Ochrana soukromí

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, (dále jen KKFBZ) je správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Osobním údajem je podle § 4 zákona jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. V podmínkách KKFBZ to jsou zejména adresní a identifikační údaje registrovaného čtenáře nebo údaje o jeho výpůjčkách či jiných transakcích.

KKFBZ postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona a Knihovního řádu a dalších obecně závazných předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci KKFBZ manuálním a automatizovaným způsobem. KKFBZ zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tím účelem ověřuje.

Podrobněji viz přílohu 4 „Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů v Krajské knihovně Františka Bartoše, příspěvkové organizaci“ Knihovního řádu.

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči.

Poslední změna: 27.03.2017