Krajská knihovna Františka Bartoše - logo

Přehled přírůstků regionální literatury za rok 2014

Zlínský kraj

Tento soupis obsahuje bibliografické citace dokumentů ve fondu Krajské knihovny Františka Bartoše vydaných v roce 2014, které se ke Zlínskému kraji tematicky či autorsky vztahují. Naučná literatura je tříděna do tematických skupin podle kategorií Konspektu. Uvítáme informace o titulech regionální literatury, které se v soupisu nenacházejí (akvizice@kfbz.cz).

Seznam pro okres Zlín


Naučná literatura | Beletrie


1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
19. Technika, technologie, inženýrství
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

Gastronomia i folklor Morawy i Śląska = La gastronomia e il folclore della Moravia e della Slesia. Zlín : Województwo Zlínskie we współpracy z Województwem Południowomorawskim, Okręgiem Morawsko-Śląskim i Krajem Ołomunieckim, 2014. 51 s. ISBN 978-80-87833-19-3 (v knize neuvedeno brož.).

TARCALOVÁ, Ludmila. Buchlovický kroj v proměnách času . Buchlovice : Městys Buchlovice, 2014. 189 s. ISBN 978-80-260-5673-7 (váz.).

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

Přírodvědná akademie : sborník přednášek : Přírodovědné centrum TRNKA při Domě dětí a mládeže Uherské Hradiště 24. 10. 2013-8. 5. 2014. Uherské Hradiště : Přírodovědné centrum TRNKA při Domě dětí a mládeže Uherské Hradiště, 2014. 37 s.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

ROHÁL, Robert. Hvězdy odvedle : a jejich stopy nejen v českém filmu . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 168 s. ISBN 978-80-247-5290-7 (brož.).

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BAČUVČÍK, Radim. Hudba v reklamě a dalších oblastech marketingové komunikace . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2014. 220 s. ISBN 978-80-87500-51-4 (váz.).

Baťa - inspirace pro Československo . Zlín : [Zdeněk Pokluda], 2014. 27 s.

ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie : stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech : učebnice : [20142015] . Zlín : CEED, 2014. 303 s. ISBN 978-80-87301-19-7 (brož.).

Výrobky a služby s regionální značkou Tradice Bílých Karpat = Výrobky a služby s refionálnou značkou Tradície Bielych Karpát. Trenčín : Občanské sdružení Tradícia Bielých Karpát, 2014. 43 s .

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

KRAUS, Radek. Astronomie - součást historie a kultury lidstva . Valašské Meziříčí : Hvězdárna Valašské Meziříčí, [2014]. 20 s.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Cyklostezka Bečva : cyklomapa : M 1:85 000. [Velký Týnec : Machovský, 2014]. 1 mapa .

Cyklostezka Bečva : cyklomapa. [Velký Týnec : Machovský, 2014]. 1 mapa .

HEIDER, Jaroslav. Hrady, zámky, tvrze : a další turistické zajímavosti. Díl II.,. Střední Morava . Vyd. 1. [Opava?] : Dědictví národů, 2014. 244 s. ISBN 978-80-905132-1-1 (brož.).

Hostětín. Bílé Karpaty. Láska na první pohled : vzdělávání : dovolená : pronájem prostor : v jednečném pasivním domě s přírodní zahradou. Hostětín : Centrum Veronica Hostětín, [2014]. [12] s.

JUREČKA, Jiří. To nejlepší z Valašska : výlety, sport, příroda, památky, ubytování, gastronomie . 2. vyd. Praha : Stopa, 2014. 142 s. ISBN 978-80-905472-3-0 (váz.).

MACURA, Pavel. Pilgrimage route of Saints Cyril and Methodius . Zlín : For Zlínský kraj produced by SHOCart, 2014. 57, 37 s. ISBN 978-80-87833-08-7 (Zlínský kraj brož.).

MACURA, Pavel. Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje . Vizovice : Pro Zlínský kraj zpracoval SHOCart, 2014. 57, 37 s. ISBN 978-80-87833-07-0 (Zlínský kraj brož.).

MACURA, Pavel. Pútnická cesta sv. Cyrila a Metoda . Vizovice : Pre Zlínský kraj spracoval SHOCart, 2014. 57, 37 s. ISBN 978-80-87833-09-4 (Zlínský kraj brož.).

Ručně malovaná mapa Zlínsko pro cyklisty = Hand painted map Zlínsko : for cyclists. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, c2014. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-29-3 (složeno).

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Hornolidečsko . [Horní Lideč : Mikroregion Hornolidečsko, 2014?]. 32 s. ISBN (Brož.).

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

JANČÁŘ, Radek. Bánov : kroniky promlouvají . Vyd. 1. Bánov : Obec Bánov, 2014. 384 s. ISBN 978-80-260-6716-0 (v knize neuvedeno váz.).

MAŠLÁŇ, Pavel. Sidonie : historie a příroda sklářské osady . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, c2014. 117 s. ISBN 978-80-87614-26-6 (brož.).

NEDĚLNÍKOVÁ, Eva. Šlechtický rod Loudonů . Vyd. 1. Bystřice pod Hostýnem : Město Bystřice pod Hostýnem, 2014. 52 s. Edice Zpravodaje města Bystřice pod Hostýnem. ISBN 978-80-904117-7-7 (brož.).

Obec Ořechov. Vyd. 1. [Brno] : Pro obec Ořechov vydalo vydavatelství F.R.Z. agency, 2014. 96 s. ISBN 978-80-87332-69-6 (F.R.Z. agency váz.).

Socha Svobody v Bojkovicích . V Bojkovicích : Muzejní spolek Aloise Jaška, [2014]. 50 s. ISBN 978-80-260-7352-9.

^ nahoru ^


9. Hudba

LENK, Jaroslav Samson. My tři a já . Praha : Daranus, 2014. 153 s. ISBN 978-80-87423-56-1 (váz.).

MORAVETZ, Ladislav. Zlínské sboropění. 1. vyd. Praha : Kalich, 2014. 1 partitura (159 s.) . ISBN 978-80-7017-199-8 (brož.).

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

DVORSKÝ, Marian. Regionálne cennosti : práca s regionalikami a ich využitie pri vzdelávaní žiakov základných a stredných škôl : zborník príspevkov z odbornej konferencie pre pracovníkov knižníc, ktorý sa konal v dňoch 9.-10. septembra 2014 . V Prievidzi : Hornonitrianska knižnica, 2014. 126 s. ISBN 978-80-85144-39-0.

^ nahoru ^


14. Lékařství

STODŮLKA, Pavel. 10 let oční kliniky Gemini : Gemini oční klinika - 10 let péče o zrak . Vyd. 1. Průhonice : Gemini oční centrum, 2014. 110 s. ISBN 978-80-260-6191-5 (váz.).

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

CIGÁNEK, František. Jak jsem se stal muklempétépákem : (politickým vězněm komunismu) . [Zlín] : Tigris, 2014. [86] s. ISBN 978-80-7490-013-6 (brož.).

SOUSEDÍK, Stanislav. Svět, ve kterém jsem žil . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 259 s. ISBN 978-80-7387-748-4 (brož.).

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

VAŠÁK, Jaroslav. Valašská kuchařka : lidové recepty pro zdraví . Vyd. 2., rozš. Praha : Stopa, 2014. 144 s. ISBN 978-80-905472-2-3 (váz.).

Věčně plynoucí čas : vzpomínka na ing. Zdeňka Kolomazníka. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm, 2014. 38 s. Milé tisky ; sv. č. 7. ISBN 978-80-87334-22-5.

YOURY,. Tajemství skla . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, 2014. [10] s. ISBN 978-80-87614-23-5 (brož.).

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

POKLUDA, Zdeněk. Bahňák - Baťov : 1929-1939 . Otrokovice : Město Otrokovice, 2014. 85 s. ISBN 978-80-260-7313-0.

ŠULA, Jan. Z palety českých výtvarných umělců . Vyd. 1. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2014. 280 s. ISBN 978-80-7405-329-0 (váz.).

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

ČERNÁ, Petra. Putování se sluníčkem : písničky a říkánky pro děti . Kroměříž : Přikrylová Milada Plus, 2014. 38 s. Barevné kamínky. ISBN 978-80-87165-56-0 (kroužková vazba).

KASPEROVÁ, Dana. Výchova průmyslového člověka a firma Baťa v meziválečném Zlíně . Vyd. 1. V Liberci : Technická univerzita, 2014. 162 s. ISBN 978-80-7494-176-4.

MÜLLER, Oldřich. Terapie ve speciální pedagogice . 2., přeprac. vyd. Praha : Grada, 2014. 508 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4172-7 (brož.).

SUCHÁNKOVÁ, Eliška. Hra a její využití v předškolním vzdělávání . Vyd. 1. Praha : Portál, 2014. 182 s. ;. ISBN 978-80-262-0698-9.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

TKÁČIKOVÁ, Jana. Zámecký park ve Valašském Meziříčí . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, c2014. 19 s. ISBN 978-80-87614-17-4 (brož.).

^ nahoru ^


Beletrie

JANEČKOVÁ, Klára. Deník Gréty Kaiserové . Vyd. 1. Praha : Ikar, 2014. 341 s. ;. ISBN 978-80-249-2451-9 (váz.).

JILÍK, Fanek. Tajemství lásky . 1. vyd. Buchlovice : Veligrad, 2014. 149 s. ISBN 978-80-905279-4-2 (váz.).


© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně