Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Regionální novinky knižního fondu

Říjen- Prosinec 2018


Naučná literatura | Beletrie


Naučná literatura

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání


1. Antropologie, etnografie

DEVÁTOVÁ, Anna. Tabulkový životopis Františka Bartoše . Ve Zlíně : Muzeum jihovýchodní Moravy, Studijně-dokumentační středisko Františka Bartoše, 1998. 19 s. ;. ISBN 80-238-4283-8 (v knize neuvedeno brož.).

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

Naučná stezka Lukov . Zlín : ČSOP, 1992. 32 s. ISBN (brož.).

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

POLÍVKA, Boleslav. Předběžný portrét . Vyd. 2. V Praze : Československý spisovatel, 1989. 243 s. ISBN (Váz.).

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BEDNÁŘOVÁ, Renata. Operační programy v kostce : příručka pro rozvoj venkova. Zlín : Sdružení místních samospráv ČR, 2015. 99 stran .

CEKOTA, Antonín. Entrepreneur extraordinary Tomas Bata . Second edition. Zlín : The Thomas Bata Foundation, 2018. 283 stran, 22 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-906540-6-8.

ČEPELKA, Oldřich. Veřejná správa a místní akční skupiny : studie k rozvoji venkova. Zlín : Sdružení místních samospráv ČR, 2015. 79 stran . ISBN 978-80-270-3661-5.

SLOVÁKOVÁ, Hana. Metodika spolupráce obcí v místních akčních skupinách . Zlín : Sdružení místních samospráv ČR, 2015. 79 stran . ISBN 978-80-270-3660-8.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

BLECHA, Ivan. Prostory zjevnosti : dílo ve struktuře světa. Zlín : Archa, 2018. 187 stran ;. Archaars ; svazek 6. ISBN 978-80-87545-60-7.

CISZEK, Walter J. On mne vede . Druhé vydání. Praha : Paulínky, 2015. 303 stran ;. Svědectví. ISBN 978-80-7450-192-0.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

JŮZOVÁ, Jana. Čeští cestovatelé : známé i neznámé příběhy dobrodružných výprav. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2018. 86 stran . ISBN 978-80-204-4956-6.

KLIMENTOVÁ, Markéta. Kudy a kam na Bojkovsku, aneb, Turistický průvodce krajem Bílých Karpat a Vizovických vrchů . 2. vydání. [Bojkovice] : Mikroregion Bojkovsko, 2017. 97 stran . ISBN 978-80-270-3265-5.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BALCÁREK, Jaroslav Josef. Památník odboje na Ploštině . V Gottwaldově : Okresní kulturní středisko v Gottwaldově, 1975. 12 nečíslovaných stran . ISBN (Brožováno).

ČINČOVÁ, Yvona. Zlínsko na cestě od Rakouska-Uherska k samostatnému Československu . Vydání první. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2018. 239 stran . ISBN 978-80-87130-45-2.

GAZDOŠ, Antonín. Význačné události z historie města Otrokovic : dobové fotografie města ; kresby Drahoslava Janíka. Otrokovice : Městská knihovna Otrokovice, 1997. 1 sv. (nestr.) . ISBN (brož.).

HUBÁČEK, Josef. Od starého Zlína k socialistickému Gottwaldovu : (Vývoj starého Zlína a vliv industrialisace na půdorys Gottwaldova). Gottwaldov : Kraj. museum, 1956. 15, [1] s. ;. Studie Krajského musea v Gottwaldově. Ř. společenských věd ; Čís. 7. ISBN (Brož.).

KRAMÁŘOVÁ, Věra. Nezaváté stopy : několik pohledů do galerie zajímavých osobností spjatých s Otrokovicemi ve 20. a 21. století. Vydání první. [Otrokovice] : Město Otrokovice, 2017. 183 stran . ISBN 978-80-270-3203-7.

Medailon Františka Bartoše : život a dílo moravského národopisce. Gottwaldov : Okresní knihovna, 1986. 10 s. ISBN (brož.).

Minulost a současnost Malenovic . Gottwaldov : Oblastní muzeum jihovýchodní Moravy : Vlastivědný kroužek Osvětové besedy, 1986. 314 s. ISBN (Brož.).

MORAVA V DOBĚ PŘEVRATŮ A ZMĚN 1848-1918 (KONFERENCE). Morava v době převratů a změn 1848-1918 : sborník příspěvků z odborné konference : Kroměříž, 6. a 7. června 2018. Kroměříž : Knihovna Kroměřížska, p.o. ve spolupráci s Moravským zemským archivem v Brně - Státním okresním archivem Kroměříž, Muzeem Kroměřížska, p.o. a Městem Kroměříž, 2018. 327 stran . ISBN 978-80-86759-10-4.

ODEHNAL, Petr. Valašské Klobouky : osnova paměti. Vydání první. Valašské Klobouky : Město Valašské Klobouky, 2018. 604 stran . ISBN 978-80-906836-1-7.

POLÁCH, Petr. Jasenná . Jasenná : obec Jasenná, 2018. 119 stran . ISBN 978-80-270-3703-2.

STLOUKAL, Karel. 550 let města Zlína . Zlín : Místní osvětová rada, 1947. 49-[III] s.

WICHTERLE, Otto. Vzpomínky . 1. vyd. Praha : Evropský kulturní klub, 1992. 261 s. ;. ISBN 80-85212-23-4 (Evropský kulturní klub brož.).

Zlín : město životní aktivity = Zlín : a city of life and activity = Zlín : die Stadt einer Lebensaktivität = Zlín : la ville de l’acitvité de vie. Zlín : Úřad města Zlína, odbor školství a kultury, 1994. 1 sv. (nestr.) . ISBN (brož.).

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

FLOREŠOVÁ, Veronika. Rozšířená čeština od Jarušky . Vydání první. Slušovice : Monument, 2018. 17 stran ;. ISBN 978-80-88143-15-4.

VACULÍKOVÁ, Madla. Já jsem oves : rozhovor s Pavlem Kosatíkem. 1. vyd. Praha : Dokořán : Máj, 2002. 154 s., [24] s. obr. příl. ISBN 80-86643-03-4 (Máj brož.).

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

MALINOVSKÝ, Karel. Krizový plán Zlínského kraje - věc veřejná . Zlín : Krajský úřad Zlínského kraje, 2002. 18 s. ISBN (brož.).

XU, Hongci. Zeď : útěk z Maova nejtemněšího vězení. 1. vydání. V Brně : BizBooks, 2018. 328 stran . ISBN 978-80-264-2076-7.

^ nahoru ^


18. Sociologie

Katalog poskytovatelů sociálních služeb : Průvodce sociálními (a navazujícími) službami ve Zlíně aktualizovaný abecední rejstřík - září 2012/. Zlín : Centrum služeb postiženým, 2012. 60 s. ;.

Katalog poskytovatelů sociálních služeb : průvodce sociálními (a souvisejícími) službami ve Zlíně : březen 2018. Vydání devatenácté. Zlín : Centrum služeb a podpory Zlín, 2018. 102 stran .

Průvodce sociální péčí (a některými navazujícími službami) ve Zlíně : aktualizovaný abecední rejstřík. 2005 . 5. vyd. Zlín : Centrum služeb postiženým, 2005. 28 s. ISBN (brož.).

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

MATUŠŮ, Radek. Robustnost řídicích systémů celočíselného a neceločíselného řádu v podmínkách neurčitosti = Robustness of integer order and fractional order control systems under conditions of uncertainty : teze habilitační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. 58 stran ;. Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-734-8.

PEKAŘ, Libor. Uplatnění algebraických a spektrálních přístupů při analýze a syntéze systémů se zpožděním = The use of algebraic and spectral approaches for time-delay systems analysis and synthesis : teze habilitační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. 66 stran . Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-733-1.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

STRNADEL, Josef. 25 let orientačního běhu v Kroměříži : [1952-1977]. Kroměříž : T.J. Slavia, 1977. 41 stran .

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

HANKE, Radim. Radim Hanke : bílý stín tvaru : Zlínský zámek o.p.s., Galerie Václava Chada ve Zlíně. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2018. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-907038-5-8.

KOHOUTEK, Jiří. Hrad Malenovice . Gottwaldov : Oblastní muzeum jihovýchodní Moravy, 1985. 16 s. ISBN (Brož.).

Lesní hřbitov Zlín . Zlín : Magistrát města Zlína, oddělení cestovního ruchu, vnitřních a vnějších vztahů, 2005. 1 sv. (nestr.) . ISBN (brož.).

NIKL, Petr. Petr Nikl : opice : Zlínský zámek o.p.s., Galerie Václava Chada ve Zlíně. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2018. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-907038-6-5.

Ohlédnutí po 15 letech : počátky salesiánského díla na Jižních Svazích. Vydání první. Zlín : Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů, 2018. 50 stran . ISBN 978-80-270-3614-1.

POKLUDA, Zdeněk. Hrad Malenovice . B.v. Zlín : Státní okresní archiv, 1998. 28 s. ISBN (brož.).

STAŠA, Eduard. Kronika moderní architektury Gottwaldova . Praha : Svaz českých architektů, 1985. 42 s. ISBN (brož.).

VALŮŠEK, David. 100 let radnice v Napajedlích . Napajedla : Město Napajedla, 2002. 24 s. ISBN 80-239-6021-0 (v knize neuvedeno brož.).

Výtvarní umělci Zlínského kraje . Vyd. 1. Ve Zlíně : Krajská knihovna Františka Bartoše, 2003. [6] s., [105] volných listů . Zlínský kraj ; 3. ISBN 80-86528-26-X (Ottobre 12 volné listy v přebalu).

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje : 2008 : pro oblast předškolního, základního, středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání. Zlín : Zlínský kraj, 2008. 83 s.

HLAVÁČEK, Petr. Děkanské projevy . 1. vydání. Praha : Radek Klimeš - Atelier Regulus, 2018. 130 stran . ISBN 978-80-270-3704-9.

VACULÍK, Ludvík. Poco rubato : Korešpondencia 1969-1989. 1. vyd. Bratislava : F. R. & G, 1994. 172 s. Fragment.

^ nahoru ^


Beletrie

TRÁVNÍČEK, Jan. Zlatokopové z Pragokoncertu 2, aneb, Za všechno může troll . Vydání třetí. [Zlín] : Jarmila a Jan Trávníčkovi, 2018. 159 stran ;. ISBN 978-80-270-3819-0.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně