Propojení virtuálního a reálného světa v prostředí knihovny dává velké možnosti k tomu, aby si knihovny udržely / získaly dobrou pozici ve společnosti.
Prezentace ve formátu PDF Prezentace ve formátu HTML Prezentace ve formátu MS PowerPointIng. Martin Vojnar, Vědecká knihovna v Olomouci
Postupné proměny automatizovaných knihovních systémů
Příspěvek se zaměřuje na aktuální trendy vývoje automatizovaných knihovních systémů s důrazem na přímé poskytování elektronických i tradičních služeb knihoven svým uživatelům. Budou předvedeny vybrané praktické ukázky a nabídnuty k diskusi a inspiraci.
Prezentace ve formátu PDF Prezentace ve formátu HTML Prezentace ve formátu MS PowerPointMgr. Jaroslava Štěrbová a Veronika Chruščová, Městská knihovna v Praze
Městská knihovna v Praze pro všechny i na míru: koncept elektronických služeb
Informace o elektronických službách největší veřejné knihovny ČR: Web pro mládež - aneb knihovna není jen povinná četba; Proměny hlavního webu; Můj web v MKP. Nová kategorie čtenářů podle Boženy Němcové - aneb čtenář registrovaný / neregistrovaný. Proměny knihovního katalogu.
Prezentace ve formátu PDF Prezentace ve formátu HTML Prezentace ve formátu MS PowerPointPhDr. Vít Richter, Národní knihovna ČR
Služby elektronického dodávání dokumentů (EDD) v ČR
Legislativní rámec poskytování služeb EDD v ČR. Postavení knihoven, koncových uživatelů a ochránců autorských práv. Zkušenosti s praktickým fungováním služeb EDD po uzavření kolektivní smlouvy mezi NK ČR a DILLIA.
Prezentace ve formátu PDF Prezentace ve formátu HTML Prezentace ve formátu MS PowerPointIng. Miloslav Brada, Mgr. Zuzana Švastová, Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského, Praha
e-PK: aktuální stav služeb DDS
 
Prezentace ve formátu PDF Prezentace ve formátu HTML Prezentace ve formátu MS PowerPoint (Instantní komunikace)| Prezentace ve formátu PDF Prezentace ve formátu HTML Prezentace ve formátu MS PowerPoint (Multimediální studijně-relaxační místa)Mgr. Hanuš Karpíšek, Městská knihovna Antonína Marka Turnov
Elektronické služby v městské knihovně Turnov
Příspěvek představí zkušenosti s provozem instantní komunikace v knihovně (s uživateli i mezi zaměstnanci), bude prezentován záměr vybudování tzv. multimediálních studijně-relaxační míst a nebude chybět seznámení s webem turnovské knihovny v oblasti doplňkových elektronických služeb. Příspěvek bude založen na praktických zkušenostech, ale chce posloužit i jako námět k diskusi.
Prezentace ve formátu PDF Prezentace ve formátu HTML Prezentace ve formátu MS PowerPointBc. Jarmila Trnčáková, Prezentace ve formátu PDF Prezentace ve formátu HTML Prezentace ve formátu MS PowerPoint PhDr. Ondřej Fabián, Ústřední knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a její (nejen elektronické) služby
Cílem prezentace je představit přiklad konkrétní knihovny a jejích služeb, digitální knihovnu, implementaci moderních elektronických služeb a komunikačních technologii. Důraz je kladen na specifičnost a odlišnost prostředí vysoké školy a možnost práce ve virtuálním prostředí.

6. května - středa

Prezentace ve formátu PDF Prezentace ve formátu HTML Prezentace ve formátu MS PowerPointPhDr. Helena Gajdušková, Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně
Zkušenosti s tvorbou a využíváním nového webu Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně
12 let zkušeností s tvorbou webu vsetínské knihovny. Tvorba webu vlastními silami, zkušenosti s externí firmou - výhody a nevýhody.
Prezentace ve formátu PDF Prezentace ve formátu HTML Prezentace ve formátu MS PowerPointPhDr. Petr Škyřík, KISK Masarykova univerzita Brno
Řízení virtuálních týmů a projektů
V příspěvku budou představeny nové možnosti při řízení virtuálních týmů a projektů v prostředí knihoven. Ústřední tezí je myšlenka, jak to udělat, aby spolu knihovny lépe spolupracovaly, komunikovaly a sdílely informace. V příspěvku budou vyvozeny náměty pro práci virtuálních týmů a ukázány praktické aplikace.
[prezentace není k dispozici]Mgr. Lenka Antošová, Knihovna města Hradce Králové
Web pro děti: nutnost nebo nadstandard?
Jakou podobu a funkce má (může mít) web pro dětské čtenáře. Využití šablony - její možnosti a omezení. Zkušenosti knihovníka s interaktivním dětským webem. A co na to dětští čtenáři. Zkušenosti s Librískovým dětským webem v Knihovně města Hradce Králové.
Prezentace na webu SlideShare Prezentace ve formátu PDF Prezentace ve formátu HTML Prezentace ve formátu MS PowerPointIng. Jan Kaňka, Krajská knihovna Františka Bartoše, Zlín
Weby knihoven: jaké jsou, nejsou a mohly by být
Příspěvek nabídne analýzu vybraných knihovních webů v ČR a zahraničí, pokusí se formulovat jejich specifika a silné i slabé stránky. Budou zmíněny základní zásady tvorby webů a metody testování jejich použitelnosti, ať už při tvorbě nového webu či přebudovávání stávajícího.
Prezentace ve formátu PDF Prezentace ve formátu HTML Prezentace ve formátu MS PowerPointBc. Tomáš Bouda, KISK Masarykova univerzita Brno
Second Life a knihovny
S nástupem nových ICT a výkonných počítačů se vynořují nové příležitosti pro knihovny a jejich presentaci, poskytování informací uživateli a další zajímavé a vedlejší aktivity. 3D virtuální prostředí nabízí možnost vytvořit vlastní virtuální budovu knihovny, která přebírá funkce reálné knihovny a zaměřuje se na nové skupiny uživatelů. Cílem příspěvku je seznámit účastníky semináře s virtuálním světem Second Life a příležitostmi, které tato platforma nabízí. Součástí přednášky bude také krátká exkurze do virtuální Regionální knihovny Karviná a dalších knihoven zahraničních.

Fotografie ze semináře

Fotografie ze semináře Elektronické služby knihoven (5.-6. 5. 2009, Zlín) Fotografie ze semináře Elektronické služby knihoven (5.-6. 5. 2009, Zlín) Fotografie ze semináře Elektronické služby knihoven (5.-6. 5. 2009, Zlín) Fotografie ze semináře Elektronické služby knihoven (5.-6. 5. 2009, Zlín) Fotografie ze semináře Elektronické služby knihoven (5.-6. 5. 2009, Zlín) Fotografie ze semináře Elektronické služby knihoven (5.-6. 5. 2009, Zlín) Fotografie ze semináře Elektronické služby knihoven (5.-6. 5. 2009, Zlín) Fotografie ze semináře Elektronické služby knihoven (5.-6. 5. 2009, Zlín) Fotografie ze semináře Elektronické služby knihoven (5.-6. 5. 2009, Zlín)Fotografie ze semináře Elektronické služby knihoven (5.-6. 5. 2009, Zlín) Fotografie ze semináře Elektronické služby knihoven (5.-6. 5. 2009, Zlín) Fotografie ze semináře Elektronické služby knihoven (5.-6. 5. 2009, Zlín) Fotografie ze semináře Elektronické služby knihoven (5.-6. 5. 2009, Zlín) Fotografie ze semináře Elektronické služby knihoven (5.-6. 5. 2009, Zlín) Fotografie ze semináře Elektronické služby knihoven (5.-6. 5. 2009, Zlín) Fotografie ze semináře Elektronické služby knihoven (5.-6. 5. 2009, Zlín) Fotografie ze semináře Elektronické služby knihoven (5.-6. 5. 2009, Zlín)


© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace