Krajská knihovna Františka Bartoše - logo

Přehled přírůstků regionální literatury za rok 2019

Okres Zlín

Tento soupis obsahuje bibliografické citace dokumentů ve fondu Krajské knihovny Františka Bartoše vydaných v roce 2019, které se k okresu Zlín tematicky či autorsky vztahují. Naučná literatura je tříděna do tematických skupin podle kategorií Konspektu. Uvítáme informace o titulech regionální literatury, které se v soupisu nenacházejí (akvizice@kfbz.cz).

Seznam pro Zlínský kraj


Naučná literatura | Beletrie


1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání


1. Antropologie, etnografie

HOLCMAN, Josef. Karel chodí po zemi : (o životě a dobách Karla Pavlištíka). Vydání první. Zlín : Klub h+Z, 2019. 225 stran . ISBN 978-80-904197-5-9.

PETRÁKOVÁ, Blanka. Lidový oděv ve Štítné nad Vláří-Popově . [Česko] : Markéta Mikuličáková a Animato, o.s., [2019]. 66 stran .

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

KŘESADLOVÁ, Lenka. Příběhy stromů : stromy Republiky Zlínského kraje 1918-2018. Vydání první. Kroměříž : Národní památkový ústav, území odborné praoviště v Kroměříži, 2019. 151 stran . ISBN 978-80-87231-49-4.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

BENDA, Jan. Týrlová, Zeman a ti druzí : historie zlínského (gottwaldovského) studia animovaného filmu. První vydání. Praha : Powerprint, 2019. 202 stran ;. ISBN 978-80-7568-182-9.

HASOŇ, Jaromír. FA Kudlov 4, 78-92 : Kudlovská stodola : filmové ateliéry v Gottwaldově-Zlíně se osamostatňují = The Kudlov Barn : film studios in Gottwaldov-Zlín become independent. Vydání první. [Zlín] : Nadační fond Kovárny VIVA, 2019. 255 stran . ISBN 978-80-907300-3-8.

Leo Rosten, Pan Kaplan má stále třídu rád : lingvistická komedie. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2019. 20 nečíslovaných stran .

Leoard Gershe, Motýli jsou volní : křehká komedie. Zlín : Městské divadlo Zlín, [2019]. 20 neřčíslovaných stran .

Pat & Mat v divadle : kutilská pohádka. Zlín : Městské divadlo Zlín, [2019]. 1 složený list (4 strany) .

Petr Michálek, Jan Šotkovský, Zdeněk Král, Jednou budem dál : český sen. Zlín : Městské divadlo Zlín, [2019]. 28 nečíslovaných stran .

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

CEKOTA, Vojtěch. 75 let s trolejbusy : dalších pět let s trolejbusy a autobusy ve Zlíně a Otrokovicích : 2014-2019. Zlín : Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o., 2019. 37 stran . ISBN 978-80-270-5834-1.

CULÍK KONČITÍKOVÁ, Gabriela. 99 trefných postřehů Tomáše Bati . Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2019. 279 stran . ISBN 978-80-907584-0-7.

CULÍK KONČITÍKOVÁ, Gabriela. Baťovská hesla . Zlín : Nadace Tomáše Bati, [2019?]. 6 stran na 1 listu .

Dělník, šéf, člověk: Tomáš Baťa (1876-1932) : přehledy, myšlenky, výběrová bibliografie = Factory worker, boss, fellow - Tomáš Baťa (1876-1932) : basic information, thoughts, selected bibliography. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2019. 169 stran . ISBN 978-80-245-2298-2.

KREJČÍ, Vladimír. Poznamenaný : deset měsíců s Janem A. Baťou. Vydání první. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2019. 295 stran . Tema ; svazek 31. ISBN 978-80-88304-08-1.

NOVÁK, Petr. Řízení režijních nákladů z pohledu chování nákladů a variability nákladových skupin ve výrobních firmách = Magagement of overheads in terms of the cost behavior and variability of cost groups in manufacturing enterprises : teze habilitační práce. Vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2019. 88 stran ;. Teze habilitační práce. ISBN 978-80-7454-824-6.

PASEKOVÁ, Marie. Sbírka příkladů z finančního účetnictví : studijní pomůcka pro distanční studium. 1. díl . Vyd. 2., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007-. 108 s., [7] s. příl. ;. ISBN 978-80-7318-581-7 (1. díl brož.).

POKLUDA, Zdeněk. Ze Zlína do světa - příběh Tomáše Bati = From Zlin into the world - the story of Tomas Bata. Čtvrté vydání. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2019. 85 stran .

SOUKALOVÁ, Radomila. Marketing.. : is a creative science. 1st edition. In Zlín : Tomas Bata University, 2019. 135 stran . ISBN 978-80-7454-866-6.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

BLECHA, Ivan. Bytí a svět : Heidegger v kontextu. Zlín : Archa, 2019. 463 stran ;. Varia ; svazek 7. ISBN 978-80-87545-67-6.

GRAUBNER, Jan. Chci být opravdovým křesťanem : pomůcka duchovního doprovázení. Vydání třetí. [Zlín] : Časopis Nezbeda a Cvrček, o.p.s., 2019. 75 stran . ISBN 978-80-906564-9-9.

HODOUŠ, Stanislav. Křižovatka náboženství, církví a sekt na Holešovsku . Vydání první. Prusinovice : vydáno autorem, 2019. 102 stran . ISBN 978-80-270-6331-4.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

LAVAY, Martin. Měsíční šachta : podivný příběh nejzáhadnější slovenské jeskyně. 1. vydání. Praha : XYZ, 2019. 374 stran . ISBN 978-80-7597-558-4.

Stopami Baťů : putování baťovským Zlínem = follow the Bata track. Vydání: první. Zlín : Oddělení cestovního ruchu a informací a Oddělení tiskové Magistrátu města Zlína, 2019. 56 stran . ISBN 978-80-87766-15-6.

ZIKMUND, Miroslav. Sloni žijí do sta let . Druhé, přepracované a doplněné vydání, v nakladatelství Jota první. [Praha] : PiranhaFilm, 2019. 257 stran, 6 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7565-433-5.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

JILÍK, Jiří. Poolšavím cestou králů i špehýřů . První vydání. Praha : Regia, 2019. 207 stran . Tajemné stezky. ISBN 978-80-87866-44-3.

KRAJŇÁK, Matúš. Pelhřimovsko z nebe = Pelhřimov Region from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2019. 127 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-47-3.

MALOVANÝ, Jakub. Samet v divadle . První vydání. Zlín : Jakub Malovaný vlastním nákladem, 2019. 184 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-270-6942-2.

MRÁZOVÁ, Renata. Velké ženy z malé země . 1. vydání. [Česko] : Renata Mrázová, 2019. 143 stran . ISBN 978-80-270-5433-6.

NEDBÁLEK, Karel. Cesta Františka Čuby z Březové k JZD Slušovice . První vydání. Slušovice : Monument, 2019. 155 stran . ISBN 978-80-88143-27-7.

PÁNEK, Marek. Jak se žilo v Prštném . Vydání první. Zlín - Prštné : Marek Pánek, 2019. 79 stran . ISBN 978-80-270-7068-8.

PAPRČKA, Milan. Benešovsko z nebe = Benešov region from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2019. 143 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-46-6.

PAPRČKA, Milan. Havlíčkobrodsko z nebe = Havlíčkův Brod Region from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2019. 127 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-53-4.

PAPRČKA, Milan. Teplicko z nebe = Teplicko region from heaven = Die Region Teplicko vom Himmel. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2019. 135 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-52-7.

PAPRČKA, Milan. Vyškovsko z nebe = Vyškov region from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2019. 143 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-50-3.

PETRÁKOVÁ, Blanka. Jak se žilo v luhačovických lázních před 100 lety . Vydání druhé. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2019. 16 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87130-49-0.

PETRÁKOVÁ, Blanka. Luhačovice a Židé : historie židovských obyvatel a návštěvníků Luhačovic. Vydání první. Ve Zlíně : Muzeum jihovýchodní Moravy, 2019. 97 stran . ISBN 978-80-87130-50-6.

Po této ulici se také procházeli : ulice Dr. Veselého : Nová městská promenáda, aneb, Slavní návštěvníci Luhačovic, příznivci a budovatelé lázní. [Luhačovice] : [Muzeum luhačovického Zálesí], [2019]. 1 složený list (12 stran) .

ZETĚK, Jan. Půlstoletí na vsi . Vydání první. Zádveřice : Region, 2019. 173 stran .

^ nahoru ^


9. Hudba

ČÍHAL, Petr. S hudbou utěšitelkou a průvodkyní životem : rozhovory s Karlem Dýnkou. Vydání první. Uherské Hradiště : Město Uherské Hradiště, 2019. 140 stran . ISBN 978-80-87589-10-6.

^ nahoru ^


14. Lékařství

KEIJZER, Mirjam de. Rebozo od techniky k mistrovství = The Rebozo technique unfolded : pracovní kniha rebozo-masáže. První vydání. [Česko] : [UNUECO], 2019. 158 stran . Rodolad : rodový soulad. ISBN 978-80-270-5864-8.

KOČENDOVÁ, Jana. Migréno, díky! . Bratislava : Eugenika, 2019. 95 stran ;. ISBN 978-80-8100-611-1.

KURAS, Benjamin. K.O. sexu : jak blaho vymýtit. Praha : Eminent, 2019. 121 stran ;. ISBN 978-80-7281-541-8.

OREL, Miroslav. Anatomie a fyziologie lidského těla : pro humanitní obory. Vydání 1. Praha : Grada, 2019. 448 stran . Psyché. ISBN 978-80-271-0531-1.

Příběhy naší slané vody luhačovské zvláště pak Vincentky, aneb, "Nemocnému k útěše zdravému k potěše!" . Havřice : Luhačovický okrašlovací spolek Calma, o.s., 2019. 52 nečíslovaných stran .

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

Krajské vojenské velitelství Zlín. 1. vydání. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ, [2019]. 15 stran . ISBN 978-80-7278-784-5.

ŠERHANT, Jan. Válečná odysea 1939-46 : vzpomínky. První vydání. Praha : Vintage Aviation, 2019. 123 stran, 29 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-270-4685-0.

^ nahoru ^


18. Sociologie

Katalog poskytovatelů sociálních služeb : průvodce sociálními (a souvisejícími) službami ve Zlíně : březen 2019. Vydání dvacáté. Zlín : Centrum služeb a podpory Zlín, 2019. 107 stran102 stran .

PADEVĚT, Jiří. Komunistické lágry : tábory nucené práce, nápravně pracovní tábory, pracovní útvary vězňů a internační místa duchovních 1948-1962. Vydání první. Praha : Academia, 2019. 310 stran . Průvodce. ISBN 978-80-200-2977-5.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

CULÍK KONČITÍKOVÁ, Gabriela. 99 sladkých teček Marie Baťové . Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2019. 295 stran . ISBN 978-80-906540-9-9.

IVANOV, Miroslav. Sága o životě a smrti Jana Bati a jeho bratra Tomáše . Vydání čtvrté, v Euromedia Group první. Praha : Euromedia Group, 2019. 461 stran . Universum. ISBN 978-80-7617-768-0.

JOCHYMEK, Jaroslav. Orkafář, šlejfíř a sicař, aneb, Stará řemesla na Slovácku . První vydání. Uherské Hradiště : Ottobre 12, 2019. 169 stran .

KMENT, Zdeněk. Rozmarné hostince valašské : ve Valašském Meziříčí, Vsetíně, Rožnově p.R. a jinde na Valašsku. I. vydání. Valašské Meziříčí : Zdeněk Kment - Echo Books, 2019. 415 stran . ISBN 978-80-907639-0-6.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

HOŠEK, Arnošt. Od S.K. Baťa po současnost 1919-2019, aneb, 100 let zlínského fotbalu . Zlín : FC Fastav Zlín, a.s., [2019?]. 222 stran .

JERMAKOV, Jiří. Volant a čtyři kola Jiřího Sedláře . Vydání první. Zlín : Mevadex, s.r.o., 2019. 253 stran . ISBN 978-80-270-6145-7.

KOSATÍK, Pavel. Emil Běžec . Vydání druhé, doplněné. Praha : Knižní klub, 2019. 372 stran . Universum. ISBN 978-80-242-6297-0.

VABROUŠEK, Petr. Jak na triatlon . Přepracované a doplněné 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 2019. 434 stran . ISBN 978-80-204-5682-3.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

GARTNEROVÁ, Eva. Nenávratné stopy : tradice a udržitelnost jako roční téma galerie G18 = Irreversible traces : tradition and sustainability as the annual theme of the G18 Gallery. První vydání. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, 2019. 287 stran . ISBN 978-80-7454-870-3.

HÁBL, Patrik. Patrik Hábl : S/M/L/XL. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., Galerie Václava Chada ve Zlíně, 2019. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-907467-6-3.

HORŇÁKOVÁ, Ladislava. Změny a vize industriální architektury ve Zlíně 1989-2019 : výstavní projekt k 30. výročí sametové revoluce. Zlín : Cream Real Estate, s.r.o., 2019. složený list (40 stran) .

HOSNEDL, Jan. Ženy a dobrodružství Bohumila Konečného . 2. rozšířené vydání. V Plzni : Středoškolský klub ASK ČR při Gymnáziu, 2019. 213 stran . ISBN 978-80-270-5526-5.

HVÍŽĎALA, Karel. Prostory a dialogy Evy Jiřičné . Druhé doplněné vydání, v Mladé frontě první. Praha : Mladá fronta, 2019. 245 stran . ISBN 978-80-204-5216-0.

JIŘIČNÁ, Eva. Fenomén : schody Evy Jiřičné jako umělecký objekt. Vydání první. Praha : Prostor - architektura, interiér, design, o.p.s., [2019]. 85 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87064-28-3.

JIŘIČNÁ, Eva. Phenomenon : the staircases of Eva Jiřičná as an art form. First edition. Praha : Prostor - architektura, interiér, design, o.p.s., [2019]. 85 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87064-29-0.

KOVANDA, Jaroslav. Jaroslav Kovanda : kubismus v praxi. Kroměříž : Galerie Orlovna, [2019?]. 11 nečíslovaných stran .

Láska v křečích explozí : Škola umění Zlín. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2019. 16 stran . ISBN 978-80-907467-3-2.

MALINA, Dalibor. Věděl jsem, že tady budu jednou žít : František a Marie Podešvovi. Vydání první. Velké Karlovice : Kruh přátel Karla Hofmana, nadační fond, 2019. 344 stran . ISBN 978-80-270-5591-3.

POKLUDA, Zdeněk. Zlínský památník Tomáše Bati : o Památníku - o Baťovi - o Gahurovi. Zlín : Stanislav Nováček, 2019. 23 stran . ISBN 978-80-270-6490-8.

PTÁČKOVÁ, Miroslava. Zlín Design Market 2019 . První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2019. 1 list (8 stran) . ISBN 978-80-907467-4-9.

Rozum versus cit : zlínský průmyslový design 1918-1958. 1. vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2019. 112 stran . ISBN 978-80-7454-861-1.

Testament - Manifest = Testament - Manifesto. Vydání první. Zlín : Statutární město Zlín, 2019. 319 číslovaných stran, 12 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87766-17-0.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

VALKOUNOVÁ, Tereza. Nejlepší hry z lesních školek . 1. vydání. Brno : CPress, 2019. 183 stran . ISBN 978-80-264-2570-0.

Vysokoškolský učitel : vzdělávání, praktiky, pozice = University teacher : education, practice, position. Pořadí vydání: první. [Brno] : Česká pedagogická společnost, 2019. 202 stran . Pedagogika. ISBN 978-80-7454-917-5.

^ nahoru ^


Beletrie

BLATNÝ, Ivan. Hledání přítomného času . V nakladatelství Host a nakladatelství Druhé město vydání první. Brno : Host : Druhé město, 2019. 81 stran ;. ISBN 978-80-7577-999-1.

BLATNÝ, Ivan. Melancholické procházky . V nakladatelství Host a nakladatelství Druhé město vydání první. Brno : Host : Druhé město, 2019. 57 stran . ISBN 978-80-275-0020-8.

BLATNÝ, Ivan. Paní Jitřenka . V nakladatelství Host a nakladatelství Druhé město vydání první. Brno : Host : Druhé město, 2019. 57 stran . ISBN 978-80-275-0019-2.

BLATNÝ, Ivan. Tento večer . V nakladatelství Host a nakladatelství Druhé město vydání první. Brno : Host : Druhé město, 2019. 73 stran . ISBN 978-80-275-0021-5.

CÍSAŘOVÁ, Jana. Osudová setkání : 1. díl z cyklu Zahradnice z předměstí. Vydání první. [Litomyšl] : H.R.G., 2019. 198 stran ;. ISBN 978-80-88320-08-1.

JANČÍK, Augustin. Pohádky a pověsti z Držkové . Vydání první. Držková : Obec Držková, 2019. 18 stran . ISBN 978-80-907018-0-9.

JARONĚK, Petr. Ospalá slovanská díra . První vydání. Praha : Argo, 2019. 212 stran ;. ISBN 978-80-257-2777-5.

JEŽKOVÁ, Alena. Robinson z hypermarketu a jiné povídky . [Ostrava] : Celé Česko čte dětem, [2019]. 83 stran . ISBN 978-80-270-5560-9.

Kde končí svět? : sborník vítězných prací literární soutěže dětských autorů Zlínského kraje 2018/2019. Uherské Hradiště : Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti, 2019. 47 stran .

KNEDLOVÁ, Sylva. Fryštácké minipověsti . Fryšták : [nakladatel není známý], 2019. 61 stran .

KOVANDA, Jaroslav. Cirkus Bruno . První vydání. Praha : Ivana Pecháčková - Meander, 2019. 49 nečíslovaných stran . Modrý slon ; 145. svazek. ISBN 978-80-7558-073-3.

KOVANDA, Jaroslav. Divadlo prchajících : povídky. [Zlín] : JáSám, 2019. 183 stran ;. ISBN 978-80-907157-2-1.

KOVANDA, Jaroslav. Moje přítelkyně žížala : básně pro děti i dospělé. 1. vydání. V Praze : Albatros, 2019. 63 stran . Poežie : edice poezie pro děti ; svazek 1. ISBN 978-80-00-05584-8.

Máme kostru ve skříni : strašidelné verše pro statečné děti. 1. vydání. V Praze : Albatros, 2019. 45 stran . ISBN 978-80-00-05383-7.

OTÉPKA, Petr. P.O. Zemšťan . Otrokovice : vydal autor vlastním nákladem, 2019. 183 stran ;. ISBN 978-80-270-5893-8.

SKOVAJSA, Vojtěch. Esence Asli . Vydání první. Praha : Práh, 2019. 137 stran . ISBN 978-80-7252-807-3.

STRUHAR, Stanislav. Cizinci : dvě povídky. Vydání první. Praha : Volvox Globator, 2019. 99 stran ;. ISBN 978-80-7511-481-5.

STRUHAR, Stanislav. Fremde Männer : zwei Erzählungen. Klagenfurt/Celovec : Wieser Verlag, [2019]. 113 stran ;. ISBN 978-3-99029-325-6.

STRUHAR, Stanislav. Stará zahrada = Der alte Garten : Gedichttrilogie. Klagenfurt/Celovec : Wieser Verlag, [2019]. 123 stran ;. ISBN 978-3-99029-340-9.

ŠIŠKOVÁ, Šárka. Dokonalý život? . První vydání. Ve Zlíně : Literi, 2019. 231 stran . ISBN 978-80-907093-1-7.

ŠMAKAL, Pavel. Aforismy 1963-2018 . Vydání první. Slušovice : Monument, 2019. 72 stran ;. ISBN 978-80-88143-26-0.

ŠMAKAL, Pavel. Kosmický i pozemský humor . Klečůvka : Pavel Šmakal, 2019. 67 stran ;.

ŠMAKAL, Pavel. Plechová tsunami : motoristické anekdoty : humor za volantem. [Zlín?] : [nakladatel není známý], 2019. přibližně 140 stran ;.

ŠMAKAL, Pavel. Povídky a postřehy z jedné i druhé diktatury . Klečůvka : Pavel Šmakal, 2019. 75 stran ;. Smích není hřích.

ŠMAKAL, Pavel. Sport a smích . [Zlín?] : [nakladatel není známý], 2019. 120 stran ;.

ŠMAKAL, Pavel. Vlastní aforismy . Klečůvka : Pavel Šmakal, 2019. 41 stran ;.

ZETĚK, Jan. Oštrléze, aneb, Pozdní sklizeň . Vydání první. Zádveřice : Region, 2019. 97 stran . ISBN 978-80-904761-6-5.


© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně