Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Regionální novinky knižního fondu

Duben- Červen 2016


Naučná literatura | Beletrie


Naučná literatura

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika


1. Antropologie, etnografie

BAČUVČÍK, Radim. Knihy a čtení : nákupní chování na trzích kulturních produktů 2014. 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. 248 stran ;. ISBN 978-80-87500-66-8.

Moravské Slovensko. Svazek II. . [Kyjov] : Město Kyjov, 2014. vii, s. 401-887, xli- lx l. barev. obr. příl. Národopis lidu českoslovanského ; díl 1. ISBN 978-80-7326-250-1.

Moravské Slovensko. Svazek I. . [Kyjov] : Město Kyjov, 2014. xv, 399 s., xl l. barev. obr. příl., . Národopis lidu českoslovanského ; díl 1. ISBN 978-80-7326-249-5.

Památkové domky Hluk. [Hluk] : [Městský úřad], [2014]. [23 s.] .

ŠVIRÁKOVÁ, Eva. Kreativní třída: talent vs. bohatství . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2014. 100 s. ISBN 978-80-87500-48-4.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

LORENCOVÁ, Eva. Faktory ovlivňující dakarbosylázovou aktivitu bakterií rodu Lactobacillus a Bifidobacterium = Factors influencing decarboxylase activity of genera Lactobacillus and Bifidobacterium : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 79 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-544-3.

Rukopisy vsetínského botanika Jana Bubely . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, 2015. 367 stran . Sborník Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí ; číslo 20. ISBN 978-80-87614-44-0.

SHEPHEARD, Paul. Pěstěná divočina, neboli, Co je krajina? . Zlín : Archa, 2016. 201 stran ;. aArchitektura ; svazek 17. ISBN 978-80-87545-41-6.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

ZEMANOVÁ, Ludmila. Karel Zeman a jeho kouzelný svět . 1. vydání. Brno : CPress, 2015. 261 stran . ISBN 978-80-264-0941-0.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BAČUVČÍK, Radim. Smích v televizní reklamě . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. 138 stran . ISBN 978-80-87500-72-9.

BAČUVČÍK, Radim. Sociální marketingové kampaně v Česku. II.,. Bezpečnost a prevence zranění . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2016. 266 stran ;. ISBN 978-80-87500-77-4.

BAČUVČÍK, Radim. Sociální marketingové kampaně v Česku. I.,. Ochrana zdraví . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. 294 stran . ISBN 978-80-87500-75-0.

BAČUVČÍK, Radim. Teorie a praxe v marketingové komunikaci . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. 190 stran . Protipóly marketingové komunikace. ISBN 978-80-87500-68-2.

BAŇAŘOVÁ, Michaela. Model rozhodování spotřebitele o budoucím vzdělání ve vazbě na ochotu platit školné = A model of consumer decision-making about his/her future education, in relation to the student's willingness to pay tuition fees : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 42 stran ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-568-9.

BLAHUŠ, Radek. Vliv organizačních faktorů na produkci procesně-inovačních návrhů u dělnických pozic ve výrobních společnostech = Impact of organizational factors on the production process of innovative proposals for blue-collar positions in manufacturing companies : teze dizertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 38 stran ;. Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-569-6.

Cesty marketingových komunikací : sborník prací studentů marketingových komunikací FMK UTB ve Zlíně. 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. 242 stran . ISBN 978-80-87500-64-4.

CULÍK KONČITÍKOVÁ, Gabriela. Služba, prodej, reklama, Baťa . Vydání: první. Žilina : Georg Žilina, 2015. 169 stran . ISBN 978-80-7454-567-2.

DONEV, Aleksandar. Typography in advertising = Typografie v reklamě : doctoral thesis summary. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2015. 32 stran ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-134-6.

HLADÍLEK, Martin. Nemovitosti jsou mé radosti . 2. vydání. [Zlín] : Tigris, spol. s r.o., 2016. 133 stran ;. ISBN 978-80-7490-096-9.

JANGL, Patrik. Tržní orientace firem a její měření = Market orientation of firms and its measurement : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 42 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-571-9.

JECHO, Richard. Baťovské myšlení a jeho aktuálnost . První vydání. [Otrokovice] : Agos, 2016. 106 stran ;. ISBN 978-80-260-9457-9.

JURÁŠKOVÁ, Olga. Budování značky prostřednictvím Public relations . Vyd. 1. Zlín : VeRBuM, 2015. 68 s. ISBN 978-80-87500-63-7.

JURÁŠKOVÁ, Olga. Public relations : --how relationships can create brands that people trust. 1st ed. Zlín : VeRBuM, 2014. 106 s. ISBN 978-80-87500-60-6.

JUŘÍKOVÁ, Martina. Marketing services : opportunities and limits of the implementation in Czech firms. First edition. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2014. 104 stran . ISBN 978-80-87500-61-3.

KARLÍČEK, Miroslav. Role marketingu ve firmách : hlavní problémy, jejich příčiny a možné cesty řešení. 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2014. 98 s., [6] s. obr. příl. ISBN 978-80-87500-56-9.

KOTYZOVÁ, Pavla. Propagace firmy Baťa do roku 1939 . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. 93 stran . ISBN 978-80-87500-70-5.

KOZÁK, Vratislav. Televizní reklamy českých pivovarů a jejich vnímání . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2014. 92 stran . ISBN 978-80-87500-62-0.

LUKÁŠ, Luděk. Bezpečnostní technologie, systémy a management V. . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. 368 stran . ISBN 978-80-87500-67-5.

LUKÁŠ, Luděk. Bezpečnostní technologie, systémy a management IV. : teorie a praxe ochrany majetku a fyzické bezpečnosti. 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2014. 390 s. ISBN 978-80-87500-57-6.

Sborník neziskových projektů předmětu PRON 20142015 = Proceedings of non-profit projects 2014/2015. Vydání druhé. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, 2015. 68 stran . ISBN 978-80-7454-572-6.

SOUKALOVÁ, Radomila. Marketing II : učební text pro studenty Fakulty multimediálních komunikací UTB Zlín. První vydání. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2015. 85 listů . ISBN 978-80-7454-206-0.

SOUKALOVÁ, Radomila. Marketing.. je věda kreativní . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. 157 stran . ISBN 978-80-87500-71-2.

ŠVIRÁKOVÁ, Eva. Inovace a tradice, kvalita a kvantita v projektovém managementu . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. 138 stran . ISBN 978-80-87500-69-9.

ŠVIRÁKOVÁ, Eva. Kreativní projektový management . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2014. 151 s. ISBN 978-80-87500-58-3.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

IVEREIGH, Austen. Papež reformátor . Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 438 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7387-951-8.

ŽŮRKOVÁ, Helena. Zapomenutá síla slova . První vydání. [Otrokovice] : Agos, 2015. 93 stran ;. ISBN 978-80-260-8703-8.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

LENŽA, Libor. Hvězdárna Valašské Meziříčí : historie - současnost : 60 let od otevření hvězdárny pro veřejnost. Valašské Meziříčí : Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, 2015. 28 stran .

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

HANZELKA, Jiří. Přemožení pouště . Vyd. 3., (V Carpe diem 2.). V Brumovicích : Carpe diem, 2006. 60 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-87195-14-7 (soubor v přebalu).

HANZELKA, Jiří. S československou vlajkou na Kilimandžáro . Vyd. 2., (V Carpe diem 1.). V Brumovicích : Carpe diem, 2006, [soubor distribuován 2010]. 86 s. ISBN 80-86362-70-1.

KINTZL, Emil. Verschwundener Böhmerwald . Erste Ausgabe. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 156 stran, 3 nečíslované strany obrazových příloh . Stream. ISBN 978-80-7473-397-0.

MACEŠKA, Dušan. Za indiány do Mexika a Guatemaly . Vydání první. [Holešov] : [Dušan Maceška], 2015. 197 stran . ISBN 978-80-260-9429-6.

MACURA, Pavel. Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje . Vizovice : Pro Zlínský kraj zpracoval SHOCart, 2014. 57, 37 s. ISBN 978-80-87833-07-0 (Zlínský kraj brož.).

Město Hluk : turistický průvodce. Hluk : Město Hluk, 2014. 36 nečíslovaných stran .

Město Hluk : turistický průvodce. Hluk : Město Hluk, 2016. 36 nečíslovaných stran .

PHILBRICK, Nathaniel. V srdci moře . 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 285 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7387-901-3.

Pozvánka Holešova a okolí rok 2016. [Holešov] : [Město Holešov], [2015]. 1 složený list (6 stran) .

Průvodce do kapsy. Kroměřížsko. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., 2014. 51 stran . Východní Morava.

Průvodce do kapsy. Slovácko. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., 2014. 49 stran . Východní Morava.

STOJAR, Pavel. Město Vsetín = The town of Vsetín. 4. vyd. Vsetín : Město Vsetín, [2014]. 21 stran .

Turistický průvodce - Východní Morava - Zlínský kraj : Kroměřížsko, Slovácko, Valašsko, Zlínsko a Luhačovicko : 25 tipů na výlety + mapky. 3., rev. vyd. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2014. 75 s. ISBN 978-80-260-6415-2.

Valašsko moje : Valašsko moje - srdce Tvoje. [Česko] : Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, z.s. : Místní akční skupina Rožnovsko, z.s., 2015. 22 listů potištěných z obou stran .

ZAPLETAL, Česlav. Město Fryšták . Fryšták : město Fryšták, 2015. 35 stran .

Zlínský kraj : města a obce Zlínského kraje : tradice, historie, památky, turistika, současnost. 4., přeprac. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Proxima Bohemia, 2014. 179 s. ISBN 978-80-905393-4-1 (váz.).

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Cyril a Metoděj, po stopách strhujícího příběhu : Cyril a Metoděj - autentický příběh naší země : Cyrilometodějská stezka. Podzimní a zimní výletní tipy. [Zlín] : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., 2015. 12 stran .

KUČERA, J. Zprávy o předhistorických nálezech z okolí Uh. Brodu . [Česko : s.n., 1905?]. 16 s., [7] l. obr. příl. ;. ISBN (Váz.).

MAŠLÁŇ, Pavel. Svatý Štěpán - historie sklářské osady . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, [2015?]. 41 stran . ISBN 978-80-87614-39-6.

^ nahoru ^


10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

ČERNOCHOVÁ, Jarmila. Molekulární stavebnice supramolekulárních polymerů = Molecular assemblies of supramolecular polymers : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 56 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-549-8.

JANÍČEK, Miroslav. Crystallization of polymeric materials: study of nucleation on active particles with large specific surface = Krystalizace polymerních materiálů: studium nukleace na aktivních částicích s velkým specifickým povrchem : doctoral thesis summary. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2015. 31 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-542-9.

KOZUBKOVÁ, Zuzana. Cílená modifikace biologicky aktivních látek na bázi chinolinu = Structural modification of biologically active compounds based on quinoline : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 60 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-550-4.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

FROM THEORY TO PRACTICE (KONFERENCE). From Theory to Practice 2014 : proceedings of the sixth international conference on Anglophone studies : September 4-5, 2014 : Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic. First edition. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 236 stran ;. Zlín proceedings in humanities, volume 6. ISBN 978-80-7454-538-2.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

RIEDLOVÁ, Dana. Masarykova veřejná knihovna Vsetín : 95 let od založení knihovny, 2. února 1921 - 2. února 2016 : 10 let od přestěhování do nových prostor, 26. září 2006 - 26. září 2016. Vsetín : Masarykova veřejná knihovna Vsetín, 2016. 40 stran . ISBN 978-80-87991-03-9.

^ nahoru ^


13. Matematika

AFFUL-DADZIE, Eric. Hybridizované integrované metody ve fuzzy vícekriteriálním rozhodování (s případovými studiemi) = Hybridized integrated methods in fuzzy multi-criteria decision making (with case studies) : doctoral thesis summary. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2016. 34 stran ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-581-8.

HOMOLKA, Lubor. Utilization of advanced analytical quantitative methods for measuring companies’ performance = Využití pokročilých analytických kvantitativních metod pro měření výkonnosti podniků : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 24 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-570-2.

VAŠKOVÁ, Hana. Modelování chemického reaktoru pro dechromaci kožedělných odpadů = Modeling of chemical reactor for leather waste dechromation : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 46 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-150-6.

^ nahoru ^


14. Lékařství

BAŇÁROVÁ, Patrícia. Funkčné poruchy pohybového systému : (diagnostika a terapia). Poradie vydania: prvé. v Trenčíne : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotníctva, 2015. 168 stran . ISBN 978-80-7454-510-8.

GERLICHOVÁ, Katarína. Vybrané kapitoly z ošetrovateľstva pre fyzioterapeutov . Prvé vydanie. V Trenčíne : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotníctva, 2015. 120 stran . ISBN 978-80-7454-511-5.

Kaleidoskop vzpomínek na 50 let programu transplantací ledvin v Krči . Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 156 stran . ISBN 978-80-7553-023-3.

KUŘE, Josef. Filosofie medicíny v českých zemích . 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 289 stran . ISBN 978-80-7387-972-3.

NEUWIRTH, Jiří. Kompendium muskuloskeletálního zobrazování . Praha : NEUW : Triton, [2016]. xv, 485 stran . ISBN 978-80-903322-9-4.

NORBEKOV, M. S. Lekce Norbekova : cesta k mládí a zdraví. Vydání první. [Březůvky] : Jaroslav Holík, 2015. 197 stran . ISBN 978-80-260-8870-7.

NORBEKOV, M. S. Trénink těla a ducha . Vydání: první. [Březůvky] : Jaroslav Holík, 2016. 169 stran . ISBN 978-80-260-9450-0.

PERLÍK, František. Individualizace farmakoterapie . Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 159 stran . Lékařské repetitorium. ISBN 978-80-7387-636-4.

PIVNIČKOVÁ, Lucie. Expertní systém pro diagnostiku poruch rovnovážného ústrojí člověka = Expert system for diagnosis of human balance system disorders : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 30 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-578-8.

POLÁCH, Ladislav. Příručka duševního zdraví : 25 příběhů z psychiatrické ambulance. Vydání první. Bílovice : SYMEDIS PRO, [2016]. 197 stran . ISBN 978-80-906230-0-2.

SATIR, Virginia. Psychologické eseje 1963-1983 . 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 247 stran . Psyché ; svazek č. 80. ISBN 978-80-7387-956-3.

ŠIBOVÁ, Barbora. Tvarové změny nohou a možnosti jejich ovlivňování obuví = The shape changes of feet and possibilities of their influence on shoes : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 35 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-547-4.

ŠIMOVCOVÁ, Darina. Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s poruchami duševného zdravia . Poradie vydania: prvé. v Trenčíne : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotníctva, 2015. 140 stran ;. ISBN 978-80-7454-515-3.

WIDIMSKÝ, Jiří. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy XIV . Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 185 stran .

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

HALÍČEK, Jan. Za téj první vojny : Hrubá Vrbka 1914-1918. Vyd. 1. [Boskovice] : Pro Obec Hrubá Vrbka vydalo nakl. Albert, 2014. 295 s. ISBN 978-80-7326-244-0.

JANČÁŘ, Radek. Generál věrný svému císaři . Vydání první. Huštěnovice : Obec Huštěnovice, 2016. 31 stran . ISBN 978-80-260-9439-5.

VEBER, Václav. Rudý car : Stalin v čele Sovětského svazu v letech 1924-1953. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 185 stran . ISBN 978-80-7387-930-3.

Vsetínští Židé očima žáků ZŠ Vsetín, Sychrov 97 . Vsetín ; Sychrov : Muzeum regionu Valašsko, p.o. a ZŠ Vsetín, 2015. 40 stran . ISBN 978-80-87614-38-9.

^ nahoru ^


17. Psychologie

MACKŮ, Richard. Instantní, nebo skutečné řešení problému? . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. 166 stran, 6 nečíslovaných stran příloh . ISBN 978-80-87500-74-3.

NAKONEČNÝ, Milan. Motivace chování . 3., přeprac. vyd. V Praze : Triton, 2014. 599 s. ISBN 978-80-7387-830-6.

NAKONEČNÝ, Milan. Obecná psychologie . Praha ; Kroměříž : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 662 stran . ISBN 978-80-7387-929-7.

^ nahoru ^


18. Sociologie

BENDL, Stanislav. Žák s problémovým chováním : cesta institucionální pomoci. 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 108 stran ;. ISBN 978-80-7387-703-3.

STŘÍTESKÝ, Václav. Diference ve spotřebním chování mužů a žen : význam kritéria pohlaví v segmentaci spotřebních trhů. 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. 237 stran, 25 nečíslovaných stran příloh . ISBN 978-80-87500-65-1.

VÁVROVÁ, Soňa. Porozumění procesu autoregulace u dětí a mladistvých v institucionální péči . Druhé, nezměněné vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 131 stran . ISBN 978-80-7454-149-0.

VÁVROVÁ, Soňa. Porozumění procesu autoregulace u dětí a mladistvých v institucionální péči . 1. vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 131 stran . ISBN 978-80-7454-561-0.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

BEDNAŘÍK, Martin. Možnosti ovlivnění pevnosti lepeného spoje u vybraných typů polymerů = Possibilities of influencing the strength of bonded joint at selected types of polymers : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 35 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-539-9.

BLEYAN, Davit. Binder system for powder injection moulding = Polymerní pojiva pro vstřikování práškových materiálů : doctoral thesis summary. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2015. 41 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-548-1.

FASSMANN, Vladimír. Rožnovský pivovar : proměny rožnovského pivovaru od roku 1923 ve vzpomínkách Vladimíra Fassmana. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 2016. 50 stran . Milé tisky ; svazek č. 10. ISBN 978-80-87334-27-0.

GRULICH, Ondřej. Povrchové úpravy biomateriálů v plazmatu = Plasma surface modification of biomaterials : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 49 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-540-5.

HRABALÍKOVÁ, Martina. Imobilizace biologicky aktivních látek v matrici vodorozpustného polymeru = Immobilization of biologically active compounds in the water-soluble polymer matrix : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 54 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-541-2.

MATOUŠEK, Tomáš. Analysis of macrostructure of polymeric materials = Analýza makrostruktury polymerních materiálů : doctoral thesis summary. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2015. 53 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-558-0.

MIZERA, Aleš. Studium teplotní odolnosti termoplastů = Study of thermoplastic polymer temperature stability : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 41 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-551-1.

PEER, Petra. Rheological characterization of polymer solutions with respect to quality of electrospinning process = Reologická charakterizace polymerních roztoků s ohledem na kvalitu elektrostatického zvlákňování : doctoral thesis summary. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2015. 47 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-546-7.

STEINHAUS, Johannes. Real-time investigation of curing mechanisms of thermoset resins for medical and technical applications = Kvantitativní analýza vytvrzovacích mechanismů materiálů pro lékařské a technické aplikace : doctoral thesis summary. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2015. 51 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-543-6.

VESELÝ, Vilém. Anglický prodavač = English salesman. [Zlín] : Baťa, [mezi 1920 až 1947]. 61 stran ;.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

JANATA, Michal. Vědět viděním : fotografie jako rozhodnutí. Zlín : Archa, 2015. 139 stran ;. ARCHAars ; svazek 4. ISBN 978-80-87545-39-3.

KOTÁSEK, Jiří. Architekt Vladimír Karfík : při příležitosti 105. výročí narození. Zlín : [s.n.], 2007. [12] s.

PAVLÍK, Miroslav. František Štěpán : grafika - kresba - malba. Vyd. 1. Boskovice ; Železné : Vydal M. Pavlík v nakl. Albert, 2013. 148 s. ISBN 978-80-7326-240-2.

SURMAN, Martin. Metodika designérské práce a výuka průmyslového designu v České a Slovenské republice . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. 136 stran . ISBN 978-80-87500-73-6.

SVOBODOVÁ, Jana. Supermáma . 1. vydání. Brno : CPress, 2016. 116 stran . ISBN 978-80-264-1069-0.

VOLRÁB, Marian. Marian Volráb : temnota ve skle - světlo v obrazech : Galerie Václava Chada ve Zlíně. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2016. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-906382-0-4.

ZÁLEŠÁK, Martin. Martin Zálešák : obrazy, kresby. V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, [2015]. 6 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87671-20-7.

Zlínská architektura . Zlín : Statutární město Zlín, odd. cestovního ruchu, vnitřních a vnějších vztahů, 2013. [48] s. ISBN 978-80-87766-02-6 (brož.).

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

CHRÁSKA, Miroslav. Kvantitativní metody sběru dat v pedagogických výzkumech . Vydání 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2015. 132 stran . Pedagogika. ISBN 978-80-7454-553-5.

LUKÁŠOVÁ, Hana. Učitelské sebepojetí a jeho zkoumání . 1. vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2015. 106 stran . Pedagogika. ISBN 978-80-7454-552-8.

MAJERČÍKOVÁ, Jana. Předškolní edukace a dítě : výzvy pro pedagogickou teorii a výzkum. 1. vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2015. 109 stran ;. Pedagogika. ISBN 978-80-7454-554-2.

MATEŘSKÁ ŠKOLA (JESTŘABÍ, ZLÍN, ČESKO). Mateřská škola Jestřabí : 1975-2015 : 40 let MŠ Jestřabí. Jestřabí : Mateřská škola Jestřabí, 2015. 48 stran .

PACHOLÍK, Viktor. Specifika edukace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřských školách . Vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2015. 179 stran . ISBN 978-80-7454-566-5.

POKLUDA, Zdeněk. Vzdělávání a výzkum ve Zlíně - od Tomáše Bati po univerzitu . 1. vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 54 číslovaných stran, 20 nečíslovaných stran obrazové přílohy . Edice inspirace Baťa. ISBN 978-80-7454-564-1.

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. U nás není věda žádná věda! : studijní obory : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, [2016?]. 28 stran ;.

VANĚČEK, Michal. Opravdu jen malé pootevření dveří protektorátní třídy.. . Praha : Tigris, 2016. 174 stran . ISBN 978-80-7490-098-3.

WIEGEROVÁ, Adriana. Profesionalizace učitele mateřské školy z pohledu reformy kurikula . Vydání 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2015. 115 stran . Pedagogika ; 10. publikace. ISBN 978-80-7454-555-9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO (NIVNICE, ČESKO). Sborník : 80 let Měšťanské školy v Nivnici 1935-2015 : 115 let Národní školy J.A. Komenského a Tomáše ze Štítného 1900-2015. [Nivnice] : [Základní škola a mateřská škola Jana Amose Komenského Nivnice], [2015]. 30 stran . ISBN 978-80-260-9545-3.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

KOLAŘÍK, Martin. Research of possibilities of using mouse-like input devices as a biometric identification system : doctoral thesis summary. First edition. Zlín : Tomas Bata University, 2015. 31 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-580-1.

PLUHÁČEK, Michal. Modern methods of development and modification of evolutionary computational techniques : dissertation thesis statement. Zlín : Tomas Bata University, 2016. 41 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-582-5.

VALA, Radek. Metody vývoje aplikací s adaptivním systémem zobrazení na mobilních platformách = Methods of application development with adaptive displaying system for mobile platforms : teze dizertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 34 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-579-5.

^ nahoru ^


Beletrie

BĚLČÍK MALANSKÝ, Jan. Můj rodný kraj . Vyd. 1. Boskovice ; Malá Vrbka : Albert, 2014. 140 s. ISBN 978-80-7326-237-2.

DOLEŽELOVÁ, Marta. Sedmikrásky . [Mysločovice] : Marta Doleželová, 2014. 122 stran .

Dolů kopcem k Betlemu : valašské koledy. V Praze : Václav Pour, 1937. 39, [iv] s. ;. Pourova edice krásné knihy ; sv. 10.

DOSTÁLOVÁ, Margita. Advokátka Rena . Zlín : Tigris, spol. s r.o., 2016. 195 stran ;. ISBN 978-80-7490-094-5.

DUTLI, Ralph. Poslední cesta Chaima Soutina : román. První vydání. Ve Zlíně : Archa, 2016. 221 stran ;. Edice moderních švýcarských autorů ; svazek 14. ISBN 978-80-87545-40-9.

Dvě Maričky . [Česko : s.n., 19--?]. 32 s. ;. ISBN (Brož.).

DYNKA, Jiří. Kavárny . Vydání v nakladatelství Archa - první. Zlín : Archa, 2015. 43 stran . Poezie ; sv. 6. ISBN 978-80-87545-38-6.

EBNER-ESCHENBACH, Marie von. Básnířka dvou srdcí, aneb, Zdislavice a Vídeň . První vydání. Brno : Barrister & Principal, 2016. 189 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7485-075-2.

ELIÁŠ, Rudolf. Masaryk osvoboditel národa . Holešov : Klabusaý, 1922. 31, 1 s. ;. Malý republikán ; 1.

HEIVOLL, Gaute. Královo srdce . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 222 stran ;. Fleet ; svazek 100. ISBN 978-80-7473-407-6.

HOLEČEK, Jiří. Čertův švagr : Hra na motivy stejnojm. pohádky Boženy Němcové. 1. vyd. Praha : Dilia, 1986. 52 s. ISBN (Brož.).

HOUKAL, Jan. O Radostníčcích . Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 53 stran . Od srdce k srdci ; svazek 96. ISBN 978-80-7387-975-4.

HRDINOVÁ, Věra. Něžná ohlédnutí : hořké verše staré paní. Buchlovice : Veligrad, 2015. 55 stran . ISBN 978-80-906114-0-5.

KLASOVÁ, Věra. Vraťte se, rorejsi milí, přineste léto zpět : vzpomínky paní Věry Klasové na Rožnov jejího dětství a mládí. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 2016. 40 stran . Milé tisky ; svazek č. 9. ISBN 978-80-87334-26-3.

KOUDELKA, Petr. Proč je to horší, když je to lepší : 66 katastrofických fejetonů. Vyd. 1. Praha : Slávka Kopecká, 2005. 250 s. ;. ISBN 80-86631-29-X (váz.).

KOVANDA, Jaroslav. Kufr z pískovce : soukromý výbor 2016. Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 139 stran . WALT. ISBN 978-80-7473-432-8.

KREJČÍ, Miroslav jr. Útěk z Rakky . Zlín : Tigris, spol. s r.o., 2016. 76 stran . ISBN 978-80-7490-097-6.

KULTÁNOVÁ, Zuzana. Augustin Zimmermann . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 196 stran ;. WALT. ISBN 978-80-7473-421-2.

LUNDBERG, Lotta. Nultá hodina . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 341 stran ;. Fleet ; svazek 101. ISBN 978-80-7473-429-8.

MALÉŘOVÁ, Zuzana. Jak potkat děti . Třetí vydání (v Nakladatelství ČAS první). Řitka : Čas, 2016. 87 stran . ISBN 978-80-7475-143-1.

MANOOK, Ian. Jerúldelger . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 513 stran ;. Fleet ; svazek 95. ISBN 978-80-7473-403-8.

MAWER, Simon. Provazochodkyně . Vydání druhé. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 65 stran ;. Fleet ; svazek 97. ISBN 978-80-7473-444-1.

MAWER, Simon. Provazochodkyně . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 465 stran ;. Fleet ; svazek 97. ISBN 978-80-7473-405-2.

MBUE, Imbolo. Touhy Džendeho Džongy . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 407 stran ;. Fleet ; svazek 104. ISBN 978-80-7473-430-4.

MICHALEC, Libor. Sametový Herodes . Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 289 stran ;. 13. komnata duše ; svazek č. 12. ISBN 978-80-7387-563-3.

MIKULÍK, Jiří. Gabriel Knox gamebook. Kniha první,. Zázračná kněžka . Rok prvního vydání 2016. Zlín : Tigris, 2016. 1 svazek (nečíslováno, 400 číslovaných úkolů) . ISBN 978-80-7490-095-2.

MOLCAROVÁ, Václava. Horká půda . Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 208 stran ;. Agent John Francis Kovář ; 36. ISBN 978-80-7387-957-0.

NĚMČÍK, Tomáš. Panáček . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2015. 125 stran . WALT. ISBN 978-80-7473-380-2.

NĚMEČKOVÁ, Alena. Svatá Zdislava . Vydání první. [Olomouc] : Arcibiskupství olomoucké, 2015. 34 stran . Poznáváme naše světce. ISBN 978-80-906165-1-6.

Nezbedův humor 3. Vydání druhé. Zlín : Vydal Časopis Nezbeda a Cvrček, 2015. 103 stran . Knihovnička dětského časopisu Nezbeda. ISBN 978-80-906165-2-3.

Nezbedův humor 4. Vydání druhé. Zlín : Vydal Časopis Nezbeda a Cvrček, 2015. 103 stran . Knihovnička dětského časopisu Nezbeda. ISBN 978-80-906165-3-0.

Nezbedův humor 5. Vydání první. Zlín : Vydal Časopis Nezbeda a Cvrček, 2015. 103 stran . Knihovnička dětského časopisu Nezbeda. ISBN 978-80-906165-0-9.

NIX, Garth. Clariel . Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 416 stran . Trifid ; svazek 509. ISBN 978-80-7387-754-5.

NOR, A. C. Buclaté městečko : [Norův feuilleton .. z knihy Putování na dluh, vydané nakladatelstvím Sfinx v Praze .. k II. schůzce mor. bibliofilů v Kroměříži 1929]. V Kroměříži : s.n., 1929. 17, [II] s. ;.

NOVÁK, Jan. Zátopek : ..když nemůžeš, tak přidej!. Vydání první. V Praze : Paseka : Argo : ČOV, 2016. 199 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-257-1761-5.

OLSSON, Fredrik T. Konec řetězce . Vydání první. Zlín : Kniha Zlín, 2016. 578 stran ;. Fleet ; svazek 99. ISBN 978-80-7473-224-9.

OLSSON, Mats. Trest a smrt . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 573 stran ;. Fleet ; svazek 96. ISBN 978-80-7473-404-5.

PAVLÍK, Jan. Utrpení a naděje : (volné pokračování románu Sága rodu Chlebakupova). Vyd. 1. Boskovice ; Bohuslavice : ART mlýn v nakl. Albert, 2014. 244 s. ISBN 978-80-7326-248-8.

PFLUGFELDER, Bob. Nick a Tesla a armáda běsnících robotů : záhadný příběh plný létajících robotů, podomácku vyrobených pidirobůtků a dalších robotů, které si můžete sestavit vlastními silami. Vydání 1. Praha ; Kroměříž : Triton, 2015. 221 stran . ISBN 978-80-7387-954-9.

PISK, Klemen. Foukač . Vydání první. Boskovice ; Brno : Albert, 2015. 222 stran ;. ISBN 978-80-7326-261-7.

POKORNÁ, Květoslava. Berušky jdou do školy : veršované pohádky a říkanky s úkoly pro budoucí školáky. Kroměříž : Barevné kamínky s.r.o., [2016]. 38 stran . ISBN 978-80-87165-63-8.

POTĚHNÍK, Alois. Z jitra na úsvitě . V Pohořelicích : Římskokatolická farnost Pohořelice, 2015. 37 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-260-8968-1.

RÁČEK, Milan. Na jeden život až příliš . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 255 stran ;. Fleet ; svazek 98. ISBN 978-80-7473-411-3.

RAMQVIST, Karolina. Gangsterova přítelkyně . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 284 stran ;. Fleet ; svazek 102. ISBN 978-80-7473-434-2.

SMOLÍKOVÁ, Klára. Knihožrouti . Praha : Triton, 2016. 56 stran . ISBN 978-80-7387-998-3.

SOJKOVÁ, Kamila. Ovečka z Kopanic . 1. vyd. Brno : Blok, 1979. 95, [3] s. ;.

STEINAR BRAGI,. Planina . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 267 stran ;. Fleet ; svazek 94. ISBN 978-80-7473-399-4.

STOPPARD, Tom. Rosenkrantz a Guildenstern jsou mrtvi . Praha : Dilia, 1989. 118 s. ;.

STRNAD, David. Lazarus. Na cestě po Galaxii . Vydání první. Slušovice : Miroslav Tomšů - Nakladatelství Monument, 2015. 259 stran . ISBN 978-80-88143-00-0.

SURÝ, Jan. Stříbrník . Střítež nad Bečvou : Pavel Fojtů, 2016. 32 stran ;.

ŠPAČEK, Stanislav. Noční hráč . Vydání první. Zlín : Kniha Zlín, 2016. 78 stran . Walt - Vratký oheň ; svazek 16. ISBN 978-80-7473-438-0.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně