Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Regionální novinky knižního fondu

Leden- Březen 2020


Naučná literatura | Beletrie


Naučná literatura

2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


2. Biologické vědy

MOKREJŠ, Pavel. Biotechnologické zpracování vedlejších bílkovinných produktů na želatiny a hydrolyzáty = Biotechnological processing of protein by-products into gelatines and hydrolysates. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. 42 stran ;. Teze přednášky ke jmenování profesorem = Qualifying lecture for professorship. ISBN 978-80-7454-873-4.

RUDL, Aleš. Lípy republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku . Praha : Agentura Koniklec, o.p.s., [2018]. 143 stran . ISBN 978-80-904141-9-8.

Životní prostředí Zlínska a jeho ochrana. Zlín : Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, 2016. 88 stran . ISBN 978-80-87766-04-0.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

Alta Vášová Ján Štrasser Dežo Ursiny, Petr a Lucie : muzikál o lásce v sutinách. Zlín : Městské divadlo Zlín, [2019]. 28 nečíslovaných stran .

Andrzej Saramonowicz, Testosteron : komedie obnaženého mužství. Zlín : Městské divadlo Zlín, [2018]. 28 nečíslovaných stran .

Arthur Miller, Smrt obchodního cestujícího : světové drama. Zlín : Městské divadlo Zlín, [2019]. 28 nečíslovaných stran .

BENDA, Jan. Týrlová, Zeman a ti druzí : historie zlínského (gottwaldovského) studia animovaného filmu. První vydání. Praha : Powerprint, 2019. 202 stran ;. ISBN 978-80-7568-182-9.

GOGOLA, Jan. Jeden autor, různé filmy, aneb, Dokumentární film nikoliv jako záznam reality, nýbrž jako její proměna = One author, various films: documentary film not as a reality record but rather a reality change. Pořadí vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. 38 stran . Teze habilitační práce. ISBN 978-80-7454-902-1.

Hadar Galron, Mikve : tiché vody. Zlín : Městské divadlo Zlín, [2018]. 20 stran .

Hans Christian Andersen, Sněhová královna : pohádka o srdci. Zlín : Městské divadlo Zlín, [2018]. 1 složený list (4 strany) ;.

Karel Čapek - Vladislav Kracík, Povídky z jedné a druhé kapsy . Zlín : Městské divadlo Zlín, [2018]. 24 nečíslovaných stran .

Kazimír Lupinec & Co., Upokojenkyně : senior komedie. Zlín : Městské divadlo Zlín, [2018]. 28 nečíslovaných stran .

Kroměříž : po stopách filmových záběrů : perla Moravy. Kroměříž : Město Kroměříž, 2014. 15 nečíslovaných stran .

Leo Rosten, Pan Kaplan má stále třídu rád : lingvistická komedie. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2019. 20 nečíslovaných stran .

Leoard Gershe, Motýli jsou volní : křehká komedie. Zlín : Městské divadlo Zlín, [2019]. 20 neřčíslovaných stran .

Lucy Kirkwood, Moskyti : science komedie. Zlín : Městské divadlo Zlín, [2019]. 28 nečíslovaných stran .

Pat & Mat v divadle : kutilská pohádka. Zlín : Městské divadlo Zlín, [2019]. 1 složený list (4 strany) .

Peter Pavlac, Masaryk Štefánik : vznik ČSR jako drama hodnot. Bratislava : Divadlo Aréna, [2018]. 36 stran .

Petr Michálek, Jan Šotkovský, Zdeněk Král, Jednou budem dál : český sen. Zlín : Městské divadlo Zlín, [2019]. 28 nečíslovaných stran .

Václav Havel, Žebrácká opera : gangsterská groteska. Zlín : Městské divadlo Zlín, [2019]. 28 nečíslovaných stran .

William Shakespeare, Hamlet : hra o život. Zlín : Městské divadlo zlín, [2018]. 28 nečíslovaných stran .

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BAČUVČÍK, Radim. Sociální marketingové kampaně v Česku. II.,. Bezpečnost a prevence zranění . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2016. 266 stran . ISBN 978-80-87500-77-4.

BALCERZAK, Adam P. Institutional determinants of entrepreneurship conditions and productivity growth in the European Union = Institucionální determinanty podmínek pro podnikání a růst produktivity v Evropské unii : habilitation thesis summary. 1st edition. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2020. 56 stran ;. Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-900-7.

CULÍK KONČITÍKOVÁ, Gabriela. 99 trefných postřehů Tomáše Bati . Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2019. 279 stran . ISBN 978-80-907584-0-7.

CULÍK KONČITÍKOVÁ, Gabriela. Stopami Tomáše Bati . II. upravené vydání. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2015. 99 stran . ISBN 978-80-7454-523-8.

Dělník, šéf, člověk: Tomáš Baťa (1876-1932) : přehledy, myšlenky, výběrová bibliografie = Factory worker, boss, fellow - Tomáš Baťa (1876-1932) : basic information, thoughts, selected bibliography. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2019. 169 stran . ISBN 978-80-245-2298-2.

HORŇÁK, Pavel. Reklama : teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie. Vydanie druhé, rozšírené a prepracované. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2018. 398 stran . ISBN 978-80-87500-94-1.

PAVELKOVÁ, Drahomíra. Towards smart cluster policies in V4 countries . 1st edition. In Zlín : Tomas Bata University, Faculty of Management and Economics, 2019. 199 stran . ISBN 978-80-7454-869-7.

SOBOTKA, Richard. Průmysl na Rožnovsku : od vodních mlýnů k železným hamrům. 1. vydání. Rožnov pod Radhoštěm : Richard Sobotka, 2019. 47 stran ;. ISBN 978-80-270-6092-4.

SOUKALOVÁ, Radomila. Marketing.. : is a creative science. 1st edition. In Zlín : Tomas Bata University, 2019. 135 stran . ISBN 978-80-7454-866-6.

VIRGLEROVÁ, Zuzana. Risk management in the segment of SMEs in V4 countries : (significant theoretical and methodological aspects). First edition. In Zlín : Tomas Bata University, 2019. 140 stran, 9 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7454-859-8.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

BRIDGES, Jerry. Úsilí o svatost . Druhé, upravené vydání, v tomto nakladatelství první. Kroměříž : Didasko, [2019]. 147 stran ;. ISBN 978-80-87587-53-9.

LEBEDA, Jan. Díkuvzdání : dvě promluvy v katedrále svatovítské. Vydání druhé. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2019. 63 stran ;. ISBN 978-80-7553-736-2.

MACARTHUR, John. Druhý příchod : znamení Kristova návratu a konce věků. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2019]. 219 stran ;. ISBN 978-80-87587-51-5.

MACKENZIE, Carine. Daniel : statečný správce. První vydání. Kroměříž : Didasko, z.s., [2019]. 32 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87587-56-0.

Malé oficium pro potřeby rytířů Řádu svatého Lazara. 2., přepracované vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2019. 71 stran . ISBN 978-80-7553-711-9.

MARSHALL, Colin. Učednictvím k církevnímu růstu . První vydání. Kroměříž : Didasko, [2019]. 182 stran . ISBN 978-80-87587-52-2.

ROACH, Michael. Brusič diamantů : život a byznys podle Buddhy. Vydání: první. [Březůvky] : Mozaika H&S, 2019. 232 stran ;. ISBN 978-80-906948-8-0.

TADA, Joni Eareckson. Vděčnost ve světě plném utrpení . První vydání. Kroměříž : Didasko, z.s., [2019]. 31 stran ;. Zdroje pro změnu života. ISBN 978-80-87587-58-4.

WASHER, Paul. Moc a poselství evangelia . První vydání. Kroměříž : Didasko, z.s., [2019]. 302 stran ;. Znovuobjevování evangelia. ISBN 978-80-87587-57-7.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

BARTOŠÍKOVÁ, Alena. Krajinou Horňácka za prameny vod a písní . 1. vyd. Beroun : MH, 2008. 143 s. ISBN 978-80-86720-40-1.

BARTOŠÍKOVÁ, Alena. Za studánkami Bílých Karpat . 2. doplněné vydání. Beroun : Nakladatelství MH, 2019. 135 stran . ISBN 978-80-86720-80-7.

BLAHA, Jiří. Chřiby : po skalách a lomech. I . První vydání. Boršice : Buchlov, 2019. 115 stran . Chřiby záhadné a mytické ; sv. 14. ISBN 978-80-906524-7-7.

Bystřice pod Hostýnem : současnost a historie města a okolí. Bystřice pod Hostýnem : Město Bystřice pod Hostýnem, 2012. 26 s.

KREČMER, Vladimír. Bioklimatolog a jeho životní pouť lesnickým výzkumem . Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2018. 286 stran . ISBN 978-80-7417-166-6.

LAVAY, Martin. Měsíční šachta : podivný příběh nejzáhadnější slovenské jeskyně. 1. vydání. Praha : XYZ, 2019. 374 stran . ISBN 978-80-7597-558-4.

Luhačovské Zálesí : region zdraví, krásy a prosperity. [Luhačovice] : Mikroregion Luhačovské Zálesí, 2008. [24] s. ISBN (Brož.).

PAPRČKA, Milan. Olomoucko z nebe = Olomouc region from heaven. 1. vydání. Zlín : CBS Nakladatelství s.r.o., 2019. 127 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-51-0.

VANDÍK, Jan. Jsme Zlínský kraj : zajímavosti a NEJ Zlínského kraje, aneb, Co o nás možná ještě nevíte.. Vydání první. [Zlín] : Zlínský kraj, 2016. 29 stran .

ZIKMUND, Miroslav. Sloni žijí do sta let . Druhé, přepracované a doplněné vydání, v nakladatelství Jota první. [Praha] : PiranhaFilm, 2019. 257 stran, 6 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7565-433-5.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BARTOŠÍKOVÁ, Alena. Krajem vinic a poutních míst : od Svatého Antonínka ke kyjovské dolině. 1. vyd. Beroun : MH, 2012. 141 s. ISBN 978-80-86720-60-9.

BARTOŠÍKOVÁ, Alena. Třicet tři životních cest osobností a významných lidí města Uherského Brodu . [Veselí nad Moravou] : Chludil, [2014?]. 197 stran . ISBN 978-80-87298-04-6.

BOBÁK, Jindřich František. Procházky starým Zlínem : v konfrontaci starého a nového. Vyd. 1. [Vizovice] : Lípa, c2006. 213 s. ISBN 80-86093-87-5 (váz.).

GRZNÁROVÁ, Martina. Jičínsko z nebe = Jičín Region from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2019. 141 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-58-9.

GRZNÁROVÁ, Martina. Kutnohorsko z nebe = Kutná Hora Region from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2019. 125 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-56-5.

KLIMT, Vojtěch. Poddat se nemíním : příběh knihtiskařů Krylových. První vydání. Praha : Galén, [2019]. 492 stran . ISBN 978-80-7492-456-9.

KRAMOLIŠ, Martin. Historie domu na ulici Bayerova . Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 2019. 55 stran . Milé tisky ; svazek č. 19. ISBN 978-80-87334-38-6.

Luhačovice : magická síla přírody a lidského umu : luhačovické minerální prameny. Luhačovice : Městské turistické a informační centrum Luhainfo, [2013]. 12 stran .

MALOVANÝ, Jakub. Samet v divadle . První vydání. Zlín : Jakub Malovaný vlastním nákladem, 2019. 184 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-270-6942-2.

Moderní Evropan první poloviny 19. století : k životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře. Vydání první. Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2019. 331 stran . ISBN 978-80-7476-168-3.

NEDBÁLEK, Karel. Cesta Františka Čuby z Březové k JZD Slušovice . První vydání. Slušovice : Monument, 2019. 155 stran . ISBN 978-80-88143-27-7.

PÁNEK, Marek. Jak se žilo v Prštném . Vydání první. Zlín - Prštné : Marek Pánek, 2019. 79 stran . ISBN 978-80-270-7068-8.

PAPRČKA, Milan. Břeclavsko z nebe = Břeclav Region from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2020. 133 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-61-9.

PAPRČKA, Milan. Klatovsko z nebe = Klatovy Region from heaven = Die Region Klatovy vom Himmel. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2019. 141 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-55-8.

PAPRČKA, Milan. Mostecko z nebe = Most Region from heaven = Die Region Most vom Himmel. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2019. 141 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-59-6.

PAPRČKA, Milan. Prachaticko z nebe = Prachatice Region from heaven = Die Region Prachatice vom Himmel. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2019. 125 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-57-2.

PAPRČKA, Milan. Táborsko z nebe = Tábor Region from heaven. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2019. 133 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-60-2.

PETRÁKOVÁ, Blanka. Velké ženy v malých lázínch : veřejně činné ženy, političky, publicistky, bojovnice za ženská práva a umělkyně v Luhačovicích před 100 lety : Muzeum luhačovického Zálesí 8. března 2018 až 24. června 2018. Luhačovice : Muzeum luhačovického Zálesí, 2018. 1 složený list (12 stran) .

Po této ulici se také procházeli : ulice Dr. Veselého : Nová městská promenáda, aneb, Slavní návštěvníci Luhačovic, příznivci a budovatelé lázní. [Luhačovice] : [Muzeum luhačovického Zálesí], [2019]. 1 složený list (12 stran) .

PORTL, Pavel. Sametová revoluce v Uherském Hradišti . Vydání první. Uherské Hradiště : město Uherské Hradiště ve spolupráci se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, 2019. 111 stran . ISBN 978-80-87589-11-3.

POSPÍŠIL, Jaroslav. Herr Direktor a ti druzí : Albrecht Miesbach, protektorátní ředitel Baťových závodů. Vydání první. Zlín : Kniha Zlín, s.r.o., 2015. 442 stran . Walt. ISBN 978-80-7473-269-0.

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Milotice - kraj jezer, vodních ptáků a rybářů . Vydání druhé. [Valašské Meziříčí] : Blanka Růžičková (Krystal) pro obec Milotice, 2019. 23 stran . ISBN 978-80-87556-29-0.

SCHWARZBACHER, Bohuš. 101+101 leteckých pohledů na Česko a Slovensko = 101+101 aerial views of Czechia and Slovakia = 101+101 leteckých pohľadov na Česko a Slovensko. 1. vydání. Zlín : Creative Business Studio, 2019. 318 stran . ISBN 978-80-88259-54-1.

SLAVÍČEK, Jaromír. Dúžniky : zaniklá osada. 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2019. 64 stran . ISBN 978-80-88116-85-1.

SLAVÍČEK, Jaromír. V náručí bílých skal . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2019. 75 stran . ISBN 978-80-88116-92-9.

Staroměstská výročí : sborník příspěvků ze slavnostního zasedání u příležitosti 40 let archeologického výzkumu Moravského muzea ve Starém městě a výročí objevu první velkomoravské zděné stavby ve Starém Městě Na Valách, Uherské Hradiště 7.-8. září 1988. 1. vyd. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 1990. 136 s. ISBN 80-7028-010-7.

Střípky z historie Holešovska IV. : sborník Vlastivědného kroužku Holešov 2019. 1. vydání. Holešov : Město Holešov a Vlastivědný kroužek Holešov, o.s., 2019. 80 stran .

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Člověk s člověkem : almanach o činnosti spolků a organizací v Ostrožské Nové Vsi a Chylicích. Ostrožská Nová Ves : Obec Ostrožská Nová Ves, 2017. 200 stran . ISBN 978-80-270-2986-0.

Věznice Uherské Hradiště : expozice. Uherské Hradište : Městské informační centrum Uherské Hradiště, 2017. 1 složený list (6 stran) .

^ nahoru ^


14. Lékařství

GALAJDOVÁ, Alena. Modelovanie a riadenie nelineárnych dynamických systémov v aplikácií na chôdzu človeka = Modeling and control of nonlinear dynamic systems with application on human gait. Pořadí vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2019. 32 stran . Teze přednášek ke jmenování profesorem. ISBN 978-80-7454-874-1.

GALAJDOVÁ, Alena. Modelovanie a riadenie nelineárnych dynamických systémov v aplikácií na chôdzu človeka = Modeling and control of nonlinear dynamic systems with application on human gait. Pořadí vydání: druhé upravené. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2019. 32 stran . Teze přednášky ke jmenování profesorem. ISBN 978-80-7454-898-7.

KOČENDOVÁ, Jana. Migréno, díky! . Bratislava : Eugenika, 2019. 95 stran ;. ISBN 978-80-8100-611-1.

MEDICÍNA KATASTROF (KONFERENCE). Medicína katastrof : sborník abstrakt z XXII. ročníku MEKA 2019 v Luhačocivích 11. 6. - 13. 6. 2019. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, 2019. 48 stran ;. ISBN 978-80-7454-834-5.

OREL, Miroslav. Anatomie a fyziologie lidského těla : pro humanitní obory. Vydání 1. Praha : Grada, 2019. 448 stran . Psyché. ISBN 978-80-271-0531-1.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

Krajské vojenské velitelství Zlín. 1. vydání. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ, [2019]. 15 stran . ISBN 978-80-7278-784-5.

VALENTA, Anděloslav. Za císaře pána : zapomenuté vzpomínky na Velkou válku. Vydání první. [Bystřice pod Hostýnem] : město s Bystřice pod Hostýnem, 2019. 67 stran . Edice Zpravodaje města Bystřice pod Hostýnem,. ISBN 978-80-906209-3-3.

^ nahoru ^


17. Psychologie

SEKERKOVÁ, Lucia. Ženy predávajúce nádej . Vydání první. Praha : PositiF, 2017. 127, 86 stran, 20 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87407-23-3.

^ nahoru ^


18. Sociologie

TAHAL, Radek. Loajalita zákazníků a budování věrnostních programů . Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2017. 162 stran . ISBN 978-80-87500-86-6.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

DUDOVÁ, Eva. Co se dá všechno udělat v domácnosti bez chemie . Zlín : Tigris, 2014. 71 s. ;. ISBN 978-80-7490-035-8 (brož.).

JOCHYMEK, Jaroslav. Orkafář, šlejfíř a sicař, aneb, Stará řemesla na Slovácku . První vydání. Uherské Hradiště : Ottobre 12, 2019. 169 stran .

KAZANCEVA, Natalija. Magnetic polymeric composites as absorbers of electromagnetic energy = Magnetické polymerní kompozity jako absorbéry elektromagnetické energie. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2020. 66 stran . Qualifying lecture for adjunct professorship. ISBN 978-80-7454-871-0.

PONÍŽIL, Petr. Modely pro popis struktury a vlastností materiálů = Models for description of structure and properties of materials. Pořadí vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. 38 stran . Teze přednášek ke jmenování profesorem. ISBN 978-80-7454-894-9.

ŠTRANEKOVÁ, Mária. Vzťah módy, umenia a dizajnu k večnosti i každodennosti : (prierez autorskej tvorby 2007-2017) = The mutual relationship between fashion, art and design to eternity and everyday life. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2019. 50 stran . Teze habilitační práce. ISBN 978-80-7454-830-7.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

60 let oddílu kopané TJ Gottwaldov : 1919-1979. Gottwaldov : Oddíl kopané TJG, propagační komise, [1979]. 62 stran .

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

300 let kostela Nanebevzetí Panny Marie v Holešově : sborník k 300. výročí postavení farního kostela v Holešově. Kroměříž : Státní okresní archiv v Kroměříži, 2008. 40 s. Knihovnička Holešovska ; sv. 13. ISBN (Brož.).

BARONOVÁ, Barbora. Ženy o ženách : intimita tvorby českého ženského filmového a literárního dokumentu. První vydání. a Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2019. 991 stran . ISBN 978-80-907641-0-1.

GARTNEROVÁ, Eva. Nenávratné stopy : tradice a udržitelnost jako roční téma galerie G18 = Irreversible traces : tradition and sustainability as the annual theme of the G18 Gallery. První vydání. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, 2019. 287 stran . ISBN 978-80-7454-870-3.

HÁBL, Patrik. Patrik Hábl : S/M/L/XL. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., Galerie Václava Chada ve Zlíně, 2019. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-907467-6-3.

HUBATOVÁ-VACKOVÁ, Lada. První republika 1918-1938 . Praha : Národní galerie, 2018. 219 stran . ISBN 978-80-7035-698-2.

JANIŠ, Dalibor. Hrady Zlínského kraje . Vydání první. Lukov : Spolek přátel hradu Lukova, 2018. 333 stran . ISBN 978-80-905794-4-6.

JECHO, Evžen. Prolínání impulsů . Otrokovice : Agos, 2009. 127 s. ISBN 978-80-254-3398-0.

Láska v křečích explozí : Škola umění Zlín. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2019. 16 stran . ISBN 978-80-907467-3-2.

Luhačovice : Jurkovičovy stavby. Luhačovice : Městské informační středisko Luhainfo, [2012?]. [12] s.

Ohlédnutí po 15 letech : počátky salesiánského díla na Jižních Svazích. Vydání první. Zlín : Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů, 2018. 50 stran . ISBN 978-80-270-3614-1.

PELIKÁN, Jaroslav. Galerie Joži Uprky v Uherském Hradišti . V Uherském Hradišti : Nadace Moravské Slovácko : Galerie Joži Uprky, 2015. 1 složený list .

PTÁČKOVÁ, Miroslava. Zlín Design Market 2019 . První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2019. 1 list (8 stran) . ISBN 978-80-907467-4-9.

Rozum versus cit : zlínský průmyslový design 1918-1958. 1. vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2019. 112 stran . ISBN 978-80-7454-861-1.

ULLRICHOVÁ, Eva. Jana Ullrichová - proměny růže . Vydání první. [Valašské Meziříčí] : Nadační fond ZUŠ Alfréda Radoka : Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, p.o., 2019. 166 stran . ISBN 978-80-902742-9-7.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

Nakresli cestičku : nakresli a setři = nakresli a zotri. Uherský Brod : Ditipo, [2016]. 16 stran . Zabavne uceni.cz. ISBN 978-80-87752-49-4.

SOLTER, Aletha Jauch. Bez trestů a odměn : . 1. vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - TRITON, 2019. 228 stran ;. ISBN 978-80-7553-723-2.

Vysokoškolský učitel : vzdělávání, praktiky, pozice = University teacher : education, practice, position. Pořadí vydání: první. [Brno] : Česká pedagogická společnost, 2019. 202 stran . Pedagogika. ISBN 978-80-7454-917-5.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

ŠAFAŘÍK, Josef. Multimediální design - interpretace multimediálního obsahu v rámci formátu transparentní projekční plochy = Multimedia design - interpretation of multimedia content on transparent screen format. První vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. 45 stran . Teze habilitační práce. ISBN 978-80-7454-897-0.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

MACHÁČ, Radek. Pěstování jílků (Lolium sp.) na semeno . 1. vydání. Zubří : Oseva vývoj a výzkum s.r.o., 2019. 31 stran . Certifikovaná metodika ; 1/2019. ISBN 978-80-905808-7-9.

Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví : sborník příspěvků z celostátního semináře Buchlovice, 21 května 2019. IV,. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Tečovice : Sdružení lesních školkařů ČR, z.s., 2019. 92 stran ;. ISBN 978-80-906781-4-9.

ŠKOLKAŘSKÉ DNY (SEMINÁŘ). Aktuální problematika školkařství ČR v roce 2019 : sborník příspěvků z odborného semináře Školkařské dny 2019 : Lísek u Bystřice nad Pernštejnem 12. - 13. února 2019. Tečovice : Sdružení lesních školkařů ČR, z.s., 2019. 56 stran ;. ISBN 978-80-906781-3-2.

Z minulosti myslivny U Tří křížů a obory pod Buchlovem . Buchlovice ; Trenčín : Lesy České republiky, s.p., 2019. 111, 111 stran . ISBN 978-80-86945-34-7.

^ nahoru ^


Beletrie

ACKERMAN, Diane. Úkryt v zoo : skutečný příběh z válečné Varšavy. 1. vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 277 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7553-305-0.

Alby. Pro koho kvetou stromy . Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, [2019]. 127 stran . Z duše do duše. ISBN 978-80-7553-611-2.

BARTEK, Filip. O víle Spinkalce : pohádka na dobrou noc s ukolébavkou. Vydání první. [Česko] : Filip Bartek, 2019. 48 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-270-6633-9.

BARTOŠÍKOVÁ, Alena. Balada o Vlčím vrchu . Vydání první. Brno : Littera, 2018. 239 stran ;. ISBN 978-80-85763-97-3.

BATÍK, Miroslav. Toulky s Janem . Břeclav : Moraviapress, 1991. 160 s. ISBN 80-238-2781-2 (v knize neuvedeno brož.).

BROOKES, Adam. Hry špionů . Vydání první. [Praha] : Kniha Zlin, 2018. 462 stran ;. Thrill ; svazek 14. ISBN 978-80-7473-641-4.

BROOKES, Adam. Noční dravec . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2017. 415 stran ;. ISBN 978-80-7473-527-1.

BROOKES, Adam. Špionova dcera . Vydání první. Praha : Kniha Zlin, 2019. 422 stran ;. Thrill ; svazek 19. ISBN 978-80-7473-742-8.

ČERMÁČEK, Petr. Vlnolam . Vydání první. [Zlín] : Herberk, z.s., 2018. 71 stran ;. HeWer ; 2. kniha. ISBN 978-80-87483-16-9.

FLANNERY, Peter. Bitevní mág . Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. 785 stran ;. ISBN 978-80-7553-748-5.

FRANCOUZ, Pavel. Dívka, na které nezáleželo . 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1979. 118, [3] s. ;. Malá žatva. ISBN (Váz.).

FRANKEL, Alona. Děvče : mé dětství a druhá světová válka. Vydání 1. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, [2018]. 318 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7553-527-6.

GOGELA, Evžen. Hříchy nezletilých, aneb, Důtka ředitele školy . 1. vyd. Praha : Albatros, 2003. 316 s. ISBN 80-00-01198-0 (brož.).

HOLČÁKOVÁ, Renáta. Ztráty a nálezy v životě . Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005. 137 s. Rozhovory. ISBN 80-7192-867-4 (váz.).

JANČÍK, Augustin. Pohádky a pověsti z Držkové . Vydání první. Držková : Obec Držková, 2019. 18 stran . ISBN 978-80-907018-0-9.

KAVKOVÁ, Martina. Violka a Fujtíšek . Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2019. 141 stran . Laskavé čtení. ISBN 978-80-7553-657-0.

KOTRLA, Pavel. Mírný severní . První vydání. Bystřička : Pavel Kotrla - Klenov, 2019. 64 stran . ISBN 978-80-905649-6-1.

KOVANDA, Jaroslav. Divadlo prchajících : povídky. [Zlín] : JáSám, 2019. 183 stran ;. ISBN 978-80-907157-2-1.

MOORE, Christopher. Nejhloupější anděl : laskavý příběh vánočních hrůz. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, [2019]. 293 stran ;. ISBN 978-80-7553-745-4.

NADACE MORAVSKÉ SLOVÁCKO. Sborník povídek v rámci soutěže k výstavě Les a myslivost v dílech malířů 19. a 20. století . Uherské Hradiště : Galerie Joži Uprky, 2018. 18 stran .

NAVRÁTIL, Zdeněk Kňučík. Výtěr z díla : lechtivé povídky, básně a kreslené vtipy : druhý autorův bezmrkev (bezceler) do 21 let nepřístupno. Druhé vydání. [Zlín] : Zdeňek Kňučík Navrátil, [2002]. 84 stran .

NESBØ, Jo. Přízrak . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2014. 517 s. ;. Fleet ; sv. 65. ISBN 978-80-7473-221-8 (váz.).

NESBØ, Jo. Půlnoční slunce : krev na sněhu II. Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2015. 213 stran ;. Fleet ; svazek 90. ISBN 978-80-7473-320-8.

PAVLÍČEK, František. Konec patriarchátu : stránky z mé lukovské kroniky. 1. vyd. Zlín : Archa, 1992. 208 s. ISBN 80-900249-3-9 (brož.).

POHL, Frederik. Za modrým horizontem událostí . Vydání třetí (v nakladatelstvích Triton a Argo první). V Praze : Argo : Triton, 2019. 326 stran ;. Trifid ; 603. svazek. ISBN 978-80-7553-702-7.

ROŽNOVSKÁ, Lenka. Povídání o svaté Anežce České . V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. 64 stran . Laskavé čtení. ISBN 978-80-7553-757-7.

SIMMONS, Dan. Endymion . Vydání druhé, v nakladatelství Argo a Triton první. Praha : Argo : Triton, 2019. 538 stran ;. Fantastika ; 109. svazek. ISBN 978-80-257-3074-4.

SKALICKÁ, Alžběta. Ela a Vít . [Valašské Meziříčí] : Librarypress, 2019. 56 stran . ISBN 978-80-270-6471-7.

SLABÝ, Zdeněk Karel. Čarování na křižovatce . Praha : Triton, 2020. 54 stran . Laskavé čtení ; svazek 27. ISBN 978-80-7553-746-1.

SLOBODA, Rudolf. Podzim . V češtině vydání první. [Brno] : Větrné mlýny, 2018. 417 stran ;. Česi, čítajte ; svazek 13. ISBN 978-80-7443-330-6.

SMOLÍKOVÁ, Klára. Knihožrouti : kdo se zakousl do knih?. 2., rozšířené vydání. Praha : Triton, 2020. 93 stran . Laskavé čtení ; svazek 28. ISBN 978-80-7553-750-8.

STRUHAR, Stanislav. Cizinci : dvě povídky. Vydání první. Praha : Volvox Globator, 2019. 99 stran ;. ISBN 978-80-7511-481-5.

STRUHAR, Stanislav. Das Gewicht des Lichts : Roman. Klagenfurt/Celovec : Wieser Verlag, [2014]. 196 stran ;. ISBN 978-3-99029-088-0.

STRUHAR, Stanislav. Das Manuskript : roman. Klagenfurt/Celovec : Drava, [2002]. 174 stran ;.

STRUHAR, Stanislav. Die Gabe der Hoffnung : Roman. Klagenfurt/Celovec : Wieser Verlag, [2018]. 131 stran ;. ISBN 978-3-99029-289-1.

STRUHAR, Stanislav. Die Verlassenen : roman. Klagenfurt/Celovec : Wieser Verlag, [2017]. 123 stran ;. ISBN 978-3-99029-227-3.

STRUHAR, Stanislav. Die vertrauten Sterne der Heimat : Roman. Klagenfurt : Wieser Verlag, 2015. 164 stran ;. ISBN 978-3-99029-130-6.

STRUHAR, Stanislav. Eine Suche nach Glück : Roman. Klagenfurt : Kitab Verlag, [2007?]. 127 stran ;.

STRUHAR, Stanislav. Farben der Vergangenheit : Erzählungen. Klagenfurt/Celovec : Wieser Verlag, [2016]. 142 stran ;. ISBN 978-3-99029-180-1.

STRUHAR, Stanislav. Fremde Frauen : zwei Erzählungen. Klagenfurt/Celovec : Wieser Verlag, [2013]. 169 stran ;. ISBN 978-3-99029-050-7.

STRUHAR, Stanislav. Fremde Männer : zwei Erzählungen. Klagenfurt/Celovec : Wieser Verlag, [2019]. 113 stran ;. ISBN 978-3-99029-325-6.

STRUHAR, Stanislav. Stará zahrada = Der alte Garten : Gedichttrilogie. Klagenfurt/Celovec : Wieser Verlag, [2019]. 123 stran ;. ISBN 978-3-99029-340-9.

ŠINKOVSKÝ, Martin. Lampálie v ohrožení . V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. 82 stran . Laskavé čtení ; svazek 30. ISBN 978-80-7553-771-3.

ŠINKOVSKÝ, Martin. Lapis Lucius : the flash of democracy in Kromeriz 1848. Zlín : Zlínský kraj, [2018?]. 40 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87833-28-5.

ŠINKOVSKÝ, Martin. Lapis Lucius : záblesk demokracie v Kroměříži 1848. Zlín : Zlínský kraj, [2018?]. 40 nečíslovaných stran .

ŠMAKAL, Pavel. Aforismy 1963-2018 . Vydání první. Slušovice : Monument, 2019. 72 stran ;. ISBN 978-80-88143-26-0.

ŠMAKAL, Pavel. Kosmický i pozemský humor . Klečůvka : Pavel Šmakal, 2019. 67 stran ;.

ŠMAKAL, Pavel. Nemocnice na kraji zoufalství . [Klečůvka] : Pavel Šmakal, 2020. 94 stran ;. Smích není hřích.

ŠMAKAL, Pavel. Povídky a postřehy z jedné i druhé diktatury . Klečůvka : Pavel Šmakal, 2019. 75 stran ;. Smích není hřích.

ŠMAKAL, Pavel. Vlastní aforismy . Klečůvka : Pavel Šmakal, 2019. 41 stran ;.

ŠMU'ELI, Ilana. Zvolila jsem si život . Ve Zlíně : Archa, 2019. 116 stran . Poezie ; svazek 10. ISBN 978-80-87545-69-0.

VAJGANTOVÁ, Helena. Metronom času . Vyd. 1. Praha : Q-art, 2003. 115 s. ISBN 80-903280-1-6 (brož.).

ZETĚK, Jan. Oštrléze, aneb, Pozdní sklizeň . Vydání první. Zádveřice : Region, 2019. 97 stran . ISBN 978-80-904761-6-5.

ŽAMBOCH, Miroslav. Bakly - armáda. V tomto kompletu vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. 282 stran ;. Trifid ; svazek 612. ISBN 978-80-7553-762-1.

ŽAMBOCH, Miroslav. Válka světů . Vydání první. Praha ; Kroměříž : Stanislav Juhaňák - Triton, 2019. 250 stran ;. Agent X-Hawk ; 3. ISBN 978-80-7553-713-3.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně