Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Regionální novinky knižního fondu

Duben- Červen 2017


Naučná literatura | Beletrie


Naučná literatura

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání


1. Antropologie, etnografie

MALOVANÝ, Jakub. Sedmnáct . První vydání. Vizovice : Lípa, 2017. 170 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87206-65-2.

STEJSKAL, Štěpán. Punk v obrazech : subkulturní čs. scéna 1983-2007 objektivem Štěpána Stejskala. Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2017. 203 stran . ISBN 978-80-7490-149-2.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

SMITH, Jeffrey M. Doba jedová 5. Geneticky modifikované potraviny . 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 525 stran ;. ISBN 978-80-7387-924-2.

UŘIČÁŘ, Jan. Zásady péče o významné druhy motýlů Bílých Karpat . 1. vydání. Veselí nad Moravou : Český svaz ochránců přírody, ZO ČSOP Bílé Karpaty, 2016. 51 stran . ISBN 978-80-903444-9-5.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

António José da Silva, zvaný Žid, Válka mezi rozmarýnem a majoránkou . Zlín : Městské divadlo Zlín, 2005. 90 stran .

Městské divadlo Zlín 2005-2006 : jubilejní 60. sezona. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2006. 95 s.

MĚSTSKÉ DIVADLO ZLÍN. Městské divadlo Zlín 20062007 : 40. výročí otevření nové divadelní budovy ve Zlíně. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2007. 98 s.

ŠEVCŮ, Petra. Malá scéna Zlín : 40 let : [1969-2009]. Zlín : Alisa Group, 2009. 128 s. ISBN 978-80-903965-1-7 (brož.).

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BAŤA, Tomáš. Zámožnost všem . 7. vydání. Zlín : Pavel Krejčíř ve spolupráci s Klubem ABŠ, 2015. 61 stran . ISBN 978-80-906190-0-5.

HÁJKOVÁ, Petra. Barevný rozjezd podnikání . Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2017. 49 stran ;. ISBN 978-80-7490-150-8.

HÁJKOVÁ, Petra. Colourful start-up business . Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2017. 41 stran ;. ISBN 978-80-7490-151-5.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON FINANCE AND ECONOMICS. Proceedings of the 3rd International Conference on Finance and Economics 2016 : June 15th-17th, 2016 : Ho Chi Minh City, Vietnam. Zlín : Tomas Bata University in Zlin (Czech Republic) in cooperation with: Ton Duc Thang University (Vietnam), The Institute of Chartered Accountants in England and Wales, 2016. 806 stran ;.

JEMELKA, Martin. Tovární města Baťova koncernu : evropská kapitola globální expanze. Vydání 1. Praha : Academia, 2016. 910 stran . Šťastné zítřky ; sv. 24. ISBN 978-80-200-2635-4.

Obce slovem a číslem : průvodce okresem Uherské Hradiště. Uherské Hradiště : Okresní oddělení Českého statistického úřadu Uherské Hradiště, 1983. 160 s. ;.

RYBKA, Zdeněk. Základní zásady Baťova systému řízení . Čtvrté vydání. Zlín : Fosfa a.s. : Nadace Tomáše Bati : Klub absolventů Baťovy školy práce, 2016. 134 stran . ISBN 978-80-906540-1-3.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

GRAUBNER, Jan. Chci být opravdovým křesťanem : pomůcka duchovního doprovázení. Vydání druhé. [Zlín] : Časopis Nezbeda a Cvrček, o.p.s., 2016. 75 stran . ISBN 978-80-906564-1-3.

CHINMOY, šrí,. Dobrodružství života : o józe, meditaci a umění šťastného žití. První vydání. [Zlín] : Madal Bal, 2017. 143 stran . ISBN 978-80-86581-83-5.

JOHNSTON, Rónán. Cesta chvály a uctívání : důvěra, odevzdání, víra a přijetí. Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 146 stran ;. ISBN 978-80-7553-069-1.

KELLER, Timothy J. Modlitba : zkušenost posvátné úcty a důvěrného vztahu s Bohem. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 369 stran ;. Ruach ; sv. 9. ISBN 978-80-7553-251-0.

MACINTYRE, David Martin. Skrytý modlitební život : krev křesťanského života. Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 190 stran ;. ISBN 978-80-7553-223-7.

NOSKOVÁ, Zdislava. Eliška Pretschnerová a Duch Svatý : setkání se Služebnicí Boží sestrou Eliškou Pretschnerovou skrze katecheze papeže Františka o darech Ducha Svatého. Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 65 stran . ISBN 978-80-7553-351-7.

PIŤHA, Petr. Sono venuta per servirvi : la vita di suor M. Eliška Pretschnerová, OSF. Vydání první. Praha : Triton, 2017. 230 stran, xii stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7553-306-7.

THOMAS, Gary. Posvátnost manželství : co když Bůh zamýšlel manželství spíše jako cestu ke svatosti než ke štěstí?. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 198 stran ;. ISBN 978-80-7553-229-9.

WARINER, Ruth. Skřípot štěrku : vyrůstala jsem mezi mormony. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 326 stran . 13. komnata duše ; svazek č. 15. ISBN 978-80-7553-151-3.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

JÍCHA, Jan. Španělsko . Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 63 stran . (Ne)průvodce. ISBN 978-80-7553-330-2.

Stanislav Škulina - šestkrát v Africe . Zlín : Klub H+Z , [2008?]. [24] s. ISBN 978-80-904197-0-4 (brož.).

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

A 60 : 1950-2010 : Státní okresní archiv Zlín. Vyd. 1. Zlín : Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, 2010. 77 s. ISBN 978-80-86931-54-8 (brož.).

BUDIL, Ivo T. Dějiny Skandinávie . 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton : Metropolitan University Prague Press, 2017. 498 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7553-228-2.

CÍLEK, Roman. Trýznivý soumrak bohů : duben a květen 1945: cestu "třetí říše" k porážce lemovaly zločiny. Nymburk : Vega-L, 2017. 140 stran . ISBN 978-80-88072-25-6.

GOES, Peter. Cesta časem . Vydání první. Zlín : Kniha Zlín, 2017. 71 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7473-524-0.

HOLUB, Václav. Civilizace starověkého Egypta a Mezopotamie . Druhé vydání. [Holešov] : Tigris, spol. s r.o., 2017. 233 stran . ISBN 978-80-7490-142-3.

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Brumov-Bylnice, Svatý Štěpán, Sidonie . Vydání: první. [Česko] : Blanka Růžičková (Krystal) pro město Brumov-Bylnice, 2017. 32 stran . ISBN 978-80-87556-99-3.

SMRČKA, Jiří. Meziříčské zvony . Vydání první. Valašské Meziříčí : Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí o.s., 2016. 60 stran . Sborník Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí ; číslo 21. ISBN 978-80-270-1330-2.

ZETĚK, Jan. Zádveřice-Raková : osudy obce na Valašsku : vlastivědná studie. Vyd. 1. Zádveřice-Raková : Obec Zádveřice-Raková, 2011. 509 s. ISBN 978-80-254-8010-6 (váz.).

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

BAUMRUKOVÁ, Irena. Dentistry : English for dental practice : textbook and exercisebook = Stomatologie : angličtina pro zubní praxi : učebnice a cvičebnice. II. vydání. Holešov : Tigris, 2017. 263 stran ;. ISBN 978-80-7490-144-7.

BAUMRUKOVÁ, Irena. English in urgent care medicine = Angličtina v urgentní medicíně. 2 . Druhé vydání. Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2017. 541 stran ;. ISBN 978-80-7490-143-0.

BAUMRUKOVÁ, Irena. English in urgent care medicine = Angličtina v urgentní medicíně. 3 . Druhé vydání. Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2017. 366 stran ;. ISBN 978-80-7490-148-5.

Bibliografie prací Josefa Filipce za léta 1948-2003 . Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, 2015. 24 s. Lingvistická bibliografie. Menší řada ; sv. 17. ISBN 978-80-86496-85-6.

BOBÁK, Jindřich František. Nelze zapomenout . Vydání první. Brno : Tribun EU, 2016. 156 stran ;. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-263-1082-2.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

KRAUS, Ivo. Vědci, vynálezci a podnikatelé v Českých zemích. Svazek druhý,. Škoda, Křižík, Kolben, Klement, Baťa . Praha : Jonathan Livingston, s.r.o., 2017. 209 stran . ISBN 978-80-7551-036-5.

^ nahoru ^


14. Lékařství

FINLAY, B. Brett. Doba jedová 6. Špína, hygiena, imunita, alergie . 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 295 stran ;. ISBN 978-80-7553-258-9.

HOŘEJŠÍ, Václav. Základy imunologie . 6., aktualizované vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 297 stran . ISBN 978-80-7553-250-3.

HRADILOVÁ, Ladislava. Valaši, salaše a žinčičné lázeňství v kraji pod Hostýnem . Vydání první. [Bystřice pod Hostýnem] : Město Bystřice pod Hostýnem, 2017. 75 stran . Edice Zpravodaje města Bystřice pod Hostýnem,. ISBN 978-80-906209-0-2.

STODŮLKA, Pavel. 10 let oční kliniky Gemini : Gemini oční klinika - 10 let péče o zrak. Vyd. 1. Průhonice : Gemini oční centrum, 2014. 110 s. ISBN 978-80-260-6191-5 (váz.).

TAYLOR, Cory. Budete mi chybět, až tady nebudu : statečný boj s rakovinou a touhou všechno vzdát. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 130 stran ;. 13. komnata duše ; svazek č. 17. ISBN 978-80-7553-257-2.

TICHÝ, Miroslav. Funkční diagnostika pohybového aparátu . 2. vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 94 stran . ISBN 978-80-7553-307-4.

VELEMÍNSKÝ, Miloš. Dítě od početí do puberty : 1500 otázek a odpovědí. 4. vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 443 stran . ISBN 978-80-7553-148-3.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

KINGSLEY, Patrick. Nová Odyssea : příběh uprchlické krize v Evropě. Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2017. 333 stran . Tema ; svazek 25. ISBN 978-80-7473-519-6.

^ nahoru ^


17. Psychologie

VÍTŮV, Dana. Sebejistou ženou krok po kroku, aneb, Probuď v sobě sebe . Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2017. 101 stran ;. ISBN 978-80-7490-146-1.

ZRZAVÝ, Jan. Proč se lidé zabíjejí : evoluční okno do lidské duše. 2., přepracované vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 137 stran ;. ISBN 978-80-7553-221-3.

^ nahoru ^


18. Sociologie

MILLER, Alice. Na počátku byla výchova : neopakujte chyby svých rodičů. 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 298 stran ;. ISBN 978-80-7553-304-3.

NĚMCOVÁ, Leona. Praxe dlouhodobých poradenských a seberozvojových skupin . 1. vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 185 stran . ISBN 978-80-7553-253-4.

SACKS, Jonathan rabi,. Důstojnost v rozdílnosti : jak se vyhnout střetu civilizací. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 217 stran ;. ISBN 978-80-7553-107-0.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

ČOUPEK, Jiří. Historie Nivnického dvora : v dokumentech a fotografiích (1260-2017). Vydání první. Nivnice : Linea Nivnice, 2017. 254 stran . ISBN 978-80-270-0953-4.

DUDEK, Stanislav. Lockheed L-10 Electra : historie významného typu letounu a jeho návrat na evropské nebe. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 198 stran . ISBN 978-80-247-5856-5.

KOSAČÍK, Tomáš. Břicháč Tom & Lucie : tajemství naší kuchyně : vaříme zdravě a chutně pro celou rodinu, s láskou a nadšením. Vydání první. Zlín : [T. Kosačík], 2016. 190 stran . ISBN 978-80-270-0287-0.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

ALECHIN, Aleksander Aleksandrovič. Na cestě k nejvyšším šachovým cílům . [Ostrožská Nová Ves] : Galerie Dolmen, 2016. 254 stran . ISBN 978-80-87303-30-6.

CAPABLANCA, José Raúl. Má šachová kariéra . [Ostrožská Nová Ves] : Galerie Dolmen, 2017. 95 stran . ISBN 978-80-87303-34-4.

KŘÍŽ, Ladislav. Cesty atleta nejen za tajemstvím sprintu . 1. vyd. Zlín : Ladislav Kříž, 2008. 400 s. ISBN 978-80-254-1670-9 (brož.).

VABROUŠEK, Petr. Jak na triatlon . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2017. 269 stran . ISBN 978-80-204-3997-0.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

137° : fotografie na rozhraní dokumentu a fikce : práce studentů a pedagogů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Fachhochschule Dortmund vznikly v Novestě, továrně na gumovou obuv = Fotografie zwischen Dokument und Inszenierung Arbeiten von Studierenden und Lehrenden der Tomas Bata Universität Zlin ud der Fachhochschule Dortmund in der Gummistiefelfabrik Novesta. [Německo] : [nakladatel není známý], [2007]. 96 nečíslovaných stran . ISBN 978-3-939825-66-1.

Barokní poklady Moravy : Olomouc, Kroměříž, Lednice. Kroměříž : Město Kroměříž ve spolupráci se statutárním městem Olomouc a obcí Lednice, 2017. 20 nečíslovaných stran .

FOLTÝNOVÁ, Daniela. Hedvábné cesty = Chemins de soie. Antibes : Atelier le Jardin de soie, 2007. 1 sv. (nestránkován) . ISBN (Brož.).

HÁBL, Patrik. Hábl Patrik : avoid a void. Praha : Galerie Dolmen, 2010. 103 s. ISBN 978-80-87303-07-8 (váz.).

JANATA, Michal. Velkoměsta v 19. a 20. století - křižovatky změn : urbanistické strategie v komparativní perspektivě. Zlín : Archa, 2016. 163 stran . a Architektura ; svazek 18. ISBN 978-80-87545-47-8.

KIMMELMAN, Michael. Mistrovské dílo náhody : ars vitae & vice versa. Vydání první. Zlín : Kniha Zlín, 2017. 295 stran . Artberry ; svazek 1. ISBN 978-80-7473-520-2.

SOUKALOVÁ, Radomila. Design stories, aneb, Kreativní inovace a problémy jejich transferu do praxe . 1. vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FMK, 2016. 137 stran . ISBN 978-80-7454-637-2.

SVOBODOVÁ, Jana. Zoohrátky se zvířátky : zkoumej, maluj, tvoř. 1. vydání. Brno : CPress, 2017. 99 stran . ISBN 978-80-264-1447-6.

ŠIMORDA, Miroslav. Miroslav Šimorda : imprese. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., Galerie Václava Chada ve Zlíně, 2017. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-906382-6-6.

ULLMANNOVÁ, Kristina. Kompaktní nízkopodlažní sídliště : 10 rakouských příkladů. Holešov : Tigris, spol. s r.o., [2017]. 65 stran . ISBN 978-80-7490-140-9.

UTOPIE MODERNY: ZLÍN. Utopie moderny: Zlín : mezinárodní sympozium 19.-23. května 2009, Praha a Zlín. Berlín : Zipp - deutsch-tschechische Kultruproejekte, 2009. 108 s. +.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

FÓRUM MLADÝCH VÝZKUMNÍKŮ. Fórum mladých výzkumníků IV : Studentská magisterská a doktorandská konference IGA . sborník z konference konané 19. 10. 2016. První vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. 174 stran ;. ISBN 978-80-7454-636-5.

Sto let českého gymnázia v Uherském Hradišti (1884-1984) : [jubilejní] sborník. Uherské Hradiště : Gymnázium, 1984. 182 s. Vlastivědná knihovna moravská ; Sv. 44.

^ nahoru ^


Beletrie

ACKERMAN, Diane. Úkryt v zoo : skutečný příběh z válečné Varšavy. 1. vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 277 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7553-305-0.

Armigerský sborník povídek a české mangy I. Vydání první. Hluk : Eva Skopalová - Armiger, 2016. 193 stran . ISBN 978-80-906459-0-5.

ASIMOV, Janet. Norbyho další tajemství . Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 194 stran . ISBN 978-80-7553-123-0.

BAJAJA, Antonín. Burying the season : Blue Dřevnice waltz. London : Jantar Publishing, 2016. xii, 426 stran ;. ISBN 978-0-9933773-7-2.

BANNER, A. J. Dobří sousedé . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2017. 242 stran ;. Thrill ; svazek 7. ISBN 978-80-7473-522-6.

BREDESEN, Marit Reiersgård. Závěje . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2017. 357 stran ;. Thrill ; svazek 8. ISBN 978-80-7473-433-5.

CLARKE, Arthur C. 2010: druhá vesmírná odysea . Vydání páté, v nakladatelstvích Argo a Triton první. Praha : Argo : Triton, 2017. 309 stran ;. Fantastika ; 71. svazek. ISBN 978-80-257-2093-6.

COREY, James S. A. Expanze. Kniha pátá,. Hry Nemesis . Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 417 stran ;. Trifid ; svazek 553. ISBN 978-80-7553-209-1.

ČAGÁNEK, Michal. Plyšový Buddha . Vydání první. [Praha] : Já jsem Ty, 2016. 237 stran, 12 nečíslovaných stran, 4 nečíslované listy obrazových příloh . ISBN 978-80-906777-0-8.

EDDINGS, David. Elénium . V tomto kompletu vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 830 stran . Trifid ; svazek 560. ISBN 978-80-7553-264-0.

FALCOVÁ, Gabriela. Diagnóza: učitelka . Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 141 stran ;. ISBN 978-80-7553-233-6.

GRIG, Karel C. Vraždaplán . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2017. 291 stran ;. ISBN 978-80-7473-525-7.

HOFMAN, Petr. Novotného dítě : ..ale jinak jsem normální.. 1. vydání. Praha : Trnky-brnky, 2017. 412 stran .

CHROMČÁK, Stanislav. Pohádky z tátovy hlavy : 37 pohádek s poučením. První tištěné vydání. Vsetín : Stanislav Chromčák, 2016. 120 stran . ISBN 978-80-906403-7-5.

Kde končí svět, aneb, Jak je to s králem : sborník dětských literárních a výtvarných prací Zlínského kraje 2015/2016. Vydání první. Vsetín : Masarykova veřejná knihovna Vsetín, 2016. 66 stran . ISBN 978-80-87991-05-3.

KOLAŘÍKOVÁ, Hana. Mušle . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlin, 2015. 246 s. ;. ISBN 978-80-7473-281-2.

KRČOVÁ, Libuše. Když babička vyprávěla : kniha pohádek. 1 . Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2017. 98 stran . ISBN 978-80-7490-152-2.

KRČOVÁ, Libuše. Když babička vyprávěla : kniha pohádek. 2 . Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2017. 68 stran . ISBN 978-80-7490-153-9.

KRČOVÁ, Libuše. Když babička vyprávěla : kniha pohádek. 3 . Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2017. 87 stran . ISBN 978-80-7490-154-6.

KREJČÍ, Miroslav jr. Soumrak bytí . Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2017. 82 stran . ISBN 978-80-7490-145-4.

KŘÍŽEK, Jan. Pozvání do ráje . Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2017. 51 stran ;. ISBN 978-80-7490-147-8.

LAPIDUS, Jens. Stockholm delete . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2017. 553 stran ;. Fleet ; svazek 109. ISBN 978-80-7473-496-0.

LE GUIN, Ursula K. Kroniky Západního pobřeží . V tomto kompletu vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 557 stran ;. Trifid ; svazek 528. ISBN 978-80-7387-832-0.

LOE, Erlend. Doppler . Vydání druhé, revidované, v Nakladatelství Kniha Zlín první. Zlín : Kniha Zlin, 2017. 159 stran ;. Fleet ; svazek 110. ISBN 978-80-7473-523-3.

LUK'JANENKO, Sergej Vasil'jevič. Šestá hlídka . Vydání první. Praha : Triton : Argo, 2017. 347 stran ;. Trifid ; svazek 561. ISBN 978-80-7553-265-7.

MAHLER, Nicolas. Večírek s Kantem : philosofunnies. První vydání. Ve Zlíně : Archa, 2016. 189 stran . Edice moderních rakouských autorů ; svazek 14. ISBN 978-80-87545-45-4.

MARMELL, Ari. Mick Oberon. Kniha první,. Žhavé olovo, chladné železo . Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 329 stran ;. Trifid ; svazek 546. ISBN 978-80-7553-039-4.

MEJCHAR, Martin. Ztracení . Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2016. 107 stran ;. ISBN 978-80-7490-139-3.

MIKULÍK, Jiří. Gabriel Knox gamebook. Kniha druhá,. Jeskyně Tisíce přání . První vydání. Holešov : Tigris, 2016. 400 stran, 2 nečíslované strany obrazových příloh . ISBN 978-80-7490-136-2.

PELO, Riikka. Náš všední život . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2017. 511 stran ;. Fleet ; svazek 111. ISBN 978-80-7473-529-5.

PFLUGFELDER, Bob. Nick a Tesla a vynálezy pro boj s tajným agentem : záhadný příběh plný špionážních kamer, šifrovacích koleček a dalších úžasných věcí, které si můžete vyrobit vlastními silami. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 248 stran . ISBN 978-80-7553-176-6.

SLAVÍČEK, Jaromír. Se studenty ..za školou . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2017. 97 stran . ISBN 978-80-88116-53-0.

SLAVÍČEK, Jaromír. Života střípky . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2016. 115 stran . ISBN 978-80-88116-48-6.

SMOLÍKOVÁ, Klára. Knihožrouti : kam zmizela školní knihovna?. Praha : Triton, 2017. 67 stran . Laskavé čtení. ISBN 978-80-7553-329-6.

SOBOTKA, Richard. Jak Valaši putovali do Rožnova . Vydání první. [Ostrava] : Žár, 2017. 46 stran . ISBN 978-80-86725-95-6.

STAVARIČ, Michael. Dny ohňů, dny spálenišť, dny popela . První vydání. Ve Zlíně : Archa, 2016. 187 stran ;. Edice moderních rakouských autorů ; svazek 13. ISBN 978-80-87545-43-0.

SVOBODA, Marek. Pohádky ze stromu čarodějů : obsahují 10 dkg čerstvého ovoce z posvátného stromu poznání. V Hulíně : [nakladatel není známý], 2016. 154 stran .

ŠINKOVSKÝ, Martin. Lapálie v Lampálii . Praha ; Kroměříž : Triton, 2017. 58 stran . ISBN 978-80-7553-259-6.

TUOR, Leo. Giacumbert Nau : pastýř na Greině. První vydání. Ve Zlíně : Archa, 2016. 283 stran . Edice moderních švýcarských autorů ; svazek 15. ISBN 978-80-87545-44-7.

VAN RIJCKEGHEM, Jean-Claude. Šlechtična . Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 220 stran . ISBN 978-80-7553-149-0.

VONDROVIC, Tomáš. Když ještě chodil Pán Ježíš s Petrem po světě : české lidové pohádky. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 65 stran . Laskavé čtení. ISBN 978-80-7553-239-8.

WELLS, H. G. Válka světů . V Tritonu vydání druhé. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 252 stran ;. Trifid ; svazek 555. ISBN 978-80-7553-222-0.

WINTERS, Ben H. Poslední policajt. Kniha třetí,. Ztrápený svět . Vydání první. Praha : Juhaňák Stanislav - Triton, 2017. 257 stran ;. Trifid ; svazek 531. ISBN 978-80-7387-886-3.

ZETĚK, Jan. Chlast je mým řemeslem . Vydání první. Zádveřice : Region, 2017. 91 stran . ISBN 978-80-904761-3-4.

ZETĚK, Jan. Kruté Závětří . Vydání první. Zádveřice : Region, 2016. 101 stran . ISBN 978-80-904761-2-7.

ZETĚK, Jan. Skryté příběhy . Vyd. 1. Zádveřice : Region, 2011. 91 s. ISBN 978-80-904761-0-3 (váz.).

ŽAMBOCH, Miroslav. Město mrtvých II . Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 136 stran ;. Agent John Francis Kovář ; 38. ISBN 978-80-7553-255-8.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně