Ve Stalinově týmu: roky riskantního života v sovětské politice / Sheila Fitzpatricková

Stručná anotace: 
Stalin a okruh jeho nebližších spolupracovníků v období od 20. až do počátku 50. let minulého století. Práce z pera americké historičky přibližuje počátky Stalinova týmu, životní osudy jeho členů, snahy Stalinových spolupracovníků o řešení hospodářských problémů Sovětského svazu, vnitropolitický vývoj a politické procesy v této zemi během 30. let 20. století i proměny sovětské zahraniční politiky do druhé světové války. Další kapitoly přibližují průběh druhé světové války, složení i fungování týmu v poválečném období, smrt sovětského diktátora v březnu 1953 a rozpad týmu během 2. poloviny 50. let. Monografie se opírá o archivní prameny.
Obrázek obálky: 
Ve Stalinově týmu: roky riskantního života v sovětské politice / Sheila Fitzpatricková - obálka knihy

Poslední změna: 09.04.2019