Růže je rosa è rose est růže: překlad, převod, interpretace / Alice Flemrová a Záviš Šuman (eds.)

Stručná anotace: 
Kolektivní monografie Růže je rosa è rose est růže, věnovaná významnému romanistovi a překladateli Jiřímu Pelánovi, je soustředěna k tématu překladu jako stěžejního kulturního fenoménu. Narážka na proslulý verš Gertrudy Steinové v názvu knihy odkazuje na hlavní jazyková pole bádání a překladů Jiřího Pelána. Jubilejní pocta této mimořádné osobnosti evropského formátu, oceněné význačnými cenami v České republice, ve Francii a v Itálii, byla výchozím impulsem ke spolupráci pětadvaceti filologů působících na Akademii věd České republiky a pěti českých a třech zahraničních univerzitách. Mezioborový záběr odborníků na literatury různých evropských zemí, na filosofii i na lingvistiku a propojení zahraničních literatur a literatury české dává knize komparativní rozměr.
Obrázek obálky: 
Růže je rosa è rose est růže: překlad, převod, interpretace / Alice Flemrová a Záviš Šuman (eds.) - obálka knihy

Poslední změna: 12.09.2021