Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Regionální novinky knižního fondu

Duben- Červen 2019


Naučná literatura | Beletrie


Naučná literatura

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

BAČUVČÍK, Radim. Hudba a my : nákupní chování na trzích kulturních produktů 2015. 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2016. 308 stran ;. ISBN 978-80-87500-84-2.

Cestou napříč obory a krajinami : k životnímu jubileu vědce a muzejníka Jiřího Langra = On the way across disciplines and landscapes : in tribute to a scholar and museum worker Jiří Langer. Rožnov pod Radhoštěm : Metodické centrum pro muzea v přírodě - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2017. 159 stran . ISBN 978-80-87210-65-9.

GRYCZOVÁ-KOLÁČKOVÁ, Jiřina. Jiskřičky naděje . Rožnov pod Radhoštěm : Valašský muzejní a národopisný spolek v Rožnově pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2017. 179 stran . Paměť lidí a míst. ISBN 978-80-87210-63-5.

Chřiby : pověsti z hor i podhůří. První vydání. Boršice : Buchlov, 2018. 96 stran . Chřiby záhadné a mytické ; sv. 13. ISBN 978-80-906524-5-3.

Jak jsme si hráli . Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, 2017. 64 stran ;. Milé tisky ; 14. ISBN 978-80-87334-32-4.

MALÍK, František. Stárci dvacátého století . Břestek : [František Malík] : Obecní úřad Břestek : SUT - Spolek pro udržení tradic Břestek, 2009. 176 s. "--ať to víte taky--" ; sv. 7. ISBN 978-80-254-7032-9.

MIKULA, František. Dětský soubor lidových písní a tanců Čutora a lidové zvyky v Tupesích . Uherské Hradiště : Okresní kulturní středisko, 1986. 44 s.

PETŘÍČKOVÁ, Kristýna. Tradiční oděv a jeho aplikace v současném designu = Traditional clothing and its application in contemporary design. Vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. 36 stran . Teze habilitační práce. ISBN 978-80-7454-804-8.

ŠTRBÍK, Alois. Co sa na Hovězí prv nosilo, v čem sa chodilo a co ostalo- . 1. vyd. Hovězí : Obec Hovězí, 2014. 83 s.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

KOUTNÁ, Iva. Zelená cesta pro život : 18 let environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji. [Zlín] : Zlínský kraj, 2018. 64 stran . ISBN 978-80-87833-27-8.

Líska : Diář 2018/2019. Vsetín : Líska, z.s., 2018. 94 stran . Oříšek.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

MACH, Jan. Za oponou času : o dolnopaseckém divadle. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, 2017. 71 stran . Milé tisky ; 15. ISBN 978-80-87334-33-1.

NEMEŠKAL, Libor. Mezi dokumentem a animací : (soubor uměleckých děl) = Between animation and documentary filmmaking : (art works portfolio) : teze habilitační práce. Pořadí vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. 36 stran . Teze habilitační práce. ISBN 978-80-7454-753-9.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BAČUVČÍK, Radim. Kreativita a efektivita v marketingové komunikaci . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2016. 127 stran . Protipóly marketingové komunikace. ISBN 978-80-87500-83-5.

BAČUVČÍK, Radim. Sociální marketingové kampaně v Česku. III.,. Lidská práva . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2017. 378 stran . ISBN 978-80-87500-88-0.

BAČUVČÍK, Radim. Sociální marketing . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2016. 254 stran . ISBN 978-80-87500-80-4.

CEKOTA, Antonín. Entrepreneur extraordinary Tomas Bata . Second edition. Zlín : The Thomas Bata Foundation, 2018. 283 stran, 22 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-906540-6-8.

CULÍK KONČITÍKOVÁ, Gabriela. Baťovská hesla . Zlín : Nadace Tomáše Bati, [2019?]. 6 stran na 1 listu .

HORŇÁK, Pavel. Reklama : teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie. Vydanie druhé, rozšírené a prepracované. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2018. 398 stran . ISBN 978-80-87500-94-1.

JELISAVAC-ERDELJAN, Dragana. Design of material transport on the base of logistics . First edition. Zlín : Tomas Bata Univerzity in Zlín, [2018]. 131 stran . ISBN 978-80-7454-768-3.

NOVÁK, Petr. Chování nákladů ve výrobních firmách z pohledu jejich variability . Pořadí vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. 141 stran . ISBN 978-80-7454-773-7.

NOVÁK, Petr. Řízení režijních nákladů z pohledu chování nákladů a variability nákladových skupin ve výrobních firmách = Magagement of overheads in terms of the cost behavior and variability of cost groups in manufacturing enterprises : teze habilitační práce. Vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2019. 88 stran ;. Teze habilitační práce. ISBN 978-80-7454-824-6.

POSPĚCH, Tomáš. Zemědělské práce - Slušovice . Praha : PositiF, [2018]. 213 stran . ISBN 978-80-87407-20-2.

ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie : stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech : učebnice. Zlín : CEED, 2018. 303 stran . ISBN 978-80-87301-23-4.

ZÁVODNÁ, Lucie Sára. Udržitelné principy v cestovním ruchu českého venkova a jejich management . 1. vydání. Zlín : VeRBuM, 2018. 215 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87500-95-8.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

ADAMS, Jay Edward. Cesta ke zbožnosti ; Kristus a vaše problémy. Druhé vydání, ve sloučené podobě první. Kroměříž : Didasko, 2015. 31; 35 stran ;. ISBN 978-80-87587-15-7.

ADAMS, Jay Edward. Cesta ke zbožnosti . 1. vyd. Vikýřovice : Didasko, 2010. 28 s. ;. ISBN 978-80-904378-4-5.

ADAMS, Jay Edward. Kristus a vaše problémy . 1. vyd. Vikýřovice : Didasko, 2010. 32 s. ;. ISBN 978-80-904378-3-8.

ALCORN, Randy C. Princip čistoty . První vydání. Kroměříž : Didasko, [2014]. 95 stran ;. ISBN 978-80-87587-13-3.

ALCORN, Randy C. Princip pokladu . 1. vyd. Kroměříž : Didasko, c2013. 122 s. ;. ISBN 978-80-87587-06-5.

Baptistické vyznání víry 1689 . První vydání. Kroměříž : Didasko, [2016]. 105 stran ;. ISBN 978-80-87587-18-8.

BLANCHARD, John. Nejzávažnější otázky . 2. vyd. Kroměříž : Didasko, c2014. 58 s. ISBN 978-80-87587-12-6.

BLANCHARD, John. Poznej skutečného Ježíše . 1. vyd. Kroměříž : Občanské sdružení Didasko, c2012. 175 s. ;. ISBN 978-80-904378-9-0.

BRIDGES, Jerry. Důvěra Bohu : i ve chvílích, kdy život bolí. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2016]. 194 stran ;. ISBN 978-80-87587-25-6.

Cyrilometodějská stezka : kalendář akcí 2019. Zlín : Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., [2019?]. 44 nečíslovaných stran .

GANZ, Richard L. Psychoblábol : selhání moderní psychologie a biblická alternativa. 1. vyd. Kroměříž : Občanské sdružení Didasko, c2012. 123 s. ;. ISBN 978-80-87587-04-1.

GRÜN, Anselm. A strýčku Willi.. : dialog o velkých otázkách života. Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 266 stran . ISBN 978-80-7553-566-5.

HARVEY, David T. Když si hříšníci říkají "ano" : odhalování moci Božího evangelia pro manželství. První vydání. Kroměříž : Didasko, z.s., [2016]. 172 stran ;. ISBN 978-80-87587-21-8.

CHINMOY, šrí,. Dětské srdce-- --a dětské sny, aneb, Jak vyrůstat s duchovní moudrostí . 1. vyd. Zlín : Madal Bal, 2006. 150 s. ISBN 80-86581-25-X (brož.).

CHINMOY, šrí,. Láska : Sri Chinmoy ; [z anglického originálu .. přeložilo do češtiny Sri Chinmoy Centrum]. 1. vyd. [Zlín] : Madal Bal, 2011. 101 s. ;. ISBN 978-80-86581-59-0 (brož.).

JAMISON, Rita. Biblický pohled na ADHD : průvodce pro rodiče dítěte s poruchou pozornosti. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2018]. 31 stran ;. Zdroje pro změnu života. ISBN 978-80-87587-44-7.

JÍLEK, Petr J. Spiritualita humanitární pomoci . Vydání první. Praha : Triton, 2016. 221 stran . ISBN 978-80-7553-021-9.

KAISER, Walter C. Směřujme k exegetické teologii : biblická exegeze pro kázání a vyučování. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2017]. 234 stran ;. ISBN 978-80-87587-33-1.

KONYA, Alex. Démoni : teologická perspektiva. 1. vyd. Kroměříž : Občanské sdružení Didasko, c2012. 136 s. ;. ISBN 978-80-87587-03-4.

LAWSON, Steven J. Hlad v zemi . První vydání. Kroměříž : Občanské sdružení Didasko, [2015]. 115 stran ;. ISBN 978-80-87587-16-4.

MACARTHUR, John. Biblické poradenství : praktická kniha k poskytování křesťanského poradenství. První vydání. Kroměříž : Didasko, 2018. 363 stran ;. ISBN 978-80-87587-46-1.

MACARTHUR, John. Duchovní rozlišování, aneb, Přežití církve v krizi . První vydání. Kroměříž : Didasko, [2016]. 23 stran ;. ISBN 978-80-87587-20-1.

MACARTHUR, John. Naše dostatečnost v Kristu . 1. vyd. Kroměříž : Občanské sdružení Didasko, c2012. 224 s. ;. ISBN 978-80-87587-02-7.

MACARTHUR, John. Víra, která jedná : evangelium podle apoštolů. 1. vyd. Kroměříž : Občanské sdružení Didasko, c2012. 263 s. ;. ISBN 978-80-87587-01-0.

MONTOYA, Alex D. Kaž s vášní . Kroměříž : Občanské sdružení Didasko, [2014]. 147 stran ;. ISBN 978-80-87587-14-0.

MOO, Douglas J. Zákon Kristův jako naplnění zákona Mojžíšova . Kroměříž : Didasko, z.s., [2018]. 130 stran ;. ISBN 978-80-87587-45-4.

MORTENSON, Terry. Odkud se vzaly miliony let? : filosofický naturalismus a stáří Země - je mezi nimi souvislost?. 1. vyd. Vikýřovice : Občanské sdružení Didasko, 2011. 50 s. ;. ISBN 978-80-904378-7-6.

NEDBALOVÁ, Marie. Památka P. Marie, matky jednoty křesťanů : cyklus A, B i C : 18.1. Vydání 1. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, [2018]. 6 nečíslovaných stran . Od srdce k srdci ; sv. 201. ISBN 978-80-7553-622-8.

NEDBALOVÁ, Marie. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova : pátek po druhé neděli po Seslání Ducha svatého : cyklus A, B i C. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, [2018]. 6 nečíslovaných stran . Od srdce k srdci ; sv. 198. ISBN 978-80-7553-619-8.

NEDBALOVÁ, Marie. Slavnost Narození Páně - v noci : cyklus A, B i C : 25.12. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, [2018]. 6 nečíslovaných stran . Od srdce k srdci ; sv. 191. ISBN 978-80-7553-612-9.

NEDBALOVÁ, Marie. Slavnost P. Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu : cyklus A, B i C : 8.12. Vydání 1. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, [2018]. 6 nečíslovaných stran . Od srdce k srdci ; sv. 203. ISBN 978-80-7553-624-2.

NEDBALOVÁ, Marie. Slavnost výročí posvěcení kostela : cyklus A, B i C. Vydání 1. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, [2018]. 6 nečíslovaných stran . Od srdce k srdci ; sv. 194. ISBN 978-80-7553-615-0.

NEDBALOVÁ, Marie. Slavnost výročí posvěcení katedrály : cyklus A, B i C. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, [2018]. 6 nečíslovaných stran . Od srdce k srdci ; sv. 193. ISBN 978-80-7553-614-3.

NEDBALOVÁ, Marie. Slavnost Zvěstování Páně : cyklus A, B i C : 25.3. Vydání 1. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, [2018]. 6 nečíslovaných stran . Od srdce k srdci ; sv. 196. ISBN 978-80-7553-617-4.

NEDBALOVÁ, Marie. Svátek Narození Panny Marie : cyklus A, B i C : 8.9. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, [2018]. 6 nečíslovaných stran . Od srdce k srdci ; sv. 202. ISBN 978-80-7553-623-5.

NEDBALOVÁ, Marie. Svátek navštívení Panny Marie : cyklus A, B i C : 31.5. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, [2018]. 6 nečíslovaných stran . Od srdce k srdci ; sv. 200. ISBN 978-80-7553-621-1.

NEDBALOVÁ, Marie. Svátek Posvěcení lateránské baziliky : cyklus A, B i C : 9.11. Vydání 1. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, [2018]. 6 nečíslovaných stran . Od srdce k srdci ; sv. 192. ISBN 978-80-7553-613-6.

NEDBALOVÁ, Marie. Svátek Povýšení svatého Kříže : cyklus A, B i C : 14.9. Vydání 1. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, [2018]. 6 nečíslovaných stran . Od srdce k srdci ; sv. 199. ISBN 978-80-7553-620-4.

NEDBALOVÁ, Marie. Svátek proměnění Páně : cyklus A, B i C : 6.8. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, [2018]. 6 nečíslovaných stran . Od srdce k srdci ; sv. 197. ISBN 978-80-7553-618-1.

NEDBALOVÁ, Marie. Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela : cyklus A, B i C : 29.9. Vydání 1. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, [2018]. 6 nečíslovaných stran . Od srdce k srdci ; sv. 204. ISBN 978-80-7553-625-9.

NEDBALOVÁ, Marie. Svátek Uvedení Páně do chrámu : cyklus A, B i C : 2.2. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, [2018]. 6 nečíslovaných stran . Od srdce k srdci ; sv. 195. ISBN 978-80-7553-616-7.

NEWHEISER, Jim. Pomoc! Chci se změnit . První vydání. Kroměříž : Didasko, [2017]. 51 stran ;. Zdroje pro změnu života. ISBN 978-80-87587-34-8.

PACKER, J. I. Evangelizace a Boží svrchovanost : vztah mezi Boží svrchovaností a lidskou zodpovědností. Druhé vydání, v tomto nakladatelství první. Kroměříž : Didasko, [2018]. 148 stran ;. ISBN 978-80-87587-39-3.

PACKER, J. I. Poznání Boha . První vydání. [Kroměříž] : Didasko, [2019]. 335 stran ;. ISBN 978-80-87587-54-6.

PETTY, James C. Nechat se vést : co když se minu s božím plánem. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2017]. 27 stran ;. Zdroje pro změnu života. ISBN 978-80-87587-28-7.

PIPER, John. Dědictví svrchované radosti : vítězná Boží milost v životech Augustina, Luthera a Kalvína. Kniha první,. Labutě nemlčí . První vydání. Kroměříž : Didasko, [2017]. 190 stran ;. ISBN 978-80-87587-35-5.

PIPER, John. Dobrá zpráva o veliké radosti : denní čtení pro adventní čas. První vydání. Kroměříž : Didasko, z.s., [2016]. 69 stran ;. ISBN 978-80-87587-22-5.

PIPER, John. Nepromarni svou rakovinu . První vydání. Kroměříž : Didasko, [2016]. 19 stran ;. Zdroje pro změnu života. ISBN 978-80-87587-30-0.

PIPER, John. Pro vaši radost . 1. vyd. Vikýřovice : Didasko, c2011. 36 s. ;. ISBN 978-80-904378-6-9.

POWLISON, David. Než se zasnoubíte : pět otázek, které byste si měli položit. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2017]. 35 stran ;. Zdroje pro změnu života. ISBN 978-80-87587-29-4.

PRIOLO, Lou. Zahořklost : jedovatý kořen. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2017]. 75 stran ;. Zdroje pro změnu života. ISBN 978-80-87587-24-9.

ROBERTS, Lance. Co očekávat od svého pastora : pastýř podle Božího srdce. 1. vyd. Kroměříž : Didasko, c2014. 202 s. ;. ISBN 978-80-87587-11-9.

RUCKI, Štěpán. Je někdo z vás nemocen? : křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení. 2., rozš. vyd. Kroměříž : Občanské sdružení Didasko, c2013. 252 s. ;. ISBN 978-80-87587-07-2.

RYLE, John Charles. Pět anglických reformátorů, kteří zemřeli mučednickou smrtí . 1. vyd. Kroměříž : Didasko, c2013. 146 s. ;. ISBN 978-80-87587-10-2.

STRÁNSKÝ, Michal. Praktický význam morální filosofie . Vydání: první. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2018. 124 stran ;. ISBN 978-80-7454-801-7.

TEŤHAL, Vladimír. Památka na sté výročí farnosti Popovice : 1913-2013. Popovice : Římskokatolická farnost, 2013. 81 s. ISBN 978-80-260-7371-0.

TRIPP, Paul David. Manželství : co kdo očekává. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2017]. 15 stran ;. Zdroje pro změnu života. ISBN 978-80-87587-23-2.

TRIPP, Paul David. Ó, pojďme, pokloňme se Ježíši . První vydání. Kroměříž : Didasko, z.s., 2018. 150 stran ;. ISBN 978-80-87587-50-8.

TRIPP, Paul David. Utrpení : z hlediska věčnosti vypadá všechno jinak. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2017]. 31 stran ;. Zdroje pro změnu života. ISBN 978-80-87587-27-0.

WASHER, Paul. Evangelium Ježíše Krista . První vydání. Kroměříž : Didasko, z.s, [2018]. 47 stran ;. ISBN 978-80-87587-41-6.

WELCH, Edward T. Deprese : jak se sebrat, když jste na dně. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2017]. 27 stran ;. Zdroje pro změnu života. ISBN 978-80-87587-26-3.

WELCH, Edward T. Motivy : proč to vlastně dělám. První vydání. Kroměříž : Didasko, [2017]. 26 stran ;. Zdroje pro změnu života. ISBN 978-80-87587-31-7.

WHITNEY, Donald S. Rodinná bohoslužba . První vydání. Kroměříž : Didasko, [2017]. 87 stran ;. ISBN 978-80-87587-37-9.

WIERSBE, Warren W. Satanova strategie : jak odhalit satana a vítězit nad ním. Kroměříž : Didasko, 2018. 139 stran ;. ISBN 978-80-87587-49-2.

Základy víry : [studijní manuál obsahující třináct lekcí s návaznosti na aplikaci biblických pravd do osobního života. Upr. vyd. Příbor : Lifepress, c2006. 87 s. ;.

ZUCK, Roy B. Základy interpretace Bible : praktická kniha k objevování biblické pravdy. První vydání. Kroměříž : Didasko, 2018. 338 stran . ISBN 978-80-87587-00-3.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

KOHOUTEK, Luboš. Atmosféra planety Země : náš životní prostor v ohrožení. 1. vydání. Valašské Meziříčí : Aldebaran, 2019. 112 stran, 8 stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87121-01-6.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

EVROPSKÁ KULTURNÍ STEZKA SV. CYRILA A METODĚJE (SDRUŽENÍ). Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje : Cyrilometodějská stezka. [Zlín] : Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., 2016. 27 stran . ISBN 978-80-270-5539-5.

HUVAR, Michal. Afrikou na dohled : po stopách Hanzelky a Zikmunda. 2., upr. vyd. V Brumovicích : Carpe diem, 2010. 127 s. ISBN 978-80-86362-97-7.

HUVAR, Michal. Stafraholtskou Indií tam a zpět : po stopách Hanzelky a Zikmunda II. Vydání první. V Brumovicích : Carpe diem, 2018. 79 stran . ISBN 978-80-7487-268-6.

KOCOUREK, Jaroslav. Český atlas. Jihovýchodní Morava . 1. vydání. Praha : Freytag & Berndt, 2015. 463 stran . ISBN 978-80-7445-126-3.

SHOCART (FIRMA). Kroměříž : cykloprůvodce : sport a volný čas. [Kroměříž] : Město Kroměříž, 2018. 25 stran .

Uherské Hradiště : za poznáním a odpočinkem. Uherské Hradiště : Město Uherské Hradiště, odbor kultury a cestovního ruchu ve spolupráci s Městským informačním centrem, 2013. 18 nečíslovaných stran .

ZIKMUND, Miroslav. Sloni žijí do sta let . Druhé, přepracované a doplněné vydání, v nakladatelství Jota první. [Praha] : PiranhaFilm, 2019. 257 stran, 6 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7565-433-5.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

120 let Františka Bartoše : Strážnice 1957 : Gottwaldovský kraj. Gottwaldov : Dům osvěty v Gottwaldově, 1957. 8 nestránkovaných listů, 3 z nich rozkládací .

BUBÍLEK, Karel. Vítá Vás Chvalčov brána Hostýnských Vrchů : 640 : Chvalčov a Chvalčova Lhota : 1369-2009. Chvalčov : obec Chvalčov, 2009. 7 listů .

Bystřice pod Hostýnem . Vydání první. Bystřice pod Hostýnem : Město Bystřice pod Hostýnem, 2018. 152 stran . ISBN 978-80-906209-1-9.

Dějiny města Kelče . Olomouc : Alda, 2004. 445 s. Locus ; sv. 4. ISBN 80-85600-91-9.

Dějiny obcí Zlínského kraje . Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, 2018. 69 stran .

Dolní Němčí : vesnice roku 2018 ve Zlínském kraji. Vydání první. [Brno] : pro obec Dolní Němčí vydalo nakladatelství F.R.Z agency, s.r.o., 2018. 215 stran . ISBN 978-80-88131-34-2.

DULA, Petr. Stezka lovců mamutů v Boršicích : naučná stezka. Druhé vydání. Boršice u Buchlovic : Obecní úřad Boršice, 2017. 23 stran .

DŽOGANIK, Zdeněk. 650 let obce Kelníky . Kelníky : Obec Kelníky, 2012. 45 stran .

HABARTOVÁ, Romana. Kunovice II. . Vydání 1. Kunovice : Město Kunovice, 2018. 399 stran . ISBN 978-80-907393-1-4.

CHOVAN, Jakub. Písecko z nebe = Písek region from heaven. 1. vydání. Zlín : CBS Nakladatelství s.r.o., 2019. 127 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-41-1.

CHUMCHAL, Michal. Rožnovské mlýny . Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, 2018. 47 stran . Milé tisky ; č. 16. ISBN 978-80-87334-35-5.

JUŘENA, Stanislav. Uhřice . Uhřice : Obecní úřad Uhřice, c2006. 16 s. ISBN 80-254-2110-4.

KALIŠ, Radomír. Slušovická zastavení . Vydání první. Slušovice : Monument, 2018. 149 stran . ISBN 978-80-88143-19-2.

KOLBINGER, Dalibor. Východní Kroměřížsko v době římské a stěhování národů : příspěvek k historii archeologického bádání v regionu východního Kroměřížska. 1. vydání. Holešov : Město Holešov, 2018. 72 stran . Knihovnička Holešovska ; 34. svazek. ISBN 978-80-270-4543-3.

KONEČNÝ, Michal. Moravský aristokrat v labyrintu světa : Státní zámek Bučovice = The Moravian aristocrat in the labyrinth of the world : State Chateau Bučovice. Vydání první. Kroměříž : Národní památkový ústav, 2017. 127 stran . ISBN 978-80-906899-5-4.

KRYSTÝN, Pavel. Příběh vesnic Mistřice a Javorovec : doba královská 1247-1918. První vydání. [Břeclav] : Petr Brázda - vydavatelství ve spolupráci s obcí Mistřice, 2017. 158 stran . ISBN 978-80-87387-49-8.

MITÁČEK, Jiří. Kunovice I. . Vydání 1. Kunovice : Město Kunovice, 2018. 327 stran . ISBN 978-80-907393-0-7.

NĚMCOVÁ, Františka. Dvacáté století v Babicích . Babice : Obec Babice, 2017. 243 stran .

OLŠINA, Miroslav. Malé i velké holešovské osmičky : historická výročí města Holešova v letech 1848-1968 : doprovodný tisk ke stejnojmenné výstavě, 25.9.-30.12.2018, zámek Holešov. 1. vydání. Holešov : město Holešov ve spolupráci s Gymnáziem Ladislava Jaroše Holešov, 2018. 130 stran . Knihovnička Holešovska ; 35. svazek. ISBN 978-80-270-4901-1.

PALIČKOVÁ, Ludmila. Nětčice : střípky z historie. [Zdounky] : [bez nakladatele], [2013?]. 16 stran .

PALIČKOVÁ, Ludmila. Zdounecký zámek po roce 1945 : střípky z minulosti. [Zdounky] : [bez nakladatele], 2016. 28 stran .

PAPRČKA, Milan. Česko z nebe = The Czechia from heaven. 1. vydání. Zlín : CBS Nakladatelství s.r.o., 2018. 191 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-33-6.

PAPRČKA, Milan. Českokrumlovsko z nebe = Český Krumlov Region from heaven. 1. vydání. Zlín : CBS Nakladatelství s.r.o., 2019. 127 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-34-3.

PAPRČKA, Milan. Českolipsko z nebe = Česká Lípa Region from heaven. 1. vydání. Zlín : CBS Nakladatelství s.r.o., 2019. 135 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-40-4.

PAPRČKA, Milan. Chrudimsko z nebe = Chrudim Region from heaven. 1. vydání. Zlín : CBS Nakladatelství s.r.o., 2019. 127 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-43-5.

PAPRČKA, Milan. Kyjovsko z nebe = Kyjov Region from heaven. 1. vydání. Zlín : CBS Nakladatelství s.r.o., 2019. 159 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-37-4.

PAPRČKA, Milan. Liberecko z nebe = Liberec Region from heaven. 1. vydání. Zlín : CBS Nakladatelství s.r.o., 2019. 143 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-35-0.

PAPRČKA, Milan. Mělnicko z nebe = Mělník Region from heaven. 1. vydání. Zlín : CBS Nakladatelství s.r.o., 2019. 127 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-39-8.

PAPRČKA, Milan. Mladoboleslavsko z nebe = Mladá Boleslav Region from heaven. 1. vydání. Zlín : CBS Nakladatelství s.r.o., 2019. 143 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-32-9.

PAPRČKA, Milan. Plzeňsko z nebe = Pilsen Region from heaven. 1. vydání. Zlín : CBS Nakladatelství s.r.o., 2019. 159 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-38-1.

PAPRČKA, Milan. Prostějovsko z nebe = Prostějov Region from heaven. 1. vydání. Zlín : CBS Nakladatelství , 2019. 111 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-36-7.

PETRÁKOVÁ, Blanka. Luhačovice dříve a dnes : album dvojic historických a soudobých fotografií. 2. vydání. Luhačovice : Městský dům kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace, 2018. 59 stran . Prameny. ISBN 978-80-905612-1-2.

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Francova Lhota : krásná a radostná obec. Vydání: první. [Valašské Meziříčí] : Blanka Růžičková (Krystal) pro obec Francova Lhota, 2018. 28 stran . ISBN 978-80-87556-26-9.

SIKORA, Jan. Beskydy před padesáti lety . Vydání první. Zlín : Kovárna VIVA a.s., 2018. 70 stran . ISBN 978-80-907300-2-1.

SITAŘ, Eduard. Selské povstání na Mělnicku roku 1680 . Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 271 stran . ISBN 978-80-7553-604-4.

SLAVÍČEK, Jaromír. Bílé Karpaty - rozhledy . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2018. 111 stran . ISBN 978-80-88116-81-3.

Slovácko : turistický průvodce regionem. Uherské Hradiště : Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, 2014. 59 stran .

SOUSEDÍKOVÁ, Jiřina. Paměti : obraz života na valašském venkově v první polovině 20. století. 1 . Vsetín : Jiřina Sousedíková, vlastním nákladem, 2018. 96 nečíslovaných stran .

Srpen 1968 v zrcadle vzpomínek . Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, 2018. 75 stran . Milé tisky ; č. 17. ISBN 978-80-87334-36-2.

U nás za Rablinú : DKV obcí Držková, Kašava a Vlčková. Vydání první. Říčky : Martin Leschinger - Flétna, [2017]. 141 stran . ISBN 978-80-88068-23-5.

Ústí ve Velké válce 1914-1918 . Ústí : Obecní úřad Ústí, 2018. 36 stran .

VEJMELKOVÁ, Doubravka. Živé příběhy ze zahrady mrtvých . Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, 2018. 31 stran . Milé tisky ; č. 18. ISBN 978-80-87334-37-9.

ZAPLETAL, Česlav. Fryštácko v boji za svobodu a demokracii 1918-2018 . Fryšták : město Fryšták, 2018. 31 stran .

ZETĚK, Jan. Půlstoletí na vsi . Vydání první. Zádveřice : Region, 2019. 173 stran .

^ nahoru ^


9. Hudba

ČAGÁNEK, Michal. Dej vědět písní : písně pro potěchu ucha i ducha. [Praha] : Já jsem Ty, [2019?]. 56 stran ;. ISBN 978-80-906777-3-9.

ČÍHAL, Petr. S hudbou utěšitelkou a průvodkyní životem : rozhovory s Karlem Dýnkou. Vydání první. Uherské Hradiště : Město Uherské Hradiště, 2019. 140 stran . ISBN 978-80-87589-10-6.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

FROM THEORY TO PRACTICE (KONFERENCE). From Theory to Practice 2016 : proceedings of the eighth international conference on Anglophone studies : September 8-9, 2016, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic/. First edition. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. 202 stran ;. Zlín proceedings in humanities, volume 8. ISBN 978-80-7454-756-0.

GÖTTLICHOVÁ, Marcela. The phonetics of advertising in terms of perception assessment . First edition. Zlín : Tomas Bata University, 2017. 197 stran . ISBN 978-80-7454-688-4.

MAREK, Libor. Bilder und Stimmen des anderen deutschen Ostens : eine kritische Edition der Werke deutscher Autoren aus der Mährischen Walachei. Erste Ausgabe. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. 199 stran ;. Filologie. ISBN 978-80-7454-807-9.

MAREK, Libor. Zwischen Marginalität und Zentralität : deutsche Literatur und Kultur aus der Mährischen Walachei (1848-1948). Erste Ausgabe. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. 202 stran ;. Filologie. ISBN 978-80-7454-806-2.

VACULÍKOVÁ, Madla. Já jsem oves : rozhovor s Pavlem Kosatíkem. 2., dopl. vyd. Praha : Máj : Dokořán, 2012. 220 s. ISBN 978-80-86643-49-6 (Máj váz.).

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Člověk s člověkem : almanach o činnosti spolků a organizací v Ostrožské Nové Vsi a Chylicích. Ostrožská Nová Ves : Obec Ostrožská Nová Ves, 2017. 200 stran . ISBN 978-80-270-2986-0.

JANČÁŘ, Radek. Noc s Andersenem : 20 let. Vydání první. [Uherské Hradiště] : Spolek přátel literatury a Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana, 2019. 97 stran . ISBN 978-80-903098-9-0.

Povídání o naší knihovně : 94 let od založení knihovny v Břestku : 1913-2007. Břestek : Obecní úřad v Břestku, 2007. 84 s. ISBN 978-80-254-6902-6.

^ nahoru ^


14. Lékařství

110 let Sboru dobrovolných hasičů v Zašové . [Česko] : Sbor dobrovolných hasičů Zašová, [2003?]. 88 s.

120 let sboru dobrovolných hasičů v Zašové . [Česko] : Sbor dobrovolných hasičů Zašová, [2013?]. 120 s.

GAVUROVÁ, Beáta. Aktuálne problémy ekonomiky a riadenia systému zdravotníctva = Current problems of economy and healthcare system management : teze přednášky ke jmenování profesorem. Vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2019. 70 stran ;. Teze přednášky ke jmenování profesorem. ISBN 978-80-7454-823-9.

MAZÁNEK, Jiří. Orofaciální onkologie . 1. vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 423 stran . ISBN 978-80-7553-521-4.

RATHOUSKÝ, Václav. Kniha o nápoji z trávy III. . [Staré Město : Green Ways], c2009. 79 s. ISBN 978-80-904166-1-1 (váz.).

STARK, Carsten. Hallux : valgus, limitus, rigidus : řešení bez operace. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2019. 171 stran . ISBN 978-80-7553-640-2.

ZÁBRANSKÝ, František. Cesta za světlem : vývoj endoskopie v proměnách času (z pohledu gynekologa). 1. vydání. Praha : Grada, 2016. 144 stran . ISBN 978-80-247-5622-6.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

Babičtí a ceronští vojáci I. světové války (Velké války) 1914-1918. [Babice] : [Obec Babice], 2014. 117 s.

HOFREITER, Ladislav. Bezpečnostné prostredie súčasného sveta . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2016. 160 stran . ISBN 978-80-87500-79-8.

HOFREITER, Ladislav. Indikátory bezpečnosti . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2016. 134 stran . ISBN 978-80-87500-82-8.

HRADIL, Jaroslav. Základy ochrany obyvatelstva v České republice : odborná monografie. Pořadí vydání: první. Uherské Hradiště : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, 2018. 142 stran . ISBN 978-80-7454-774-4.

JANČÁŘ, Radek. Právo má přednost před mocí! : životní osudy legionáře generála Jana Vančury 1895-1959. 1. vydání. [Staré Město] : Gombík, z.s. : Stará cihelna, z.s., 2018. 125 stran . ISBN 978-80-270-5005-5.

LUKÁŠ, Luděk. Teorie bezpečnosti I. . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2017. 220 stran . ISBN 978-80-87500-89-7.

MALÍK, František. Vrátí se? : Břestek a válka 1914-1918. Břestek : František Malík : Obecní úřad Břestek : SUT - Spolek pro udržení tradic Břestek, 2018. 108 stran . "..ať to víte taky.." ; svazek 11. ISBN 978-80-270-5774-0.

POLÁKOVÁ, Miroslava. Měli odvahu žít : odboj na Uherskobrodsku v letech 1939-1945. Vydání první. Praha : Academia, 2018. 2 svazky (xv, xv, 1249 stran) . 1938-1953 ; svazek 15. ISBN 978-80-200-2832-7.

SCHINDLER, Emilie. Já, Emilie Schindlerová . V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2019. 253 stran . ISBN 978-80-7553-610-5.

ŠERHANT, Jan. Válečná odysea 1939-46 : vzpomínky. První vydání. Praha : Vintage Aviation, 2019. 123 stran, 29 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-270-4685-0.

^ nahoru ^


16. Právo

HRADIL, Petr. Právo pro gymnázia, obchodní akademie, střední a vyšší odborné školy : podle právního stavu k 1.1.2018. Valašské Klobouky : Petr Hradil, 2018. 436 stran ;. ISBN 978-80-270-4692-8.

^ nahoru ^


17. Psychologie

NAKONEČNÝ, Milan. Dějiny psychologie do konce 19. století . Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2019. 567 stran . ISBN 978-80-7553-608-2.

^ nahoru ^


18. Sociologie

10 let okresního ústavu sociálních služeb Uherského Hradiště. Velehrad : OÚSS Velehrad, 1984. 30 stran .

Katalog poskytovatelů sociálních služeb : průvodce sociálními (a souvisejícími) službami ve Zlíně : březen 2018. Vydání devatenácté. Zlín : Centrum služeb a podpory Zlín, 2018. 102 stran .

SACKS, Jonathan rabi,. Ne v božím jménu : jak čelit náboženskému násilí. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 277 stran ;. ISBN 978-80-7553-522-1.

SANDE, Ken. Cesta k biblickému usmíření . Dotisk prvního vydání. Kroměříž : Didasko, [2018]. 23 stran ;. Zdroje pro změnu života. ISBN 978-80-87587-32-4.

SIEBEROVÁ, Jana. Proč máme strach ze smrti? : jak zvládnout její příchod. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2019. 69 stran ;. ISBN 978-80-7553-654-9.

TRUMP, Ivana. Jak vychovat Trumpa . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2018. 278 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-204-4831-6.

WELCH, Edward T. Když jsou lidé velcí a Bůh malý : jak překonat tlak vrstevníků, závislost na druhých a strach z lidí. První vydání. Kroměříž : Didasko, 2018. 211 stran ;. ISBN 978-80-87587-47-8.

Zrod soudobého Středoevropana = The birth of the modern Central European citizen. Olomouc : Muzeum umění Olomouc, [2018]. 63 stran . ISBN 978-80-88103-38-7.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

BÍLEK, Ondřej. Modelování a optimalizace jakosti povrchu při frézování ploch se sklonem = Modeling and surface quality optimization for milling of inclined planes : teze habilitační práce. Pořadí vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. 50 stran . Teze habilitační práce. ISBN 978-80-7454-757-7.

BOROVCOVÁ, Alena. Z Vídně na sever : dvě páteřní železniční tratě České republiky. Ostrava : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, 2017. 208 stran . ISBN 978-80-85034-97-4.

MALÍK, František. Břestecký mlýn . Břestek : [František Malík] : Obecní úřad Břestek : UT - Spolek pro udržení tradic Břestek, 2008. 52 s. "--ať to víte taky--" ; sv. 6. ISBN 978-80-254-7031-2.

MALÍK, František. O břesteckých pokrývačích . Břestek : František Malík : Obecní úřad Břestek : SUT - Spolek pro udržení tradic Břestek, 2018. 140 stran . "..ať to víte taky.." ; svazek 10. ISBN 978-80-270-5773-3.

MICHALIČKA, Václav. Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka to není! : neoficiální výroba v průmyslovém podniku v druhé polovině 20. století. Vydání první. Nový Jičín : Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 2018. 157 stran . ISBN 978-80-87359-30-3.

MINTĚLOVÁ, Kateřina. Sám sobě pekařem s pekárnou ETA . 1. české vydání. Praha : ETA a.s., 2018. 58 stran . ISBN 978-80-906289-9-1.

NEDĚLNÍKOVÁ, Eva. Prosím řemeslníkóv, aby své dielo věrně vedli.. (J. Hus) . Vydání první. [Bystřice pod Hostýnem] : Město Bystřice pod Hostýnem, 2018. 60 stran . Edice Zpravodaje města Bystřice pod Hostýnem,. ISBN 978-80-906209-2-6.

PATA, Vladimír. Moderní způsoby hodnocení drsnosti strojírenských povrchů na bázi matematické statistiky = Modern ways of assessing the roughness of engineering surfaces based on mathematical statistics : teze přednášek ke jmenování profesorem. Vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2019. 66 stran . Teze přednášek ke jmenování profesorem. ISBN 978-80-7454-829-1.

Zanechali jsme stopu : 20-40-80 let výroby pneu. Otrokovice : Barum Continental, 2012. 69 s. ISBN (Brožováno).

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

ALECHIN, Aleksander Aleksandrovič. Autoportrét 1938-46 a další partie z tohoto období . [Ostrožská Nová Ves] : Galerie Dolmen, 2018. 255 stran . ISBN 978-80-87303-47-4.

ALECHIN, Aleksander Aleksandrovič. Nejlepší partie 1934-37 . [Praha] : Galerie Dolmen, 2018. 205 stran . ISBN 978-80-87303-51-1.

ALECHIN, Aleksander Aleksandrovič. Nejlepší partie 1924-33 . [Praha] : Galerie Dolmen, 2018. 191 stran . ISBN 978-80-87303-50-4.

ALECHIN, Aleksander Aleksandrovič. Nejlepší partie 1920-23 . [Praha] : Galerie Dolmen, 2018. 169 stran . ISBN 978-80-87303-49-8.

ALECHIN, Aleksander Aleksandrovič. Nejlepší partie 1908-20 . [Praha] : Galerie Dolmen, 2018. 159 stran . ISBN 978-80-87303-48-1.

ALECHIN, Aleksander Aleksandrovič. New York 1927 . [Ostrožská Nová Ves] : Galerie Dolmen, 2018. 127 stran . ISBN 978-80-87303-61-0.

ALECHIN, Aleksander Aleksandrovič. New York 1924 . [Ostrožská Nová Ves] : Galerie Dolmen, 2018. 229 stran . ISBN 978-80-87303-60-3.

ALECHIN, Aleksander Aleksandrovič. Nottingham 1936 . [Ostrožská Nová Ves] : Galerie Dolmen, 2018. 143 stran . ISBN 978-80-87303-62-7.

BIOLEK, Richard. Cvičebnice pro pokročilé II . 1. vydání. [Ostrožská Nová Ves] : Richard Biolek : Galerie Dolmen, s.r.o., 2018. 64 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87303-59-7.

BIOLEK, Richard. Koncovky - základní kurz . [Ostrožská Nová Ves] : Galerie Dolmen, 2018. 142 stran . ISBN 978-80-87303-55-9.

BIOLEK, Richard. Koncovky II . [Ostrožská Nová Ves] : Galerie Dolmen, 2018. 171 stran . ISBN 978-80-87303-56-6.

BIOLEK, Richard. Plán v šachové partii . 1. vydání. [Ostrožská Nová Ves] : Richard Biolek : Galerie Dolmen, s.r.o., 2019. 175 stran . ISBN 978-80-87303-66-5.

BIOLEK, Richard. Zahrej jako velmistři II . 1. vydání. [Ostrožská Nová Ves] : Richard Biolek : Galerie Dolmen, s.r.o., 2018. 64 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87303-58-0.

CAPABLANCA, José Raúl. Učebnice šachu . Kunovice : Galerie Dolmen, 2018. 147 stran . ISBN 978-80-87303-64-1.

HOŠEK, Arnošt. Od S.K. Baťa po současnost 1919-2019, aneb, 100 let zlínského fotbalu . Zlín : FC Fastav Zlín, a.s., [2019?]. 222 stran .

KAŇOVSKÝ, David. Emanuel Lasker : psycholog na trůně. [Ostrožská Nová Ves] : Galerie Dolmen, 2018. 158 stran . ISBN 978-80-87303-57-3.

KAŇOVSKÝ, David. José Raúl Capablanca. I. díl,. Šachový Mozart . [Kunovice] : Galerie Dolmen, 2018. 125 stran . ISBN 978-80-87303-65-8.

KAŇOVSKÝ, David. Wilhelm Steinitz : první mistr světa. [Ostrožská Nová Ves] : Galerie Dolmen, 2018. 127 stran . ISBN 978-80-87303-53-5.

LASKER, Emanuel. Petrohrad 1909 . [Ostrožská Nová Ves] : Galerie Dolmen, 2018. 151 stran . ISBN 978-80-87303-63-4.

Můj zápas s Capablancou : (s doplněnými Capablancovými komentáři). [Ostrožská Nová Ves] : Galerie Dolmen, 2018. 94 stran . ISBN 978-80-87303-52-8.

ŠINDELKA, Jaroslav. Historie basketbalu ve Valašském Meziříčí : 1942 - 2012. Vydání první. [Valašské Meziříčí?] : Jaroslav Šindelka, 2012. 283 stran .

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

80→1939-2019 SUPŠ : výstava pedagogů SUPŠ Uherské Hradiště : (17.1.-17.2.2019) Muzeum Napajedla. [Uherské Hradiště] : [SUPŠ], [2019]. 20 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-907389-0-4.

BLÁHA, Jiří. Průzkum a dokumentace památek lidové architektury = The survey and documentation of vernacular architecture monuments = Erforschung und Dokumentation von Bauwerken der ländlichen Architektur. 1. vydání. Sebranice : Spolek archaických nadšenců, 2016. 197 stran . ISBN 978-80-87210-56-7.

BRYOL, Radek. Možnosti prezentace a udržitelné péče o památky lidové architektury = The possibilities of presentation and sustainable care for vernacular architecture monuments = Möglichkeiten der Präsentation und der nachhaltigen Pflege von Bauwerken der ländlichen Architektur. 1. vydání. Sebranice : Spolek archaických nadšenců, 2016. 139 stran . ISBN 978-80-87210-58-1.

BRYOL, Radek. Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury = The transfer and reconstruction of vernacular architecture monuments = Transferierung und Rekonstruktion von Bauwerken der ländlichen Architektur. 1. vydání. Sebranice : Spolek archaických nadšenců, 2016. 155 stran . ISBN 978-80-87210-57-4.

CIGLER, Václav. Václav Cigler - Michal Motyčka : hranoly a válce. První vydání. Zlín : Zlínský zámek, o.p.s. : Galerie Václava Chada ve Zlíně, 2019. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-907467-1-8.

HÁBL, René. Micromegas : (soubor obrazů z let 2001-2011) = (set of paintings from 2001 to 2011) : teze habilitační práce. Vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2019. 47 stran . Teze habilitační práce. ISBN 978-80-7454-827-7.

HOSNEDL, Jan. Ženy a dobrodružství Bohumila Konečného . 2. rozšířené vydání. V Plzni : Středoškolský klub ASK ČR při Gymnáziu, 2019. 213 stran . ISBN 978-80-270-5526-5.

JANÁKOVÁ, Monika. Dílo Jana Koblasy v kostele sv. Petra a Pavla v Jedovnicích : avantgardní umění v sakrálním prostoru. První vydání. Brno : Barrister & Principal, 2018. 86 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7364-085-9.

KONEČNÝ, Michal. Chateau Lednice . First edition. Kroměříž : National Heritage Institute, Regional Historic Sites Management in Kroměříž, 2018. 213 stran . ISBN 978-80-907400-0-6.

KONEČNÝ, Michal. Lysice Chateau . First edition. In Kroměříž : National Heritage Institute, Regional Historic Sites Management, 2018. 163 stran . ISBN 978-80-906899-6-1.

KONEČNÝ, Michal. Minaret . Vydání první. Kroměříž : Národní památkový ústav, 2018. 47 stran . ISBN 978-80-906899-8-5.

KONEČNÝ, Michal. The Minaret . First edition. Kroměříž : National Heritage Institute, 2018. 47 stran . ISBN 978-80-906899-9-2.

KONEČNÝ, Michal. Zámek Valtice . Vydání první. Kroměříž : Národní památkový ústav, 2018. 231 stran . ISBN 978-80-907400-2-0.

KOVANDA, Jaroslav. Jaroslav Kovanda : kubismus v praxi. Kroměříž : Galerie Orlovna, [2019?]. 11 nečíslovaných stran .

KOVAŘÍK, Slavoj. Slavoj Kovařík : "Vždy jsem měl rád noci" : výběr z díla : Zlínský zámek o.p.s., Galerie Václava Chada ve Zlíně. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2019. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-907467-0-1.

LIĎÁK, Petr. Upomínka z Rožnova : padesát let Dílny lidové umělecké výroby Valašského muzea v přírodě. Vydání první. V Rožnově pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě, [2018]. 264 stran . ISBN 978-80-87210-67-3.

MEISS, Pierre von. Od formy k místu : úvod do studia architektury ; + O tektonice : úvod do studia architektury. První vydání. Ve Zlíně : Archa, 2018. xv, 382 stran . a Architektura ; svazek 18. ISBN 978-80-87545-61-4.

NIKL, Petr. Jiné taje opic . První vydání. Praha : Meander, 2018. 119 stran . Modrý slon ; 135. svazek. ISBN 978-80-7558-052-8.

POKLUDA, Zdeněk. Tvrz Otrokovice . Zlín : Stanislav Nováček, 2018. 32 stran . ISBN 978-80-270-4930-1.

Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století. I.,. (Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a kraj Vysočina) . Vydání první. Praha : Artefactum, 2018. 311 stran . ISBN 978-80-88283-14-0.

Putování dějinami s Cyrilem a Metodějem : výstava vybraných prací česko-slovenské školní výtvarné soutěže : Cyrilometodějská stezka. Zlín : Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., 2018. 25 nečíslovaných listů . ISBN 978-80-270-5538-8.

SOŠŤÁK, Libor. Pařížský skicák . Bystřička : Pavel Kotrla - Klenov, 2019. 92 stran . ISBN 978-80-905649-5-4.

STANICKÝ, Petr. Petr Stanicky at V&A Evocation . [Česko] : [nakladatel není známý], [2017]. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-907300-0-7.

STANICKÝ, Petr. Petr Stanický : hranice prostoru. [Zlín] : [Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně], [2017]. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-907300-1-4.

STANICKÝ, Petr. Sklo, světlo, prostor jako intervence v architektuře = Glass, light, space as an intervention in architecture : teze přednášek ke jmenováním profesorem. Vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. 42 stran . Teze přednášek ke jmenování profesorem. ISBN 978-80-7454-754-6.

ŠURÁŇ, Pavel. Kaple Neposkvrněné Panny Marie Svatohostýnské v Jesřabí : 90 let od posvěcení kaple (1927-2017). Jestřabí : obec Jestřabí, 2017. 57 stran .

TOMÁNEK, Zdeněk. Zdeněk Tománek : výpěstky. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., Galerie Václava Chada ve Zlíně, 2018. 1 složený list (8 nečíslovaných stran) . ISBN 978-80-907038-7-2.

ZATLOUKAL, Pavel. Zámek a zahrady v Kroměříži . 1. vydání. Praha : Foibos Books, 2018. 245 stran . Světové památky UNESCO. ISBN 978-80-88258-13-1.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

Jedna, dvě : nakresli a setři = Raz, dva : nakresli a zotri. Uherský Brod : Ditipo, [2018]. 16 stran . Zabavne uceni.cz. ISBN 978-80-87752-42-5.

KOUTNÍKOVÁ, Marta. Využití komiksů v podmínkách mateřských škol . Vydání: první. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2018. 111 stran . Pedagogika. ISBN 978-80-7454-797-3.

NAVRÁTILOVÁ, Hana. Máme hračku, tak co s ní? : od teorie k verifikaci v prostředí mateřské školy. Vydání: první. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2018. 119 stran . Pedagogika. ISBN 978-80-7454-796-6.

Roční období : nakresli a setři = Ročné obdobia : nakresli a zotri. Uherský Brod : Ditipo, [2018]. 16 stran . Zabavne uceni.cz. ISBN 978-80-87752-50-0.

Šapitó show : nakresli a setři. Uherský Brod : Ditipo, [2018]. 16 stran . Zabavne uceni.cz. ISBN 978-80-87752-40-1.

VAŠÍKOVÁ, Jana. Význam primární logopedické prevence v rozvoji řečových a jazykových schopností dětí předškolního věku . Vydání: první. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2018. 120 stran . Pedagogika. ISBN 978-80-7454-798-0.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

DUTLI, Ralph. Píseň o medu : kulturní dějiny včely. První vydání. Ve Zlíně : Archa, 2019. 157 stran ;. Edice moderních švýcarských autorů ; svazek 19. ISBN 978-80-87545-64-5.

Encyklopedie soběstačnosti pro 21. století : farmář, pastevec, sběrač : soběstačnost farmy či usedlosti. 1. vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 374 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7553-582-5.

CHLOUBA, Pavel. Na začátku byl rýč . Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 159 stran . Z duše do duše. ISBN 978-80-7553-587-0.

^ nahoru ^


Beletrie

BARTOŠÍK, Antonín. Bylo by škoda zapomenout : příběhy a vyprávěnky ze Zlechova a okolí. Uherské Hradiště : Petra, 2007. 96 s., [8] s. obr. příl.

BOBEK, Petr. Stopem na konec světa . Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2019. 94 stran . ISBN 978-80-7553-607-5.

BROOKES, Adam. Špionova dcera . Vydání první. Praha : Kniha Zlin, 2019. 422 stran ;. Thrill ; svazek 19. ISBN 978-80-7473-742-8.

CARD, Orson Scott. Enderův stín . Vydání druhé, v nakladatelství Argo a Triton první. Praha : Argo : Triton, 2019. 411 stran ;. Fantastika ; 95 svazek. ISBN 978-80-257-2615-0.

ČEKELOVÁ, Jana. Rok a roční doby . Vydání 1. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2019. 14 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7553-658-7.

FILIP, Ota. Valdštýn a Lukrecie . Toronto : Sixty-Eight Publishers, 1979. 169 s. ;. ISBN 0-88781-072-1.

JARONĚK, Petr. Ospalá slovanská díra . První vydání. Praha : Argo, 2019. 212 stran ;. ISBN 978-80-257-2777-5.

KMONÍČEK, Jaroslav. Projekt Athena . Vydání první. Slušovice : Monument, 2018. 177 stran ;. ISBN 978-80-88143-16-1.

KOŘENEK, Josef. Radost ze snahy o dobro . [Tišnov] : Sursum, 2018. 329 stran . ISBN 978-80-7323-328-0.

KOŘÍNKOVÁ, Marcela. Prokletý kámen . Vydání první. Kroměříž : Knihovna Kroměřížska, 2019. 36 stran . Bezceler. ISBN 978-80-86759-11-1.

MACOUREK, Miloš. Jakub a dvě stě dědečků . 2. vydání. V Praze : Albatros, 2019. 88 stran . ISBN 978-80-00-05428-5.

MELICHAROVÁ, Lucie. Osudy klientů staré kartářky . Vydání první. Slušovice : Monument, 2018. 47 stran ;. ISBN 978-80-88143-21-5.

MLEZIVA, Jan-Michal. SY : slovníček vyjmenováček. Vydání 1. V Praze : Triton, 2019. 14 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7553-425-5.

NIKL, Petr. Lingvistické pohádky : pro trochu starší, ale ne zas tak moc staré!. Druhé vydání. Praha : Meander, 2015. 53 stran . Modrý slon ; svazek 92. ISBN 978-80-87596-73-9.

NIX, Garth. Zlatoruká . Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2019. 368 stran ;. Trifid ; svazek 593. ISBN 978-80-7553-601-3.

Osvícení v temnotě . 1. vydání. Kroměříž : Carcosa, 2018. 253 stran ;. ISBN 978-80-88243-10-6.

PETRUS, Jan. Úsměvy : ze života valašských děcek. Praha : Ústř. nakl. a knihk. učitelstva českoslovanského, [1926. 143 s.

PÍŠU POVÍDKY I BÁSNĚ, JE MI TĚŽKO, JE MI KRÁSNĚ-- (SOUTĚŽ). Píšu povídky, píšu básně.. : ..tentokrát ze zvířecí říše. Uherské Hradiště : Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, 2018. 48 stran .

POCHA, Mark E. Oni . 1. vydání. Kroměříž : Carcosa, 2019. 214 stran ;. ISBN 978-80-88243-17-5.

POPELKA, Pavel. Než vyměnili zámky, aneb, Historky pikantní, mrazivé i jurodivé . Vydání první. Boskovice ; Strání : Albert, 2018. 316 stran . ISBN 978-80-7326-294-5.

SLAVÍČEK, Jaromír. Zážitky seniora . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2018. 128 stran . ISBN 978-80-88116-78-3.

SLOBODA, Rudolf. Podzim . V češtině vydání první. [Brno] : Větrné mlýny, 2018. 417 stran ;. Česi, čítajte ; svazek 13. ISBN 978-80-7443-330-6.

SMOLÍKOVÁ, Klára. Knihožrouti : tajný čtenářský spolek. V Praze : Triton, 2019. 69 stran . Laskavé čtení. ISBN 978-80-7553-602-0.

SOBOTKA, Richard. Márinka : všechno pomine, jenom láska nepomine. 1. vydání. [Rožnov pod Radhoštěm] : [Město Rožnov pod Radhoštěm], 2017. 56 stran . ISBN 978-80-270-1427-9.

ŠMAKAL, Pavel. Kronika zemí českých : od císaře pána po Zemana : volné pokračování Kosmovy, Dalimilovy, Hájkovy a Jarlochovy kroniky po současnost : politické anekdoty v lidovém podání. [Zlín?] : [nakladatel není uveden], 2018. přibližně 140 stran ;.

ŠMAKAL, Pavel. Plechová tsunami : motoristické anekdoty : humor za volantem. [Zlín?] : [nakladatel není známý], 2019. přibližně 140 stran ;.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně