Základy matematiky, logiky a statistiky pro sociologii a ostatní společenské vědy v příkladech / Jan Hendl a kolektiv

Stručná anotace: 
Tato publikace je určena studentům oborů bez zaměření na matematiku. Přístupně pojednává základy vysokoškolské matematiky, logiky, množin, Booleovy algebry a teorie pravděpodobnosti. Celá druhá polovina knihy se věnuje popisné a induktivní statistice. Všechny kapitoly jsou doplněny řešenými příklady. K procvičení a ověření látky slouží otázky s volitelnou odpovědí a mnoho dalších příkladů spolu s řešeními. Na konci je pak zařazen přehled vzorců. Nepředpokládají se žádné vstupní znalosti. Ve výkladu se výjimečně využívají matematické dovednosti probírané na základní a střední škole.
Obrázek obálky: 
Základy matematiky, logiky a statistiky pro sociologii a ostatní společenské vědy v příkladech / Jan Hendl a kolektiv - obálka knihy

Poslední změna: 05.07.2021