Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Regionální novinky knižního fondu

Leden- Březen 2021


Naučná literatura | Beletrie


Naučná literatura

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

BAČUVČÍK, Radim. Hudba a my : nákupní chování na trzích kulturních produktů 2015. 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2016. 308 stran ;. ISBN 978-80-87500-84-2.

BAČUVČÍK, Radim. Víra, náboženství a církve : nákupní chování na trzích kulturních produktů 2017. 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2017. 164 stran . Verbum ; 1707. ISBN 978-80-87500-92-7.

ŠILEROVÁ, Lucie. Německé "Kulturorchester" : struktura, organizace, financování. 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2017. 134 stran . ISBN 978-80-87500-91-0.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

HURYCH, Jakub. Lékařská mikrobiologie : repetitorium. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. xii, 621 stran . ISBN 978-80-7553-844-4.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

KAŠPAROVÁ, Klára. Zvŕtaný, aneb, Cesta jednoho málem zapomenutého tance . První vydání. Rožnov pod Radhoštěm : Národní muzeum v přírodě, 2020. 151 stran . ISBN 978-80-87210-78-9.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BAČUVČÍK, Radim. Kreativita a efektivita v marketingové komunikaci . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2016. 127 stran . Protipóly marketingové komunikace. ISBN 978-80-87500-83-5.

BAČUVČÍK, Radim. Sociální marketing . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2016. 254 stran . ISBN 978-80-87500-80-4.

BAČUVČÍK, Radim. Sociální marketingové kampaně v Česku. II.,. Bezpečnost a prevence zranění . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2016. 266 stran . ISBN 978-80-87500-77-4.

BAČUVČÍK, Radim. Sociální marketingové kampaně v Česku. III.,. Lidská práva . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2017. 378 stran . ISBN 978-80-87500-88-0.

BAŤA, Tomáš. Výroky zlínských starostů 1923-1945 . [Zlín] : Nadace Tomáše Bati, [2017]. 1 složený list (6 stran) .

KOZÁK, Vratislav. Vstup slovenských firiem na ruský trh . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2016. 134 stran . ISBN 978-80-87500-78-1.

ORGONÁŠ, Jozef. Franchising in V4 countries . First edition. Uherské Hradiště : Akademie krizového řízení a managementu, s.r.o., 2020. 244 stran . ISBN 978-80-906993-8-0.

ŠTARCHOŇ, Peter. Značky a český zákazník . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. 104 stran . ISBN 978-80-87500-76-7.

ZETĚK, Jan. Podřevnická střela : připomenutí 120 let provozu lokální železnice Otrokovice - Zlín - Vizovice. Zádveřice : Region, 2020. 101 stran . ISBN 978-80-904761-8-9.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

ALCORN, Randy C. Princip čistoty . První vydání. Kroměříž : Didasko, [2014]. 95 stran ;. ISBN 978-80-87587-13-3.

ALCORN, Randy C. Princip pokladu . 1. vyd. Kroměříž : Didasko, c2013. 122 s. ;. ISBN 978-80-87587-06-5.

AMBROS, Pavel. Svátostná pastorace v českém sekulárním kontextu . Vydání první. Olomouc : Refugium Velehrad-Roma s.r.o., 2014. 406 stran ;. Studijní texty ; LXV. ISBN 978-80-7412-189-0.

GANZ, Richard L. Psychoblábol : selhání moderní psychologie a biblická alternativa. 1. vyd. Kroměříž : Občanské sdružení Didasko, c2012. 123 s. ;. ISBN 978-80-87587-04-1.

PIPER, John. Dědictví svrchované radosti : vítězná Boží milost v životech Augustina, Luthera a Kalvína. Kniha první,. Labutě nemlčí . První vydání. Kroměříž : Didasko, [2017]. 190 stran ;. ISBN 978-80-87587-35-5.

ROBERTS, Lance. Co očekávat od svého pastora : pastýř podle Božího srdce. 1. vyd. Kroměříž : Didasko, c2014. 202 s. ;. ISBN 978-80-87587-11-9.

WHITNEY, Donald S. Rodinná bohoslužba . První vydání. Kroměříž : Didasko, [2017]. 87 stran ;. ISBN 978-80-87587-37-9.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

BLAHA, Jiří. Chřiby : po skalách a lomech. II . První vydání. Boršice : Buchlov, 2020. 103 stran . Chřiby záhadné a mytické ; sv. 15. ISBN 978-80-907853-1-1.

TOUŠLOVÁ, Iveta. Toulavá kamera 31 . 1. vydání. Praha : Freytag & Berndt : Česká televize, 2020. 239 stran . ISBN 978-80-7445-492-9.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BERÁNEK, Jan. Pátrání po Silvestrovi : válečné osudy baťovců v Singapuru. 1. vydání. Praha : Mystery Press, 2020. 366 stran, xxxii stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7588-175-5.

HOŠKOVÁ, Martina. Třebíčsko z nebe = Třebíč region from heaven. 1. vydání. Zlín : CBS, 2020. 134 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-75-6.

NEDBÁLEK, Karel. Toulky rodem Nedbálkových ze Zlína, Březové, Veselé, Klečůvky a Želechovic nad Dřevnicí a spřízněných rodin . První vydání. Slušovice : ČIBE a.s., 2020. 273 stran . ISBN 978-80-270-8458-6.

SRNĚNSKÁ, Radka. Sokolovsko z nebe = Sokolov Region from heaven = Die Region Sokolov vom Himmel. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2020. 126 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-81-7.

Valašsko : historie a kultura. Vyd. 1. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě (Centrum pro hospodářské a sociální dějiny a Ústav pro regionální studia) ; Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě (Centrum pro hospodářské a sociální dějiny a Ústav pro regionální studia) ; 2014. 591 s. ISBN 978-80-7464-499-3.

ZRNA, Pavel. Chřiby - stopami dálnice . Rozšířené vydání. Boršice : Buchlov, 2020. 123 stran . Chřiby záhadné a mytické ; sv. 11. ISBN 978-80-907853-0-4.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

KOLUMBER, Tereza. Výuka němčiny v podmínkách baťovské pokusné školy . 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2020. 106 stran . ISBN 978-80-210-9653-0.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

BRYOL, Radek. Muzea v přírodě v České republice : teoretická a metodická východiska. Rožnov pod Radhoštěm : Národní muzeum v přírodě, 2020. 79 stran . ISBN 978-80-87210-73-4.

Muzea v přírodě : jedinečná cesta muzejnictví. 1. vydání. Rožnov pod Radhoštěm : Národní muzeum v přírodě, 2019. 223 stran . ISBN 978-80-87210-72-7.

Životy provoněné knihami : 19+1 příběh čtenářů z Uherského Hradiště a okolí. Vydání první. [Uherské Hradiště] : Spolek přátel literatury a Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana, 2018. 147 stran . ISBN 978-80-903098-8-3.

^ nahoru ^


14. Lékařství

SHOBA, Kumudini. Ájurvéda : dávná moudrost, moderní život. 1. české vyd. Zlín : Service-Plants ČR : Madal Bal, 2012. 95 s. ISBN 978-80-86581-70-5 (Madal Bal váz.).

WONDRÁK, Eduard. Historie moru v českých zemích : o moru, morových ranách a boji proti nim, o zoufalství, strachu a nadějích i o nezodpovězených otázkách. 2., doplněné vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. 129 stran . ISBN 978-80-7553-843-7.

ZÁBRANSKÝ, František. Cesta za světlem : vývoj endoskopie v proměnách času (z pohledu gynekologa). 1. vydání. Praha : Grada, 2016. 144 stran . ISBN 978-80-247-5622-6.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

HOFREITER, Ladislav. Bezpečnostné prostredie súčasného sveta . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2016. 160 stran . ISBN 978-80-87500-79-8.

HOFREITER, Ladislav. Indikátory bezpečnosti . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2016. 134 stran . ISBN 978-80-87500-82-8.

LUKÁŠ, Luděk. Teorie bezpečnosti I. . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2017. 220 stran . ISBN 978-80-87500-89-7.

^ nahoru ^


17. Psychologie

MACÍK, Vlastislav. S.O.S. : spokojenost, optimismus, svoboda. 1. vydání. Praha : [Vlastislav Macík], 2020. 196 stran . ISBN 978-80-270-8200-1.

PLHÁKOVÁ, Alena. Dějiny psychologie . 2., přepracované a doplněné vydání. Praha : Grada, 2020. 412 stran . Psyché. ISBN 978-80-271-2528-9.

SANTOMERO, Angela C. Radikální laskavost : umění dávat a přijímat. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. 182 stran . ISBN 978-80-7553-838-3.

^ nahoru ^


18. Sociologie

ADAMÍK, Marek. Komunikace a vztahy s veřejností nových náboženských hnutí . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2017. 228 stran . ISBN 978-80-87500-87-3.

BAČUVČÍK, Radim. Hudba v obchodním prostředí : kvantitativní a kvalitativní analýza. 1. vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. 190 stran ;. ISBN 978-80-7454-954-0.

BAČUVČÍK, Radim. Spotřebitelské chování : nákupní chování na trzích zboží a služeb 2015. 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2016. 310 stran ;. ISBN 978-80-87500-81-1.

BAČUVČÍK, Radim. Spotřebitelské typologie : nákupní chování na trzích zboží a služeb 2015. 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2017. 206 stran ;. Verbum ; 1705. ISBN 978-80-87500-90-3.

ROJÍK, Stanislav. Regionální značení potravin v Jihomoravském kraji : regionální značení v České republice pohledem spotřebitelů. 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2016. 132 stran . ISBN 978-80-87500-85-9.

SANDE, Ken. Cesta k biblickému usmíření . Dotisk prvního vydání. Kroměříž : Didasko, [2018]. 23 stran ;. Zdroje pro změnu života. ISBN 978-80-87587-32-4.

SUPOVÁ, Iveta. Hrdin(k)a 21. století . V Jankovicích : Iveta Supová, 2020. 105 stran . ISBN 978-80-270-7888-2.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

POKLUDA, Zdeněk. Baťa na všech kontinentech . 1. vydání. Zlín : UTB, 2020. 275 stran . Inspirace Baťa. ISBN 978-80-7454-928-1.

PREGET, Antonín. Poznej Baťák : knížka nejen pro kluky a holky od 11 do 15 let. 1. vydání. [Zlín] : Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, 2019. 48 stran .

RAAB, Miroslav. Materiály a člověk : netradiční úvod do současné materiálové vědy. Vydání: druhé. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2020. 231 stran . ISBN 978-80-7454-901-4.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

FRIDRICHOVÁ, Šárka. Libušín : vzkříšení slavné stavby Dušana Jurkoviče = the resurrection of the famous building by Dušan Jurkovič. Vydání první. [Rožnov pod Radhoštěm] : Národní muzeum v přírodě, 2020. 99 stran . ISBN 978-80-87210-76-5.

JIRKŮ, Boris. Boris Jirků : moje džungle : = my jungle : = mein Dschungel. Praha : Art et fact, 2001. 191 s. ISBN 80-902160-7-2.

KAHN, Louis I. Rozhovory se studenty . První vydání. Ve Zlíně : Archa, [2020]. 76 stran . a Architektura ; svazek 19. ISBN 978-80-87545-79-9.

MALINA, Miroslav. Miroslav Malina : tulák po hvězdách. [Brno] : Galerie Dolmen, 2007. 161 s. ISBN 978-80-239-9233-5.

NEBE PEKLO RÁJ. Nebe peklo ráj : Kroměříž, Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí a Malá galerie 16.4.-27.5.1998. [Kroměříž : Muzeum Kroměřížska], 1998. [45] s. ISBN 80-238-6149-2.

PAPRČKA, Milan. Slezské hrady a zámky z nebe = Silesian castles and châteaux from heaven = Śląskie zamki i pałace z nieba. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2020. 165 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-79-4.

Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století. I.,. (Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a kraj Vysočina) . Vydání první. Praha : Artefactum, 2018. 311 stran . ISBN 978-80-88283-14-0.

PŘIKRYL, Bedřich. Bedřich Přikryl : rožnovský fotograf 2. poloviny minulého století. Vydání první. [Rožnov pod Radhoštěm] : Vojtěch Maleňák a kolektiv, 2020. 175 stran . ISBN 978-80-270-8389-3.

SURMAN, Martin. 20 let ateliéru Průmyslový design . První vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. 61 stran . ISBN 978-80-7454-914-4.

ŠTREIT, Jindřich. Village People 1965-1990 . First edition. Praha : KANT - Karel Kerlický, 2020. 183 stran . ISBN 978-80-7437-324-4.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

HANKOVÁ, Magdalena. Metodická příručka pro studenty UTB, aneb, Máme spolužáka se specifickými potřebami . Vydání: první. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2020. 139 stran . ISBN 978-80-7454-895-6.

VOJTĚŠKOVÁ, Gabriela. Průvodce pro studenty se specifickými potřebami na UTB, aneb, Na co mám nárok při studiu . Vydání: první. Ve Zlíně: Univerzita Tomáše Bati, 2020. 146 stran . ISBN 978-80-7454-904-5.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

NEDBÁLEK, Karel. Cesta Františka Čuby z Březové k JZD Slušovice . Druhé doplněné vydání. Slušovice : Monument, 2020. 164 stran . ISBN 978-80-88143-29-1.

VELIČKOVÁ, Markéta. České zahrady . [Praha] : KANT, 2020. 143 s. Architektura. ISBN 978-80-7437-315-2.

^ nahoru ^


Beletrie

ADÁMEK, Otakar. Drzý vesmír . Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. 190 stran ;. Trifid ; svazek 618. ISBN 978-80-7553-797-3.

COREY, James S. A. Expanze. Kniha osmá,. Tiamatin hněv . Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. 428 stran ;. Trifid ; svazek 620. ISBN 978-80-7553-831-4.

EVERSON, John. Dům u hřbitova . 1. vydání. Kroměříž : Carcosa, 2020. 331 stran ;. Halloweenská knihovna ; svazek 2. ISBN 978-80-88243-28-1.

HRDÝ, Miloslav. Drobničky, aneb, Vyprávění ze Slovácka : a také o strašidlech a figurkách obcí Kudlovice, Sušice, Jalubí, Traplice, Košíky, Jankovice, Modrá, Velehrad, Salaš, Babice, Spytihněv, Huštěnovice. První vydání. Boršice : Buchlov - Milan Železník, 2020. 161 stran . ISBN 978-80-906524-8-4.

IROVSKÝ, Jaroslav. Hrobař . Praha : Jonathan Livingston, 2020. 191 stran . ISBN 978-80-7551-183-6.

KOCÍ, Irena. Smečka . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2020. 191 stran ;. Yoli. ISBN 978-80-242-6998-6.

KOPECKÁ, Irena. Kapky rosy . První vydání. Francova Lhota : Irena Kopecká, 2020. 189 stran . ISBN 978-80-905656-7-8.

KOVALČÍK, Oldřich. Bratr Bohuš . Vydání první. Valašské Klobouky : Muzejní spolek ve valašských Kloboukách, 2020. 189 stran ;. Edice Laterňa ; Svazek 7. ISBN 978-80-907723-2-8.

KOVANDA, Jaroslav. Za oknem Mitterand . V Praze - Podlesí: Dauphin, 2020. 110 stran ;. ISBN 978-80-7645-060-8.

MAZÁČ, Tomáš. Kde končí tvé jméno začíná moje amen . Vydání první. Herberk, z.s. ; Herberk, z.s. ; 2019. 83 stran . HeWer ; 5. kniha. ISBN 978-80-87483-23-7.

MELLICK, Carlton. Lidožrouti z Lízátkova . 1. vydání. Kroměříž : Carcosa, 2020. 158 stran ;. Club Bizarre ; svazek 4. ISBN 978-80-88243-42-7.

NERÁDOVÁ, Mária. Pojďme objevovat Česko . Vydání první. Bratislava : Meda, 2020. 32 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-973607-0-2.

PETR, Pavel. Eféb směje se mezi jinými slovy . Vydání první. [Ostrava] : Protimluv, 2020. 41 stran ;. Edice poezie ; svazek 33. ISBN 978-80-87485-77-4.

POWELL, Gareth. Flotila nožů . Vydání první. V Praze : Satnislav Juhaňák - Triton, 2020. 273 stran ;. Trifid ; svazek 617. ISBN 978-80-7553-794-2.

PREUßLER, Otfried. Loupežník Zuřivous . V tomto překladu vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. 115 stran . Laskavé čtení ; svazek 32. ISBN 978-80-7553-793-5.

PUSTORYJ, Petr. Toulky loutky . Vydání první. Herberk, z.s. ; Herberk, z.s. ; 2019. 63 stran . HeWer ; 4. ISBN 978-80-87483-22-0.

ROŽNOVSKÁ, Lenka. Kocour v botách . Vydání 1. Praha : Triton, [2020]. 20 stran . ISBN 978-80-7553-840-6.

SALAJKOVÁ, Miroslava. Báječná škola pana Scotta . 1. vydání. Brno : Kazda, 2020. 126 stran . ISBN 978-80-88316-92-3.

SIMMONS, Dan. Endymionův vzestup . Vydání druhé, v nakladatelství Argo a Triton první. Praha : Argo : Triton, 2021. 692 stran ;. Fantastika ; 127. svazek. ISBN 978-80-257-3359-2.

ZBRANEK BIERNÁTOVÁ, Olga. Navždycky . 1. vydání. V Praze : CooBoo, 2020. 275 stran . ISBN 978-80-7661-081-1.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně