Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Regionální novinky knižního fondu

Červenec- Září 2016


Naučná literatura | Beletrie


Naučná literatura

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

HABARTOVÁ, Romana. Slovácko očima Františka Horenského : František Horenský (1866-1933), učitel, publicista, fotograf. Vydání: první. Boršice : Obec Boršice, 2016. 479 stran . ISBN 978-80-260-9995-6.

To sem čuła na vlastní oči.. : tradiční vyprávění na nedašovském Závrší. Druhé, opravené a doplněné vydání. Valašské Klobouky : Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, v.v.i., Praha - pracoviště Brno, 2016. 335 stran . Laterňa ; 4. svazek. ISBN 978-80-905408-4-2.

Tradiční lidová řemesla česko-slovenského pohraničí = Tradičné ľudové remeslá česko-slovenského pohraničia. [Česko] : [nakladatel není známý], [2015]. 29 stran .

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

GENETICKÁ TOXIKOLOGIE A PREVENCE RAKOVINY. Genetická toxikologie a prevence rakoviny : program a abstrakta : 11.-13. 5. 2016 Univerzitní centrum Masarykovy univerzity Telč. [Zlín] : Alisa Group, 2016. 80 stran ;. ISBN 978-80-88038-04-7.

HRABEC, Jaroslav. Přírodní parky Zlínského kraje . 1. vyd. [Zlín] : Zlínský kraj, 2013. 194 s. ISBN 978-80-87833-04-9 (v knize neuvedeno váz.).

JULINOVÁ, Markéta. Výskyt a vlastnosti polutantů : poznámky k vybraným kapitolám. Vydání první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. 112 stran . ISBN 978-80-7454-584-9.

LORENCOVÁ, Eva. Faktory ovlivňující dakarbosylázovou aktivitu bakterií rodu Lactobacillus a Bifidobacterium = Factors influencing decarboxylase activity of genera Lactobacillus and Bifidobacterium : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 79 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-544-3.

Rukopisy vsetínského botanika Jana Bubely . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, 2015. 367 stran . Sborník Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí ; číslo 20. ISBN 978-80-87614-44-0.

ŠEVČÍKOVÁ, Jaroslava. Přírodní památka Vršky-Díly : regionální učebnice : návrh terénních cvičení a metodika pro výuku v terénu. Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, p.o. : ZŠ Vsetín, 2016. 48 stran . ISBN 978-80-87614-45-7.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

JANÍKOVÁ, Jana. Ateliér Hermíny Týrlové . První vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. 162 stran . ISBN 978-80-7454-593-1.

KLOS, Elmar. FA Kudlov. 1,. 36-45. Kudlovská stodola. Založení a první léta filmových ateliérů ve Zlíně = Kudlov barn: the establishment and first years of the Film studios in Zlín . Vydání první. Zlín : Filmfest, s.r.o., 2016. 255 stran . ISBN 978-80-260-9823-2.

Vladimír Fekar, Jozef Krasula, Bio ráj . Zlín : Městské divadlo Zlín, 2016. 22 stran, 6 nečíslovaných stran .

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

600 hesel Baťa . Vydání: třetí. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2016. 72 stran . ISBN 978-80-905896-7-4.

BILAN, Jurij Valentynovyč. The significant social and economic factors of business development in the segment of SMEs = Významné sociálno-ekonomické faktory rozvoje podnikatelského prostředí v segmentu malých a středných podniků : habilitation thesis summary. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2016. 74 stran . Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-595-5.

CEKOTA, Antonín. Geniální podnikatel Tomáš Baťa . Vydání: třetí. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2016. 352 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-905896-5-0.

GREBENÍČEK, Pavel. Podpora podnikání a inovací v rámci strategického plánování regionálního rozvoje = Support of business and innovations in strategic planning of regional development : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. 42 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-601-3.

KRENAR, Petr. Klíčové atributy úspěšnosti manažerských týmů v nadnárodních společnostech působících v českém podnikatelském prostředí = The key attributes of success of managerial teams in multinational companies operating in the Czech business environment : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. 44 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-602-0.

LORENC, Jiří. Rozpočtová skladba a účetnictví 2016 : pro územní samosprávné celky. Osmé vydání. Polešovice : M Lordy, 2016. 621 stran ;.

SEDLÁŘOVÁ, Jitka. Hugo Franz Salm : průkopník průmyslové revoluce : železářský magnát - mecenáš - sběratel - lidumil : 1776-1836. Vydání první. V Kroměříži : Národní památkový ústav, územní památková správa, 2016. 162 stran . ISBN 978-80-87231-35-7.

SMÉKALOVÁ, Lenka. Implementace kohezní politiky Evropské unie v České a Slovenské republice = Implementation of the European Union cohesion policy in the Czech and Slovak Republic : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. 44 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-603-7.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

HODOUŠ, Stanislav. Český armagedon : vývoj očekávání konce světa v prostředí českých svědků Jehovových. Vydání první. Prusinovice : vydáno autorem, 2016. 66 stran ;. ISBN 978-80-260-9513-2.

CHINMOY, šrí,. Nový den, nová příležitost : 365+1 aforismů Sri Chinmoye na každý den v roce. První vydání. Zlín : Madal Bal, 2016. 368 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-86581-78-1.

MRÁČKOVÁ, Helena. Jak Alenka s babičkou našly úkryt : pracovní sešit pro děti, které navštivily Otevřené brány Zlínského kraje. Vydání první. [Zlín] : Zlínský kraj, 2016. 21 stran .

REINSBERG, Jiří. O mši svaté : upravený přepis kázání z let 1981-1990. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 161 stran ;. ISBN 978-80-7387-974-7.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Arcibiskupský zámek : kroměřížská zastavení. Kroměříž : Město Kroměříž, 2006. 1 složený list (8 stran) .

BARTOŠEK, Karel. Kostely a kaple římskokatolické farnosti Holešov . Holešov : město Holešov, 2014. [6] s.

BARTOŠEK, Karel. Zámek Holešov . Holešov : Město Holešov, 2014. 1 složený list (6 stran) .

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BARTOŠEK, Karel. Židovské památky v Holešově . Holešov : město Holešov, 2014. [6] s.

Filmové putování Východní Moravou. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., [2015]. 1 složený list (6 stran) .

Historie rožnovské struhy . Vydání druhé. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 2009. 8 stran .

Květná zahrada : kroměřížská zastavení. Kroměříž : Město Kroměříž, 2006. 1 složený list (8 stran) .

MACHÁLEK, Ondřej. Zámecká kovárna v Holešově . Holešov : Městské kulturní středisko, 2014. [6] s.

Malá procházka po rožnovském náměstí . Vydání druhé. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 2009. 8 stran .

Podzámecká zahrada : kroměřížská zastavení. Kroměříž : Město Kroměříž, 2006. 1 složený list (6 stran) .

Pozoruhodné rožnovské ulice. Vyd. 1. V Rožnově pod Radhoštěm : Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm, 2009. 8 s. ISBN 978-80-260-0823-1.

SEIFERT, Rudolf. Holešov : památkový okruh. Holešov : Městské informační centrum, 2014. [6] s.

SEIFERT, Rudolf. Holešov : město na rozhraní Hané a Valašska. Holešov : Město Holešov, [2014]. 1 složený list (6 stran) .

SLAVÍČEK, Jaromír. Toulky Bílými Karpaty . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2016. 101 stran . ISBN 978-80-88116-47-9.

Společný průvodce Baťovým kanálem : Veselí nad Moravou, Strážnice, Petrov, Sudoměřice, Rohatec, Hodonín, Skalica. [Veselí nad Moravou] : [Informační centrum Baťova kanálu], [2015?]. 50 stran .

Turistické atraktivity Kroměřížska . Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2012. 1 složený list (12 stran) . Východní Morava : kouzlo rozmanitosti.

Uherské Hradiště . [Uherské Hradiště] : Město Uherské Hradiště, 2014. 215 s. ISBN 978-80-87589-04-5 (váz.).

Vítejte v Záhlinicích!. Hulín : Spolek přátel Skopalíkova muzea, o.s., [2012]. 1 složený list (6 stran) .

Zámecká galerie : kroměřížská zastavení. Kroměříž : Město Kroměříž, 2006. 1 složený list (6 stran) .

Zlín. Hradec Králové : Helvich, 2015. 8 stran, 1 rozkládací list vevázané mapy .

BARTOŠEK, Karel. Svatý Jan Sarkander a měto Holešov . Holešov : Město Holešov, 2012. 1 složený list (6 stran) .

František Skopalík : (*18. 6. 1822 - +2. 3. 1891). Hulín : Město Hulín, [2012]. 1 složený list (6 stran) .

KNAP, Jan. Tomáš Baťa ve vzpomínkách našich prodavačů : (vydáno u příležitosti 120. výročí založení firmy BAŤA). Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2016. 80 stran . ISBN 978-80-905896-8-1.

MACH, Josef. Tomáš Baťa s úsměvem . Vydání třetí. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2016. 74 stran ;. ISBN 978-80-905896-6-7.

Městys Osvětimany. Vydání první. Brno : pro městys Osvětimany vydalo vydavatelství F.R.Z. agency s.r.o., 2016. 116 stran . ISBN 978-80-88131-11-3.

NEDBÁLKOVÁ, Jana. Kronika rodu Nedbálkových z Březové, Veselé, Klečůvky a Želechovic a spřízněných rodin s rodokmenem . Vydání první. Slušovice : Monument, 2016. 249 stran . ISBN 978-80-88143-02-4.

Procházka ulicí Na Drahách v části města Kramolišov. Vydání první. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 2013. 8 stran .

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

BAUMRUKOVÁ, Irena. Angličtina pro nutriční terapeuty . Holešov : Tigris, 2016. 542 stran ;. ISBN 978-80-7490-107-2.

Mapy ráje : vzpomínky na spisovatelku Marii Podešvovou. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 2016. 35 stran . Milé tisky ; svazek č. 11. ISBN 978-80-87334-28-7.

O kopanickej reči. Druhé, upravené vydání. Starý Hrozenkov : Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s., 2016. 155 stran . ISBN 978-80-260-9986-4.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Muzeum Františka Skopalíka Záhlinice. Hulín : Město Hulín, 2012. 1 složený list (6 stran) .

^ nahoru ^


13. Matematika

Učím se počítat : nakresli a setři = Učím sa počítať : nakresli a zotri. [Česko] : [nakladatel není známý], [2016?]. 16 stran . ISBN 978-80-87752-43-2.

^ nahoru ^


14. Lékařství

BERNÁTIK, Josef. Historie dobrovolných hasičů okresu Zlín . Zlín : nákladem SH ČMS-OSH Zlín v Nakladatelství Radovan Stoklasa, 2015. 367 stran . ISBN 978-80-88063-98-8.

BROŽEK, Ľuba. Dejme mozky dohromady : skupinová kognitivní rehabilitace a reedukace jazykových funkcí. 1. vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 108 stran ;. ISBN 978-80-7553-094-3.

DIMSDALE, Joel E. Anatomie zla : tajemství nacistických válečných zločinců. 1. vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 295 stran . ISBN 978-80-7553-120-9.

KUŘE, Josef. Filosofie medicíny v českých zemích . 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 289 stran . ISBN 978-80-7387-972-3.

MALÁ, Michaela. Homo psychoticus II, aneb, Můj návrat ke studiu . Vydání 1. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 261 stran ;. 13. komnata duše ; svazek č. 14. ISBN 978-80-7553-147-6.

MALÁ, Micheala. Homo psychoticus . Vyd. 1. Praha : Triton, 2015. 208 s. ;. ISBN 978-80-7387-845-0.

MAREK, Jiří. Akupresura a přírodní prostředky v první pomoci některých náhlých stavů a onemocnění . Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 180 stran . ISBN 978-80-7387-958-7.

MASTILIAKOVÁ, Dagmar. Edukace v ošetřovatelství : respekt a úcta k lidské důstojnosti. Prvé vydanie. ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2015. 198 stran . ISBN 978-80-7454-513-9.

POLIAKOVÁ, Nikoleta. Ošetrovateľstvo v kazuistikách . Prvé vydanie. ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2015. 165 stran ;. ISBN 978-80-7454-512-2.

RYCHLÍKOVÁ, Eva. Tajemství zdravé páteře . Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 174 stran . ISBN 978-80-7387-592-3.

ŠTEFKOVIČOVÁ, Mária. Vybrané kapitoly z verejného zdravotníctva II : učebnica pre štúdium ošetrovateľstva, fyzioterapie a laboratórnych vyšetrovacích metód. Prvé vydanie. ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2015. 108 stran . ISBN 978-80-7454-509-2.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

CZINEGOVÁ, Kateřina. Jménem zákona! : kapitoly z minulosti a současnosti bezpečnostních sborů ve Zlíně. Vydání první. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2016. 111 stran . ISBN 978-80-87130-36-0.

DEML, Jiří. Jan Hrubý : život, doba a kamarádi jednoho z mužů 18. června 1942. Kunovice : Město Kunovice, 2016. 527 stran . ISBN 978-80-260-9889-8.

JOHNSON, Boris. Faktor Churchill : muž, který psal dějiny. Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 452 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . Fleet ; svazek 103. ISBN 978-80-7473-439-7.

MÜLLER, Karel. Češi, občanská společnost a evropské výzvy : mezi nacionalismem a liberalismem aneb od etnické exkluze k aktivní hranici. 1. vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 294 stran . ISBN 978-80-7387-865-8.

VACULÍK, Miroslav. Dvacet let starostou : ..o sobě, o Liptále, o prezidentovi.. Vydání první. Liptál : Ozvěny života, z.s., 2016. 255 stran . ISBN 978-80-270-0028-9.

^ nahoru ^


16. Právo

HRADIL, Petr. Právo pro gymnázia, obchodní akademie, střední a vyšší odborné školy : podle právního stavu k 1.1.2016. Valašské Klobouky : Petr Hradil, 2016. 440 stran ;.

HRADIL, Petr. Základy práva pro střední školy : podle právního stavu k 1. 1. 2016. Valašské Klobouky : Petr Hradil, 2016. 190 stran ;.

^ nahoru ^


17. Psychologie

MILLER, Alice. Nesmíš si povšimnout : variace na téma ráje : realita dětství a dogmata psychoanalýzy. 1. vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 349 stran ;. ISBN 978-80-7553-043-1.

MURRAY, Lynne. Psychologie malých dětí : jak vztahy podporují vývoj dětí od narození do dvou let. Vydání 1. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 289 stran . ISBN 978-80-7553-011-0.

NORBEKOV, M. S. Zkušenost hlupáka 3. Jak žít a užívat si života ve zdraví a pohodě : výroba rodinného štěstí v domácích podmínkách svépomocí . Vydání: první. [Březůvky] : Jaroslav Holík, 2016. 275 stran ;. ISBN 978-80-260-9783-9.

SIEGEL, Daniel J. Rozbouřený mozek : dospívání, teenageři a jejich výchova. 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 257 stran . ISBN 978-80-7553-040-0.

^ nahoru ^


18. Sociologie

CARTER, Jimmy. Ženy, náboženství, násilí a moc . Vydání 1. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 215 stran ;. ISBN 978-80-7387-936-5.

GOEBEL, Adolf. Češi samovládci - samosoudci . [Holešov] : Tigris, spol. s r.o., 2016. 102 stran ;. ISBN 978-80-7490-106-5.

Katalog poskytovatelů sociálních služeb : průvodce sociálními (a souvisejícími) službami ve Zlíně. duben 2016 . Vydání sedmnácté. Zlín : Centrum služeb postiženým Zlín, o.p.s., 2016. 75 stran ;.

SIEBEROVÁ, Jana. Hospic : příběh naplněné naděje. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 122 stran ;. ISBN 978-80-7553-038-7.

VIERECKL, Michael. Určitě si poradíte : praktické rady pro životní situace, kdy potřebujete zdravotní a sociální služby. Zlínský kraj. Vydání druhé. [Praha] : FM solutions, a.s., 2016. 127 stran . ISBN 978-80-905989-9-7.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

PITEĽ, Ján. Modelovanie a riadenie strojov a procesov s využitím techník výpočtovej inteligencie = Modeling and control of machines and processes using computational intelligence techniques : teze inaugurační přednášky ke jmenování profesorem v oboru "Řízení strojů a procesů". Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. 41 stran . ISBN 978-80-7454-588-7.

SEDLAČÍK, Michal. Nové přístupy k formulacím inteligentních tekutin = Novel approaches to design of intelligent fluids : teze habilitační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. 44 stran . Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-587-0.

SOBOTKA, Richard. Rožnovský pivovar : historie rožnovského pivovaru od roku 1712 do současnosti. 1. vydání. [Rožnov pod Radhoštěm] : [R. Sobotka], [2016]. 93 stran . Knížka do kapsy. ISBN 978-80-260-9640-5.

ZRNA, Pavel. Chřiby - stopami dálnice . První vydání. Buchlovice : Veligrad, 2016. 111 stran . Chřiby záhadné a mytické ; sv. 11. ISBN 978-80-906114-1-2.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

KAŇOVSKÝ, David. Nebojme se chameleona! . 1. vydání. Náměšť nad Oslavou : vlastním nákladem, 2016. 180 stran . ISBN 978-80-270-0081-4.

KOSATÍK, Pavel. Emil the Runner . First edition. Prague : Prostor - architektura, interiér, design, o.p.s., 2016. 285 stran . ISBN 978-80-87064-20-7.

KOZOHORSKÝ, Richard. Zatracenej Zátopek . I. vydání. Praha : XYZ, 2016. 307 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7505-390-9.

NEVOLNÁ, Tatiana. Zdravotné plávanie a pohybová liečba vo vodnom prostredí . Prvé vydanie. ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2015. 157 stran . ISBN 978-80-7454-514-6.

ZÁTOPKOVÁ, Dana. Náš život pod pěti kruhy . Vydání první. Praha : Academia, 2016. 597 stran . ISBN 978-80-200-2599-9.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

BALCAR, Jiří. Jiří Balcar . V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, [2016]. 6 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87671-23-8.

KONEČNÝ, Michal. Schloss Lysice . Erste Auflage. [Kroměříž] : Nationaldenkmalamt, Landesdenkmalverwaltung in Kroměříž, 2016. 163 stran . ISBN 978-80-87231-31-9.

KRATOCHVÍL, Petr. In ex terior : the works of Eva Jiricna = práce Evy Jiřičné. 1st published in the Czech Republic. Prague : Prostor - architektura, interiér, design, 2005. 192 s. ISBN 80-903257-7-7 (kroužková vazba).

MALINA, Miroslav. Soukromé války : Miroslav Malina & Michal Malina : 28.1.-3.4.2016. V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, [2016]. 6 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87671-24-5.

Memento Tiziani : příběhy Proměn v dílech současných umělců. 1. vydání. Olomouc : Muzeum umění, 2016. 222 stran . ISBN 978-80-88103-10-3.

NOVÝ, Otakar. Česká architektonická avantgarda . Vydání druhé. Praha : Prostor, 2015. 645 stran . ISBN 978-80-7260-321-3.

OSMANAGIĆ, Semir. Pyramidy světa a bosenské Údolí pyramid . Pořadí vydání: první. [Zlín] : Daniela Valíková, 2016. 324 stran . ISBN 978-80-260-9489-0.

Osmnáctá sklizeň : Ateliér Reklamní fotografie FMK UTB ve Zlíně = The eighteenth harvest : Department of Advertising Photography FMC TBU in Zlín. Vydání první. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér Reklamní fotografie, 2016. 108 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7454-586-3.

Prostor Zlín : stálá expozice. První vydání. Ve Zlíně : Krajská galerie výtvarného umění, [2016]. 119 stran . ISBN 978-80-87926-09-3.

Rožnovské sídliště Záhumení : neobyčejná galerie malíře, grafika a spisovatele Jana Kobzáně. Vyd. 1. V Rožnově pod Radhoštěm : Městská knihovna, 2010. 8 s. ISBN 978-80-87334-06-5.

Strom : pocta Jindřichu Pruchovi : Jindřich Prucha, Daniel Balabán, Marie Blabolilová, Pavla Dvorská, Lenka Falušiová, Petr Gruber, Patrik Hábl, Eduard Halberštát, Pavel Hayek, František Hodonský, Jitka Chrištofová, Libor Jaroš, Jan Jemelka, Marie Kapounová, Jan Klimeš, Vladimír Kokolia, Inge Kosková, Anežka Kovalová, Miroslav Koval, Alena Kučerová, Beáta Kuruczová, Radoslav Kutra, Petr Kvíčala, Václav Malina, Břetislav Malý, Pavel Mühlbauer, Svatopluk Otisk, Ivan Ouhel, Petr Pastrňák, Zuzana Pernicová, Jiří Petrbok, Dalibor Smutný, Jan Steklík, Miroslav Šnajdr, Kateřina Štenclová, Petr Štěpán, Oldřich Tichý, Petr Veselý, Martin Vybíral, Martin Zálešák, Petr Zinke, Veronika Žáková. 1. vydání. V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, 2016. 14 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87671-27-6.

ŠIMOTOVÁ, Adriena. Adriena Šimotová : grafitový anděl : Galerie Václava Chada ve Zlíně. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2016. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-906382-1-1.

TUČEK, Ivo. Zálešnou pro život, život pro Zálešnou : souhrn podkladů pro regulační plány baťovských čtvrtí - pilotní projekt Zálešná. 1. vydání. Zlín : Statutární město Zlín, 2016. 47 stran . ISBN 978-80-87766-05-7.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

Domov a rodina : nakresli a setři : nakresli a zotri. Uherský Brod : Ditipo, [2015]. 16 stran . Zabavne uceni.cz.

FÓRUM MLADÝCH VÝZKUMNÍKŮ. Fórum mladých výzkumníků III . První vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. 85 stran ;. ISBN 978-80-7454-594-8.

MACHŮ, Eva. Identifikace a vzdělávání nadaných a talentovaných dětí - dobrá praxe pro Evropu . 1. vydání. Zlín : Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP, 2016. 71 stran ;. ISBN 978-80-906400-2-3.

MACHŮ, Eva. Recognition and teaching gifted and talented children - good practice for Europe . First edition. [Zlín] : Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP Zlín, 2016. 79 stran ;. ISBN 978-80-906400-0-9.

Roční období : nakresli a setři = Ročné obdobia : nakresli a zotri. Uherský Brod : Ditipo, [2015]. 16 stran . Zabavne uceni.cz.

STUDENTSKÉ FÓRUM. Studentské fórum XV. Zlín : Univerzita tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 152 stran ;. ISBN 978-80-7454-583-2.

STUDENTSKÉ FÓRUM. Študentské fórum XV . Vydání první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 152 stran ;. ISBN 978-80-7454-583-2.

VACULÍK, Martin. Výukové vymalovánky. : 1.. Téma: U jídelního stolu : (vhodné pro předškoláky i školáky) . Zlín : Martin Vaculík, 2016. 22 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-270-0076-0.

VACULÍK, Martin. Výukové vymalovánky. : 2.. Téma: Bezpečnost a elektrické spotřebiče v kuchyni : (vhodné pro školáky i dospělé) . Zlín : Martin Vaculík, 2016. 22 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-270-0077-7.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

Encyklopedie soběstačnosti pro 21. století : rodinná zahrada : spolupráce s přírodou, pěstování vlastních potravin, přírodní hospodaření od A do Z. 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 329 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7553-032-5.

KŘESADLOVÁ, Lenka. Der Blumen-Garten in Kroměříž : ein ausführlicher Führer durch die einzigartigen Gärten : UNESCO-Weltkulturerbe. Kroměříž: National Denkmalpflege-Institut, Regionale Denkmalverwaltung, 2015. 57 stran . ISBN 978-80-87231-34-0.

KŘESADLOVÁ, Lenka. Květná zahrada v Kroměříži : podrobný průvodce unikátní zahradou : památka UNESCO. V Kroměříži : Národní památkový ústav, územní památková správa, 2015. 57 stran . ISBN 978-80-87231-32-6.

KŘESADLOVÁ, Lenka. The Floral Garden in Kroměříž : a detailed guide to a unique garden : UNESCO monument. Kroměříž : National Heritage Institute, Regional Conservation Administration, 2015. 57 stran . ISBN 978-80-87231-33-3.

Městský park "Hájnice" . Vydání druhé. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov prod Radhoštěm, 2009. 8 stran .

^ nahoru ^


Beletrie

BALÁZS, Zágoni. Druhá Barnabáškova kniha ; Barnabášek a dvojčata. Vydání první. Praha : Triton, 2016. 76, 74 stran . Laskavé čtení. ISBN 978-80-7387-861-0.

BARTOŠ, František. Kytice . 2. vydání. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace, 2016. 158 stran . ISBN 978-80-87130-40-7.

BURDOVÁ, Anna. Adam ve městě budoucnosti . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, [2016]. 54 stran . Originální Knihy. ISBN 978-80-88116-27-1.

BURDOVÁ, Anna. Danina cesta do budoucnosti . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, [2016]. 54 stran . Originální Knihy. ISBN 978-80-88116-28-8.

BURDOVÁ, Anna. Emilka se zvířátky na dvorku . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, [2016]. 35 stran . Originální Knihy. ISBN 978-80-88116-20-2.

BURDOVÁ, Anna. Kubík u babičky na dvorku . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, [2016]. 35 stran . Originální Knihy. ISBN 978-80-88116-19-6.

BUTCHER, Jim. Drobná laskavost . Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 457 stran ;. Trifid ; svazek 543. ISBN 978-80-7553-007-3.

ČECHOVÁ, Dagmar. Davídek a malý kocourek . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, [2016]. 43 stran . Originální Knihy. ISBN 978-80-88116-29-5.

ČECHOVÁ, Dagmar. Deniska a milé koťátko . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, [2016]. 43 stran . Originální Knihy. ISBN 978-80-88116-30-1.

ČECHOVÁ, Dagmar. Katka na táboře . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, [2016]. 47 stran . Originální knihy. ISBN 978-80-88116-26-4.

ČECHOVÁ, Dagmar. Petrovy táborové lapálie . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, [2016]. 47 stran . Originální Knihy. ISBN 978-80-88116-25-7.

DVOŘÁK, Otomar. Sekera strážců . Vydání 1. Bílovice : Nakladatelství Černý Drak, 2016. 335 stran . ISBN 978-80-906481-0-4.

FILGAS, Josef. Mezi brášky ; Bráška Lajdáček. Souborné vyd. 2., Ve Sfinze 1. Ostrava : Sfinga, 1992. 101, 111 s. ISBN 80-85491-24-9 (váz.).

FRNKA, Michal. Štěpánek, veverka Papaka a kohoutek Todot . Zlín : Tigris, spol. s r.o., 2016. 85 stran . ISBN 978-80-7490-091-4.

GRATOWA, Julita. A fairy tale day for princess Betty . 1st edition. Uherský Brod : ELTISK, 2016. 33 stran . Original Books. ISBN 978-80-88116-34-9.

GRATOWA, Julita. A fairy tale day for Sir Philip, the knight . 1st edition. Uherský Brod : ELTISK, [2016]. 33 stran . Original Books. ISBN 978-80-88116-31-8.

GRATOWA, Julita. An adventurous day for Bobby the pirate . 1st edition. Uherský Brod : ELTISK, 2016. 33 stran . Original Books. ISBN 978-80-88116-33-2.

GRATOWA, Julita. An adventurous day for Suzie the pirate . 1st edition. Uherský Brod : ELTISK, [2016]. 33 stran . Original Books. ISBN 978-80-88116-32-5.

GRATOWA, Julita. Dobrodružný den piráta Borka . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, [2016]. 31 stran . Originální Knihy. ISBN 978-80-88116-13-4.

GRATOWA, Julita. Dobrodružný den pirátky Zuzky . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, [2016]. 31 stran . Originální Knihy. ISBN 978-80-88116-18-9.

GRATOWA, Julita. Pohádkový den princezny Bětky . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, [2016]. 31 stran . Originální Knihy. ISBN 978-80-88116-11-0.

GRATOWA, Julita. Pohádkový den rytíře Filipa . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, [2016]. 31 stran . Originální Knihy. ISBN 978-80-88116-14-1.

HARTL, David. Básně zbožné . Holešov : Tigris, spol. s r. o., 2016. 327 stran ;. ISBN 978-80-7490-112-6.

HOUDEK, Jakub Lev. Velkokněžna Olga sbírá květy . Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 47 stran . ISBN 978-80-7553-026-4.

HRŮZA, Pavel. Černá skříňka nalezena : do not open - recorder is running. Holešov : Tigris, 2016. 90 stran . ISBN 978-80-7490-113-3.

HÚSEK, Štěpán. Ze životního ruksaku . [Uherský Ostroh] : [Jaroslav Zelinka], [2016]. 149 stran . ISBN 978-80-260-9530-9.

IMRÝŠEK, Gustav. Čertoviny z Valašska . 2. vyd. Ostrava : Profil, 1988. 144 s.

JIRÁSEK, Zdeněk. Poklad smáčený krví, aneb, Případ ze vzpomínek vyšetřovatele . Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2016. 249 stran ;. ISBN 978-80-7490-110-2.

Kde končí svět, aneb, Jak je to s králem : sborník dětských literárních a výtvarných prací okresu Zlínského kraje 2015/2016. Vydání první. Vsetín : Masarykova veřejná knihovna Vsetín, 2016. 66 stran . ISBN 978-80-87991-05-3.

KOPECKÁ, Irena. O vílách, skřítcích a vodníčcích . První vydání. Francova Lhota : Irena Kopecká, 2016. 127 stran . ISBN 978-80-905656-3-0.

KREJČÍ, Miroslav jr. Bůh to zařídí? . Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2016. 65 stran . ISBN 978-80-7490-105-8.

KREJČÍ, Miroslav jr. Útěk z Rakky . Zlín : Tigris, spol. s r.o., 2016. 76 stran . ISBN 978-80-7490-097-6.

KŘAPOVÁ, Libuše. Alenčiny prázdninové trampoty . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, [2016]. 39 stran . Originální Knihy. ISBN 978-80-88116-10-3.

KŘAPOVÁ, Libuše. Darinka na výletě v ZOO . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, [2016]. 42 stran . Originální Knihy. ISBN 978-80-88116-21-9.

KŘAPOVÁ, Libuše. Tomáš a kamarádi ze ZOO . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, [2016]. 42 stran . Originální Knihy. ISBN 978-80-88116-15-8.

KŘAPOVÁ, Libuše. Tondovy prázdninové příhody . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, [2016]. 39 stran . Originální Knihy. ISBN 978-80-88116-12-7.

KŘÍŽEK, Jan. Odstíny našeho lidství . Holešov : Tigris, spol. s r.o., [2016]. 51 stran ;. ISBN 978-80-7490-109-6.

KULTÁNOVÁ, Zuzana. Augustin Zimmermann . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 196 stran ;. WALT. ISBN 978-80-7473-421-2.

LUKÁŠ, Jiří B. Pozdní sběr . Vydání první. Holešov : Tigris spol. s.r.o., [2016]. 88 stran . ISBN 978-80-7490-104-1.

LUK'JANENKO, Sergej Vasil'jevič. Pohraničí. Kniha první,. Stráž . Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton : Argo, 2016. 301 stran ;. Trifid ; svazek 545. ISBN 978-80-7553-030-1.

MACHÁČEK, Jan. Příliš mladý na smrt, příliš starý na budoucnost : deníky 2006-2015. První vydání. Hoštice : Aleš Prstek, 2016. 95 stran . ISBN 978-80-905515-5-8.

MAKOVÝ, Janek. Prvkotiny ve fotografiích Janka Makového a poezii Miloše Vavrečky. [Vysoké Mýto] : [Jan Talášek], 2016. 56 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-260-9853-9.

MAWER, Simon. Provazochodkyně . Vydání druhé. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 65 stran ;. Fleet ; svazek 97. ISBN 978-80-7473-444-1.

MBUE, Imbolo. Touhy Džendeho Džongy . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 407 stran ;. Fleet ; svazek 104. ISBN 978-80-7473-430-4.

Nezbedův humor 3. Vydání druhé. Zlín : Vydal Časopis Nezbeda a Cvrček, 2015. 103 stran . Knihovnička dětského časopisu Nezbeda. ISBN 978-80-906165-2-3.

Nezbedův humor 4. Vydání druhé. Zlín : Vydal Časopis Nezbeda a Cvrček, 2015. 103 stran . Knihovnička dětského časopisu Nezbeda. ISBN 978-80-906165-3-0.

O'BRIEN, Daniel. Akuma hanta : lovec démonů. Vydání první. Hluk : Armiger, 2016. 111 stran . ISBN 978-80-906459-1-2.

OHLSSON, Kristina. Miovo blues . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 354 stran ;. Fleet ; svazek 107. ISBN 978-80-7473-446-5.

OLSSON, Fredrik T. Konec řetězce . Vydání druhé. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 578 stran ;. Fleet ; svazek 99. ISBN 978-80-7473-462-5.

OLSSON, Fredrik T. Konec řetězce . Vydání první. Zlín : Kniha Zlín, 2016. 578 stran ;. Fleet ; svazek 99. ISBN 978-80-7473-224-9.

Píšu povídky, píšu básně.. : tentokrát o králi, království, kralování : sborníček prací dětí z literární a výtvarné soužěže k 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. Uherské Hradiště : Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti, 2016. 36 stran .

POTUŽNÍKOVÁ, Jana. Hanka a školní případ . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2016. 39 stran . ISBN 978-80-88116-44-8.

POTUŽNÍKOVÁ, Jana. Vašek detektivem ve škole . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2016. 39 stran . Originální knihy. ISBN 978-80-88116-45-5.

PROKEŠ, Jan. Lucinka a šťastný pejsek . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, [2016]. 42 stran . Originální Knihy. ISBN 978-80-88116-39-4.

PROKEŠ, Jan. Lukášek a pejsek popleta . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, [2016]. 42 stran . Originální Knihy. ISBN 978-80-88116-46-2.

RÁČEK, Milan. Na jeden život až příliš . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 255 stran ;. Fleet ; svazek 98. ISBN 978-80-7473-411-3.

RADILOVÁ, Ivanka. Kytička brodských příběhů . Vydání I. Uherský Brod : Vydání nákladem autorky, 2015. 47 stran . ISBN 978-80-260-8649-9.

RAMQVIST, Karolina. Gangsterova přítelkyně . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 284 stran ;. Fleet ; svazek 102. ISBN 978-80-7473-434-2.

REKTOR, Ivan. Neurominiatury . Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 151 stran . ISBN 978-80-7553-024-0.

ROLSTAD, Lajla. Vlčí ostrov . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 242 stran ;. Fleet ; svazek 105. ISBN 978-80-7473-443-4.

SIROTKOVÁ, Soňa. Tegmine . [Holešov] : Tigris, spol. s r.o., 2016. 312 stran . Young adult. ISBN 978-80-7490-101-0.

Slaměná vdova = The grass widow. První vydání. Rožnov pod Radhoštěm : [nakladatel není známý], 2016. 55 stran ;. ISBN 978-80-270-0230-6.

ŠPAČEK, Stanislav. Noční hráč . Vydání první. Zlín : Kniha Zlín, 2016. 78 stran . Walt - Vratký oheň ; svazek 16. ISBN 978-80-7473-438-0.

TLACHOVÁ, Zdeňka. Červená karkulka : omalovánky s říkankou = Červená čiapočka : maľovanky s riekankou. [Česko] : [nakladatel není známý], [2016]. 16 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87752-38-8.

TRÁVNÍČKOVÁ, Jana. Příběh malé hvězdičky . Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2016. 61 stran ;. ISBN 978-80-7490-114-0.

TVRDÍK, Stanislav. Mostovník : veršovánky 2016. Holešov : Tigris, spol. s r.o., 2016. 223 stran ;. ISBN 978-80-7490-108-9.

VYHLÍDAL, Oldřich. Tatínkovy ruce . 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1978. 43, [4] s. ;. České básně. ISBN (Váz.).

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně