Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Regionální novinky knižního fondu

Leden- Březen 2017


Naučná literatura | Beletrie


Naučná literatura

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

DRÁPALOVÁ, Lenka. Dřevěné městečko . 3. rozšířené a doplněné vydání. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2014. 61 stran . ISBN 978-80-87210-45-1.

MATYÁŠ, Bohuslav. Rád jsem vás poznal 3 : (13 rozhovorů). První vydání. Buchlovice : Veligrad, 2017. 225 stran . ISBN 978-80-906114-4-3.

ŠTĚRBA, Stanislav. Hody s právem kdysi a dnes, v Kunovicích, Míkovicích, Véskách, Podolí, Popovicích a Sadech (Derfli) : o původu, historii, průběhu hodů, termínech a právu, aneb, co by měla vědět a umět hodová chasa. [Kunovice] : Město Kunovice, 2016. 25 stran . ISBN 978-80-270-0500-0.

VÁCLAVÍK, Antonín. Textil v lidové tvorbě = Textile folk art : lidové umělecké textilie v Čechách a na Moravě. 2., dopl. vyd. Luhačovice : Irena Voštová ve spolupráci s nakl. Atelier IM, 2009. 383 s. ISBN 978-80-85948-71-4 (Irena Voštová - Atelier IM váz.).

VRLOVÁ, Vanda. Návrat ke kořenům : lidová kultura a tradice na Moravskoslovenském pomezí. Vydání první. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2015. 203 stran . ISBN 978-80-87210-49-9.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

ŠEVČÍKOVÁ, Jaroslava. Přírodní památka Vršky-Díly : regionální učebnice : návrh terénních cvičení a metodika pro výuku v terénu. Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, p.o. : ZŠ Vsetín, 2016. 48 stran . ISBN 978-80-87614-45-7.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

Kroměříž : po stopách filmových záběrů : perla Moravy. Kroměříž : Město Kroměříž, 2014. 15 nečíslovaných stran .

MĚSTSKÉ DIVADLO ZLÍN. Městské divadlo Zlín 1996-1999. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2000. 101 s. ISBN (brož.).

MĚSTSKÉ DIVADLO ZLÍN. Městské divadlo Zlín 1946-1996 : Publikace k 50. výročí profesionálního divadla ve Zlíně. Zlín : Městské divadlo Zlín, 1997. 202 s. ISBN (brož.).

VYSEKALOVÁ, Jitka. 30 ročníků festivalu filmů pro děti Zlín . Praha : Čs. filmový ústav, 1990. [32] s. ISBN (Brož.).

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

80 let práce a bojů za vítězství socialismu a komunismu : 1894-1974. Zlín : Svit n.p., agitační středisko, 1974. 21 volných nečíslovaných listů v obalu .

JEMELKA, Martin. Tovární města Baťova koncernu : evropská kapitola globální expanze. Vydání 1. Praha : Academia, 2016. 910 stran . Šťastné zítřky ; sv. 24. ISBN 978-80-200-2635-4.

Jubileum 10 let odborové organizace Závodů přesného strojírenství Gottwaldov. Gottwaldov : ZPS, závodní výbor ROH, 1961. 23 stran .

KUČEROVÁ, Dagmar. Lexikon mzdového účetnictví pro rok 2017 . [Dolní Lhota] : Dagmar Kučerová, 2017. 85 stran ;. ISBN 978-80-905712-3-5.

LEČÍKOVÁ, Silvie. Baťovský prodavač . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 109 stran . WALT. ISBN 978-80-7473-472-4.

RATHOUSKÝ, Václav. Pět otazníků . [Staré Město] : Green Ways s.r.o., 2016. 135 stran . ISBN 978-80-905969-0-0.

SEKERKA, Bohuslav. Rozvoj vyžaduje plán . Praha : Tigris spol. s r.o., 2016. 304 stran ;. ISBN 978-80-7490-129-4.

Srdcem baťovec : neobyčejné příběhy baťovců v cizině. Vydání: první. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2016. 216 stran . ISBN 978-80-906540-0-6.

SVIT GOTTWALDOV. Pro spokojenost svitovců. 4,. Sociální politika oborového podniku Svit Gottwaldov. Gottwaldov : Svit, odbor propagace ve spolupráci s odborem soicálního rozvoje VHJ Svit, [1985?]. 16 nečíslovaných stran .

Svit, nacional'noje predprijatije : kavaler ordena truda : Gotval'dov. Gotval'dov : Svit, otdel propagandy, [1976]. 48 nečíslovaných stran .

ŽIVNOSTENSKO-PRŮMYSLOVÁ ZÁLOŽNA (ZLÍN, ČESKO). Devatenáctá účetní zpráva Živnostensko-průmyslové záložny ve Zlíně : správní rok 1930. Zlín : Živnostensko-průmyslová záložna ve Zlíně, 1930. 16 nečíslovnaných stran .

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

BURIAN, Bohuslav. Dějiny protestantismu na Vsetínsku . 1. vyd. Vsetín : Horní sbor českobratrské církve evangelické, 1993. 144 s. ;. ISBN 80-900025-4-4 (brož.).

PIVOŇKA, Petr. Zlínská kázání Petra Pivoňky . Zlín : Českobratrská církev evangelická ve Zlíně, 2016. 86 stran . ISBN 978-80-270-0560-4.

WARINER, Ruth. Skřípot štěrku : vyrůstala jsem mezi mormony. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 326 stran . 13. komnata duše ; svazek č. 15. ISBN 978-80-7553-151-3.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Buchlovice : státní zámek a okolí. 2., rozšíř. vyd. Praha : Sportovní a turistické nakladatelství, 1958. 31 s.

EMMERT, František. Zikmund a Hanzelka : s Tatrou kolem světa. 1. vydání. V Brně : CPress, 2016. 271 stran . ISBN 978-80-264-1293-9.

KRAMOLIŠ, Josef. Letadlem & lodí světem : s Janem A. Baťou za světovým obchodem 1932-1937. Vydání: 2016 první. Luhačovice : Ateliér IM, 2016. 212 stran . ISBN 978-80-85948-86-8.

Kroměříž : místo pro pohyb a relaxaci : sport a volný čas. Kroměříž : Město Kroměříž, 2014. 6 nečíslovaných stran .

Kroměříž : technické památky : poklady minulosti. Kroměříž : Město Kroměříž, 2014. 10 nečíslovaných stran .

Kroměříž : výzva pro zvídavé děti. Kroměříž : Město Kroměříž, 2014. 7 nečíslovaných stran .

NEW MINERALS AND MINERALOGY IN THE 21TH CENTURY (SYMPOZIUM). Book of abstracts & fieldtrip guidebook : New Minerals and Mineralogy in the 21th Century : international scientific symposium Jáchymov 2016. Holešov : Tigris, 2016. 143 stran . ISBN 978-80-7490-117-1.

NUCUŢĂ, Călin. Motorkářský průvodce po Rumunsku. První část,. Pohoří Apuseni . Cluj-Napoca : Transylvania Quest, 2015. 208 stran . ISBN 978-80-904636-1-5.

PERTLÍČEK, Michal. Offroad-guide : offroadový průvodce po vojenských cestách francouzsko-italského pohraničí. 1,. Alpské šotoliny . Vydání první. Zlín : MotoRoute s.r.o., 2015. 92 stran . ISBN 978-80-904636-0-8.

Ružomberok : dlhoročné partnerstvo. Kroměříž : Město Kroměříž, 2014. 10 nečíslovaných stran .

Rymice u Holešova . Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, p.o., 2015. 1 složený list (8 stran) .

SOCHA, Vladimír. Dinosauří rekordmani . Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 14 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7553-127-8.

Uherské Hradiště : Tschechische Republik. Uherské Hradiště : Město Uherské Hradiště, odbor kultury a cestovního ruchu, 2007. 11 s.

VAŇHARA, Josef. Zlín ve fotografii . Zlín : Tisk, [1938?]. 1 sv. (skládačka) .

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BUDIL, Ivo T. Dějiny Skandinávie . 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton : Metropolitan University Prague Press, 2017. 498 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7553-228-2.

GOES, Peter. Cesta časem . Vydání první. Zlín : Kniha Zlín, 2017. 71 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7473-524-0.

HOUŠKA, Miroslav. Tajemství 14 knížat a jejich křtu v roce 845 : úvaha o pravdě, odvaze a víře. Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 101 stran . ISBN 978-80-7553-173-5.

CHYBOVÁ, Helena. Historie ukrytá pod dlažbou města . Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 2015. 1 složený list (12 stran) . ISBN (Skládanka).

JANČÁŘ, Josef. Uherské Hradiště . Uherské Hradiště : Okresní kulturní středisko ve spolupráci se Slovácným muzeem a Okresní komisí cestovního ruchu, 1969. 68 nečíslovaných stran .

JILÍK, Jiří. Chřiby - strážci středního Pomoraví . První vydání. Praha : Regia, 2015. 213 stran . Tajemné stezky. ISBN 978-80-87866-21-4.

Kam z města do lesa : zajímavé tipy na výlety v okolí Zlína pro pěší a cyklisty. 1. vydání. Zlín : statutární město Zlín, [2016?]. 40 nečíslovaných stran .

KNAP, Jan. Tomáš Baťa ve vzpomínkách našich prodavačů : (vydáno u příležitosti 120. výročí založení firmy BAŤA). Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2016. 80 stran . ISBN 978-80-905896-8-1.

KOTRLA, Pavel. Bystřička . Rozšířené a upravené druhé vydání. [Bystřička] : Obec Bystřička, 2016. 133 stran . ISBN 978-80-270-0575-8.

Kroměříž : město podmanivé krásy : perla Moravy. Kroměříž : město Kroměříž, 2014. 10 nečíslovaných stran .

Kroměříž : eine Stadt von fesselnder Schönheit : die Perle Mährens. Kroměříž : Stadt Kroměříž, 2014. 10 nečíslovaných stran .

Kroměříž : a town of captivating beauty : the pearl of Moravia. Kroměříž : Town of Kroměříž, 2014. 10 nečíslovaných stran .

Kromieryż : miasto urzekająciego piękna : perła Moraw. Kromieryż : miesto Kromieryż, 2014. 10 nečíslovaných stran .

Kronika holešovská : 1615-1645. Holešov : Frant. Steizig, 1940. 131 s. ;. ISBN (Brož.).

MACH, Josef. Tomáš Baťa s úsměvem . Vydání třetí. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2016. 74 stran ;. ISBN 978-80-905896-6-7.

MAREK, Ivan. Zlínským krajem = Wanderings in the Zlín Region = Durch den Bezirk Zlín. Vydání první. Olomouc : m-ARK, 2015. 152 stran . ISBN 978-80-905769-5-7.

Olomouc & Kroměříž : barokní perly Moravy. Kroměříž : město Kroměříž, 2014. 1 složený list (14 stran) .

Olomouc & Kroměříž : die Barockperlen Mährens. Kroměříž : Stadt Kroměříž, 2015. 1 složený list (14 stran) .

Olomouc & Kroměříž : baroque pearls of Moravia. Kroměříž : City of Kroměříž, 2015. 1 složený list (14 stran) .

Ołomuniec & Kromierzyż : barokowe perły Moraw. Kromierziż : Miasto Kromierziż, 2015. 1 složený list (14 stran) .

PALA, Josef. Fryšták : kapitoly z dějin města a farnosti. Vydání první. Fryšták : Město Fryšták : Římskokatolická farnost ve Fryštáku, 2016. 151 stran . ISBN 978-80-270-0203-0.

Park Rochus : průvodce. [Uherské Hradiště] : Park Rochus, 2014. [29 s.] .

RAŠTICOVÁ, Blanka. Památky města Uherské Hradiště : město Uherské Hradiště : srdce Slovácka. Uherské Hradiště : město Uherské Hradiště, odbor kultury a costovního ruchu, 2010. 1 složený list (12 stran) .

RAŠTICOVÁ, Blanka. Památky města Uherské Hradiště . Uherské Hradiště : město Uherské Hradiště, odbor kultury a cestovního ruchu, 2015. 1 složený list (12 stran) .

Slovácko : turistický průvodce regionem. Uherské Hradiště : Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, 2014. 59 stran .

SMRČKA, Jiří. Meziříčské zvony . Vydání první. Valašské Meziříčí : Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí o.s., 2016. 60 stran . Sborník Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí ; číslo 21. ISBN 978-80-270-1330-2.

SVÁČEK, Libor. Zlín . Vydání 1. Český Krumlov : MCU, 2017. 179 stran . VisitBohemiaPHOTO. ISBN 978-80-7339-298-7.

VALŮŠEK, David. Hvozdná 1446-2016 : kapitoly z dějin obce. Vydání první. Hvozdná : Obec Hvozdná, 2016. 175 stran . ISBN 978-80-270-0641-0.

Vsetín : město a čas. Vyd. 1. Vsetín : Masarykova veřejná knihovna Vsetín, 2008. 239, [100] s. ISBN 978-80-904139-1-7 (váz.).

ZRNA, Pavel. Chřiby - stopami dálnice . Druhé vydání. Boršice : Buchlov, 2016. 111 stran . Chřiby záhadné a mytické ; sv. 11. ISBN 978-80-906524-3-9.

Zveme Vás do Holešova : 1948-1963 : vydáno v roce patnáctého výročí vítězného února. V Holešově : Místní národní výbor, 1963. 31 s.

ŽIŽLAVSKÝ, Bořek. Chřiby : studánky vyprávějí příběhy. I . Druhé vydání. Boršice : Buchlov, 2016. 103 stran . Chřiby záhadné a mytické ; sv. 8. ISBN 978-80-906524-0-8.

ŽIŽLAVSKÝ, Bořek. Chřiby : studánky vyprávějí příběhy. II . Druhé vydání. Boršice : Buchlov, 2016. 127 stran . Chřiby záhadné a mytické ; sv. 9. ISBN 978-80-906524-1-5.

ŽIŽLAVSKÝ, Bořek. Chřiby : studánky vyprávějí příběhy. III . Druhé vydání. Boršice : Buchlov, 2016. 119 stran . Chřiby záhadné a mytické ; sv. 10. ISBN 978-80-906524-2-2.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

Animals colouring book : učím se znát a pojmenovat zvířátka = učím sa poznať a pomenovať zvieratká. Uherský Brod : Ditipo, [2015]. 24 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87752-47-0.

First words sticker colouring book : učím se psát a hláskovat první anglická slova = učím sa písať a hláskovať prvé anglické slová. Uherský Brod : Ditipo, [2015]. 24 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87752-45-6.

FROM THEORY TO PRACTICE (KONFERENCE). From Theory to Practice 2014 : proceedings of the sixth international conference on Anglophone studies : September 4-5, 2014 : Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic. First edition. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 236 stran ;. Zlín proceedings in humanities, volume 6. ISBN 978-80-7454-538-2.

Make believe colouring book : učím se znát a pojmenovat pohádkové postavy = učím sa poznať a pomenovať rozprávkové postavy. Uherský Brod : Ditipo, [2015]. 24 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87752-48-7.

Mapy ráje : vzpomínky na spisovatelku Marii Podešvovou. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 2016. 35 stran . Milé tisky ; svazek č. 11. ISBN 978-80-87334-28-7.

MIKEŠ, Petr. Když na tebe sáhne smrt.. : vzpomínky a portréty. Vydání první. Jinočany : H & H, 2015. 176 stran, 18 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7319-123-8.

MLEZIVA, Jan-Michal. BY : slovníček vyjmenováček. Vydání 1. V Praze : Triton, 2016. 14 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7387-973-0.

Number sticker colouring book : učím se čísla od 1 do 10 = učím sa čísla od 1 do 10. Uherský Brod : Ditipo, [2015]. 24 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87752-46-3.

PRŮŠEK, Jaroslav. Učebnice mluvené čínštiny . Ve Zlíně : Vyšší lidová škola T. Bati, 1938. 153 s. ;.

VRÁNA, Stanislav. Němčina pro Zlíňany. Díl I . Ve Zlíně : Tvořivá škola, 1939. 138, [5] s. ;.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

HRUBÝ, Vilém. Staré Město : archeologická rezervace : Československo. Brno : Kraj. středisko st. památkové péče a ochrany přírody, 1968. [31] s. ;.

KLÁN, Petr. Čtyři složky : AΩ odborné práce. Holešov : Tigris, 2017. 150 stran . ISBN 978-80-7490-134-8.

Magazin s kalendářem 1948 : výběr nejzajímavějších povídek, reportáží, snímků a vtipů z tisku celého světa. Zlín : Naše pravda ve Zlíně, [1948]. 231 stran ;.

SMAHEL, Rudolf. Valašské muzeum v přírodě . 2. vyd. Martin : Osveta, 1982. nestr., 162 černobílých a 32 barevných fot.

^ nahoru ^


14. Lékařství

BALKO, Jan. Memorix histologie . 2. vydání. Praha : Triton, 2017. xxiii, 555 stran . ISBN 978-80-7553-249-7.

CHILD VISION RESEARCH SOCIETY. 15th Biennial Meeting of the Child Vision Research Society : new trends in vision research, development and implementation for practical use : June 14-17, 2015, Prague : scientific program, book of abstracts. 1st edition. Zlín : B/P/P Bořek Procházka, 2015. 58 stran ;. ISBN 978-80-87735-19-0.

KOŘÍNEK, Vlastimil. 140 let Sboru doborovolných hasičů v Buchlovicích . Buchlovice : Sbor dobrovolných hasičů v Buchlovicích, 2016. 60 stran .

KOSAČÍK, Tomáš. Břicháč Tom : jak jsem zhubl 27 kg a jak můžete i Vy! : jednoduché recepty do 30 minut. Vydání první. Zlín : [nakladatel není známý], 2015. 171 stran . ISBN 978-80-260-7860-9.

MALÁ, Michaela. Homo psychoticus II, aneb, Můj návrat ke studiu . Vydání 1. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 261 stran ;. 13. komnata duše ; svazek č. 14. ISBN 978-80-7553-147-6.

MARUŠÁK, Lubomír. Historie Sboru dobrovolných hasičů v Držkové . Vydání první. Držková : Obec Držková, 2016. 99 stran . ISBN 978-80-260-9940-6.

RAWLINS, Rosemary. Škola naděje : příběh péče o partnera s vážným poraněním mozku - kniha o strachu, soudržnosti a vzájemné lásce. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 302 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . 13. komnata duše ; 16. ISBN 978-80-7553-150-6.

ŠEDÝ, Jiří. Kompendium stomatologie II . 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. xxvii, 1195 stran . ISBN 978-80-7553-220-6.

VELEMÍNSKÝ, Miloš. Nenuťte mě na nočník! : vývoj dítěte a jeho výchova k suchým nocím. 2. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 105 stran . ISBN 978-80-7553-252-7.

WOLYNN, Mark. Trauma - nechtěné dědictví : jak nás formuje zděděné rodinné trauma a jak je překonat. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 238 stran ;. ISBN 978-80-7553-129-2.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

CZINEGOVÁ, Kateřina. Jménem zákona! : kapitoly z minulosti a současnosti bezpečnostních sborů ve Zlíně. Vydání první. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2016. 111 stran . ISBN 978-80-87130-36-0.

HAJDA, Josef. Pro svobodu člověka . Vydání 2. Wien : C.K. Doppler, 2016. 208 stran .

KLUSÁKOVÁ, Zoe. Ludvík Svoboda : životopis. 2., aktualizované vydání. Kroměříž : Město Kroměříž : Společnost Ludvíka Svobody, z.s., 2015. 58 stran . ISBN 978-80-260-9192-9.

^ nahoru ^


16. Právo

Byty, bydlení a udržování. Gottwaldov : Podnik bytového hospodářství, 1984. 15 s. ISBN (Brož.).

KOLUMBER, David. Spory o Baťův odkaz . Vydání: první. Ostrava : Key Publishing s.r.o., 2016. 170 stran, 11 nečíslovaných stran obrazových příloh . Monografie. ISBN 978-80-7418-252-5.

LAVAY, Martin. Kdo zavraždil účastníky Djatlovovy expedice? . Praha : XYZ, 2017. 284 stran . ISBN 978-80-7505-618-4.

^ nahoru ^


18. Sociologie

Katalog poskytovatelů sociálních služeb : průvodce sociálními (a souvisejícími) službami ve Zlíně. duben 2016 . Vydání sedmnácté. Zlín : Centrum služeb postiženým Zlín, o.p.s., 2016. 75 stran ;.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

60 let založení podniku ZPS : Gottwaldov - ČSSR. Gottwaldov : ZPS, propagační oddělení, [1963?]. 28 nečíslovaných stran .

CVIKL, Zdeněk. (Ne)zapomenutá Tesla : střípky z historie Tesly Rožnov pod Radhoštěm : průvodce výstavou. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2014. 94 stran . ISBN 978-80-87210-42-0.

LENGÁLOVÁ, Anežka. Gumárenský anglicko-český slovník a český výkladový slovník s anglickými ekvivalenty . Druhé, přepracované vydání. Zlín : Česká společnost průmyslové chemie, místní pobočka Gumárenská skupina Zlín, 2016. 213 stran ;. ISBN 978-80-02-02674-7.

Pozemní stavby, národní podnik, nositel Řádu práce, Gottwaldov - ČSSR. Gottwaldov : Pozemní stavby , n. p., 1981. 72 s.

SOBOTKA, Richard. Rožnovský pivovar : historie rožnovského pivovaru od roku 1712 do současnosti. 1. vydání. [Rožnov pod Radhoštěm] : [R. Sobotka], [2016]. 93 stran . Knížka do kapsy. ISBN 978-80-260-9640-5.

ŠIŠKOVÁ, Šárka. Města ve mně = Cities inside of me. 1. vydání. Ve Zlíně : ÚPD FMK UTB, 2008. 42 nečíslovaných stran . edice Ústavu produktového designu, Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

VELAN, Libor. Jak chutná Slovácko a Luhačovické Zálesí = The taste of Moravian Slovakia and Luhačovické Zálesí. Vydání první. [Bystřice pod Lopeníkem] : Libor Velan, Artvel, 2016. 150 stran . ISBN 978-80-270-0397-6.

WAGNER, Petr. Dieta při cukrovce . 3. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 135 stran ;. ISBN 978-80-7553-254-1.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

ROSSI, Valentino. Co kdybych to nikdy nezkusil : autobiografie. 2. vyd. [Vsetín] : Altimax, c2011. 303 s., [16] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-905127-0-2 (brož.).

S.K. Baťov, footballový odbor. Otrokovice : S.K. Baťov, 1947. 28 stran .

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA GOTTWALDOV. Rok 1965 v činnosti TJ Gottwaldov. Gottwaldov : TJ Gottwaldov, 1966. 52 stran .

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

137° : fotografie na rozhraní dokumentu a fikce : práce studentů a pedagogů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Fachhochschule Dortmund vznikly v Novestě, továrně na gumovou obuv = Fotografie zwischen Dokument und Inszenierung Arbeiten von Studierenden und Lehrenden der Tomas Bata Universität Zlin ud der Fachhochschule Dortmund in der Gummistiefelfabrik Novesta. [Německo] : [nakladatel není známý], [2007]. 96 nečíslovaných stran . ISBN 978-3-939825-66-1.

HÁBL, Patrik. Patrik Hábl : z čista černa = out of the black. Praha : Galerie D & V ART, 2012. 75 stran .

HÁBL, René. René Hábl : micromegas : [2001-2011. [Zlín : s.n., 2012]. 160 s. ISBN 978-80-260-3601-2.

Jiří Beránek . Vydání: první. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, 2016. 285 stran . ISBN 978-80-7454-556-6.

KARLÍK, Viktor. Viktor Karlík : bronzy - oleje - tisky. První vydání. Zlín : Zlínský zámek, o.p.s. : Galerie Václava Chada ve Zlíně, 2016. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-906382-2-8.

KIMMELMAN, Michael. Mistrovské dílo náhody : ars vitae & vice versa. Vydání první. Zlín : Kniha Zlín, 2017. 295 stran . Artberry ; svazek 1. ISBN 978-80-7473-520-2.

KUPČÍKOVÁ, Miroslava. Zlín Design market 2016 : 26/27/11 : Zlínský zámek o.p.s. : Zlín Design : Galerie Václava Chada : 03. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2016. 1 složený list (8 stran) . ISBN 978-80-906382-4-2.

MERCOVÁ, Markéta. Zámek Chropyně . Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 2015. 1 složený list (8 stran) .

New library buildings in Europe : documentation 2014 : [the 17th seminar of the Liber Architecture Group, held at the Helsinki University Library, Helsinki, 5 to 9 May 2014]. V Praze : Vysoká škola chemicko-technologická, 2014. 232 stran . ISBN 978-80-7080-879-5.

PETRŮ, Jaroslav. Zahrady a zámek v Kroměříži : památka UNESCO. Kroměříž : AggrA, 1999. [32] s. ISBN 80-238-6211-1.

RAJLICH, Jan. Jan Rajlich : hloubka plochy : Zlínský zámek o.p.s. - Galerie Václava Chada ve Zlíně. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2016. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-906382-3-5.

SOUKALOVÁ, Radomila. Design stories, aneb, Kreativní inovace a problémy jejich transferu do praxe . 1. vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FMK, 2016. 137 stran . ISBN 978-80-7454-637-2.

The Architecture of Zlín. Zlín : Statutární město Zlín, odd. cestovního ruchu, vnitřních a vnějších vztahů, 2013. [48] s. ISBN 978-80-87766-02-6 (brož.).

ZATLOUKAL, Ondřej. Sala terrena . Kroměříž : SZ AZZ Kroměříž, 2013. 1 složený list (8 stran) .

Zlínská architektura . Zlín : Statutární město Zlín, odd. cestovního ruchu, vnitřních a vnějších vztahů, 2013. [48] s. ISBN 978-80-87766-02-6 (brož.).

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

40 let Střední průmyslové školy kožařské. Gottwaldov : Střední průmyslová škola kožařská v Gottwaldově, 1977. 67 stran ;.

ASOCIACE KLINICKÝCH LOGOPEDŮ ČESKÉ REPUBLIKY. XXIV. konference Asociace klinických logopedů ČR z.s. : téma: Diagnostika v klinické logopedii : varia : Kongresové a kulturní centrum Otrokovická Beseda : Otrokovice 11.-12. 11. 2016. Holešov : Tigiris, spol s r.o., 2016. 13 stran ;. ISBN 978-80-7490-127-0.

Barvy, tvary : nakresli a setři = Farby a tvary : nakresli a zotri. Uherský Brod : Ditipo, [2016?]. 16 stran . Zabavne uceni.cz. ISBN 978-80-87752-44-9.

KNEDLOVÁ, Sylva. Fryštácké reminiscence . Fryšták : [Sylva Knedlová], [2016]. 93 stran . ISBN 978-80-270-0705-9.

Nakresli cestičku : nakresli a setři = nakresli a zotri. Uherský Brod : Ditipo, [2016]. 16 stran . Zabavne uceni.cz. ISBN 978-80-87752-49-4.

PARKER, 1968-Michael. Povídejte si s dětmi : velké myšlenky. 1. vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 231 stran . ISBN 978-80-7553-153-7.

SPOLKOVÉ REÁLNÉ GYMNASIUM (ZLÍN, ČESKO). 10 let zlínského spolk. reálného gymnasia : [výroční zpráva 1946-47]. Ve Zlíně : Spolkové reálné gymnasium, 1947. 76 s. ISBN (Brož.).

STÁTNÍ REÁLNÉ GYMNASIUM (ZLÍN, ČESKO). Výroční zpráva za školní rok 1947-48 . Zlín : Státní reálné gymnásium, 1948. 57 s.

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KOŽAŘSKÁ (ZLÍN, ČESKO). SPŠ kožařská Gottwaldov : 50 let : seznam zaměstnanců a absoventů 1937-1987. Gottwaldov : Střední průmyslová škola kožařská Gottwaldov, 1987. 25 číslovaných stran, 7 nečíslovaných stran ;.

ŠEVČÍKOVÁ, Jaroslava. ŽA-BA-KO : Žákovská badatelská konference, 5. ročník : sborník prací žáků. Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, p.o. : Líska, z.s., 2016. 31 stran . ISBN 978-80-87614-46-4.

ŠIŠKOVÁ, Zdena. 50 let 4. ZŠ v Gottwaldově : 1937-1987. Gottwaldov : Ředitelství 4. ZŠ, 1987. 33 s.

TLACHOVÁ, Zdeňka. Čárám čáry : nakresli a setři = Čiaram čiary : nakresli a zotri. Uherský Brod : Ditipo, [2016]. 16 stran . Zabavne uceni.cz. ISBN 978-80-87752-39-5.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOVAČOVSKÉHO ULICE (KROMĚŘÍŽ, ČESKO). 100 let základní školy Tovačovského ul. v Kroměříži . [Kroměříž] : SRPŠ při 2. ZŠ Tovačovského ul., [1984]. 54, [2] s.

Zvířátka v lese : nakresli a setři = Zvieratká v lese : nakresli a zotri. Uherský Brod : Ditipo, [2016?]. 16 stran . Zabavne uceni.cz. ISBN 978-80-87752-41-8.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

BABULA, Jaroslav. Našim zahrádkářům : jádro zahradnického úspěchu. Zlín : Tisk, 1941. 173 s.

HISTORICKÉ ZAHRADY KROMĚŘÍŽ (KONFERENCE). Historické zahrady Kroměříž 2015 : Nové ve starém : sborník příspěvků z odborné konference Historické zahrady Kroměříž 2015 - Nové ve starém pořádané ve dnech 18.-19. června 2015 v Kroměříži. Kroměříž : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, 2015. 93 stran . ISBN 978-80-87231-25-8.

HLAČÍK, Zdeněk. Plemeníci Hřebčína Napajedla . 1. vydání. Opava : Foto Gregor, 2016. 111 stran . ISBN 978-80-87731-15-4.

Zemědělství okresu Gottwaldov . Gottwaldov : Okresní zemědělská správa Gottwaldov ve spolupráci s JZD Slušovice, 1982. 56 s. ISBN (brož.).

Způsoby edukačního využití památek zahradního umění . 1. vydání. Praha : Národní památkový ústav ve spolupráci s Metodickým centrem zahradní kultury v Kroměříži, 2015. 79 stran . Odborné a metodické publikace ; svazek 58. ISBN 978-80-7480-029-0.

Způsoby prezentace památek zahradního umění . 1. vydání. Praha : Národní památkový ústav ve spolupráci s Metodickým centrem zahradní kultury v Kroměříži, 2015. 91 stran . Odborné a metodické publikace ; svazek 57. ISBN 978-80-7480-028-3.

^ nahoru ^


Beletrie

ASIMOV, Janet. Popletený robot Norby . Vydání první. Praha : Triton, 2016. 149 stran . ISBN 978-80-7553-122-3.

BAJAJA, Antonín. Burying the season : Blue Dřevnice waltz. London : Jantar Publishing, 2016. xii, 426 stran ;. ISBN 978-0-9933773-7-2.

BANNER, A. J. Dobří sousedé . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2017. 242 stran ;. Thrill ; svazek 7. ISBN 978-80-7473-522-6.

BARTOŠ, František. Kytice . 2. vydání. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, 2016. 158 stran . ISBN 978-80-87130-40-7.

BARVÍKOVÁ, Tereza. Něco si přej! . Vydání první. Slušovice : Monument, 2016. 130 stran ;. ISBN 978-80-88143-07-9.

BARVÍKOVÁ, Tereza. Přej si znovu! . Vydání první. Slušovice : Monument, 2016. 156 stran ;. ISBN 978-80-88143-08-6.

BEROUNSKÝ Z HRADCE, Petr. Rex mortus, vivat rex! . Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2016. 82 stran ;. ISBN 978-80-7490-133-1.

COREY, James S. A. Expanze. Kniha pátá,. Hry Nemesis . Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 417 stran ;. Trifid ; svazek 553. ISBN 978-80-7553-209-1.

DRÁPALA, František. Nezapomenutelně prožitý čas "Tesláků" : příběhy z obyčejného života pánů Františka Drápaly, Pavla Hona, Jana Surého. První vydání. V Rožnově pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 2013. 45 stran . ISBN 978-80-87210-41-3.

FABER, Michel. Kniha zvláštních nových věcí . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 449 stran ;. Fleet ; svazek 106. ISBN 978-80-7473-445-8.

FALCOVÁ, Gabriela. Diagnóza: učitelka . Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 141 stran ;. ISBN 978-80-7553-233-6.

FORSSÉN EHRLIN, Carl-Johan. O slůněti, které chtělo usnout : nový způsob, jak uspávat děti. Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 31 stran . Trix ; svazek 2. ISBN 978-80-7473-500-4.

HRDINOVÁ, Věra. Ano, jsem žena : hořké verše staré paní. Buchlovice : Veligrad, 2016. 56 stran . ISBN 978-80-906114-3-6.

HROCHOVÁ, Lucie. Pohádkové mandalky 2 : příběh včelky Alky. První vydání. Uherské Hradiště : Bhakti - nakladatelství Lukáš Němec, 2016. 56 stran . ISBN 978-80-87074-25-1.

JANSA, Pavel. Přízraky milovníka anekdot . Vydání první. Slušovice : Monument, 2016. 238 stran ;. ISBN 978-80-88143-06-2.

KABÁT, Jindřich. Praslík a Sprejda : polodvojčata. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 61 stran . ISBN 978-80-7553-227-5.

KIPLING, Rudyard. Písně mužů . Ve Zlíně : Tisk, 1935. 85, [4] s. ;. ISBN (Brož.).

KRÁLOVÁ, Milena. Prázdniny na celý život : vzpomínky na Sidonii. Vydání: první. Brumov-Bylnice : Radek Beňo - nakladatelství Kanárek, 2016. 83 stran, 10 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-906268-1-2.

KREDÁTUS, Marcela. Cizinec ve Tvé zemi . Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2016. 80 nečíslovaných stran ;. ISBN 978-80-7490-128-7.

KŘÍŽOVÁ, Eva. Pohledy lásky . Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2016. 70 stran . ISBN 978-80-7490-135-5.

LISICKÁ, Helena. Tři synové knížecí . 1. vyd. Opava : OPTYS, 1994. 115 s. Král. ISBN 80-85819-13-9 (váz.).

LUK'JANENKO, Sergej Vasil'jevič. Šerá hlídka . Vydání druhé. Praha : Triton : Argo, 2017. 374 stran ;. Trifid ; svazek 556. ISBN 978-80-7553-238-1.

MACHÁČEK, Jan. Příliš mladý na smrt, příliš starý na budoucnost : deníky 2006-2015. První vydání. Hoštice : Aleš Prstek, 2016. 95 stran . ISBN 978-80-905515-5-8.

NESBO, Jo. Nemesis . Vyd. 2. Zlín : Kniha Zlin, 2012. 517 s. ;. Fleet ; sv. 19. ISBN 978-80-87497-07-4 (brož.).

NESBO, Jo. Pentagram . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2011. 449 s. ;. Fleet ; sv. 23. ISBN 978-80-87497-05-0 (váz.).

NESBO, Jo. Spasitel . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2012. 520 s. ;. Fleet ; sv. 26. ISBN 978-80-87497-08-1 (váz.).

NIKL, Petr. Slovohledě : typogramy. První vydání. Praha : Meander, 2016. 81 stran ;. Modrý slon ; 114. svazek. ISBN 978-80-87596-95-1.

NOVÁ, Blanka. Blázen Jack, co na všechno má lék : interaktivní kniha pro malé i velké. Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2016. 136 stran . ISBN 978-80-7490-126-3.

NOVÁKOVÁ, Zuzana. Chladná noční země . 1. vyd. Brno : Blok, 1970. 51, [4] s. ;.

ORLOVÁ, Jana. Čichat oheň . Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2012. 61 s. ISBN 978-80-7465-032-1 (brož.).

PFLUGFELDER, Bob. Nick a Tesla a vynálezy pro boj s tajným agentem : záhadný příběh plný špionážních kamer, šifrovacích koleček a dalších úžasných věcí, které si můžete vyrobit vlastními silami. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 248 stran . ISBN 978-80-7553-176-6.

PILÁTOVÁ, Markéta. S Baťou v džungli . Praha : Torst, 2017. 260 stran ;. ISBN 978-80-7215-539-2.

POLÁK, Roman. Na baru s Masarykem . Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2016. 131 stran ;. ISBN 978-80-7490-120-1.

ROTHFUSS, Patrick. Jméno větru : kronika Královraha, den první. Vydání čtvrté. Praha : Argo : Triton, 2017. 643 stran ;. Fantastika ; 32. svazek. ISBN 978-80-257-2062-2.

SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. Malý princ . Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 118 stran . Laskavé čtení. ISBN 978-80-7553-131-5.

SIROVÁTKA, Oldřich. Jak čerti ukradli lidem smích . 1. vyd. Praha : Albatros, 1978. 69, [2] s. ;.

SIROVÁTKA, Oldřich. Šest černých kohoutů : pohádky a pověsti z Velkých Karlovic. 1. vyd. Ostrava : Profil, 1986. 125 s. Profil dětem a mládeži ; sv. 39. ISBN (Váz.).

STRUHAR, Stanislav. Barvy minulosti : povídky. Vydání první. Praha : Volvox Globator, 2016. 134 stran ;. ISBN 978-80-7511-311-5.

TUČKOVÁ, Kateřina. Žítkovské bohyně . 2. brož. vyd. Brno : Host, 2013. 450 s. ISBN 978-80-7294-858-1.

TYLOVÁ, Věnceslava. O kocourkovi Špindírkovi . Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 84 stran . Laskavé čtení. ISBN 978-80-7553-171-1.

VAŠKOVÁ, Dagmar. Zápisník mé cesty, aneb, Knížka o mém srdci . Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2016. 87 stran ;. ISBN 978-80-7490-125-6.

VERNER, Pavel. O žábě s korunkou ; Chytrá věž. Vydání 1. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 13 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7553-128-5.

VRÁNA, Pavel. Strašidla Žižkovem povinná ; Žižkovské strašidelno s dotykem Vinohrad. V tomto kompletu vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 69, 82 stran . ISBN 978-80-7553-162-9.

VYSLOUŽIL, Karel. Zázraky : že se nedějí? ..dějí se dějí.. jen se přijďte podívat.. [Česko] : Karel Vysloužil ve spolupráci s občanským sdružením Jitřenka, 2015. 14 stran .

WINKLER, Dávid. Riman : dvaja hrdinovia, dva svety, jeden príbeh. Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2016. 329 stran ;. ISBN 978-80-7490-132-4.

WINTERS, Ben H. Poslední policajt. Kniha třetí,. Ztrápený svět . Vydání první. Praha : Juhaňák Stanislav - Triton, 2017. 257 stran ;. Trifid ; svazek 531. ISBN 978-80-7387-886-3.

ZETĚK, Jan. Skryté příběhy . Vyd. 1. Zádveřice : Region, 2011. 91 s. ISBN 978-80-904761-0-3 (váz.).

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně