Odborné a vzdělávací akce

Proběhlé akce

20.09.2016,
08:30 - 13:00

Tvorba propagačních materiálů

Tento kurz je určen pracovníkům knihoven, kteří vytvářejí prezentace, letáčky či další propagační materiály a používají přitom běžný kancelářský software. Zdarma. více ›
26.05.2016, 08:30 - 16.06.2016, 14:30

Kurz Knihovnické minimum

KAPACITA KURZU JE NAPLNĚNA! Kurz je určen knihovníkům menších, většinou obecních, knihoven, kteří nemají potřebné odborné znalosti (neabsolvovali odborné knihovnické vzdělávání). více ›
01.06.2016,
10:30 - 12:30

Čtenářská dílna pro knihovníky a učitele

Zkušená lektorka Nina Rutová nabídne účastníkům názorné a praktické příklady toho, jakými způsoby se dá s dětskou knihou pracovat ve výuce i při besedách a co touto prací děti i dospělí získávají. více ›
24.05.2016,
08:30 - 13:00

Jak na dotazníky?

Účastníci budou seznámeni s praktickými radami zaměřenými na realizaci dotazníkového šetření v knihovně a vyzkouší si práci se šablonami v online nástroji Survio a dalšími. Výstupem kurzu je vytvoření vlastního dotazníku. více ›
18.05.2016,
09:00 - 15:00

Dětské čtenářství a dyslexie

Seminář, jehož cílem je seznámit knihovníky s metodami a technikami práce s dětmi, které trpí poruchami čtení a s projekty na podporu čtenářství. více ›

Stránky