Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Regionální novinky knižního fondu

Leden- Březen 2022


Naučná literatura | Beletrie


Naučná literatura

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

BARTOŠ, František. Slovník valašského nářečí : abecední seznam slov užívaných v nářečí na Valašsku a Zlínsku ve II. pol. 19. stol. (1850-1900). Vydání první. Vsetín : Silvestr Kazmíř, 2001. 84 stran, 6 nečíslovných stran .

CICHÁ, Martina. Integrální antropologie . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 421 s. ISBN 978-80-7387-816-0.

HOLCMAN, Josef. Stoletý mládenec, aneb, Rodokmen Slováckého roku . Kyjov : město Kyjov, 2021. 281 stran . ISBN 978-80-906958-2-5.

HOLCMAN, Vojtěch. Hýlom hálom, Kyjove! . Vydání první. Kyjov : MÚ Kyjov, 2015. 81 stran .

LANGHAMMEROVÁ, Jiřina. Fenomény lidových tradic . První vydání. Praha : Grada, 2021. 256 stran . ISBN 978-80-271-3302-4.

MALÍKOVÁ, Emílie. Lidové tradice Slavičínska v podání pamětníků : národopisné zlomky o Slavičíně a okolí. Zlín : Knihovna Františka Bartoše ve Zlíně ; 2001. 44 s. ISBN 80-238-7918-9 (brož.).

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

HURYCH, Jakub. Lékařská mikrobiologie : repetitorium. 3. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. xiii, 637 stran . ISBN 978-80-7553-976-2.

PAVELČÍK, Petr. Rekonstrukce druhově bohatých lučních společenstev ve Zlínském kraji . [Zlín?] : Zlínský kraj, [2010]. 110 stran . Zlínský kraj.

HASOŇ, Jaromír. FA Kudlov 3, 61-77 : Kudlovská stodola : filmové ateliéry v Gottwaldově-Zlíně žijí = The Kudlov Barn : Film Studios in Gottwaldov-Zlín are alive. Vydání první. Zlín : Filmfest, s.r.o., 2018. 254 stran .

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

HASOŇ, Jaromír. FA Kudlov 4, 78-92 : Kudlovská stodola : filmové ateliéry v Gottwaldově-Zlíně se osamostatňují = The Kudlov Barn : film studios in Gottwaldov-Zlín become independent. Vydání první. [Zlín] : Nadační fond Kovárny VIVA, 2019. 255 stran . ISBN 978-80-907300-3-8.

HASOŇ, Jaromír. FA Kudlov 5, 93-20 : Kudlovská stodola : Zlínské filmové ateliéry v nové době = The Kudlov Barn : Zlín's film studios in modern times. Vydání první. [Zlín] : Filmfest, s.r.o., 2021. 255 stran . ISBN 978-80-907165-1-3.

Městské divadlo Zlín 1946-1996 : publikace k 50. výročí profesionálního divadla ve Zlíně. Zlín : Městské divadlo Zlín, 1997. 202 stran .

Městské divadlo Zlín. 1996-1999 . Zlín : Městské divadlo, c2000. 101 s.

PILÁT, Zdeněk. Tyl v Kunovicích : z historie divadelního spolku Tyl. Vydání první. V Uherském Hradišti : Tomáš Ježek - Ottobre 12, 2020. 135 stran . ISBN 978-80-86528-66-3.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BAČUVČÍK, Radim. Sociální marketingové kampaně v Česku. IV.,. Ochrana životního prostředí . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2018. 310 stran . ISBN 978-80-87500-97-2.

ČIERNIK, Anton. Finančná kontrola a systém riadenia v organizácii . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2018. 240 stran . ISBN 978-80-87500-93-4.

Gottwaldov v letech 1960-1963 : přehled o činnosti Městského národního výboru v Gottwaldově a rozvoji města za volební obdobé 1960-1963. Gottwaldov : Rada Městskéh národního výboru v Gottwaldově, [1964]. 22 stran .

HAJNÝ, Pavel. Jan Baťa : známý neznámý. Praha : Dobrovský s.r.o., 2020. 286 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Knihy Omega. ISBN 978-80-7642-012-0.

KRUTIL, Inocenc. Nevšední osudy Baťova exportéra : o batizmu trochu jinak--. 2., rozš. vyd. Luhačovice : Atelier IM, 2014. 214 s. ISBN 978-80-85948-83-7 (váz.).

MIKETA, Kamil. Podnikatelské legendy první republiky a jejich následovníci . První vydání. Praha : EEZY, 2021. 298 stran . ISBN 978-80-908101-3-6.

Zpráva o činnosti MNV ve Zlíně v jubilejním roce 1947. Zlín : nákladem MNV ve Zlíně, [1948]. 22 stran .

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

ANDREWS, Dave. Ježíšův džihád : svaté války, nebo svatý mír?. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 231 stran ;. ISBN 978-80-7553-830-7.

BARTOŠEK, Karel. Rabín Šach : z časů mudrců a pronásledování. 1. vydání. Holešov : město Holešov, 2021. 104 stran . Knihovnička Holešovska ; 42. svazek. ISBN 978-80-908254-4-4.

Biografický slovník Církve československé husitské . Vydání první. Praha : Církev československá husitská, 2020. 639 stran . ISBN 978-80-7000-167-7.

BRIDGES, Jerry. Společensky přijatelné hříchy? . První vydání. Kroměříž : Didasko, [2021]. 274 stran ;. ISBN 978-80-87587-94-2.

HUGHES, R. Kent. Rodina : rodina podle Božích představ. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2021]. 253 stran ;. ISBN 978-80-87587-88-1.

KELLER, Timothy J. Dává Bůh smysl? : smysl víry a náboženství v moderním životě: pozvánka pro skeptiky. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 431 stran ;. Ruach ; sv. 12. ISBN 978-80-7553-739-3.

KRAUSOVÁ, Jitka. Manželství - cesta ke svatosti : svatí manželé 20. století. 3. upravené vydání. Vranov nad Dyjí ; Přímětice-Bítov : A.M.I.M.S., 2019. 320 stran ;. A.M.I.M.S. M. ISBN 978-80-7266-446-7.

KRAUSOVÁ, Jitka. Manželství - cesta ke svatosti II. : svatí manželé 1800-1950. 1. vydání. Olomouc : Centrum pro rodinný život, z.s., 2018. 133 stran ;. ISBN 978-80-906909-3-6.

PIPER, John. Důvěrné přátelství s Bohem : ovoce neochvějné víry v životě Spurgeona, Müllera a Taylora. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2021]. 164 stran ;. Labutě nemlčí ; kniha 2. ISBN 978-80-87587-95-9.

PLOS, Michal. Teologie magie : nový přístup teologie k magii : s předmluvou a doslovem dvou předních českých profesorů. Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 421 stran . Ruach ; sv. 15. ISBN 978-80-7553-005-9.

ROBERTS, Lance. Hledání Boží vůle : jak rozpoznat skutečné Boží vedení?. Kroměříž : Didasko, [2021]. 26 stran ;. Zdroje pro změnu života. ISBN 978-80-87587-87-4.

Systematická teologie : systematické shrnutí biblického učení. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2021]. 916 stran ;. ISBN 978-80-87587-82-9.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

GEBRIAN, Adam. Dva měsíce v Lisabonu . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 310 stran . Universum. ISBN 978-80-242-7848-3.

HANUS, Jan. Daleké cesty . Lukov : Jan Hanus, 2021. 271 stran, 64 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-11-00553-5.

HANZELKA, Jiří. Velké vody Iguazú . Vyd. 2. Brumovice : Carpe diem, 2000, [soubor distribuován 2010]. 115 s. ISBN 978-80-87195-14-7.

MACEŠKA, Dušan. Za indiány do Mexika a Guatemaly . Vydání první. [Holešov] : [Dušan Maceška], 2015. 197 stran . ISBN 978-80-260-9429-6.

Okres Vsetín : Rožnovsko - Valašskomeziříčsko - Vsetínsko. Vyd. 1. Valašské Meziříčí : Hvězdárna Valašské Meziříčí ; 2002. 963 s., [36] s. barev. obr. příl. Vlastivěda moravská. Řada topografická ; sv. 68. ISBN 80-7275-024-0 (Muzejní a vlastivědná společnost, Brno váz.).

PREININGEROVÁ, Magdalena. A guide to modern travel in the 20th century . Zlín : Klub H+Z, 2020. 64 stran . ISBN 978-80-904197-6-6.

ŠNAJDARA, Pavel. Geologické lokality Zlínského kraje . První vydání. Zlín : Zlínský kraj, 2021. 177 stran . ISBN 978-80-87833-51-3.

Zlínsko. V Brně : Muzejní a vlastivědná společnost ; 1995. 783 s., [48] s. barev. il. Vlastivěda moravská ; sv. 64. ISBN 80-85048-57-4 (Muzejní a vlastivědná společnost váz.).

Zlínský kraj. Zlín : Krajský úřad Zlín, 2002. 41 s. Zlínský kraj. ISBN 80-239-0117-6 (v knize neuvedeno brož.).

ŽIŽLAVSKÝ, Bořek. Chřiby : po skalách a lomech. III . První vydání. Boršice : Buchlov, 2021. 127 stran . Chřiby záhadné a mytické ; sv. 16. ISBN 978-80-907853-2-8.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BROŽOVÁ, Irena. Čarovná Praha = Magical Prague. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2021. 165 stran . ISBN 978-80-88427-11-7.

ČECHOVÁ, Stanislava. Nemovité kulturní památky jižní Moravy : soupis památek a literatury. Svazek 11,. Okres Zlín . Vyd. 1. V Brně : Muzejní a vlastivědná společnost pro Moravskou zemskou knihovnu a Památkový ústav v Brně, 2001. 158 s., [8] s. obr. příl. Bibliografie a prameny k vývoji Moravy ; 40. ISBN 80-7051-136-2 (Moravská zemská knihovna brož.).

ČOUPEK, Lukáš. Předkové nám, my potomkům : Staré Město 1321-2021. Vydání první. Staré Město : město Staré Město ve spolupráci se Státním okresním archivem Uherské Hradiště, 2021. 238 stran . ISBN 978-80-11-00244-2.

JURAČKA, Josef. Stopy dávné i nedávné minulosti Bojkovska . Vydání: první. Bojkovice : město Bojkovice : Muzeum Bojkovska, 2021. 343 stran . ISBN 978-80-908331-0-4.

Lhota u Vsetína. Vydání první. [Brno] : pro obec Lhota u Vsetína vydalo vydavatelství F.R.Z. agency, s.r.o., 2021. 139 stran . ISBN 978-80-88131-58-8.

Minulost a současnost Malenovic . Gottwaldov : Oblastní muzeum jihovýchodní Moravy : Vlastivědný kroužek Osvětové besedy, 1986. 314 s. ISBN (Brož.).

^ nahoru ^


9. Hudba

HAMPL, Petr. Hrají pro radost (a taky dost dlouho) : sté jubileum Velkého dechového orchestru města Zlína (1921-2021). Zlín : Hudební sdružení Zlín, 2021. 63 stran .

ROHÁL, Robert. Populární slovník českých zpěváků . Vyd. 1. Praha : Erika, 2004. 133 s. ISBN 80-7190-542-9 (váz.).

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

SOUČASNÁ LITERATURA PRO DĚTI A JEJÍ VLIV NA ROZVOJ ČTENÁŘSTVÍ (SEMINÁŘ). Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství X. : "V hlavní roli: knihy, čtenáři, knihovny a knihovníci.." : sborník textů z 10. ročníku odborného semináře pořádaného 10. 11. 2021 Městskou knihovnou v Přerově a Muzeem Komenského v Přerově. V Přerově : Městská knihovna v Přerově ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově, 2021. 100 stran ;. ISBN 978-80-87190-64-7.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

GOTTFRIEDOVÁ, Nela. Knížky do lavice : almanach pracovních listů z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II. Zlín : Statutární město Zlín, 2021. 76 stran . ISBN 978-80-87766-19-4.

Stoletá historie knihovny a informační průvodce Okresní knihovny v Gottwaldově : 1885-1985. Gottwaldov : Okresní knihovna, 1985. 77 stran .

ŽELEZNÁ, Irena. Po stopách knihovnictví v Holešově . 1. vydání. Holešov : město Holešov, 2021. 96 stran . Knihovnička Holešovska ; 41. svazek. ISBN 978-80-908254-3-7.

^ nahoru ^


14. Lékařství

KAROLOVÁ, Kateřina. Já, doktor(in) : jak lékaři přicházejí o iluze : česká pediatrička v Německu. 1. vydání. Praha : XYZ, 2020. 317 stran ;. ISBN 978-80-7597-635-2.

KIPPOLA, Palmer. Autoimunitní onemocnění : šest klíčů k uzdravení. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 391 stran ;. ISBN 978-80-7553-854-3.

KRAUSOVÁ, Jitka. Dáma s lampou . Vydání 1. Olomouc : Jsme blízko vám - Institut klinické pastorační péče z.ú., 2021. 64 stran .

KRAUSOVÁ, Jitka. Eskulapova hůl, lampa a kříž : svatí a věřící lékaři a zdravotníci : (17.-21. století). 1. vydání. Vranov nad Dyjí : A.M.I.M.S. z.s. : Milujte se! z.s. ; 2021. 288 stran ;. ISBN 978-80-7266-464-1.

WEBSTER, Bethany. Objevování vnitřní matky : průvodce hojením mateřského zranění a seznámením s osobní vnitřní silou. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 378 stran ;. ISBN 978-80-7684-036-2.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

LUKÁŠ, Luděk. Konvergovaná bezpečnost . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2019. 206 stran . ISBN 978-80-87500-99-6.

LUKÁŠ, Luděk. Teorie bezpečnosti II. . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2020. 298 stran . ISBN 978-80-88356-06-6.

ŠUVARSKÁ, Eva. Národní památník hrdinů heydrichiády : místo smíření : historie založení a činnosti 1995-2015. Vydání první. Praha : vlastním nákladem Eva Šuvarská, 2020. 125 stran . ISBN 978-80-270-7797-7.

Zlínský kraj 2000-2015 : almanach. [Zlín] : Vydal Zlínský kraj, 2015. 245 stran . ISBN 978-80-87833-20-9.

^ nahoru ^


16. Právo

LAVAY, Martin. Kdo zavraždil účastníky Djatlovovy expedice? . Praha : XYZ, 2017. 284 stran . ISBN 978-80-7505-618-4.

^ nahoru ^


17. Psychologie

DAGGY,. Křišťálová řeka . Praha : [Dar], 2021. 99 stran . ISBN 978-80-270-9923-8.

LEMBKE, Anna. Dopamin : jak přežít blahobyt a neubavit se k smrti. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 274 stran . ISBN 978-80-7684-008-9.

^ nahoru ^


18. Sociologie

ALVAROVÁ, Alexandra. Průmysl lži : propaganda, konspirace a dezinformační válka. 3., rozšířené vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 308 stran. ISBN 978-80-7684-056-0.

BAČUVČÍK, Radim. Kulturní zboží jako dar : nákupní chování na trzích kulturních produktů 2018. 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2018. 144 stran . ISBN 978-80-87500-98-9.

CHYTKOVÁ, Zuzana. Český spotřebitel a šetrnost v době krize . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2020. 198 stran . ISBN 978-80-88356-04-2.

JANÍKOVÁ, Jana. My z Veselé . První vydání. Veselá u Zlína ; Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2021. 171 stran . ISBN 978-80-88356-08-0.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

CULÍK KONČITÍKOVÁ, Gabriela. 99 sladkých teček Marie Baťové . Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2019. 295 stran . ISBN 978-80-906540-9-9.

Potravinářská biochemie V. . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 70 s. ISBN 978-80-7318-666-1.

SEIFER, Marc J. Nikola Tesla : vizionář - génius - čaroděj. 2. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 509 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7684-038-6.

SEIFER, Marc J. Nikola Tesla a válka : génius, částicová zbraň a mocenský boj. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 423 stran . ISBN 978-80-7553-982-3.

SPITZER OSTŘANSKÁ, Ivana. Sušárny ovoce : živé dědictví (nejen) Horního Vsacka. 1. vydání. Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, 2021. 134 stran . ISBN 978-80-87614-63-1.

Svit v číslech a dokumentech : 1894-1953. Zlín : Svit, n.p., propagační oddělení, [1956]. 16 stran, 8 nečíslovaných stran obrazové přílohy .

VONÁŠEK, David. 100 skvělých domácích receptů . První vydání. Průhonice : ATYP, spol. s r.o., 2021. 200 stran . David v kuchyni ; 1. ISBN 978-80-906982-2-2.

VONKA, Martin. Tovární komíny : nové využití ikon průmyslového věku. 1. vydání. V Praze : České vysoké učení technické, Fakulta stavební, 2020. 317 stran . ISBN 978-80-01-06682-9.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

SLAVÍČEK, Jaromír. Tenista vzpomíná . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2021. 84 stran . ISBN 978-80-88116-36-3.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

HANZL, Miloslav. Obnova a konzervace strážní věže národní kulturní památky - zámku Vranov nad Dyjí : 2019-2020. Vydání první. Vsetín : H & B delta, 2021. 63 stran . ISBN 978-80-11-00278-7.

Jiří Voženílek: Budovy č. 14 a 15 ve Zlíně - dědictví industriální éry = Jiří Voženílek: Building Nos. 14 and 15 - a heritage of the industrial era. Zlín : Zlínský kraj, 2013. 127 s. ISBN 978-80-87833-03-2 (váz.).

KALÁBOVÁ, Lenka. Zámek Vizovice . První vydání. Kroměříž : Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži, 2020. 239 stran . ISBN 978-80-907400-6-8.

Rozum versus cit. 2,. Zlínský průmyslový design 1959-1992 . 1. vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021. 123 stran . ISBN 978-80-7678-044-6.

Testament - Manifest = Testament - Manifesto. Vydání první. Zlín : Statutární město Zlín, 2019. 319 číslovaných stran, 12 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87766-17-0.

TUČEK, Ivo. Projekty Zlín : jednofázová otevřená urbanistická soutěž, 2021. Březnická, Zlín - nová městská čtvrť . Zlín : Statutární město Zlín, 2021. 35 stran . ISBN 978-80-87766-97-2.

ZELINSKÝ, Miroslav. Fenomén Jan Kotěra . První vydání. Praha : Grada, 2021. 137 stran . ISBN 978-80-271-3216-4.

Zlín. Zlín : Statutární město Zlín, odd. cestovního ruchu, vnitřních a vnějších vztahů, 2013. [26] s. ISBN 978-80-87766-01-9.

Zlínská architektura . Zlín : Statutární město Zlín, odd. cestovního ruchu, vnitřních a vnějších vztahů, 2013. [48] s. ISBN 978-80-87766-02-6 (brož.).

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

JAKUBÍČEK, Vít. Mezi tradicí a avantgardou Zlínská škola umění (1939-1949) = Between tradition and avant-garde the School of arts in Zlín (1939-1949) : disertační práce. Zlín : Vít Jakubíček, 2020. 163 listů .

KALENDA, Jan. Vratký triumf : vývoj účasti na neformálním vzdělávání dospělých v České republice v letech 1997 až 2016. Pořadí vydání: první. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2021. 228 stran . ISBN 978-80-7454-955-7.

Measuring academic impact of research at South-East Asian universities : the system of the assessment of impact and quality of research (SAIQoR). 1st edition. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2020. xv, 127 stran . ISBN 978-80-88356-00-4.

Respektovat a být respektován . 2. vyd. Kroměříž : Spirála, 2006. 286 s. ;. ISBN 80-901873-7-4 (váz.).

The assessment of research quality and impact in Southeast Asian countries : policy implications. 1st edition. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2020. 91 stran . ISBN 978-80-88356-01-1.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

KŘESADLOVÁ, Lenka. Stavby s orientální tematikou v památkách zahradního umění v ČR . Vydání první. Kroměříž : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, 2021. 283 s. Zahradní kultura v souvislostech ; svazek I. ISBN 978-80-87231-57-9.

NEDBÁLEK, Karel. Cesta Františka Čuby z Březové k JZD Slušovice . Třetí doplněné vydání. Slušovice : Čibe a.s., advokátní kancelář Mgr. Karel Nedbálek a otec, 2021. 176 stran . ISBN 978-80-908245-6-0.

SALEK, Richardos Nikolaos. Factors affecting the functional properties of processed cheeses = Faktory ovlivňující funkční vlastnosti tavených sýrů : teze habilitační práce. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2021. 86 stran ;. Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7678-013-2.

TUČEK, Ivo. Projekty Zlín : jednofázová otevřená projektová architektonicko-krajinářská soutěž, 2019. Divadelní park ve Zlíně . Zlín : Statutární město Zlín, 2019. 23 stran . ISBN 978-80-87766-96-5.

^ nahoru ^


Beletrie

ABDOLAH, Kader. Dům u mešity . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2011. 401 s. ;. Fleet ; sv. 18. ISBN 978-80-87162-20-0 (váz.).

AUTRATOVÁ, Iveta. Anglicko-české, česko-anglické pexeso zvířátka . 2. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 4 nečíslované strany, 11 obrazových listů . ISBN 978-80-7553-888-8.

BAROŠ, Marek. Les . Vydání první. Praha : Prostor, 2021. 172 stran ;. Současná česká próza ; 2. svazek. ISBN 978-80-7260-494-4.

BARTOŠÍKOVÁ, Alena. Kde modrý plamének hoří : pověsti z kraje pod Lopeníkem, Buchlovem a Pálavou. Břeclav : Moraviapress, 1998. 182 s. ISBN 80-86181-12-X (váz.).

BARTOŠÍKOVÁ, Alena. Kluci z Lapače . Brno : Tiskárna Didot, s.r.o., 2020. 173 stran . ISBN 978-80-87298-09-1.

BARTOŠÍKOVÁ, Alena. Z listů památníku : vzpomínky na Nezdenice - rodnou obec mé maminky. [Břeclav] : v nakladatelství Malovaný kraj, z.s., vydala autorka vlastním nákladem, 2021. 75 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87954-14-0.

BOBÁK, Jindřich František. Na Tlusté hoře lesíček : třináct pohádek od srdce z Valašska. 1. vyd. Humpolec : Pavel Dolejší, 2006. 95 s. ISBN 80-86480-76-3 (váz.).

COUFAL, Petr. Srdcadlení . Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 92 stran v různém stránkování . ISBN 978-80-7553-977-9.

ČECHOVÁ, Dagmar Digma. Ema a mimozemšťan . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2021. 48 stran . ISBN 978-80-88116-88-2.

ČECHOVÁ, Dagmar Digma. Gábina a strašidláci . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2021. 57 stran . ISBN 978-80-88116-93-6.

ČECHOVÁ, Dagmar Digma. Jonáš a mimozemšťan . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2021. 48 stran . ISBN 978-80-88116-89-9.

ČECHOVÁ, Dagmar Digma. Matěj a strašidláci . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2021. 57 stran . ISBN 978-80-88116-94-3.

DAGGY,. Pohodky slunce a vodičky . Chropyně : Dévi Dagmar - nakladatelství Dar, [2021]. 57 stran . ISBN 978-80-908311-1-7.

DAGGY,. Svítání . Praha : [Dagmar Dévi - nakladatelství Dar], 2021. 23 stran . ISBN 978-80-270-9924-5.

DAGGY,. Tanec slunce a vody . Chropyně : Dévi Dagmar - nakladatelství Dar, [2021]. 25 stran . ISBN 978-80-908311-2-4.

ELIÁŠOVÁ, Eva. Pověsti z Vizovických hor : pověsti ze sbírek Františka Müllera. Vyd. 1. Zlín : Eva Eliášová, 1991. 61 s.

ELKNER, Radek. Tajemství slepých očí . Vydání druhé. [Břestek] : [Radek Elkner], 2021. 121 stran ;. ISBN 978-80-908384-1-3.

ELKNER, Radek. Vyslúžilcova kletba . Druhé vydání. [Břestek] : [Radek Elkner], 2021. 134 stran ;. ISBN 978-80-908384-0-6.

FIALA, Luděk. Všude žijí zvířata . 1. vyd. Praha : Orbis, 1996. 84 s. Kukátko. ISBN 80-235-0070-8 (váz.).

GOGELA, Evžen. Tajemství staré bambitky . 1. vyd. V Praze : Česká televize : Albatros Media, 2014. 126 s. Edice ČT. ISBN 978-80-7448-040-9 (Albatros Media váz.).

GRATOWA, Julita. Margaréta Dubovská - moje meno . 1. vydanie. Uherský Brod : ELTISK, 2021. 46 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-88116-67-7.

GRATOWA, Julita. Matúš Kubín - moje meno . 1. vydanie. Uherský Brod : ELTISK, 2021. 32 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-88116-68-4.

HLOŽEK, Ondřej. Mirčevovy oči . Vydání první. Bystřička : Pavel Kotrla - Klenov, 2021. 15 listů, to je, 30 stran . ISBN 978-80-908127-0-3.

HOLCMAN, Josef. Třetí cesta . První vydání. Brno : Větrné mlýny, 2021. 348 stran . ISBN 978-80-7443-428-0.

HOWAT, Irene. Deset dívek, které zajímala pravda : Monika z Tagasty, Kateřina Lutherová, Susanna Wesleyová, Ann Judsonová, Maria Taylorová, Susannah Spurgeonová, Bethan Lloyd-Jonesová, Edith Schaefferová, Sabina Wurmbrandová, Ruth Bell Grahamová. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2021]. 147 stran ;. ISBN 978-80-87587-99-7.

HOWAT, Irene. Deset chlapců, které zajímala pravda : Augustin z Hippa, Jan Hus, Martin Luther, Jan Kalvín, Ulrich Zwingli, William Tyndale, Hugh Latimer, John Knox, Lord Shaftesbury, Thomas Chalmers. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2021]. 143 stran ;. ISBN 978-80-87587-98-0.

HOWAT, Irene. George Müller : zastánce dětí. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2021]. 165 stran ;. Živé kameny ; 1. ISBN 978-80-87587-97-3.

HUDEC, Petr. Tajemství Libosadu . 1. vydání. Praha : Národní památkový ústav, 2019. 113 stran . ISBN 978-80-7480-126-6.

HUSEK, Jožka. Teiko : romance o velké lásce českého lékaře a japonské houslistky. 1. vyd. Vizovice : Lípa, 1996. 212 s., [8] s. barev. obr. příl. ISBN 80-902179-5-8 (váz.).

CHROBÁK, Jakub. V krvavinách . Vydání první. Bystřička : Klenov, 2021. 51 stran ;. ISBN 978-80-908127-2-7.

KNAPOVÁ, Adéla. Nezvaní . Praha : BB art, 2003. 175 s. ISBN 80-7341-169-5 (váz.).

KNEDLOVÁ, Sylva. Fryštácké minipověsti . Fryšták : [nakladatel není známý], 2019. 61 stran .

KOBZÁŇ, Jan. O zbojníkoch a o pokladoch . 3. vyd., (v Profilu 1. vyd.). Ostrava : Profil, 1980. 125, [2] s. ;. ISBN (váz.).

KOVANDA, Jaroslav. Básně pro Tondu : druhá kniha básní pro děti i dospělé. Vydání první. Zlín : Herberk, z.s. ; 2021. 56 stran . HeWer ; 8. kniha. ISBN 978-80-87483-27-5.

KUTINOVÁ, Amálie. Gabra a Málinka, povedené dcerky. 1 . Vyd. 4., V Profilu 1. Ostrava : Profil, 1970. 167 s., [8] l. barev. obr. příl.

LISICKÁ, Helena. Tři synové knížecí . 1. vyd. Opava : OPTYS, 1994. 115 s. Král. ISBN 80-85819-13-9 (váz.).

MALÍK, František. Pohádky ze stodoly . Břestek : vydal autor : Obecní úřad Břestek : SUT - Spolek pro udržení tradic Břestek, 2020. 51 stran . "..ať to víte taky.." ; svazek 12a. ISBN 978-80-11-00312-8.

MALÝ, Radek. Haiku . Ve Zlíně : Pavel Jungmann Archa, 2021. 56 stran . Haiku ; svazek 1. ISBN 978-80-87545-84-3.

MAWER, Simon. Dívka, která spadla z nebe . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlin, 2012. 332 s. ;. Fleet ; sv. 30. ISBN 978-80-87497-57-9.

MICHÁLEK, Petr. Vytržení : psychologický thriller. Vydání první. Praha : Zeď, 2022. 348 stran ;. ISBN 978-80-88445-04-3.

MŇAČKO, Ladislav. Smrt si říká Engelchen . 3. vyd., v NV 1. vyd. Praha : Naše vojsko, 1962. 296 s. Máj : knižnice československé mládeže ; sv. 9. ISBN (Váz.).

NEČAS, Jaroslav. O Jankovi a další valašské pohádky . Vyd. 2., (V KK 1.). V Praze : Knižní klub, 2006. 174 s., [10] l. barev. obr. příl. ISBN 80-242-1703-1 (váz.).

NESBØ, Jo. Červenka . Vyd. 2., Tohoto překladu 1. Zlín : Kniha Zlin, 2014. 577 s. ;. Fleet ; sv. 51. ISBN 978-80-7473-153-2.

NESBØ, Jo. Lovci hlav . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2011. 250 s. ;. Fleet ; sv. 24. ISBN 978-80-87497-50-0 (váz.).

NESBØ, Jo. Netopýr : první případ Harryho Holea. Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlin, 2013. 397 s. ;. Fleet ; sv. 34. ISBN 978-80-7473-048-1.

NIKL, Petr. Hroch : domalovánka. Praha : Meander, [2021]. 10 nečíslovaných stran . Chameleón ; 4. svazek. ISBN 978-80-7558-166-2.

NOFREEUSERNAMES,. Navždycky . 1. vydání. V Praze : CooBoo, 2020. 275 stran . ISBN 978-80-7661-081-1.

PEKÁREK, Karel. Starozlínské pověsti a lidové povídky . 2.v, reedice původního vydání z r. 1942. Vizovice : Lípa, 1997. 276 s. ISBN 80-902179-8-2 (váz.).

PILÁTOVÁ, Markéta. Senzibil . Vydání první. Praha : Torst, 2020. 316 stran ;. ISBN 978-80-7215-596-5.

PODEŠVOVÁ, Marie 1901-1994. Zuzajda a Jurajda . 4. vyd. Ostrava : Profil, 1986. 139 s. Profil dětem a mládeži ; Sv. 38. ISBN (Váz.).

PREUßLER, Otfried. Anděl v kulichu . Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2019. 98 stran . Laskavé čtení. ISBN 978-80-7553-705-8.

PROKEŠ, Jan. Janička ve sportovní říši . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2021. 53 stran . ISBN 978-80-88116-90-5.

PROKEŠ, Jan. Jeník a dračí mládě . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2021. 58 stran . ISBN 978-80-88116-99-8.

PROKEŠ, Jan. Nikolka a dračí mládě . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2021. 58 stran . ISBN 978-80-88116-96-7.

PROKEŠ, Jan. Vilda ve sportovní říši . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2021. 53 stran . ISBN 978-80-88116-91-2.

ROLSTAD, Lajla. Vlčí ostrov . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 242 stran ;. Fleet ; svazek 105. ISBN 978-80-7473-443-4.

ROŽNOVSKÁ, Lenka. Pohádníček : klasické pohádky. V tomto kompletu vydání první. V Praze : Triton, 2021. 101 stran . Laskavé čtení ; svazek 37. ISBN 978-80-7553-974-8.

SKÁCEL, Jan. Pohádky z Valašského království . Vyd. 2., V Pasece 1. V Praze ; V Litomyšli : Paseka, 2006. 107 s. ISBN 80-7185-805-6 (váz.).

SOJKOVÁ, Kamila. Ovečka z Kopanic . 1. vyd. Brno : Blok, 1979. 95, [3] s. ;.

ŠVÁBOVÁ, Markéta. Pihovaté pralinky . Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2021. 143 stran ;. ISBN 978-80-88356-07-3.

TÁBORSKÁ, Olina. Hlas pro vraha . Vyd. 1. Praha : Motto, 2015. 461 s. ;. ISBN 978-80-267-0374-7.

VAVERKOVÁ, Karolína. Bílá moc : autentická výpověď dívky, která prošla rájem i peklem drogové závislosti. 1. vyd. Benešov : Start ; 2000. 113 s. ISBN 80-86231-11-9 (brož.).

VETEŠKOVÁ, Michaela. Jak maminka vylezla na strom : maminčiny rozhlasové pohádky. Praha : Petr Prchal, 2011. 75 s. ISBN 978-80-87003-27-5.

ŽAMBOCH, Miroslav. Válečník . Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2022. 487 stran . Trifid ; svazek 636. ISBN 978-80-7684-029-4.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně