Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Regionální novinky knižního fondu

Leden- Březen 2016


Naučná literatura | Beletrie


Naučná literatura

2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
11. Jazyk, lingvistika a literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


2. Biologické vědy

GOERING, Richard V. Mimsova lékařská mikrobiologie . 5. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. xiv, 568 stran . ISBN 978-80-7387-928-0.

POULÍČKOVÁ, Aloisie. Průvodce mikrosvětem sinic a řas . 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 46 s. Ostatní odborné publikace. ISBN 978-80-244-4408-6.

BAHULOVÁ, Zuzana. Vývoj nového produktu pomocí technologie 3D scanneru = Development of a new product using 3D scanner technology : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 42 stran ;. Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-526-9.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

MIKULOVÁ, Iva. Městské divadlo Zlín : 70 sezon. Vydání první. Zlín : Městské divadlo, 2015. 245 stran . ISBN 978-80-260-8778-6.

NEMEŠKAL, Libor. Střihová analýza filmů české nové vlny: Tvorba režiséra Hynka Bočana = Film editing analysis of the Czech new wave: Films by director Hynek Bočan : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 32 stran . Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-527-6.

Vzpomínky na Hermínu Týrlovou . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, 2015. 38 nečíslovaných stran, 17 nečíslovaných průhledných listů s ilustracemi .

Začalo to Ferdou Mravencem : 80 filmových let : 55 festivalových let. Zlín : Filmfest, s.r.o., 2015. 75 stran .

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

ASATRYAN, Roman. Corporate social responsibility as an intangible asset in the airline industry in Central and Eastern Europe = Společenská odpovědnost firem jako nehmotné aktivum v odvětví letecké dopravy ve střední a východní Evropě : doctoral thesis summary. Zlín : Tomas Bata University, 2015. 36 stran ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-532-0.

Bezpečně na elektrozařízeních : cílová skupina: osoby s elektrotechnickou kvalifikací do §7 do 1000 V a nad 1000 V. Rožnov pod Radhoštěm : ROVS - Rožnovský vzdělávací servis, [2015]. 204 stran, 26 nečíslovaných stran obrazových příloh .

BILÍKOVÁ, Jana. Uplatňování principů celostní kompetentnosti při obsazování manažerských pozic v podmínkách malých a středních podniků = Applying the principless of holistic competence in the environment of small and medium enterprises : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 51 stran ;. Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-535-1.

GRENČÍKOVÁ, Adriana. Trendy v podnikovej politike zamestnávania ľudí = Trends in business policy of employment : tézy habilitačnej práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 46 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-520-7.

HAJNÝ, Pavel. Tomáš Baťa zblízka . Praha : Dobrovský, 2016. 266 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-307-7.

HLADÍLEK, Martin. Nemovitosti jsou mé radosti . [Zlín] : Tigris, spol. s r.o., 2015. 134 stran ;. ISBN 978-80-7490-067-9.

Hlucké vzpomínání. II . [Hluk] : Antonín Zlínský, 2014. 176 stran .

HODÁČ, František Xaver. Tomáš Baťa : život a práce hospodářského buditele. 1. vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 525 stran . Inspirace Baťa. ISBN 978-80-7454-524-5.

KNAP, Jan. Tomáš Baťa ve vzpomínkách našich prodavačů . Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2014. 80 s. ISBN 978-80-905896-0-5.

KONČITÍKOVÁ, Gabriela. Stopami Tomáše Bati . První vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2015. 137 stran . ISBN 978-80-7454-507-8.

KONČITÍKOVÁ, Gabriela. Stopami Tomáše Bati . II. upravené vydání. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2015. 99 stran . ISBN 978-80-7454-523-8.

KUBÍČKOVÁ, Martina. Účinnost komunikace mezi mateřskými nadnárodními společnostmi a jejich dceřinými společnostmi a její vliv na zvyšování jejich výkonnosti = Effectiveness of communication between parent multinational companies and their subsidiaries and its impact on improving their performance : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 39 stran . Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-536-8.

KUČEROVÁ, Dagmar. Lexikon mzdového účetnictví pro rok .. . [Dolní Lhota] : Dagmar Kučerová, 2016. 86 stran ;. ISBN 978-80-905712-2-8.

LAPŠANSKÁ, Dana. Kapitoly z módneho marketingu a stylingu . 1. vydání. Zlín : UTB, 2014. 99 stran, 22 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7454-470-5.

MERHAUT, Marek. Vliv ekonomické krize na management hotelových a restauračních zařízení = Effect of economic crisis on hotel and restaurant facilities management : teze habilitační práce. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2013. 62 stran ;. Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-521-4.

NOVOTNÝ, Karel. Lexikon BOZP : pro provádění kontrolní činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle právních předpisů a technických norem. [Rožnov pod Radhoštěm] : ROVS - Rožnovský vzdělávací servis, 2015. 168 stran .

PIVNIČKA, Michal. Podpora metodiky Balanced Scorecard informačními technologiemi = Balanced Scorecard in information technology : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 40 stran ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-534-4.

PIVODOVÁ, Pavlína. Vliv průmyslového inženýrství a projektového řízení na tvorbu procesních a organizačních inovací = The impact of industrial engineering and project management on the creation of process and organizational innovations : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 43 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-537-5.

SIPKO, Juraj. Vybrané aspekty výmenných kurzov a ich vplyv na ekonomiku a podnikovú sféru = Selected aspects of exchange rates and their impact on business and the economy : teze přednášky ke jmenování profesorem. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 38 stran . Qualifying lecture for professorship = Teze přednášek ke jmenování profesorem. ISBN 978-80-7454-563-4.

Soubor vzorů pracovních rizik - stavebnictví. 1. díl,. Práce na staveništi. Rožnov pod Radhoštěm : RoVS - Rožnovský vzdělávací servis, [2010?]. 155 s. ;.

ŠOSTÁK, Jan. Prevence a řízení rizik při provozování dopravy dopravními prostředky . Rožnov pod Radhoštěm : ROVS - Rožnovský vzdělávací servis, 2005. 36 stran ;.

ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie : stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech : učebnice. Zlín : CEED, 2015. 303 stran . ISBN 978-80-87301-20-3.

Thomas J. Bata. Remembered : recollections from colleague and friends. First edition. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 191 stran . ISBN 978-80-7473-398-7.

Vyhláška č. 3622005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Vyd. 1. Rožnov pod Radhoštěm : RoVS - Rožnovský vzdělávací servis, 2007. 30 s. ISBN 978-80-254-2480-3.

WEISZER, Michal. Optimization of parameters of transport systems using simulation methods . First edition. Zlín : Tomas Bata Univerzity in Zlín, Faculty of Logistics and Crisis Management, [2015]. vii, 87 stran . ISBN 978-80-7454-562-7.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

Blahoslavení milosrdní : P. Metoděj Frank OFMCap. (1873-1939) : nejvýznamnější sudkovský rodák. Pohořelice : Miroslav Jáně, 2013. 14 stran . ISBN 978-80-260-8956-8.

CHINMOY, šrí,. Jóga a duchovní život . Třetí vydání. Zlín : Madal Bal, 2015. 207 stran . ISBN 978-80-86581-67-5.

IVEREIGH, Austen. Papež reformátor . Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 438 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7387-951-8.

JANATA, Michal. Ustavující průběžnost čar . Zlín : Archa, 2014. 127 s. Archaars ; sv. 2. ISBN 978-80-87545-31-7.

KOUŘIL, Pavel. Cyrilometodějská misie a Evropa : 1150 let od příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu. Brno : Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., 2014. 387 stran . ISBN 978-80-86023-50-2.

PETR, Michal. Mezi duší a duchem : enneagram a křesťanská spiritualita. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 207 stran ;. ISBN 978-80-7387-897-9.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

LENŽA, Libor. Hvězdárna Valašské Meziříčí : historie - současnost : 60 let od otevření hvězdárny pro veřejnost. Valašské Meziříčí : Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, 2015. 28 stran .

MAJERČÍKOVÁ, Jana. Proč? Proč? Proč?, aneb, Odpovědi na otázky kolem nás : přírodní vědy pro základní školy. První vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 117 stran . ISBN 978-80-7454-480-4.

SVOZIL, Pavel. Hvězdárna Vsetín . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, 2015. 63 stran . ISBN 978-80-87614-37-2.

SZIMETHOVÁ, Monika. Proč? Proč? Proč?, aneb, Odpovědi na otázky kolem nás : přírodní vědy pro střední školy. První vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 87 stran . ISBN 978-80-7454-479-8.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

BAŤA, Tomáš. Tomáš Baťa o svém letu do Indie . [Ve Zlíně] : Mladý Zlín, 1932. 35 s. ;.

ENGLIŠ, Josef. Letadlem kolem světa : lockheed L-10A Electra : s Janem A. Baťou za světovým obchodem - 1937. Vydání první. Luhačovice : Atelier IM, 2015. 211 stran . ISBN 978-80-85948-84-4.

KINTZL, Emil. Zmizelá Šumava . Vydání druhé. Zlín : Kniha Zlin, 2015. 156 stran, 3 nečíslované strany obrazových příloh . Stream. ISBN 978-80-7473-390-1.

Kunovice . Vydání první. Kunovice : Město Kunovice, 2016. 59 stran . ISBN 978-80-260-9156-1.

MACEŠKA, Dušan. Za indiány do Mexika a Guatemaly . Vydání první. [Holešov] : [Dušan Maceška], 2015. 197 stran . ISBN 978-80-260-9429-6.

Napajedla : průvodce městem. Napajedla : Městský úřad Napajedla, [2016?]. 32 nečíslovaných stran .

OLŠINA, Miroslav. Holešovské ulice jak je známe i neznáme . 1. vydání. Holešov : Město Holešov ve spolupráci s o.s. Castellum Holešov, 2015. 136 stran . Knihovnička "Holešovska" ; 31. svazek. ISBN 978-80-260-9482-1.

PHILBRICK, Nathaniel. V srdci moře . 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 285 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7387-901-3.

PREININGEROVÁ, Magdalena. Archiv H + Z - centrum moderního českého cestovatelství 20. století : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně : katalog fondů. Vydání první. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně : Klub H + Z, 2015. 101 stran . ISBN 978-80-87130-37-7.

Proti oblakom času-- . Vyd. 1. Břeclav : Petr Brázda spolu s Obcí Slavkov, 2013. 77 s. ISBN 978-80-87387-24-5.

Příběh města Napajedla. Napajedla : Muzemu Napajedla Nový Klášter, [mezi 2010 a 2015]. 1 složený list (14 nečíslovaných stran) .

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Nedašov . Vydání první. [Nedašov] : Blanka Růžičková (Krystal) pro obec Nedašov, 2015. 20 stran . ISBN 978-80-87556-19-1.

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Nedašova Lhota : kraj vzácných stromů. Vydání: první. [Nedašova Lhota] : Blanka Růžičková (Krystal) pro obec Nedašova Lhota, 2015. 20 stran . ISBN 978-80-87556-18-4.

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Poteč : kraj dalekých rozhledů. Vydání první. [Valašské Meziříčí] : Blanka Růžičková (Krystal) pro obec Poteč, 2015. 20 stran . ISBN 978-80-87556-17-7.

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Študlov : kvetoucí země pod horami. Vydání první. [Valašské Meziříčí] : Blanka Růžičková (Krystal) pro obec Študlov, 2015. 20 stran . ISBN 978-80-87556-16-0.

SLAVÍČEK, Jaromír. Pohleďte, to je krása . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2016. 86 stran . ISBN 978-80-88116-09-7.

UČŇOVÁ, Eva. Island : život s nádechem ledu. 1. vydání. Zlín : Eva Učňová, 2015. 95 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh . ISBN 978-80-260-8828-8.

Východní Morava tipy pro vinařskou turistiku : kouzlo rozmanitosti. Zlín : Centrala cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., 2015. 1 složený list (12 stran) . Východní Morava: Kouzlo rozmanitosti.

Východní Morava pro rodiny s dětmi : kouzlo rozmanitosti. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., 2015. 1 složený list (12 stran) . Východní Morava: kouzlo rozmanitosti.

Východní Morava pro poutníky : kouzlo rozmanitosti. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Morava, o.p.s., 2015. 1 složený list (12 stran) . Východní Morava: kouzlo rozmanitosti.

Východní Morava pro bikery a terénní cyklisty : kouzlo rozmanitosti. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., 2015. 1 složený list (12 stran) .

Východní Morava pro aktivní turisty : kouzlo rozmanitosti. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., 2015. 1 složený list (12 stran) . Východní Morava: kouzlo rozmanitosti.

ZAPLETAL, Česlav. Město Fryšták . Fryšták : město Fryšták, 2015. 35 stran .

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Cyril a Metoděj, po stopách strhujícího příběhu : Cyril a Metoděj - autentický příběh naší země : Cyrilometodějská stezka. Jarní a letní výletní tipy. [Zlín] : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., 2015. 12 stran . ISBN 978-80-260-8605-5.

Cyril a Metoděj, po stopách strhujícího příběhu : Cyril a Metoděj - autentický příběh naší země : Cyrilometodějská stezka. Podzimní a zimní výletní tipy. [Zlín] : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., 2015. 12 stran .

Cyril and Methodius : in the footsteps of a captivating story : Cyrilometodějská stezka. Tips for spring and summer trips. [Zlín] : East Moravian Tourist Authority, 2015. 12 stran .

Cyril and Methodius : in the footsteps of a captivating story : Cyrilometodějská stezka. Tips for autumn and winter trips. [Zlín] : East Moravian Tourist Authority, 2015. 12 stran .

Cyryl i Metody : śladami wciągająciej opowieści : Cyrillometodějská stezka. Propozycje na wiosenne i letnie wycieczki. Propozycje na wiosenne i letnie wycieczki. [Zlín] : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2015. 12 stran .

Cyryl i Metody : śladami wciągająciej opowieści : Cyrillometodějská stezka. Propozycje na jesienne i zimowe wycieczki. [Zlín] : Centrála cestovního ruchu východní Moravy, 2015. 12 stran .

GAJDŮŠEK, Jaroslav. Pašovice : o dějinách obce z kronik, archivů, muzeí a z vyprávění občanů. Pašovice : Obec Pašovice, 2015. 246 stran . ISBN 978-80-260-8960-5.

Hulín : město na křižovatkách. Vyd. 1. V Brně : Muzejní a vlastivědná společnost pro Město Hulín, 2014. 391 s., [24] s. obr. příl. Vlastivědná knihovna moravská ; sv. 99. ISBN 978-80-7275-098-6.

JANČÍKOVÁ, Františka. Valašská dědina Držková : pokus o vlastivědný náčrt typické valašské osady. Vydání první. Držková : Obec Držková, Obecní úřad ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, přísp. org., 2015. 246 stran . ISBN 978-80-87130-35-3.

KOCOUREK, Franta. V městě mrtvého šéfa : reportáž ze smutečního Zlína. Praha : Fr. Borový, 1932. 21 s. ISBN (brož.).

Kyrill und Metod : auf den Spuren der hinreißenden Geschichte : Cyrilometodějská stezka. Tipps für Herbst- und Winterausfüge. [Zlín] : Fremdenverkehrszentrale Ostmähren, Vohltägkeitsverein, 2015. 12 stran .

Kyrill und Method : auf den Spuren der hinreißenden Geschichte : Cyrilometodějská stezka. Tipps für Frühlings- und Sommerausflüge. [Zlín] : Fremdenverkehrszentrale Ostmähren, Wohltägtigkeitsverein, 2015. 12 stran .

MAŠLÁŇ, Pavel. Svatý Štěpán - historie sklářské osady . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, [2015?]. 41 stran . ISBN 978-80-87614-39-6.

OBŮRKOVÁ, Eva. Cyril a Metoděj, po stopách strhujícího příběhu : Cyril a Metoděj - autentický příběh naší země = Cyryl i Metody, śladami wciągającej opowieści : Cyryl i Metody - autentyczna historia naszego kraju. Praha : Astron studio CZ, 2015. 56 stran . ISBN 978-80-906148-2-6.

OBŮRKOVÁ, Eva. Cyril a Metoděj, po stopách strhujícího příběhu : Cyril a Metoděj - autentický příběh naší země = Kyrill und Method, auf den Spuren der hinreißenden Geschichte : Kyrill und Method - die authentische Geschichte unseres Landes. Praha : Astron studio CZ, 2015. 56 stran . ISBN 978-80-906148-1-9.

OBŮRKOVÁ, Eva. Cyril a Metoděj, po stopách strhujícího příběhu : Cyril a Metoděj - autentický příběh naší země = Cyril and Methodius, in the footsteps of a captivating story : Cyril and Methodius - an authentic story of our country. Praha : Astron studio CZ, 2015. 56 stran . ISBN 978-80-906148-0-2.

POLÁCH, Drahomír. Vřesová studánka : povídání o historii a znovuzrození. Vydání první. [Uherské Hradiště] : Ottobre 12, 2015. 167 stran . ISBN 978-80-86528-59-5.

POSPÍŠIL, Jaroslav. Herr Direktor a ti druzí : Albrecht Miesbach, protektorátní ředitel Baťových závodů. Vydání první. Zlín : Kniha Zlín, s.r.o., 2015. 442 stran . Walt. ISBN 978-80-7473-269-0.

Přehled nejvýznamnějších archeologických lokalit Gottwaldovského kraje : [sborník]. Díl 1 . Gottwaldov : Kraj. museum, 1956. 150, 3 s. ;. Studie Krajského musea v Gottwaldově a práce externích spolupracovníků.

Střípky z historie Holešovska III. : sborník Vlastivědného kroužku Holešov 2015. 1. vydání. Holešov : Vlastivědný kroužek Holešov, o.s., 2015. 112 stran . ISBN 978-80-260-9149-3.

Velká Morava a počátky křesťanství : 27.11.2014-28.2.2015 - Palác šlechtičen, Moravské zemské muzeum, Brno, 17.4.2015-28.6.2015 - Císařská konírna, Pražský hrad, Praha, 7.8.2015-1.11.2015 - Bratislavský hrad, Bratislava. Brno : Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i. ve spolupráci s Moravským zemským muzeem, 2014. 517 stran . ISBN 978-80-86023-53-3.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

FROM THEORY TO PRACTICE (KONFERENCE). From Theory to Practice 2013 : proceedings of the fifth international conference on Anglophone studies : September 5-6, 2013 : Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic. Vydání první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 303 stran ;. Zlín proceedings in humanities, volume 5. ISBN 978-80-7454-450-7.

VACULÍKOVÁ, Madla. Já jsem oves : rozhovor s Pavlem Kosatíkem. 1. vyd. Praha : Dokořán : Máj, 2002. 154 s., [24] s. obr. příl. ISBN 80-86643-03-4 (Máj brož.).

You+Me=Us. Neufeld : Comenius, 2011. 60 stran .

^ nahoru ^


13. Matematika

BENJAMIN, Arthur. Tajemství bleskové matematiky : průvodce světem podivuhodných matematických triků a uměním bleskových výpočtů. Vydání první. Zlín : Kniha Zlín, 2015. 319 stran ;. Tema ; svazek 23. ISBN 978-80-7473-371-0.

^ nahoru ^


14. Lékařství

ČEŠKA, Richard. Familial hypercholesterolemia . 1st edition. Prague : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 159 stran . ISBN 978-80-7387-953-2.

DVOŘÁKOVÁ, Radka. Reflexní terapie jako samopomoc, aneb, Kam sáhnout, když mě něco bolí . 1. vydání. Zlín : Tigris, spol. s.r.o., 2015. 59 stran . ISBN 978-80-7490-080-8.

GÖPFERTOVÁ, Dana. 100 infekcí : (epidemiologie pro praxi). Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 284 stran . ISBN 978-80-7387-846-7.

HUDÁK, Radovan. Memorix anatomie . 3. vydání. Praha : Triton, 2015. xxi, 607 stran . ISBN 978-80-7387-959-4.

KOČÍ, Miloslav. Pracovní úrazy - věc veřejná . Vydání první. Rožnov pod Radhoštěm : ROVS - Rožnovský vzdělávací servis, 2006. 223 stran ;.

KOTYRA, Ján. Regenerácia v športe . Prvé vydanie. V Trenčíne : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotníctva, 2015. 116 stran . ISBN 978-80-7454-488-0.

Léčení a léčitelství v lidové tradici . Vydání první. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2015. 335 stran . ISBN 978-80-87671-22-1.

MAREK, Jiří. Akupresura a přírodní prostředky v první pomoci některých náhlých stavů a onemocnění . Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 180 stran . ISBN 978-80-7387-958-7.

ROSICKÝ, Jan. Úvod do řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci . Rožnov pod Radhoštěm : ROVS - Rožnovský vzdělávací servis, 2004. 64 stran ;.

ŘEHOŘOVÁ, Martina. Když se řekne Opařany : historie první dětské psychiatrické nemocnice v českých zemích. 1. vydání. Opařany : Tigris, spol. s.r.o., 2015. 241 stran . ISBN 978-80-7490-078-5.

SYNKOVÁ, Hana. Všechno je dobré . Vyd. 1. Praha : Triton, 2013. 397 s. ISBN 978-80-7387-644-9 (brož.).

ŠTEFKOVIČOVÁ, Mária. Vybrané kapitoly z verejného zdravotníctva I. : vysokoškolská učebnica pre študentov ošetrovateľstva, fyzioterapie a laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve. Prvé vydanie. V Trenčíne : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2015. 110 stran . ISBN 978-80-7454-487-3.

TARTAINI, Petr. Přeprava infekčních látek a dalších nebezpečných věcí ve zdravotnictví . Vyd. 1. Rožnov pod Radhoštěm : RoVS - Rožnovský vzdělávací servis, 2006. 78 s.

TURNER, Kelly A. Nejste bezmocní : co můžete dělat proti rakovině. 1. vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 246 stran ;. ISBN 978-80-7387-888-7.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

KMENT, Zdeněk. Politický septik a jiné podivuhodné historky : .. o kterých jste neměli ani tušení. Valašské Meziříčí : PhDr. Zdeněk Kment, 2015. 132 stran . ISBN 978-80-260-8594-2.

MÜLLER, Karel. Češi, občanská společnost a evropské výzvy : mezi nacionalismem a liberalismem aneb od etnické exkluze k aktivní hranici. 1. vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 294 stran . ISBN 978-80-7387-865-8.

Obec a krizové řízení : (nejen pro pracovníky obcí, ale i ostatní zájemce o oblast krizového řízení a požární ochrany). Vyd. 1. Rožnov pod Radhoštěm : ROVS - Rožnovský vzdělávací servis, 2008. 187 s.

PERUTKA, Lukáš. Za to spasitelské moře : emigrace z Rožnovska do Texasu. Vydání první. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm, 2015. 111 stran . Rožnovské malé tisky ; svazek 25. ISBN 978-80-87977-03-3.

TOOLE, Pavla. Můj život s Jerrym . Zlín : Tigris, spol. s r.o., 2015. 51 stran, 10 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7490-084-6.

Válka ve vzpomínkách : sborník sestavený ze vzpomínek občanů Kroměřížska : Kroměřížsko v kontextu II. světové války. Kroměříž : Knihovna Kroměřížska : Muzeum Kroměřížska : Moravský zemský archiv Brno - Státní okresní archiv Kroměříž, 2015. 103 stran . ISBN 978-80-86759-07-4.

VEBER, Václav. Rudý car : Stalin v čele Sovětského svazu v letech 1924-1953. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 185 stran . ISBN 978-80-7387-930-3.

Vsetínští Židé očima žáků ZŠ Vsetín, Sychrov 97 . Vsetín ; Sychrov : Muzeum regionu Valašsko, p.o. a ZŠ Vsetín, 2015. 40 stran . ISBN 978-80-87614-38-9.

^ nahoru ^


16. Právo

KUSLOVÁ, Hana. Národní soud versus Jan Antonín Baťa . 1. vydání. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2015. 98 stran . ISBN 978-80-87130-34-6.

^ nahoru ^


17. Psychologie

NAKONEČNÝ, Milan. Obecná psychologie . Praha ; Kroměříž : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 662 stran . ISBN 978-80-7387-929-7.

^ nahoru ^


18. Sociologie

..kde je vůle, tam je i cesta : sborník o počátcích a historii Charity sv. Anežky Otrokovice v kontextu české společnosti 20. a 21. století. Otrokovice : Charita sv. Anežky Otrokovice, 2011. 44 stran, 4 strany nestránkované barevné obrazové přílohy .

CARTER, Jimmy. Ženy, náboženství, násilí a moc . Vydání 1. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 215 stran ;. ISBN 978-80-7387-936-5.

HORÁKOVÁ, Monika. Současné trendy spotřebitelského chování studentů v podmínkách ČR = The current trends in consumer behaviour of college students in the terms of the Czech Republic : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 46 stran . Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-533-7.

KURAS, Benjamin. Jak zabít civilizaci . Nové rozšířené vydání. Praha : Eminent, 2015. 246 stran ;. ISBN 978-80-7281-500-5.

Pamětní tisk při příležitosti slavnostního setkání k 70. výročí založení světové organizace UNESCO. V Kromělříži : Klub UNESCO Kroměříž, 2015. 16 nečíslovaných stran .

ŠPAŇHELOVÁ, Ilona. Prázdná kolébka : jak překonat ztrátu dítěte před porodem nebo těsně po něm. Vydání první. Praha : Portál, 2015. 143 stran ;. ISBN 978-80-262-0942-3.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

GROSSMANN, František. Elektrická zařízení : zásady bezpečnosti z pohledu podnikatele, provozovatele a uživatele zařízení. Rožnov pod Radhoštěm : ROVS - Rožnovský vzdělávací servis, 2013. 193 stran .

CHOLEVA, Ladislav. Obsluhy tlakových nádob : učební texty. Vydání druhé - aktualizace. Rožnov pod Radhoštěm : ROVS-Rožnovský vzdělávací servis, [2013]. 31 stran ;.

KOČVAROVÁ, Ilona. Proč? Proč? Proč?, aneb, Odpovědi na otázky kolem nás : technické vědy pro střední školy. První vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 146 stran . ISBN 978-80-7454-478-1.

MEDUNA, Jaroslav. Hadice a profily . Zlín : Česká společnost průmyslové chemie, místní pobočka Gumárenská skupina Zlín, 2015. 115 stran . ISBN 978-80-02-02629-7.

NAVRÁTILOVÁ, Hana. Proč? Proč? Proč?, aneb, Odpovědi na otázky kolem nás : technické vědy pro základní školy. První vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 133 stran . ISBN 978-80-7454-481-1.

Obuvnické muzeum Svit Gottwaldov. [Gottwaldov] : [Obuvnické muzeum Svit Gottwaldov], [1959?]. 23 stran .

OLŠOVSKÝ, Milan. Progres v polymérnych materiáloch . Vydanie: prvé. Zlín : Česká společnost průmyslové chemie, místní pobočka Gumárenská skupina Zlín, 2015. 220 stran . ISBN 978-80-02-02628-0.

RANSDORFOVÁ, Jarmila. Otrokovické mlýny a náhony . Otrokovice : město Otrokovice, odbor školství a kultury MěÚ, 2015. 18 stran . Otrokovice v čase.

SOBOTKA, Richard. Ikarova křídla : letecké příběhy z Rožnova pod Radhoštěm a okolí. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm, 2015. 23 stran . Milé tisky. ISBN 978-80-87334-25-6.

SURÝ, Jan. Černobílá Tesla . Vydání první. [Rožnov pod Radhoštěm] : Jan Surý, [2015]. 73 stran ;. ISBN 978-80-260-8759-5.

Uvaříme máčku, poďte na lízačku . 1. vydání. Valašské Klobouky : Rodinné centrum, o.s., 2015. 52 stran . ISBN 978-80-260-8873-8.

Věčně plynoucí čas : vzpomínka na ing. Zdeňka Kolomazníka. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm, 2014. 38 s. Milé tisky ; sv. č. 7. ISBN 978-80-87334-22-5.

VELAN, Libor. Jak chutná Slovácko = The taste of Moravian Slovakia. Vydání první. [Uherský Brod] : Prima Bilavčík s.r.o., 2016. 150 stran . ISBN 978-80-260-9052-6.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

BARCUCH, Antonín. Beskydy turistickými stezkami . Vydání první. Třinec : Wart, 2015. 285 stran . ISBN 978-80-905079-4-4.

HOFBAUER, Jakub. Barum Czech Rally Zlín : evropská stopa. Vydání první. Zlín : Rallye Zlín, spol. s r.o., [2015]. 149 stran . ISBN 978-80-260-8300-9.

KLEMM, Roman. Velikáni formule 1 : Bruce McLaren, Jackie Stewart, Alan Jones. První vydání. Zlín : Tigris, 2015. 220 stran, 56 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7490-076-1.

KOSATÍK, Pavel. Emil Běžec . Vydání první. Praha : Prostor - architektura, interiér, design, 2015. 285 stran . ISBN 978-80-87064-18-4.

Na koni Zlínským krajem. [Zlín] : Zlínský kraj, 2007. 66 s. ISBN 978-80-260-1752-3.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

AUEROVÁ, Hana. Obrazy s příběhem = Paitings with a story. [Fryšták] : [Fine Art Publishers], [2015]. 36 stran . ISBN 978-80-260-9171-4.

BUREŠ, Milan. Photogether edition: Milan Bureš : east of eden. Vydání 1. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér Reklamní fotografie, 2014. 75 stran . Photogether edition ; 3. ISBN 978-80-7454-466-8.

Generace : Zlin Design Week. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, fakulta multimediálních komunikací, 2015. 49 stran, 12 nečíslovaných stran .

HOLÍK, Jiří. Hrad Lukov : proměny opevněného sídla. Vydání první. Lukov : Spolek přátel hradu Lukova, 2015. 182 stran . ISBN 978-80-905794-2-2.

JANATA, Michal. Vědět viděním : fotografie jako rozhodnutí. Zlín : Archa, 2015. 139 stran ;. ARCHAars ; svazek 4. ISBN 978-80-87545-39-3.

KALÁBOVÁ, Lenka. Hrad Pernštejn . Vydání první. V Kroměříži, : Národní památkový ústav, územní památková správa., 2015. 231 stran . ISBN 978-80-87231-24-1.

KOLÁŘOVÁ, Eva. Příběh raduňského zámku . Kroměříž : Národní památkový ústav, 2015. 192 stran . ISBN 978-80-87231-28-9.

KOLÁŘOVÁ, Eva. Zámek Raduň - náhled do interiérů a sbírek . Kroměříž : Národní památkový ústav, 2015. 77 stran . ISBN 978-80-87231-30-2.

KONEČNÝ, Michal. Zámek Buchlovice . Vydání první. Kroměříž : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, 2015. 171 stran . ISBN 978-80-87231-09-8.

MALINA, Dalibor. Malíři bratři Schneiderkové : Alois Schneiderka, Josef Schneiderka, Ludvík Schneiderka. Vydání první. Velké Karlovice : Kruh přátel Karla Hofmana, nadační fond, 2015. 299 stran . ISBN 978-80-260-8465-5.

MUSILOVÁ, Kamila. Photogether edition: Kamila Musilová : I told you not to be an artist. Vydání 1. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér Reklamní fotografie, 2014. 75 stran . Photogether edition ; 2. ISBN 978-80-7454-467-5.

PÍSKOVÁ, Milada. Napajedelský hřbitov . Napajedla : Město Napajedla, 2011. 86 s. ISBN 978-80-260-2096-7 (brož.).

RAJLICH, Jan. Brno - černá bílá . 1. vydání. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2015. 423 stran . ISBN 978-80-7204-918-9.

STANICKÝ, Petr. Petr Stanický : 1998-2009 : [Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Galerie Via Art. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 62 s. ISBN 978-80-7318-908-2 (kroužková vazba).

STRNADEL, Jaroslav. Aerovkou do exilu : osudy jednoho emigranta. 1. vyd. Brno : Doplněk, 2010. 79 s., [14] s. obr. příl. Edice osudů ; sv. 21. ISBN 978-80-7239-251-3.

SUDJIC, Deyan. B jako Bauhaus : moderní svět od A-Z. Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 503 stran ;. Tema ; svazek 24. ISBN 978-80-7473-322-2.

Vitruvius Moravicus : neoklasicistní aristokratická architektura na Moravě a ve Slezsku po roce 1800. Vydání první. Brno : Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži, 2015. 454 stran . ISBN 978-80-87231-27-2.

WILLERT, Petr. Photogether edition: Petr Willert . Vydání 1. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér Reklamní fotografie, 2014. 75 stran . Photogether edition ; 1. ISBN 978-80-7454-421-7.

ZÁLEŠÁK, Martin. Martin Zálešák : obrazy, kresby. V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, [2015]. 6 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87671-20-7.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

Almanach k 35. výročí otevření základní školy na Trávníkách : 1975-2010. Otrokovice : Základní škola Trávníky Otrokovice, [2010]. 52 stran, 4 nečíslované strany barevné obrazové přílohy .

ANDRYSOVÁ, Pavla. Profesní kontext sociální pedagogiky : motivace studentů k výkonu. 1. vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2014. 149 stran . ISBN 978-80-7454-464-4.

Atlas školství 20162017 Zlínský kraj : střední školy. Zlínský kraj. Brno : P. F. art, spol. s.r.o., 2015. 40 stran ;. ISBN 978-80-258-0093-5.

KONČITÍKOVÁ, Gabriela. Podnikové vzdělávání Baťa . První vydání. Žilina : Georg, 2015. 131 stran . ISBN 978-80-7454-516-0.

OMELKOVÁ, Zdeňka. Zázvorek : [vzpomínání z učitelského života]. 1. vyd. Uherské Hradiště : Ottobre 12, 2014. 143 s. ISBN 978-80-86528-54-0.

POKLUDA, Zdeněk. Vzdělávání a výzkum ve Zlíně - od Tomáše Bati po univerzitu . 1. vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 54 číslovaných stran, 20 nečíslovaných stran obrazové přílohy . Edice inspirace Baťa. ISBN 978-80-7454-564-1.

POLIAKOVÁ, Nikoleta. Metodika písania záverečnej práce pre nelekárske zdravotnícke odbory Ošetrovateľstvo a Fyzioterapia . Prvé vydanie. V Trenčíne : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotníctva, 2015. 126 stran . ISBN 978-80-7454-486-6.

SVOBODA, Jan. Krizové situace výchovy a výuky . 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 211 stran ;. ISBN 978-80-7387-935-8.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

ŠMIRAUS, Michal. Výzkum metod optimalizace sémantického webu s využitím ontologií = Research on optimization methods of semantic web using ontologies : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 29 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-531-3.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

Bezpečná práce v lese : motorová pila a křovinořez. Rožnov pod Radhoštěm : ROVS - Rožnovský vzdělávací servis, 2015. 223 stran .

LERCHE, František. Anglický plnokrevník a Státní plemenářský ústav Napajedla . Napajedla : Státní plemenářský ústav Napajedla, 1966. 35 stran, 16 nečíslovaných stran obrazové přílohy .

LERCHE, František. Stručná historie a současný stav Státního plemenářského ústavu v Napajedlích . [Napajedla] : nákladem vlastním, 1962. 42 stran .

MELLEN, Martin. Vplyv prírodných kŕmnych aditív na produkciu a kvalitu kuracieho mäsa = The effect of natural feed additives on the production and the quality of chicken meat : tézy habilitačnej práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 58 stran . Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-519-1.

PACHLOVÁ, Vendula. Význam proteolýzy během zrání přírodních sýrů = The importance of proteolysis during cheese ripening : teze habilitační práce. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2015. 48 stran . Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-518-4.

^ nahoru ^


Beletrie

BAJAJA, Antonín. Na krásné modré Dřevnici . 1. vyd. Brno : Host, 2009. 370 s. ;. ISBN 978-80-7294-329-6 (váz.).

BÁRTOVÁ, Simone. Dům bez dveří . Mohelnice : Martin Vaňourek vlastním nákladem autorky, 2015. 89 stran . ISBN 978-80-88028-04-8.

BOBÁK, Jindřich František. Zlaté dno . První vydání. Příbram : Amenius, 2015. 83 stran . ISBN 978-80-904736-0-7.

COLLING NIELSEN, Kaspar. Dánská občanská válka 2018-24 . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2015. 191 stran ;. Fleet ; svazek 92. ISBN 978-80-7473-358-1.

DUFEK, Luděk. Na městečko padly saze . Vydání první. Napajedla : Luděk Dufek, [2015]. 126 stran . ISBN 978-80-260-8866-0.

DYNKA, Jiří. Kavárny . Vydání v nakladatelství Archa - první. Zlín : Archa, 2015. 43 stran . Poezie ; sv. 6. ISBN 978-80-87545-38-6.

FIŠERA, Tomáš. Vlastní cestou . [Zlín] : Tigris, spol. s r.o., 2015. 107 stran ;. ISBN 978-80-7490-075-4.

FLUTKA, Jiří. Kluci z Huťského popeliště : historická vzpomínka na klukovské války mezi Hutěmi a Spořilovem a nejen o nich. První vydání. Zlín : Tigris spol. s r.o., 2016. 75 stran . ISBN 978-80-7490-090-7.

FOLTÝN, František K. Jsou různá ticha . Kolín : Nákladem Města Kolín, dědiců a přátel, vydalo Vespero Pardubice, 2014. 118 s. Polabští básníci ; sv. 4. ISBN 978-80-905156-1-1.

FORSSÉN EHRLIN, Carl-Johan. O králíčkovi, který chtěl usnout : nová cesta, jak uspávat děti. Vydání první. Zlín : Kniha Zlín, 2015. 25 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7473-395-6.

FRISCH, Max. Deník 1966-1971 . 1. vyd. Ve Zlíně : Archa, 2014. 397 s. ;. Edice moderních švýcarských autorů ; sv. 11. ISBN 978-80-87545-27-0 (váz.).

GMENTOVÁ, Eva. Pohádky od srdce k srdci . Zlín : Tigris, spol. s r.o., 2015. 59 stran . ISBN 978-80-7490-072-3.

Jean Giraudoux, Ondina : vzdáte se kvůli ní všeho. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2010. 97 s.

JIRÁSEK, Zdeněk. Zvedni hlavu ke hvězdám : sbírka naivní poezie pro potěchu srdce. [Holešov] : www.TiskovyExpress.cz, 2016. 101 stran ;. ISBN 978-80-7490-089-1.

Karel Čapek, Věc Makropulos : odhalte tajemství nesmrtelnosti. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2010. 113 s.

KLOBOUK, Jiří. 5 povídek . Vydání první. V Brumovicích : Carpe diem, 2015. 157 stran ;. ISBN 978-80-7487-131-3.

KRAMOLIŠ, Čeněk. Moravská babička : (stařenka). Vydání třetí. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm, 2015. 182 stran ;. Rožnovské malé tisky ; svazek 26. ISBN 978-80-87977-04-0.

KREDÁTUS, Marcela. Křivdy dávných dní . Zlín : Tigris, spol. s r.o., 2015. 96 nečíslovaných stran ;. ISBN 978-80-7490-087-7.

KREDÁTUS, Marcela. Pod povrchem . Zlín : Tigris, spol. s r.o., 2015. 107 nečíslovaných stran ;. ISBN 978-80-7490-088-4.

KREJČÍ, Miroslav jr. Molly a Endo : příběh koní : kniha nejen pro mládež. Zlín : Tigris, spol. s r.o., 2015. 131 stran . ISBN 978-80-7490-074-7.

KUBÍK, Martin. Valašský komiks . Vydání první. Vsetín : Masarykova veřejná knihovna Vsetín, 2015. 83 stran . ISBN 978-80-87991-02-2.

KURINSKÁ-HLAVÁČOVÁ, Danuše. Doteky . První vydání. Kroměříž : vlastním nákladem vydala Mgr. Danuše Kurinská-Hlaváčová, 2015. 62 stran . ISBN 978-80-260-8830-1.

KURINSKÁ-HLAVÁČOVÁ, Danuše. Očekávání v naději . První vydání. Kroměříž : vlastním nákladem vydala Danuše Kurinská-Hlaváčová, 2015. 74 stran . ISBN 978-80-260-9060-1.

KUTÍLEK, Miroslav. Bajkýdky : (bajky + povídky). První vydání. Zlín : Tigris, spol. s r.o., 2015. 252 stran . ISBN 978-80-7490-077-8.

KUTINOVÁ, Amálie. Okolo Gabry a Málinky . Vyd. 2., Ve Sfinze 1. V Ostravě : Sfinga, 1993. 125 s. ISBN 80-85491-31-1.

LAPIDUS, Jens. Pouze pro VIP . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2015. 509 stran ;. Fleet ; svazek 93. ISBN 978-80-7473-379-6.

LAVRÍK, Silvester. Zu . V češtině vydání první. [Brno] : Větrné mlýny, 2015. 455 stran ;. ISBN 978-80-7443-112-8.

LÍN, Martin. Cesta lásky : v zamilovanosti a osamění. Vydání první. Zlín : Tigris, spol. s r.o., 2015. 112 stran ;. ISBN 978-80-7490-079-2.

MAHLER, Nicolas. Muž bez vlastností . 1. vyd. Ve Zlíně : Archa, 2014. 156 s. Edice moderních rakouských autorů ; sv. 11. ISBN 978-80-87545-29-4 (brož.).

Malé lalulá . Ve Zlíně : Archa, 2014. 139 s. Poezie ; sv. 4. ISBN 978-80-87545-33-1.

MERZ, Klaus. Argentinec : [novela]. 1. vyd. Ve Zlíně : Archa, 2014. 60 s. ;. Edice moderních švýcarských autorů ; sv. 12. ISBN 978-80-87545-30-0 (brož.).

MIKEŠ, Vladimír. Poemy . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2015. 587 stran ;. Walt - Vratký oheň ; svazek 15. ISBN 978-80-7473-314-7.

MIKEŠ, Vladimír. Pozdní sběr . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2015. 188 stran ;. Walt - Vratký oheň ; svazek 14.

MOON, Anna. Haiku . Zlín : Tigris, spol. s r.o., 2015. 90 stran ;. ISBN 978-80-7490-083-9.

NĚMČÍK, Tomáš. Panáček . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2015. 125 stran . WALT. ISBN 978-80-7473-380-2.

NESBO, Jo. Půlnoční slunce : krev na sněhu II. Vydání druhé. Zlín : Kniha Zlin, 2015. 213 stran ;. Fleet ; svazek 90. ISBN 978-80-7473-396-3.

NESBO, Jo. Syn . Vydání druhé. Zlín : Kniha Zlin, 2015. 499 stran ;. Fleet ; svazek 89. ISBN 978-80-7473-394-9.

Nikolaj Vasiljevič Gogol, Ženitba : naprosto neuvěřitelná love story. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2010. 95 s.

OHLSSON, Kristina. Lotosové blues . Vydání druhé. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 394 stran ;. Fleet ; svazek 91. ISBN 978-80-7473-406-9.

OLSSON, Mats. Trest a smrt . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 573 stran ;. Fleet ; svazek 96. ISBN 978-80-7473-404-5.

PILÁTOVÁ, Jiřina. Čarovný kraj : žítkovské vzpomínání. Vydání první. Uherské Hradiště : Ve spolupráci se Spolkem za obnovu Penkova statku vydalo nakladatelství Ottobre 12, 2015. 143 stran . ISBN 978-80-86528-58-8.

RADILOVÁ, Ivanka. Klubíčko pohádek a příběhů . Vydání I. [Česko] : vydání nákladem autorky, [2015]. 126 stran . ISBN 978-80-260-9087-8.

SHAMAN, Franko C. Sbírka pocitů . Zlín : Tigris, spol. s r.o., 2016. 50 stran . ISBN 978-80-7490-092-1.

STEINAR BRAGI,. Planina . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 267 stran ;. Fleet ; svazek 94. ISBN 978-80-7473-399-4.

STOPPARD, Tom. Bouřlivá plavba . Vydání první. Příbram : Pistorius & Olšanská, 2015. 86 stran ;. Divadlo. ISBN 978-80-87855-37-9.

STRNAD, David. Lazarus. Na cestě po Galaxii . Vydání první. Slušovice : Miroslav Tomšů - Nakladatelství Monument, 2015. 259 stran . ISBN 978-80-88143-00-0.

ŠTARKOVÁ, Petra. Pirát jménem Šampaňský . Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 118 stran . Laskavé čtení. ISBN 978-80-7387-862-7.

VACULÍK, Ondřej. Krátký život úředníka, aneb, Sociální úředník a jeho božská klientela . Vydání první. Kroměříž : nákladem autora, 2015. 198 stran ;. ISBN 978-80-260-8095-4.

WINKLER, Dávid. Potomok : ..čo skrýva minulosť plná vojny a lásky?. Zlín : TIGRIS, spol., s.r.o., 2015. 334 stran ;. ISBN 978-80-7490-085-3.

ZEMANOVÁ, Zuzana. Ať to lítá! . Vydání první. Zlín : Tigris, spol. s r.o., 2016. 82 stran ;. ISBN 978-80-7490-093-8.

ZEMIANSKY, Ján. Ver si! a dokážeš všetko . 2. diel. Zlín : Tigris, spol. s r.o., 2015. 74 stran ;. ISBN 978-80-7490-073-0.

ZEMIANSKY, Ján. Ver si! a dokážeš všetko. 1. diel . Zlín : Tigris, spol. s r.o., 2015. 58 stran ;. ISBN 978-80-7490-081-5.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně