Krajská knihovna Františka Bartoše - logo

Přehled přírůstků regionální literatury za rok 2016

Zlínský kraj

Tento soupis obsahuje bibliografické citace dokumentů ve fondu Krajské knihovny Františka Bartoše vydaných v roce 2016, které se ke Zlínskému kraji tematicky či autorsky vztahují. Naučná literatura je tříděna do tematických skupin podle kategorií Konspektu. Uvítáme informace o titulech regionální literatury, které se v soupisu nenacházejí (akvizice@kfbz.cz).

Seznam pro okres Zlín


Naučná literatura | Beletrie


1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

HABARTOVÁ, Romana. Slovácko očima Františka Horenského : František Horenský (1866-1933), učitel, publicista, fotograf. Vydání: první. Boršice : Obec Boršice, 2016. 479 stran . ISBN 978-80-260-9995-6.

KUTĚJOVÁ-ROKYTOVÁ, Anna. Vzpomínky z Jasenné . Vydání první. Jasenná : rodina Rokytova, 2016. 127 stran . Paměť lidí a míst. ISBN 978-80-87210-54-3.

ŠTĚRBA, Stanislav. Hody s právem kdysi a dnes, v Kunovicích, Míkovicích, Véskách, Podolí, Popovicích a Sadech (Derfli) : o původu, historii, průběhu hodů, termínech a právu, aneb, co by měla vědět a umět hodová chasa. [Kunovice] : Město Kunovice, 2016. 25 stran . ISBN 978-80-270-0500-0.

To sem čuła na vlastní oči.. : tradiční vyprávění na nedašovském Závrší. Druhé, opravené a doplněné vydání. Valašské Klobouky : Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, v.v.i., Praha - pracoviště Brno, 2016. 335 stran . Laterňa ; 4. svazek. ISBN 978-80-905408-4-2.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

JULINOVÁ, Markéta. Výskyt a vlastnosti polutantů : poznámky k vybraným kapitolám. Vydání první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. 112 stran . ISBN 978-80-7454-584-9.

ŠEVČÍKOVÁ, Jaroslava. Přírodní památka Vršky-Díly : regionální učebnice : návrh terénních cvičení a metodika pro výuku v terénu. Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, p.o. : ZŠ Vsetín, 2016. 48 stran . ISBN 978-80-87614-45-7.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

Anna Petrželková, Dobré mravy : lekce tance a společenského chování nejen podle Ladislava Špačka. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2016. 20 nečíslovaných stran .

Hana Mikolášková, INRI : divadelní evangelium tady a teď očima těch druhých. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2016. 24 číslovaných stran, 6 nečíslovaných stran .

JANÍKOVÁ, Jana. Ateliér Hermíny Týrlové . První vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. 162 stran . ISBN 978-80-7454-593-1.

KLOS, Elmar. FA Kudlov. 1,. 36-45. Kudlovská stodola. Založení a první léta filmových ateliérů ve Zlíně = Kudlov barn: the establishment and first years of the Film studios in Zlín . Vydání první. Zlín : Filmfest, s.r.o., 2016. 255 stran . ISBN 978-80-260-9823-2.

Vladimír Fekar, Jozef Krasula, Bio ráj . Zlín : Městské divadlo Zlín, 2016. 22 stran, 6 nečíslovaných stran .

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

600 hesel Baťa . Vydání: třetí. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2016. 72 stran . ISBN 978-80-905896-7-4.

BAŤA, Tomáš. Reflections and speeches . Third edition. Zlín : Tomas Bata Foundation, 2016. 381 stran . ISBN 978-80-905896-9-8.

CEKOTA, Antonín. Geniální podnikatel Tomáš Baťa . Vydání: třetí. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2016. 352 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-905896-5-0.

HERMAN, Jan. Baťa létá z Otrokovic . 1. vydání. Otrokovice : Město Otrokovice, 2016. 83 stran . ISBN 978-80-270-0026-5.

JECHO, Richard. Baťovské myšlení a jeho aktuálnost . První vydání. [Otrokovice] : Agos, 2016. 106 stran ;. ISBN 978-80-260-9457-9.

JEMELKA, Martin. Tovární města Baťova koncernu : evropská kapitola globální expanze. Vydání 1. Praha : Academia, 2016. 910 stran . Šťastné zítřky ; sv. 24. ISBN 978-80-200-2635-4.

KUČEROVÁ, Dagmar. Lexikon mzdového účetnictví pro rok 2016 . [Dolní Lhota] : Dagmar Kučerová, 2016. 86 stran ;. ISBN 978-80-905712-2-8.

LEČÍKOVÁ, Silvie. Baťovský prodavač . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 109 stran . WALT. ISBN 978-80-7473-472-4.

PASEKOVÁ, Marie. Sbírka příkladů z finančního účetnictví : studijní pomůcka pro distanční studium. 1. díl . Vyd. 2., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007-. 108 s., [7] s. příl. ;. ISBN 978-80-7318-581-7 (1. díl brož.).

SLAVÍČEK, Jaromír. Romantika Vlárské dráhy . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2016. 92 stran . ISBN 978-80-88116-35-6.

Srdcem baťovec : neobyčejné příběhy baťovců v cizině. Vydání: první. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2016. 216 stran . ISBN 978-80-906540-0-6.

Thomas J. Bata. Remembered : recollections from colleague and friends. First edition. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 191 stran . ISBN 978-80-7473-398-7.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

FIC, Igor. Kostel sv. Jana Křtitele v Kroměříži a piaristické modlitby . Vydání první. Praha/Kroměříž : Triton, 2016. 16 stran ;. ISBN 978-80-7553-163-6.

Jan Hus 1415 a 600 let poté : VII. mezinárodní husitologické sympozium Tábor 23.-25. června 2015. Tábor : Husitské muzeum v Táboře, 2015. 440 stran . ISBN 978-80-87516-23-2.

MRÁČKOVÁ, Helena. Jak Alenka s babičkou našly úkryt : pracovní sešit pro děti, které navštivily Otevřené brány Zlínského kraje. Vydání první. [Zlín] : Zlínský kraj, 2016. 21 stran .

PIVOŇKA, Petr. Zlínská kázání Petra Pivoňky . Zlín : Českobratrská církev evangelická ve Zlíně, 2016. 86 stran . ISBN 978-80-270-0560-4.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

EMMERT, František. Zikmund a Hanzelka : s Tatrou kolem světa. 1. vydání. V Brně : CPress, 2016. 271 stran . ISBN 978-80-264-1293-9.

Haná a Střední Morava : cestovatelské tipy po nejkrásnějších místech Moravy. Olomouc : m-ARK Marketing a reklama, 2016. 113 stran . Moravia magazín 2016.

KRAMOLIŠ, Josef. Letadlem & lodí světem : s Janem A. Baťou za světovým obchodem 1932-1937. Vydání: 2016 první. Luhačovice : Ateliér IM, 2016. 212 stran . ISBN 978-80-85948-86-8.

Kunovice . Vydání první. Kunovice : Město Kunovice, 2016. 59 stran . ISBN 978-80-260-9156-1.

Město Hluk : turistický průvodce. Hluk : Město Hluk, 2016. 36 nečíslovaných stran .

Napajedla : průvodce městem. Napajedla : Městský úřad Napajedla, [2016?]. 32 nečíslovaných stran .

SLAVÍČEK, Jaromír. Pohleďte, to je krása . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2016. 86 stran . ISBN 978-80-88116-09-7.

SLAVÍČEK, Jaromír. Toulky Bílými Karpaty . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2016. 101 stran . ISBN 978-80-88116-47-9.

Slovácko : cestovatelské tipy po nejkrásnějších místech Moravy. Olomouc : m-ARK Marketing a reklama, 2016. 106 stran . Moravia magazín 2016.

Valašsko : cestovatelské tipy po nejkásnějších místech Moravy. Olomouc : m-ARK Marketing a reklama, 2016. 82 stran . Moravia magazín 2016.

VANDÍK, Jan. Jsme Zlínský kraj : zajímavosti a NEJ Zlínského kraje, aneb, Co o nás možná ještě nevíte.. Vydání první. [Zlín] : Zlínský kraj, 2016. 29 stran .

Zlínsko a Luhačovicko : cestovatelské tipy po nejkrásnějších místech Moravy. Olomouc : m-ARK Marketing a reklama, 2016. 81 stran . Moravia magazín 2016.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

HAJNÝ, Pavel. Marie Baťová : první dáma Zlína. Praha : Dobrovský s.r.o., 2016. 207 stran, 23 stran obrazových příloh . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-408-1.

JANČÁŘ, Radek. Maršov : osudem zkoušená dědina. První vydání. Uherské Hradiště : Pro fy. Rado & Wan vydalo nakladatelství Ottobre 12, 2016. 281 stran . ISBN 978-80-86528-60-1.

Kam z města do lesa : zajímavé tipy na výlety v okolí Zlína pro pěší a cyklisty. 1. vydání. Zlín : statutární město Zlín, [2016?]. 40 nečíslovaných stran .

KNAP, Jan. Tomáš Baťa ve vzpomínkách našich prodavačů : (vydáno u příležitosti 120. výročí založení firmy BAŤA). Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2016. 80 stran . ISBN 978-80-905896-8-1.

KOTRLA, Pavel. Bystřička . Rozšířené a upravené druhé vydání. [Bystřička] : Obec Bystřička, 2016. 133 stran . ISBN 978-80-270-0575-8.

MACH, Josef. Tomáš Baťa s úsměvem . Vydání třetí. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2016. 74 stran ;. ISBN 978-80-905896-6-7.

Městys Osvětimany. Vydání první. Brno : pro městys Osvětimany vydalo vydavatelství F.R.Z. agency s.r.o., 2016. 116 stran . ISBN 978-80-88131-11-3.

NEDBÁLKOVÁ, Jana. Kronika rodu Nedbálkových z Březové, Veselé, Klečůvky a Želechovic a spřízněných rodin s rodokmenem . Vydání první. Slušovice : Monument, 2016. 249 stran . ISBN 978-80-88143-02-4.

PALA, Josef. Fryšták : kapitoly z dějin města a farnosti. Vydání první. Fryšták : Město Fryšták : Římskokatolická farnost ve Fryštáku, 2016. 151 stran . ISBN 978-80-270-0203-0.

SMRČKA, Jiří. Meziříčské zvony . Vydání první. Valašské Meziříčí : Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí o.s., 2016. 60 stran . Sborník Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí ; číslo 21. ISBN 978-80-270-1330-2.

SOBOTKA, Richard. Mizející historie : hospodářská usedlost Václava a Anny Jakšíkových, Pivovarská ulice č.p. 18, Rožnov pod Radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 2016. 44 stran . Milé tisky ; svazek č. 12. ISBN 978-80-87334-29-4.

VALŮŠEK, David. Hvozdná 1446-2016 : kapitoly z dějin obce. Vydání první. Hvozdná : Obec Hvozdná, 2016. 175 stran . ISBN 978-80-270-0641-0.

ZRNA, Pavel. Chřiby - stopami dálnice . Druhé vydání. Boršice : Buchlov, 2016. 111 stran . Chřiby záhadné a mytické ; sv. 11. ISBN 978-80-906524-3-9.

ŽIŽLAVSKÝ, Bořek. Chřiby : studánky vyprávějí příběhy. I . Druhé vydání. Boršice : Buchlov, 2016. 103 stran . Chřiby záhadné a mytické ; sv. 8. ISBN 978-80-906524-0-8.

ŽIŽLAVSKÝ, Bořek. Chřiby : studánky vyprávějí příběhy. II . Druhé vydání. Boršice : Buchlov, 2016. 127 stran . Chřiby záhadné a mytické ; sv. 9. ISBN 978-80-906524-1-5.

ŽIŽLAVSKÝ, Bořek. Chřiby : studánky vyprávějí příběhy. III . Druhé vydání. Boršice : Buchlov, 2016. 119 stran . Chřiby záhadné a mytické ; sv. 10. ISBN 978-80-906524-2-2.

^ nahoru ^


9. Hudba

PETRŮ, Josef. Jarmila Šuláková : obyčejná valašská cérka. 1. vydání. [Česko] : [Silvia Hrachová], 2016. 167 stran . ISBN 978-80-270-0662-5.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

Mapy ráje : vzpomínky na spisovatelku Marii Podešvovou. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 2016. 35 stran . Milé tisky ; svazek č. 11. ISBN 978-80-87334-28-7.

O kopanickej reči. Druhé, upravené vydání. Starý Hrozenkov : Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s., 2016. 155 stran . ISBN 978-80-260-9986-4.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

RIEDLOVÁ, Dana. Masarykova veřejná knihovna Vsetín : 95 let od založení knihovny, 2. února 1921 - 2. února 2016 : 10 let od přestěhování do nových prostor, 26. září 2006 - 26. září 2016. Vsetín : Masarykova veřejná knihovna Vsetín, 2016. 40 stran . ISBN 978-80-87991-03-9.

^ nahoru ^


13. Matematika

CHRAMCOV, Bronislav. Využití matematického modelování a počítačové simulace při návrhu a řízení výrobních systémů = The use of mathematical modelling and computer simulation for design and control of production systems : teze habilitační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. 63 stran . Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-585-6.

^ nahoru ^


14. Lékařství

KOŘÍNEK, Vlastimil. 140 let Sboru doborovolných hasičů v Buchlovicích . Buchlovice : Sbor dobrovolných hasičů v Buchlovicích, 2016. 60 stran .

MARUŠÁK, Lubomír. Historie Sboru dobrovolných hasičů v Držkové . Vydání první. Držková : Obec Držková, 2016. 99 stran . ISBN 978-80-260-9940-6.

POLÁCH, Ladislav. Příručka duševního zdraví : 25 příběhů z psychiatrické ambulance. Vydání první. Bílovice : SYMEDIS PRO, [2016]. 197 stran . ISBN 978-80-906230-0-2.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

CZINEGOVÁ, Kateřina. Jménem zákona! : kapitoly z minulosti a současnosti bezpečnostních sborů ve Zlíně. Vydání první. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2016. 111 stran . ISBN 978-80-87130-36-0.

DEML, Jiří. Jan Hrubý : život, doba a kamarádi jednoho z mužů 18. června 1942. Kunovice : Město Kunovice, 2016. 527 stran . ISBN 978-80-260-9889-8.

HAJDA, Josef. Pro svobodu člověka . Vydání 2. Wien : C.K. Doppler, 2016. 208 stran .

JANČÁŘ, Radek. Generál věrný svému císaři . Vydání první. Huštěnovice : Obec Huštěnovice, 2016. 31 stran . ISBN 978-80-260-9439-5.

VACULÍK, Miroslav. Dvacet let starostou : ..o sobě, o Liptále, o prezidentovi.. Vydání první. Liptál : Ozvěny života, z.s., 2016. 255 stran . ISBN 978-80-270-0028-9.

^ nahoru ^


16. Právo

KOLUMBER, David. Spory o Baťův odkaz . Vydání: první. Ostrava : Key Publishing s.r.o., 2016. 170 stran, 11 nečíslovaných stran obrazových příloh . Monografie. ISBN 978-80-7418-252-5.

^ nahoru ^


18. Sociologie

HRADCOVÁ, Dana. Příprava na certifikaci Vážka® . První vydání. Praha : Česká alzheimerovská společnost, o.p.s., 2016. 41 stran ;. ISBN 978-80-86541-47-1.

Katalog poskytovatelů sociálních služeb : průvodce sociálními (a souvisejícími) službami ve Zlíně. duben 2016 . Vydání sedmnácté. Zlín : Centrum služeb postiženým Zlín, o.p.s., 2016. 75 stran ;.

ŘIHÁK, Hynek. Příspěvky k dějinám divokého kapitalismu potřetí . Brno : Institut Eugena von Böhm-Bawerka : Bawerk.eu, 2016. 28 stran ;. ISBN 978-80-260-9072-4.

VIERECKL, Michael. Určitě si poradíte : praktické rady pro životní situace, kdy potřebujete zdravotní a sociální služby. Zlínský kraj. Vydání druhé. [Praha] : FM solutions, a.s., 2016. 127 stran . ISBN 978-80-905989-9-7.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

FASSMANN, Vladimír. Rožnovský pivovar : proměny rožnovského pivovaru od roku 1923 ve vzpomínkách Vladimíra Fassmana. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 2016. 50 stran . Milé tisky ; svazek č. 10. ISBN 978-80-87334-27-0.

LENGÁLOVÁ, Anežka. Gumárenský anglicko-český slovník a český výkladový slovník s anglickými ekvivalenty . Druhé, přepracované vydání. Zlín : Česká společnost průmyslové chemie, místní pobočka Gumárenská skupina Zlín, 2016. 213 stran ;. ISBN 978-80-02-02674-7.

MEHEŠOVÁ, Olga. Fenomén ohýbaného nábytku . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, 2015. 62 stran . ISBN 978-80-87614-40-2.

SOBOTKA, Richard. Rožnovský pivovar : historie rožnovského pivovaru od roku 1712 do současnosti. 1. vydání. [Rožnov pod Radhoštěm] : [R. Sobotka], [2016]. 93 stran . Knížka do kapsy. ISBN 978-80-260-9640-5.

VELAN, Libor. Jak chutná Slovácko a Luhačovické Zálesí = The taste of Moravian Slovakia and Luhačovické Zálesí. Vydání první. [Bystřice pod Lopeníkem] : Libor Velan, Artvel, 2016. 150 stran . ISBN 978-80-270-0397-6.

VELAN, Libor. Jak chutná Slovácko = The taste of Moravian Slovakia. Vydání první. [Uherský Brod] : Prima Bilavčík s.r.o., 2016. 150 stran . ISBN 978-80-260-9052-6.

ZRNA, Pavel. Chřiby - stopami dálnice . První vydání. Buchlovice : Veligrad, 2016. 111 stran . Chřiby záhadné a mytické ; sv. 11. ISBN 978-80-906114-1-2.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

BROADBENT, Rick. Vytrvalost : pozoruhodný život a doba Emila Zátopka. Vydání první. [Praha] : Slovart, 2016. 311 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7529-185-1.

KOSATÍK, Pavel. Emil the Runner . First edition. Prague : Prostor - architektura, interiér, design, o.p.s., 2016. 285 stran . ISBN 978-80-87064-20-7.

KOZOHORSKÝ, Richard. Zatracenej Zátopek . I. vydání. Praha : XYZ, 2016. 307 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7505-390-9.

ZÁTOPKOVÁ, Dana. Náš život pod pěti kruhy . Vydání první. Praha : Academia, 2016. 597 stran . ISBN 978-80-200-2599-9.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

BALCAR, Jiří. Jiří Balcar . V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, [2016]. 6 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87671-23-8.

BRYOL, Radek. Možnosti prezentace a udržitelné péče o památky lidové architektury = The possibilities of presentation and sustainable care for vernacular architecture monuments = Möglichkeiten der Präsentation und der nachhaltigen Pflege von Bauwerken der ländlichen Architektur. 1. vydání. Sebranice : Spolek archaických nadšenců, 2016. 139 stran . ISBN 978-80-87210-58-1.

BRYOL, Radek. Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury = The transfer and reconstruction of vernacular architecture monuments = Transferierung und Rekonstruktion von Bauwerken der ländlichen Architektur. 1. vydání. Sebranice : Spolek archaických nadšenců, 2016. 155 stran . ISBN 978-80-87210-57-4.

Dřevěný svět Josefa Heji a řezbáři Hejova nožíku . Vydání první. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2016. 259 stran . ISBN 978-80-87210-55-0.

Jiří Beránek . Vydání: první. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, 2016. 285 stran . ISBN 978-80-7454-556-6.

KARLÍK, Viktor. Viktor Karlík : bronzy - oleje - tisky. První vydání. Zlín : Zlínský zámek, o.p.s. : Galerie Václava Chada ve Zlíně, 2016. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-906382-2-8.

KUPČÍKOVÁ, Miroslava. Zlín Design market 2016 : 26/27/11 : Zlínský zámek o.p.s. : Zlín Design : Galerie Václava Chada : 03. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2016. 1 složený list (8 stran) . ISBN 978-80-906382-4-2.

KURIAL, Antonín. Katalog lidové architektury. Část jedenáctá,. Okres Kroměříž . První vydání. Brno : Barrister & Principal, 2016. 88 stran . ISBN 978-80-7485-106-3.

MALINA, Miroslav. Soukromé války : Miroslav Malina & Michal Malina : 28.1.-3.4.2016. V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, [2016]. 6 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87671-24-5.

Osmnáctá sklizeň : Ateliér Reklamní fotografie FMK UTB ve Zlíně = The eighteenth harvest : Department of Advertising Photography FMC TBU in Zlín. Vydání první. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér Reklamní fotografie, 2016. 108 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7454-586-3.

Prostor Zlín : stálá expozice. První vydání. Ve Zlíně : Krajská galerie výtvarného umění, [2016]. 119 stran . ISBN 978-80-87926-09-3.

RAJLICH, Jan. Jan Rajlich : hloubka plochy : Zlínský zámek o.p.s. - Galerie Václava Chada ve Zlíně. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2016. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-906382-3-5.

SOUKALOVÁ, Radomila. Design stories, aneb, Kreativní inovace a problémy jejich transferu do praxe . 1. vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FMK, 2016. 137 stran . ISBN 978-80-7454-637-2.

Strom : pocta Jindřichu Pruchovi : Jindřich Prucha, Daniel Balabán, Marie Blabolilová, Pavla Dvorská, Lenka Falušiová, Petr Gruber, Patrik Hábl, Eduard Halberštát, Pavel Hayek, František Hodonský, Jitka Chrištofová, Libor Jaroš, Jan Jemelka, Marie Kapounová, Jan Klimeš, Vladimír Kokolia, Inge Kosková, Anežka Kovalová, Miroslav Koval, Alena Kučerová, Beáta Kuruczová, Radoslav Kutra, Petr Kvíčala, Václav Malina, Břetislav Malý, Pavel Mühlbauer, Svatopluk Otisk, Ivan Ouhel, Petr Pastrňák, Zuzana Pernicová, Jiří Petrbok, Dalibor Smutný, Jan Steklík, Miroslav Šnajdr, Kateřina Štenclová, Petr Štěpán, Oldřich Tichý, Petr Veselý, Martin Vybíral, Martin Zálešák, Petr Zinke, Veronika Žáková. 1. vydání. V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, 2016. 14 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87671-27-6.

SVOBODOVÁ, Jana. Supermáma . 1. vydání. Brno : CPress, 2016. 116 stran . ISBN 978-80-264-1069-0.

TUČEK, Ivo. Zálešnou pro život, život pro Zálešnou : souhrn podkladů pro regulační plány baťovských čtvrtí - pilotní projekt Zálešná. 1. vydání. Zlín : Statutární město Zlín, 2016. 47 stran . ISBN 978-80-87766-05-7.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

ASOCIACE KLINICKÝCH LOGOPEDŮ ČESKÉ REPUBLIKY. XXIV. konference Asociace klinických logopedů ČR z.s. : téma: Diagnostika v klinické logopedii : varia : Kongresové a kulturní centrum Otrokovická Beseda : Otrokovice 11.-12. 11. 2016. Holešov : Tigiris, spol s r.o., 2016. 13 stran ;. ISBN 978-80-7490-127-0.

KNEDLOVÁ, Sylva. Fryštácké reminiscence . Fryšták : [Sylva Knedlová], [2016]. 93 stran . ISBN 978-80-270-0705-9.

MACHŮ, Eva. Identifikace a vzdělávání nadaných a talentovaných dětí - dobrá praxe pro Evropu . 1. vydání. Zlín : Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP, 2016. 71 stran ;. ISBN 978-80-906400-2-3.

MACHŮ, Eva. Recognition and teaching gifted and talented children - good practice for Europe . First edition. [Zlín] : Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP Zlín, 2016. 79 stran ;. ISBN 978-80-906400-0-9.

ŠEVČÍKOVÁ, Jaroslava. ŽA-BA-KO : Žákovská badatelská konference, 5. ročník : sborník prací žáků. Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, p.o. : Líska, z.s., 2016. 31 stran . ISBN 978-80-87614-46-4.

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. U nás není věda žádná věda! : studijní obory : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, [2016?]. 28 stran ;.

ZUŠ Vsetín : 120 let Základní umělecké školy Vsetín. Vsetín : Ředitelství ZUŠ Vsetín, 2016. 42 stran . ISBN 978-80-260-9832-4.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

FLORIÁN, Zdeněk. Lesy, zelené bohatství Zlínského kraje . První vydání. [Zlín] : Zlínský kraj, 2016. 127 stran . ISBN 978-80-87833-25-4.

HLAČÍK, Zdeněk. Plemeníci Hřebčína Napajedla . 1. vydání. Opava : Foto Gregor, 2016. 111 stran . ISBN 978-80-87731-15-4.

^ nahoru ^


Beletrie

BAJAJA, Antonín. Burying the season : Blue Dřevnice waltz. London : Jantar Publishing, 2016. xii, 426 stran ;. ISBN 978-0-9933773-7-2.

BARTOŠ, František. Kytice . 2. vydání. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, 2016. 158 stran . ISBN 978-80-87130-40-7.

EBNER-ESCHENBACH, Marie von. Básnířka dvou srdcí, aneb, Zdislavice a Vídeň . První vydání. Brno : Barrister & Principal, 2016. 189 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7485-075-2.

HÚSEK, Štěpán. Ze životního ruksaku . [Uherský Ostroh] : [Jaroslav Zelinka], [2016]. 149 stran . ISBN 978-80-260-9530-9.

Kde končí svět, aneb, Jak je to s králem : sborník dětských literárních a výtvarných prací Zlínského kraje 2015/2016. Vydání první. Vsetín : Masarykova veřejná knihovna Vsetín, 2016. 66 stran . ISBN 978-80-87991-05-3.

KLASOVÁ, Věra. Vraťte se, rorejsi milí, přineste léto zpět : vzpomínky paní Věry Klasové na Rožnov jejího dětství a mládí. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 2016. 40 stran . Milé tisky ; svazek č. 9. ISBN 978-80-87334-26-3.

KOVANDA, Jaroslav. Kufr z pískovce : soukromý výbor 2016. Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 139 stran . WALT. ISBN 978-80-7473-432-8.

KRÁLOVÁ, Milena. Prázdniny na celý život : vzpomínky na Sidonii. Vydání: první. Brumov-Bylnice : Radek Beňo - nakladatelství Kanárek, 2016. 83 stran, 10 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-906268-1-2.

MAKOVÝ, Janek. Prvkotiny ve fotografiích Janka Makového a poezii Miloše Vavrečky. [Vysoké Mýto] : [Jan Talášek], 2016. 56 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-260-9853-9.

MALÉŘOVÁ, Zuzana. Jak potkat děti . Třetí vydání (v Nakladatelství ČAS první). Řitka : Čas, 2016. 87 stran . ISBN 978-80-7475-143-1.

NIKL, Petr. Slovohledě : typogramy. První vydání. Praha : Meander, 2016. 81 stran ;. Modrý slon ; 114. svazek. ISBN 978-80-87596-95-1.

NOVÁK, Jan. Zátopek : ..když nemůžeš, tak přidej!. Vydání první. V Praze : Paseka : Argo : ČOV, 2016. 199 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-257-1761-5.

Píšu povídky, píšu básně.. : tentokrát o králi, království, kralování : sborníček prací dětí z literární a výtvarné soužěže k 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. Uherské Hradiště : Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti, 2016. 36 stran .

RÁČEK, Milan. Na jeden život až příliš . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 255 stran ;. Fleet ; svazek 98. ISBN 978-80-7473-411-3.

STRUHAR, Stanislav. Barvy minulosti : povídky. Vydání první. Praha : Volvox Globator, 2016. 134 stran ;. ISBN 978-80-7511-311-5.

SURÝ, Jan. Stříbrník . Střítež nad Bečvou : Pavel Fojtů, 2016. 32 stran ;.

ŠMOTEK, Jiří. Obratník střelce . [Česko] : IMFL, 2016. 199 stran ;. ISBN 978-80-260-9325-1.

ŠPAČEK, Stanislav. Noční hráč . Vydání první. Zlín : Kniha Zlín, 2016. 78 stran . Walt - Vratký oheň ; svazek 16. ISBN 978-80-7473-438-0.


© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně