Jak ohodnotit relevantní informaci z dotazníkového šetření / Zdeněk Půlpán

Stručná anotace: 
Autoři v knize uvádí celou řadu matematických modelů zpracování dat vágní povahy, která mají svůj původ zvláště v dotazníkových šetřeních. Protože užití každého modelu musí respektovat jak stránku formální, tak i aplikační, uvádí stručně ve všech případech obě stránky. Práce proto prezentuje nejprve stručné teoretické zdůvodnění postupu a pak i ukázku předpokládané aplikace.
Obrázek obálky: 
Jak ohodnotit relevantní informaci z dotazníkového šetření / Zdeněk Půlpán - obálka knihy

Poslední změna: 01.02.2019