Krajská knihovna Františka Bartoše - logo

Přehled přírůstků regionální literatury za rok 2016

Okres Zlín

Tento soupis obsahuje bibliografické citace dokumentů ve fondu Krajské knihovny Františka Bartoše vydaných v roce 2016, které se k okresu Zlín tematicky či autorsky vztahují. Naučná literatura je tříděna do tematických skupin podle kategorií Konspektu. Uvítáme informace o titulech regionální literatury, které se v soupisu nenacházejí (akvizice@kfbz.cz).

Seznam pro Zlínský kraj


Naučná literatura | Beletrie


1. Antropologie, etnografie
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

HABARTOVÁ, Romana. Slovácko očima Františka Horenského : František Horenský (1866-1933), učitel, publicista, fotograf. Vydání: první. Boršice : Obec Boršice, 2016. 479 stran . ISBN 978-80-260-9995-6.

KUTĚJOVÁ-ROKYTOVÁ, Anna. Vzpomínky z Jasenné . Vydání první. Jasenná : rodina Rokytova, 2016. 127 stran . Paměť lidí a míst. ISBN 978-80-87210-54-3.

To sem čuła na vlastní oči.. : tradiční vyprávění na nedašovském Závrší. Druhé, opravené a doplněné vydání. Valašské Klobouky : Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, v.v.i., Praha - pracoviště Brno, 2016. 335 stran . Laterňa ; 4. svazek. ISBN 978-80-905408-4-2.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

Anna Petrželková, Dobré mravy : lekce tance a společenského chování nejen podle Ladislava Špačka. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2016. 20 nečíslovaných stran .

Hana Mikolášková, INRI : divadelní evangelium tady a teď očima těch druhých. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2016. 24 číslovaných stran, 6 nečíslovaných stran .

JANÍKOVÁ, Jana. Ateliér Hermíny Týrlové . První vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. 162 stran . ISBN 978-80-7454-593-1.

KLOS, Elmar. FA Kudlov. 1,. 36-45. Kudlovská stodola. Založení a první léta filmových ateliérů ve Zlíně = Kudlov barn: the establishment and first years of the Film studios in Zlín . Vydání první. Zlín : Filmfest, s.r.o., 2016. 255 stran . ISBN 978-80-260-9823-2.

Vladimír Fekar, Jozef Krasula, Bio ráj . Zlín : Městské divadlo Zlín, 2016. 22 stran, 6 nečíslovaných stran .

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

600 hesel Baťa . Vydání: třetí. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2016. 72 stran . ISBN 978-80-905896-7-4.

BAŤA, Tomáš. Reflections and speeches . Third edition. Zlín : Tomas Bata Foundation, 2016. 381 stran . ISBN 978-80-905896-9-8.

CEKOTA, Antonín. Geniální podnikatel Tomáš Baťa . Vydání: třetí. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2016. 352 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-905896-5-0.

HERMAN, Jan. Baťa létá z Otrokovic . 1. vydání. Otrokovice : Město Otrokovice, 2016. 83 stran . ISBN 978-80-270-0026-5.

JECHO, Richard. Baťovské myšlení a jeho aktuálnost . První vydání. [Otrokovice] : Agos, 2016. 106 stran ;. ISBN 978-80-260-9457-9.

JEMELKA, Martin. Tovární města Baťova koncernu : evropská kapitola globální expanze. Vydání 1. Praha : Academia, 2016. 910 stran . Šťastné zítřky ; sv. 24. ISBN 978-80-200-2635-4.

KUČEROVÁ, Dagmar. Lexikon mzdového účetnictví pro rok 2016 . [Dolní Lhota] : Dagmar Kučerová, 2016. 86 stran ;. ISBN 978-80-905712-2-8.

LEČÍKOVÁ, Silvie. Baťovský prodavač . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 109 stran . WALT. ISBN 978-80-7473-472-4.

PASEKOVÁ, Marie. Sbírka příkladů z finančního účetnictví : studijní pomůcka pro distanční studium. 1. díl . Vyd. 2., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007-. 108 s., [7] s. příl. ;. ISBN 978-80-7318-581-7 (1. díl brož.).

Srdcem baťovec : neobyčejné příběhy baťovců v cizině. Vydání: první. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2016. 216 stran . ISBN 978-80-906540-0-6.

Thomas J. Bata. Remembered : recollections from colleague and friends. First edition. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 191 stran . ISBN 978-80-7473-398-7.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

Jan Hus 1415 a 600 let poté : VII. mezinárodní husitologické sympozium Tábor 23.-25. června 2015. Tábor : Husitské muzeum v Táboře, 2015. 440 stran . ISBN 978-80-87516-23-2.

MRÁČKOVÁ, Helena. Jak Alenka s babičkou našly úkryt : pracovní sešit pro děti, které navštivily Otevřené brány Zlínského kraje. Vydání první. [Zlín] : Zlínský kraj, 2016. 21 stran .

PIVOŇKA, Petr. Zlínská kázání Petra Pivoňky . Zlín : Českobratrská církev evangelická ve Zlíně, 2016. 86 stran . ISBN 978-80-270-0560-4.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

EMMERT, František. Zikmund a Hanzelka : s Tatrou kolem světa. 1. vydání. V Brně : CPress, 2016. 271 stran . ISBN 978-80-264-1293-9.

KRAMOLIŠ, Josef. Letadlem & lodí světem : s Janem A. Baťou za světovým obchodem 1932-1937. Vydání: 2016 první. Luhačovice : Ateliér IM, 2016. 212 stran . ISBN 978-80-85948-86-8.

Napajedla : průvodce městem. Napajedla : Městský úřad Napajedla, [2016?]. 32 nečíslovaných stran .

VANDÍK, Jan. Jsme Zlínský kraj : zajímavosti a NEJ Zlínského kraje, aneb, Co o nás možná ještě nevíte.. Vydání první. [Zlín] : Zlínský kraj, 2016. 29 stran .

Zlínsko a Luhačovicko : cestovatelské tipy po nejkrásnějších místech Moravy. Olomouc : m-ARK Marketing a reklama, 2016. 81 stran . Moravia magazín 2016.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

HAJNÝ, Pavel. Marie Baťová : první dáma Zlína. Praha : Dobrovský s.r.o., 2016. 207 stran, 23 stran obrazových příloh . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-408-1.

Kam z města do lesa : zajímavé tipy na výlety v okolí Zlína pro pěší a cyklisty. 1. vydání. Zlín : statutární město Zlín, [2016?]. 40 nečíslovaných stran .

KNAP, Jan. Tomáš Baťa ve vzpomínkách našich prodavačů : (vydáno u příležitosti 120. výročí založení firmy BAŤA). Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2016. 80 stran . ISBN 978-80-905896-8-1.

MACH, Josef. Tomáš Baťa s úsměvem . Vydání třetí. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2016. 74 stran ;. ISBN 978-80-905896-6-7.

NEDBÁLKOVÁ, Jana. Kronika rodu Nedbálkových z Březové, Veselé, Klečůvky a Želechovic a spřízněných rodin s rodokmenem . Vydání první. Slušovice : Monument, 2016. 249 stran . ISBN 978-80-88143-02-4.

PALA, Josef. Fryšták : kapitoly z dějin města a farnosti. Vydání první. Fryšták : Město Fryšták : Římskokatolická farnost ve Fryštáku, 2016. 151 stran . ISBN 978-80-270-0203-0.

VALŮŠEK, David. Hvozdná 1446-2016 : kapitoly z dějin obce. Vydání první. Hvozdná : Obec Hvozdná, 2016. 175 stran . ISBN 978-80-270-0641-0.

^ nahoru ^


9. Hudba

PETRŮ, Josef. Jarmila Šuláková : obyčejná valašská cérka. 1. vydání. [Česko] : [Silvia Hrachová], 2016. 167 stran . ISBN 978-80-270-0662-5.

^ nahoru ^


13. Matematika

CHRAMCOV, Bronislav. Využití matematického modelování a počítačové simulace při návrhu a řízení výrobních systémů = The use of mathematical modelling and computer simulation for design and control of production systems : teze habilitační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. 63 stran . Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-585-6.

^ nahoru ^


14. Lékařství

MARUŠÁK, Lubomír. Historie Sboru dobrovolných hasičů v Držkové . Vydání první. Držková : Obec Držková, 2016. 99 stran . ISBN 978-80-260-9940-6.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

CZINEGOVÁ, Kateřina. Jménem zákona! : kapitoly z minulosti a současnosti bezpečnostních sborů ve Zlíně. Vydání první. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2016. 111 stran . ISBN 978-80-87130-36-0.

DEML, Jiří. Jan Hrubý : život, doba a kamarádi jednoho z mužů 18. června 1942. Kunovice : Město Kunovice, 2016. 527 stran . ISBN 978-80-260-9889-8.

^ nahoru ^


16. Právo

KOLUMBER, David. Spory o Baťův odkaz . Vydání: první. Ostrava : Key Publishing s.r.o., 2016. 170 stran, 11 nečíslovaných stran obrazových příloh . Monografie. ISBN 978-80-7418-252-5.

^ nahoru ^


18. Sociologie

HRADCOVÁ, Dana. Příprava na certifikaci Vážka® . První vydání. Praha : Česká alzheimerovská společnost, o.p.s., 2016. 41 stran ;. ISBN 978-80-86541-47-1.

Katalog poskytovatelů sociálních služeb : průvodce sociálními (a souvisejícími) službami ve Zlíně. duben 2016 . Vydání sedmnácté. Zlín : Centrum služeb postiženým Zlín, o.p.s., 2016. 75 stran ;.

VIERECKL, Michael. Určitě si poradíte : praktické rady pro životní situace, kdy potřebujete zdravotní a sociální služby. Zlínský kraj. Vydání druhé. [Praha] : FM solutions, a.s., 2016. 127 stran . ISBN 978-80-905989-9-7.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

LENGÁLOVÁ, Anežka. Gumárenský anglicko-český slovník a český výkladový slovník s anglickými ekvivalenty . Druhé, přepracované vydání. Zlín : Česká společnost průmyslové chemie, místní pobočka Gumárenská skupina Zlín, 2016. 213 stran ;. ISBN 978-80-02-02674-7.

SOBOTKA, Richard. Rožnovský pivovar : historie rožnovského pivovaru od roku 1712 do současnosti. 1. vydání. [Rožnov pod Radhoštěm] : [R. Sobotka], [2016]. 93 stran . Knížka do kapsy. ISBN 978-80-260-9640-5.

VELAN, Libor. Jak chutná Slovácko a Luhačovické Zálesí = The taste of Moravian Slovakia and Luhačovické Zálesí. Vydání první. [Bystřice pod Lopeníkem] : Libor Velan, Artvel, 2016. 150 stran . ISBN 978-80-270-0397-6.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

BROADBENT, Rick. Vytrvalost : pozoruhodný život a doba Emila Zátopka. Vydání první. [Praha] : Slovart, 2016. 311 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7529-185-1.

KOSATÍK, Pavel. Emil the Runner . First edition. Prague : Prostor - architektura, interiér, design, o.p.s., 2016. 285 stran . ISBN 978-80-87064-20-7.

KOZOHORSKÝ, Richard. Zatracenej Zátopek . I. vydání. Praha : XYZ, 2016. 307 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7505-390-9.

ZÁTOPKOVÁ, Dana. Náš život pod pěti kruhy . Vydání první. Praha : Academia, 2016. 597 stran . ISBN 978-80-200-2599-9.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

BRYOL, Radek. Možnosti prezentace a udržitelné péče o památky lidové architektury = The possibilities of presentation and sustainable care for vernacular architecture monuments = Möglichkeiten der Präsentation und der nachhaltigen Pflege von Bauwerken der ländlichen Architektur. 1. vydání. Sebranice : Spolek archaických nadšenců, 2016. 139 stran . ISBN 978-80-87210-58-1.

BRYOL, Radek. Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury = The transfer and reconstruction of vernacular architecture monuments = Transferierung und Rekonstruktion von Bauwerken der ländlichen Architektur. 1. vydání. Sebranice : Spolek archaických nadšenců, 2016. 155 stran . ISBN 978-80-87210-57-4.

Jiří Beránek . Vydání: první. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, 2016. 285 stran . ISBN 978-80-7454-556-6.

KARLÍK, Viktor. Viktor Karlík : bronzy - oleje - tisky. První vydání. Zlín : Zlínský zámek, o.p.s. : Galerie Václava Chada ve Zlíně, 2016. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-906382-2-8.

KUPČÍKOVÁ, Miroslava. Zlín Design market 2016 : 26/27/11 : Zlínský zámek o.p.s. : Zlín Design : Galerie Václava Chada : 03. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2016. 1 složený list (8 stran) . ISBN 978-80-906382-4-2.

KURIAL, Antonín. Katalog lidové architektury. Část jedenáctá,. Okres Kroměříž . První vydání. Brno : Barrister & Principal, 2016. 88 stran . ISBN 978-80-7485-106-3.

Osmnáctá sklizeň : Ateliér Reklamní fotografie FMK UTB ve Zlíně = The eighteenth harvest : Department of Advertising Photography FMC TBU in Zlín. Vydání první. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér Reklamní fotografie, 2016. 108 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7454-586-3.

Prostor Zlín : stálá expozice. První vydání. Ve Zlíně : Krajská galerie výtvarného umění, [2016]. 119 stran . ISBN 978-80-87926-09-3.

RAJLICH, Jan. Jan Rajlich : hloubka plochy : Zlínský zámek o.p.s. - Galerie Václava Chada ve Zlíně. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2016. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-906382-3-5.

SOUKALOVÁ, Radomila. Design stories, aneb, Kreativní inovace a problémy jejich transferu do praxe . 1. vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FMK, 2016. 137 stran . ISBN 978-80-7454-637-2.

SVOBODOVÁ, Jana. Supermáma . 1. vydání. Brno : CPress, 2016. 116 stran . ISBN 978-80-264-1069-0.

TUČEK, Ivo. Zálešnou pro život, život pro Zálešnou : souhrn podkladů pro regulační plány baťovských čtvrtí - pilotní projekt Zálešná. 1. vydání. Zlín : Statutární město Zlín, 2016. 47 stran . ISBN 978-80-87766-05-7.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

ASOCIACE KLINICKÝCH LOGOPEDŮ ČESKÉ REPUBLIKY. XXIV. konference Asociace klinických logopedů ČR z.s. : téma: Diagnostika v klinické logopedii : varia : Kongresové a kulturní centrum Otrokovická Beseda : Otrokovice 11.-12. 11. 2016. Holešov : Tigiris, spol s r.o., 2016. 13 stran ;. ISBN 978-80-7490-127-0.

KNEDLOVÁ, Sylva. Fryštácké reminiscence . Fryšták : [Sylva Knedlová], [2016]. 93 stran . ISBN 978-80-270-0705-9.

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. U nás není věda žádná věda! : studijní obory : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, [2016?]. 28 stran ;.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

FLORIÁN, Zdeněk. Lesy, zelené bohatství Zlínského kraje . První vydání. [Zlín] : Zlínský kraj, 2016. 127 stran . ISBN 978-80-87833-25-4.

HLAČÍK, Zdeněk. Plemeníci Hřebčína Napajedla . 1. vydání. Opava : Foto Gregor, 2016. 111 stran . ISBN 978-80-87731-15-4.

^ nahoru ^


Beletrie

BAJAJA, Antonín. Burying the season : Blue Dřevnice waltz. London : Jantar Publishing, 2016. xii, 426 stran ;. ISBN 978-0-9933773-7-2.

BARTOŠ, František. Kytice . 2. vydání. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, 2016. 158 stran . ISBN 978-80-87130-40-7.

EBNER-ESCHENBACH, Marie von. Básnířka dvou srdcí, aneb, Zdislavice a Vídeň . První vydání. Brno : Barrister & Principal, 2016. 189 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7485-075-2.

KOVANDA, Jaroslav. Kufr z pískovce : soukromý výbor 2016. Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 139 stran . WALT. ISBN 978-80-7473-432-8.

KRÁLOVÁ, Milena. Prázdniny na celý život : vzpomínky na Sidonii. Vydání: první. Brumov-Bylnice : Radek Beňo - nakladatelství Kanárek, 2016. 83 stran, 10 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-906268-1-2.

MAKOVÝ, Janek. Prvkotiny ve fotografiích Janka Makového a poezii Miloše Vavrečky. [Vysoké Mýto] : [Jan Talášek], 2016. 56 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-260-9853-9.

NIKL, Petr. Slovohledě : typogramy. První vydání. Praha : Meander, 2016. 81 stran ;. Modrý slon ; 114. svazek. ISBN 978-80-87596-95-1.

NOVÁK, Jan. Zátopek : ..když nemůžeš, tak přidej!. Vydání první. V Praze : Paseka : Argo : ČOV, 2016. 199 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-257-1761-5.

RÁČEK, Milan. Na jeden život až příliš . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 255 stran ;. Fleet ; svazek 98. ISBN 978-80-7473-411-3.

STRUHAR, Stanislav. Barvy minulosti : povídky. Vydání první. Praha : Volvox Globator, 2016. 134 stran ;. ISBN 978-80-7511-311-5.

ŠMOTEK, Jiří. Obratník střelce . [Česko] : IMFL, 2016. 199 stran ;. ISBN 978-80-260-9325-1.

ŠPAČEK, Stanislav. Noční hráč . Vydání první. Zlín : Kniha Zlín, 2016. 78 stran . Walt - Vratký oheň ; svazek 16. ISBN 978-80-7473-438-0.


© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně