Krajská knihovna Františka Bartoše - logo

Přehled přírůstků regionální literatury za rok 2019

Zlínský kraj

Tento soupis obsahuje bibliografické citace dokumentů ve fondu Krajské knihovny Františka Bartoše vydaných v roce 2019, které se ke Zlínskému kraji tematicky či autorsky vztahují. Naučná literatura je tříděna do tematických skupin podle kategorií Konspektu. Uvítáme informace o titulech regionální literatury, které se v soupisu nenacházejí (akvizice@kfbz.cz).

Seznam pro okres Zlín


Naučná literatura | Beletrie


1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

HOLCMAN, Josef. Karel chodí po zemi : (o životě a dobách Karla Pavlištíka). Vydání první. Zlín : Klub h+Z, 2019. 225 stran . ISBN 978-80-904197-5-9.

My a oni : domácí a cizí v lidové tradici. Vydání první. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2019. 318 stran . ISBN 978-80-87671-39-9.

PETRÁKOVÁ, Blanka. Lidový oděv ve Štítné nad Vláří-Popově . [Česko] : Markéta Mikuličáková a Animato, o.s., [2019]. 66 stran .

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

KŘESADLOVÁ, Lenka. Příběhy stromů : stromy Republiky Zlínského kraje 1918-2018. Vydání první. Kroměříž : Národní památkový ústav, území odborné praoviště v Kroměříži, 2019. 151 stran . ISBN 978-80-87231-49-4.

Líska : diář 2019/2020. 7. edice. Vsetín : Líska, z.s., 2019. 100 stran . Oříšek.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

BENDA, Jan. Týrlová, Zeman a ti druzí : historie zlínského (gottwaldovského) studia animovaného filmu. První vydání. Praha : Powerprint, 2019. 202 stran ;. ISBN 978-80-7568-182-9.

HASOŇ, Jaromír. FA Kudlov 4, 78-92 : Kudlovská stodola : filmové ateliéry v Gottwaldově-Zlíně se osamostatňují = The Kudlov Barn : film studios in Gottwaldov-Zlín become independent. Vydání první. [Zlín] : Nadační fond Kovárny VIVA, 2019. 255 stran . ISBN 978-80-907300-3-8.

Leo Rosten, Pan Kaplan má stále třídu rád : lingvistická komedie. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2019. 20 nečíslovaných stran .

Leoard Gershe, Motýli jsou volní : křehká komedie. Zlín : Městské divadlo Zlín, [2019]. 20 neřčíslovaných stran .

Pat & Mat v divadle : kutilská pohádka. Zlín : Městské divadlo Zlín, [2019]. 1 složený list (4 strany) .

Petr Michálek, Jan Šotkovský, Zdeněk Král, Jednou budem dál : český sen. Zlín : Městské divadlo Zlín, [2019]. 28 nečíslovaných stran .

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

CEKOTA, Vojtěch. 75 let s trolejbusy : dalších pět let s trolejbusy a autobusy ve Zlíně a Otrokovicích : 2014-2019. Zlín : Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o., 2019. 37 stran . ISBN 978-80-270-5834-1.

CULÍK KONČITÍKOVÁ, Gabriela. 99 trefných postřehů Tomáše Bati . Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2019. 279 stran . ISBN 978-80-907584-0-7.

CULÍK KONČITÍKOVÁ, Gabriela. Baťovská hesla . Zlín : Nadace Tomáše Bati, [2019?]. 6 stran na 1 listu .

Dělník, šéf, člověk: Tomáš Baťa (1876-1932) : přehledy, myšlenky, výběrová bibliografie = Factory worker, boss, fellow - Tomáš Baťa (1876-1932) : basic information, thoughts, selected bibliography. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2019. 169 stran . ISBN 978-80-245-2298-2.

KREJČÍ, Vladimír. Poznamenaný : deset měsíců s Janem A. Baťou. Vydání první. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2019. 295 stran . Tema ; svazek 31. ISBN 978-80-88304-08-1.

KUČEROVÁ, Dagmar. Lexikon mzdového účetnictví pro rok 2019 . [Dolní Lhota] : Dagmar Kučerová, 2019. 91 stran ;.

NOVÁK, Petr. Řízení režijních nákladů z pohledu chování nákladů a variability nákladových skupin ve výrobních firmách = Magagement of overheads in terms of the cost behavior and variability of cost groups in manufacturing enterprises : teze habilitační práce. Vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2019. 88 stran ;. Teze habilitační práce. ISBN 978-80-7454-824-6.

PASEKOVÁ, Marie. Sbírka příkladů z finančního účetnictví : studijní pomůcka pro distanční studium. 1. díl . Vyd. 2., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007-. 108 s., [7] s. příl. ;. ISBN 978-80-7318-581-7 (1. díl brož.).

POKLUDA, Zdeněk. Ze Zlína do světa - příběh Tomáše Bati = From Zlin into the world - the story of Tomas Bata. Čtvrté vydání. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2019. 85 stran .

SOBOTKA, Richard. Průmysl na Rožnovsku : od vodních mlýnů k železným hamrům. 1. vydání. Rožnov pod Radhoštěm : Richard Sobotka, 2019. 47 stran ;. ISBN 978-80-270-6092-4.

SOUKALOVÁ, Radomila. Marketing.. : is a creative science. 1st edition. In Zlín : Tomas Bata University, 2019. 135 stran . ISBN 978-80-7454-866-6.

ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie : stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech : učebnice. Vydání pro rok 2019/2020. Zlín : CEED, 2019. 303 stran . ISBN 978-80-87301-24-1.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

BLECHA, Ivan. Bytí a svět : Heidegger v kontextu. Zlín : Archa, 2019. 463 stran ;. Varia ; svazek 7. ISBN 978-80-87545-67-6.

Cyrilometodějská stezka : kalendář akcí 2019. Zlín : Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., [2019?]. 44 nečíslovaných stran .

ČAGÁNEK, Michal. Odvaha milovat . Vydání druhé. V Nezdenicích : Michal Čagánek - Já jsem Ty, 2019. 36 stran . ISBN 978-80-906777-4-6.

GRAUBNER, Jan. Chci být opravdovým křesťanem : pomůcka duchovního doprovázení. Vydání třetí. [Zlín] : Časopis Nezbeda a Cvrček, o.p.s., 2019. 75 stran . ISBN 978-80-906564-9-9.

HODOUŠ, Stanislav. Křižovatka náboženství, církví a sekt na Holešovsku . Vydání první. Prusinovice : vydáno autorem, 2019. 102 stran . ISBN 978-80-270-6331-4.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

BARTOŠÍKOVÁ, Alena. Za studánkami Bílých Karpat . 2. doplněné vydání. Beroun : Nakladatelství MH, 2019. 135 stran . ISBN 978-80-86720-80-7.

BLAHA, Jiří. Chřiby : po skalách a lomech. I . První vydání. Boršice : Buchlov, 2019. 115 stran . Chřiby záhadné a mytické ; sv. 14. ISBN 978-80-906524-7-7.

KOŇAŘÍK, František. Arthur Gordon Pym v Schengenu. Valašské Meziříčí : Moravská gobelínová manufaktura, spol. s r.o., 2019. 73 stran . ISBN 978-80-907092-1-8.

LAVAY, Martin. Měsíční šachta : podivný příběh nejzáhadnější slovenské jeskyně. 1. vydání. Praha : XYZ, 2019. 374 stran . ISBN 978-80-7597-558-4.

Stopami Baťů : putování baťovským Zlínem = follow the Bata track. Vydání: první. Zlín : Oddělení cestovního ruchu a informací a Oddělení tiskové Magistrátu města Zlína, 2019. 56 stran . ISBN 978-80-87766-15-6.

ZIKMUND, Miroslav. Sloni žijí do sta let . Druhé, přepracované a doplněné vydání, v nakladatelství Jota první. [Praha] : PiranhaFilm, 2019. 257 stran, 6 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7565-433-5.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

JILÍK, Jiří. Poolšavím cestou králů i špehýřů . První vydání. Praha : Regia, 2019. 207 stran . Tajemné stezky. ISBN 978-80-87866-44-3.

KLIMT, Vojtěch. Poddat se nemíním : příběh knihtiskařů Krylových. První vydání. Praha : Galén, [2019]. 492 stran . ISBN 978-80-7492-456-9.

KRAJŇÁK, Matúš. Pelhřimovsko z nebe = Pelhřimov Region from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2019. 127 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-47-3.

KRAMOLIŠ, Martin. Historie domu na ulici Bayerova . Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 2019. 55 stran . Milé tisky ; svazek č. 19. ISBN 978-80-87334-38-6.

MALOVANÝ, Jakub. Samet v divadle . První vydání. Zlín : Jakub Malovaný vlastním nákladem, 2019. 184 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-270-6942-2.

Moderní Evropan první poloviny 19. století : k životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře. Vydání první. Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2019. 331 stran . ISBN 978-80-7476-168-3.

MRÁZOVÁ, Renata. Velké ženy z malé země . 1. vydání. [Česko] : Renata Mrázová, 2019. 143 stran . ISBN 978-80-270-5433-6.

NEDBÁLEK, Karel. Cesta Františka Čuby z Březové k JZD Slušovice . První vydání. Slušovice : Monument, 2019. 155 stran . ISBN 978-80-88143-27-7.

OLŠINA, Miroslav. Holešovské devítky : historická výročí města Holešova a holešovských organizací a spolků : doprovodný tisk ke stejnojmenné výstavě 26.9.-31.12. 2019 zámek Holešov, arkády zámku. 1. vydání. Holešov : město Holešov, 2019. 231 stran . Knihovnička Holešovska ; 37. svazek. ISBN 978-80-270-7166-1.

PÁNEK, Marek. Jak se žilo v Prštném . Vydání první. Zlín - Prštné : Marek Pánek, 2019. 79 stran . ISBN 978-80-270-7068-8.

PAPRČKA, Milan. Benešovsko z nebe = Benešov region from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2019. 143 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-46-6.

PAPRČKA, Milan. Havlíčkobrodsko z nebe = Havlíčkův Brod Region from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2019. 127 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-53-4.

PAPRČKA, Milan. Teplicko z nebe = Teplicko region from heaven = Die Region Teplicko vom Himmel. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2019. 135 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-52-7.

PAPRČKA, Milan. Vyškovsko z nebe = Vyškov region from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2019. 143 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-50-3.

PETRÁKOVÁ, Blanka. Jak se žilo v luhačovických lázních před 100 lety . Vydání druhé. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2019. 16 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87130-49-0.

PETRÁKOVÁ, Blanka. Luhačovice a Židé : historie židovských obyvatel a návštěvníků Luhačovic. Vydání první. Ve Zlíně : Muzeum jihovýchodní Moravy, 2019. 97 stran . ISBN 978-80-87130-50-6.

Po této ulici se také procházeli : ulice Dr. Veselého : Nová městská promenáda, aneb, Slavní návštěvníci Luhačovic, příznivci a budovatelé lázní. [Luhačovice] : [Muzeum luhačovického Zálesí], [2019]. 1 složený list (12 stran) .

PORTL, Pavel. Sametová revoluce v Uherském Hradišti . Vydání první. Uherské Hradiště : město Uherské Hradiště ve spolupráci se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, 2019. 111 stran . ISBN 978-80-87589-11-3.

RAPUŠÁKOVÁ, Jana. Poutní stezkou ze Zašové do Korně . Zašová : obec Zašová, 2019. 35 stran . ISBN 978-80-907583-0-8.

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Milotice - kraj jezer, vodních ptáků a rybářů . Vydání druhé. [Valašské Meziříčí] : Blanka Růžičková (Krystal) pro obec Milotice, 2019. 23 stran . ISBN 978-80-87556-29-0.

SLAVÍČEK, Jaromír. Dúžniky : zaniklá osada. 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2019. 64 stran . ISBN 978-80-88116-85-1.

SLAVÍČEK, Jaromír. V náručí bílých skal . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2019. 75 stran . ISBN 978-80-88116-92-9.

Střípky z historie Holešovska IV. : sborník Vlastivědného kroužku Holešov 2019. 1. vydání. Holešov : Město Holešov a Vlastivědný kroužek Holešov, o.s., 2019. 80 stran .

Valašsko : historie a kultura. II.,. Obživa . Vydání první. Rožnov pod Radhoštěm : Národní muzeum v přírodě, 2019. 623 stran . ISBN 978-80-7599-103-4.

ZETĚK, Jan. Půlstoletí na vsi . Vydání první. Zádveřice : Region, 2019. 173 stran .

^ nahoru ^


9. Hudba

ČÍHAL, Petr. S hudbou utěšitelkou a průvodkyní životem : rozhovory s Karlem Dýnkou. Vydání první. Uherské Hradiště : Město Uherské Hradiště, 2019. 140 stran . ISBN 978-80-87589-10-6.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

JANČÁŘ, Radek. Noc s Andersenem : 20 let. Vydání první. [Uherské Hradiště] : Spolek přátel literatury a Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana, 2019. 97 stran . ISBN 978-80-903098-9-0.

^ nahoru ^


14. Lékařství

KEIJZER, Mirjam de. Rebozo od techniky k mistrovství = The Rebozo technique unfolded : pracovní kniha rebozo-masáže. První vydání. [Česko] : [UNUECO], 2019. 158 stran . Rodolad : rodový soulad. ISBN 978-80-270-5864-8.

KOČENDOVÁ, Jana. Migréno, díky! . Bratislava : Eugenika, 2019. 95 stran ;. ISBN 978-80-8100-611-1.

KURAS, Benjamin. K.O. sexu : jak blaho vymýtit. Praha : Eminent, 2019. 121 stran ;. ISBN 978-80-7281-541-8.

OREL, Miroslav. Anatomie a fyziologie lidského těla : pro humanitní obory. Vydání 1. Praha : Grada, 2019. 448 stran . Psyché. ISBN 978-80-271-0531-1.

Příběhy naší slané vody luhačovské zvláště pak Vincentky, aneb, "Nemocnému k útěše zdravému k potěše!" . Havřice : Luhačovický okrašlovací spolek Calma, o.s., 2019. 52 nečíslovaných stran .

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

Krajské vojenské velitelství Zlín. 1. vydání. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ, [2019]. 15 stran . ISBN 978-80-7278-784-5.

ŠERHANT, Jan. Válečná odysea 1939-46 : vzpomínky. První vydání. Praha : Vintage Aviation, 2019. 123 stran, 29 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-270-4685-0.

VALENTA, Anděloslav. Za císaře pána : zapomenuté vzpomínky na Velkou válku. Vydání první. [Bystřice pod Hostýnem] : město s Bystřice pod Hostýnem, 2019. 67 stran . Edice Zpravodaje města Bystřice pod Hostýnem,. ISBN 978-80-906209-3-3.

^ nahoru ^


18. Sociologie

Katalog poskytovatelů sociálních služeb : průvodce sociálními (a souvisejícími) službami ve Zlíně : březen 2019. Vydání dvacáté. Zlín : Centrum služeb a podpory Zlín, 2019. 107 stran102 stran .

PADEVĚT, Jiří. Komunistické lágry : tábory nucené práce, nápravně pracovní tábory, pracovní útvary vězňů a internační místa duchovních 1948-1962. Vydání první. Praha : Academia, 2019. 310 stran . Průvodce. ISBN 978-80-200-2977-5.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

CULÍK KONČITÍKOVÁ, Gabriela. 99 sladkých teček Marie Baťové . Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2019. 295 stran . ISBN 978-80-906540-9-9.

IVANOV, Miroslav. Sága o životě a smrti Jana Bati a jeho bratra Tomáše . Vydání čtvrté, v Euromedia Group první. Praha : Euromedia Group, 2019. 461 stran . Universum. ISBN 978-80-7617-768-0.

JOCHYMEK, Jaroslav. Orkafář, šlejfíř a sicař, aneb, Stará řemesla na Slovácku . První vydání. Uherské Hradiště : Ottobre 12, 2019. 169 stran .

KMENT, Zdeněk. Rozmarné hostince valašské : ve Valašském Meziříčí, Vsetíně, Rožnově p.R. a jinde na Valašsku. I. vydání. Valašské Meziříčí : Zdeněk Kment - Echo Books, 2019. 415 stran . ISBN 978-80-907639-0-6.

SOBOTKA, Richard. Brillovka . Vydání první. Rožnov pod Radhoštěm : Neovit, 2019. 203 stran . ISBN 978-80-270-6394-9.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

HOŠEK, Arnošt. Od S.K. Baťa po současnost 1919-2019, aneb, 100 let zlínského fotbalu . Zlín : FC Fastav Zlín, a.s., [2019?]. 222 stran .

HURTA, Karel. 100 let sportu na Bystřičce . První vydání. Bystřička : TJ Sokol Bystřička, 2019. 36 stran, 76 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-270-5841-9.

JERMAKOV, Jiří. Volant a čtyři kola Jiřího Sedláře . Vydání první. Zlín : Mevadex, s.r.o., 2019. 253 stran . ISBN 978-80-270-6145-7.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ CHŘIBSKÝ LENOCHOD (BŘEZOLUPY, ČESKO). Paměti k 60 letům od založení . [Březolupy] : [Klub českých turistů, Chřibský lenochod Březolupy], 2019. 111 stran . ISBN 978-80-270-6419-9.

KOSATÍK, Pavel. Emil Běžec . Vydání druhé, doplněné. Praha : Knižní klub, 2019. 372 stran . Universum. ISBN 978-80-242-6297-0.

KREJČÍ, Libor. 100 let házené v Holešově : 1919-2019. autoři: Libor Krejčí, Evžen Horák. Holešov : Oddíl házené Tělovýchovné jednoty Holešov, 2019. 216 stran . ISBN 978-80-270-7165-4.

VABROUŠEK, Petr. Jak na triatlon . Přepracované a doplněné 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 2019. 434 stran . ISBN 978-80-204-5682-3.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

80→1939-2019 SUPŠ : výstava pedagogů SUPŠ Uherské Hradiště : (17.1.-17.2.2019) Muzeum Napajedla. [Uherské Hradiště] : [SUPŠ], [2019]. 20 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-907389-0-4.

CIGLER, Václav. Václav Cigler - Michal Motyčka : hranoly a válce. První vydání. Zlín : Zlínský zámek, o.p.s. : Galerie Václava Chada ve Zlíně, 2019. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-907467-1-8.

DVOŘÁK, Martin. Návraty : 80 - 1939-2019 SUPŠ. Vydání první. [Uherské Hradiště] : Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, 2019. 51 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-907389-1-1.

GARTNEROVÁ, Eva. Nenávratné stopy : tradice a udržitelnost jako roční téma galerie G18 = Irreversible traces : tradition and sustainability as the annual theme of the G18 Gallery. První vydání. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, 2019. 287 stran . ISBN 978-80-7454-870-3.

HÁBL, Patrik. Patrik Hábl : S/M/L/XL. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., Galerie Václava Chada ve Zlíně, 2019. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-907467-6-3.

HÁBL, René. Micromegas : (soubor obrazů z let 2001-2011) = (set of paintings from 2001 to 2011) : teze habilitační práce. Vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2019. 47 stran . Teze habilitační práce. ISBN 978-80-7454-827-7.

HORŇÁKOVÁ, Ladislava. Změny a vize industriální architektury ve Zlíně 1989-2019 : výstavní projekt k 30. výročí sametové revoluce. Zlín : Cream Real Estate, s.r.o., 2019. složený list (40 stran) .

HOSNEDL, Jan. Ženy a dobrodružství Bohumila Konečného . 2. rozšířené vydání. V Plzni : Středoškolský klub ASK ČR při Gymnáziu, 2019. 213 stran . ISBN 978-80-270-5526-5.

HVÍŽĎALA, Karel. Prostory a dialogy Evy Jiřičné . Druhé doplněné vydání, v Mladé frontě první. Praha : Mladá fronta, 2019. 245 stran . ISBN 978-80-204-5216-0.

JIŘIČNÁ, Eva. Fenomén : schody Evy Jiřičné jako umělecký objekt. Vydání první. Praha : Prostor - architektura, interiér, design, o.p.s., [2019]. 85 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87064-28-3.

JIŘIČNÁ, Eva. Phenomenon : the staircases of Eva Jiřičná as an art form. First edition. Praha : Prostor - architektura, interiér, design, o.p.s., [2019]. 85 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87064-29-0.

KOUKALOVÁ, Martina. Neuskutečněné stavby ve Valašském Meziříčí 1918-1948 . Valašské Meziříčí : Kulturní zařízení města Valašského Meziřící, 2019. 117 stran .

KOVANDA, Jaroslav. Jaroslav Kovanda : kubismus v praxi. Kroměříž : Galerie Orlovna, [2019?]. 11 nečíslovaných stran .

Láska v křečích explozí : Škola umění Zlín. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2019. 16 stran . ISBN 978-80-907467-3-2.

MALINA, Dalibor. Věděl jsem, že tady budu jednou žít : František a Marie Podešvovi. Vydání první. Velké Karlovice : Kruh přátel Karla Hofmana, nadační fond, 2019. 344 stran . ISBN 978-80-270-5591-3.

POKLUDA, Zdeněk. Zlínský památník Tomáše Bati : o Památníku - o Baťovi - o Gahurovi. Zlín : Stanislav Nováček, 2019. 23 stran . ISBN 978-80-270-6490-8.

PTÁČKOVÁ, Miroslava. Zlín Design Market 2019 . První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2019. 1 list (8 stran) . ISBN 978-80-907467-4-9.

Rozum versus cit : zlínský průmyslový design 1918-1958. 1. vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2019. 112 stran . ISBN 978-80-7454-861-1.

SOŠŤÁK, Libor. Pařížský skicák . Bystřička : Pavel Kotrla - Klenov, 2019. 92 stran . ISBN 978-80-905649-5-4.

SOVADNÍKOVÁ, Jana. Galerie nejen na kolíčku : radost z tvorby. První vydání. [Holešov] : 3. ZŠ Holešov, 2019. 57 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-270-5757-3.

Testament - Manifest = Testament - Manifesto. Vydání první. Zlín : Statutární město Zlín, 2019. 319 číslovaných stran, 12 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87766-17-0.

ULLRICHOVÁ, Eva. Jana Ullrichová - proměny růže . Vydání první. [Valašské Meziříčí] : Nadační fond ZUŠ Alfréda Radoka : Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, p.o., 2019. 166 stran . ISBN 978-80-902742-9-7.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

OBCHODNÍ AKADEMIE, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY (UHERSKÉ HRADIŠTĚ, ČESKO). #100 let jsme OAUH, aneb, 100 let v dobré společnosti. Uherské Hradiště : Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 2019. 107 stran . ISBN 978-80-270-6148-8.

VALKOUNOVÁ, Tereza. Nejlepší hry z lesních školek . 1. vydání. Brno : CPress, 2019. 183 stran . ISBN 978-80-264-2570-0.

Vysokoškolský učitel : vzdělávání, praktiky, pozice = University teacher : education, practice, position. Pořadí vydání: první. [Brno] : Česká pedagogická společnost, 2019. 202 stran . Pedagogika. ISBN 978-80-7454-917-5.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

PRACHAŘ, Jan. Lovecké příběhy nejen z kunovské honitby . [Česko] : [nakladatel není známý], 2019. 123 stran . ISBN 978-80-270-6094-8.

Z minulosti myslivny U Tří křížů a obory pod Buchlovem . Buchlovice ; Trenčín : Lesy České republiky, s.p., 2019. 111, 111 stran . ISBN 978-80-86945-34-7.

^ nahoru ^


Beletrie

BLATNÝ, Ivan. Hledání přítomného času . V nakladatelství Host a nakladatelství Druhé město vydání první. Brno : Host : Druhé město, 2019. 81 stran ;. ISBN 978-80-7577-999-1.

BLATNÝ, Ivan. Melancholické procházky . V nakladatelství Host a nakladatelství Druhé město vydání první. Brno : Host : Druhé město, 2019. 57 stran . ISBN 978-80-275-0020-8.

BLATNÝ, Ivan. Paní Jitřenka . V nakladatelství Host a nakladatelství Druhé město vydání první. Brno : Host : Druhé město, 2019. 57 stran . ISBN 978-80-275-0019-2.

BLATNÝ, Ivan. Tento večer . V nakladatelství Host a nakladatelství Druhé město vydání první. Brno : Host : Druhé město, 2019. 73 stran . ISBN 978-80-275-0021-5.

CÍSAŘOVÁ, Jana. Osudová setkání : 1. díl z cyklu Zahradnice z předměstí. Vydání první. [Litomyšl] : H.R.G., 2019. 198 stran ;. ISBN 978-80-88320-08-1.

HUDEC, Petr. Tajemství Libosadu . 1. vydání. Praha : Národní památkový ústav, 2019. 113 stran . ISBN 978-80-7480-126-6.

JANČÍK, Augustin. Pohádky a pověsti z Držkové . Vydání první. Držková : Obec Držková, 2019. 18 stran . ISBN 978-80-907018-0-9.

JARONĚK, Petr. Ospalá slovanská díra . První vydání. Praha : Argo, 2019. 212 stran ;. ISBN 978-80-257-2777-5.

JEŽKOVÁ, Alena. Robinson z hypermarketu a jiné povídky . [Ostrava] : Celé Česko čte dětem, [2019]. 83 stran . ISBN 978-80-270-5560-9.

JILÍK, Fanek. Bosá léta : kniha dětství slováckého chlapce. Vydání druhé. Buchlovice : Veligrad, 2019. 207 stran . ISBN 978-80-906114-8-1.

KNEDLOVÁ, Sylva. Fryštácké minipověsti . Fryšták : [nakladatel není známý], 2019. 61 stran .

KOŘÍNKOVÁ, Marcela. Prokletý kámen . Vydání první. Kroměříž : Knihovna Kroměřížska, 2019. 36 stran . Bezceler. ISBN 978-80-86759-11-1.

KOTRLA, Pavel. Mírný severní . První vydání. Bystřička : Pavel Kotrla - Klenov, 2019. 64 stran . ISBN 978-80-905649-6-1.

KOVANDA, Jaroslav. Cirkus Bruno . První vydání. Praha : Ivana Pecháčková - Meander, 2019. 49 nečíslovaných stran . Modrý slon ; 145. svazek. ISBN 978-80-7558-073-3.

KOVANDA, Jaroslav. Divadlo prchajících : povídky. [Zlín] : JáSám, 2019. 183 stran ;. ISBN 978-80-907157-2-1.

KOVANDA, Jaroslav. Moje přítelkyně žížala : básně pro děti i dospělé. 1. vydání. V Praze : Albatros, 2019. 63 stran . Poežie : edice poezie pro děti ; svazek 1. ISBN 978-80-00-05584-8.

KUBÍK, Martin. Valašský komiks . Vydání první. Vsetín . : Masarykova veřejná knihovna Vsetín, 2019. 85 stran . ISBN 978-80-87991-10-7.

MACOUREK, Miloš. Jakub a dvě stě dědečků . 2. vydání. V Praze : Albatros, 2019. 88 stran . ISBN 978-80-00-05428-5.

Máme kostru ve skříni : strašidelné verše pro statečné děti. 1. vydání. V Praze : Albatros, 2019. 45 stran . ISBN 978-80-00-05383-7.

NEUŽIL, František. Řezenské ortely . Vydání třetí, v nakladatelství MOBA vydání první. Brno : MOBA, 2019. 364 stran ;. ISBN 978-80-243-8880-9.

OTÉPKA, Petr. P.O. Zemšťan . Otrokovice : vydal autor vlastním nákladem, 2019. 183 stran ;. ISBN 978-80-270-5893-8.

Píšu povídky, píšu básně.. a Ex-libris 2019 : sborníček vítězných prací z literární a výtvarné soutěže. tentokrát na téma Já a můj hrdina. Uherské Hradiště : Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti, 2019. 55 stran .

POCHA, Mark E. Oni . 1. vydání. Kroměříž : Carcosa, 2019. 214 stran ;. ISBN 978-80-88243-17-5.

SKOVAJSA, Vojtěch. Esence Asli . Vydání první. Praha : Práh, 2019. 137 stran . ISBN 978-80-7252-807-3.

STRUHAR, Stanislav. Cizinci : dvě povídky. Vydání první. Praha : Volvox Globator, 2019. 99 stran ;. ISBN 978-80-7511-481-5.

STRUHAR, Stanislav. Fremde Männer : zwei Erzählungen. Klagenfurt/Celovec : Wieser Verlag, [2019]. 113 stran ;. ISBN 978-3-99029-325-6.

STRUHAR, Stanislav. Stará zahrada = Der alte Garten : Gedichttrilogie. Klagenfurt/Celovec : Wieser Verlag, [2019]. 123 stran ;. ISBN 978-3-99029-340-9.

ŠIŠKOVÁ, Šárka. Dokonalý život? . První vydání. Ve Zlíně : Literi, 2019. 231 stran . ISBN 978-80-907093-1-7.

ŠMAKAL, Pavel. Aforismy 1963-2018 . Vydání první. Slušovice : Monument, 2019. 72 stran ;. ISBN 978-80-88143-26-0.

ŠMAKAL, Pavel. Kosmický i pozemský humor . Klečůvka : Pavel Šmakal, 2019. 67 stran ;.

ŠMAKAL, Pavel. Plechová tsunami : motoristické anekdoty : humor za volantem. [Zlín?] : [nakladatel není známý], 2019. přibližně 140 stran ;.

ŠMAKAL, Pavel. Povídky a postřehy z jedné i druhé diktatury . Klečůvka : Pavel Šmakal, 2019. 75 stran ;. Smích není hřích.

ŠMAKAL, Pavel. Sport a smích . [Zlín?] : [nakladatel není známý], 2019. 120 stran ;.

ŠMAKAL, Pavel. Vlastní aforismy . Klečůvka : Pavel Šmakal, 2019. 41 stran ;.

ZETĚK, Jan. Oštrléze, aneb, Pozdní sklizeň . Vydání první. Zádveřice : Region, 2019. 97 stran . ISBN 978-80-904761-6-5.


© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně