Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Regionální novinky knižního fondu

Červenec- Září 2015


Naučná literatura | Beletrie


Naučná literatura

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání


1. Antropologie, etnografie

LUDVA, Vít. Jasénka sedmdesátiletá : publikace vznikla k sedmdesátému výročí založení souboru valašských písní a tanců Jasénka ve Vsetíně (1944-2014). První vydání. Vsetín : Folklorní spolek Jasénka ve spolupráci s Muzeem regionu Valašsko, příspěvková organizace, 2015. 56 stran . ISBN 978-80-87614-36-5.

ROUS, Jan. Jan Rous : výbor z díla. Bystřička : Obec Bystřička, 2015. 140 stran, 6 nečíslovaných stran fotografické přílohy . ISBN 978-80-260-7968-2.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

BENDER, Linda. Moudrost zvířat : poučení z duchovního života zvířat. 1. vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 263 stran ;. ISBN 978-80-7387-925-9.

Co přinesly projekty v Hostětíně : 20 let na cestě k energetické soběstačnosti. 3., přeprac. vyd. [Brno] : Ekologický institut Veronica, 2013. 69 s. ISBN 978-80-87308-24-0.

Hostětínská cesta : analýza modelových projektů udržitelného regionálního rozvoje v Hostětíně, 1992-2008. Brno : ZO ČSOP Veronica, 2008. [14] s. ISBN 978-80-904109-5-4 (brož.).

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

Alexandr Nikolajevič Ostrovskij, Kdo hledá, najde : když za svým jdeš, svého dosáhneš. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2006. 20 nečíslovaných stran .

Alexandr Sergejevič Puškin - Kateřina Menclerová, Evžen Oněgin . Zlín : Městské divadlo Zlín, 2014. 27 stran .

Alois a Vilém Mrštíkové, Rok na vsi : kronika moravské dědiny. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2009. 32 nečíslovaných stran .

Alois a Vilém Mrštíkové, Maryša : nesnesitelná těžkost bytí M.V. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2008. 27 stran .

António José da Silva, zvaný Žid, Válka mezi rozmarýnem a majoránkou . Zlín : Městské divadlo Zlín, 2005. 90 stran .

Burton Lane - Jiří Voskovec - Jan Werich, Divotvorný hrnec : muzikál o štěstí na konci duhy. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2013. 30 stran .

Carlo Gozzi - Vladimír Fekar - Jiří Trnka, Princezna Turandot : lásku nebo život, lásku nebo smrt. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2008. 16 stran, 6 nečíslovaných stran obrazové přílohy .

Dale Wsseman, Muž z kraje La Mancha . Zlín : Městské divadlo Zlín, 2006. 26 stran .

Dodo Gombár, Baťa Tomáš živý : "Máš ještě chvíli čas". Zlín : Městské divadlo Zlín, 2014. 29 stran .

Edgar Allan Poe, Jáma a kyvadlo : černý kabaret Poe, aneb, Každý svého Poea. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2006. 14 stran .

Emilio Salgari - Konrád Popel, Sandokan a piráti z Mompracemu : Malajský tygr dobývá srdce a ostrovy. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2008. 16 nečíslovaných stran .

Ernest Bryll - Katarzyna Gärtnerová, Malované na skle . Zlín : Městské divaldo Zlín, 2015. 18 stran .

Fan Vavřincová, Eva tropí hlouposti : komediální retro muzikál. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2008. 28 stran .

František Kožík - Petr Michálek, Největší z Pierotů : více než romantický příběh. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2013. 25 stran .

Ingrid Lausundová, Benefice, aneb, Zachraň si svého Afričana . Zlín : Městské divadlo Zlín, 2012. 10 stran, 10 nečíslovaných stran obrazové přílohy .

Jan Mikulášek - Vladimír Fekar, Charlie ve světlech moderní doby : životní příběh Charlieho Chaplina, největšího komika všech dob. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2008. 26 stran .

Jaroslav Hašek, Švejk . Zlín : Městské divadlo Zlín, 2009. 36 nečíslovaných stran .

Jaroslav Vrchlický - Zdeněk Fibich, Smrt Hippodamie : tragédie o čtyřech jednáních. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2006. 32 nečíslovaných stran .

Jiří Brdečka, Limonádový Joe : veselá podívaná s písničkami. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2006. 36 nečíslovaných stran .

John Kander - Fred Ebb - Joe Masteroff, Kabaret : soumrak lidí ve světlech reflektorů. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2007. 32 stran .

Josef Kajetán Tyl a Vlastimil Peška, Cesta do Ameriky lodí i artéskou studnou, aneb, Pečení holubi : fraška s libými zpěvy. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2007. 25 stran .

Jules Verne - Arnošt Goldflam, Tajemství Viléma Storitze . Zlín : Městské divadlo Zlín, 2005. 12 nečíslovaných stran .

Karel Čapek, RUR : Rossum's Universal Robots : kolektivní drama o vstupní komedii a třech dějstvích. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2006. 26 stran .

Karl Schönherr, Ďáblice . Zlín : Městské divadlo Zlín, 2014. 21 stran .

Když už člověk jednou je.., aneb Autosalon Jana Wericha . Zlín : Městské divadlo Zlín, 2009. 12 stran .

Ladislav Stroupežnický, Naši furianti : obraz života. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2004. 25 stran .

Michaela Doleželová - Roman Vencl, Hrabě Monte Carlo : dost riskantní komedie. Zlín : Městské divadlo ve Zlíně, 2013. 18 stran .

Michaela Doležalová - Janka Ryšánek Schmiedtová, Vzpoura nevěst : láska je láska - ale řízek je řízek. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2013. 15 stran .

Michal Viewegh, Andělé všedního dne : příběh o nás všech. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2008. 22 stran .

Milan Uhde - Miloš Štědroň, Balada pro banditu : zbojnický muzikál o lásce a zradě. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2008. 30 stran .

My Fair Lady : podle hry George Bernarda Shawa a filmu Gabriela Pascala "Pygmalion". Zlín : Městské divadlo Zlín, 2014. 27 stran .

Neil LaBute, Proč být hezká . Zlín : Městské divadlo Zlín, 2015. 21 stran .

Neil Simon, Výborná kachna . Zlín : Městské divadlo Zlín, 2007. 21 stran .

Paul Pörtner, Splašené nůžky : detektivní komedie, kde vraha odhalíte možná i vy!. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2010. 23 stran .

Per Olov Enquist, Blanche a Marie : o lásce k chemii a chemii lásky. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2011. 17 stran, 6 nečíslovaných stran obrazové přílohy .

Robin Hawdon, Dokonalá svatba : nechval dne před obřadem!. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2014. 25 stran .

Stendhal, Červený a černý . Zlín : Městské divadlo Zlín, 2005. 20 nečíslovaných stran .

Tankred Dorst, Merlin, aneb, Pustá zem . Zlín : Městské divadlo Zlín, 2009. 28 nečíslovaných stran .

Vasilij Sigarev, Ruské loto : groteskní komedie..úplnej Hollywood. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2010. 9 stran .

William Shakespeare, Zkrocení zlé ženy . Zlín : Městské divadlo Zlín, 2006. 19 stran .

William Shakespeare, Večer tříkrálový, aneb, Cokoli chcete . Zlín : Městské divadlo Zlín, 2015. 22 stran, 5 stran obrazové přílohy .

Zdeněk Zapletal, 9 měsíců . Zlín : Městské divadlo Zlín, 2015. 21 stram .

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BELÁS, Jaroslav. Ekonomika a management podniku . 1. vydanie. Žilina : GEORG, 2014. 163 stran . ISBN 978-80-8154-088-2.

BELÁS, Jaroslav. Podnikateľské prostredie malých a stredných firiem v Českej a Slovenskej republike . Vydanie prvé. Žilina : Georg, 2014. 155 stran . ISBN 978-80-8154-074-5.

Finance and the Performance of Firms in Science, Education, and Practice : proceedings of the 7th international scientific conference, April 23-24, 2015. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2015. 13 nečíslovaných stran ;. ISBN 978-80-7454-476-7.

HNÁTEK, Milan. Postavení komunikace v systému malého a středního podniku s cílem zabezpečení jeho úspěšného vícegeneračního vývoje = Role of communication in system of small and medium sized family enterprises with aim of successful multigenerational development : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 42 stran . Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-505-4.

HRUŠECKÁ, Denisa. Informační systémy pro plánování a rozvrhování výroby na bázi Teorie omezení a jejich vliv na výkonnost výrobního procesu = Theory of constraints based information systems for production planning and scheduling and their impact on production process performance : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 38 stran . Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-504-7.

CHOCHOL'ÁKOVÁ, Anna. Spokojnost' klientov v bankovnom sektore . Žilina : Georg, 2014. 116 stran . ISBN 978-80-8154-095-0.

CHWASZCZ, Ondřej. Kreativní ekonomika a její role v hospodářském rozvoji státu = Creative economy and its contribution to the economic development of a country : teze dizertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 48 stran . Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-499-6.

KOPEČKOVÁ, Martina. Využití product placementu jako rozvíjejícího se marketingového nástroje v České republice = The use of product placement as an expanding marketing tool in the Czech Republic : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 50 stran . Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-497-2.

KOTOVÁ, Eva. Metodika efektivního event marketingu = The metodology of effective event marketing : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 30 stran . Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-496-5.

KOVÁŘÍK, Martin. Výzkum v oblasti monitorování autokorelovaných procesů pomocí regulačních diagramů . 1. vyd. Žilina : Georg, 2013. 148 s. ISBN 978-80-8154-055-4.

KRAMNÁ, Eva. Reálně opční přístup při oceňování podniku = Business valuation using real options approach : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 64 stran . Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-501-6.

Obzor 50 let : Obzor na dosah.. již od roku 1965. Zlín : Obzor, výrobní družstvo Zlín, 2015. 20 nečíslovaných stran .

OZDEMIR, Maia. Intercultural marketing and communications: an implementation on housing in Turkey, Czech Republic and Russia = Mezikulturní marketing a komunikace: implementace do bydlení v Turecku, České republice a Rusku : doctoral thesis summary. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2015. 40 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-503-0.

PODSKĽAN, Adrián. Adaptivní organizace : inspirace od Bati po Jobse na cestě k firemní dlouhověkosti. Vydání 1. Praha : Management Press, 2015. 174 stran . ISBN 978-80-7261-336-6.

Projekty neziskových organizací 2013-2014 . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací : Zlínský kraj, 2014. 53 s. ISBN 978-80-7454-330-2.

ROBERTS, Paul Craig. Selhání kapitalismu volného trhu a ekonomický úpadek západu: cesta k nové světové ekonomice . 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 172 stran . ISBN 978-80-7387-903-7.

RYBKA, Zdeněk. Principles of the Bata management system . 3rd ed. Žilina : Georg, 2013. 123 s. ISBN 978-80-7454-265-7 (Univerzita Tomáše Bati váz.).

STAŇKOVÁ, Pavla. Marketingové řízení nemocnic . 1. vyd. Žilina : Georg, 2013. 208 s. ISBN 978-80-89401-64-2.

TICHÝ, František. Země pláče . Kroměříž : F. Tichý, 2014. 123 s. ISBN 978-80-260-7447-2.

TRČKA, Lukáš. Procesní řízení vysokoškolského vzdělávání = Process management of university education : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 31 stran . Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-502-3.

VANĚK, Jiří. Koncept společenské odpovědnosti firem a jeho vliv na vznik externalit na trhu = The corporate social responsibility concept and its impact on the emergence of externalities in the market : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 32 stran . Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-500-9.

VYCHYTILOVÁ, Jana. Návrh algoritmu pro hodnocení korelativnosti tržních indexů a jeho využití při kvantifikaci vzájemných vazeb mezi tradičními trhy podkladových aktiv = Algorithm for evaluating correlations between market indices and its usage for quantifying the linkages between traditional asset markets : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 46 stran . Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-498-9.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

BLECHA, Ivan. Proměny fenomenologie : úvod do Husserlovy filosofie. Vyd. 1. Praha : Triton, 2007. 403 s. ;. ISBN 978-80-7254-938-2 (váz.).

EVANS, Mike. Proč by křesťané měli podporovat Izrael . Vyd. 1. Praha : Triton, 2015. 142 s. ;. ISBN 978-80-7387-828-3.

HECZKO, Daniel. Můj zápas s rakovinou : osobní zpověď kazatele. Kroměříž : Kvartus Media, 2014. 134 s. ;. ISBN 978-80-88039-01-3.

CHINMOY, šrí,. Medituj na.. 48 obrazových karet . První vydání. Zlín : Madal Bal, 2015. 48 karet v kartonové krabici . ISBN 978-80-86581-81-1.

PALA, Josef. Zlín : Farnost sv. Filipa a Jakuba. Vyd. 1. Zlín : Římskokatolická farnost ve Zlíně, 2010. 199 s. ISBN 978-80-254-6812-8 (váz).

PETR, Michal. Mezi duší a duchem : enneagram a křesťanská spiritualita. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 207 stran ;. ISBN 978-80-7387-897-9.

POJSL, Miloslav. Počátky církevní správy na Moravě, biskupství a arcibiskupství v Olomouci . První vydání. Uherské Hradiště : Historická společnost Starý Velehrad, 2015. 314 stran . ISBN 978-80-86157-45-0.

SCHAUEROVÁ, Aneta. Duše, co tančí tango . [Praha] : Aneta Schauerová, 2015. 163 stran ;. ISBN 978-80-260-7846-3.

SMITH, Hannah Whitall. Cesta k plnosti křesťanského života . Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 143 stran ;. ISBN 978-80-7387-890-0.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

BAŤA, Jan Antonín. Za obchodem kolem světa : Baťova letecká obchodní výprava kolem světa 6.I.-1.V.1937. Zlín : Tisk, 1937. 259 - [III] s. ISBN (váz.).

Cyril a Metoděj, po stopách strhujícího příběhu : Cyril a Metoděj - autentický příběh naší země : Cyrilometodějská stezka. [Zlín] : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., 2015. 12 stran . ISBN 978-80-260-8605-5.

ČOUPEK, Jiří. Uherskohradišťské ulice : přehled názvů s jejich historickým vývojem. Vydání první. Uherské Hradiště : Muzejní spolek v Uherském Hradišti, 2015. 49 stran . ISBN 978-80-903728-2-5.

JÍCHA, Jan. Holandsko . Vydání první. Praha : Triton, 2015. 61 stran . ISBN 978-80-7387-902-0.

JÍCHA, Jan. Srbský deník . Vydání první. V Praze : Juhaňák Stanislav - Triton, 2015. 315 stran . ISBN 978-80-7387-863-4.

LYSÝ, Zdeněk. Nejen mezi nomády : (příběhy českého zvěrolékaře). Vsetín : Malina, 2014. 78 s. ISBN 978-80-904983-7-2.

MIKEŠ, Pavel. Hanzelka & Zikmund : fotografie z Etiopie 1947 = Hanzelka & Zikmund : photographs from Ethiopia 1947. Ve Zlíně : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně : Klub H+Z ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, 2007. [36] s.

Mongolsko : výběrová bibliografie dokumentů o Mongolsku ve fondu Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně k 1. 10. 2014. [Ve Zlíně] : Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, [2015]. 16 nečíslovaných stran .

PEG. PEG 2015 : 7th International Symposium on Granitic Pegmatites : fieldtrip guidebook : pre-conference fieldtrip, June 15-17, 2015. First edition. Zlín : Tigris, 2015. 103 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh . ISBN 978-80-7490-063-1.

Rusko : výběrová bibliografie dokumentů o Rusku ve fondu Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně k 1. 10. 2014. Ve Zlíně : Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, [2015]. 64 nečíslovaných stran .

SLAVÍČEK, Jaromír. Náhrdelník Velké Javořiny . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2015. 118 stran . ISBN 978-80-904705-9-0.

Uherské Hradiště : historie a současnost města : přehled významných akcí města : významné památky města : plán města s výřezem centra : historie a současnost města : informace o regionu : kartografie regionu. Hradec Králové : Helvich, [2009?]. [12] s. ISBN (Brož.).

Vietnam : Výběrová bibliografie dokumentů o Vietnamu ve fondu Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně k 1. 10. 2014. Ve Zlíně : Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, 2015. 24 nečíslovaných stran .

Zlín Region tour of its : culture, history and knowledge. Zlín : Zlín Region, 2014. 67 stran .

ŽIŽLAVSKÝ, Bořek. Chřiby : studánky vyprávějí příběhy. III . První vydání. Buchlovice : Veligrad, 2015. 119 s. Chřiby záhadné a mytické ; sv. 10. ISBN 978-80-905279-9-7.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Bude odsouzen zrádce J.A. Baťa? : sbírka dokladů o kolaborantské činnosti bývalého majitele závodů Baťa a.s., brazilského občana J.A. Bati. [Zlín] : Baťa, n.p., [1947?]. 47 s. ISBN (Brož.).

BUDIL, Ivo T. Triumf rasismu : rasová imaginace a zrození moderní doby. Vydání 1. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 991 stran ;. ISBN 978-80-7387-750-7.

FIŠER, Zdeněk. Alois Jašek (1900-1950) : muzejník, archivář, historik a vlastivědný pracovník. 1. vyd. Bojkovice : Městský úřad Bojkovice, 2001. 94 s. Historik a dějiny. ISBN 80-86247-15-5.

Historie obcí Košíky a Nová Bošáca ve fotografii. 1. vydání. Košíky : Obec Košíky, 2015. 125, 119 stran . ISBN 978-80-260-8350-4.

MIKULA, František. Z historie obce Tupesy III (2006-2014) . V Tupesích : Obecní úřad v Tupesích, 2015. 379 stran .

POKLUDA, Zdeněk. Zámek Holešov : minulost a přítomnost. 1. vydání. Holešov : Město Holešov, 2015. 79 stran . Knihovnička Holešovska ; 30. svazek. ISBN 978-80-260-8688-8.

Přemysl Otakar II. : osudové ženy a zlomové okamžiky : příspěvky autorů publikujících na www.e-stredovek.cz. Vyd. 1. Praha [i.e. Zlín] : Tigris, 2014. 168 s. ;. ISBN 978-80-7490-042-6 (brož.).

STLOUKAL, Karel. 550 let města Zlína . Zlín : Místní osvětová rada, 1947. 49-[III] s.

SURÝ, Jan. Tylovice . Vydání první. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna, 2015. 8 stran . Město v mé paměti. ISBN 978-80-87334-24-9.

SVATOPLUK, T. Zrada rodiny Baťovy . 2., přeprac. a dopln. vyd. Gottwaldov : Krajské nakladatelství, 1959. 45, [1] s. ;.

SVOBODOVÁ, Anna. Od Besénku ke Dřevnici : vzpomínky kantorky ve výslužbě. [Zlín : Anna Svobodová], 2014. 108 s.

ŠMERAL, Jiří. Hrad Šaumburk, hrad Klenov a osídlování horního Pobečví ve středověku . 1. vydání. Valašské Meziříčí : Město Valašské Meziříčí, 2015. 70 stran . ISBN 978-80-905845-1-8.

ŽMOLÍK, Miloslav. Hřivínův Újezd : pohledy do historie. Hřivínův Újezd : Obec hřivínův Újezd, 2013. 44 stran .

^ nahoru ^


10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

BELTRÁN PRIETO, Juan Carlos. Zpracování glycerinové frakce = Treatment of glycerin fraction : doctoral thesis summary. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2015. 40 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-294-7.

SLOBODIAN, Petr. Laboratorní cvičení z termické analýzy materiálů . Vydání první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 77 stran . ISBN 978-80-7454-473-6.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

50. let s poezií ve Valašských Athénách : MFP 1965-2014. Vydání první. Valašské Meziříčí : Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí, 2014. 213 stran, 10 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-902742-8-0.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Atlas knihovních strašidel. [Zlín] : [Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně], [2015]. 31 stran .

MUZEÁLIE AKO SÚČASŤ KULTÚRNEHO DEDIČSTVA. Muzeálie ako súčasť kultúrneho dedičstva : zborník príspevkov. Prievidza : Hornonitranské múzeum v Prievidzi, 2011. 100 s. ISBN 978-80-85674-32-3 (brož.).

Stoletá historie knihovny a informační průvodce Okresní knihovny v Gottwaldově : 1885-1985. Gottwaldov : Okresní knihovna, 1985. 77 s. ISBN (Brož.).

VLACH, Jaroslav. Bibliografie okresu Gottwaldov . 1. vyd. Gottwaldov : Oblastní muzeum jihovýchodní Moravy : Okresní knihovna, 1987. 362 s. Bibliografie a prameny k vývoji Moravy ; 13. ISBN (Váz.).

ZÁBOJNÍKOVÁ, Michaela. (Ne)tradiční služby veřejných knihoven . Opava : Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2014. 63 stran .

^ nahoru ^


14. Lékařství

BAUMRUKOVÁ, Irena. English in urgent care medicine 2 = Angličtina v urgentní medicíně 2. První vydání. [Zlín] : TIGRIS, 2015. 541 stran ;. ISBN 978-80-7490-071-6.

BAUMRUKOVÁ, Irena. English in urgent care medicine 1 = Angličtina v urgentní medicíně 1. První vydání. [Zlín] : TIGRIS, 2015. 595 stran ;. ISBN 978-80-7490-069-3.

BLEHA, Otakar. Endokrinolog vzpomíná . Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - TRITON, 2015. 381 stran . ISBN 978-80-7387-884-9.

ČEŠKA, Richard. Interna . 2., aktualizované vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - TRITON, 2015. xviii, 909 stran . ISBN 978-80-7387-885-6.

ČEŠKA, Richard. Interna . 2. aktualizované vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 3 svazky (xviii, 909 stran) . ISBN 978-80-7387-895-5.

GÖPFERTOVÁ, Dana. 100 infekcí : (epidemiologie pro praxi). Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 284 stran . ISBN 978-80-7387-846-7.

HLOBIL, Zdeněk. 50 let Mezioblastních seminářů Spolku lékařů Zlín-Kroměříž-Uherské Hradiště-Vsetín ČLS-JEP a Spolku lekárov Trenčín . Vydání první. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2015. 45 stran . ISBN 978-80-7454-484-2.

HUDÁK, Radovan. Memorix anatomie . 2. vyd. Praha ; Kroměříž : Triton, 2013. xxi, 605 s. ISBN 978-80-7387-712-5.

KOSAČÍK, Tomáš. Břicháč Tom : jak jsem zhubl 27 kg a jak můžete i Vy! : jednoduché recepty do 30 minut. Vydání první. Zlín : [nakladatel není známý], 2015. 171 stran . ISBN 978-80-260-7860-9.

SLANÝ, Jaroslav. Řízení domácí a chronické péče . První vydání. Žilina : Georg, 2014. 117 stran ;. ISBN 978-80-8154-063-9.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

NOVOTNÝ, František. Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány : vzpomínky československého legionáře. 1. vyd. V Olomouci : Burian a Tichák, 2015. 215 s. Záznamy 12. ISBN 978-80-87274-25-5.

Vzpomínáme 1917-1937 : sborník prací bývalých příslušníků pluku k dvacátému výročí založení pěšího pluku 3 Jana Žižky z Trocnova. V Kroměříži : Pěší pl. 3 Jana Žižky z Trocnova, 1937. 331 s.

Zlínský kraj 2000-2015 : almanach. [Zlín] : Vydal Zlínský kraj, 2015. 245 stran . ISBN 978-80-87833-20-9.

^ nahoru ^


17. Psychologie

VRÁBLÍK, Vlastimil. Sugesce, autosugesce a hypnóza . Vyd. 2. Uherský Brod : ELTISK, 2015. 78 s. ;. Edice pro podporu poznání v oblasti humánních věd. 1. řada. ISBN 978-80-904705-1-4.

^ nahoru ^


18. Sociologie

MORAVCOVÁ, Eva. Delikvence mládeže : trendy a souvislosti. Vyd. 1. Praha : Triton, 2015. 231 s. ISBN 978-80-7387-860-3.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

HANÁKOVÁ, Petra. Příběh chleba : tradiční hospodaření a příprava chleba : doprovodný text k výstavě. 1. vydání. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2015. 16 stran . ISBN 978-80-87130-33-9.

LISICKÁ, Markéta. Zpověď nespoutané ženy . Zlín : Tigris, spol. s r.o., 2015. 113 stran . ISBN 978-80-7490-068-6.

LUKÁŠKOVÁ, Eva. Potravinová (ne)bezpečnost . 1. vydání. Praha : Academia, 2014. 167 stran ;. ISBN 978-80-7454-463-7.

RAČANSKÝ, František. The care of the feet . [Zlín] : Bata Co., 1933. 110 stran .

SURMAN, Martin. Japanese woodwork : 22.10.14-23.10.14. První vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, 2015. 39 stran . ISBN 978-80-7454-472-9.

TOMEK, Miroslav. Zásobování obyvatelstva pitnou vodou za mimořádných situací . Vydání první. Praha : Academia, 2014. 110 stran . ISBN 978-80-7454-462-0.

VOJTĚŠEK, Jiří. Efektivní metoda nelineárního a adaptivního řízení procesů = Effective method of nonlinear and adaptive control of process : teze habilitační práce. První vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 66 stran . Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-477-4.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

BARCUCH, Antonín. Beskydy turistickými stezkami . Vydání první. Třinec : Wart, 2015. 285 stran . ISBN 978-80-905079-4-4.

I. zlínský šachový turnaj . Vydání první. Zlín : Tisk, 1947. 124 s.

TRÁVNÍČEK, Václav. Fenomén Vsetín : 37 rozhovorů o vsetínském hokeji. Plzeň : eSports.cz, 2014. 607 s. ISBN 978-80-87853-98-6.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

BUREŠ, Milan. Photogether edition: Milan Bureš : east of eden. Vydání 1. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér Reklamní fotografie, 2014. 75 stran . Photogether edition ; 3. ISBN 978-80-7454-466-8.

Gottfried Lindauer : 1839-1926 : plzeňský malíř novozélandských Maorů. Vydání první. v Plzni : Západočeská galerie, [2015]. 279 stran . ISBN 978-80-7467-081-7.

HÁJEK, Antonín. Vůně a podoby dřeva : řezby, soustružení, vylévání kovem. [Uherské Hradiště] : Antonín Hájek, 2015. 39 stran ;. ISBN 978-80-903743-4-8.

HOOK, Philip. Snídaně u Sothebyho : svět výtvarného umění od A do Z. Vydání první. Zlín : Kniha Zlín, 2015. 397 stran ;. Tema. ISBN 978-80-7473-227-0.

KOLBINGER, Dalibor. Obřany . Vydání první. Bystřice pod Hostýnem : Město Bystřice pod Hostýnem, 2015. 71 stran . Edice Zpravodaje města Bystřice pod Hostýnem,. ISBN 978-80-904117-9-1.

LAAN, H. van der. Architektonický prostor : patnáct naučení o povaze lidského obydlí. Zlín : Archa, 2012. 243 s. aArchitektura ; sv. 9. ISBN 978-80-87545-13-3 (brož.).

MUSILOVÁ, Kamila. Photogether edition: Kamila Musilová : I told you not to be an artist. Vydání 1. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér Reklamní fotografie, 2014. 75 stran . Photogether edition ; 2. ISBN 978-80-7454-467-5.

POKORNÝ, Miroslav. Venkov (1973-1988) : Novohradsko. Vyd. 1. Praha : Triton, 2012. [130] s. ISBN 978-80-7387-600-5 (váz.).

Prof. Ing. arch. Vladimír Karfík : Zlín 1930-1946. Luhačovice : Atelier IM, 2012. 30 s. ISBN 978-80-85948-78-3 (brož.).

ŠEVČÍK, Martin. Portrét a hlava : praktický průvodce realistickou kresbou krok za krokem. České vydání první. Fryšták : Klika, 2015. 247 stran . Tajemství kresby ; 1. ISBN 978-80-88088-11-0.

ŠINDELÁŘ, Dušan. Národní umělec Vincenc Makovský . 1. vyd. Praha : SNKLU, 1963. 108, [3] s. ;. Knižnice nár. umělců čs. ISBN (Váz.).

WAGNER, Ethan. Sbírání umění: vášeň, investice a mnohem víc . Zlín : Kniha Zlin, 2015. 207 stran . Tema. ISBN 978-80-7473-279-9.

WILLERT, Petr. Photogether edition: Petr Willert . Vydání 1. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér Reklamní fotografie, 2014. 75 stran . Photogether edition ; 1. ISBN 978-80-7454-421-7.

Z laiků mistři : sborník posluchačů Univerzity třetího věku : 2014-2015. Vydání první. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2015. 45 stran . ISBN 978-80-7454-493-4.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

BALVÍN, Jaroslav. Pedagogika, andragogika a multikulturalita . Vyd. 1. Praha : Hnutí R v nakl. Radix, 2012. 232 s., [xxiv] s. obr. příl. ISBN 978-80-86798-07-3 (Hnutí R brož.).

FÓRUM MLADÝCH VÝZKUMNÍKŮ. Fórum mladých výzkumníků : studentská magisterská a doktorandská konference IGA : sborník z konference konané 5.11.2014 ve Zlíně. Vydání první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 124 stran ;. Pedagogika / FHS UTB ve Zlíně. ISBN 978-80-7454-506-1.

KONČITÍKOVÁ, Gabriela. Baťovský Zlín : Klub absolventů Baťovy školy práce : z historie po současnost. První vydání. Žilina : Georg, 2014. 96 stran . ISBN 978-80-7454-495-8.

KONČITÍKOVÁ, Gabriela. Baťovský Zlín - mladí muži . 1. vyd. Zlín : Žilina : [Univerzita Tomáše Bati] : Georg, 2014. 260 s. s. ISBN (váz.).

KONEČNÝ, Josef. Cestou necestou společného vzdělávání na ZŠ Integra Vsetín, aneb, Metodický průvodce integrací a inkluzí ze života jedné školy . Vsetín : ZŠ Integra Vsetín, 2015. 151 stran . ISBN 978-80-260-7879-1.

MATOŠKOVÁ, Jana. Úspěšný student vysoké školy a jeho tacitní znalosti . První vydání. Zlín ; Žilina : Georg, 2014. 134 stran . ISBN 978-80-8154-098-1.

Metodické opory k lekcím informačního vzdělávání . Vyd. 1. Vsetín : Masarykova veřejná knihovna Vsetín, 2014. [74] s. ;. ISBN 978-80-87991-00-8.

Písanka : číslice a počítání = číslice a počítanie. Uherský Brod : Ditipo, a.s., [2015?]. 28 stran . Zabavne uceni.cz.

Písanka : písmenka = písmenká. Nn-Žž. Uherský Brod : Ditipo, [2015?]. 28 stran . Zabavne uceni.cz.

PODPORA ŽÁKŮ OHROŽENÝCH ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM. Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem : sborník příspěvků z odborné konference (28.-29. květen 2015, Otrokovice) v rámci projektu "Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice". Vydání 1. Otrokovice : Město Otrokovice, 2015. 54 sran ;. ISBN 978-80-260-8106-7.

ŠTUDENTSKÉ FÓRUM. Researchers forum XIV = (Študentské fórum XIV). Zlín : Thomas Bata Universtity in Zlin, 2014. 99 stran ;. ISBN 978-80-7454-508-5.

^ nahoru ^


Beletrie

ANDRONIKOVA, Hana. Nebe nemá dno . Vyd. 1. Praha : Odeon, 2010. 290 s. ;. Česká řada ; sv. 20. ISBN 978-80-207-1337-7 (váz.).

BAJAJA, Antonín. Na krásné modré Dřevnici . 1. vyd. Brno : Host, 2009. 370 s. ;. ISBN 978-80-7294-329-6 (váz.).

BENEŠ BUCHLOVAN, Bedřich. Na holém kopci . Vydání druhé. V Uherském Hradišti : Spolek přátel literatury a Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana, 2015. 151 stran . Návraty ; svazek 4. ISBN 978-80-903098-6-9.

BERNDT, Carl. Další, prosím.. paměti zvěrolékaře. 2., uprav. vyd. Vizovice : Lípa, 1994. 144 s. ISBN (váz.).

BOBÁK, Jindřich František. Cesta princezny Orosie z Moravy na konec světa . V Tribunu EU vyd. 1. Brno : Tribun EU, 2014. 169 s. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-263-0581-1.

BOBÁK, Jindřich František. Příběhy podle Bible, jak je neznáte : (od stvoření světa po utrpení Jobova). V Tribunu EU vyd. 1. Brno : Tribun EU, 2014. 257 s. ;. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-263-0592-7.

BUTCHER, Jim. Bílá noc . Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 439 stran ;. Trifid ; svazek 518. ISBN 978-80-7387-797-2.

DEMILLE, Nelson. Odvetný úder . Vyd. 2. Zlín : Kniha Zlín, 2014. 650 s. ;. Fleet ; sv. 61. ISBN 978-80-87497-65-4 (váz.).

DUŠEK, Ondřej. Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě.. líp . Zlín : Tigris, spol. s r.o., 2015. 197 stran . ISBN 978-80-7490-066-2.

Extrémní science fiction . Vyd. 1. V Praze ; V Kroměříži : Triton, 2009. 586 s. ;. Trifid ; sv. 302. ISBN 978-80-7387-182-6 (váz.).

FIŠER, Zdeněk. Toulky dávnou minulostí podhostýnského kraje . Vizovice : Lípa, 1997. 125 s. ISBN 80-86093-11-5 (váz.).

FRISCH, Max. Z berlínského diáře . 1. vyd. Ve Zlíně : Archa, 2015. 207 s. Edice moderních švýcarských autorů ; sv. 13. ISBN 978-80-87545-35-5.

GRIG, Karel C. Hadí dcera . Vydání první. Zlín : Kniha Zlín, 2015. 205 stran ;. ISBN 978-80-7473-312-3.

HARRIS, Robert. Index hrůzy . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2014. 325 s. ;. Fleet ; sv. 58. ISBN 978-80-7473-163-1 (váz.).

HAUSNER, Venuše. Život ve znamení Venuše . Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 157 stran . ISBN 978-80-7387-864-1.

HOLCMAN, Josef. Osobní poplach . Vydání první. Zlín : Kniha Zlín, 2015. 318 stran ;. Walt. ISBN 978-80-7473-330-7.

HOLMSTRÖM, Johanna. Asfaltoví andělé . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2014. 353 s. ;. Fleet ; sv. 68. ISBN 978-80-7473-223-2 (váz.).

HORKÝ, Zdeněk. Zfetovaná duše . Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 220 stran ;. ISBN 978-80-7387-926-6.

HUBÁLEK, Jaroslav. Rok v přírodě . 1. vyd. Zlín : Tisk, 1943. 207, [III] s. ;. Edice Domov a svět ; sv. 1.

HUBÁLEK, Jaroslav. Stezkou života . Zlín : Tisk, 1942. 410, [I] s. ;.

IWASZKIEWICZ, Jarosław. Léto v Nohantu : Komedie o 3 dějstvích. 1. [vyd.]. Praha : Dilia, 1982. 83 s. ;. ISBN (Brož.).

JANČA, Jan. Dívčí půček . Vyd. 1. V Uherském Hradišti : Pro Klub sportu a kultury ve Vlčnově vydalo nakl. JJ, 2008. 127 s., [4] s. obr. příl. Galerie zapomenutých ; sv. 1. ISBN (Brož.).

JANEČKOVÁ, Klára. Deník Gréty Kaiserové . Vyd. 1. Praha : Ikar, 2014. 341 s. ;. ISBN 978-80-249-2451-9.

JANEČKOVÁ, Klára. Unesená . Vyd. 1. V Praze : Ikar, 2008. 186 s. ;. ISBN 978-80-249-0994-3 (váz.).

JECHOVÁ, Eliška. Žila jsem ve XX. století. 4. díl, 7. část,. Poslední období, stáří. 1. vyd. Otrokovice : Agos, 2001. 297 s. ;. ISBN 80-238-9853-1 (v knize neuvedeno váz.).

JILÍK, Jiří. U nás na Slovácku : od opice k člověku a zase zpátky. V Praze : Cosmopolis, 2015. 242 stran . ISBN 978-80-247-5656-1.

KARAS, Josef František. Strašidla : román z časů pobělohorského temna. Slavičín : Město Slavičín, 2004. 219 s. ISBN (brož.).

KILIANOVÁ, Eva. Obří pantofle : pověsti z moravy malým dětem. 1. vyd.- Žába v šachtě, 2. vyd.- Vymožený poklad. Ostrava : Profil, 1988. 95 s.

KLEBANOVÁ, Katarína. Sebazničujúco . První vydání. Zlín : Tigris, spol. s r.o., 2015. 100 stran ;. ISBN 978-80-7490-070-9.

KNAPOVÁ, Adéla. Nezvaní . Praha : BB art, 2003. 175 s. ISBN 80-7341-169-5 (váz.).

KOPP, Radomil. Hostinští z Baťova . 1. vyd. [Luhačovice] : Radomil Kop, 2006. 128 s. ;. ISBN 80-239-8106-4 (brož.).

KORABÍK, Petr. Od ogarú po staříčky : o tem, jak sa Valaši s horama, pľutama a ze životem bili – a často sa aj smíli. 9. díl. 10. díl . Vsetín : Marie Korabíková, 2000. 182 s. ISBN (brož.).

KORABÍK, Petr. Od ogarú po staříčky : o tem, jak sa Valaši z horama, pľutama a ze životem bili a často sa aj smíli. 5. díl. 6. díl . Vsetín : Marie Korabíková, 1999. 183 s. ISBN (brož.).

KORABÍK, Petr. Od ogarú po staříčky : o tem, jak sa Valaši z horama, pľutama a ze životem bili - a často sa aj smíli. 13. díl. 14. díl . Vsetín : Marie Korabíková, 2002. 183 s. ISBN (brož.).

KRATOCHVÍL, Miloš. Zajatci stříbrného slunce . Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 94 stran . ISBN 978-80-7387-581-7.

KRATOCHVÍL, Oldřich. Povídky ke kávě . Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2015. 73 s. ISBN 978-80-7314-317-6.

KŘENEK, Jiří. Černé ryby, siví holubi .. . 1. vyd. Praha : Albatros, 1988. 191 s. ISBN (Váz.).

KŘENEK, Jiří. Dlouhé uši v trávě : příběh srnečky Rezky. 2. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1988. 156 s. ISBN (Váz.).

KŘÍŽEK, Jan. Noční pokušení . Plzeň ; [Zlín] : Tigris, 2015. 72 stran ;. ISBN 978-80-7490-062-4.

KYRIAN, Petr. Když tě budí pávi . Zlín : Tigris, 2015. 137 stran ;. ISBN 978-80-7490-064-8.

LATOCHOVÁ, Veronika. Seznam nesplněných přání . Vydání první. Brno ; Zlín : Tigris, 2015. 105 stran ;. ISBN 978-80-7490-059-4.

LECZER, Jan. Bezvýchodná situace : Hra. Praha : Dilia, 1983. 105 s. ;. Malá řada socialist. autorů / Dilia ; Sv. 64. ISBN (Brož.).

LEMAITRE, Pierre. Camille . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2015. 291 stran ;. Fleet ; svazek 83. ISBN 978-80-7473-321-5.

LOTASS, Lotta. Třetí kosmická rychlost . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2011. 184 s. ;. Track ; sv. 18. ISBN 978-80-87162-61-3 (brož.).

MACHALA, Libor. Vlci severu . Vydání první. Praha : Triton, 2015. 196 stran ;. Trifid ; svazek č. 533. ISBN 978-80-7387-894-8.

MATOUŠ, Rudolf. Lukovské pověsti . 2. vyd. Lukov : Obec Lukov, 2008. 143 s. ISBN 978-80-254-2573-2 (brož.).

MATOUŠ, Rudolf. Lukovské pověsti . Lukov : Obecní úřad, 1998. 143 s. ISBN (brož.).

MIČKALOVÁ, Helena. Co si pamatujú Karlovjané : pověsti, legendy a vyprávění z Velkých Karlovic a okolí. Velké Karlovice : Helena Mičkalová, 2001. 105 s. ISBN 80-238-7642-2 (brož.).

MIČKALOVÁ, Helena. O čem si vyprávjajú Karlovjané : Pověsti, legendy a vyprávění z Velkých Karlovic a okolí. B.v. B.m. : B.v., 1997. 118 s. ISBN (brož.).

Moje město : kroměřížská čítanka. Vyd. 1. Ve Zlíně : Krajská knihovna Františka Bartoše, 2004. 174 s. Zlínský kraj. ISBN 80-86886-01-8 (Krajská knihovna Františka Bartoše váz.).

Můj malý velký svět : sborník oceněných literárních prací žáků a studentů Zlínského kraje. Vyd. 1. Kroměříž : Knihovna Kroměřížska, 2009. 56 s. ISBN 978-80-86759-04-3 (brož.).

NESBO, Jo. Červenka . Vyd. 3., Tohoto překladu 2. Zlín : Kniha Zlín, 2014. 577 s. ;. Fleet ; sv. 51. ISBN 978-80-7473-200-3 (brož.).

NESBO, Jo. Krev na sněhu . Vydání druhé. Zlín : Kniha Zlin, 2015. 149 stran ;. Fleet ; svazek 82. ISBN 978-80-7473-359-8.

NESBO, Jo. Krev na sněhu . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2015. 151 stran ;. Fleet ; svazek 82. ISBN 978-80-7473-319-2.

NESBO, Jo. Policie . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlin, 2015. 609 s. ;. Fleet ; sv. 77. ISBN 978-80-7473-270-6.

NESBO, Jo. Policie . Vydání druhé. Zlín : Kniha zlín, 2015. 609 stran ;. Fleet ; svazek 77. ISBN 978-80-7473-329-1.

NESBO, Jo. Přízrak . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2014. 517 s. ;. Fleet ; sv. 65. ISBN 978-80-7473-221-8 (váz.).

NOVÁKOVÁ, Julie. Bez naděje . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 176 s. ;. Agent JFK ; 34. ISBN 978-80-7387-822-1 (brož.).

ODEHNAL, Ivo. Šaman z kančích hor pouští žílou motýlům paměti : (dvě valašské svity). [Tišnov] : Sursum, 2013. 147 s. ISBN 978-80-7323-264-1 (váz.).

OHLSSON, Kristina. Davidovy hvězdy . Vydání druhé. Zlín : Kniha Zlin, 2015. 519 stran ;. Fleet ; svazek 79. ISBN 978-80-7473-341-3.

OSBORNE, Lawrence. Odpuštění . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2013. 299 s. ;. Fleet ; sv. 44. ISBN 978-80-7473-107-5 (váz.).

PÁSOVEDZ, Dobromil. Starozlínský poklat . Vyd. 1. [Petřvald] : Alisa, 2007. 94 s. ISBN 978-80-903965-0-0 (brož.).

PEKÁREK, Karel. Starozlínské pověsti a lidové povídky . 2.v, reedice původního vydání z r. 1942. Vizovice : Lípa, 1997. 276 s. ISBN 80-902179-8-2 (váz.).

PFLUGFELDER, Bob. Nick a Tesla a nebezpečná laboratoř : tajemný příběh plný elektromagnetů, domácích alarmů a dalších udělátek, která si můžete sestrojit sami. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 237 stran . ISBN 978-80-7387-892-4.

Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně- : ke 140. výročí postavení uherskohradišťské synagogy. V Uherské Hradišti : Knihovna Bedřicha Beneše Buchovana, 2015. 24 stran .

Píšu, píšeš, píšeme-- :. V Uherském Hradišti : Knihovna Bedřicha Beneše Bucholovana, 2015. 30 stran .

PITÍNSKÝ, Jan Antonín. Matka : sociální drama. 1. vyd. Praha : Dilia, 1989. 59 s. ;. ISBN 80-203-0087-2 (brož.).

PODEŠVOVÁ, Marie. U nás na kotárech . Ostrava : Krajské nakladatelství, 1961. 136, [2] s. ;.

Pověsti a balady (z Valašska, Hané a Slovácka) . Vyd. 1. Velehrad : Ottobre, 2003. 72 s. Edice Zlínský kraj ; sv. 4. ISBN 80-86528-25-1 (brož.).

PSŮTKOVÁ, Zdeňka. Prázdniny s Bárou . 1. vyd. Praha : Albatros, 1985. 76 s. ISBN (Váz.).

RADILOVÁ, Ivanka. S úsměvem i přes trní . Vydání první. Uherský Brod : Radilová Ivanka, 2015. 162 stran ;. ISBN 978-80-260-7863-0.

RAINER, Sebastian. Mysterium tremendum . Praha : Panteon, [2015]. 252 stran ;. ISBN 978-80-87697-33-7.

ROTHFUSS, Patrick. Hudba ticha : příběh ze světa kroniky královraha. Vydání první. Praha : Argo : Triton, 2015. 147 stran . Fantastika ; 51. svazek. ISBN 978-80-7387-893-1.

SLAVÍČEK, Jaromír. Maturita : vzpomínky učitele. 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2015. 88 stran . ISBN 978-80-88116-00-4.

SLAVÍČEK, Jaromír. Město, které mám rád . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2015. 112 stran . ISBN 978-80-88116-01-1.

SLAVÍČEK, Jaromír. Noční Uherský Brod . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2015. 56 stran . ISBN 978-80-88116-03-5.

SLAVÍČEK, Jaromír. Pocity pacienta . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2015. 152 stran ;. ISBN 978-80-88116-04-2.

SLAVÍČEK, Jaromír. V paměti zůstávají . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2015. 109 stran . ISBN 978-80-88116-02-8.

SLAVÍČEK, Jaromír. Vzpomínky brodské rosničky . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2015. 139 stran . ISBN 978-80-88116-07-3.

SLAVÍČEK, Jaromír. Zpověď učitele . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2015. 133 stran ;. ISBN 978-80-88116-05-9.

STOPPARD, Tom. Jsem volný jak ten pták : Hra o 2 dějstvích. 1. [vyd.]. Praha : Dilia, 1978. 126 s. ;.

STRUHAR, Stanislav. Cizinky : dvě povídky. Vyd. 1. Praha : Volvox Globator, 2013. 125 s. ;. ISBN 978-80-7207-879-0 (brož.).

ŠULEŘ, Oldřich. Nic nalhaného, máloco pravda : pověsti z Valašska : pro čtenáře od 8 let. 1. vyd. Praha : Albatros, 1990. 143 s. ISBN (Váz.).

ŠULEŘ, Oldřich. Úhlavní přítel . Vyd. 1. Praha : Mladá fronta, 2002. 345 s. Česká próza ; sv. 1. ISBN 80-204-0961-0 (váz.).

ŠVECOVÁ, Jana. Mé slzy zůstaly v Iráku . Vyd. 1. Praha : Baronet, 2005. 215 s. ISBN 80-7214-796-X (váz.).

TÁBORSKÁ, Olina. Hlas pro vraha . Vyd. 1. Praha : Motto, 2015. 461 s. ;. ISBN 978-80-267-0374-7.

TROSKA, J. M. Zápas s nebem. (2),. Podobni bohům . Vyd 4., Ve Sfinze 1. Ostrava : Sfinga, 1992. 223 s. ISBN 80-85491-19-2 (soubor váz.).

VACULÍK, Ludvík. Další tisíce. Jonáš a obluda . Vydání tohoto souboru první. V Brně : Atlantis, 2015. 313 stran . ISBN 978-80-7108-307-8.

VACULÍK, Ludvík. Hodiny klavíru : (komponovaný deník 2004–2005). Vyd. 1. V Brně : Atlantis, 2007. 122 s. ;. ISBN 978-80-7108-289-7 (váz.).

VACULÍK, Ondřej. Krátký život úředníka, aneb, Sociální úředník a jeho božská klientela . Vydání první. Kroměříž : nákladem autora, 2015. 198 stran ;. ISBN 978-80-260-8095-4.

VALOUCH, Josef. Živý proud : česká povídka 1945-1985. 1. vyd. výboru. Praha : Československý spisovatel, 1986. 594 s. ;. Knihovna čes. prózy 1945-1985. ISBN (Váz.).

VAŇHARA, Josef. Zpráva o jedné zkušenosti . Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy, 1995. 133 s. ISBN (brož.).

VYSLOUŽIL, Karel. Zázraky : že se nedějí? ..dějí se dějí.. jen se přijďte podívat.. [Česko] : Karel Vysloužil ve spolupráci s občanským sdružením Jitřenka, 2015. 14 stran .

WILLIAMS, John. Stoner . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2015. 282 stran ;. Fleet ; svazek 81. ISBN 978-80-7473-304-8.

ZAPLETAL, Česlav. Fryštácká brázda vypráví : (skromný vínek ze starých zkazek a zmínek). Vyd. 1. Fryšták : Město Fryšták, 2004. 183 s. ISBN 80-239-1502-9 (brož.).

ZEMIANSKY, Ján. Ver si! a dokážeš všetko . Zlín : Tigris, spol. s r.o., 2015. 49 stran ;. ISBN 978-80-7490-065-5.

ŽÁČEK, Jan. A oddělil světlo od tmy : Román o Janu Sarkandrovi. 1. vyd. Olomouc : Velehrad, 1995. 157 s. ISBN 80-901614-6-4 (váz.).

ŽAMBOCHOVÁ, Liba. Léto s kotětem . Vydání první. Praha : Triton, 2015. 82 stran . Laskavé čtení. ISBN 978-80-7387-882-5.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně