Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Regionální novinky knižního fondu

Červenec- Září 2017


Naučná literatura | Beletrie


Naučná literatura

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání


1. Antropologie, etnografie

Lavička Václava Havla : Kroměříž 14. září 2016. Kroměříž : Klub UNESCO Kroměříž ve spolupráci s městem Kroměříží, 2016. 8 nečíslovaných stran .

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

HŮRKA, Karel. Brouci České a Slovenské republiky = Beetles of the Czech and Slovak Republics. 2. nezměněné vydání. Zlín : Kabourek, 2017. 390 stran . ISBN 978-80-86447-17-9.

Javornický hřeben : průvodce : naše společné přírodní a kulturní dědictví = Javornícky hrebeň : sprievodca : naše spoločné prírodné a kultúrne dedičstvo. Rožnov pod Radhoštěm : ZO ČSOP Salamandr, 2003. 80 s.

JONGEPIEROVÁ, Ivana. Integrated protection of rare butterfly species of non-forest habitats in the Czech Republic and Slovakia . Veselí nad Moravou : ZO ČSOP Bílé Karpaty, 2016. 21 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-906562-1-5.

JONGEPIEROVÁ, Ivana. Integrovaná ochrana vzácných druhů motýlů nelesních stanovišť v České republice a na Slovensku . 1. vydání. Veselí nad Moravou : ZO ČSOP Bílé Karpaty, 2016. 21 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-906562-0-8.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

Slovinský film a František Čáp . Vydání první. Bystřička : Pavel Kotrla - Klenov, 2017. 140 stran . ISBN 978-80-905649-2-3.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

HRBÁČEK, Pavel. Rozbor předběžných výsledků sčítání lidu, domů a bytů 1980 v okrese Gottwaldov . Gottwaldov : Okresní oddělení Českého statistického úřadu v Gottwaldově, 1980. 55 stran .

LORENC, Jiří. Rozpočtová skladba a účetnictví 2017 : pro územní samosprávné celky. Osmé vydání. Polešovice : M Lordy, 2017. 671 stran ;.

PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE (KONFERENCE). Mezinárodní konference Psychologie práce a organizace 2017 : pracovní potenciál a jeho proměny v čase : program konference, abstrakta. Vydání první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2017. 61 stran ;. ISBN 978-80-7454-655-6.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

KELLER, Timothy J. Modlitba : zkušenost posvátné úcty a důvěrného vztahu s Bohem. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 369 stran ;. Ruach ; sv. 9. ISBN 978-80-7553-251-0.

THOMAS, Gary. Posvátnost manželství : co když Bůh zamýšlel manželství spíše jako cestu ke svatosti než ke štěstí?. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 198 stran ;. ISBN 978-80-7553-229-9.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

OBŮRKOVÁ, Eva. Výlety s dětmi na jižní a východní Moravě . 1. vydání. Brno : CPress, 2017. 136 stran . Kam v České republice. ISBN 978-80-264-0145-2.

PAVELČÍK, Jan. Rodným krajem Jana Amose Komenského . Uherský Brod : Muzeum J.A. Komenského, 1960. 16 s. ;.

VENCÁLEK, Jaroslav. Slovensko-český cezhraničný región : genius loci. Vyd. 1. Prešov : Vydavateľstvo Prešovské univerzity, 2013. 423 s. ISBN 978-80-555-0862-7.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

DUTLI, Ralph. Milá olivo : malé dějiny jedné kultury. První vydání. Ve Zlíně : Archa, 2016. 106 stran ;. Edice moderních švýcarských autorů ; svazek 16. ISBN 978-80-87545-51-5.

Hlucké fotoalbum . Vydání první. Hluk : Město Hluk, 2017. 207 stran . ISBN 978-80-270-1604-4.

Koryčany. Vydání první. Koryčany : pro město Koryčany vydalo vydavatelství F.R.Z. agency s.r.o., 2017. 104 stran . ISBN 978-80-88131-21-2.

PAPRČKA, Milan. Brněnsko z nebe = Brněnsko from heaven. 1. vydání. Zlín : Malované mapy, s.r.o., 2016. 144 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87724-73-6.

PAPRČKA, Milan. Novojičínsko z nebe = Novojičínsko from heaven. 1. vydání. Zlín : CBS Nakladatelství s.r.o., 2017. 104 nečíslovaných stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-87724-75-0.

PAPRČKA, Milan. Ostravsko z nebe = Ostravsko from heaven. 1. vydání. Zlín : CBS Nakladatelství s.r.o., 2017. 124 nečíslovaných stran . Česko z nebe. ISBN 978-80-87724-83-5.

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Brumov-Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie . Vydání: první. [Česko] : Blanka Růžičková (Krystal) pro město Brumov-Bylnice, 2017. 32 stran . ISBN 978-80-87556-99-3.

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Tichov : kouzelná země. Vydání první. Valašské Meziříčí : Blanka Růžičková (Krystal) pro obec Tichov, 2017. 18 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-88556-01-5.

SVÁČEK, Libor. Zlín . Vydání 1. Český Krumlov : Vydavatelství MCU, s.r.o., 2017. 143 stran . ISBN 978-80-7339-323-6.

Tajemná místa Velké Moravy opět promlouvají = Tajomné miesta Veľkej Moravy opäť rozpravávajú : sborník sympozia. [Brezová pod Bradlom] : Občianske združenie Posledných desať, 2014. 38 s. ISBN 978-80-260-83221.

^ nahoru ^


9. Hudba

VEVERKOVÁ, Radka. Punk not dead ..dalších 25 let . Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2017. 251 stran . ISBN 978-80-7490-158-4.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

FROM THEORY TO PRACTICE (KONFERENCE). From Theory to Practice 2015 : proceedings of the seventh international conference on Anglophone studies : September 3-4, 2015 : Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic. First edition. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. 221 stran ;. Zlín proceedings in humanities, volume 7. ISBN 978-80-7454-633-4.

LITERÁRNÍ MYSTIFIKACE, ETNICKÉ MÝTY A JEJICH ÚLOHA PŘI FORMOVÁNÍ NÁRODNÍHO VĚDOMÍ. Literární mystifikace, etnické mýty a jejich úloha při formování národního vědomí : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 20.-21.10.2001. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 2001. 143 s. ;. Studie Slováckého muzea ; 6/2001. ISBN 80-86185-15-X.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

DOBISZ, Stephen W. Záhady a rozpory kolem nás : věda, víra a její učená filosofie, dějiny a pravdy vítězů. Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2017. 342 stran . ISBN 978-80-7490-156-0.

^ nahoru ^


14. Lékařství

HRABICA, Miroslav. Co nám tělo říká, aneb, Po stopách nemocí . 2. dopl. vyd. Otrokovice : Miroslav Hrabica, 2007. 447 s. ISBN 978-80-902322-7-3.

HUDÁK, Radovan. Memorix anatomy : entire human anatomy in English and Latin. 2nd edition. Praha : Triton, 2017. xvii, 611 stran . ISBN 978-80-7553-415-6.

KOSAČÍK, Tomáš. Břicháč Tom : jak jsem zhubl 27 kg a jak můžete i Vy! : jednoduché recepty do 30 minut. Vydání první. Zlín : [nakladatel není známý], 2015. 171 stran . ISBN 978-80-260-7860-9.

OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ KROMĚŘÍŽ. Almanach Sborů dobrovolných hasičů okresu Kroměříž. [Kroměříž] : OSH, 2017. 443 stran . ISBN 978-80-270-0685-4.

SEDLÁČKOVÁ, Eva. Zpráva o zdraví obyvatel Zlínského kraje . První vydání. Zlín : Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, 2016. 166 stran . ISBN 978-80-270-1597-9.

VELEMÍNSKÝ, Miloš. Dítě od početí do puberty : 1500 otázek a odpovědí. 4. vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 443 stran . ISBN 978-80-7553-148-3.

WOLYNN, Mark. Trauma - nechtěné dědictví : jak nás formuje zděděné rodinné trauma a jak je překonat. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 238 stran ;. ISBN 978-80-7553-129-2.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

KINGSLEY, Patrick. Nová Odyssea : příběh uprchlické krize v Evropě. Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2017. 333 stran . Tema ; svazek 25. ISBN 978-80-7473-519-6.

^ nahoru ^


16. Právo

HRADIL, Petr. Právo pro gymnázia, obchodní akademie, střední a vyšší odborné školy : podle právního stavu k 1.1.2017. Valašské Klobouky : Petr Hradil, 2017. 448 stran . ISBN 978-80-270-2590-9.

HRADIL, Petr. Základy práva pro střední školy : podle právního stavu k 1.1.2017. Valašské Klobouky : Petr Hradil, 2017. 192 stran ;. ISBN 978-80-270-2591-6.

NEDBÁLEK, Karel. Újma, škoda v ČR a SR : praktický nástin výpočtu : monografie. Vydání první. ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta aplikované informatiky, 2017. 153 stran . ISBN 978-80-88143-11-6.

^ nahoru ^


17. Psychologie

ZAVADILOVÁ, Helena. Léčivé modlitby světla . Vydání první. Zlín : Carusell, [2016]. 154 stran ;. Sebeléčení světlem. ISBN 978-80-904155-2-2.

^ nahoru ^


18. Sociologie

Katalog poskytovatelů sociálních služeb : průvodce sociálními (a souvisejícími) službami ve Zlíně. duben 2017 . Vydání osmnácté. Zlín : Centrum služeb postiženým Zlín, o.p.s., 2017. 96 stran ;.

KLUB UNESCO KROMĚŘÍŽ. Klub UNESCO Kroměříž 25 let od založení : 1991-2016. Kroměříž : Klub UNESCO Kroměříž, 2016. 12 nečíslovaných stran .

MILLER, Alice. Na počátku byla výchova : neopakujte chyby svých rodičů. 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 298 stran ;. ISBN 978-80-7553-304-3.

ZLÍNSKÝ, Antonín. Námořník Šimon Chvilíček a jeho rodina . Vydání první. [Česko] : [nakladatel není známý], [2017]. 149 stran .

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

DUCHÁČEK, Vratislav. Antidegradanty . Zlín : Česká společnost průmyslové chemie, místní pobočka Gumárenská skupina, [2017]. 227 stran ;. ISBN 978-80-02-02729-4.

KADLČÍK, Josef. Vzpomínky seniora ze Slovácka . Vydání první. [Česko] : [nakladatel není známý], [2017]. 139 stran . ISBN 978-80-270-2313-4.

MAŠLÁŇ, Pavel. Zbrojovka a město . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, 2017. 47 stran . ISBN 978-80-87614-50-1.

SEMINÁŘ HISTORIE ODÍVÁNÍ. Sborník Semináře historie odívání 2011. Díl čtvrtý . 1. vyd. Zlín : Tigris, 2011. 196 s. Seminář historie odívání ; sv. 4. ISBN 978-80-86062365.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

KAŇOVSKÝ, David. Chybami se šachista učí . 1. vydání. Náměšť nad Oslavou : vlastním nákladem, 2017. 166 stran . ISBN 978-80-270-1883-3.

PORAZIL, Daniel. Žlutomodrá rally, aneb, Svědectví doby = Yellow blue rally, o,r testimony time. Vydání první. Mladá Boleslav : Daniel Porazil - PeopleForRally, 2017. 595 stran . ISBN 978-80-906660-1-6.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

MĚŠŤÁNEK, Tomáš. Tomáš Měšťánek : můj život v Česku. Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 2017. 48 stran . ISBN 978-80-85945-75-1.

NIKL, Petr. Jinotaje opic . První vydání. Praha : Meander, 2017. 119 stran . Modrý slon ; 118. svazek. ISBN 978-80-7558-012-2.

Pod kůží Marsya : restaurátor a malíř František Sysel (1927-2013). 1. vydání. Olomouc : Muzeum umění Olomouc, 2017. 139 stran . ISBN 978-80-87231-42-5.

PŘIKRYL, Josef. Morkovští košikáři . Morkovice : Zadrev - okresní průmyslový podnik, 1968. 96 s. Zajímavosti z Morkovska ; č. 3.

ŠVABINSKÝ, Max. Prázdniny 1921 . Praha : Jan Štenc, 1921. 30 s., [34] l. obr. příl. ;.

ZLIN DESIGN WEEK. Omezení : Zlin Design Week. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, fakulta multimediálních komunikací, 2017. 22 stran .

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

Inspiromat: Pohybové hry pro rozvoj sociálních dovedností dětí . Vydání: první. Zlín : Nakladatelství univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. 93 stran ;. Pedagogika.

PAVELČÍKOVÁ, Lenka. Objevujeme a pozorujeme přírodu se skřítkem Lískáčkem : náměty na činnosti s dětmi do 8 let. 1. vydání. [Vsetín] : Líska, z.s., [2016]. 114 stran . Oříšek. ISBN 978-80-270-0874-2.

SOBOTKA, Richard. Emanuel Vencl : ohlédnutí za životem a prací národohospodáře, zemědělského pedagoga a poslance. 1. vydání. Rožnov pod Radhoštěm : Střední ekonomická škola zemědělská a prírodovědná v Rožnově pod Radhoštěm, 2017. 137 stran . ISBN 978-80-270-1912-0.

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Výroční zpráva o činnosti 2016 . 1. vydání. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2017. 91 stran ;. ISBN 978-80-7454-651-8.

VACULÍK, Martin. Výukové vymalovánky. 3.,. Téma: Třídíme odpady. A proč? . Zlín : Martin Vaculík, 2016. 22 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-270-1112-4.

WIEGEROVÁ, Adriana. The careers of young Czech university teachers : in the field of pedagogy. 1st edition. Zlín : Tomas Bata University, 2016. 130 stran . Pedagogy. ISBN 978-80-7454-631-0.

^ nahoru ^


Beletrie

ACHLEITNER, Friedrich. Historky před spaním . První vydání. Ve Zlíně : Archa, 2017. 161 stran ;. Edice moderních rakouských autorů ; svazek 16. ISBN 978-80-87545-53-9.

ASIMOV, Janet. Norbyho další tajemství . Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 194 stran . ISBN 978-80-7553-123-0.

BOBÁK, Jindřich František. Když se řekne láska . Vydání první. Brno : Tribun EU, s.r.o., 2017. 123 stran . Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-263-1188-1.

BOBÁK, Jindřich František. Skvělé prázdniny v Píči . V Tribunu EU vydání první. Brno : Tribun EU, 2015. 120 stran ;. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-263-0897-3.

BROOKES, Adam. Noční dravec . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2017. 415 stran ;. ISBN 978-80-7473-527-1.

DOUBEK, Eduard. Na Sázavě : pověsti z Ledečska a Světelska. 1. vydání. V Praze : Triton, 2017. 107 stran . ISBN 978-80-7553-302-9.

GAVENČIAKOVÁ, Renata. Pozor, kouše! . Vydání první. Slušovice : Monument, 2017. 260 stran ;. ISBN 978-80-88143-09-3.

GRATOWA, Julita. Báječný den závodníka Patrička . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2017. 30 nečíslovaných stran . Originální knihy. ISBN 978-80-88116-57-8.

GRATOWA, Julita. Markéta Dostálková - moje jméno . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2017. 45 nečíslovaných stran . Originální knihy. ISBN 978-80-88116-17-2.

GRATOWA, Julita. Matyáš Kubín - moje jméno . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2017. 33 nečíslovaných stran . Originální knihy. ISBN 978-80-88116-22-6.

HEJCMAN, Pavel. Cesty knížecí . 1. vyd. Gottwaldov : Krajské nakladatelství, 1960. 337 s.

HORKÝ, Otakar. Sestřička Poezie : (výbor z díla). Vyd. 1. Uherské Hradiště : Pro Klub kultury vydalo nakl. Refugium Velehrad-Roma, 1999. 215 s . ISBN 80-86045-36-6.

KOPCOVÁ, Gabriela. Jirkova cesta vesmírem . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, [2016]. 46 stran . Originální knihy. ISBN 978-80-88116-41-7.

KOPCOVÁ, Gabriela. Štěpánka objevuje planety . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2017. 47 stran . Originální knihy. ISBN 978-80-88116-40-0.

MAKOVÝ, Janek. Prvkotiny ve fotografiích Janka Makového a poezii Miloše Vavrečky. [Vysoké Mýto] : [Jan Talášek], 2016. 56 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-260-9853-9.

MORRIS, William. Příběh o Třpytivé rovině . Vydání 1. Bílovice : Černý Drak, 2016. 148 stran . Základní kameny fantasy. ISBN 978-80-906481-3-5.

NOR, A. C. Buclaté městečko : [Norův feuilleton .. z knihy Putování na dluh, vydané nakladatelstvím Sfinx v Praze .. k II. schůzce mor. bibliofilů v Kroměříži 1929]. V Kroměříži : s.n., 1929. 17, [II] s. ;.

O poklad strýca Juráša 20162017 : sborník dětských literárních a výtvarných prací okresu Vsetín s tématy "Můj domov, moje město, můj svět" - Vsetín, Valašské Meziříčí, "Rožnove, Rožnove, mnoho roků máš" - Rožnov pod Radhoštěm. Vydání první. Vsetín : Masarykova veřejná knihovna Vsetín, 2017. 66 stran . ISBN 978-80-87991-06-0.

ODEHNAL, Ivo. Hnízdo srdce : výbor z básní věnovaných rodnému městu Valašské Klobouky a valašské krajině. Vydání první. Brno : Tribun EU, 2017. 99 stran . ISBN 978-80-263-1181-2.

PETR, Pavel. Nic na sobě nemít . Vydání první. Zlín : Kniha Zlín, 2016. 64 stran ;. WALT. ISBN 978-80-7473-478-6.

PFLUGFELDER, Bob. Nick a Tesla a super kyborgská rukavice : záhadný příběh, v němž hraje velkou roli rukavice, která bliká, pípá a umí nahrávat hlas - a kterou si klidně můžete vyrobit vlastními silami. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 264 stran . ISBN 978-80-7553-317-3.

Píšu povídky, píšu básně.., aneb, Co se u nás vypráví : sborníček prací dětí z literární a výtvarné soutěže k 760. výročí založení královské ho města Uherské Hradiště. Uherské Hradiště : Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti, 2017. 40 stran .

POLÁCH, Bohumír. Švýcarský Robinson . Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 393 stran, 10 nečíslovaných listů obrazových příloh . ISBN 978-80-7553-256-5.

POTUŽNÍKOVÁ, Jana. Klárka a kouzelný sen . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2017. 40 stran . Originální knihy. ISBN 978-80-88116-42-4.

POTUŽNÍKOVÁ, Jana. Vojtova kouzelná noc . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2017. 40 stran . Originální knihy. ISBN 978-80-88116-43-1.

PRIBILINCOVÁ, Michaela. Baťovídky : příběh medvěda Toma = Baťoviedky : príbeh medveďa Toma. Vydání: první. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2017. 114, 114 stran . ISBN 978-80-906540-2-0.

STASIUK, Andrzej. Východ . Vydání první. Zlín : KNIHA ZLIN, 2017. 222 stran ;. FLEET ; svazek 114. ISBN 978-80-7473-531-8.

STRNAD, David. Lazarus. Na cestě po Galaxii . Vydání první. Slušovice : Miroslav Tomšů - Nakladatelství Monument, 2015. 259 stran . ISBN 978-80-88143-00-0.

SURÝ, Jan. Tož tak ide svět.. podruhé . Vydání první. [Rožnov pod Radhoštěm] : Jan Surý, 2017. 109 stran . ISBN 978-80-270-2177-2.

VAJGANTOVÁ, Helena. Míjení času . Vyd. 1. Praha : Q-art, 1997. 138 s. ISBN 80-900997-2-6.

VALENTA, Edvard. Žít ještě jednou . V ČR 1. vyd. Praha : Akropolis, 2000. 275 s. ;. ISBN 80-85770-87-3.

VAVRUŠA, Martin. Ztracené Legendy. Díl 3.,. Aryvův odkaz . 1. vydání. Otrokovice : Martin Vavruša, [2017]. 259 stran ;. ISBN 978-80-270-2369-1.

VONDROVIC, Tomáš. Když ještě chodil Pán Ježíš s Petrem po světě : české lidové pohádky. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 65 stran . Laskavé čtení. ISBN 978-80-7553-239-8.

VORÁLKOVÁ, Monika. Krev nejmocnějších . Vydání 1. Bílovice : Černý Drak, 2017. 423 stran . Epic fantasy. ISBN 978-80-906481-4-2.

WINKLER, Josef. Matka a tužka . První vydání. Ve Zlíně : Archa, 2017. 105 stran ;. Edice moderních rakouských autorů ; svazek 15. ISBN 978-80-87545-52-2.

WINKLER, Josef. Natura morta : (římská novela). 1. vyd. Ve Zlíně : Archa, 2011. 93 s. ;. Edice moderních rakouských autorů ; sv. 4. ISBN 978-80-87545-00-3 (brož.).

ZAPLETALOVÁ, Marta. Bez lásky to nejde . [Holešov] : Paradox, [2017]. 218 stran ;. ISBN 978-80-901460-1-3.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně