Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Regionální novinky knižního fondu

Duben- Červen 2015


Naučná literatura | Beletrie


Naučná literatura

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

CICHÁ, Martina. Integrální antropologie . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 421 s. ISBN 978-80-7387-816-0.

Dítě v tradici a současnosti lidu na Slovácku : katalog výstavy k Mezin. roku dítěte, Uherské Hradiště 1979. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 1979. 27 s.

KNOBLACH, Claudia. Člověk : jak se člověk vyvíjel : pro všechny, kteří se zajímají o život dětí v době kamenné. Uherský Brod : Ditipo, 2010. 32 s. Benny Blu ; 180. ISBN 978-80-87223-50-5.

ROUS, Jan. Jan Rous : výbor z díla. Bystřička : Obec Bystřička, 2015. 140 stran, 6 nečíslovaných stran fotografické přílohy . ISBN 978-80-260-7968-2.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

HERBST, Nicola. Delfíny : bystrí plavci. Uherský Brod : Ditipo, 2008. 31 s. Svet zábavného učenia. ISBN 978-80-87223-08-6.

Javorníky . Valašské Meziříčí : Občanské sdružení ochránců přírody, c2014. 88 s. ISBN 978-80-260-6714-6.

RICHTER, Tino. Prírodné katastrofy : zemetrasenie, cunami, víchrica : pre všetky deti, ktoré chcú vediet, čo je cunami. Uherský Brod : Ditipo, 2014. 32 s. Benny Blu ; 272. ISBN 978-80-87752-24-1.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

Arthur Miller, Všichni moji synové = All my sons. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2004. 23 s.

Brian Friel, Tanec na konci léta . Zlín : Městské divadlo Zlín, 2004. 19 s.

CASAS, Bartolomé de las. Bartolomé da las Casas, Deníky Kryštofa Kolumba = Los diarios de Cristobal Colón. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2003. [16] s.

DOVIZI, Bernardo. Bernardo Dovizi da Bibbiena, Calandriáda . Zlín : Městské divadlo Zlín, 2003. [24] s.

Friedrich Schiller, Marie Stuartovna . Zlín : Městské divadlo Zlín, 2004. 20 s.

Lumpacivagabundus . Zlín : Městské divadlo Zlín, 2003. [20] s.

MATYÁŠ, Bohuslav. Rád jsem vás poznal : (14 rozhovorů). Vyd. 1. Velehrad : Ottobre 12, 2003. 187 s. ISBN 80-86528-21-9 (váz.).

POLÍVKA, Boleslav. Bolek Polívka v manéži i mimo . B.v. Praha : HAK, 1995. 242 s. ISBN 80-85910-03-9 (Brož.).

Silvester Lawrik, Richard Dvořák, Hotel Viktoria : (rhapsody in Zlin 1941). Zlín : Městské divadlo Zlín, 2003. [24] s. ISBN (brož.).

STEIN, Joseph. Joseph Stein - Jerry Bock - Sheldon Harnick, Šumař na střeše . Zlín : Městské divadlo Zlín, 2004. 25 s.

Vladimír Fekar, Palubní deník Hanzelky a Zikmunda : život je přesný součet náhod. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2013. 32 s.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

ADAMEC, Čeněk. Veřejnost o Baťovi : národní podnik Baťa v zrcadle veřejného mínění. Praha : Orbis, 1947. 30-[I] s. ;. Knižnice Veřejné mínění ; čís. 2.

BAČUVČÍK, Radim. Mládí a zralost v marketingové komunikaci . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2014. 160 s. Protipóly marketingové komunikace. ISBN 978-80-87500-50-7 (brož.).

DOHNALOVÁ, Zuzana. Mikroekonomie . Žilina : Georg, 2014. 185 strany . ISBN 978-80-8154-033-2.

DYTRT, Zdeněk. Kvalitativní management - leadership : návrat do inovační společnosti. 1. vydání. Hradec Králové : Etika podnikání a veřejné správy o.s., 2014. 113 stran . ISBN 978-80-8154-085-1.

HLAWICZKA, Roman. Řízení úvěrového rizika SME v komerční bance . První vydání. Žilina : Georg, 2014. 95 stran ;. ISBN 978-80-8154-096-7.

KRAMOLIŠ, Jan. Marketingový nástroj product placement v českém prostředí . První vydání. Žilina : Georg, 2015. 145 stran . ISBN 978-80-8154-108-7.

KŘEČEK, Stanislav. Má dáti - dal : účtoval jsem u Baťů. 1. vyd. Zlín : Nadace Tomáše Bati ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 359 s. ISBN 978-80-905896-4-3.

LUKÁŠKOVÁ, Eva. Strukturální politika . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, 2011. 121 s. ;. ISBN 978-80-7454-116-2 (brož.).

Místní akční skupiny Zlínského kraje : prezentace úspěšných projektů PRV 2007-2013. Praha : Ministerstvo zemědělství, 2013. 39 s. ISBN 978-80-7434-135-9.

PILÍK, Michal. Internet a jeho vliv na online nákupní chování zákazníků na B2C e-commerce trzích = Internet and its influence on online buying behaviour on B2C e-commerce markets : teze habilitační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 79 s. Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-237-4.

PODSKĽAN, Adrián. Adaptivní organizace : inspirace od Bati po Jobse na cestě k firemní dlouhověkosti. Vydání 1. Praha : Management Press, 2015. 174 stran . ISBN 978-80-7261-336-6.

POKLUDA, Zdeněk. Člověk a práce : z ekonomických principů a vizí Tomáše Bati = Man and work : the vision and principles of economics of Tomáš Baťa. 2. vyd. Zlín : Nadace Tomáše Bati : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2015. 61 s. ISBN 978-80-905896-3-6.

POKLUDA, Zdeněk. Tomáš Baťa a Zlín = Tomáš Baťa and Zlín : 1876-1932. Vyd. 1. Zlín : Statutární město Zlín, 2014. 27 s. ISBN 978-80-87766-03-3.

POKLUDA, Zdeněk. Ze Zlína do světa - příběh Tomáše Bati = From Zlin into the world - the story of Tomas Bata. 3., rozš. vyd. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2015. 81 s. ISBN 978-80-905896-1-2.

SOUKALOVÁ, Radomila. Marketing I : učební text. První vydání. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 75 stran ;. ISBN 978-80-7454-205-3.

TUČKOVÁ, Zuzana. The meaning of tourism and tourism services in the V4 countries . Žilina : Georg, 2014. 254 stran . ISBN 978-80-8154-079-0.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

Cyrilometodějské jubileum - Velehrad 2013 : 1150 let s námi : sv. Cyril a Metoděj 1150 let. Olomouc : Angelus Aureus, 2014. 181 s. ISBN 978-80-87247-17-4 (váz.).

EVANS, Mike. Proč by křesťané měli podporovat Izrael . Vyd. 1. Praha : Triton, 2015. 142 s. ;. ISBN 978-80-7387-828-3.

JALICS, Franz. Cesta kontemplace . Vyd. 1. Praha ; Kroměříž : Triton, 2015. 90 s. ;. ISBN 978-80-7387-858-0.

JONOVÁ, Jitka. Úcta eucharistie mimo mši : eucharistické kongresy. 1. vyd. Uherské Hradiště : Historická společnost Starý Velehrad se sídlem na Velehradě, 2015. 131 s. ;. ISBN 978-80-86157-46-7.

MATĚJKA, Pacifik Miroslav. Ne mečem a měšcem, ale bezbranností lásky : 400 let kapucínů v Čechách a na Moravě. Vyd. 1. Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 1999. 117 s., [28] s. obr. příl. ISBN 80-86045-30-7.

PALA, Josef. Zlín : Farnost sv. Filipa a Jakuba. Vyd. 1. Zlín : Římskokatolická farnost ve Zlíně, 2010. 199 s. ISBN 978-80-254-6812-8 (váz).

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

Astronomie a fyzika - společně ke vzdělání : sborník ze závěrečného semináře projektu Brána do vesmíru. Valašské Meziříčí : Hvězdárna Valašské Meziříčí, 2014. 76 s. ISBN 978-80-86298-22-1.

Brána do vesmíru : expozice, modely a vzdělávací programy vytvořené v rámci projektu spolufinancovaného EU prostřednictvím OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2014 : nabídka pro základní a střední školy a veřejnosti. Valašské Meziříčí : Hvězdárna Valašské Meziřící, p.o., 2014. 12 stran .

HERBST, Nicola. Vesmír : hvězdy a planety. Uherský Brod : Ditipo, 2009. 31 s. Svět zábavného učení. ISBN 978-80-87223-17-8.

HVĚZDÁRNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ. Co u nás najdete . Valašské Meziříčí : Hvězdrárna Valašské Meziříčí, p.o., [2014]. 8 stran .

HVĚZDÁRNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ. Naše Galaxie : informační list ke vzdělávacímu modulu Brána do vesmíru. Valašské Meziříčí : Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o., [2014]. 1 složený list (6 stran) .

HVĚZDÁRNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ. Přístroje moderní astronomie : informační list ke vzdělávacímu modulu Brána do vesmíru. Valašské Meziříčí : Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o., [2014]. 1 složený list (6 stran) .

HVĚZDÁRNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ. Sluneční soustava : informační list ke vzdělávacímu modulu Brána do vesmíru. Valašské Meziříčí : Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o., [2014]. 1 složený list (6 stran) .

HVĚZDÁRNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ. Vznik a vývoj vesmíru : informační list ke vzdělávacímu modulu Brána do vesmíru. Valašské Meziříčí : Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o., [2014]. 1 složený list (6 stran) .

KRAUS, Radek. Hvězdárna Valašské Meziříčí : vaše brána k zážitkům : počátky : historie : architektura. Valašské Meziříčí : Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o., [2014]. 1 složený list (14 stran) .

KULHÁNEK, Petr. Moderní kosmologie, aneb, Jak přednášet o kosmologii? : vzdělávací a metodický materiál vydaný v rámci projektu Výstavou ke spolupráci a poznání. Valašské Meziříčí : Hvězdárna Valašské Meziříčí, c2011. 64 s.

KULHÁNEK, Petr. Stručný průvodce plazmatem : vzdělávací a metodický materiál vydaný v rámci projektu Vědou a technikou ke společnému rozvoji. Valašské Meziříčí : Hvězdárna Valašské Meziříčí, 2014. 64 s. ISBN 978-80-86298-21-4.

LENŽA, Libor. Hvězdárna Valašské Meziříčí - součást města : historie - architektura - současnost. Valašské Meziříčí : Hvězdárna Valašské Meziříčí, [2014]. 1 složený list (4 strany) .

LENŽA, Libor. Nabídka nových vzdělávacích programů Hvězdárny Valašské Meziříčí, p.o. . Valašské Meziříčí : Hvězdárna Valašské Meziříčí, o.p., [2014]. 12 stran .

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Baťův kanál : ahoj na vodě! : kulturní krajina Baťova kanálu a řeky Moravy. Uherské Hradiště : Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, [2012]. 1 list .

Cykloturistika pro každého : Kroměřížsko, Slovácko, Valašsko, Zlínsko a Luhačovicko : 22 tras : mapky a profily tras : zajímavé cíle na trase : cyklotrasy a cyklostezky). Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s, 2014. 51 stran . Východní Morava : kouzlo rozmanitosti.

Die Wallfahrtswege Ostmährens . Zlín : Ostmährische Zentrale für Tourismus, 2011. 1 složený list (10 stran) .

Eastern Moravia : magic of variety of the Czech Republic. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., 2013. 8 nečíslovaných stran .

Eduard Ingriš : 1905-1991. Zlín : Klub H+Z, 2005. [32] s.

HANZELKA, Jiří. Latinskou Amerikou 2 : za lovci lebek - mezi dvěma oceány. Zlín : Klub H+Z : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2008. 1 slož. list .

HANZELKA, Jiří. Latinskou Amerikou 1. Tam za řekou je Argentina. Přes Kordillery . Zlín : Klub H+Z : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2007. 1 slož. list .

HANZELKA, Jiří. Přemožení pouště . Vyd. 2. Brumovice : Carpe diem, 2002. 60 s., [8] s. obr. příl. ISBN 80-86362-27-2 (váz.).

HVĚZDÁRNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ. Společná minulost, aneb, Jak vznikaly Karpaty . Valašské Meziříčí : Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o., [2013]. 8 stran .

HVĚZDÁRNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ. Stopy dávného života : informační list ke vzdělávacímu modulu Brána do vesmíru. Valašské Meziříčí : Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o., [2014]. 1 složený list (6 stran) .

KINTZL, Emil. Zmizelá Šumava . Vydání první. Zlín : Kniha Zlín, 2015. 156 stran . Stream. ISBN 978-80-7473-297-3.

LYSÝ, Zdeněk. Nejen mezi nomády : (příběhy českého zvěrolékaře). Vsetín : Malina, 2014. 78 s. ISBN 978-80-904983-7-2.

MAŠEK, Petr. Sur un cheval chromé de Milwaukee . Zlín : Tigris, 2015. 193 stran, 1 nečíslovaný list s mapou . ISBN 978-80-7490-060-0.

Město Otrokovice : historie. [Otrokovice] : [Město Otrokovice], [2015]. 1 složený list (6 stran) .

Město Otrokovice : současnost. [Otrokovice] : [Město Otrokovice], [2015]. 1 složený list (6 stran) . ISBN (Složeno).

MIKEŠ, Pavel. Hanzelka & Zikmund : fotografie z Etiopie 1947 = Hanzelka & Zikmund : photographs from Ethiopia 1947. Ve Zlíně : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně : Klub H+Z ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, 2007. [36] s.

Morava a Slezsko : výlety na běžkách = Morawy i Šlask : Wycieczki na nartach biegowych = Mähren und Schleisen : Ausflüge auf Skiern. Zlín : m-ARK, 2011. 99 s. ISBN (kroužková vazba).

Moravia orientale : la magia della diversita Repubblica ceca : consigli per le vacanze. Zlín : Ufficio centrale per il turismo in Moravia orientale, organizzacione non a scoppo li lucro, 2013. 1 složený list (8 stran) .

Moravia orientale : le esperienze e l'ospitalita morava. Zlín : Ufficio centrale per il turismo in Moravia orientale, organizzacione non a scopo di lucro, 2014. 1 složený list (8 stran) .

Morawy wschodnie : dużo wrażeń i morawska gościnność : 6 pomysłów na bajeczny urlop. Zlín : Centrala Ruchu Turystycznego Morawy Vschodnie, o.p.s., 2014. 1 složený list (8 stran) .

NÁPLAVA, Miroslav. Plavby "sebevrahů" : Heyerdahl, Bisschop, Ingriš : Kon-Tiki, Tahiti Nui, Kantuta. Vyd. 1. Brno : Jota, 2004. 170 s., [32] s. barev. obr. příl. Jota - Cestopisy. ISBN 80-7217-248-4 (váz.).

Ostmähren : eine heilende Welt : Urlaubstipps. Zlín : Tourismuszentrale für Ostmähren, o.p.s., 2013. 1 list (8 stran) .

Ostmähren : Fahrradtourismus und weingastronomische Erlebnisse. Zlín : Tourismuszentrale für Ostmähren, o.p.s., 2014. 1 list (8 stran) .

Ostmähren : Zauber der Vielfältigkeit der Tschechischem Republik. Zlín : Tourismuszentrale für Ostmähren, o.p.s., 2013. 1 list (8 stran) .

Ostmähren : Erlebinsse und mährische Gastfreundschaft : 6 Tipps für einen schönen Urlaub. Zlín : Tourismuszentrale für Ostmähren, o.p.s., 2014. 1 list (8 stran) .

Ostmähren : Zauber der Vielfältigkeit der Tschechischen Republik. Zlín : Tourismuszentrale für Ostmaähren, o.p.s., 2014. 8 nečíslovaných stran .

Otrokovice : město čilých investic z dotačních fondů. Otrokovice : Město Otrokovice, 2013. 1 složený list (8 stran) .

PELÍŠEK, Jaroslav. Cizí svět : reportáž z Ukrajiny a Krymu. První vydání. Zlín : Tisk, 1943. 86 stran, 196 stran fotografické přílohy ;.

Průvodce do kapsy. Kroměřížsko. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., 2014. 51 stran . Východní Morava.

Průvodce do kapsy. Zlínsko a Luhačovicko. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., 2014. 49 stran .

Průvodce do kapsy. Slovácko. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., 2014. 49 stran . Východní Morava.

Průvodce po obci a okolí : Tupesy - turistický propagační materiál : cesty řemesel a kulturních tradic. Tupesy : Obecní úřad, 2011. 1 složený l. ([16] s.) .

Původce do kapsy : Valašsko. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2014. 51 s.

Rozmanité tváře Kroměříže : jeden den nestačí--. Kroměříž : Město Kroměříž, 2014. 11 s.

Trasy pielgrzymkowe Moraw wschodnich . Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., 2011. 1 složený list (10 stran) .

Turistický cíl Bystřice pod Lopeníkem. Bystřice pod Lopeníkem : Obec Bystřice pod Lopeníkem, [2014?]. 1 složený list (8 stran) .

Turistický průvodce - Východní Morava - Zlínský kraj : Kroměřížsko, Slovácko, Valašsko, Zlínsko a Luhačovicko : 25 tipů na výlety + mapky. 3., rev. vyd. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2014. 75 s. ISBN 978-80-260-6415-2.

Vie di pellegrinaggio della Moravia orientale . Zlín : Ufficio centrale per il turismo in Moravia orientale, o.p.s., 2011. 1 složený list (10 stran) .

Východná Morava : zážitky pre každého : najlepšie tipy na dovolenku : prázdniny pre deti. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., 2014. 1 složený list (8 stran) .

Zlín do kapsy. B.v. Zlín : Úřad města Zlína, 1996. 63 s. ISBN (brož.).

Zlínsko. Ve Zlíně : Muzeum jihovýchodní Moravy, 1995. 783 s., [48] s. barev. il. Vlastivěda moravská ; sv. 64. ISBN 80-85048-57-4 (Muzejní a vlastivědná společnost váz.).

ŽIŽLAVSKÝ, Bořek. Chřiby : studánky vyprávějí příběhy. III . První vydání. Buchlovice : Veligrad, 2015. 119 s. Chřiby záhadné a mytické ; sv. 10. ISBN 978-80-905279-9-7.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

GALUŠKA, Luděk. Slované : doteky předků : o životě na Moravě 6.-10. století. [Zlín] : Krajská knihovna Františka Bartoše, 2004. 148 s. ISBN 80-7028-218-5 (Moravské zemské muzeum brož.).

HORA-HOŘEJŠ, Petr. Toulky českou minulostí. Dvanáctý díl,. [Malý panteon velkých Čechů z přelomu 19. a 20. století] . 1. vyd. Praha : Via Facti, 2009. 223 s. ISBN 978-80-904103-1-2 (váz.).

JANIŠ, Dalibor. Vsetínský zámek v proměnách času : historie - majitelé - stavební vývoj. Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, 2013. 35 s. ISBN 978-80-87614-11-2 (brož.).

KRUTIL, Inocenc. Z pamětí Inocence Krutila - podhostýnského rodáka . Bystřice pod Hostýnem : Město Bystřice pod Hostýnem, [2004?]. 76 s. Zpravodaje města Bystřice pod Hostýnem. ISBN 80-239-4672-2.

KUSLOVÁ, Hana. Šternberkové v Malenovicích a Pohořelicích 1804-1948 . 1. vyd. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2015. 16 s. ISBN 978-80-87130-32-2.

MÜLLER, Sonja. Doba kamenná : pästný klin, mamut, jaskynné kresby : pre všetky deti, ktoré by rady vedeli, či aj praveké deti museli chodiť do školy. Uherský Brod : Ditipo, 2014. 32 s. Benny Blu ; 260. ISBN 978-80-87752-22-7.

MÜLLER, Sonja. Doba kamenná : pěstní klín, mamut, jeskynní kresby : pro všechny děti, které by rády věděly, jestli i pravěké děti musely chodit do školy. Uherský Brod : Ditipo, 2014. 32 s. Benny Blu ; 260. ISBN 978-80-87752-19-7.

POKLUDA, Zdeněk. Sedm století zlínských dějin . 1. vyd. Zlín : Klub novinářů : Zlínské tiskárny, 1991. 137 s. ISBN (Brož.).

SPÁČIL, Jindřich. Kroměřížská kronika : Metodická pomůcka vlastivědná. Kroměříž : Kroměřížská Jiskra, 1963. 130, [2] s.

SPÁČIL, Jindřich. Od kořenů k větvím : dvě kapitoly o kroměřížské kulturní tradici. Kroměříž : Viktor Gusek, 1936. 35, [2] s. ;.

SVOBODA, Jan. Přes propasti věků : tři kapitoly z našich nejstarších dějin. Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2004. 108 s., [4] s. barev. obr. příl. ISBN 80-7021-721-9 (Vyšehrad brož.).

ŠARADÍNOVÁ, Martina. Příběhy našich kronik : ..z MAS Hříběcí hory. [Zdounky] : MAS Hříběcí hory, 2015. 80 stran . ISBN 978-80-905983-0-0.

Tomáš Baťa : známý i neznámý : vzpomínky na Tomáše Baťu juniora. Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2014. 191 s. WALT. ISBN 978-80-7473-272-0.

VAŇHARA, Josef. Příběh jednoho muže a jednoho města . Zlín : J.Vaňhara, [1994]. 351 s. ISBN (Váz.).

^ nahoru ^


9. Hudba

Cimbálová muzika Rusava : 35 let spolu : 1980 - 2015. Bystřice pod Hostýnem : [Cimbálová muzika Rusava], 2015. [28] s.

FIALA, Petr. Petr píše :-) . Zubří : Surikata records, 2015. 382 stran . ISBN 978-80-906044-0-7.

Horňácko ve zpěvu, hudbě a tanci . Vyd. 1. Zlín : Tisk, 1942. 88 - [VI] s. ;. ISBN (Váz.).

MACEK, Petr. More boldly and resolutely for Czech music! : "social consciousness" of Czech music culture 1945-1969 in reflection of the period music journalism. 1st ed. Brno : Masaryk University, 2014. 219 s. ISBN 978-80-210-6841-4.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

BLAHOŠ, Jaroslav. Čestná legie : od Napoleona do 21. století. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - TRITON, 2015. 87 stran . ISBN 978-80-7387-889-4.

NEUMANN, Christiane. Vynálezy : menia svet : pre deti, ktoré raz zmenia svet. Uherský Brod : Ditipo, 2014. 32 s. Benny Blu ; 271. ISBN 978-80-87752-23-4.

NEUMANN, Christiane. Vynálezy : mění svět : pro děti, které jednou změní svět. Uherský Brod : Ditipo, 2014. 32 s. Benny Blu ; 271. ISBN 978-80-87752-20-3.

VEČEŘA, Pavel. Žurnalisté mezi zradou a kolaborací : moravská novinářská kolaborace před Národním soudem. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 229 s. ;. Media. ISBN 978-80-210-7506-1.

^ nahoru ^


14. Lékařství

BLEHA, Otakar. Endokrinolog vzpomíná . Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - TRITON, 2015. 381 stran . ISBN 978-80-7387-884-9.

COLEOVÁ, Martina. Život bez otce : s diagnozou depersonalizace. Vyd. 1. [Zlín] : Tigris, 2015. 220 s. ;. ISBN 978-80-7490-054-9.

ČEŠKA, Richard. Familiární hypercholesterolemie . Vyd. 1. Praha : Triton, 2015. 157 s. ISBN 978-80-7387-843-6.

Diabetologie 2015 . Vydání 1. Praha : Triton, 2015. 290 stran . ISBN 978-80-7387-887-0.

HÁJKOVÁ, Romana. Nemocnice Milosrdných sester Kroměříž : 170. výročí. Kroměříž : Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul, [2015]. 103 stran .

LANGER, Pavel. Trnité cesty do říše Nippon . Vyd. 1. V Praze : Triton, 2014. 150 s. ;. ISBN 978-80-7387-813-9 (brož.).

MIKLÁNEK, Jan. Psychosomatická medicína pro každého, aneb, Jak se chtít skutečně vyléčit . Zlín : Tigris, 2014. 312 s. ISBN 978-80-7490-050-1.

SVAČINA, Štěpán. 70 let 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze : 1945-2015. Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 63 stran . ISBN 978-80-7387-891-7.

WIDIMSKÝ, Jiří. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy XIII : sympozium : sborník přednášek. Praha : Triton, 2015. 191 s. ;.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

HERBST, Nicola. Policie : pomoc, ochrana, pronásledování zločinců : pro všechny policisty, kteří jsou vždy rychle na místě. Uherský Brod : Ditipo, 2010. 32 s. Benny Blu ; 113. ISBN 978-80-87223-48-2.

HIMMLER, Heinrich. Heinrich Himmler : soukromá korespondence masového vraha (1927-1945). 1. vyd. V Praze : Triton, 2015. 342 s. ISBN 978-80-7387-868-9.

SYNEK, Emil. Konec jednoho zločinu . 1. vyd. Zlín : Tisk, 1946. 186 s.

Válka ve vzpomínkách : sborník sestavený ze vzpomínek občanů Kroměřížska : Kroměřížsko v kontextu II. světové války. Kroměříž : Knihovna Kroměřížska : Muzeum Kroměřížska : Moravský zemský archiv Brno - Státní okresní archiv Kroměříž, 2015. 103 stran . ISBN 978-80-86759-07-4.

^ nahoru ^


17. Psychologie

KIRSCHNER, Ludvík. Tajemství barev . V Uher. Hradišti : L. Kirschner, 1940. 31 s. ;.

SIEGEL, Daniel J. Klidná výchova k disciplíně . 1. vyd. V Praze : Triton, 2015. 269 s. ISBN 978-80-7387-848-1.

VRÁBLÍK, Vlastimil. Návrat k základům : po stopách podvědomí a nevědomí. Vyd. 2. Uherský Brod : ELTISK, 2015. 129 s. ;. Edice pro podporu poznání v oblasti humánních věd. 1. řada. ISBN 978-80-904705-2-1.

VRÁBLÍK, Vlastimil. Proč se smějeme : psychologie a psychoanalýza humoru, komiky a ironie. Vyd. 2. Uherský Brod : ELTISK, 2015. 141 s. Edice pro podporu poznání v oblasti humánních věd. 1. řada. ISBN 978-80-904705-0-7.

^ nahoru ^


18. Sociologie

ARMSTRONG, Sally. Vzpoura : úsvit nového věku pro všechny Eviny dcery. 1. vyd. Praha : Triton, 2015. 250 s. ;. ISBN 978-80-7387-857-3.

Katalog poskytovatelů sociálních služeb : Průvodce sociálními (a souvisejícími) službami ve Zlíně aktualizovaný abecední rejstřík - březen 2014. Zlín : Centrum služeb postiženým, 2014. 64 s. ;.

Katalog poskytovatelů sociálních služeb : průvodce sociálními (a souvisejícími) službami ve Zlíně : aktualizovaný abecední rejstřík - březen 20154. Zlín : Centrum služeb postiženým, 2015. 66 s. ;.

KIMPLOVÁ, Tereza. Jak žít s těžkým zrakovým postižením? : souhrn (nejen) psychologické problematiky. 1. vyd. Praha ; Kroměříž : Triton, 2014. 157 s. ISBN 978-80-7387-831-3.

MORAVCOVÁ, Eva. Delikvence mládeže : trendy a souvislosti. Vyd. 1. Praha : Triton, 2015. 231 s. ISBN 978-80-7387-860-3.

PORADENSKÉ CENTRUM PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ KROMĚŘÍŽ (OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST). Katalog nabízených služeb a kompenzačních pomůcek : Kroměříž, Valašské Meziříčí, Uherské Hradiště. Kroměříž : Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., [2014]. 19 stran .

Vybrané instituce ve Zlíně, Fryštáku, Lípě, Lukově, Sazovicích a Želechovicích nad Dřevnicí z pohledu (bez)bariérovosti . Vyd. 1. Zlín : Centrum služeb postiženým Zlín, 2015. 59 s.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

BÍLEK, Ondřej. Výrobní inženýrství a technologie . Vyd. 1. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2014. 173 s. ISBN 978-80-7454-471-2.

Josef Sousedík : vynálezce, podnikatel, vsetínský starosta, vlastenec : 1894-1944. 2. vyd. Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, 2014. 39 s. ISBN 978-80-87614-19-8.

SCHUBERT, Jindřich. Zajímavosti o pneumatikách . 1. vyd. Gottwaldov : Svit, n.p., nakl. Tisk, 1949. 48, [3] s.

SPÁČIL, Jindřich. Literatura nejskromější . Kroměříž : Knihtiskárna Čeňka Pechtora, 1940. 20 s. ;.

VINČÁLEK, Jindřich. Podkovářství . Vyd. 2. [Zlín] : Tigris, 2015. 768 s. ISBN 978-80-7490-052-5.

YOURY,. Spletitost gobelínu . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, c2015. [10] s. ISBN 978-80-87614-33-4.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

FORST, Michal. 40 let historie Barum Czech Rallye Zlín : (1971-2010). Vyd. 1. Zlín : Rallye Zlín, c2010. 110 s. ISBN 978-80-254-8797-6 (váz.).

SMUTNÝ, Roman. Petr Uličný : bouřlivák John. 1. vydání. Praha : XYZ, 2015. 314 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7505-091-5.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

15 let ateliéru Průmyslový design : [retrospektivní výstava]. 1. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, 2014. 43 s. ISBN 978-80-7454-468-2.

FILLA, Emil. Emil Filla : občasník GBR vydaný k výstavě Emil Filla - navrácené obrazy, 11. května - 9. září 2012. Vyd. 1. Louny : Galerie Benedikta Rejta v Lounech, 2012. [24] s. Edice GBR ; sv. 10. ISBN 978-80-85051-18-6.

GROSSOVÁ, Anna. Stříbrné okouzlení : historické reflexe oživené průzkumem užitkového stříbra dochovaného v mobiliáři zámku Lešná u Zlína. 1. vyd. Praha : Národní památkový ústav, 2014. 339 s. ISBN 978-80-7480-008-5.

HORŇÁKOVÁ, Ladislava. Poznáváme baťovskou architekturu . [Zlín : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2014]. 1 list .

JANIŠ, Dalibor. Zámek Lešná u Valašského Meziříčí : historie a stavební vývoj. Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, 2014. 37 s. ISBN 978-80-87614-24-2.

JIRKŮ, Boris. Boris Jirků : moje džungle : = my jungle : = mein Dschungel. Praha : Art et fact, 2001. 191 s. ISBN 80-902160-7-2 (váz.).

KARAFIÁT, Václav. Paleta malířů z krajiny pod Hostýnem . Vyd. 1. Bystřice pod Hostýnem : Město Bystřice pod Hostýnem, 2005. 162 s. ISBN (brož.).

Kreslíme sami. Uherský Brod : Ditipo, [2014]. 32 s. Zábavné učení.

MATUŠKA, Pavel. Usmívání 2 : kresba malba řezba. Vsetín : Malina, 2015. 190 s. ISBN 978-80-904983-8-9.

PAVELKA, Jaroslav. Románský Velehrad . Praha : Vyšehrad, 1940. [XIII] s. Poklady národního umění ; Sv. 20. ISBN (Brož.).

Pod ochranou všech svatých : 250. výročí posvěcení farního kostela Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm. Vydání první. Rožnov pod Radhoštěm : Římskokatolická farnost Rožnov pod Radhoštěm, 2014. 95 stran . ISBN 978-80-260-6147-2.

POKLUDA, Zdeněk. Baťův Zlín : budování průmyslového a zahradního města (1906-1943) = Bata's Zlin : building an industrial and garden city (1906-1943). 2., rozš. vyd. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2015. 35 s. ISBN 978-80-905896-2-9.

S mřížkou = S mriežkou. Uherský Brod : Ditipo, [2014]. 32 s. Zábavné učení.

SPÁČIL, Jindřich. Jaro v podzámecké zahradě kroměřížské . Kroměříž : Bibliofilové, 1935. 19 s. ;.

TRNKA, Jiří. Národní umělec Jiří Trnka (1912-1969) : katalog výstavy Oblastní galerie výtvarného umění Gottwaldov, květen-červenec 1977, Národní galerie v Praze, srpen-září 1977. Gottwaldov : Oblastní galerie výtvarného umění, 1977. 32, [3] s.

Tzv. Jurkovičův altán v parku Kinských. Valašské Meziříčí : ČSOP Valašské Meziříčí : Město Valašské Meziříčí, [2012]. 1 složený list (6 stran) .

VALOUŠKOVÁ, Kamila. Sklo a gobelíny z Valašského Meziříčí . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, c2015. 27 s. ISBN 978-80-87614-32-7.

VALŮŠEK, David. 100 let radnice v Napajedlích . Napajedla : Město Napajedla, 2002. 24 s. ISBN 80-239-6021-0 (v knize neuvedeno brož.).

VĚRNÝ, Petr. Dlouhá cesta : snahy o vybudování nového kostela v Otrokovicích. Vydání první. Otrokovice : Petr Věrný, 2015. 291 stran . ISBN 978-80-260-7696-4.

VORLÍK, Petr. Český mrakodrap . 1. vyd. V Praze ; a Litomyšli : Paseka, 2015. 270 stran . ISBN 978-80-7432-504-5.

Zlín. Zlín : Statutární město Zlín, odd. cestovního ruchu, vnitřních a vnějších vztahů, 2013. [26] s. ISBN 978-80-87766-01-9.

Zlínská architektura . Zlín : Statutární město Zlín, odd. cestovního ruchu, vnitřních a vnějších vztahů, 2013. [48] s. ISBN 978-80-87766-02-6 (brož.).

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

Abeceda. Uherský Brod : Ditipo, [2014]. 32 s. Zábavné učení.

DOHNALOVÁ, Zuzana. Metodika modulárního systému udělování zápočtů v bakalářském studiu za účelem motivace studenta formou profesní profilace v souladu s vývojovými trendy na trhu práce . 1. vyd. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, 2015. 83 s. ISBN 978-80-7454-469-9.

KASPEROVÁ, Dana. Výchova průmyslového člověka a firma Baťa v meziválečném Zlíně . Vyd. 1. V Liberci : Technická univerzita, 2014. 162 s. ISBN 978-80-7494-176-4.

MONTESSORI, Maria. Tajuplné dětství . Vyd. 2., V Tritonu 1. Praha : Triton, 2012. 178 s. ;. ISBN 978-80-7387-382-0 (brož.).

MUDRÁK, Jiří. Nadané děti a jejich rozvoj . Vyd. 1. Praha : Grada, 2015. 172 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-5089-7.

PLUHAŘOVÁ, Romana. Nápadníček, aneb, Jarní zahrádka : zásobník nápadů pro činnosti s dětmi předškolního věku na téma jaro. Kroměříž : Barevné kamínky, 2015. 48 s. ISBN 978-80-87165-59-1.

VRÁBLÍK, Vlastimil. Prameny studánky pedagogické praxe : pedagogika, psychologie a psychoanalýza místy s humorem. Vyd. 2. Uherský Brod : ELTISK, 2015. 122 s. ;. Edice pro podporu poznání v oblasti humánních věd. 1. řada. ISBN 978-80-904705-3-8.

VRÁNOVÁ, Šárka. Motivace učitelů - vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v neřídících pozicích . Prvé vydanie. Žilina : GEORG, 2014. 127 stran ;. ISBN 978-80-8154-099-8.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

HANSCH, Susanne. Počítač : od počitadla k internetu. Uherský Brod : Ditipo, 2011. 32 s. Benny Blu ; 222. ISBN 978-80-87223-65-9.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

Katalog školkařského materiálu : školky a zahradní architektura Bystřice pod Hostýnem. Kroměříž : Státní statek v Kroměříži, [196-?]. 93 s.

MALÍK, František. Vinetorum colles Brestensis, aneb, Břestecké hory vinohradní . Břestek : František Malík : Vinaři Břestek, z.s. : Obecní úřad Břestek : SUT - Spolek pro udržení tradic Břestek, 2015. 68 stran . "..ať to víte taky.." ; svazek 9.

^ nahoru ^


Beletrie

BAJAJA, Antonín. Duely . 3. vyd. Brno : Host, 2015. 370 s. ;. Román. ISBN 978-80-7491-433-1.

BERENSON, Alex. Falešný agent . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlin, 2015. 405 s. ;. Fleet ; sv. 75. ISBN 978-80-7473-229-4.

Bloodysunset. Májovka . Vydání první. Zlín : Tigris, 2015. 47 stran ;. ISBN 978-80-7490-061-7.

BOBÁK, František. Zlínská jitra : minipovídky, fejetony, eseje. Vydání první. Praha : Academia, 2015. 335 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Paměť ; sv. 82. ISBN 978-80-200-2477-0.

BUTCHER, Jim. Bílá noc . Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 439 stran ;. Trifid ; svazek 518. ISBN 978-80-7387-797-2.

ČAGÁNEK, Michal. Sázka o Evu . V Nezdenicích : SamiZdatní, 2014. 107 s.

DEMILLE, Nelson. Lev . Vydání první. Zlín : Kniha Zlín, 2015. 503 stran ;. Fleet ; svazek 80. ISBN 978-80-87497-66-1.

ENZENSBERGER, Hans Magnus. Zánik Titaniku : komedie. Ve Zlíně : Archa, 2015. 141 stran, 4 nečíslované strany obrazové přílohy . Poezie ; svazek 3. ISBN 978-80-87545-32-4.

GUSTAVSSON, Per. Když princezna slaví narozeniny . 1. vyd. Zlín : Offi, 2014. [25] s. Objevy. ISBN 978-80-904562-7-3.

HANKA, Zdeněk. Severně od šedesáté páté : drama o boji na život a na smrt na řece Mackenzie. 1. vyd. Praha ; Kroměříž : Triton, 2015. 227 s. ISBN 978-80-7387-855-9.

HEJCMAN, Pavel. Stébla ve vichřici . Vyd. 1. Bystřice pod Hostýnem : Město Bystřice pod Hostýnem, 2008. 193 s. Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem. ISBN 978-80-904117-2-2 (váz.).

HOLCMAN, Josef. Osobní poplach . Vydání první. Zlín : Kniha Zlín, 2015. 318 stran ;. Walt. ISBN 978-80-7473-330-7.

HOŠKOVÁ, Blanka. Horko domácího krbu . Vyd. 1. Brno : Jota, 2015. 222 s. ;. ISBN 978-80-7462-791-0.

Hry na hrdiny : [antologie současného československého dramatu]. V tomto souboru vyd. 1. [Brno] : Větrné mlýny, 2014. 916 s. ;. ISBN 978-80-7443-107-4.

CHROBÁK, Jakub. Jak prázdné kolo, po ráfku . Vsetín : Malina, 2014. 66 s. ISBN 978-80-904983-6-5 (brož.).

István Örkény, Kočičí hra : pozdě na lásku, brzo na smrt. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2011. 98 s.

JACOBSEN, Steffen. Trofej . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlin, 2015. 419 s. ;. Fleet ; sv. 74. ISBN 978-80-7473-271-3.

Jeffrey Hatcher, Krása na scéně : být, či nebýt ženou?. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2010. 105 s.

Jiří Křížan, Je třeba zabít Sekala : nebudeš souzen za to, kdo jsi, ale jaký jsi--. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2011. 89 s.

JUNGSTEDT, Mari. Vražedné léto . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2014. 262 s. Fleet ; sv. 53. ISBN 978-80-7473-157-0 (váz.).

KONEČNÝ, Alexander. Ruská zmrzlina : Leningrad 1972-1979rr. Vyd. 1. Zlín : Tigris, 2015. 104 s. ISBN 978-80-7490-058-7.

KOPECKÁ, Irena. Proměny člověka . 1. vyd. [Francova Lhota] : Irena Kopecká, 2015. 133, [8] s. ISBN 978-80-905656-2-3.

KOTRLA, Pavel. Prstem na sklo rybám . Vsetín : Malina, 2013. 64 s. ISBN 978-80-904983-5-8 (brož.).

KREJČÍ, Miroslav jr. 2 povídky . Zlín : Tigris, 2015. 148 s. ISBN 978-80-7490-055-6.

KUBÍN, Josef Štefan. S kytkou za kloboučkem . Zlín : Tisk, 1946. 141-[II] s. ;.

LUNDIAKOVÁ, Hana. Imago : ty trubko!. Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlin, 2014. 293 s. ;. Neewit ; sv. 33. ISBN 978-80-7473-060-3.

MAWER, Simon. Dívka, která spadla z nebe . Vyd. 2. Zlín : Kniha Zlin, 2015. 332 s. ;. Fleet ; sv. 30. ISBN 978-80-7473-090-0.

MAWER, Simon. Evangelium podle Jidáše . Vyd. 3. Zlín : Kniha Zlin, 2015. 349 s. ;. Fleet ; sv. 64. ISBN 978-80-7473-300-0.

MAWER, Simon. Mendelův trpaslík . Vyd. 2. Zlín : Kniha Zlin, 2015. 315 s. ;. Fleet ; sv. 12. ISBN 978-80-7473-298-0.

MAWER, Simon. Mendelův trpaslík . Vydání třetí. Zlín : Kniha Zlin, 2015. 315 stran ;. Fleet ; svazek 12. ISBN 978-80-7473-331-4.

MAWER, Simon. Pád . Vyd. 2. Zlín : Kniha Zlin, 2015. 477 s. ;. Fleet ; sv. 43. ISBN 978-80-7473-299-7.

MIKEŠ, Vladimír. Poemy . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2015. 587 stran ;. Walt - Vratký oheň ; svazek 15. ISBN 978-80-7473-314-7.

MIKEŠ, Vladimír. Pozdní sběr . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2015. 188 stran ;. Walt - Vratký oheň ; svazek 14.

MILLER, Derek. Norsko v noci . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlin, 2015. 330 s. ;. Fleet ; sv. 76. ISBN 978-80-7473-283-6.

NESBO, Jo. Policie . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlin, 2015. 609 s. ;. Fleet ; sv. 77. ISBN 978-80-7473-270-6.

NESBO, Jo. Policie . Vydání druhé. Zlín : Kniha zlín, 2015. 609 stran ;. Fleet ; svazek 77. ISBN 978-80-7473-329-1.

OHLSSON, Kristina. Davidovy hvězdy . Vyd. 1. Zlín : Nakladatelství Kniha Zlin, 2015. 519 s. ;. Fleet ; sv. 79. ISBN 978-80-7473-293-5.

PAVLÍČEK, František. Tři oříšky pro Popelku : tři filmové pohádky. Vyd. 1. V Brně : Atlantis, 2003. 320 s. ISBN 80-7108-243-0 (váz.).

PIVODA, Jaroslav. Procházky životem = Promenades d'une vie. Vyd. 2., V nakl. Mare-Czech 1. Praha : Mare-Czech, 2015. 177 s. Vlna ; sv. 11. ISBN 978-80-86930-64-0.

PLATOŠOVÁ, Dagmar. Životem s navigací, aneb, "Přepočítávám trasu" . Vyd. 1. Zlín : Tigris, 2015. 168 s. ;. ISBN 978-80-7490-057-0.

ROTHFUSS, Patrick. Hudba ticha : příběh ze světa kroniky královraha. Vydání první. Praha : Argo : Triton, 2015. 147 stran . Fantastika ; 51. svazek. ISBN 978-80-7387-893-1.

RYAN, Donal. Prosinec už je takovej . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlin, 2015. 211 s. ;. Fleet ; sv. 78. ISBN 978-80-7473-218-8.

RYCHLEBSKÝ, Filip. Pišlické příběhy . 1. vyd. Zlín : Petr Wlazlo - OFFI, 2014. 54 s. Vztahy. ISBN 978-80-904562-8-0.

SHANFELD, Yveta. Nahmatávání dna . Vsetín : Malina, 2012. 67 s. ;. ISBN 978-80-904983-1-0 (brož.).

SILVESTR, Patrik. Ozvěny lásky : humoristický román. Vyd. 2. Uherský Brod : ELTISK, 2015. 173 s. ;. Edice pro podporu poznání v oblasti humánních věd. 1. řada. ISBN 978-80-904705-5-2.

SILVESTR, Patrik. Scénář: Ozvěny lásky : humoristická komedie. Vyd. 2. Uherský Brod : ELTISK, 2015. 112 s. ;. Edice pro podporu poznání v oblasti humánních věd. 1. řada. ISBN 978-80-904705-4-5.

SILVESTR, Patrik. Setkání s dvorním šaškem Nebeského království : humoristická novela. Vyd. 1. Uherský Brod : ELTISK, 2015. 81 s. ;. Edice pro podporu poznání v oblasti humánních věd. 2. řada. ISBN 978-80-904705-7-6.

SILVESTR, Patrik. The fans of love : humoristická komedie. Vyd. 2. Uherský Brod : ELTISK, 2015. 64 s. ;. Edice pro podporu poznání v oblasti humánních věd. 2. řada. ISBN 978-80-904705-6-9.

SILVESTR, Patrik. Vrchní velitel Armády spásy : tragikomická satira : zčásti dvojjazyčně. Vyd. 1. Uherský Brod : ELTISK, 2015. 152 s. ;. Edice pro podporu poznání v oblasti humánních věd. 2. řada. ISBN 978-80-904705-8-3.

STAVARIC, Michael. Království stínů . První vydání. Ve Zlíně : Archa, 2015. 213 stran . Edice moderních rakouských autorů ; svazek 12. ISBN 978-80-87545-36-2.

STOPPARD, Tom. Dvojitý agent . Vyd. 1. Příbram : Pistorius & Olšanská, 2014. 103 s. ;. Divadlo. ISBN 978-80-87855-18-8.

STOPPARD, Tom. Rosenkrantz a Guildenstern jsou mrtvi . Praha : Dilia, 1967. 125 s.

STRUHAR, Stanislav. Stará zahrada : trilogie v básni. 1. české vyd. Zlín : Kniha Zlin, 2015. 65 s. ;. WALT. ISBN 978-80-7473-282-9.

STRUHAR, Stanislav. Váha světla : román. Vyd. 1. Praha : Volvox Globator, 2014. 149 s. ;. ISBN 978-80-7511-064-0.

TÁBORSKÁ, Olina. Hlas pro vraha . Vyd. 1. Praha : Motto, 2015. 461 s. ;. ISBN 978-80-267-0374-7.

TÁBORSKÁ, Olina. Hodně drahá tchyně . Vyd. 1. [Praha] : K4K Publishing, c2013. 128 s. ;. Prožité osudy - příběhy co se staly. ISBN 978-80-905533-0-9 (brož.).

VAVRUŠA, Martin. Ztracené Legendy. Díl 1.,. Prokletí Aryvitu . 1. vyd. Otrokovice : Martin Vavruša, 2015. 357 s.

VILÍMEK, Jan. Povinnost snu . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlin, 2010. 59 s. ;. Walt - Vratký oheň ; sv. 3. ISBN 978-80-87162-98-9.

Vítězné práce literární soutěže středních škol zlínského kraje 2001 . Slavičín : Nadace Jana Pivečky, 2001. 30 s. ;.

WILLIAMS, John. Stoner . Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2015. 282 stran ;. Fleet ; svazek 81. ISBN 978-80-7473-304-8.

ŽÁČEK, Jiří. Odemyky zamyky . Vydání první. Praha : Triton, 2015. 54 stran . ISBN 978-80-7387-896-2.

ŽAMBOCH, Miroslav. Visio in extremis . Vyd. 1. Praha : Triton, 2011. 291 s. ;. Trifid ; sv. 433. ISBN 978-80-7387-508-4 (brož.).

ŽŮRKOVÁ, Helena. Barvy života . 1. vyd. [Otrokovice] : Agos, 2010. 63 s. ISBN 978-80-254-6608-7 (brož.).

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně