Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Regionální novinky knižního fondu

Říjen- Prosinec 2020


Naučná literatura | Beletrie


Naučná literatura

2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
14. Lékařství
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie


2. Biologické vědy

ELSNEROVÁ, Marie. Chráněná území okresu Zlín . B.v. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy, 1996. 69 s. Acta musealia, suppl. ISBN 80-238-0552-5 (v knize neuvedeno brož.).

GENETICKÁ TOXIKOLOGIE A PREVENCE RAKOVINY. Genetická toxikologie a prevence rakoviny : program a abstrakta : 11.-14.6.2018, Státní zámek Třeboň. [Zlín] : Alisa Group, 2018. 80 stran ;. ISBN 978-80-88038-06-1.

Naučná stezka Lukov . Zlín : ČSOP, 1992. 32 s. ISBN (brož.).

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

GRACLÍK, Miroslav. Větrák : Josef Větrovec. [Česko] : MV knihy, 2019. 414 stran . ISBN 978-80-87003-54-1.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

HAJNÝ, Pavel. Jan Baťa : známý neznámý. Praha : Dobrovský s.r.o., 2020. 286 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Knihy Omega. ISBN 978-80-7642-012-0.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

HANZELKA, Jiří. Past na rovníku : Tajemná Indonésie I. V Brně : Livingstone, 2008. 446 s. Livingstone. ISBN 978-80-904021-1-9 (váz.).

Luhačovice . 1. vyd. V Luhačovicích : Městský národní výbor, 1986. 141 s. ISBN (Váz.).

Povodeň '97 : katastrofické povodně července 1997 tak, jak o nich informovaly Zlínské noviny. 1. vyd. Zlín : Zlínské noviny, 1997. 32 s. ISBN (brož.).

Zlín : lidé, město, čas. Praha : Orbis, [1995]. 46 s. Země Koruny české. Regionální řada 1995,. ISBN 80-235-0128-3 (v knize neuvedeno brož.).

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Almanach . [Zlín] : Valašský názor, 2000. 105 s. Strýc. ISBN (váz.).

BOBÁK, Jindřich František. Procházky starým Zlínem : v konfrontaci starého a nového. Vyd. 1. [Vizovice] : Lípa, c2006. 213 s. ISBN 80-86093-87-5 (váz.).

BRZOBOHATÝ, Drahomír. Zvěroklestiči na Slavičínsku . 1. vyd. Slavičín : Klub přátel historie Slavičínska, 1998. 55 s. ISBN 80-902346-2-3 (brož.).

ČECHOVÁ, Stanislava. Nemovité kulturní památky jižní Moravy : soupis památek a literatury. Svazek 11,. Okres Zlín . Vyd. 1. V Brně : Muzejní a vlastivědná společnost pro Moravskou zemskou knihovnu a Památkový ústav v Brně, 2001. 158 s., [8] s. obr. příl. Bibliografie a prameny k vývoji Moravy ; 40. ISBN 80-7051-136-2 (Moravská zemská knihovna brož.).

HOŠKOVÁ, Martina. Královéhradecko z nebe = Hradec Králové region from heaven. 1. vydání. Zlín : CBS, 2020. 142 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-77-0.

KRAJŇÁK, Matúš. Strakonicko z nebe = Strakonice region from heaven. 1. vydání. Zlín : CBS, 2020. 134 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-76-3.

Město Fryšták : 1945-1995 : sborník příspěvků o životě Fryštácka v posledním půlstoletí. Fryšták : Zastupitelstvo města Fryštáku, 1996. 395 s., [12] s. barev. obr. příl. ISBN 80-238-0295-X (v knize neuvedeno váz.).

Napajedla : minulost a současnost města. [V Napajedlích : Městský národní výbor], 1972, [v tiráži] 1973. 177 s., [48] s. obr. příl. ;. ISBN (Brož.).

POKLUDA, Zdeněk. Sedm století zlínských dějin . 1. vyd. Zlín : Klub novinářů : Zlínské tiskárny, 1991. 137 s. ISBN (Brož.).

SCHWARZENBERG, Karel František. Heraldika . Uherské Hradiště : Ars collegium, 1992. 220 s.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Stoletá historie knihovny a informační průvodce Okresní knihovny v Gottwaldově : 1885-1985. Gottwaldov : Okresní knihovna, 1985. 77 s. ISBN (Brož.).

^ nahoru ^


14. Lékařství

MLÍKOVÁ SEIDLEROVÁ, Jitka. Introduction to internal medicine . First edition. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. 495 stran . ISBN 978-80-7553-834-5.

OREL, Miroslav. Psychopatologie : nauka o nemocech duše. 3., aktualizované a doplněné vydání. Praha : Grada, 2016. 430 stran . Psyché. ISBN 978-80-271-2529-6.

PERLS, Frederick S. Gestalt terapie : vzrušení a růst lidské osobnosti. 2., upravené vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. 420 stran ;. ISBN 978-80-7553-798-0.

Willsův oční manuál : diagnostika a léčba očních chorob v praxi. 7. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. xvi, 365 stran . ISBN 978-80-7553-808-6.

^ nahoru ^


18. Sociologie

JEMELKA, Martin. Víra a nevíra ve stínu továrních komínů : náboženský život průmyslového dělnictva v českých zemích (1918-1938). Vydání první. Praha : Academia : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2020. 492 stran . České moderní dějiny ; 10. ISBN 978-80-200-3153-2.

ZLÍNSKÝ KRAJ (ČESKO). Katalog sociálních služeb Zlínského kraje . Zlín : Zlínský kraj, 2005. 274 s. ISBN (brož.).

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

BÖHMOVÁ, Zuzana. Kůrčička křup, omáčka šplouch . Vydání první. V Praze : CooBoo, 2020. 155 stran . ISBN 978-80-7661-033-0.

FRYZELKA, Josef. Nauka o bednářství . Vydání: první. Josef Fryzelka ; Josef Fryzelka ; 2019. 301 stran . ISBN 978-80-270-6193-8.

History of engineering in Zlin : since 1903. Zlín : Tajmac-ZPS, 2006. 112 s. ISBN (brož.).

POKLUDA, Zdeněk. Baťa na všech kontinentech . 1. vydání. Zlín : UTB, 2020. 275 stran . Inspirace Baťa. ISBN 978-80-7454-928-1.

RAAB, Miroslav. Materiály a člověk : netradiční úvod do současné materiálové vědy. Vydání: druhé. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2020. 231 stran . ISBN 978-80-7454-901-4.

VAŇHARA, Josef. Příběh jednoho muže a jednoho města . Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2020. 435 stran . Baťa. ISBN 978-80-907584-2-1.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

WOHLMUTH, Jiří. Moravské a slezské závody a okruhy : století moravského silničního závodění. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2020. 349 stran . TEN. ISBN 978-80-271-2515-9.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

LUKEŠ, Zdeněk. Stavby a architekti. 3,. Objekty a osobnosti známé i zapomenuté . Vydání první. Praha : NLN, 2020. 311 stran . ISBN 978-80-7422-748-6.

PEDEVILLA, Pia. Veselá farma : práce s barevným papírem a vlnitou lepenkou. Uherské Hradiště : CFA+H, 2000. 30 s. Tvoříme s papírem. ISBN 80-902637-3-9 (brož.).

^ nahoru ^


Beletrie

ADAMÍK, Marek. Proměny : 2011-2016. V Praze - Podlesí : Dauphin, 2020. 78 stran ;. Česká slova. ISBN 978-80-7645-098-1.

BATÍK, Miroslav. Dovolená s Janem . Zlín : Werichovci, 1991. 199 s. ISBN (brož.).

BATÍK, Miroslav. Obří číše pro Jana . B.v. Zlín : Werichovci, 1993. 191 s. ISBN (brož.).

BATÍK, Miroslav. Rybářská latina. 1 . Zlín : Werichovci Zlín, 1996. 158 s. ISBN 80-86000-00-X (brož.).

BATÍK, Miroslav. Toulky s Janem . Břeclav : Moraviapress, 1991. 160 s. ISBN 80-238-2781-2 (v knize neuvedeno brož.).

BOBÁK, Jindřich František. Zbojník a Halina : kytice pověstí a pohádek o lásce, věrnosti a zradě. 1. vyd. Vizovice : Lípa, 2007. 153 s. ISBN 978-80-86093-96-3 (váz.).

BOURKE, Charles. Jak jsem se stal gigolem . Vyd. 1. Vsetín : Karel Kostka, 1996. 176 s. ;. Současné světové bestsellery. ISBN 80-902259-1-8 (váz.).

CÍSAŘOVÁ, Jana. Jak jsem našla správnou životní cestu . Vydání druhé. Litomyšl : H.R.G. spol. s r.o., 2020. 99 stran ;. ISBN 978-80-88320-46-3.

ČERBÁK, Petr. Diagnóza naděje . 1. vyd. Vizovice : Lípa, 1992. 396 s. ;. Novinky české prózy.

Český rok - duben, aneb, Kde končí svět? : almanach vítězných prací literární soutěže dětských autorů Zlínského kraje 2011/2012. Vyd. 1. Vsetín : Masarykova veřejná knihovna Vsetín, 2012. 66 s. ISBN 978-80-904967-0-5 (brož.).

ELIÁŠOVÁ, Eva. Pověsti a vyprávěnky ze Zlínska . 1. vyd. Zlín : E. Eliášová, 1994. 65 s. ISBN 80-900054-4-6 (brož.).

EVERSON, John. Dům u hřbitova . 1. vydání. Kroměříž : Carcosa, 2020. 331 stran ;. Halloweenská knihovna ; svazek 2. ISBN 978-80-88243-28-1.

HOLČÁKOVÁ, Renáta. Ztráty a nálezy v životě . Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005. 137 s. Rozhovory. ISBN 80-7192-867-4 (váz.).

Kde končí svět-- 2011 : sborníček vítězných prací z krajské literární soutěže pro děti pořádané knihovnami Zlínského kraje. Uherské Hradiště : Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, 2011. 44 s. ISBN 978-80-260-0202-4 (v knize neuvedeno brož.).

KLOBOUKOVÁ, Eva. Kanada intimní : poslední ráj. 1. vyd. Zlín : Atelier IM, 1995. 131 s. Cesty ; sv. 1. ISBN 80-85948-03-6 (brož.).

KNAPOVÁ, Adéla. Nezvaní . Praha : BB art, 2003. 175 s. ISBN 80-7341-169-5 (váz.).

KOCÍ, Irena. Smečka . Vydání první. Praha : Euromedia Group, 2020. 191 stran ;. Yoli. ISBN 978-80-242-6998-6.

KOVALČÍK, Oldřich. Bratr Bohuš . Vydání první. Valašské Klobouky : Muzejní spolek ve valašských Kloboukách, 2020. 189 stran ;. Edice Laterňa ; Svazek 7. ISBN 978-80-907723-2-8.

KRÁČALÍK, Emil. My jsme Valaši, jedna hospoda. Díl 1. Brno : Littera, 1991. 125 s. ISBN 80-900327-0-2 (brož.).

KROUTVOR, Josef. Pomalu na cestě k Betlému, aneb, Malá vánoční četba . První vydání. Ve Zlíně : Archa, 2020. 110 stran ;. Varia ; svazek 9. ISBN 978-80-87545-76-8.

KUBÁNÍK, Josef. Herec : skutečný příběh, který se může stát i vám. Praha : Zeď, 2020. 213 stran ;. ISBN 978-80-907909-0-2.

KURAS, Benjamin. Malá paměť . Praha : Dauphin, 2020. 377 stran ;. ISBN 978-80-7645-118-6.

MATOUŠ, Rudolf. Lukovské pověsti . Lukov : Obecní úřad, 1998. 143 s. ISBN (brož.).

NEČAS, Jaroslav. O Jankovi a další valašské pohádky . Vyd. 2., (V KK 1.). V Praze : Knižní klub, 2006. 174 s., [10] l. barev. obr. příl. ISBN 80-242-1703-1 (váz.).

NESBØ, Jo. Krev na sněhu . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2015. 151 stran ;. Fleet ; svazek 82. ISBN 978-80-7473-319-2.

NESBØ, Jo. Lovci hlav . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2011. 250 s. ;. Fleet ; sv. 24. ISBN 978-80-87497-50-0 (váz.).

NESBØ, Jo. Půlnoční slunce : krev na sněhu II. Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2015. 213 stran ;. Fleet ; svazek 90. ISBN 978-80-7473-320-8.

NIKL, Petr. Pohádka o Rybitince . 1. vyd. Praha : Meander, c2001. cca. 40 s. Modrý slon ; sv. 1. ISBN 80-86283-06-2 (váz.).

OHLSSON, Kristina. Lotosové blues . Vydání druhé. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 394 stran ;. Fleet ; svazek 91. ISBN 978-80-7473-406-9.

PEKÁREK, Karel. Starozlínské pověsti a lidové povídky . 2.v, reedice původního vydání z r. 1942. Vizovice : Lípa, 1997. 276 s. ISBN 80-902179-8-2 (váz.).

PILÁTOVÁ, Markéta. Senzibil . Vydání první. Praha : Torst, 2020. 316 stran ;. ISBN 978-80-7215-596-5.

PIŤHA, Petr. Slyšte slovo a zpívejte píseň : život svatých Cyrila a Metoděje a příběh Velehradu. [Praha] : Poustevník, 2012. 205 s. Obsahuje rejstřík. ISBN 978-80-86610-59-7 (váz.).

PITÍNSKÝ, Jan Antonín. T.MA . Vydání první. Brno : Druhé město, 2020. 77 stran ;. ISBN 978-80-7227-443-7.

PODEŠVOVÁ, Marie 1901-1994. Zuzajda a Jurajda . 4. vyd. Ostrava : Profil, 1986. 139 s. Profil dětem a mládeži ; Sv. 38. ISBN (Váz.).

PODOLOVÁ, Petra. Futurum . 1. vydání. V Praze : Fragment, 2020. 343 stran ;. ISBN 978-80-253-4717-1.

POWELL, Gareth. Flotila nožů . Vydání první. V Praze : Satnislav Juhaňák - Triton, 2020. 273 stran ;. Trifid ; svazek 617. ISBN 978-80-7553-794-2.

PREUßLER, Otfried. Loupežník Zuřivous . V tomto překladu vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. 115 stran . Laskavé čtení ; svazek 32. ISBN 978-80-7553-793-5.

PSŮTKOVÁ, Zdeňka. Prázdniny s Bárou . 1. vyd. Praha : Albatros, 1985. 76 s. ISBN (Váz.).

ŘEHÁČKOVÁ, Věra. Nik a Nika super dvojka . Vyd. 1. Praha : Erika, 2002. 133 s. Dívky v sedle. ISBN 80-7190-949-1 (váz.).

ŘEHÁČKOVÁ, Věra. Nik a Nika v neznázích . Vyd. 1. Praha : Erika, 2002. 133 s. Dívky v sedle. ISBN 80-7190-961-0 (váz.).

ŘEHÁČKOVÁ, Věra. Nik a Nika v nové roli . Vyd. 1. Praha : Erika, 2002. 133 s. Dívky v sedle. ISBN 80-7190-973-4 (váz.).

SALAJKOVÁ, Miroslava. Báječná škola pana Scotta . 1. vydání. Brno : Kazda, 2020. 126 stran . ISBN 978-80-88316-92-3.

SIROVÁTKA, Oldřich. Šest černých kohoutů : pohádky a pověsti z Velkých Karlovic. 1. vyd. Ostrava : Profil, 1986. 125 s. Profil dětem a mládeži ; sv. 39. ISBN (Váz.).

SKÁCEL, Jan. Pohádky z Valašského království . Vyd. 2., V Pasece 1. V Praze ; V Litomyšli : Paseka, 2006. 107 s. ISBN 80-7185-805-6 (váz.).

SOUKUP, Josef. Na kraji Valašska . 1. vyd. Vizovice : Lípa, 1996. 136 s. ISBN 80-86093-15-8 (v knize neuvedeno váz.).

SPÁČIL, Jindřich. Prstýnek s rubínovým kamenem : Vyprávění o dávných i nedávných časech, ale také o tom, jak tato povídka vznikla. 1. vyd. Praha : Albatros, 1971. 162, [6] s.

STÖHR, Martin Josef. Užitá lyrika . První vydání. Brno : Host, 2020. 61 stran . ReX ; 31. ISBN 978-80-275-0302-5.

VACULÍK, Ludvík. Loučení k panně : výběr z většího nálezu. Vyd. 1. Brno : Atlantis, 2002. 253 s. ISBN 80-7108-230-9 (váz.).

WINKLER, Josef. Knížka chovance Jeana Geneta . První vydání. Ve Zlíně : Archa, 2020. 147 stran ;. Edice moderních rakouských autorů ; svazek 19. ISBN 978-80-87545-75-1.

ZBRANEK BIERNÁTOVÁ, Olga. Navždycky . 1. vydání. V Praze : CooBoo, 2020. 275 stran . ISBN 978-80-7661-081-1.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně