Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Regionální novinky knižního fondu

Leden- Březen 2019


Naučná literatura | Beletrie


Naučná literatura

1. Antropologie, etnografie
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
18. Sociologie
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání


1. Antropologie, etnografie

PETŘÍČKOVÁ, Kristýna. Tradiční lidový oděv v Blatničce a Blatnici pod Sv. Antonínkem na Uherskoostrožsku . 1. vydání. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2018. 329 stran . ISBN 978-80-7454-817-8.

To sem čuła na vlastní oči.. : tradiční vyprávění na nedašovském Závrší. Druhé, opravené a doplněné vydání. Valašské Klobouky : Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, v.v.i., Praha - pracoviště Brno, 2016. 335 stran . Laterňa ; 4. svazek. ISBN 978-80-905408-4-2.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BALABAN, Milan. Podnikání firmy Baťa v Jugoslávii . 1. vydání. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2018. 231 stran . Baťovské dějiny. ISBN 978-80-7454-800-0.

HERMAN, Jan. Baťa létá z Otrokovic . 2. upravené vydání. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2018. 85 stran . Inspirace Baťa. ISBN 978-80-7454-722-5.

JEMELKA, Martin. Tovární města Baťova koncernu : evropská kapitola globální expanze. Vydání 1. Praha : Academia, 2016. 910 stran . Šťastné zítřky ; sv. 24. ISBN 978-80-200-2635-4.

POKLUDA, Zdeněk. Baťa - inspirace pro Československo . 1. vydání. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2018. 68 stran . ISBN 978-80-906540-8-2.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

BLECHA, Ivan. Prostory zjevnosti : dílo ve struktuře světa. Zlín : Archa, 2018. 187 stran ;. Archaars ; svazek 6. ISBN 978-80-87545-60-7.

KABÍČEK, Jiří. Otče náš . Zlín : Českobratrská církev evangelická ve Zlíně, 2018. 36 stran . ISBN 978-80-270-3941-8.

KALIŠ, Radomír. Kapitoly z dějin farnosti Slušovice . Vydání první. Slušovice : Monument, 2017. 144 stran . ISBN 978-80-88143-12-3.

KNEDLOVÁ, Sylva. Fryštácké mudrosloví . [Česko] : [nakladatel není známý], [2018]. 71 stran . ISBN 978-80-270-4446-7.

Velehrad vás volá! . Vydání první. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2017. 407 stran . ISBN 978-80-87912-83-6.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

GIRGEL, Michal. Putování za vodou Zlínským krajem . První vydání. [Zlín] : Zlínský kraj, 2018. 169 stran . ISBN 978-80-87833-31-5.

JARONĚK, Richard. Čelisti Afriky . 1. vydání. Vizovice : Trnky-brnky, 2009. 171 stran . ISBN 978-80-903981-9-1.

ZETĚK, Jan. Kolo na vsi . Vydání první. Zádveřice : Region, 2018. 125 stran . ISBN 978-80-904761-5-8.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

DVOŘÁK, Jan. Holešov : město ve spirálách času. Vydání první. [Brno] : nákladem města Holešov vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2018. 591 stran . Vlastivědná knihovna moravská ; sv. 102. ISBN 978-80-7275-106-8.

KAPLAN, Karel. Únor 1948 : komentované dokumenty. První vydání. Praha : Epocha, 2018. 463 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7557-116-8.

NEČASOVÁ, Kamila. Trnava . Vydání druhé, rozšířené. Trnava : Obec Trnava, 2018. 63 stran . ISBN 978-80-270-4809-0.

ODEHNAL, Petr. Horní Lideč : obrazy z historie. Vydání první. Horní Lideč : Obec Horní Lideč, 2018. 327 stran . ISBN 978-80-270-4136-7.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

PETRÁKOVÁ, Blanka. Muzeum luhačovického zálesí : muzeum staré jako Československo : Muzeum Luhačovice, 100 let, 1918-2018. Vydání první. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2018. 135 stran . ISBN 978-80-87130-46-9.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

NEČASOVÁ, Kamila. Tomáš Garrigue Masaryk a Zlín . Vydání první. Zlín : Statutární město Zlín, odbor kultury a památkové péče, 2018. 59 stran . ISBN 978-80-87766-14-9.

ZETĚK, Jan. Vojáci, zajatci, legionáři . Vydání první. Zádveřice : Region, 2018. 143 stran . ISBN 978-80-904761-4-1.

^ nahoru ^


18. Sociologie

NEDBÁLEK, Karel. New age post . Vydání první. Slušovice : Monument, 2018. 111 stran ;. ISBN 978-80-88143-24-6.

PAVLIŠTÍK, Karel. Dvacet let Klubu H+Z . Vydání: první. Zlín : Klub H+Z - spolek pro využití odkazu Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda, z.s., 2018. 95 stran . ISBN 978-80-904197-3-5.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

FELDSTEIN, Petr. Dávat koním křídla : splněné a nesplněné sny Václava Chaloupky. První vydání. V Praze : Kristián Entertainment : Mladá fronta, 2018. 349 stran . ISBN 978-80-204-5046-3.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

ČERNÁ, Iveta. Stavby století Čech, Moravy a Slezska 1918-2018 . 1. vydání v jazyce českém. Praha : Foibos books s.r.o. : Národní památkový ústav, 2018. 601 stran . Slavné stavby. ISBN 978-80-88258-09-4.

JANIŠ, Dalibor. Hrady Zlínského kraje . Vydání první. Lukov : Spolek přátel hradu Lukova, 2018. 333 stran . ISBN 978-80-905794-4-6.

KLANG, Michael. Televizní konfese . Vydání první. Ve Zlíně: Univerzita Tomáše Bati, 2018. 386 stran . ISBN 978-80-7454-808-6.

MEHEŠOVÁ, Olga. Kornelie Němečková : vystřihovánky, podmalby, tapiserie. Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, 2018. 62 stran . ISBN 978-80-87614-55-6.

ZLIN DESIGN WEEK. Zlin Design Week 2018. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, 2018. 96 stran .

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

HLAVÁČEK, Petr. Děkanské projevy . 1. vydání. Praha : Radek Klimeš - Atelier Regulus, 2018. 130 stran . ISBN 978-80-270-3704-9.

^ nahoru ^


Beletrie

Já jsem tvůj člověk : sborník vítězných prací literární soutěže dětských autorů Zlínského kraje 2017/2018. Vydání první. Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, 2018. 51 stran . ISBN 978-80-86886-54-1.

Když padají hvězdy : moravský vánoční almanach. 1. vydání. Dolní Kounice : Ergo Brauner, s.r.o., 2018. 54 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-88245-06-3.

KOSTRHUN, Jan. Nevěsty z Moravy . Vyd. 1. Brumovice : Carpe diem, 2004. 102 s. Edice knih doplněná o DVD ; sv. 1. ISBN 80-86362-51-5.

KOSTRHUN, Jan. Podivínské slovobraní . [Česko] : [nakladatel není známý], [2000?]. 64 stran .

MIGNOLA, Michael. Lovec čarodějnic : sir Edward Grey. Ve službách andělů . První české vydání. Praha : Martin Trojan, [2018]. 155 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-88152-58-3.

NIKL, Petr. Malovat slunce . Vydání první. Praha : Argo, 2018. 70 nečíslovaných stran ;. ISBN 978-80-257-2378-4.

PECHANCOVÁ, Františka. Otelený financ a jiné vyprávjanky . Valašské Klobouky : Muzejní spolek ve Valašských Kloboukách, 2018. 143 stran ;. Laterňa ; svazek 5. ISBN 978-80-905408-7-3.

PEISERTOVÁ, Alena. České pohádky . 1. vydání. Brno : Edika, 2018. 86 stran . ISBN 978-80-266-1327-5.

PEJLA, Jiří. Duetina . Plzeň : [nakladatel neuveden], 2018. 38 cm .

SEVERIN, Jiří. Mudrování národu moravského . Vydání první. [Uherské Hradiště] : Ottobre 12, 2018. 91 stran . ISBN 978-80-86528-64-9.

STRUHAR, Stanislav. Dar naděje . Vydání první. Praha : Volvox Globator, 2018. 117 stran ;. ISBN 978-80-7511-419-8.

ŠIŠKOVÁ, Šárka. A co láska? . [Zlín] : Literi, 2018. 251 stran . ISBN 978-80-907093-0-0.

ŠMAKAL, Pavel. Jak to chodí jinde.. : (Politické anekdoty z různých dob a z různých států). [Zlín?] : [nakladatel není uveden], 2018. přibližně 100 stran ;.

ŠMAKAL, Pavel. Sport a smích . [Zlín?] : [nakladatel není známý], 2019. 120 stran ;.

TRÁVNÍČEK, Jan. Zlatokopové z Pragokoncertu 2, aneb, Za všechno může troll . Vydání třetí. [Zlín] : Jarmila a Jan Trávníčkovi, 2018. 159 stran ;. ISBN 978-80-270-3819-0.

VAVREČKA, Hugo. Pohádka o králi Škrábalovi, čili, O Ivanovi Krasopisci . Vydání první. Praha : Knihovna Václava Havla, 2018. 54 stran . ISBN 978-80-87490-96-9.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně