Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Regionální novinky knižního fondu

Leden- Březen 2018


Naučná literatura | Beletrie


Naučná literatura

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

BAČUVČÍK, Radim. Muzea a galerie : nákupní chování na trzích kulturních produktů 2012. 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2013. 124 s. ;. ISBN 978-80-87500-34-7 (brož.).

DRÁPALOVÁ, Lenka. Jak jde kroj, tak se stroj : průvodce expozicí o tradičním odívání na Valašsku. Vydání první. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2016. 35 stran . ISBN 978-80-87210-60-4.

DRÁPALOVÁ, Lenka. Jak jde kroj, tak se stroj : a guide to the exhibition of traditional clothing in Wallachia. First edition. Rožnov pod Radhoštěm : Wallachian Open Air Museum in Rožnov pod Radhoštěm, 2016. 35 stran . ISBN 978-80-87210-61-1.

HELA, Vlastimil. Tajemství bohyní na Žítkové : součástí knihy je kompletní původní text Josefa Hofera Bohyně na Žitkové z roku 1913. Praha : Eminent, 2017. 339 stran . ISBN 978-80-7281-522-7.

PROVODOVSKÁ, Veronika. Řemeslo jak vyšité . V Uherském Brodě : Muzeum Jana Amose Komenského, 2017. 269 stran . ISBN 978-80-904525-7-2.

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ (ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, ČESKO). Jak jde kroj, tak se stroj : katalog expozice o tradičním odívání na Valašsku. Vydání první. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2017. 392 stran . ISBN 978-80-87210-62-8.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

Líska : diář 2017/2018. 5. edice. Vsetín : Líska, z.s., 2017. 94 stran . Oříšek.

PAVELČÍK, Petr. Rekonstrukce druhově bohatých lučních společenstev ve Zlínském kraji . [Zlín?] : Zlínský kraj, [2010]. 110 stran . Zlínský kraj.

FESTIVAL TURISTICKÝCH AMATÉRSKÝCH FILMŮ A ELEKTRONICKÝCH FOTOGRAFIÍ. Pátý festival turistických amatérských filmů a elektronických fotografií : ve dnech 21. - 23. dubna 2017 v multikině Zlaté jablko ve Zlíně. [Zlín] : [nakladatel neuveden], [2017]. 28 nečíslovaných stran .

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

FESTIVAL TURISTICKÝCH AMATÉRSKÝCH FILMŮ A ELEKTRONICKÝCH FOTOGRAFIÍ. Festival turistických amatérských filmů a elektronických fotografií : ve dnech 10. až 12. dubna : Zlín - Vizovce duben 2015. [Zlín] : [nakladatel neuveden], [2015]. 38 stran .

Historie amatérské divadelní tvorby v Březnici 1897-2017. Březnice : Obec Březnice, [2017]. 22 stran .

PINKAVOVÁ, Hana. FA Kudlov. Kudlovská stodola : filmové ateliéry ve Zlíně v poválečném období = The Kudlov barn : Film studios in Zlín in the post-war period. 2,. 46-60 :. Vydání první. Zlín : Filmfest, s.r.o., 2017. 255 stran . ISBN 978-80-270-1584-9.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

ALEXANDER, Juraj. Mezera krytí v příkladech : a související otázky. Vydání první. Praha : Triton, 2017. 31 stran ;. ISBN 978-80-7553-460-6.

BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskového sektoru . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 156 s. ;. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-7318-436-2 (brož.).

BANYÁR, Milan. Značka a logo : vizuálne prvky značky a ich význam v procese brandingu. 1. vydanie. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, 2017. 300 stran . ISBN 978-80-7454-681-5.

BEDNÁŘOVÁ, Renata. Operační programy v kostce : příručka pro rozvoj venkova. Zlín : Sdružení místních samospráv ČR, 2015. 99 stran .

CULÍK KONČITÍKOVÁ, Gabriela. Stopami Tomáše Bati . II. upravené vydání. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2015. 99 stran . ISBN 978-80-7454-523-8.

DOHNALOVÁ, Zuzana. Mikroekonomie pro bakalářské studium . Vyd. 4., nezměn. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 168 s. ISBN 978-80-7318-779-8.

HERMAN, Jan. Baťa létá z Otrokovic . 1. vydání. Otrokovice : Město Otrokovice, 2016. 83 stran . ISBN 978-80-270-0026-5.

CHROMJAKOVÁ, Felicita. Projektování výrobních procesů pro Průmysl 4.0 . Vydání první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. 105 stran . ISBN 978-80-7454-680-8.

KNÁPKOVÁ, Adriana. Finanční analýza : komplexní průvodce s příklady. 3., kompletně aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, 2017. 228 stran . Prosperita firmy. ISBN 978-80-271-0563-2.

KOZÁK, Vratislav. Marketing I . Vyd. 3., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2006. 127 s. ISBN 80-7318-439-7 (brož.).

KOZUBÍKOVÁ, Ludmila. Významné atributy podnikatelské orientace v segmentu malých a středních podniků . Vydání první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. 244 stran ;. ISBN 978-80-7454-679-2.

KRAMOLIŠ, Jan. Design management ve firmách v České republice . První vydání. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2017. 194 stran . ISBN 978-80-7454-678-5.

KŘEČEK, Stanislav. Má dáti - dal : účtoval jsem u Baťů. 1. vyd. Zlín : Nadace Tomáše Bati ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 359 s. ISBN 978-80-905896-4-3.

NOVOSÁK, Jiří. Determinanty prostorové alokace výdajů kohezní politiky Evropské unie v kontextu hodnocení územních dopadů . 1. vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. 136 stran . ISBN 978-80-7454-676-1.

PASEKOVÁ, Marie. Sbírka příkladů z finančního účetnictví : studijní pomůcka pro distanční studium. 1. Díl . . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 108 s. ;. ISBN 80-7318-443-5 (brož.).

PILÍK, Michal. Business-to-business marketing . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 126 s. ISBN 80-7318-452-4 (brož.).

Provodov v minulosti a přítomnosti. [Provodov] : [nakladatel neznámý], [1971?]. 16 stran ;.

ŠULA, Tomáš. Ambientní média v reklamě : význam designu při tvorbě ambientních médií. 1. vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, 2017. 137 stran . ISBN 978-80-7454-682-2.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

KALIŠ, Radomír. Kapitoly z dějin farnosti Slušovice . Vydání první. Slušovice : Monument, 2017. 144 stran . ISBN 978-80-88143-12-3.

KOSTKA, Karel. Kdo jsme : obecná teorie vědomí, času, prostoru a bytí. Vydání první. Frýdek-Místek : Alpress, 2015. 295 stran ;. Klokan. ISBN 978-80-7466-986-6.

ZUBER, Rudolf. Osudy moravské církve v 18. století. II. díl . Vyd. 1. Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2003. 605 s., [24] s. obr. příl. +. ISBN 80-7266-156-6.

ZUBER, Rudolf. Osudy moravské církve v 18. století : 1695-1777. 1. vyd. Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1987. 292 s. Dějiny olomoucké arcidiecéze ; sv. 4.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

KRAUS, Radek. Ballnerova hvězdárna : 1955-2005 : 50. výročí otevření pro veřejnost. Valašské Meziříčí : Hvězdárna Valašské Meziříčí, [2005]. 6 stran .

ŠUBA, Oldřich. Mechanické chování těles . Vyd. 5. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 101 s. ISBN 978-80-7318-907-5.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Cyrilometodějská stezka . [Česko] : Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o., 2016. 27 stran .

KLIMENTOVÁ, Markéta. Kudy a kam na Bojkovsku, aneb, Turistický průvodce krajem Bílých Karpat a Vizovických vrchů . [Bojkovice] : Mikroregion Bojkovsko, 2017. 97 stran . ISBN 978-80-270-3264-8.

KLIMENTOVÁ, Markéta. Kudy a kam na Bojkovsku, aneb, Turistický průvodce krajem Bílých Karpat a Vizovických vrchů . 2. vydání. [Bojkovice] : Mikroregion Bojkovsko, 2017. 97 stran . ISBN 978-80-270-3265-5.

KLOUČEK, Lukáš. Vietnamská rebélie . Vydání první. Zlín : MotoRoute s.r.o., 2017. 175 stran . ISBN 978-80-904636-4-6.

LUCASSEN, Sjaak. Život na dvou kolech : čas je mým přítelem. Vydání první. Zlín : MotoRoute, 2017. 263 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-904636-6-0.

MACEŠKA, Dušan. Na návštěvě u protinožců : Austrálie a Nový Zéland. Vydání první. [Holešov] : [Dušan Maceška], 2017. 203 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh . ISBN 978-80-270-3487-1.

NUCUŢĂ, Călin. Motorkářský průvodce po Rumunsku. První část,. Pohoří Apuseni . Cluj-Napoca : Transylvania Quest, 2015. 208 stran . ISBN 978-80-904636-1-5.

NUCUŢĂ, Călin. Motorkářský průvodce po Rumunsku. Druhá část,. Nejlepší rumunské silnice . Zlín : MotoRoute s.r.o., 2017. 116 stran . ISBN 978-80-904636-3-9.

ŘEHŮŘEK, Jaroslav. Co víme - nevíme - o Francii . [Zlín] : Absolventi Baťovy školy práce, 7. družina Mladých mužů 1940-1944, 2015. 46 stran .

SALIHBAŠIĆ, Amel. Bosna a Hercegovina : kompletní průvodce s bohatou fotodokumentací míst a tras : poznejte a užijte si přírodu a kulturu této země. 1. vydání. Vídeň : Amel Salihbašić, 2017. 206 stran . ISBN 978-80-270-1752-2.

SHOCART (FIRMA). Turistický lexikon Česko . 1. vyd. Zádveřice : SHOCart, 2005. 14, 684 s. SHOCart active. ISBN 80-7224-499-X (kroužková vazba).

SHOCART (FIRMA). Vodácký průvodce Česko : samostatné průvodce po vybraných řekách, podrobná kilometráž českých a moravských řek, bezpečnost, sjízdnost, obtížnost, vybavení na vodu, rady, návody, přehledné mapy. 1. vyd. Zádveřice : SHOCart, 2005. 1 sv. (různé stránkování) . SHOCart active. ISBN 80-7224-500-7 (kroužková vazba).

Turistická trasa UNESCO : město Kroměříž. Kroměříž : Město Kroměříž, [2012]. 1 složený list .

ZIKMUND, Miroslav. Století Miroslava Zikmunda . Vydání první. V Brně : Jota : PiranhaFilm, 2017. 429 stran . ISBN 978-80-7462-754-5.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BOUZEK, Jan. Vznik Evropy . Vyd. 1. Praha : Triton, 2013. 359 s., 40, 24 s. obr. příl. ISBN 978-80-7387-670-8 (váz.).

BRAVERMANOVÁ, Milena. Podoby a příběhy : portréty renesanční šlechty : katalog výstavy Praha, Šternberský palác říjen 2017 - únor 2018. 1. vydání. Kroměříž : Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži, 2017. 255 stran . ISBN 978-80-7480-081-8.

BUBENÍČEK, Oldřich. Motowander Česko : motorkářský průvodce. Část 1.,. Severozápadní Čechy . [Zlín] : MotoRoute s.r.o. pro Motowander s.r.o., [2017]. 127 stran . ISBN 978-80-904636-7-7.

ČERNOTÍK, Josef. Od pazourku k nanotechnologiím : 449 křižovatek v dějinách lidstva. Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 735 stran . ISBN 978-80-7553-398-2.

Hulín : město na křižovatkách. Vyd. 1. V Brně : Muzejní a vlastivědná společnost pro Město Hulín, 2014. 391 s., [24] s. obr. příl. Vlastivědná knihovna moravská ; sv. 99. ISBN 978-80-7275-098-6.

KMENT, Jan. Primátoři, purkmistři, starostové města Uherský Brod . Uherský Brod : Jan Kment, 2017. 32 číslovaných stran .

KRAMÁŘOVÁ, Věra. Nezaváté stopy : několik pohledů do galerie zajímavých osobností spjatých s Otrokovicemi ve 20. a 21. století. Vydání první. [Otrokovice] : Město Otrokovice, 2017. 183 stran . ISBN 978-80-270-3203-7.

Městečko mých vzpomínek, aneb, Plkačky Leopolda Christa . 1. vydání. Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, 2017. 277 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87614-52-5.

PÁNEK, Marek. Z minulosti Prštného . Vydání první. Zlín-Prštné : Marek Pánek, 2017. 79 stran . ISBN 978-80-270-2981-5.

PAPRČKA, Milan. Brněnsko z nebe = Brněnsko from heaven. 1. vydání. Zlín : Malované mapy, s.r.o., 2016. 144 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87724-73-6.

PAPRČKA, Milan. Frýdecko-Místecko z nebe = Frýdek-Místek Region from heaven. 1. vydání. Zlín : CBS Nakladatelství s.r.o., 2017. 126 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-87724-91-0.

PAPRČKA, Milan. Severní Plzeňsko z nebe = North Plzeň Region from heaven. 1. vydání. Zlín : CBS Nakladatelství s.r.o., 2018. 126 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-88259-05-3.

PAPRČKA, Milan. Tachovsko z nebe = Tachov Region from heaven = Die Region Tachov aus der Vogelperspektive. 1. vydání. Zlín : CBS Nakladatelství s.r.o., 2017. 126 stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-87724-95-8.

PILÁT, Zdeněk. Od Derfle k Sadům : kapitoly z dějin obce. Vydání první. V Uherském Hradišti : SPLK, 2017. 250 stran . ISBN 978-80-903098-7-6.

POKLUDA, Zdeněk. Kapitoly ze starších dějin Svatobořic a Mistřína . 1. vydání. Svatobořice-Mistřín : obec Svatobořice-Mistřín, 2017. 62 stran . ISBN 978-80-270-2607-4.

Prusové v Brně ; Baťa v Brně ; Začátky létání v Brně ; Historie ulice Anenské. Vydání první. Brno : Nakladatelství "Josef Filip, založeno 1938", 2017. 151 stran . Brno - město, lidé, události = Brünn - Stadt, Menschen, Ereignisse ; díl 8. ISBN 978-80-906349-4-7.

SCHEUFLER, Pavel. 100 pohledů na Česko . 1. vydání. V Brně : CPress, 2017. 308 stran . ISBN 978-80-264-1626-5.

TRLICA, Miroslav. Francova Lhota : okres Vsetín, Zlínský kraj. První vydání. Francova Lhota : Irena Kopecká, 2017. 219 stran . ISBN 978-80-905656-5-4.

Uctění památky všech obětí druhé světové války s ukázkou boje : Březnice 26.-27. května 2017. [Březnice] : [obec Březnice], 2017. 27 stran .

WICHTERLE, Otto. Vzpomínky . 1. vyd. Praha : Evropský kulturní klub, 1992. 261 s. ;. ISBN 80-85212-23-4 (Evropský kulturní klub brož.).

ZDENĚK, Martin. Pomezní loudové, aneb, Pomalé objetí české krásky . Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2017. 166 stran . ISBN 978-80-7490-181-2.

^ nahoru ^


9. Hudba

HOLOMÁČ, Josef. Fenomén Argema : kompletní ilustrovaná monografie. [Praha] : Marphol Media Production s.r.o., 2017. 287 stran . ISBN 978-80-270-2638-8.

MILDES, Miloš Rudolf. Bylo nebylo, aneb, Malá skvrna na trenýrkách východočeského undergroundu . [Holešov] : Tigris, spol. s r.o., 2017. 332 stran . ISBN 978-80-7490-183-6.

PETRŮ, Josef. Jarmila Šuláková : obyčejná valašská cérka. 1. vydání. [Česko] : [Silvia Hrachová], 2016. 167 stran . ISBN 978-80-270-0662-5.

SVÍTIVÝ, Eduard. Punk not dead . 3. vydání. Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2018. 195 stran, 17 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7490-192-8.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

BAUMRUKOVÁ, Irena. English in nursing : case studies = Angličtina v ošetřovatelství : kazuistiky. První vydání. Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2017. 372 stran ;. ISBN 978-80-7490-165-2.

FROM THEORY TO PRACTICE (KONFERENCE). From Theory to Practice 2015 : proceedings of the seventh international conference on Anglophone studies : September 3-4, 2015 : Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic. First edition. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. 221 stran ;. Zlín proceedings in humanities, volume 7. ISBN 978-80-7454-633-4.

OULEHLA, Milan. Moderni kryptografie : průvodce světem šifrování. [Praha] : IFP Publishing, 2017. 186 stran . ISBN 978-80-87383-67-4.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

KLÁN, Petr. Čtyři složky : kniha vědeckého výzkumu. Vydání druhé, rozšířené. Holešov : Tigris, 2018. 166 stran . ISBN 978-80-7490-185-0.

KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFŮ. Mezníky bibliografie : u příležitosti konání 20. kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů. V Brně : Moravská zemská knihovna, 2017. 228 stran . ISBN 978-80-7051-228-9.

Muzeum & identita : etnologické pohledy. Vydání první. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2016. 231 stran . ISBN 978-80-87210-59-8.

SAADOUNI, Štěpánka. České záhady : naše Akta X. Vydání 1. Bílovice : Černý Drak, 2017. 195 stran . Tajemné jsoucno. ISBN 978-80-906481-6-6.

SLABIŇÁK, Oldřich. Jubilejní sborník vlastivědného muzea v Bojkovicích : 1931-1961. Bojkovice : Vlastivědné muzeum, 1962. 53, [2] s.

Uchováno budoucím generacím : devadesát let sbírkotvorné činnosti Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Vydání první. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2015. 335 stran . ISBN 978-80-87210-51-2.

^ nahoru ^


13. Matematika

SOUSEDÍK, Prokop. Je matematika věda? : mezi formalismem a strukturalismem. Vydání 1. V Praze : Triton, 2017. 183 stran ;. ISBN 978-80-7553-511-5.

Učím se počítat : nakresli a setři = Učím sa počítať : nakresli a zotri. [Česko] : [nakladatel není známý], [2016?]. 16 stran . ISBN 978-80-87752-43-2.

ZEDNÍK, Josef. Lineární algebra zaměřená na geometrii a ekonomii . Vyd. 5. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. 114 s. ;. ISBN 978-80-7318-348-6.

^ nahoru ^


14. Lékařství

BOŘUTOVÁ, Štěpánka. 100 let Sboru dobrovolných hasičů v Liptále : 1905-2005. [Liptál : Sbor dobrovolných hasičů Liptál, 2005]. [16] s. ISBN 80-239-8301-6 (v knize neuvedeno brož.).

KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K REHABILITACI DÍTĚTE (KONFERENCE). Komplexní přístup k rehabilitaci dítěte : 27. října 2017, Hotel Duo, Praha 9. 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 98 stran . ISBN 978-80-7553-453-8.

KOSEK, Jan. Nedieta . 1. vydání. [Česko] : [Jan Kosek], 2017. 99 stran . ISBN 978-80-270-3082-8.

Léčení a léčitelství v lidové tradici . Vydání první. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2015. 335 stran . ISBN 978-80-87671-22-1.

Paliativní péče v kardiologii : racionální přístup u pacientů v pokročilé fázi kardiologických onemocnění. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 271 stran . ISBN 978-80-7553-481-1.

PETRÁKOVÁ, Blanka. Obrázky z lázní : Luhačovice před 100 lety objektivem Brunera-Dvořáka = Bilder aus dem Bad : Luhačovice vor 100 Jahren durch die Linse von Bruner-Dvořák. První vydání. Ve Zlíně : Archa, 2017. 135 stran . Varia ; svazek 4. ISBN 978-80-87545-56-0.

WASHINGTON, Harriet A. Doba jedová 8. Infekční šílenství : vakcíny, antibiotika, autismus, schizofrenie, viry . 1. vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 284 stran . ISBN 978-80-7553-343-2.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

DÚBRAVČÍK, Jan. 60. výročí založení leteckého útvaru v Náměšti nad Oslavou : (1956-2016) : 22. základna vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou. 3., doplněné vydání. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, 2016. 95 stran . ISBN 978-80-7278-682-4.

HOMOLA, Zdeněk. Případ Světlana : proměny obrazu třetího odboje. [Praha] : Ústav pro studium totalitních režimů : Archiv bezpečnostních složek : Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, [2017]. 92 stran . ISBN 978-80-87912-77-5.

MAZOUROVÁ, Emilie. Dopisy za katrem : političtí vězni Staňkovického procesu. Zlín : Tigris, spol. s r.o., 2017. 60, xxiv stran ;. ISBN 978-80-7490-184-3.

SEKERKA, Bohuslav. Naše demokracie trochu jinak . Praha : Tigris, spol. s r.o., 2017. 470 stran ;. ISBN 978-80-7490-169-0.

Vede nás KSČ : Komunistická strana Československa na Gottwaldovsku v letech 1948-1976 : Met. materiál pro potřebu funkcionářského aktivu. Gottwaldov : OV KSČ, 1981. 119, [1] s. ;. ISBN (brož.).

^ nahoru ^


16. Právo

THAMM, Marianne. Alison : život nekončí : pravdivý příběh zázraků, naděje a vítězství nad lidskou brutalitou. Vydání 1. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 259 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . 13. komnata duše ; svazek č. 18. ISBN 978-80-7553-457-6.

^ nahoru ^


17. Psychologie

KINKOROVÁ, Zoša. Poselství věků . Praha : Eminent, 2002. 175 s. ISBN 80-7281-094-4.

KOSAČÍK, Tomáš. Promrhané dny : 86 400 vteřin každý den, které můžeš promarnit, nebo prožít. Vydání první. Ostrava : [Petr Kosačík], 2017. 217 stran . ISBN 978-80-270-2273-1.

^ nahoru ^


18. Sociologie

ALVAROVÁ, Alexandra. Průmysl lži : propaganda, konspirace a dezinformační válka. 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 247 stran ;. ISBN 978-80-7553-492-7.

SCHLAFFER, Hannelore. City : život v ulicích plánovaného města. Zlín : Archa, 2016. 147 stran ;. a Architektura ; svazek sedmnáctý. ISBN 978-80-87545-48-5.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

DIAČIKOVÁ, Anna. Chemosvit : 80 rokov úspešnej cesty : 1934-2014. 1. vydanie. Svit : Chemosvit, 2014. 288 stran . ISBN 978-80-971804-3-0.

HOZA, Ignác. Potravinářská biochemie II. : pro studenty kombinované formy studia. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 150 s. Učební texty vysokých škol. ISBN 978-80-7318-496-4 (brož.).

JURÁŠKOVÁ, Olga. Voda pro všechny . První vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. 117 stran . ISBN 978-80-7454-684-6.

KOLMAČKA, Vít. Šindel - tradiční střešní krytina . 1. vydání. Praha : Národní památkový ústav, 2016. 71 stran . Odborné a metodické publikace ; svazek 85. ISBN 978-80-7480-066-5.

OSTŘANSKÁ, Ivana. Až přiletí čáp : kočárky ze sbírek Muzea regionu Valašsko : katalog historických dětských a loutkových kočárků z let 1890-1980. 1. vydání. Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, 2017. 166 stran . ISBN 978-80-87614-51-8.

RANSDORFOVÁ, Jarmila. Otrokovické mlýny a náhony . Otrokovice : město Otrokovice, odbor školství a kultury MěÚ, 2015. 18 stran . Otrokovice v čase.

SOBOTKA, Richard. Jan Kantorek - továrna na kůže : historie koželužství v Rožnově pod Radhoštěm. Vydání první. [Ostrava] : Žár, 2018. 70 stran, 7 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7590-002-9.

ŠTÝBROVÁ, Miroslava. Docela obyčejné boty : boty neobyčejně zvláštní. Vydání první. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2017. 262 stran . ISBN 978-80-87130-42-1.

ŠVECOVÁ, Michaela. Fitness recepty . První vydání. Brno : Ing. Michaela Švecová, 2017. 172 stran . ISBN 978-80-270-2624-1.

ÚLEHLOVÁ-TILSCHOVÁ, Marie. Česká strava lidová . 1. vyd. Praha : Triton, 2011. 444 s. ;. ISBN 978-80-7387-421-6 (váz.).

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

ASKWITH, Richard. Dnes trochu umřeme : vzestup a pád Emila Zátopka. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2017. 365 stran ;. ISBN 978-80-204-4188-1.

BARTOŠÍKOVÁ, Alena. Sportovní legendy ze Slovácka a Zlínska . [Veselí nad Moravou] : Alena Bartošíková, vydáno u vydavatelství Chludil, 2017. 111 stran .

BIRD, H. E. Mistrovské perly . [Ostrožská Nová Ves] : Galerie Dolmen, 2017. 127 stran . ISBN 978-80-87303-39-9.

ČIGORIN, Michail Ivanovič. Autoportrét . [Ostrožská Nová Ves] : Galerie Dolmen, 2017. 190 stran . ISBN 978-80-87303-40-5.

Historie turistiky ve Zlínském kraji . Vyd. 1. [Napajedla] : KČT oblast Valašsko-Chřiby, 2012. 104 s. ISBN 978-80-260-2211-4 (v knize neuvedeno brož.).

HOFFMANN, Professor,. Grecovy šachové partie . [Ostrožská Nová Ves] : Galerie Dolmen, 2017. 95 stran . ISBN 978-80-87303-41-2.

KAŇOVSKÝ, David. 100+1 "nejkrásnějších" studií, aneb, "Absolutní pohoda" . 2., upravené vydání. Náměšť nad Oslavou : vlastním nákladem David Kaňovský, 2017. 157 stran . ISBN 978-80-270-2622-7.

KMOCH, Hans. Rubinsteinovy šachové perly . [Ostrožská Nová Ves] : Galerie Dolmen, 2017. 223 stran . ISBN 978-80-87303-44-3.

LORENCOVÁ, Judita. Poznám, kdy mám dost? : jak se vyhnout syndromu přetrénování. První vydání. Holešov : Tigris, 2017. 58 stran . ISBN 978-80-7490-180-5.

MARÓCZY, Géza. Paul Morphy. Díl II. . [Ostrožská Nová Ves] : Galerie Dolmen, 2017. 179 stran . ISBN 978-80-87303-43-6.

MARÓCZY, Géza. Paul Morphy. Díl I. . [Ostrožská Nová Ves] : Galerie Dolmen, 2017. 171 stran . ISBN 978-80-87303-42-9.

ZEMEK, Stanislav. Jubilejní almanach k 50. výročí kopané v Nivnici . Nivnice : TJ JZD J. Dimitrova, 1982. 96 s.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

AUEROVÁ, Hana. Obrazy s příběhem = Paitings with a story. [Fryšták] : [Fine Art Publishers], [2015]. 36 stran . ISBN 978-80-260-9171-4.

BERANOVÁ, Věra. Průvodce po světě současné estetiky . Vydání první. Slušovice : Monument, 2017. 171 stran . ISBN 978-80-88143-13-0.

CASTELLUM RESURRECTIONIS (KONFERENCE). Castellum ressurectionis = Zámek opět vzkříšený : sborník odborné konference 13.-14.10.2015. 1. vydání. Holešov : Město Holešov, 2016. 184 stran . Knihovnička Holešovska ; 32 svazek. ISBN 978-80-270-3408-6.

FIŠEROVÁ, Lucia L. Moja kultúra : slovenská nová vlna vo fotografii 80. rokov = My culture : the Slovak new wave in photography of the 1980s. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. 46 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-616-7.

FLORIÁNOVÁ, Olga. Lidové stavby známé neznámé : Zlínský kraj - Uherskohradišťsko II. Druhé rozšířené vydání. [Zlín] : Zlínský kraj, 2017. 299 stran . ISBN 978-80-87671-32-0.

FORFEST. Festival Forfest Czech republic - Duchovní proudy v současném umění 2017 : možnosti mezinárodní spolupráce = opportunities for international cooperation. [Kroměříž] : [Umělecká iniciativa], [2017]. 65 stran ;. ISBN 978-80-906293-1-8.

CHMELAŘ, František. František Chmelař : malíř, který psal básně. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., Galerie Václava Chada ve Zlíně, 2017. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-906382-8-0.

JANATA, Michal. Velkoměsta v 19. a 20. století - křižovatky změn : urbanistické strategie v komparativní perspektivě. Zlín : Archa, 2016. 163 stran . a Architektura ; svazek 18. ISBN 978-80-87545-47-8.

KARFÍK, Vladimír. Prof. Ing. arch. Vladimír Karfík 1901-1996 : vzpomínky. 2. rozšířené vydání. Luhačovice : Atelier IM, 2017. 421 číslovaných stran, 9 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-85948-88-2.

KONEČNÝ, Michal. Zámek Buchlovice . Vydání první. Kroměříž : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, 2015. 171 stran . ISBN 978-80-87231-09-8.

KUPČÍKOVÁ, Miroslava. Zlín Design market 2017 : Zlínský zámek o.p.s. : Zlín Design : Galerie Václava Chada. 04. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2017. 1 složený list (8 stran) . ISBN 978-80-907038-0-3.

MARTYKÁNOVÁ, Marie. Jiří Karel Heřman (1892-1969) : ateliér plný pohody. 1. vydání. Uherské Hradiště : Muzejní spolek v Uherském Hradišti, z.s. ve spolupráci se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, p.o., 2017. 125 stran . ISBN 978-80-903728-3-2.

MATISSE, Henri. Henri Matisse : dopisy = lettres. První vydání. Zlín : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, [2017]. 127 stran . ISBN 978-80-87926-13-0.

Moravská gobelínová manufaktura ve Valašském Meziříčí 1898-1998 : dokumenty, texty, realizace. Valašské Meziříčí : Moravská gobelínová manufaktura, 1998. 40 s. ISBN (Brož.).

Na věčnou paměť, pro slávu a vážnost : renesanční aristokratická sídla v Čechách a na Moravě ve správě Národního památkového ústavu. Vydání první. [Brno] : Masarykova univerzita, 2017. 668 stran . ISBN 978-80-906899-2-3.

NIKL, Petr. Orbis pictus play Zlín : stálá expozice Magické komnaty Zlínský zámek. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2016. 1 list .

ODEHNAL, Petr. Hubert Gessner a (nejen) Valašské Klobouky . Vydání první. Valašské Klobouky : Muzejní spolek ve Valašských Kloboukách, 2017. 165 stran . ISBN 978-80-905408-6-6.

PETŘÍČEK, Radek. Výtvarná anatomie . [Napajedla] : [Radek Petříček], 2017. 140 stran . ISBN 978-80-270-0099-9.

Pod kůží Marsya : restaurátor a malíř František Sysel (1927-2013). 1. vydání. Olomouc : Muzeum umění Olomouc, 2017. 139 stran . ISBN 978-80-87231-42-5.

PROCHÁZKOVÁ, Jana. Po stopách současného českého umění = In the footsteps of contemporary czech art. Plzeň : Kultpro, z.s., 2017. 141 stran .

SCHMIDTOVÁ, Milada. Milada Schmidtová Čermáková : autoportréty a portréty. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., Galerie Václava Chada ve Zlíně, 2017. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-907038-1-0.

Staletí gobelínů v moravských a slezských sbírkách . Valašské Meziříčí : Moravská gobelínová manufaktura, 2005. 117 s. ISBN 80-239-5125-4 (váz.).

STANICKÝ, Petr. Petr Stanický : zpřítomnění. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., Galerie Václava Chada ve Zlíně, 2017. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-906382-9-7.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

Lidská práva a společensko-právní gramotnost : studijní materiály k výukovému modulu. Vyd. 1. Vsetín : Masarykova veřejná knihovna Vsetín, 2013. 113 s. ISBN 978-80-904967-6-7 (kroužková vazba).

MACHŮ, Eva. Identifikace a vzdělávání nadaných a talentovaných dětí - dobrá praxe pro Evropu . 1. vydání. Zlín : Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP, 2016. 71 stran ;. ISBN 978-80-906400-2-3.

PAVELČÍKOVÁ, Lenka. Zahrada plná dobrodružství : náměty pro celoroční činnost v mateřských školách. Uherské Hradiště : Dům dětí a mládeže, 2017. 56 stran . ISBN 978-80-270-2162-8.

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Annual activity report of Thomas Bata Univerity in Zlín 2016 . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2016. 95 stran ;. ISBN 978-80-7454-672-3.

WIEGEROVÁ, Adriana. The careers of young Czech university teachers : in the field of pedagogy. 1st edition. Zlín : Tomas Bata University, 2016. 130 stran . Pedagogy. ISBN 978-80-7454-631-0.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

JUŘENČÁK, Bohumil. Informatika pro ekonomy v příkladech . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 197 s. ISBN 80-7318-437-0 (brož.).

^ nahoru ^


24. Zemědělství

KOLAŘÍK, Josef. Almanach Českého svazu včelařů v Pozlovicích 1930-2010 . [Pozlovice] : Městys Pozlovice ve spolupráci s ČSV ZO Pozlovice, 2010. 42 stran .

KROMĚŘÍŽSKÉ MLÉKAŘSKÉ DNY (KONFERENCE). Kroměřížské mlékařské dny 2016 . Kroměříž : Kromilk, 2016. 110 stran .

KŘESADLOVÁ, Lenka. Květná zahrada v Kroměříži : podrobný průvodce unikátní zahradou : památka UNESCO. V Kroměříži : Národní památkový ústav, územní památková správa, 2015. 57 stran . ISBN 978-80-87231-32-6.

PAVELČÍKOVÁ, Lenka. Rok v zahradě : zápisník malého pozorovatele. Uherské Hradiště : Dům dětí a mládeže, 2017. 52 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-270-2163-5.

ŠKOLKAŘSKÉ DNY (SEMINÁŘ). Aktuální problematika školkařství ČR v roce 2018 : sborník příspěvků z odborného semináře Školkařské dny 2018 : Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, 10.-11. ledna 2018. Tečovice : Sdružení lesních školkařů ČR, z.s., 2018. 56 stran . ISBN 978-80-906781-1-8.

^ nahoru ^


Beletrie

BELÁSEK, Vasil D. Hadonoš. 2 . Vydání 1. [Holešov] : Tigris, spol. s r.o., 2017. 251 stran ;. ISBN 978-80-7490-177-5.

CATTON, Eleanor. Na scéně . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2011. 329 s. ;. Track ; sv. 27. ISBN 978-80-87497-10-4 (brož.).

CÍSAŘOVÁ, Jana. Mayové a Sirény . Vydání první. [Česko] : [nakladatel není známý], 2017. 127 stran . ISBN 978-80-7490-168-3.

CÍSAŘOVÁ, Jana. Mayové a Sirény . Vydání první. [Česko] : [nakladatel není známý], 2017. 263 stran . ISBN 978-80-7490-167-6.

COLEMAN, Loren L. Legendy o Kernovi. 3,. Písně vítězství . Vyd. 1. Praha : Triton, 2008. 353 s. Conan a jeho věk. ISBN 978-80-7387-083-6 (brož.).

COREY, James S. A. Expanze. Kniha šestá,. Popel Babylonu . Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 431 stran ;. Trifid ; svazek 568. ISBN 978-80-7553-397-5.

ĆWIEK, Jakub. Lhář. Kniha dvaapůltá,. Machinomania. . Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 173 stran ;. Trifid ; svazek 567. ISBN 978-80-7553-346-3.

HÁBA, Marcel. Stříbrná mlhovina : výbor poezie 1991-2017. Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2017. 228 stran ;. ISBN 978-80-7490-173-7.

HARTL, David. Lékaři z domu hrůzy . Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2017. 151 stran ;. ISBN 978-80-7490-170-6.

HEYM, Georg. Prokletí básníci německé poezie . Zlín: Archa, 2017. 137 stran . Poezie ; svazek 7. ISBN 978-80-87545-55-3.

IROVSKÝ, Jaroslav. Jak jsme slavili Velikonoce a další humoresky . Praha : Beletris, 2012. 91 s. ;. Joker ; sv. 2. ISBN 978-80-87105-39-9.

IROVSKÝ, Jaroslav. Krásy na mé vadě . V Praze : Jonathan Livingston, s.r.o., 2017. 83 stran . ISBN 978-80-7551-063-1.

IROVSKÝ, Jaroslav. O(byčejný) život . Praha : Jonathan Livingston, 2014. 182 s. ;. ISBN 978-80-87835-59-3.

IROVSKÝ, Jaroslav. Příběhy sráče . [Praha : Jonathan Livingston, 2013]. 191 s. ;. ISBN 978-80-86037-77-6.

Jak jsem se nestal agenturním zaměstnancem : almanach nejlepších prací 17. ročníku literární soutěže : XVII. Rožnovský fejeton a Klíček 2010. Rožnov pod Radhoštěm : T klub, 2010. [9] l. v deskách ;.

JÍCHA, Jan. Co vyprávěl netopýr : jednoduchá povídání o složitých věcech. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 172 stran . ISBN 978-80-7553-445-3.

Kde končí svět? : sborník vítězných prací literární soutěže dětských autorů Zlínského kraje 2016/2017. Vydání první. Kroměříž : Knihovna Kroměřížska - přísp. org., 2017. 76 stran . ISBN 978-80-86759-09-8.

KOČÍ, Michal. Lajkána . [Česko] : Whoosh Industries, [2012]. 124 s. ;. Kamikatze. ISBN 978-80-260-3508-4 (v knize neuvedeno brož.).

KOPECKÁ, Irena. Nikdy nejsi sám . První vydání. Francova Lhota : Irena Kopecká, 2017. 135 stran . ISBN 978-80-905656-4-7.

KOVANDA, Jaroslav. Třešňové týdny . [Zlín] : JáSám, 2018. 182 stran . ISBN 978-80-907157-0-7.

KOZEL, Petr. Jízdy (téměř) královské . I. vydání. [Vlčnov] : Obec Vlčnov, [2014]. 51 stran . ISBN 978-80-270-0320-4.

LIBOSVÁR, František. Myslivecké povídání z hor, pasek a kopanic . Vydání první. Třebíč : Akcent, 2017. 188 stran . ISBN 978-80-7497-221-8.

LOVECRAFT, H. P. Zjevení Cthulhu . Třetí vydání, (v Carcose vydání první). Kroměříž : Carcosa, 2017. 317 stran ;. ISBN 978-80-88243-06-9.

MACHAČ, Tomáš O. Co dochovala paměť a Veselé povídky a pohádky . Bystřice pod Hostýnem : Tomáš O. Machač, 2012. 91 s. ISBN (Brož.).

MACHALA, Libor. Smrt v záři neonů . Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 191 stran ;. Agent John Francis Kovář ; 39. ISBN 978-80-7553-459-0.

MAWER, Simon. Skleněný pokoj . Vyd. 2. Zlín : Kniha Zlín, 2012. 388 s. ;. Fleet ; sv. 10. ISBN 978-80-87497-14-2 (váz.).

MIKULÍK, Jiří. Gabriel Knox gamebook. Kniha třetí,. Dračí hrobka . První vydání. Holešov : Tigris, 2017. 400 stran, 2 nečíslované strany obrazových příloh . ISBN 978-80-7490-179-9.

Mladé čarodějky : sborník čarokrásných fantasy povídek. Vydání 1. Bílovice : Černý Drak, 2017. 307 stran . ISBN 978-80-906481-7-3.

NOSKOVÁ, Helena. O žábě Trubkohryzce a jiné pohádky . Holešov : Tigris, spol. s r.o., [2017]. 75 stran . ISBN 978-80-7490-163-8.

NOVÁKOVÁ, Zuzana. Modrý strom noci . Vydání první. Praha : Blok, 2016. 345 stran ;. Výbor z díla ; svazek 1. ISBN 978-80-86868-67-7.

NOVÁKOVÁ, Zuzana. Ticho včel . Vydání první. Praha : Blok, 2017. 304 stran ;. Výbor z díla ; svazek 2. ISBN 978-80-86868-71-4.

OHLSSON, Kristina. Hořící stromy . Vydání první. Praha : Kniha Zlin, 2017. 338 stran ;. Thrill ; svazek 11. ISBN 978-80-7473-588-2.

PERUMOV, Nikolaj Danilovič. Letopisy zlomu . Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 779 stran ;. Trifid ; svazek 559. ISBN 978-80-7553-263-3.

PETR, Pavel. Nic na sobě nemít . Vydání první. Zlín : Kniha Zlín, 2016. 64 stran ;. WALT. ISBN 978-80-7473-478-6.

POSPÍŠILOVÁ, Hana. Častokrát píšu o hovně, málokdy je to spisovně, i když to vždycky slušný není, přesto Vám přeju bezva čtení . [Holešov] : Tigris, spol. s r.o., 2017. 96 stran . ISBN 978-80-7490-171-3.

POSPÍŠILOVÁ, Hana. Letos to bude zas o druhým, protože jinak to neumím, zamáčknu slzy v tomto dílu, to kdybych na třetí nenašla sílu . [Holešov] : Tigris, spol. s r.o., 2017. 95 stran . ISBN 978-80-7490-172-0.

POULÍK, Petr. Rally all in . Praha : Beletris, 2016. 159 stran, 8 nečíslovaných listů obrazových příloh . ISBN 978-80-7520-083-9.

POULÍK, Petr. Rally forever . Vydání: 1. Praha : Beletris, 2017. 247 stran, 30 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7520-119-5.

PROCHÁZKA, Jiří Walker. Hvězdní honáci . 3. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 332 stran ;. Trifid ; svazek 563. ISBN 978-80-7553-311-1.

ROBINSON, Spider. Callahanovo tajemství . Vyd. 1. Praha : Triton, 2009. 235 s. ;. Trifid ; sv. 325. ISBN 978-80-7387-232-8 (brož.).

ROTHFUSS, Patrick. Strach moudrého muže : kronika Královraha, den druhý. Vydání druhé - dotisk. Praha : Argo : Triton, 2017. 997 stran ;. Fantastika ; 33. svazek. ISBN 978-80-257-0826-2.

SAČÍK, Jan. Pozdě býka honiti . Zlín : Tigris, 2012. 133 s. ;. ISBN 978-80-86062-57-0 (brož.).

SIMMONS, Dan. Hyperion . Vydání čtvrté, v nakladatelstvích Argo a Triton první. Praha : Argo : Triton, 2017. 472 stran ;. Fantastika ; 82. svazek. ISBN 978-80-257-2327-2.

SKALKA, Milan. Básně a básničky dvacátého prvního století . Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2017. 66 stran ;. ISBN 978-80-7490-174-4.

ŠTOLBOVÁ, Eva. Pravá žena . Vydání první. [Česko] : vydáno nákladem rodiny, [2017]. 251 stran . ISBN 978-80-270-2805-4.

ŠULEŘ, Oldřich. Chýrný valašský muzikant Jan Pelár . Vydání první. Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, 2017. 221 stran . ISBN 978-80-87614-49-5.

ŠULEŘ, Oldřich. Nic nalhaného, máloco pravda : pověsti z Valašska : pro čtenáře od 8 let. 1. vyd. Praha : Albatros, 1990. 143 s. ISBN (Váz.).

V cizí kůži : ve vlastní šťávě diamant v tuhnoucí lávě. [Zlín] : Medomet, [1992]. 48 stran .

VLACHOPULOSOVÁ, Lucie. Duhové přátelství . 1. vydání. [Česko] : Lucie Vlachopulosová, 2017. 91 stran . ISBN 978-80-260-8117-3.

VOŘECHOVÁ-VEJVODOVÁ, Marie. Hója, kravaři hója! . Zlín : Bohumil Siegel, 1945. [34] s. ;.

ZAHRADNÍKOVÁ, Markéta. Kryštofovy nebetyčné maléry . Vydání první. [Praha] : Argo : Triton, 2017. 273 stran . ISBN 978-80-257-2248-0.

ŽAMBOCH, Miroslav. Koniáš : na ostřích čepelí. 2. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 549 stran ;. Trifid ; svazek 573. ISBN 978-80-7553-474-3.

ŽAMBOCH, Miroslav. Koniáš : na ostřích čepelí. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 549 stran ;. Trifid ; svazek 569. ISBN 978-80-7553-426-2.

ŽAMBOCH, Miroslav. Prokletí legendy. II,. Hra gentlemanů . Vyd. 1. Praha : Ve spolupráci s EF vydalo nakl. Triton, 2008. 191 s. Agent John Francis Kovář ; 14. ISBN 978-80-7387-048-5 (brož.).

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně