Zdeněk Nejedlý známý-neznámý? svědectví fotografií / Hana Kábová, Petra Tomsová

Stručná anotace: 
Zajímá Vás, jaký byl životní styl českého vědce v meziválečném období? A jak se proměňoval za druhé světové války a za změněných politických poměrů po roce 1948? Pokusíme se na tyto otázky odpovědět obrazem. Z bohatě zachovaného souboru fotografií, uložených ve fondu Zdeněk Nejedlý v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, byly vybrány snímky, které odrážejí veřejnou činnost i soukromý svět Z. Nejedlého (1878–1962) v nejrůznějších podobách. Jejich prostřednictvím charakterizujeme životní osudy jeho nejbližších a věnujeme se tomu, jak prožíval všední dny a slavnostní okamžiky svého života.
Obrázek obálky: 
Zdeněk Nejedlý známý-neznámý? svědectví fotografií / Hana Kábová, Petra Tomsová - obálka knihy

Poslední změna: 04.11.2018