Odborné a vzdělávací akce

Proběhlé akce

02.12.2015,
10:30 - 14:00

PR a komunikace

KAPACITA SEMINÁŘE JE NAPLNĚNA! Cílem přednášky je seznámit knihovníky s tím, jak plánovat a vést komunikaci s veřejností v souladu s cíli a posláním knihovny. více ›
25.11.2015,
10:30 - 12:00

Roadshow Knihovny.cz - Centrální portál knihoven

ZAČÁTEK AKCE JE POSUNUT NA 10.30. Děkujeme za pochopení. Cílem přednášky je přiblížit současný stav projektu Centrálního portálu knihoven Knihovny.cz. Budou představeny výsledky uživatelského testování portálu, praktické ukázky z pilotního provozu a také hlavní přínosy pro knihovny a jejich… více ›

Stránky