Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Regionální novinky knižního fondu

Leden- Březen 2015


Naučná literatura | Beletrie


Naučná literatura

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

HABARTOVÁ, Romana. Ke kořenům : péče o tradiční lidovou kulturu v Kunovicích : Děcka z Kunovic 50 let. Vyd. 1. Kunovice : Občanské sdružení Kunovjan : Město Kunovice ve spolupráci se souborem Děcka z Kunovic, 2014. 208 s . ISBN 978-80-903743-3-1.

ZEMEK, Metoděj. Vlčnov : Současnost slovem i obrazem . 1. vyd. Praha : TEPS, 1981. 141, [2] s. ;. Vlastivědná knihovna moravská ; Sv. 36.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

Přírodvědná akademie : sborník přednášek : Přírodovědné centrum TRNKA při Domě dětí a mládeže Uherské Hradiště 24. 10. 2013-8. 5. 2014. Uherské Hradiště : Přírodovědné centrum TRNKA při Domě dětí a mládeže Uherské Hradiště, 2014. 37 s.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

Baťa - inspirace pro Československo . Zlín : [Zdeněk Pokluda], 2014. 27 s.

ČERVÍN, Alois. O české podnikavosti . Praha : Václav Petr, 1941. 34 s. ;. Svazky úvah a studií ; č. 47.

KNAP, Jan. Tomáš Baťa ve vzpomínkách našich prodavačů . Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2014. 80 s. ISBN 978-80-905896-0-5.

PORVAZNÍK, Ján. Celostní management : pilíře kompetence v řízení . 2., přeprac. a dopl. vyd. Bratislava : Sprint, 2003. 509 s. ISBN 80-89085-05-9.

ŠVARCOVÁ, Jena. Makroekonomické aspekty vývoje trhu práce ve vztahu k absolventům škol v ČR . 1. vyd. Zlín : CEED, 2014. 143 s. Vědecké spisy. ISBN 978-80-87301-18-0.

Výrobky a služby s regionální značkou Tradice Bílých Karpat = Výrobky a služby s refionálnou značkou Tradície Bielych Karpát. Trenčín : Občanské sdružení Tradícia Bielých Karpát, 2014. 43 s .

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

JANATA, Michal. Ustavující průběžnost čar . Zlín : Archa, 2014. 127 s. Archaars ; sv. 2. ISBN 978-80-87545-31-7.

KATOLICKÁ CÍRKEV. FARNÍ ÚŘAD (UHERSKÝ BROD, ČESKO). Uherskobrodská farnost ve XX. století : vybrané zápisy z pamětních knih uherskobrodské farnosti . Uherský Brod : Q Studio, 2005. 160 s. ISBN 80-903450-6-9 (váz.).

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

KRAUS, Radek. Astronomie - součást historie a kultury lidstva . Valašské Meziříčí : Hvězdárna Valašské Meziříčí, [2014]. 20 s.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

BĚLOHLAV, Josef. Vlastivědný sborník : systemat. monogr. měst, městeček a pam. míst v zemích Koruny české. Roč. II. Sv. 12 (21),. Luhačovice .. . Praha : Dr. Jos. Bělohlav, 1911. 19 l.

CENTRUM VERONICA HOSTĚTÍN. Je kam jít : mapa 1:15 000. Hostětín : Centrum Veronica Hostětín, 2011. 1 mapa . Východní Morava.

Cyklostezka Bečva : cyklomapa : M 1:85 000. [Velký Týnec : Machovský, 2014]. 1 mapa .

Cyklostezka Bečva : cyklomapa. [Velký Týnec : Machovský, 2014]. 1 mapa .

Hostětín. Bílé Karpaty. Láska na první pohled : vzdělávání : dovolená : pronájem prostor : v jednečném pasivním domě s přírodní zahradou. Hostětín : Centrum Veronica Hostětín, [2014]. [12] s.

KAŠPAR, Adolf. Luhačovice : Průvodce po lázních a jejich okolí . 2., přeprac. vyd. Praha : STN, 1965. 101, [3] s.

Komunikační mapa země Moravskoslezské. List 8,. Vsetín . V Brně : Vydali Morslez. zem. výbor a čsl. autoklub pro Moravu a Slezsko, 1930. 1 mapa .

Komunikační mapa země Moravskoslezské. List 7,. Kroměříž . V Brně : Vydali Morslez. zem. výbor a čsl. autoklub pro Moravu a Slezsko, 1930. 1 mapa .

MACURA, Pavel. Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje . Vizovice : Pro Zlínský kraj zpracoval SHOCart, 2014. 57, 37 s. ISBN 978-80-87833-07-0 (Zlínský kraj brož.).

MACURA, Pavel. Pútnická cesta sv. Cyrila a Metoda . Vizovice : Pre Zlínský kraj spracoval SHOCart, 2014. 57, 37 s. ISBN 978-80-87833-09-4 (Zlínský kraj brož.).

Mikroregion Chřiby : 1:130 000. [Zádveřice] : SHOCart, c2001. 1 mapa . ISBN (složeno).

Obec Všemina. Všemina : Obec Všemina, 2013. [12] s.

Ručně malovaná mapa Zlínsko pro cyklisty = Hand painted map Zlínsko : for cyclists. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, c2014. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-29-3 (složeno).

Ručně malovaná mapa regionu Kladensko. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, c2014. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-24-8 (mapa).

Ručně malovaná mapa Brno-venkov jih . Zlín : Malované mapy, 2014. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-39-2.

SHOCART (FIRMA). Bratislava cyklistická podrobná cyklomapa města a okolia . Vizovice : SHOCart, 2014. 2 mapy na 1 listu . ISBN 978-80-7224-756-1 (složeno).

SHOCART (FIRMA). Kremnické vrchy, Poľana turistická a cykloturistická mapa 1:50 000 . Zádveřice : SHOCart, 2006. 1 mapa . Active ; 1093. ISBN 80-7224-471-X (složeno).

SHOCART (FIRMA). Zlín plán města = Zlín : Stadtplan = Zlín : city map . Zádveřice : SHOCart, 2003. 1 mapa . ISBN (Složeno).

Zlínský kraj mapa kraje 1:144 000 : nabídka výroby, obchodu a služeb. 1. vyd. Brno : P.F.Art, 2003. 1 mapa . ISBN 80-86152-66-9 (složeno).

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BAŤA, Tomáš. Úvahy a projevy. Svazek I,. Mé začátky . Zlín : nákladem vlastním, 1932. 328 s. ;. ISBN (váz.).

Boršice : sedm a jedno století . Boršice : Obec Boršice, 2002. 104 s.

KNOT, Augustin. Topolná : minulost a současnost slovácké obce . Vyd. 1. Uherské Hradiště : Pro Obecní úřad Topolná vydalo nakl. Ottobre 12, 2005. 198 s., [16] s. barev. obr. příl. Malý místopis ; sv. 5. ISBN 80-86528-46-4 (Tomáš Ježek - Ottobre 12 váz.).

Liptál včera a dnes : z domácího fotoalba . Liptál : obec Liptál, 2002. 383 s. ISBN 80-238-9462-5 (váz.).

MAŠLÁŇ, Pavel. Sidonie : historie a příroda sklářské osady . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, c2014. 117 s. ISBN 978-80-87614-26-6 (brož.).

PAVLŮ, Miroslav J. V. Bystřická heraldická ohlédnutí : šlechtická heraldika 18.-19. století v Bystřici pod Hostýnem . Bystřice pod Hostýnem : Město Bystřice pod Hostýnem, 2008. 46 s. Edice Zpravodaje města Bystřice pod Hostýnem. ISBN 978-80-254-2400-1.

ROUS, Jan. Valaši v boji za svobodu : Ke stopadesátému výročí tolerančního patentu . Ve Valašském Meziříčí : Lubina, 1931. 54 - [II] s. ;.

Socha Svobody v Bojkovicích . V Bojkovicích : Muzejní spolek Aloise Jaška, [2014]. 50 s. ISBN 978-80-260-7352-9.

Víte, že . ? aneb, Jak se žilo v Držkové 2013. Držková : Muzeum dřevěného porculánu v Držkové, [2012]. 1 kalendář .

^ nahoru ^


9. Hudba

Moravské děti : holešovský dětský sbor : 1974-2014 : "Sbor roku 2010" . Holešov : Moravské děti, 2010. 32 s.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

DVORSKÝ, Marian. Regionálne cennosti : práca s regionalikami a ich využitie pri vzdelávaní žiakov základných a stredných škôl : zborník príspevkov z odbornej konferencie pre pracovníkov knižníc, ktorý sa konal v dňoch 9.-10. septembra 2014 . V Prievidzi : Hornonitrianska knižnica, 2014. 126 s. ISBN 978-80-85144-39-0.

HOUDEK, František. Moudrost vědy v citátech . Vyd. 1. Praha : Triton, 2015. 287 s. ;. ISBN 978-80-7387-826-9.

^ nahoru ^


14. Lékařství

Máš plán, jak žít zdravě? : rady a pokyny pro pracující n.p. Svit v Gottwaldově . Gottwaldov : Svit, 1952. 63 s.

POSPÍŠILOVÁ, Eva. Vývoj vybraných ošetřovatelských postupů od nejstarších dob po současnost . 1. vyd. Praha : Triton, 2014. 179 s. ;. ISBN 978-80-7387-824-5.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

HELA, Vlastimil. Hey Joe! : rekonstrukce skutečného příběhu amerického letce sestřeleného nad Bílými Karpaty 29. srpna 1944 . 1. vyd. Cheb : Svět křídel, 2014. 199 s. ;. ISBN 978-80-87567-50-0.

MALCHAR, Ondřej. Smrt západní civilizace? : zabraňme tomu! : zcela nová a unikátní alternativa pro Evropu . [Zlín] : Tigris, 2015. 292 s. ISBN 978-80-7490-053-2.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

CERMAN, Jaroslav. Číslo příze a jeho stanovení . II. rozšířené vydání. Ve Zlíně : Tisk, 1940. 71 s. ;.

COLLINS, Winston. Lidé a boty : boty, jak procházely staletími . 1. vyd. Toronto : Bata Limited, 1994. 63 s. ISBN 0-9692076-1-1 (váz.).

Věčně plynoucí čas : vzpomínka na ing. Zdeňka Kolomazníka. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm, 2014. 38 s. Milé tisky ; sv. č. 7. ISBN 978-80-87334-22-5.

YOURY,. Tajemství skla . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, 2014. [10] s. ISBN 978-80-87614-23-5 (brož.).

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

100 let tělovýchovy v obci Liptál . Liptál : Tělovýchovná jednota Start Lipta Liptál, 2014. 56 s. ISBN 978-80-260-7685-8.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

JAN KOTĚRA. JEHO UČITELÉ, DOBA A ŽÁCI. Jan Kotěra. Jeho učitelé, doba a žáci : sborník textů Mezinárodní konference k výstavě Kotěra. Po stopách moderny-- : [výstava v Muzeu východních Čech v Hradci Králové, 6.9.2013-2.2.2014]. 1. vyd. Hradec Králové : Muzeum východních Čech, 2013. 179 s. ISBN 978-80-85031-98-0 (brož.).

KNEDLOVÁ, Sylva. Nevadnoucí kytice Rudolfa Knedly : k jeho nedožitým osmdesátinám . [Fryšták] : Sylva Knedlová, c2014. 32 s.

KOHOUTEK, Jiří. Hrad Lukov . Zlín : referát kultury Okresního úřadu Zlín, [199-]. [4] s. ISBN (složený list).

KONEČNÝ, Michal. Chateau Rájec nad Svitavou . 1st ed. Kroměříž : National Heritage Institute, Regional Office in Kroměříž, 2014. 171 s. ISBN 978-80-87231-20-3.

KONEČNÝ, Michal. Zámek Lysice . Vyd. 1. Kroměříž : Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži, 2014. 163 s. ISBN 978-80-87231-22-7.

MERRILL, Michael. Louis Kahn - O promyšleném vytváření prostor : Dominikánský klášter a moderní kultura prostoru . Zlín : Archa, 2014. 232 s. aArchitektura ; sv. 16. ISBN 978-80-87545-28-7 (brož.).

POKLUDA, Zdeněk. Bahňák - Baťov : 1929-1939 . Otrokovice : Město Otrokovice, 2014. 85 s. ISBN 978-80-260-7313-0.

POKLUDA, Zdeněk. Hrad Malenovice . Ve Zlíně : Státní okresní archiv, 2000. 28 s. ISBN (Brož.).

Prolínání : výstava výtvarníků národnostních menšin v Praze : 13.11.-30.11.2003, Praha, Galerie Portheimka . Praha : Komise Rady hl.m. Prahy pro oblast národnostních menšin, 2003. [46] s. ISBN 80-902972-5-0.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

KASPEROVÁ, Dana. Výchova průmyslového člověka a firma Baťa v meziválečném Zlíně . Vyd. 1. V Liberci : Technická univerzita, 2014. 162 s. ISBN 978-80-7494-176-4.

KNEDLOVÁ, Sylva. Sebrané perličky z fryštácké školičky . [Fryšták] : Sylva Knedlová, c2014. 102 s.

Přemysl Pitter a multikulturní výchova romských žáků : cesty k překonávání bariér ve vzdělávání : [sborník ze] 4. setkání Hnutí R v Praze 1.-2. prosince 1995 . Ústí nad Labem : Hnutí R, 1996. 135 s., [2] l. barev. portrétů . ISBN 80-902149-0-8 (brož.).

SUCHÁNKOVÁ, Eliška. Hra a její využití v předškolním vzdělávání . Vyd. 1. Praha : Portál, 2014. 182 s. ;. ISBN 978-80-262-0698-9.

UNIVERZITA PALACKÉHO. Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v letech 1990-2010 : 20 let od jejího obnovení : sborník . Velehrad : Historická společnost Starý Velehrad se sídlem na Velehradě, 2010. 286 s., [16] s. obr. barev. příl. ISBN 978-80-86157-30-6 (brož.).

^ nahoru ^


24. Zemědělství

Myslivost v České republice Hunting in Czech republic. Zlín : Malované mapy, c2014. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-38-5.

TKÁČIKOVÁ, Jana. Zámecký park ve Valašském Meziříčí . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, c2014. 19 s. ISBN 978-80-87614-17-4 (brož.).

^ nahoru ^


Beletrie

HUBÁČEK, Josef. Vonička z dědiny : povídání ze Slovácka pro zábavu a poučení . 1. vyd. Uherské Hradiště : JZD Dolina, 1986. 147 s.

JAVOŘICKÁ, Vlasta. Rozdrcené štěstí : román . 1. vyd. Vizovice : Lípa, 1993. 153 s. ;. ISBN 80-86093-73-5 (váz.).

PŘIKRYL, Josef. Bílý poutník : kniha jarních vzpomínek . Vydání II. Brno : Průboj : Karel Smolka, 1945. 96, [II] s.

STÖHR, Martin Josef. Přechodná bydliště . Vyd. 1. Brno : Host, 2004. 59 s. ;. Edice poesie Host ; sv. 69. ISBN 80-7294-110-0.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně