Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Regionální novinky knižního fondu

Říjen- Prosinec 2021


Naučná literatura | Beletrie


Naučná literatura

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

DOBŠOVIČOVÁ PINTÍŘOVÁ, Dagmar. Žítkovské bohyně : lidová magie na Moravských Kopanicích. 3., rozšířené vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2020. 157 stran . Etnologické materiály ; 4. ISBN 978-80-210-9697-4.

HABARTOVÁ, Romana. Jízda králů v Kunovicích : hylóm, hylóm, na krála, matičko, na krála.. Druhé, rozšířené vydání. Kunovice : Město Kunovice : Občanské sdružení Kunovjan, z.s., 2021. 455 stran . ISBN 978-80-907393-2-1.

JILÍK, Jiří. Žítkovské čarování : pravdivý příběh žítkovských bohyní. Vyd. 2. / = v CPress vyd. 1. Brno : CPress, 2013. 242 s., [8] s. fot. příl. ISBN 978-80-264-0284-8 (brož.).

KLVAŇA, Josef. Josef Klvaňa : (1857-1919) : náčrtky mého životopisu : paměti a fotografie. [Brno] : Moravské zemské muzeum, 2018. 235 stran . ISBN 978-80-7028-510-7.

MAREK, Martin. Práci čest : 1. máje ve Zlíně/Gottwaldově. Vydání první. V Brně : Moravský zemský archiv, 2020. 111 stran . ISBN 978-80-88145-46-2.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

ORÁLEK, Milan. Mokřady . [Valašské Meziříčí] : 1. ZO ČSOP Valašské Meziříčí, 2020. 80 stran . ISBN 978-80-270-9017-4.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

HAIN, Milan. V tradici kvality a prestiže: David O. Selznick a výroba hvězd v Hollywoodu 40. a 50. let . Vydání první. Praha : Casablanca, 2021. 314 stran . ISBN 978-80-87292-54-9.

HASOŇ, Jaromír. FA Kudlov 5, 93-20 : Kudlovská stodola : Zlínské filmové ateliéry v nové době = The Kudlov Barn : Zlín's film studios in modern times. Vydání první. [Zlín] : Filmfest, s.r.o., 2021. 255 stran . ISBN 978-80-907165-1-3.

POKLUDA, Zdeněk. Baťovi filmaři : (1927-1945). 1. vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021. 109 stran . Inspirace Baťa. ISBN 978-80-7678-011-8.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BAČUVČÍK, Radim. Sociální marketingové kampaně v Česku. IV.,. Ochrana životního prostředí . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2018. 310 stran . ISBN 978-80-87500-97-2.

BAŤA, Tomáš. Úvahy a projevy . Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2018. 358 stran . ISBN 978-80-906540-5-1.

ČIERNIK, Anton. Finančná kontrola a systém riadenia v organizácii . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2018. 240 stran . ISBN 978-80-87500-93-4.

FUTURE PEOPLE (KONFERENCE). Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů III: konferenční sborník vědeckých prací. Uherské Hradiště : Akademie krizového řízení a managementu, s.r.o., 2020. 204 stran ;. ISBN 978-80-88398-01-1.

HERMAN, Jan. Baťa létá z Otrokovic . 3. doplněné vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021. 103 stran . Inspirace Baťa. ISBN 978-80-7454-996-0.

MATOŠKOVÁ, Jana. Personální činnosti pro podporu sdílení znalostí zaměstnanců = HRM practices for facilitating employees' knowledge sharing : teze habilitační práce. Vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021. 39 stran . Teze habilitační práce. ISBN 978-80-7454-997-7.

ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie : stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech : učebnice. Zlín : CEED, 2021. 303 stran . ISBN 978-80-87301-26-5.

ZÁVODNÁ, Lucie Sára. Ekoznačky a značky kvality v cestovním ruchu . 1. vydání. Zlín : VeRBuM, 2018. 183 stran, 17 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87500-96-5.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

AMBROS, Pavel. Antonín Cyril Stojan : apoštol všeobecného kněžství. Vydání první. Olomouc : Nakladatelství Centra Aletti Refugium Velehrad-Roma, s.r.o., 2021. 127 stran ;. Hlas Velehradu ; XCVI. ISBN 978-80-7412-412-9.

CANNON, Dolores. Ježíš a eséni . [Praha] : Centrum nejvyššího poznání, 2021. 367 stran . ISBN 978-80-908083-2-4.

GINZBERG, Louis. Legendy Židů. 1 . Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 666 stran ;. ISBN 978-80-7553-917-5.

HEYES, Zacharias. Znovu najít Boha : a proč ho vlastně vůbec není třeba hledat. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 187 stran ;. ISBN 978-80-7553-639-6.

HORA, Jan. Bájná zvířata . Vydání 1. V Praze : Triton, 2021. 13 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7553-836-9.

CHINMOY, šrí,. Okultismus a mystika = Occultism and mysticism. První vydání. Zlín : Madal Bal, 2021. 102 stran ;. ISBN 978-80-88324-12-6.

CHINMOY, šrí,. Sebeobjevování a zvládání světa = Self-discovery and world-mastery. První vydání. Zlín : Madal Bal, 2020. 135 stran ;. ISBN 978-80-88324-10-2.

CHINMOY, šrí,. Světlo obětavé služby = Selfless service-light. První vydání. Zlín : Madal Bal, 2020. 112 stran ;. ISBN 978-80-88324-11-9.

KELLER, Timothy J. Dává Bůh smysl? : smysl víry a náboženství v moderním životě: pozvánka pro skeptiky. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 431 stran ;. Ruach ; sv. 12. ISBN 978-80-7553-739-3.

PALA, Josef. Svědek víry : ThDr. Josef Fidel Hořín, OFMCap. [Česko] : vydala rodina Holíkova jako soukromý tisk, 2020. 59 stran . ISBN 978-80-270-8911-6.

PRITCHARD, Ray. Jména Ducha svatého . Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 207 stran ;. ISBN 978-80-7553-747-8.

REJU, Sarah. Bůh je lepší než auta . [Kroměříž] : Didasko, [2021?]. 32 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87587-92-8.

REJU, Sarah. Bůh je lepší než princezny . [Kroměříž] : Didasko, [2021?]. 32 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87587-93-5.

Setkání spravedlnosti a lásky : Building Bridges - restorativní dialog obětí a pachatelů. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 47 stran . ISBN 978-80-7553-934-2.

SHABBETAI BEN MEIR HA-KOHEN,. Věž útěchy = Druš jakar : komentář ke Kama maalot (Dajejnu). 1. vydání. Olomouc ; Holešov : město Holešov, 2021. 38, 16 stran . ISBN 978-80-908254-1-3.

SLÁDEK, Karel. Spiritualita lékaře a bioetika . Praha : Triton, 2021. 187 stran ;. ISBN 978-80-7553-966-3.

SPURGEON, C. H. Charles Spurgeon : kníže kazatelů. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2020]. 69 stran ;. ISBN 978-80-87587-74-4.

WIERSBE, Warren W. Výkladový komentář Bible. Nový zákon. Matouš-2. Korintským . 1. vydání. Kroměříž : Didasko, [2021]. 800 stran ;. ISBN 978-80-87587-83-6.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

ARSEN‘JEV, Vladimir Klavdijevič. Ussurijským krajem . Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 475 stran . ISBN 978-80-7553-942-7.

DOVICOVÁ, Andrea. Mineralogické perličky Moravy a jiné poklady ukryté v podzemí Karpat . Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, 2020. 30 stran . ISBN 978-80-87130-53-7.

GEBRIAN, Adam. Dva měsíce v Lisabonu . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 310 stran . Universum. ISBN 978-80-242-7848-3.

HUDEČEK, Alois. 600 let obce Kostelce u Zlína . Zlín : Městský úřad, 1999. 29 s. ISBN 80-238-4296-X (v knize neuvedeno brož.).

CHODNÍČEK, Julius. Kroměříž v hradbách : paměti vlastence z druhé poloviny devatenáctého století. Druhé vydání. Kroměříž : nákladem vlastním, 1948. 105 stran .

S kolem po střední Moravě : cykloturistický průvodce. cykloturistický průvodce. 2. vyd. Kroměříž : TOPKÁM, 2001. 24 s. ISBN (brož.).

VAŇOUREK, Tomáš. Zikmund 100 : po stopách Zikmunda a Hanzelky. V nakladatelství CPress vydání 1. Brno : CPress, 2019. 271 stran . ISBN 978-80-264-2456-7.

ŽIŽLAVSKÝ, Bořek. Chřiby : po skalách a lomech. III . První vydání. Boršice : Buchlov, 2021. 127 stran . Chřiby záhadné a mytické ; sv. 16. ISBN 978-80-907853-2-8.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Budujeme Velký Zlín . Zlín : Obecní zastupitelstvo ve XX. roce republiky, 1938. 79-[I] s. ;. ISBN (váz.).

GALUŠKA, Luděk. Uherské Hradiště-Sady : 500 let křesťanství ve střední Evropě. I.,. Katalog pohřebiště . Vydání 1. Brno : Moravské zemské muzeum, 2018. 395 stran . ISBN 978-80-7028-516-9.

GLOVŇA, Kamil. Soběslav a okolí z nebe = Soběslav and its surroundings from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2021. 102 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88427-05-6.

CHOVAN, Jakub. Hranice a okolí z nebe = Hranice and its surroundings from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2021. 133 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88427-03-2.

CHOVAN, Jakub. Třeboňsko z nebe = Třeboň Region from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2021. 101 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-98-5.

JANKOVIČ, Juraj. Příbramsko z nebe = Příbram region from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2021. 149 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88427-02-5.

JIROUŠEK, Bohumil. Karel Stloukal : profesor obecných dějin. Vydání 1. České Budějovice : Halama, 2014. 271 stran ;. ISBN 978-80-87082-32-4.

KLAPIL, Petr. Kvasice : městečko v proměnách staletí. Vydání první. Kvasice : [město Kvasice], 2021. 252 stran . ISBN 978-80-270-9751-7.

MIKLÍN, Jan. Čarovná Pálava a Lednicko-valtický areál = Magical Pálava and the Lednice-Valtice area. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2021. 125 stran . ISBN 978-80-88427-08-7.

MOTALÍK, Zdeněk. Kroměříž : historické fotografie 1864-1918. 1. vydání. Powerprint ; Powerprint ; 2021. 303 stran . ISBN 978-80-7568-422-6.

NOVÁK, Milan. Karel I. : světec a poslední král v Čechách. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 151 stran . ISBN 978-80-7553-898-7.

OLŠINA, Miroslav. Holešov : listování v paměti. 1. vydání. Holešov : město Holešov, 2021. 95 stran . Knihovnička Holešovska ; 39. svazek. ISBN 978-80-270-9975-7.

ONDRÁŠKOVÁ, Martina. Liberec a okolí z nebe = Liberec and its surroundings from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2021. 166 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88427-07-0.

OSOBNOST A MĚSTO (KONFERENCE). Osobnost a město : úloha osobnosti v rozvoji měst na Moravě v 19. století a první polovině 20. století : sborník příspěvků z odborné konference : Kroměříž, 3. října 2019. Kroměříž : Moravský zemský archiv Brno - Státní okresní archiv Kroměříž : Muzeum Kroměřížska : Knihovna Kroměřížska : město Kroměříž, [2020]. 165 stran . ISBN 978-80-88145-43-1.

SRNĚNSKÁ, Radka. Kralovice a okolí z nebe = Kralovice and its surroundings from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2021. 126 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88427-06-3.

SRNĚNSKÁ, Radka. Severozápadní Plzeňsko z nebe = The northwest Plzeň region from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2021. 125 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88427-01-8.

ŠALANDA, Marek. Slovácko sa nenudí : za humna s Markem Šalandou. 1. vydání. V Brně : BizBooks, 2021. 223 stran . ISBN 978-80-265-1033-8.

^ nahoru ^


9. Hudba

SPÁČILOVÁ, Jana. Hudba na dvoře olomouckého biskupa Schrattenbacha . 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2018. 345 stran . Konvikt ; sv. č. 3. ISBN 978-80-88278-10-8.

^ nahoru ^


14. Lékařství

CANNON, Dolores. Tři vlny dobrovolníků a Nová Země. 2. díl . [Praha] : Centrum nejvyššího poznání, 2021. 388 stran ;. ISBN 978-80-908083-0-0.

FARRELL, Joan M. Schematerapie : příručka pro terapeuta : ucelené podklady pro individuální, skupinový a kombinovaný schematerapeutický léčebný program. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 367 stran ;. ISBN 978-80-7553-943-4.

HRUBANOVÁ, Jita. Paní doktorko, co vy na to..? : vzpomínky lékařky. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 164 stran . ISBN 978-80-7553-911-3.

KOSAČÍK, Tomáš. Břicháč Tom : jak jsem zhubl 27 kg a jak můžete i Vy! : jednoduché recepty do 30 minut. Vydání první. Zlín : [nakladatel není známý], 2015. 171 stran . ISBN 978-80-260-7860-9.

KOSOVÁ, Martina. Logoterapie v životním cyklu . Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 330 stran . ISBN 978-80-7553-909-0.

KREKULOVÁ, Laura. Epidemie virové hepatitidy C v rizikových populacích : diagnostika, léčba a eliminační strategie. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 182 stran . ISBN 978-80-7553-931-1.

VOJTĚCH, Zdeněk. Atlas elektroencefalografie dospělých. 2. díl,. Pojetí abnormity v EEG, nespecifické abnormity, epileptiformní vzorce, EEG u poruch vědomí, klinické využití kvantitativní EEG . 2. vydání. Praha : Triton, 2021. 674 stran . ISBN 978-80-7553-878-9.

VOJTĚCH, Zdeněk. Atlas elektroencefalografie dospělých. 1. díl,. Deskriptory EEG vzorců, základní lokalizační pravidla, artefakty, normální nálezy ve spánku a bdělosti, základy rutinního počítačového zpracování EEG . 2. vydání. Praha : Triton, 2021. 495 stran . ISBN 978-80-7553-877-2.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

KOTZIAN, Robert. Politické neziskovky : a jejich boj proti západní civilizaci. Vydání první. Voznice : Leda, 2021. 239 stran. Agora. ISBN 978-80-7335-746-7.

LUKÁŠ, Luděk. Konvergovaná bezpečnost . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2019. 206 stran . ISBN 978-80-87500-99-6.

LUKÁŠ, Luděk. Teorie bezpečnosti II. . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2020. 298 stran . ISBN 978-80-88356-06-6.

PARDUBOVÁ, Hana. Portrét Charlotty Garrigue Masarykové v korespondenci Vsetíňanům a ve vzpomínkách . Vydání první. Bystřička : Pavel Kotrla - Klenov, 2021. 68 stran . ISBN 978-80-908127-1-0.

^ nahoru ^


16. Právo

HRADIL, Petr. Právo pro střední a vyšší odborné školy : podle právního stavu k 1.1.2021. Valašské Klobouky : JUDr. Petr Hradil, 2021. 464 stran ;. ISBN 978-80-11-00505-4.

SCHÖNFELD, Jaroslav. Preventivní restrukturalizace : nová etapa koncepce sanačních procesů a její implementace do českého právního řádu. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 242 stran . ISBN 978-80-7553-952-6.

^ nahoru ^


17. Psychologie

Psychotraumatologie . Praha : Triton, 2021. 427 stran . ISBN 978-80-7553-950-2.

REINKE, Tony. 12 spôsobov, ako ťa mení mobil . Kroměříž : Didasko, [2021]. 239 stran . ISBN 978-80-87587-90-4.

^ nahoru ^


18. Sociologie

CHYTKOVÁ, Zuzana. Český spotřebitel a šetrnost v době krize . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2020. 198 stran . ISBN 978-80-88356-04-2.

JANÍKOVÁ, Jana. My z Veselé . První vydání. Veselá u Zlína ; Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2021. 171 stran . ISBN 978-80-88356-08-0.

Katalog poskytovatelů sociálních služeb : průvodce sociálními (a souvisejícími) službami ve Zlíně : březen 2021. Vydání dvacátédruhé. Zlín : Centrum služeb a podpory Zlín, 2021. 98 stran .

KOMBEREC, Petr. Jak přežít (český) kriminál : praktické rady pro vězně a nejen jejich blízké. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 195 stran . ISBN 978-80-7553-880-2.

SEDLÁŘ, Janek. Žít lehce . Vydání první. V Brně : Jota, 2021. 353 stran . ISBN 978-80-7565-864-7.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

BÖHMOVÁ, Zuzana. Kůrčička křup, omáčka šplouch . Vydání první. V Praze : CooBoo, 2020. 155 stran . ISBN 978-80-7661-033-0.

CAPÁKOVÁ, Zdenka. Conducting polymer scaffolds - the technology of preparation and cytocompatibility = Vodivé polymerní scaffoldy - technologie přípravy a cytokompatibilita : summary of habilitation thesis. 1st edition. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2021. 50 stran . Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-991-5.

Kuchařka tradičních pokrmů na Slovácku : chutě a vůně slovácké kuchyně. I . 2., upravené vydání. Uherské Hradiště : Region Slovácko v Uherské Hradišti, 2021. 177 číslovaných stran, 11 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-270-9776-0.

Kuchařka tradičních pokrmů na Slovácku : chutě a vůně slovácké kuchyně. II . 2., upravené vydání. Uherské Hradiště : Region Slovácko v Uherské Hradišti, 2021. 163 číslovaných stran, 11 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-270-9777-7.

OBRUČA, Stanislav. Přeměna odpadů potravinářského průmyslu na mikrobiální metabolity s vysokou přidanou hodnotou = Conversion of food industry wastes into microbial metabolites with high added value. Pořadí vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021. 36 stran . Teze přednášek ke jmenování profesorem = Qualifying lecture for professorship. ISBN 978-80-7678-012-5.

PILÁTOVÁ, Markéta. Jak bratři Baťové obouvali svět . Vydání první. Uherské Hradiště : Nadační fond Jana Antonína Bati, 2020. 34, 34 stran . ISBN 978-80-270-7393-1.

SEDLAŘÍKOVÁ, Jana. Polymers as carriers of active agents = Polymery jako nosiče aktivních látek : habilitation thesis summary. 1st edition. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2021. 51 stran . Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-992-2.

STAŠA, Roman. Matla : kuchařka plná příběhů. 1. vydání. Praha : BizBooks, 2021. 277 stran . ISBN 978-80-265-0984-4.

VILČÁKOVÁ, Jarmila. Účinnost stínění polymerními kompozity s elektromagnetickými vlastnostmi = Shielding efficiency by polymer composites with electromagnetic properties. Vydání první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021. 60 stran . Teze přednášek ke jmenování profesorem. ISBN 978-80-7454-994-6.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

90 let kopané ve Slušovicích 19292019. [Slušovice] : FC Slušovice, [2020?]. 54 stran .

DANĚK, Antonín. Putování po Moravě a Slezsku : tipy na výlety a dovolené. Ostrava : Montanex, 1999. 208 s. ISBN 80-7225-019-1 (brož.).

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

DIAS, Pavel. Ivan Soeldner : fotograf, filmař, novinář = filmmaker, journalist, photographer. Vydání první. Zlín : Nadační fond Kovárny VIVA, 2019. 83 stran . ISBN 978-80-907300-4-5.

DVOŘÁK, Martin. Dům umění : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně .. 30.9.-15.11.2020. První vydání. Zlín : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace, 2020. 31 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87926-16-1.

KONEČNÝ, Michal. Zámek Bučovice . První vydání. Kroměříž : Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži, 2021. 191 stran . ISBN 978-80-907400-7-5.

MACHÁČEK, Zdeněk. +-Monochrom : pocta vzájemnosti. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s. : Galerie Václava Chada ve Zlíně, 2020. 1 složený list (8 stran) ;. ISBN 978-80-907467-9-4.

SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ VÝCHODNÍ MORAVY. Inspirace pro chytré města a obce ve Zlínském a Trenčínském kraji : brožura je výstupem projektu "Informační most III: Smart city jako zdroj rozvoje česko-slovenského příhraničí". [Zlín] : Sdružení měst a obcí východní Moravy., [2019?]. 54 stran .

SDRUŽENÍ VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ MORAVSKO-SLOVENSKÉHO POMEZÍ. 30 let spolu : Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovensklého pomezí Uherský Brod : 23. července 2020 Galerie obecní knihovny, Ostrožská Nová Ves, 2. října 2020 Galerie Městské knihovny, Slavičín, 4. prosince 2020 Galerie Panský dům, Uherský Brod. Uherský Brod : Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí, 2020. 159 stran . ISBN 978-80-905778-8-6.

SEDLÁK, Lubomír. České hrady a zámky z nebe. 1. díl,. Západní Čechy = Czech castles and châteaux from heaven. Part 1, West Bohemia . 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2021. 134 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88427-10-0.

ŠTĚPÁN, Radim. Státní zámek Kunštát : příběh jednoho sálu, aneb, Restaurování portrétů a podlahy v rytířském sále. První vydání. Kroměříž : Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži, 2021. 95 stran . ISBN 978-80-907400-9-9.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

HOŠEK, 1968-Luboš. Hroznýš v dívčí škole : ředitelem církevní školy pro dívky v nesnázích. Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 163 stran . ISBN 978-80-7553-006-6.

OPRAVIL, Karel. Věřte letuškám . Vydání první. Marek Tvrdoň ; Marek Tvrdoň ; 2021. 285 stran . ISBN 978-80-270-9692-3.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

NEDBÁLEK, Karel. Cesta Františka Čuby z Březové k JZD Slušovice . Druhé doplněné vydání. Slušovice : Monument, 2020. 164 stran . ISBN 978-80-88143-29-1.

NEDBÁLEK, Karel. Cesta Františka Čuby z Březové k JZD Slušovice . Třetí doplněné vydání. Slušovice : Čibe a.s., advokátní kancelář Mgr. Karel Nedbálek a otec, 2021. 176 stran . ISBN 978-80-908245-6-0.

^ nahoru ^


Beletrie

ANTOŠOVÁ, Vlasta. Hvězdy mně přály? . [Praha] : Antoska.cz, 2021. 337 stran ;. ISBN 978-80-270-9536-0.

ASIMOV, Isaac. Druhá Nadace . Vydání čtvrté, v tomto překladu třetí, v Argu a Tritonu druhé. Praha : Argo : Triton, 2021. 222 stran ;. Fantastika ; 11. svazek. ISBN 978-80-7553-919-9.

ASPRIN, Robert. Mytomyly . V Tritonu vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 214 stran . Trifid ; svazek 619. ISBN 978-80-7553-809-3.

BANÁŠ, Jozef. Jsem Baťa, dokážu to! : inspirativní příběh geniálního motivátora. Vydání první. Velké Přílepy : Olympia, 2021. 385 stran, 22 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7376-634-4.

BARTOŠEK, Karel. Holešovské pověsti : u příležitosti 160. výročí založení Čtenářského spolku v Holešově a 100. výročí vzniku Masarykovy veřejné knihovny a čítárny v Holešově. 1. vydání. Holešov : Město Holešov, 2021. 96 stran . Knihovnička Holešovska ; 40. svazek. ISBN 978-80-908254-2-0.

BRÁZDIL, Jan. Utrpení lásky : psychologický román - drama. [Holešov] : Jan Brázdil, 2021. 90 stran . ISBN 978-80-270-9747-0.

BRLICOVÁ, Lada. Do srdce mi zatéká . Vydání 1. Zlín : Alisa Group, [2021]. 74 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-88038-08-5.

CÍSAŘOVÁ, Jana. Letuškou v Emirátech : 6. díl z cyklu Zahradnice z předměstí. Vydání první. [Litomyšl] : H.R.G. spol. s r.o, 2021. 318 stran ;. ISBN 978-80-7490-205-5.

CÍSAŘOVÁ, Jana. Vysněná cesta do oblak : 5. díl z cyklu Zahradnice z předměstí. Vydání první. [Litomyšl] : H.R.G. spol. s r.o, 2021. 177 stran ;. ISBN 978-80-7490-204-8.

ČUTKA, Jiří. Jen tak si píšu . Lázně Bělohrad : vlastním nákladem Jiří Čutka, 2020. 30 stran . ISBN 978-80-11-00112-4.

FARROKHZAD, Forugh. Dvě srdce, dvě samoty : (vybrané básně Forúgh Farrochzád). [Praha] : České centrum Mezinárodního PEN klubu, 2020. 58 stran . Knihovnička PEN klubu. ISBN 978-80-907349-7-5.

HEINLEIN, Robert A. Hvězdná pěchota . Vydání páté, v tomto překladu první. Praha : Argo : Triton, 2021. 259 stran ;. Fantastika ; 129. svazek. ISBN 978-80-257-3576-3.

HOFER, Josef. Kopaničářské povídky . 3. rozšířené vydání. Uherský Brod : DIGIHandi, 2021. 253 stran . ISBN 978-80-908262-0-5.

HOLÍK, Jaroslav. Lechtivé pověsti Valašského království . Vydání první. [Česko] : Jaroslav Holík, 2021. 259 stran . ISBN 978-80-907956-2-4.

HORA, Jan. Loď pro malomocné . Vydání 1. V Praze : Triton, 2021. 12 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7553-835-2.

HORKA, František. Hladím Tvoji klíční kost . Vydání první. Brno : Herberk, z.s. : Weles, z.s., 2020. 77 stran . HeWer ; 7. kniha. ISBN 978-80-87483-26-8.

HUBERATH, Marek S. Hnízdo světů . Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 238 stran ;. Trifid ; svazek 601. ISBN 978-80-7553-694-5.

JARONĚK, Petr. Ospalá slovanská díra . První vydání. Praha : Argo, 2019. 212 stran ;. ISBN 978-80-257-2777-5.

KAVENNA, Joanna. Ostuda ostudná . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2011. 322 s. ;. Track ; sv. 19. ISBN 978-80-87162-35-4 (brož.).

KOPECKÁ, Irena. Doteky . První vydání. Francova Lhota : Irena Kopecká, 2021. 134 stran . ISBN 978-80-905656-8-5.

KOSTIHA, Vladimír. 500 aforismů 2 : (a něco navíc). Vydání první. Zlín : Anna Vavrušová - Alisa Group, 2021. 127 stran . ISBN 978-80-88038-09-2.

KRATOCHVÍL, Miloš. Čaroděj z nafukovacího stromu . Vydání druhé (v Tritonu první). V Praze : Triton, 2021. 90 stran . Laskavé čtení ; svazek 36. ISBN 978-80-7553-897-0.

LEHMANN, Marcus. Dcera rabína a krále . 1. vydání. Holešov : Město Holešov, 2020. 59 stran . ISBN 978-80-908254-0-6.

MACHALA, Libor. Agent s cejchem smrti . Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. 156 stran ;. Trifid ; svazek č. 626. ISBN 978-80-7553-890-1.

MAŠKOVÁ, Sylva. Voda přes šibenici . Slušovice : Monument, 2021. 508 stran ;. ISBN 978-80-88143-36-9.

MAWER, Simon. Dívka, která spadla z nebe . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlin, 2012. 332 s. ;. Fleet ; sv. 30. ISBN 978-80-87497-57-9.

MAWER, Simon. Skleněný pokoj . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2009. 391 s. ;. Fleet ; sv. 10. ISBN 978-80-87162-19-4 (váz.).

MELLICK, Carlton. Dům na tekutých píscích . 1. vydání. Kroměříž : Carcosa, 2021. 283 stran . Club Bizarre ; svazek 5. ISBN 978-80-88243-50-2.

MERTLÍKOVÁ, Věra. Rok ztraceného hřebce . První vydání. Praha : Gorgona, 2019. 446 stran ;. ISBN 978-80-88029-49-6.

MŇAČKO, Ladislav. Smrt si říká Engelchen . V tomto překladu vydání první. Voznice : Leda, 2020. 334 stran ;. ISBN 978-80-7335-649-1.

MORGAN, Richard K. Probuzené běsy . Vyd. 1. Praha : Triton, 2012. 515 s. ;. Trifid ; sv. 460. ISBN 978-80-7387-577-0 (brož.).

NESBØ, Jo. Půlnoční slunce : krev na sněhu II. Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2015. 213 stran ;. Fleet ; svazek 90. ISBN 978-80-7473-320-8.

NESBØ, Jo. Syn . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2015. 499 stran ;. Fleet ; svazek 89. ISBN 978-80-7473-357-4.

OHLSSON, Kristina. Hořící stromy . Vydání první. Praha : Kniha Zlin, 2017. 338 stran ;. Thrill ; svazek 11. ISBN 978-80-7473-588-2.

PETROVÁ, Alžběta Johanka. Zastaveni . Vydání první. Bystřička : Pavel Kotrla - Klenov, 2021. 34 stran . ISBN 978-80-905649-9-2.

PLAČKOVÁ, Marie. Pověsti a vyprávěnky z Hluku . Vydání první. Hluk : vydalo Město Hluk v nakladatelství František Šalé - ALBERT, 2020. 132 stran . ISBN 978-80-7326-312-6.

PREUßLER, Otfried. Loupežník Zuřivous . V tomto překladu vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. 115 stran . Laskavé čtení ; svazek 32. ISBN 978-80-7553-793-5.

PROCHÁZKA, Jiří Walker. Zátopek . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2021. 215 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-242-7658-8.

REVILÁKOVÁ, Naďa. Medailon Emilky Horové . 1. vydání. V Praze : Albatros, 2021. 151 stran . ISBN 978-80-00-06379-9.

ROŽNOVSKÁ, Lenka. O Budulínkovi . Vydání 1. Praha : Triton, [2020]. 20 stran . ISBN 978-80-7553-833-8.

ROŽNOVSKÁ, Lenka. Pohádníček : klasické pohádky. V tomto kompletu vydání první. V Praze : Triton, 2021. 101 stran . Laskavé čtení ; svazek 37. ISBN 978-80-7553-974-8.

SCHWARTZ, Roslyn. Krtčí sestry a pilné včelky . 1. vyd. Jeseník ; Zlín : Offi, 2013. [30] s. Prostředí. ISBN 978-80-904562-6-6 (brož.).

SLÁDEK, Karel. Byl jednou jeden úl . V Praze : Triton, 2021. 92 stran . Laskavé čtení ; svazek 34. ISBN 978-80-7553-910-6.

SMOLÍKOVÁ, Klára. Knihožrouti : kdo se zakousl do knih?. 2., rozšířené vydání. Praha : Triton, 2020. 93 stran . Laskavé čtení ; svazek 28. ISBN 978-80-7553-750-8.

SOLTÁNZÁDE, Mohammad Ásef. Kouzelník z parku Zarnegár . [Praha] : České centrum Mezinárodního PEN klubu, [2019]. 111 stran ;. Knihovnička PEN klubu. ISBN 978-80-907349-5-1.

STEINBERG, Hank. Mimo dosah . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2014. 388 s. ;. Fleet ; sv. 60. ISBN 978-80-7473-093-1 (váz.).

ŠIŠKOVÁ, Šárka. Naslouchám : román. První vydání. Ve Zlíně : Artview, 2021. 251 stran . Literi. ISBN 978-80-907093-3-1.

ŠMAKAL, Pavel. Peníze vládnou . Klečůvka : Pavel Šmakal, 2020. 76 stran . Smích není hřích.

ŠMAKAL, Pavel. Veselá zoologická zahrada . Klečůvka : Pavel Šmakal, 2021. 92 stran . Smích není hřích.

ŠVÁBOVÁ, Markéta. Pihovaté pralinky . Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2021. 143 stran ;. ISBN 978-80-88356-07-3.

ŠVANDRLÍK, Miloslav. Blanka, oběť sexuálního harašení . Vyd. 1. Praha : Epocha, 2004. 151 s. ISBN 80-86328-25-2 (váz.).

TÁBORSKÁ, Olina. Hodně drahá tchyně . Vyd. 1. [Praha] : K4K Publishing, c2013. 128 s. ;. Prožité osudy - příběhy co se staly. ISBN 978-80-905533-0-9 (brož.).

TOMAN, Valdemar. Říkadla . Vydání první. Zlín : Časopis Nezbeda a Cvrček, 2020. 103 stran . Knihovnička dětského časopisu Nezbeda. ISBN 978-80-907949-0-0.

TUČKOVÁ, Kateřina. Žítkovské bohyně . 1. vyd. Brno : Host, 2012. 450 s. ;. ISBN 978-80-7294-528-3 (váz.).

VACULÍK, Ludvík. Morčata . Vyd. V Brně : Atlantis, 2004. 147 s. ISBN 80-7108-248-1 (váz.).

VAVREČKA, Miloš. Očima slov . První vydání. Vizovice : [Miloš Vavrečka], 2021. 61 stran . ISBN 978-80-11-00382-1.

VAVRUŠA, Martin. Zapomenuté legendy. Nakryl v plamenech . 1. vydání. Otrokovice : Martin Vavruša, [2021]. 288 stran ;. ISBN 978-80-11-00682-2.

VAWTER, Vince. Kluk s novinami : příběh psaný bez čárek : jednoho léta se chlapci, který koktá, změní celý svět. V Praze : Triton, 2021. 229 stran . ISBN 978-80-7553-845-1.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně