New Labour, Británie a svět: ideový rámec britské zahraniční politiky za vlády Tonyho Blaira a Gordona Browna / Jan Váška

Stručná anotace: 
Z jakých představ o mezinárodní identitě a roli Británie a o jejích vztazích s Evropou a Spojenými státy vycházela britská zahraniční politika v turbulentní éře Tonyho Blaira a Gordona Browna? Jak reflektovali její tvůrci měnící se mezinárodní prostředí a rozložení moci ve světě? Jak uvažovali o klíčových normách a pravidlech spravujících mezinárodní politiku a o určujících tématech soudobé mezinárodní agendy? V této knize autor na základě obsahové a diskurzní analýzy premiérských projevů a dalších klíčových textů zkoumá a interpretuje proměny ideové struktury, v níž byla zahraniční politika Spojeného království v období New Labour ukotvena.
Obrázek obálky: 
New Labour, Británie a svět: ideový rámec britské zahraniční politiky za vlády Tonyho Blaira a Gordona Browna / Jan Váška - obálka knihy

Poslední změna: 12.09.2018