Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Regionální novinky knižního fondu

Duben- Červen 2022


Naučná literatura | Beletrie


Naučná literatura

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

HABARTOVÁ, Romana. Cena Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby Město Uherské Hradiště. aktualizované 1. vydání. Uherské Hradiště : Město Uherské Hradiště, 2016. 36 listů v přebalu .

HABARTOVÁ, Romana. Ke kořenům : péče o tradiční lidovou kulturu v Kunovicích : Děcka z Kunovic 50 let. Vyd. 1. Kunovice : Občanské sdružení Kunovjan : Město Kunovice ve spolupráci se souborem Děcka z Kunovic, 2014. 208 s . ISBN 978-80-903743-3-1.

JILÍK, Jiří. Nezapomenutá krása : [kroje a zvyky Kunovic. 1. vyd. Brno : SVAN ; 2006. 95 s. ISBN 80-85956-21-7.

KOLAJA, Maxmilian. Josef Klvaňa : vzpomínka k stému výročí narození moravského ethnografa 22.1.1857-13.8.1919. Brno : Moravské museum, oddělení národopisu ; 1957. 19 stran . Malé tisky národopisného oddělení Moravského musea v Brně ; číslo 4.

Mezi etnografií, folkloristikou a muzejnictvím : sborník příspěvků z konference k nedožitým devadesátým narozeninám Karla Pavlištíka : Zlín 6. až 7. září 2021. Vydání první. Zlín : Klub H+Z : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2021. 206 stran . ISBN 978-80-87130-59-9.

MIKULCOVÁ, Marie. Kulturní toulky Valašskem . Vyd. 1. Frýdek-Místek : Alpress, 2001. 391 s., lxiv s. obr. příl. ISBN 80-7218-649-3.

Na pomoc dětským souborům a muzikám. (1) . Strážnice : Národní ústav lidové kultury, 2006. 78 stran ;. ISBN 80-86156-87-7.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

ČERNOCH, David. Motýli Valašska a Strážovských vrchů . Valašské Meziříčí : Občanské sdružení ochránců přírody, [2021]. 56 stran . ISBN 978-80-11-00443-9.

ORÁLEK, Milan. Stromy pohádek, pověstí i smutku Valašska, Kysuc a Pováží . Valašské Meziříčí : Okresní výbor Českého svazu ochránců přírody Vsetín se sídlem ve Valašském Meziříčí, 2022. 124 stran . ISBN 978-80-11-00938-0.

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Obnova vodních a mokřadních ploch v obci Libosváry. II. . Vydání: druhé. [Loukov] : Blanka Růžičková (Krystal) pro obec Loukov, 2021. 19 stran . ISBN 978-80-87556-30-6.

SLAVÍČEK, Jaromír. Památné stromy kraje Komenského . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2020. 84 stran . ISBN 978-80-88116-98-1.

STAGG, Jennifer. Geny : příroda je mocná, lidská vůle silnější. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 224 stran ;. ISBN 978-80-7684-054-6.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

Městské divadlo Zlín : 64. sezona 2009/2010. Zlín : Městské divadlo Zlín, [2010]. 58 stran .

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BÌLAN, Jurìj Valentynovyč. Changes in business environment as a driver for enterprises development = Změny v podnikatelském prostředí jako hnací síle rozvoje podniků. Order of issue: first. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2021. 63 stran . Qualifying lecture for professorship. ISBN 978-80-7678-047-7.

DVORSKÝ, Ján. Vplyv riadenia podnikateľských rizík na budúcnosť malých a stredných podnikov v podnikateľskom prostredí = The impact of business risk management of the future of small and medium-sized enterprises in the business environment : teze habilitační práce. Vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021. 54 stran ;. Teze habilitační práce. ISBN 978-80-7678-049-1.

KLJUČNIKOV, Aleksandr. Digitální měny jako nástroj finančního investování = Digital currencies as a tool of financial investment : teze přednášky ke jmenování profesorem. Pořadí vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2022. 40 stran . Teze přednášek ke jmenování profesorem. ISBN 978-80-7678-063-7.

KOLÍNSKÁ, Hana. Princip Baťa : dnes fantazie, zítra skutečnost. [Česko] : [nakladatel není známý], [2021]. 33 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-11-00270-1.

KRAMOLIŠ, Jan. Design management jako významná součást firemního řízení = Design management as an important part of corporate management : teze habilitační práce. Pořadí vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2022. 72 stran . Teze habilitační práce. ISBN 978-80-7678-077-4.

NEDBÁLEK, Karel. Expert na ušlý zisk, hypotetický zisk a újmu : monografie. Slušovice : ČIBE, a.s., advokátní kancelář Mgr. Karel Nedbálek a otec, 2022. 190 stran . ISBN 978-80-908245-9-1.

RÓZSA, Zoltán. Budovanie značky zamestnávateľa ako nástroj získavania a udržiavania talentov = Employer branding as a tool for acquiring and retaining talent : teze přednášky ke jmenování profesorem. Pořadí vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021. 60 stran . Teze přednášek ke jmenování profesorem = Qualifying lecture for professorship. ISBN 978-80-7678-048-4.

STŘÍTESKÁ, Michaela. Podniková kultura jako klíčový faktor efektivního fungování systému měření a řízení výkonnosti = Corporate culture as a key factor for efficient functioning of the performance measurement and management system : teze habilitační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021. 40 stran . Teze habilitační práce. ISBN 978-80-7678-029-3.

ŠTVERKOVÁ, Hana. Konkurenceschopný malý a střední podnik . První vydání. V Uherském Hradišti : Vědecké nakladatelství Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií, Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, 2021. 170 stran . ISBN 978-80-88328-12-4.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

ALTRICHTER, Michal. Pouť za svobodou a pravdou nekončí : památník návštěvy Jana Pavla II. Tupesy : Obec Tupesy, 2021. 45 stran .

BARTOŠEK, Karel. Rabín Šach : z časů mudrců a pronásledování. 1. vydání. Holešov : město Holešov, 2021. 104 stran . Knihovnička Holešovska ; 42. svazek. ISBN 978-80-908254-4-4.

BLANCHARD, John. De Boh, koly trapljajut‘sja pohani reči ? . Druhe vydannja. [Kroměříž] : Didasko, [2022]. 42 stran ;. ISBN 978-80-88447-22-1.

DEYOUNG, Kevin. Poslání církve : tváří v tvář současným trendům církve a jejich biblická alternativa. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2022]. 265 stran ;. ISBN 978-80-88447-06-1.

HLAVINKA, Pavel. Dějiny filosofie . 2., rozšířené vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 412 stran . ISBN 978-80-7684-013-3.

CHINMOY, šrí,. Křídla radosti . 4. vyd. V Praze ; Ve Zlíně : Madal Bal, 2006. 190 s. ;. ISBN 80-86581-26-8.

CHINMOY, šrí,. Naslouchej přírodě : život v harmonii s planetou Zemí. První vydání. [Zlín] : Madal Bal, 2022. 147 stran . ISBN 978-80-88324-28-7.

IVEREIGH, Austen. Zraněný pastýř : papež František a jeho zápas o obrácení katolické církve. Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 441 stran ;. ISBN 978-80-7684-031-7.

KOVÁŘOVÁ, Helena. Na jevišti světa : Jan Amos Komenský a jeho doba. Vydání: první. Uherský Brod : Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, 2021. 183 stran . ISBN 978-80-907125-5-3.

KOVÁŘOVÁ, Helena. On the stage of the world : John Amos Comenius and his times. First printing. Uherský Brod : Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, 2021. 183 stran . ISBN 978-80-907125-6-0.

Lhotecká křížová cesta . V Tritonu vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 71 stran . ISBN 978-80-7684-014-0.

PALA, Josef. Zlín : Farnost sv. Filipa a Jakuba. Vyd. 1. Zlín : Římskokatolická farnost ve Zlíně, 2010. 199 s. ISBN 978-80-254-6812-8 (váz).

PIPER, John. K radosti tvojej . První vydání. Kroměříž : Didasko, [2022]. 37 stran ;. ISBN 978-80-88447-21-4.

PLOS, Michal. Teologie magie : nový přístup teologie k magii : s předmluvou a doslovem dvou předních českých profesorů. Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 421 stran . Ruach ; sv. 15. ISBN 978-80-7553-005-9.

RYLE, John Charles. Výzva pro mladé muže . První vydání. Kroměříž : Didasko, [2022]. 90 stran ;. ISBN 978-80-88447-00-9.

SCUPOLI, Lorenzo. Duchovní zápas . První vydání. Vsetín : Atlas, 2022. 185 stran ;. ISBN 978-80-908270-2-8.

SLÁDEK, Karel. Spiritualita lékaře a bioetika . Praha : Triton, 2021. 187 stran ;. ISBN 978-80-7553-966-3.

ŠIMÁČEK, Miroslav. Příchovická křižovatka : o Boží prozřetelnosti v životě jednoho kněze. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 270 stran . ISBN 978-80-7553-999-1.

WIERSBE, Warren W. Bůh nespěchá : jak zpomalit a žít : povzbuzení pro všední dny a těžké chvíle. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2022]. 155 stran ;. ISBN 978-80-88447-24-5.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

NOHEJLOVÁ ZEMKOVÁ, Michaela. Cesty české vědy : katalog výstavy. Druhé vydání. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2022. 125 stran . ISBN 978-80-7465-517-3.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

ARSEN‘JEV, Vladimir Klavdijevič. Ussurijským krajem . Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 475 stran . ISBN 978-80-7553-942-7.

DOVICOVÁ, Andrea. Jantar ze Študlova : perla moravských Karpat. Vydání první. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, 2022. 30 stran . ISBN 978-80-87130-61-2.

FŮSKOVÁ, Radka. Nepomuk a okolí z nebe = Nepomuk and its surroundings from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2022. 126 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88427-22-3.

HANUS, Jan. Daleké cesty . Lukov : Jan Hanus, 2021. 271 stran, 64 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-11-00553-5.

KARLÍČEK, Petr. Průvodce : průvodce po zaniklých obcích, osadách a samotách pod Bukovou horou. Ústí nad Labem : Statutární město Ústí nad Labem ; 2021. 253 stran . Ústecká vlastivěda ; sv. XV. ISBN 978-80-86646-65-7.

LAVAY, Martin. Djatlovova expedice : nová odhalení. První vydání. Praha : XYZ, 2022. 219 stran . ISBN 978-80-7683-067-7.

Moravia and Silesia I. . 1st ed. Zlín : Atelier IM, 1999. 168 s. Guide to Moravia and Silesia. ISBN 80-85948-31-1.

SLAVÍČEK, Jaromír. Obloha - úkazů jeviště . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2020. 103 stran . ISBN 978-80-88116-97-4.

ŠNAJDARA, Pavel. Geologické lokality Zlínského kraje . První vydání. Zlín : Zlínský kraj, 2021. 177 stran . ISBN 978-80-87833-51-3.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

ČERNÝ, Miroslav. Pod zlínským rynkem : cesty do minulosti Zlína. Zlín : Statutární město, 2007. 99 s. ISBN (Váz.).

MYSLIVEČEK, Milan. Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí Čech, Moravy a Slezska. (19) . V Praze : Chvojkovo nakladatelství, 2022. 63 stran . ISBN 978-80-86183-97-8.

NAVRÁTIL, Jaromír. 100 let republiky v Břestě : 1918-2018. Vydání první. Břest : obec Břest, 2021. 253 stran . ISBN 978-80-11-01300-4.

NOVÁK, Milan. Karel I. : světec a poslední král v Čechách. 2. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 151 stran . ISBN 978-80-7684-042-3.

PAPRČKA, Milan. Mnichovo Hradiště a okolí z nebe = Mnichovo Hradiště and its surroundings from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2022. 102 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88427-23-0.

PAPRČKA, Milan. Rosice a okolí z nebe = Rosice and its surroundings from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2021. 101 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88427-13-1.

PARMA, David. Hradisko u Kroměříže : pevnost z doby bronzové. [Kroměříž] : Muzeum Kroměřížska, [2020]. 9 stran . ISBN 978-80-85945-81-2.

Rajnochovice : krásná vesnice. Vydání druhé. [Valašské Meziříčí] : Blanka Růžičková pro obec Rajnochovice, 2022. 23 stran . ISBN 978-80-87556-31-3.

SLAVÍČEK, Jaromír. Krajinou skal a historie . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2021. 75 stran . ISBN 978-80-88116-37-0.

SLAVÍČEK, Jaromír. Vlárský průsmyk v proměnách času . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2020. 85 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh . ISBN 978-80-88116-95-0.

SLOBODA, Daniel. Daniel Sloboda - Dokumenty. VII.,. O Rusavě a Valaších pod Hostýnem . Kojetín : KATOS pro Obecní úřad Rusavu, 2002. 256 s. ISBN 80-86247-68-6.

SRNĚNSKÁ, Radka. Frýdek-Místek a okolí z nebe = Frýdek-Místek and its surroundings from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2022. 126 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88427-21-6.

SRNĚNSKÁ, Radka. Šumpersko z nebe = Šumperk Region from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2021. 142 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88427-12-4.

^ nahoru ^


9. Hudba

GONDOVÁ, Jiřina. Hrajeme na bezdírkovou píšťalu koncovku . Vydání první. Rožnov pod Radhoštěm : Libreta, 2021. 63 stran. ISBN 978-80-907817-1-9.

KRYL, Karel. Karel Kryl : rozhovory. Vydání druhé. Praha : Torst, 2022. 811 stran . ISBN 978-80-7215-694-8.

ŠTĚDROŇ, Bohumír. Leoš Janáček : vzpomínky, dokumenty, korespondence a studie. 1. vyd. Praha : Supraphon, 1986. 253 s. Hudba v zrcadle doby ; sv. 10. ISBN (Váz.).

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

RYBNIKÁŘ, Fanyn. Mudrosloví národa hluckého, aneb, I. V Huku puku buben, II. Co sme si - to sme si, III. A sme si kvit . Druhé rozšířené vydání. Hluk : Město Hluk, 2021. 141 stran ;. ISBN 978-80-11-01209-0.

SOBOTKA, Richard. Ladinova jizba : ohlédnutí za básníkem Ladislavem Nezdařilem a jeho tvorbou. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, 2022. 27 stran . Milé tisky ; 27. ISBN 978-80-87334-48-5.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

BRAUNOVÁ, Petra. Muzeum v přírodě Vysočina : průvodce nejen pro děti. 1. vydání. [Rožnov pod Radhoštěm] : Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace ; 2020. 10 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87210-83-3.

BRAUNOVÁ, Petra. Muzeum v přírodě Zubrnice : průvodce nejen pro děti. 1. vydání. [Rožnov pod Radhoštěm] : Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace ; 2020. 10 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87210-84-0.

GOTTFRIEDOVÁ, Nela. Knížky do lavice : almanach pracovních listů z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II. Zlín : Statutární město Zlín, 2021. 76 stran . ISBN 978-80-87766-19-4.

Slovácké muzeum Uherské Hradiště . Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 2000. 152 s. ISBN 80-86185-09-5.

ŠTIKA, Jaroslav. Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm . Praha : Merkur, 1985. přibližně 20 stran .

ŽELEZNÁ, Irena. Po stopách knihovnictví v Holešově . 1. vydání. Holešov : město Holešov, 2021. 96 stran . Knihovnička Holešovska ; 41. svazek. ISBN 978-80-908254-3-7.

^ nahoru ^


13. Matematika

PECHA, Jiří. Matematické modelování a simulace recyklačních procesů = Mathematical modelling and simulation of recycling processes : teze habilitační práce. Vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021. 57 stran ;. Teze habilitační práce. ISBN 978-80-7678-038-5.

^ nahoru ^


14. Lékařství

DAVIES, Clair. Spoušťové body = Trigger points : praktický průvodce terapií. 3. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 343 stran . ISBN 978-80-7553-926-7.

HUDÁK, Radovan. Memorix anatómie . 5. vydanie. Praha : Triton, 2022. xxi, 607 stran . ISBN 978-80-7684-030-0.

MEDICÍNA KATASTROF (KONFERENCE). Medicína katastrof : sborník abstrakt z XXIII. ročníku MEKA 2021 v Luhačovicích 14. 9.-16. 9. 2021. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, 2021. 54 stran ;. ISBN 978-80-7678-014-9.

MYSLIVEČEK, Jaromír. Fyziologie : repetitorium. 2., rozšířené vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 365 stran . ISBN 978-80-7684-041-6.

MYSLIVEČEK, Jaromír. Základy neurověd . 3., aktualizované vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 438 stran . ISBN 978-80-7684-007-2.

NITRA, Josef. Města v ohni : velké světové požáry. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 362 stran . ISBN 978-80-7684-028-7.

PETRÁKOVÁ, Blanka. Příběhy hraběcích lázní . 1. vyd. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2011. [28] s. ISBN 978-80-87130-17-9.

ROHEN, Johannes W. Anatomie člověka : fotografický atlas. 9. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 596 stran . ISBN 978-80-7553-964-9.

SLAVÍČEK, Jaromír. Koronakrize - kronika města . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2021. 97 stran . ISBN 978-80-88116-16-5.

ŠEDÝ, Jiří. Kompendium stomatologie. II . 2., upravené a doplněné vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. xxviii, 1209 stran . ISBN 978-80-7684-006-5.

VOJTĚCH, Zdeněk. Atlas elektroencefalografie dospělých. 3. díl,. Standardizovaná EEG terminologie pro vyšetřování kriticky nemocných, iktální vzorce . 1. vydání. Praha : Triton, 2022. 759 stran . ISBN 978-80-7553-962-5.

WEBSTER, Bethany. Objevování vnitřní matky : průvodce hojením mateřského zranění a seznámením s osobní vnitřní silou. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 378 stran ;. ISBN 978-80-7684-036-2.

WIDIMSKÝ, Jiří. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy. XX . Vydání 1. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 183 stran . ISBN 978-80-7684-066-9.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

BĚLÍČEK, Jan. Stát v rozkladu : reportáže z oblastí, na které se od sametové revoluce zapomnělo. První vydání. V Brně : Host, 2021. 195 stran ;. ISBN 978-80-275-0825-9.

BUDIL, Ivo T. Globální dějiny a postliberální společnost : budoucnost západní civilizace. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 844 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7684-043-0.

KAPLAN, Karel. Mám, co jsem si zasloužil : zpráva o zavraždění Rudolfa Slánského a spol. 2. vydání (1. vydání v nakladatelství Kniha Zlin). Praha : Kniha Zlin, 2022. 371 stran . Hot history ; svazek 8. ISBN 978-80-7662-284-5.

KMENT, Zdeněk. Ve stínu rudé hvězdy : zpráva o zločinech StB na Valašsku a jihovýchodní Moravě v letech 1948-1953. I. vydání. Valašské Meziříčí : Kment Zdeněk - Echo books, 2022. 303 stran . ISBN 978-80-907639-1-3.

SVOBODA, Pavel. Deník europoslance . Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 251 stran . ISBN 978-80-7553-965-6.

VOJÁK A MĚSTO. MĚSTO A ARMÁDA NA MORAVĚ V MODERNÍCH DĚJINÁCH (18.-21. STOLETÍ) (KONFERENCE). Voják a město : město a armáda na Moravě v moderních dějinách (18.-21. století) : sborník příspěvků z odborné konference : Kroměříž, 7. října 2021. Kroměříž : Moravský zemský archiv v Brně - Státní okresní archiv Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, p.o. : Knihovna Kroměřížska, p.o., 2021. 153 stran . ISBN 978-80-85945-82-9.

WOHLMUTH MARKUPOVÁ, Jana. Soukromá válka Huga Vavrečky : mikrohistorie z rozhraní soudobých dějin (1945-1952). První vydání. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022. 248 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-4994-8.

^ nahoru ^


16. Právo

CUTÁK, Luděk. Policie a moje dítě : práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců při jednání s Policií ČR. I. vydání. Bystřice pod Hostýnem : Luděk Cuták, 2021. 121 stran . ISBN 978-80-11-00338-8.

CUTÁK, Luděk. Policie ve škole : jak správně postupovat a spolupracovat s Policií ČR při šetření protiprávní činnosti mládeže. 2. vydání. Bystřice pod Hostýnem : Luděk Cuták, 2022. 205 stran . ISBN 978-80-908451-0-7.

^ nahoru ^


17. Psychologie

CANNON, Julia. Řeč duše : jazyk vašeho těla. [Praha] : Centrum nejvyššího poznání, 2022. 159 stran . ISBN 978-80-908083-1-7.

CULÍK KONČITÍKOVÁ, Gabriela. Inspirace Baťa : jak být silnější a šťastnější podle životních zásad Tomáše Bati. [Zlín] : Inspirace Baťa : Nadace Tomáše Bati, [2021]. 367 stran ;. ISBN 978-80-908183-0-9.

LEMBKE, Anna. Dopamin : jak přežít blahobyt a neubavit se k smrti. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 274 stran . ISBN 978-80-7684-008-9.

MITCHELL, Stephen A. Freud a po Freudovi : dějiny moderního psychoanalytického myšlení. 2. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 379 stran ;. ISBN 978-80-7553-912-0.

^ nahoru ^


18. Sociologie

BAGAROVÁ, Simona. Hořím . Zlín : Pavel Jungmann Archa, 2021. 172 stran . Varia ; svazek 11. ISBN 978-80-87545-83-6.

NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Tichá dřina : dělnictví a třída v továrně Baťa. Vydání první. Praha : Display, 2021. 289 stran . ISBN 978-80-907883-1-2.

PEPE, Dita. Hranice lásky : trauma jako motivace k tvorbě : fotografie jako terapie = Borders of love : trauma as motivation to create art : photography as therapy. Vydání první. Praha : Wo-men ; 2021. 657 stran . ISBN 978-80-907641-5-6.

SANDE, Ken. Cestou usmíření : průvodce řešením osobních konfliktů. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2022]. 361 stran ;. ISBN 978-80-87587-96-6.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

ADÁMEK, Milan. Moderní přístupy v měření pro průmyslové a bezpečnostní aplikace = Modern approaches in measurement for industrial and security applications. Pořadí vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2022. 55 stran . Teze přednášek ke jmenování profesorem. ISBN 978-80-7678-072-9.

HABARTOVÁ, Romana. Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje . Vydání: druhé. Zlín : Zlínský kraj, 2021. 3 nečíslované strany, 40 nečíslovaných volných listů, to je, 80 nečíslovaných stran .

HUMENÍK, Martin. Technology of chemical and physical processing of proteins for functional surfaces = Technologie chemického a fyzikálního zpracování proteinů pro funkční povrchy : summary of habilitation thesis. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2022. 50 stran . Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7678-069-9.

KYSELA, Jan. Kvašená zelenina na 1008 způsobů : jak mléčně kvasit stovky druhů zeleniny ve vlastní šťávě, v barevných nálevech, se solí i bez soli, v otrubách, v misu, s moukou, se sójovou omáčkou, s ovocem a v ovocné šťávě, s různými druhy koření, bleskově, střednědobě i dlouhodobě, v zeláku i ve sklenicích.. Vydání: první. [Starý Hrozenkov] : Kyselové a přátelé vlastním nákladem, 2022. 121 stran . ISBN 978-80-908573-0-8.

KYSELA, Jan. Talíř na míru : základní průvodce makrobiotickou kuchyní, aneb, Ladíme své zdraví, emoce i chování. Vydání: první. [Starý Hrozenkov] : Kyselové vlastním nákladem, 2020. 467 stran .

POKLUDA, Zdeněk. Bata across continents . 1st edition. Zlín : Thomas Bata University in Zlín, 2022. 295 stran . Edition inspiration Bata. ISBN 978-80-7678-060-6.

SEIFER, Marc J. Nikola Tesla a válka : génius, částicová zbraň a mocenský boj. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 423 stran . ISBN 978-80-7553-982-3.

SLADKOWSKI, Marcel. The kingdom of slivovitz : the legacy of distillers and distilleries in Vizovice. First edition in English. Vizovice : R. Jelínek, 2021. 95 stran . ISBN 978-80-11-00061-5.

VONÁŠEK, David. 100 skvělých domácích receptů . První vydání. Průhonice : ATYP, spol. s r.o., 2021. 200 stran . David v kuchyni ; 1. ISBN 978-80-906982-2-2.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

BIOLEK, Richard. Cvičebnice koncovek : čtyř-šestikamenáče. 1. vydání. [Praha] : Richard Biolek : Galerie Dolmen, s.r.o., 2021. 143 stran . ISBN 978-80-87303-80-1.

BIOLEK, Richard. Kapitoly ze strategie I . 1. vydání. [Ostrožská Nová Ves] : Richard Biolek a Galerie Dolmen, s.r.o., 2021. 167 stran . ISBN 978-80-87303-81-8.

BIOLEK, Richard. Koncovky a studie Vasilije Smyslova . 1. vydání. [Přerov] : Richard Biolek : Galerie Dolmen, 2021. 89 stran . ISBN 978-80-87303-82-5.

FLORECOVÁ, Marie. 40 let činnosti ASPV Loukov . Loukov : Obec Loukov, 2020. 88 stran .

PORAZIL, Daniel. Roman Kresta : na vlnách času = on the waves of time. Vydání první. Mladá Boleslav : Daniel Porazil - PeopleForRally, 2021. 359 stran . ISBN 978-80-906660-2-3.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

BRINDA, Antonín. Co je ztraceno, co získáno . Ve Zlíně : Photogether Gallery, 2021. 39 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-270-9876-7.

CZEPCOVÁ, Irena. Sklo v hlavní roli : Irena Czepcová, Zdeňka Fusková, Adam Hejduk, Tomáš Krejčí, Zuzana Kubelková, Jakub Petr, Dagmar Petrovická, Vendulka Prchalová, Tomáš Prokop, Barbora Štefánková : 16.12.2021-27.2.2022, Zlínský zámek o.p.s. - Galerie Václava Chada ve Zlíně. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2021. 23 stran . ISBN 978-80-908072-5-9.

ČERNÝ, Přemysl. Cihla cihlou do hlavy . Ve Zlíně : Galerie Photogether, 2021. 36 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-11-00069-1.

HABARTOVÁ, Romana. Textilní kvítí Marie Skrežinové . Zlechov : Marie Skrežinová ; [2021]. 106 stran . ISBN 978-80-903743-8-6.

HLAVEŠ, Milan. Sklo Zllín : katalog ateliéru Design skla : 2016-2020 = Glass Zlin : Glas Design Studio catalogue : 216-2020. Vydání první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2022. 79 stran . ISBN 978-80-7678-005-7.

IHRING, Marián. Ergonómia duše, alebo, Prečo je dobré, že nábytkový dizajn je umenie = The ergonomics of spirit, or, Why it is good that furniture design is an art. Vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2022. 49 stran . Teze přednášek ke jmenování profesorem. ISBN 978-80-7678-064-4.

KODOVSKÁ, Marie. Marie Kodovská : chtěla by toulat se v pohádkovém kraji : Zlínský zámek o.p.s., Galerie Václava Chada ve Zlíně. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2021. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-908072-2-8.

NIKL, Petr. Petr Nikl : grafika : obrazový soupis 2013-2022. 1. vydání. Chrudim : Galerie Art, 2022. 58 stran . ISBN 978-80-907388-8-1.

POKLUDA, Zdeněk. Baťův Zlín : budování průmyslového a zahradního města (1906-1943) = Bata's Zlin : building an industrial and garden city (1906-1943). Zlín : Esprint Zlín ve spolupráci s Nadací Tomáše Bati, 2011. 24 s. ISBN 978-80-254-9363-2.

PREISNER, Pavel. Pavel Preisner : krása bude divná nebo nebude vůbec : Zlínský zámek o.p.s., Galerie Václava Chada ve Zlíně. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2021. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-908072-1-1.

RAJLICH, Jan. Jan Rajlich : ma(i)krosvět : Zlínský zámek o.p.s., Galerie Václava Chada ve Zlíně. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2021. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-908072-0-4.

Rozum versus cit. 2,. Zlínský průmyslový design 1959-1992 . 1. vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021. 123 stran . ISBN 978-80-7678-044-6.

SRNĚNSKÁ, Radka. České hrady a zámky z nebe. 2. díl,. Jižní Čechy = Czech castles and châteaux from heaven. Part 2, South Bohemia . 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2022. 158 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88427-24-7.

TUČEK, Ivo. Projekty Zlín : jednofázová otevřená urbanistická soutěž, 2021. Březnická, Zlín - nová městská čtvrť . Zlín : Statutární město Zlín, 2021. 35 stran . ISBN 978-80-87766-97-2.

TUČEK, Ivo. Projekty Zlín : dvoufázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž, 2018. Revitalizace náměstí Míru . [Zlín] : Statutární město Zlín, 2019. 46 stran . ISBN 978-80-87766-21-7.

TŮMOVÁ, Vendula. Vidět ar©hitekturu - myslet ar©hitekturu : k současné fotografii architektury. Vydání první. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2021. 152 stran . ISBN 978-80-7678-046-0.

Velké kino moderního Zlína = The great cinema of modern Zlín. Vydání první. Praha : Centrum pro středoevropskou architekturu ; 2020. 130 stran . ISBN 978-80-906938-1-4.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

NAVRÁTILOVÁ, Hana. Žánry extenzivní řeči učitele ve výukové komunikaci . Pořadí vydání: první. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií, 2021. 156 stran ;. Pedagogika. ISBN 978-80-7678-051-4.

NOVOSÁK, Jiří. O možnostech vyhodnocení výsledků ověřovacího testování v počátečním vzdělávání . Praha : Newton Academy, 2021. 121 stran . ISBN 978-80-87325-39-1.

OPRAVIL, Karel. Věřte letuškám . Vydání první. Uherské Hradiště : Marek Tvrdoň ; 2021. 285 stran . ISBN 978-80-270-9692-3.

SOBOTKA, Richard. Ferdinand Wimmer : životní příběh učitele, knihovníka, kronikáře a legionáře. 1. vydání. [Česko] : [nakladatel není známý], 2022. 155 stran . ISBN 978-80-11-00987-8.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

MATOUŠEK, Radomil. Vybrané optimalizační metaheuristiky, implementace a aplikace = Selected optimization metaheuristics, implementation and applications. Vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2022. 58 stran . Teze přednášek ke jmenování profesorem. ISBN 978-80-7678-074-3.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

Encyklopedie soběstačnosti pro 21. století : rodinná zahrada : spolupráce s přírodou, pěstování vlastních potravin, přírodní hospodaření od A do Z. 2. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 329 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7684-040-9.

KALÁBOVÁ, Lenka. Pernštejnský park . První vydání. Kroměříž : Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži, 2021. 239 stran . ISBN 978-80-908257-0-3.

KŘESADLOVÁ, Lenka. Stavby s orientální tematikou v památkách zahradního umění v ČR . Vydání první. Kroměříž : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, 2021. 283 s. Zahradní kultura v souvislostech ; svazek I. ISBN 978-80-87231-57-9.

KYNCL, Josef. Atlas pro mikroskopické určování dřeva . Rožnov pod Radhoštěm : Národní muzeum v přírodě ; 2021. 42 stran . ISBN 978-80-87210-86-4.

MENDHAM, Barbora. Od kvásku ke klásku . 1. vydání. Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 2021. 16 stran . ISBN 978-80-85945-83-6.

NEDBÁLEK, Karel. Revoluce v roce 1989 začala ve Slušovicích : aspekt inkluze NEW AGE anebo vše bylo jinak. První vydání. Slušovice : ČIBE a.s., advokátní kancelář Mgr. Karel Nedbálek a otec, 2022. 169 stran . ISBN 978-80-908245-7-7.

POKORNÝ, Eduard. Bodový průzkum půdy : 2013-2018. Kroměříž : Agrotest fyto, s.r.o. : Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., 2021. 170 stran . ISBN 978-80-87555-19-4.

SAMKOVÁ, Eva. Sledování změn složek mléka při zpracování mléčných produktů = Changes in milk components during the processing of diary products : teze přednášek ke jmenování profesorem. Pořadí vydání : První. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2022. 46 stran . Teze přednášek ke jmenování profesorem. ISBN 978-80-7678-070-5.

TUČEK, Ivo. Projekty Zlín : jednofázová otevřená projektová architektonicko-krajinářská soutěž, 2019. Divadelní park ve Zlíně . Zlín : Statutární město Zlín, 2019. 23 stran . ISBN 978-80-87766-96-5.

^ nahoru ^


Beletrie

ANTHONY, Piers. Začínající adept. Kniha první,. Rozštěpené nekonečno . V tomto překladu vydání první. V Praze : Triton, 2022. 417 stran . Trifid ; svazek 632. ISBN 978-80-7553-973-1.

ASIMOV, Isaac. A zrodí se Nadace . Vydání třetí, v tomto překladu druhé. Praha : Argo : Triton, 2022. 348 stran ;. Trifid ; svazek 638. ISBN 978-80-7684-063-8.

ASIMOV, Isaac. Na hranicích Nadace . Vydání třetí, v tomto překladu druhé. Praha : Argo : Triton, 2022. 340 stran ;. Trifid ; svazek 369. ISBN 978-80-7684-064-5.

ASIMOV, Isaac. Nadace a Země . Vydání třetí, v tomto překladu druhé. Praha : Argo : Triton, 2022. 372 stran ;. Trifid ; svazek 640. ISBN 978-80-7684-065-2.

ASIMOV, Isaac. Předehra k Nadaci . Vydání třetí, v tomto překladu druhé. Praha : Argo : Triton, 2022. 397 stran ;. Trifid ; svazek 637. ISBN 978-80-7684-062-1.

BAROŠ, Marek. Les . Vydání první. Praha : Prostor, 2021. 172 stran ;. Současná česká próza ; 2. svazek. ISBN 978-80-7260-494-4.

BAZALA, Petr. Zvu Tě do mého srdce . Vydání první. Valašské Meziříčí : Petr Bazala, 2022. 59 stran . ISBN 978-80-11-00871-0.

BENEŠOVÁ, Petra. Proč psi jezdí do práce?, aneb, Psí profese, jak je (ne)známe . 1. vydání. Zlín : Bratrstvo psích tlapek, 2022. 63 stran . ISBN 978-80-908065-2-8.

BEŇO, Miroslav. Oči války . První vydání. Brumov-Bylnice : Radek Beňo - nakladatelství Kanárek, 2015. 185 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-906268-0-5.

BUCHLOVSKÝ, František. Na Tesáku : obrázek ze života pasekářů-pytláků z polovice osmnáctého století, kdy na zámku v Bystřici pod Hostýnem a k němu patřících Hostýnských horách vládl poslední potomek hrabat rodu Rottalů. První vydání. Bystřice pod Hostýnem : Cimbálová muzika Bukovinka z.s., 2021. 428 stran . ISBN 978-80-11-00277-0.

ĆWIEK, Jakub. Lhář. Kniha dvaapůltá,. Machinomania. . Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 173 stran ;. Trifid ; svazek 567. ISBN 978-80-7553-346-3.

ČEPEK, Petr. Logopedická říkadla "S" . Vydání 1. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, [2022]. 12 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7553-933-5.

DOČKAL, Pavel Comte. Dřív než vám šnorchl praskne : exemplum de Velehrad. Vydání 1. Brno : Lynx, [2021]. 196 stran .

HALOVÁ, Lenka. Létající jelen . Vydání první. Bystřička : Klenov, 2022. 45 stran . ISBN 978-80-908127-3-4.

HLOŽEK, Ondřej. Slezský nonstop . Vydání první. Bystřička : Klenov, 2022. 47 stran . ISBN 978-80-908127-4-1.

HOLCMAN, Josef. Třetí cesta . První vydání. Brno : Větrné mlýny, 2021. 348 stran . ISBN 978-80-7443-428-0.

HORA, Jan. Dobrodružství švýcarského Robinsona . Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 128 stran . ISBN 978-80-7553-894-9.

CHLUD, Jaroslav. Vyprávěnky pro Klárku a jiné slopenské příběhy a pověsti z kraje Vizovických hor a úbočí Bílých Karpat . Vydání první. Slopné : Jaroslav Chlud, 2021. 223 stran . ISBN 978-80-11-00944-1.

JOSHI, S. T. Cosi z hloubi . 1. vydání. Kroměříž : Carcosa, 2022. 224 stran ;. ISBN 978-80-88243-48-9.

JUHAŇÁK, Jan. Čimčarák : plus pexeso. Vydání 1. Praha : Triton, 2022. 6 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7553-983-0.

JUHAŇÁK, Stanislav J. Srdečný pozdrav : plus česko-ukrajinské pexeso : zvířátka = Ščyri vitannija : plyus ukrajin‘sko-čes‘ke hra na pam‘jat‘ : tvaryny. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 4 nečíslované strany . ISBN 978-80-7684-070-6.

KOVANDA, Jaroslav. Panna Marie na telefonním sloupu . [Zlín] : JáSám, 2022. 51 stran ;. Modré knížky. ISBN 978-80-907157-4-5.

KRATOCHVÍL, Miloš. Strašibraši, aneb, Tajemství věže v Kamsehrabech . Vydání druhé (v Tritonu první). V Praze : Triton, 2022. 195 stran . Laskavé čtení ; svazek 38. ISBN 978-80-7553-896-3.

KROUTVOR, Josef. Kapesní panoptikum s.r.o. : (nový bestiář, dvě bajky a jiná krátká sepsání). [Zlín] : Archa, 2022. 103 stran . Varia ; svazek 12. ISBN 978-80-87545-87-4.

KROUTVOR, Josef. Lesní glosy . První vydání. Ve Zlíně : Archa, 2021. 140 stran . Varia ; svazek 10. ISBN 978-80-87545-81-2.

MACDONALD, George. Lilith . 2. vydání, 1. v Carcose. Kroměříž : Carcosa, 2022. 337 stran ;. Temnosti ; svazek 4. ISBN 978-80-88243-63-2.

MALÝ, Radek. Haiku . Ve Zlíně : Pavel Jungmann Archa, 2021. 56 stran . Haiku ; svazek 1. ISBN 978-80-87545-84-3.

MIČEK, Jiří. Život v mlýnském kole, aneb, Kardinální případ Trochta . Vsetín : Atlas, 2021. 257 stran, 2 nečíslované strany obrazových příloh . ISBN 978-80-908270-0-4.

MICHÁLEK, Petr. Vytržení : psychologický thriller. Vydání první. Praha : Zeď, 2022. 348 stran ;. ISBN 978-80-88445-04-3.

MICHÁLKOVÁ, Adriana. Měsíční řeka : básně říční záře. Chropyně : Dévi Dagmar - Nakladatelství Dar, 2022. 80 stran ;. ISBN 978-80-908311-3-1.

NERÁDOVÁ, Mária. Pojďme objevovat Česko . Vydání první. Bratislava : Meda, 2020. 32 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-973607-0-2.

NOFREEUSERNAMES,. Letní noci . 1. vydání. V Praze : CooBoo, 2022. 325 stran . ISBN 978-80-7661-426-0.

ODEHNAL, Petr. Malučký princ . První vydání. V Brně : Jota, 2021. 130 stran . ISBN 978-80-7565-746-6.

OKE, Janette. Láska nalézá přístav . 1. vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 212 stran ;. ISBN 978-80-7553-963-2.

OTÉPKA, Petr. Lidskost . Otrokovice : vlastním nákladem, 2022. 112 stran ;. ISBN 978-80-11-00997-7.

Píšu povídky, píšu básně.. a Ex-libris 2021 tentokrát na téma Pod rouškou : sborníček vítězných prací z literární a výtvarné soutěže. Uherské Hradiště : Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti, 2021. 47 stran .

PITZMOS, Aleš. Synchronicita . 1. vydání. Kroměříž : Carcosa, 2022. 257 stran ;. ISBN 978-80-88243-67-0.

POCHA, Mark E. Virus omega . 1. vydání. Kroměříž : Carcosa, 2022. 157 stran ;. ISBN 978-80-88243-64-9.

PŘIKRYL, Martin. Nart . První vydání. Boršice : Milan Železník - Nakladatelství Buchlov, 2022. 193 stran ;. ISBN 978-80-907853-3-5.

REVILÁKOVÁ, Naďa. Vlajka Viktora Vaňka . 1. vydání. V Praze : Albatros, 2022. 130 stran . ISBN 978-80-00-06697-4.

ROŽNOVSKÁ, Lenka. Koblížek na vandru . Vydání 1. Praha : Triton, [2021]. 20 stran . ISBN 978-80-7553-905-2.

ROŽNOVSKÁ, Lenka. O kohoutkovi a slepičce . Vydání 1. Praha : Triton, [2021]. 20 stran . ISBN 978-80-7553-904-5.

ROŽNOVSKÁ, Lenka. O Palečkovi . Vydání 1. Praha : Triton, [2022]. 20 stran . ISBN 978-80-7684-068-3.

ROŽNOVSKÁ, Lenka. O zlaté rybě . Vydání 1. Praha : Triton, [2022]. 20 stran . ISBN 978-80-7684-035-5.

ROŽNOVSKÁ, Lenka. Obušku, z pytle ven! . Vydání 1. Praha : Triton, [2022]. 20 stran . ISBN 978-80-7684-034-8.

ROŽNOVSKÁ, Lenka. Pohádníček : klasické pohádky. V tomto kompletu vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 101 stran . Laskavé čtení ; svazek 37. ISBN 978-80-7553-974-8.

ROŽNOVSKÁ, Lenka. Popelka . Vydání 1. Praha : Triton, [2022]. 20 stran . ISBN 978-80-7684-067-6.

ROŽNOVSKÁ, Lenka. Princ Bajaja . Vydání 1. Praha : Triton, [2022]. 20 stran . ISBN 978-80-7684-033-1.

ROŽNOVSKÁ, Lenka. Princezna na hrášku . Vydání 1. Praha : Triton, [2021]. 20 stran . ISBN 978-80-7553-907-6.

ROŽNOVSKÁ, Lenka. Sedmero krkavců . Vydání 1. Praha : Triton, [2022]. 20 stran . ISBN 978-80-7684-032-4.

ROŽNOVSKÁ, Lenka. Sněhurka . Vydání 1. Praha : Triton, [2021]. 20 stran . ISBN 978-80-7553-906-9.

ROŽNOVSKÁ, Lenka. Sůl nad zlato . Vydání 1. Praha : Triton, [2022]. 18 stran . ISBN 978-80-7553-857-4.

ROŽNOVSKÁ, Lenka. Zlatovláska . Vydání 1. Praha : Triton, [2022]. 20 stran . ISBN 978-80-7553-858-1.

SANDBURG, Carl. Definice poezie . První vydání. Zlín : Archa, 2021. 111 stran . Poezie ; svazek 15. ISBN 978-80-87545-82-9.

SMOLÍKOVÁ, Klára. Dubánek a tajný vzkaz . V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 56 stran . ISBN 978-80-7684-002-7.

SMOLÍKOVÁ, Klára. Knihožrouti : kdo se zakousl do knih?. 3. vydání. V Praze : Triton, 2022. 93 stran . Laskavé čtení ; svazek 41. ISBN 978-80-7684-027-0.

ŠMAKAL, Pavel. Toulky českou politikou. 1. . [Klečůvka] : Smích není hřích, [2022]. 119 stran ;.

VAVŘÍN, Vlastimil. Stalo se to . První vydání. V Praze : Logos, 2022. 141 stran . ISBN 978-80-908614-2-8.

VLACHOPULOSOVÁ, Lucie. Lord : jak jsem díky psovi znovu objevila spojení se svou duší. 1. vydání. [Kunovice] : Lucie Vlachopulosová, 2021. 125 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-260-8118-0.

WISSER, Daniel. Královna hor . První vydání. Ve Zlíně : Archa, 2021. 313 stran ;. ISBN 978-80-87545-77-5.

ZAPLETAL, Jaroslav. Hračky starého muže . Uherské Hradiště : Klub kultury Uherské Hradiště, 2021. 119 stran .

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně