Krajská knihovna Františka Bartoše - logo

Přehled přírůstků regionální literatury za rok 2014

Okres Zlín

Tento soupis obsahuje bibliografické citace dokumentů ve fondu Krajské knihovny Františka Bartoše vydaných v roce 2014, které se k okresu Zlín tematicky či autorsky vztahují. Naučná literatura je tříděna do tematických skupin podle kategorií Konspektu. Uvítáme informace o titulech regionální literatury, které se v soupisu nenacházejí (akvizice@kfbz.cz).

Seznam pro Zlínský kraj


Naučná literatura | Beletrie


1. Antropologie, etnografie
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání


1. Antropologie, etnografie

Gastronomie a folklor Moravy a Slezska = Gastronomija i fol'klor Moravii i Silezii. Zlín : Zlínský kraj ve spolupráci s kraji Jihomoravským, Moravskoslezským a Olomouckým, 2014. 51 s. ISBN 978-80-87833-17-9 (v knize neuvedeno brož.).

Gastronomia i folklor Morawy i Śląska = La gastronomia e il folclore della Moravia e della Slesia. Zlín : Województwo Zlínskie we współpracy z Województwem Południowomorawskim, Okręgiem Morawsko-Śląskim i Krajem Ołomunieckim, 2014. 51 s. ISBN 978-80-87833-19-3 (v knize neuvedeno brož.).

The cuisine and folklore of Moravia and Silesia = Gastronomie und Folklore Mährens und Schlesiens. Zlín : Zlín Region in cooperation with the South Moravian, Moravia-Silesian and Olomouc Regions, 2014. 51 s. ISBN 978-80-87833-18-6 (v knize neuvedeno brož.).

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

ROHÁL, Robert. Hvězdy odvedle : a jejich stopy nejen v českém filmu . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 168 s. ISBN 978-80-247-5290-7 (brož.).

V hlavní roli text : podoby a proměny scénického čtení . 1. vyd. V Praze : Akademie múzických umění, 2014. 261 s. Black-box ; 1. ISBN 978-80-7331-307-4 (brož.).

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

70 let s trolejbusy : minulost a současnost městské hromadné dopravy ve Zlíně a Otrokovicích : 1944-2014 . Zlín : Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, [2014]. 147 s. ISBN 978-80-260-6248-6 (brož.).

BAČUVČÍK, Radim. Hudba v reklamě a dalších oblastech marketingové komunikace . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2014. 220 s. ISBN 978-80-87500-51-4 (váz.).

Baťa - inspirace pro Československo . Zlín : [Zdeněk Pokluda], 2014. 27 s.

DLABAČ, Jaroslav. Metodika optimalizace montážních pracovišť v českých podnicích = Methodology for optimizing the assembly workplaces in Czech companies : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 40 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-358-6 (brož.).

HORŇÁK, Pavel. Kreativita v reklamě . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2014. 293 s. ISBN 978-80-87500-49-1 (váz.).

KNAP, Jan. Tomáš Baťa ve vzpomínkách našich prodavačů . Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2014. 80 s. ISBN 978-80-905896-0-5.

NOVÁK, Zdeněk. Řízení a hodnocení energetických procesů výrobních podniků pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti dle vybraných metod systému Performance Measurement = Energy processes management and performance measurement in production companies using key performance indicators according to sampled methods from Performance Measurement system : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 46 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-348-7 (brož.).

POKLUDA, Zdeněk. Baťa v kostce . Vyd. 2. Zlín : Kniha Zlín, 2014. 126 s. WALT. ISBN 978-80-7473-170-9 (váz.).

POKLUDA, Zdeněk. Člověk a práce : z ekonomických principů a vizí Tomáše Bati = Man and work : the vision and principles of economics of Tomáš Baťa . Zlín : Nadace Tomáše Bati : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2014. 61 s. ISBN (Brož.).

ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie : stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech : učebnice : [20142015] . Zlín : CEED, 2014. 303 s. ISBN 978-80-87301-19-7 (brož.).

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

KURAS, Benjamin. Bláhové snění o světě bez padouchů . Praha : Eminent, 2014. 213 s. ;. ISBN 978-80-7281-473-2 (váz.).

NĚMEC, Vít. Augustin Štancl : kněz, katecheta, školský pracovník a průkopník salesiánského díla na Moravě . Uherské Hradiště : Historická společnost Starý Velehrad, 2014. 203 s. ISBN 978-80-86157-42-9.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Cykloprůvodce Resortem Luhačovice : Resort Luhačovice - zážitky, které zůstanou. Luhačovice : Resort Luhačovice Luhačovské Zálesí, [2014?]. [12] s.

Cyklostezka Bečva : cyklomapa : M 1:85 000. [Velký Týnec : Machovský, 2014]. 1 mapa .

Cyklostezka Bečva : cyklomapa. [Velký Týnec : Machovský, 2014]. 1 mapa .

GIRGEL, Michal. Zastavení u Dřevnice . [Zlín] : M. Girgel, 2014. 155 s. ISBN 978-80-260-6132-8 (váz.).

HEIDER, Jaroslav. Hrady, zámky, tvrze : a další turistické zajímavosti. Díl II.,. Střední Morava . Vyd. 1. [Opava?] : Dědictví národů, 2014. 244 s. ISBN 978-80-905132-1-1 (brož.).

MACURA, Pavel. Pilgrimage route of Saints Cyril and Methodius . Zlín : For Zlínský kraj produced by SHOCart, 2014. 57, 37 s. ISBN 978-80-87833-08-7 (Zlínský kraj brož.).

MACURA, Pavel. Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje . Vizovice : Pro Zlínský kraj zpracoval SHOCart, 2014. 57, 37 s. ISBN 978-80-87833-07-0 (Zlínský kraj brož.).

MACURA, Pavel. Pútnická cesta sv. Cyrila a Metoda . Vizovice : Pre Zlínský kraj spracoval SHOCart, 2014. 57, 37 s. ISBN 978-80-87833-09-4 (Zlínský kraj brož.).

Ručně malovaná mapa Zlínsko pro cyklisty = Hand painted map Zlínsko : for cyclists. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, c2014. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-29-3 (složeno).

ŽIŽLAVSKÝ, Bořek. Chřiby : studánky vyprávějí příběhy. II . 1. vyd. Buchlovice : Veligrad, 2014. 127 s. Chřiby záhadné a mytické ; sv. 9. ISBN 978-80-905279-6-6 (brož.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Jak sa žilo za Rablinú 2015 Kašava, Vlčková, Držková, aneb, Víte, že--?. Držková : Muzeum dřevěného porculánu v Držkové, Lubomír Marušák ml., [2014]. 1 kalendář (27 l.) .

MAŠLÁŇ, Pavel. Sidonie : historie a příroda sklářské osady . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, c2014. 117 s. ISBN 978-80-87614-26-6 (brož.).

Pohořelice : z pamětí a letopisů obce . Pohořelice : Obec Pohořelice, 2014. 92, 36 s. ISBN 978-80-260-5604-1 (váz.).

^ nahoru ^


9. Hudba

KADEŘÁBEK, Rudolf. Talich a ti druzí : čtvrté berounské reminiscence . Vyd. 1. [Beroun] : Machart, 2014. 81 s. ISBN 978-80-87938-04-1 (brož.).

LENK, Jaroslav Samson. My tři a já . Praha : Daranus, 2014. 153 s. ISBN 978-80-87423-56-1 (váz.).

MORAVETZ, Ladislav. Zlínské sboropění. 1. vyd. Praha : Kalich, 2014. 1 partitura (159 s.) . ISBN 978-80-7017-199-8 (brož.).

^ nahoru ^


14. Lékařství

STODŮLKA, Pavel. 10 let oční kliniky Gemini : Gemini oční klinika - 10 let péče o zrak . Vyd. 1. Průhonice : Gemini oční centrum, 2014. 110 s. ISBN 978-80-260-6191-5 (váz.).

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

SOUSEDÍK, Stanislav. Svět, ve kterém jsem žil . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 259 s. ISBN 978-80-7387-748-4 (brož.).

^ nahoru ^


16. Právo

UHEREK, Pavel. Povinná mlčenlivost v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb . Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer, 2014. 214 s. ;. ISBN 978-80-7478-476-7 (brož.).

^ nahoru ^


17. Psychologie

KINKOROVÁ, Zoša. Dějinami za poznáním astrologie . 1. vyd. Praha : MM Production, 2014. 268 s. ISBN 978-80-904556-7-2 (váz.).

^ nahoru ^


18. Sociologie

Katalog poskytovatelů sociálních služeb : Průvodce sociálními (a souvisejícími) službami ve Zlíně aktualizovaný abecední rejstřík - březen 2014 . Zlín : Centrum služeb postiženým, 2014. 64 s. ;.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

KNEDLOVÁ, Sylva. Nevadnoucí kytice Rudolfa Knedly : k jeho nedožitým osmdesátinám . [Fryšták] : Sylva Knedlová, c2014. 32 s.

POKLUDA, Zdeněk. Bahňák - Baťov : 1929-1939 . Otrokovice : Město Otrokovice, 2014. 85 s. ISBN 978-80-260-7313-0.

SLOVENČÍK, Svatopluk. Svatopluk Slovenčík : retrospektiva : 15. leden - 9. únor 2014 Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 17. únor - 17. březen 2014 Topičův salon v Praze, 7. květen - 30. září 2014 Muzeum umění Olomouc, kavárna Café '87 = a retrospective : 15th January - 9th February 2014 The Regional Gallery of Fine Art in Zlin, 17th February - 17th March 2014 The Topič Salon in Prague, 7th May - 30th September 2014 Olomouc Museum of Art, Café '87 . Ve Zlíně : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ve spolupráci s Topičovým salonem v Praze, c2014. 27 s. ISBN 978-80-87926-04-8 (Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně brož.).

ŠIMEČEK, Pavel. Hrad Lukov - vnější opevnění : naučná stezka . V Lukově : Spolek přátel hradu Lukova, 2014. 1 složený l. ([24] s.) . ISBN 978-80-905794-1-5 (skládanka).

ŠULA, Jan. Z palety českých výtvarných umělců . Vyd. 1. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2014. 280 s. ISBN 978-80-7405-329-0 (váz.).

TICHÝ, Oldřich. Oldřich Tichý : obrazy . V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, [2014]. [6] s. ISBN 978-80-87671-10-8 (v knize neuvedeno skládanka).

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

KASPEROVÁ, Dana. Výchova průmyslového člověka a firma Baťa v meziválečném Zlíně . Vyd. 1. V Liberci : Technická univerzita, 2014. 162 s. ISBN 978-80-7494-176-4.

KNEDLOVÁ, Sylva. Sebrané perličky z fryštácké školičky . [Fryšták] : Sylva Knedlová, c2014. 102 s.

MÜLLER, Oldřich. Terapie ve speciální pedagogice . 2., přeprac. vyd. Praha : Grada, 2014. 508 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4172-7 (brož.).

SUCHÁNKOVÁ, Eliška. Hra a její využití v předškolním vzdělávání . Vyd. 1. Praha : Portál, 2014. 182 s. ;. ISBN 978-80-262-0698-9.

^ nahoru ^


Beletrie

BAŤA, Jan Antonín. Nové knížectví : román z průkopnického života . 1. vyd. Krásná Lípa : Marek Belza, 2014. 366 s., xlviii s. obr. příl. Lusitanica ; sv. 10. ISBN 978-80-87116-31-9 (váz.).

GOGELA, Evžen. Tajemství staré bambitky . 1. vyd. V Praze : Česká televize : Albatros Media, 2014. 126 s. Edice ČT. ISBN 978-80-7448-040-9 (Albatros Media váz.).

HOLCMAN, Josef. Cena facky . 3., dopl. vyd. Zlín : Kniha Zlín, 2014. 110 s. WALT. ISBN 978-80-7473-220-1 (váz.).

JECHOVÁ, Eliška. Stáří - dlouhověkost prožívám na počátku XXI. století. IV. díl . 1. vyd. [Otrokovice] : Agos, 2014. 223 s. ;. ISBN 978-80-904921-8-9 (váz.).

KOBZÁŇ, Jan. Pohádky a pověsti Jana Kobzáně . Vyd. 1. Liptál : Obec Liptál, 2014. 80 s. ISBN 978-80-260-7686-5.

KOVANDA, Jaroslav. Nejaký Jura Vičík : příběhy ze Zlína a okolí . Vyd. 2. Zlín : Kniha Zlín, 2014. 119 s. WALT. ISBN 978-80-7473-166-2 (brož.).

MARTINKOVÁ, Lada. Upřímná i dnes . Vyd. 1. Zlín : Alisa Group, 2014. [90] s. ISBN 978-80-903965-5-5 (brož.).

Nejmoudřejší je číslo : sborník vítězných prací literární soutěže dětských autorů Zlínského kraje 20132014 . 1. vyd. Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, 2014. 60 s. ISBN 978-80-86886-46-6 (brož.).

PAZDERA, Lukáš. Láska v Česku . Vyd. 1. Praha : Ikar, 2014. 237 s. ;. Edice do kabelky. ISBN 978-80-249-2456-4 (brož.).

PELECHOVÁ, Ludmila. Dva pohledy . 1. vyd. [Otrokovice] : Agos, 2014. 170 s. ISBN 978-80-904921-5-8 (váz.).

ŘEHÁČKOVÁ, Věra. Návraty do lázní . Vyd. v Akcentu 1. Třebíč : Akcent, 2014. 223 s. ;. ISBN 978-80-7497-012-2 (váz.).

SOBOTKA, Richard. Plný batoh pytláckých příběhů 5 . [Líbeznice] : Víkend, 2014. 189 s . ISBN 978-80-7433-083-4 (váz.).

STOPPARD, Tom. Dvojitý agent . Vyd. 1. Příbram : Pistorius & Olšanská, 2014. 103 s. ;. Divadlo. ISBN 978-80-87855-18-8.

VAVREČKA, Miloš. Třináctá komnata . 1. vyd. Zádveřice : [M. Vavrečka], 2014. 147 s. ;. ISBN 978-80-260-6820-4 (váz.).


© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně