Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Regionální novinky knižního fondu

Říjen- Prosinec 2014


Naučná literatura | Beletrie


Naučná literatura

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

1415 Baťův institut : --otevři oči. Zlín : 14/15 Baťův institut, 2013. 59 s. ISBN (Brož.).

BAČUVČÍK, Radim. Kulturní život a my : vztahy na poptávkové straně trhů kulturních produktů 2013 . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2014. 274 s. ISBN 978-80-87500-53-8 (brož.).

Gastronomie a folklor Moravy a Slezska = Gastronomija i fol'klor Moravii i Silezii. Zlín : Zlínský kraj ve spolupráci s kraji Jihomoravským, Moravskoslezským a Olomouckým, 2014. 51 s. ISBN 978-80-87833-17-9 (v knize neuvedeno brož.).

Gastronomia i folklor Morawy i Śląska = La gastronomia e il folclore della Moravia e della Slesia. Zlín : Województwo Zlínskie we współpracy z Województwem Południowomorawskim, Okręgiem Morawsko-Śląskim i Krajem Ołomunieckim, 2014. 51 s. ISBN 978-80-87833-19-3 (v knize neuvedeno brož.).

LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2000. Mezinárodní folklorní festival 31. liptálské slavnosti : 23.-28.8.2000 Liptál. Liptál : Obecní úřad Liptál, 2000. 1 pohlednice .

LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2002. Mezinárodní folklorní festival 33. Liptálské slavnosti 21.-26. srpna 2002 Liptál a okolí. Liptál : Obec Liptál, [2002]. 1 pohlednice .

LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2003. MFF 34. Liptálské slavnosti 26.8.-1.9.2003 [Liptál]. Liptál : Obec Liptál, [2003]. 1 pohlednice .

LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2003. MFF 34. Liptálské slavnosti 26.8.-1.9.2003 [Liptál]. Liptál : Obec Liptál, [2003]. 1 pohlednice .

LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2004. MFF 35. Liptálské slavnosti 25.8.-29.8.2004. Liptál : Obec Liptál, [2004]. 1 pohlednice .

LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2005. Mezinárodní folklorní festival 24.8.-29.8.2005 : 36. Liptálské slavnosti. Lipta : Folklorní sdružení Lipta, [2005]. 1 pohlednice .

LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2005. Mezinárodní folklorní festival 36. Liptálské slavnosti : 24.8.-29.8.2005. Lipta : Folklorní sdružení Lipta, [2005]. 1 pohlednice .

LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2006. 37. Liptálské slavnosti mezinárodní folklorní festival : 23.-28.8.2006. Lipta : Folklorní sdružení Lipta, [2006]. 1 pohlednice .

LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2006. Mezinárodní folklorní festival 37. Liptálské slavnosti : 23.-28.8.2006. Lipta : Folklorní sdružení Lipta, [2006]. 1 pohlednice .

LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2007. 38. Liptálské slavnosti 22.-27. srpna 2007. [Liptál : Obecní úřad, 2007]. 1 pohlednice .

LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2008. 39. Liptálské slavnosti 27. srpna - 1. září 2008. [Liptál : Obecní úřad, 2008]. 1 pohlednice .

LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2008. 39. Liptálské slavnosti 27. srpna - 1. září 2008. [Liptál : Obecní úřad, 2008]. 1 pohlednice .

LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2010. Mezinárodní folklorní festival 41. Liptálské slavnosti : 25.-30.8.2010 . [Liptál : FoS Lipta, 2010]. 1 pohlednice .

LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2011. 42. Liptálské slavnosti Mezinárodní folklorní festival : 24.-29.8.2011 . [Liptál : FoS Lipta, 2011]. 1 pohlednice .

TARCALOVÁ, Ludmila. Buchlovický kroj v proměnách času . Buchlovice : Městys Buchlovice, 2014. 189 s. ISBN 978-80-260-5673-7 (váz.).

TARCALOVÁ, Ludmila. Führer durch die ethnografische Ausstellung Mährische Slowakei . 1. Ausg. Uherské Hradiště : Mährische-slowakischen Museum in Uherské Hradiště, 2014. 46 s. ISBN 978-80-87671-13-9 (brož.).

TARCALOVÁ, Ludmila. Průvodce národopisnou expozicí Slovácko . Vyd. 1. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2014. 46 s. ISBN 978-80-87671-11-5 (brož.).

TARCALOVÁ, Ludmila. Slovácko ethnographic exhibition guide . 1st ed. Uherské Hradiště : Museum of Moravian Slovakia, Uherské Hradiště, 2014. 46 s. ISBN 978-80-87671-14-6 (brož.).

The cuisine and folklore of Moravia and Silesia = Gastronomie und Folklore Mährens und Schlesiens. Zlín : Zlín Region in cooperation with the South Moravian, Moravia-Silesian and Olomouc Regions, 2014. 51 s. ISBN 978-80-87833-18-6 (v knize neuvedeno brož.).

TICHÁ, Jana. Léto a podzim na Rožnovsku : výroční zvyky a slavnosti . 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm, 2014. 95 s. Rožnovské malé tisky ; sv. 23. ISBN 978-80-87977-00-2 (brož.).

Zoomorfní tematika v lidové tradici . Vyd. 1. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2013. 413 s. ISBN 978-80-87671-07-8 (brož.).

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

BAJER, Vojtěch. Přírodou Horního Vsacka : miniprůvodce po přírodním dědictví . Rožnov pod Radhoštěm : ČSOP Salamandr, 2010. [16] s.

HERBST, Nicola. Gorily : obrovské ľudoopy . Uherský Brod : Ditipo, 2013. 32 s. Benny Blu ; 188. ISBN 978-80-87752-12-8 (brož.).

HERBST, Nicola. Gorily : obrovští lidoopi . Uherský Brod : Ditipo, 2013. 32 s. Benny Blu ; 188. ISBN 978-80-87752-08-1 (brož.).

Houby Huby. Uherský Brod : Ditipo, [2014]. 1 pexeso . Zábavné učení.

HRABEC, Jaroslav. Přírodní parky Zlínského kraje . 1. vyd. [Zlín] : Zlínský kraj, 2013. 194 s. ISBN 978-80-87833-04-9 (v knize neuvedeno váz.).

Na louce Na lúke : pexeso. Uherský Brod : Ditipo, [2014]. 1 pexeso . Zábavné učení.

OHRYZKOVÁ, Lenka. Chráněná území v CHKO Beskydy : co skývají lesní památky a rezervace . Rožnov pod Radhoštěm : ČSOP Salamandr, 2012. [16] s.

PAVELČÍK, Petr. Zhodnocení revitalizace přírodního areálu Park Rochus v kontextu udržitelného rozvoje Uherského Hradiště . Uherské Hradiště : Park Rochus, 2014. 40 s. ISBN 978-80-260-5671-3 (brož.).

Ptáčci kolem nás Vtáčiky okolo nás : pexeso. Uherský Brod: Ditipo, [2014]. 1 pexeso . Zábavné učení.

Ptáčci zpěváčci Spevavé vtáčiky : pexeso. Uherský Brod: Ditipo, [2014]. 1 pexeso . Zábavné učení.

TAŞDAN, Fariz. A design of pilot emission trading scheme for Turkey under evolution of global climate regime = Schéma pilotního systému obchodování s emisními povolenkami pro Turecko v rámci vývoje globálního klimatického režimu : doctoral thesis summary . Zlín : Thomas Bata University in Zlín, 2014. 32 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-350-0 (brož.).

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

FESTIVAL TURISTICKÝCH AMATÉRSKÝCH FILMŮ A ELEKTRONICKÝCH FOTOGRAFIÍ. Druhý festival turistických amatérských filmů a elektronických fotografií : ve dnech 28.-30.3.2014 ve Velkém kině ve Zlíně a ve Vizovicích . [Zlín : s.n., 2014]. 1 sv. (nestr.) . ISBN (Váz.).

GREGOR, Lukáš. Vzhůru do nekonečna a ještě dál! : poetika studia Pixar . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2013. 454 s. ISBN 978-80-87500-43-9 (váz.).

ROHÁL, Robert. Hvězdy odvedle : a jejich stopy nejen v českém filmu . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 168 s. ISBN 978-80-247-5290-7 (brož.).

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

120 let firmy Baťa : 1894-2014 : z úcty k našim vzorům. [Zlín] : Nadace Tomáše Bati, 2014. 1 plakát .

70 let s trolejbusy : minulost a současnost městské hromadné dopravy ve Zlíně a Otrokovicích : 1944-2014 . Zlín : Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, [2014]. 147 s. ISBN 978-80-260-6248-6 (brož.).

BAČUVČÍK, Radim. Hudba v reklamě a dalších oblastech marketingové komunikace . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2014. 220 s. ISBN 978-80-87500-51-4 (váz.).

BAČUVČÍK, Radim. Hudba v televizní reklamě : struktura hudební složky reklam v českých televizích . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2013. 166 s. ;. ISBN 978-80-87500-39-2 (brož.).

BAČUVČÍK, Radim. Mládí a zralost v marketingové komunikaci . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2014. 160 s. Protipóly marketingové komunikace. ISBN 978-80-87500-50-7 (brož.).

BEDNAŘÍK, Ivan. 110 let místní dráhy Otrokovice - Zlín - Vizovice . [Česko : s.n., 2009]. 72 s. ISBN (brož.).

BUČKOVÁ, Renata. Sbírka příkladů I - základy účetnictví . 1. vyd. Zlín : Tigris, 2014. 124 s. Lysseum. ISBN 978-80-7490-040-2.

CEDIDLOVÁ, Miroslava. Effectiveness of investment incentives in the Czech Republic = Efektivnost investičních pobídek v České republice : doctoral thesis summary . Zlín : Thomas Bata University in Zlín, 2014. 30 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-351-7 (brož.).

CIPOVOVÁ, Eva. Riadenie úverového rizika v kontexte zvyšovania finančnej výkonnosti komerčnej banky = Credit risk management in order to increase the financial performance of the commercial bank : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013 [i.e. 2014]. 44 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-359-3 (brož.).

DLABAČ, Jaroslav. Metodika optimalizace montážních pracovišť v českých podnicích = Methodology for optimizing the assembly workplaces in Czech companies : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 40 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-358-6 (brož.).

GARGULÁKOVÁ, Monika. Zátěžové testování finanční výkonnosti podniků = Stress testing of companies financial performance : teze dizertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 48 s. ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-357-9 (brož.).

HARANTOVÁ, Lenka. Vnímání sociální reklamy vysokoškolskými studenty . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2014. 154 s. ISBN 978-80-87500-52-1 (brož.).

HORŇÁK, Pavel. Kreativita v reklamě . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2014. 293 s. ISBN 978-80-87500-49-1 (váz.).

HUSPENINOVÁ, Kateřina. Model pro tvorbu efektivního hodnototvorného řetězce virtuálních firem = Model for creation of the effective value chain of virtual enterprises : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 43 s. Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-344-9 (brož.).

Chaos a řád v projektovém managementu a marketingových komunikacích. 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2013. 127 s. ISBN 978-80-87500-46-0 (brož.).

KNÁPKOVÁ, Adriana. Využívání vybraných konceptů pro měření a řízení výkonnosti podniků v ČR a jejich vliv na finanční výkonnost podniků = Use of selected concepts for performance measurement and management of enterprises in the Czech Republic and their impact on financial performance of companies : teze habilitační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 62 s. Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-334-0 (brož.).

KRUTIL, Inocenc. Nevšední osudy Baťova exportéra : o batizmu trochu jinak-- . 2., rozš. vyd. Luhačovice : Atelier IM, 2014. 214 s. ISBN 978-80-85948-83-7 (váz.).

NOVÁK, Zdeněk. Řízení a hodnocení energetických procesů výrobních podniků pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti dle vybraných metod systému Performance Measurement = Energy processes management and performance measurement in production companies using key performance indicators according to sampled methods from Performance Measurement system : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 46 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-348-7 (brož.).

POLÁKOVÁ, Veronika. Priemyselné inžinierstvo ako faktor konkurencie schopnosti výrobných podnikov = Industrial engineering as a factor in business competitiveness of the production companies : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 52 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-347-0 (brož.).

PŘIBYL, Milan. Etika a její role v řízení vztahu se zákazníkem = Ethics and its role in customer relationship management : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 48 s. ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-342-5 (brož.).

RATHOUSKÝ, Václav. Dobrodružství síťového marketingu . [Staré Město] : Green Ways, 2014. 83 s. ISBN 978-80-904166-8-0 (brož.).

SEDLÁČEK, Marek. Dopady globální krize na výkonnost podniků: se zaměřením na automobilový průmysl v České republice = Impacts of the global crisis on company performance: with a view to the automotive industry in the Czech Republic : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 52 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-355-5 (brož.).

ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie : stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech : učebnice : [20142015] . Zlín : CEED, 2014. 303 s. ISBN 978-80-87301-19-7 (brož.).

VICAN, Tomáš. Výzkum využití marketingových aktivit pro úspěch filmu a využití filmu pro podporu produktu, odvětví a oblasti = Research of utilization of the marketing activities for the success of the film and utilization of the film for the support of a product, sector and region : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013 [i.e. 2014]. 56 s. Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-346-3 (brož.).

VIJAYAKUMAR, Sinnathurai. The role of small and medium enterprises (industrial sector) in changing poverty status in Sri Lanka = Úloha malých a středních podniků (průmyslového sektoru) v měnícím se stavu chudoby na Srí Lance : doctoral thesis summary . Zlín : Thomas Bata University in Zlín, 2014. 38 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-349-4 (brož.).

VIRGLEROVÁ, Zuzana. Moderní teorie portfolia s využitím klíčového vyčerpatelného a neobnovitelného zdroje = Modern portfolio theory and key exhaustible and nonrenewable resources : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013 [i.e. 2014]. 42 s. Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-356-2 (brož.).

VÍTEK, Ladislav. Kroměříž a železnice : historie trati Kojetín - Valašské Meziříčí . Osíčko : Kroměřížská dráha, 2013. 103 s. ISBN 978-80-260-7240-9 (v knize neuvedeno brož.).

VOLENÍKOVÁ, Gabriela. Vstup slovenských firiem na ruský trh = The entrance of Slovak companies to the Russian market : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013 [i.e. 2014]. 44 s. Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-345-6 (brož.).

WIENBREYER, Renate. Peniaze : prachy, love, many, fuky, bubáky . Uherský Brod : Ditipo, 2013. 32 s. Benny Blu ; 136. ISBN 978-80-87752-09-8 (brož.).

WIENBREYER, Renate. Peníze : prachy, love, prašule, zlaťáky, chechtáky . Uherský Brod : Ditipo, 2013. 32 s. Benny Blu ; 136. ISBN 978-80-87752-05-0 (brož.).

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

Cyrilometodějské jubileum - Velehrad 2013 : 1150 let s námi : sv. Cyril a Metoděj 1150 let. Olomouc : Angelus Aureus, 2014. 181 s. ISBN 978-80-87247-17-4 (váz.).

HLAVINKA, Pavel. Dobro a ctnost pohledem etických a náboženských koncepcí . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 213 s. ;. ISBN 978-80-7387-786-6 (brož.).

HRABICA, Miroslav. Skrze mne : (myšlenky, texty a básně) . Vyd. 1. Otrokovice : Miroslav Hrabica, c2014. 311 s. ;. ISBN 978-80-904091-1-8 (brož.).

JONOVÁ, Jitka. František Tomášek, kněz, katecheta, profesor a "ilegální biskup" : moravské působení Františka Tomáška . 1. vyd. Uherské Hradiště : Historická společnost Starý Velehrad, 2014. 120 s. ISBN 978-80-86157-43-6 (brož.).

KELLER, Timothy J. Svoboda sebezapomnění : cesta k pravé křesťanské radosti . 1. vyd. V Praze : Triton, 2014. 58 s. ;. ISBN 978-80-7387-774-3 (brož.).

MADZIA, Roman. George Herbert Mead: tělo, mysl a svět . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 235 s. ;. ISBN 978-80-7387-784-2 (brož.).

POJSL, Miloslav. Velkomoravské otazníky . 1. vyd. Uherské Hradiště : Historická společnost Starý Velehrad, 2014. 263 s. ISBN 978-80-86157-44-3 (Historická společnost Starý Velehrad brož.).

SCHAUEROVÁ, Aneta. Duše, co tančí císařský valčík . [Praha] : A. Schauerová, 2014. 151 s. ;. ISBN 978-80-260-6663-7 (brož.).

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

FILIP, Petr. Analysis of flow behaviour of non-Newtonian fluids = Analýza tokového chování nenewtonských kapalin : habilitation thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2014. 50 s. ;. Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-352-4 (brož.).

HANSCH, Susanne. Elektrina : neviditeľná energia . Uherský Brod : Ditipo, 2013. 32 s. Benny Blu ; 172. ISBN 978-80-87752-10-4 (brož.).

HANSCH, Susanne. Elektřina : neviditelná energie . Uherský Brod : Ditipo, 2013. 32 s. Benny Blu ; 172. ISBN 978-80-87752-06-7 (brož.).

120 let školy v Suché Lozi. Uherský Brod : Karel Thomayer, [2014]. 1 pohlednice .

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

DVOŘÁK, Josef. Putování okolo Annapuren . 1. vyd. [Zlín : Tigris], 2014. 173 s. ISBN 978-80-7490-032-7 (váz.).

FUKAL, Vladimír. U Křížku : 600 m n. m. [Jetřichovice] : V & L, [2014]. 1 pohlednice .

HALAMKA, Pavel. Liptál vesnice roku 2006 . Liptál : Obecní úřad, 2006. 1 soubor pohlednic .

Hezky pěšky po turistické oblasti Beskydy-Valašsko soubor 8 turistických map. [Frýdek-Místek] : Region Beskydy, 2012. 8 map na 8 listech . ISBN (Volné listy).

CHUMCHAL, Michal. Rožnovské Dolní Paseky . Vyd. 1. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 2014. 8 s. Město v mé paměti. ISBN 978-80-87334-21-8 (v knize neuvedeno skládanka).

JUREČKA, Jiří. To nejlepší z Valašska : výlety, sport, příroda, památky, ubytování, gastronomie . 2. vyd. Praha : Stopa, 2014. 142 s. ISBN 978-80-905472-3-0 (váz.).

Karolinka : město v srdci valašských kopců . Karolinka : Město Karolinka, [2013]. 10 s.

Kolem dokola po turistické oblasti Beskydy-Valašsko soubor 8 turistických map. Frýdek-Místek : Region Beskydy, 2012. 8 map na 8 listech . ISBN (Mapy v obalu).

Letem českým světem ručně malovaná mapa = Flying the Czech skies : hand painted map. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, 2014. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-30-9 (složeno).

Lidečko : vítejte v obci Lidečko Vesnici roku 2008. Lidečko : Sdružení obcí Hornolidečska, [2008]. 1 list .

Liptál vesnice roku 2006 : soutěž Vesnice roku v programu obnovy venkova. [Liptál : Obecní úřad], 2007. 1 soubor pohlednic .

Liptál vesnice roku 2006 : ev. kostel .. . Liptál : Obec Liptál, 2006. 1 pohlednice .

Liptál - Vesnice roku 2006 Liptál Hořansko, Katolický kostel .. Liptál : Obecní úřad, 2006. 1 pohlednice .

MACURA, Pavel. Pilgrimage route of Saints Cyril and Methodius . Zlín : For Zlínský kraj produced by SHOCart, 2014. 57, 37 s. ISBN 978-80-87833-08-7 (Zlínský kraj brož.).

MACURA, Pavel. Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje . Vizovice : Pro Zlínský kraj zpracoval SHOCart, 2014. 57, 37 s. ISBN 978-80-87833-07-0 (Zlínský kraj brož.).

MACURA, Pavel. Pútnická cesta sv. Cyrila a Metoda . Vizovice : Pre Zlínský kraj spracoval SHOCart, 2014. 57, 37 s. ISBN 978-80-87833-09-4 (Zlínský kraj brož.).

Město Uherské Hradiště mapa města : 1:10000. Uherské Hradiště : Město Uherské Hradiště, odbor kultury a cestovního ruchu, 2013. 1 mapa .

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA HORŇÁCKO A OSTROŽSKO. Putování po Ostrožsku a Horňácku : [katalog obcí] . Uherský Ostroh : MAS Horňácko a Ostrožsko, 2013. 37 s.

Obec Liptál letecký pohled na obec Liptál. Liptál : Obec Liptál, [2011]. 1 pohlednice .

Obec Suchá Loz. Suchá Loz : Mikroregion Východní Slovácko, 2014. 1 pohlednice .

PINKAVA, Josef. Lhota - Pačlavice - Pornice kostel sv. Martina, pomník Otty Kříže .. . [Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2007]. 1 pohlednice .

PINKAVA, Josef. Pačlavice. [Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2007]. 1 pohlednice .

PLACHÝ, František. Liptál pohled na Liptál od Františka Plachého, 1927 . Liptál : Obec Liptál, 2001. 1 pohlednice .

Pozdrav ze Suché Loze. Uherský Brod : Karel Thomayer, 2014. 1 pohlednice .

PRÁŠIL, Petr. Třebětice. [Hostivice] : Petr Prášil, 2008. 1 pohlednice .

PRINC, Pavel. Boršice. Boršice : Obecní úřad Boršice, 2008. 1 pohlednice .

Ručně malovaná mapa Zlínsko pro cyklisty = Hand painted map Zlínsko : for cyclists. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, c2014. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-29-3 (složeno).

Ručně malovaná mapa regionu Žďársko. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, 2014. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-25-5 (složeno).

Ručně malovaná mapa regionu Mladoboleslavsko Hand painted map in the region Mladoboleslavsko. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, 2014. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-28-6 (složeno).

Ručně malovaná mapa regionu Litoměřicko. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, 2013. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-19-4 (složeno).

Ručně malovaná mapa regionu Klatovsko. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, 2014. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-20-0 (složeno).

Ručně malovaná mapa regionu Karvinsko. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, 2014. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-21-7 (složeno).

Ručně malovaná mapa regionu Chrudimsko. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, 2013. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-17-0 (složeno).

Ručně malovaná mapa města Blansko. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, c2011. 1 mapa . ISBN 978-80-905099-0-0 (složeno).

Ručně malovaná mapa katastru města Prachatice. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, 2013. 2 mapy na 1 listu . ISBN 978-80-87724-22-4 (složeno).

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Hornolidečsko . [Horní Lideč : Mikroregion Hornolidečsko, 2014?]. 32 s. ISBN (Brož.).

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Krása Loukova. [Loukov : Obec Loukov, 2014]. 1 pohlednice .

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Lačnov : nádherná země květů . Vyd. 1. [Česko] : B. Růžičková (Krystal) pro obec Lačnov, 2014. 24 s. ISBN 978-80-87556-14-6 (brož.).

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Lhotka pod Ondřejníkem - zářivá perla Lašska . Vyd. 1. [Česko] : B. Růžičková pro obec Lhotka pod Ondřejníkem, 2013. 20 s. ISBN 978-80-87556-10-8 (brož.).

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Loukov. [Loukov : Obec Loukov, 2014]. 1 pohlednice .

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Loukov. [Loukov : Obec Loukouv, 2014]. 1 pohlednice .

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Loukov, Libosváry . Vyd. 2. [Česko] : B. Růžičková (Krystal) pro obec Loukov, 2013. 20 s. ISBN 978-80-87556-12-2 (brož.).

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Mořkov . Vyd. 1. [Česko] : B. Růžičková (Krystal) pro obec Mořkov, 2014. [22] s. ISBN 978-80-87556-13-9 (brož.).

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Pozděchov. Pozděchov : Obecní úřad, [2014]. 1 pohlednice .

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Pozdrav z Libosvár : celkový pohled na obec : kaple : památný dub před obcí. [Libosváry : s.n., 2000. 1 pohlednice .

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Příroda Bělotínska : Bělotín, Nejdek, Kunčice, Lučice . Vyd. 1. [Česko] : B. Růžičková pro obec Bělotín, 2013. 24 s. ISBN 978-80-87556-11-5 (brož.).

ŘEZNÍČEK, Josef. Magický Zlín 2015. Zlín : Josef Řezníček (Jsf Abb), 2014. 1 kalendář [13] l.

SHOCART (FIRMA). Bratislava cyklistická podrobná cyklomapa města a okolia . Vizovice : SHOCart, 2014. 2 mapy na 1 listu . ISBN 978-80-7224-756-1 (složeno).

SHOCART (FIRMA). Brno cyklistické podrobná cyklomapa města a okolí . Vizovice : SHOCart, 2014. 2 mapy na 1 listu . ISBN 978-80-7224-675-5 (složeno).

SHOCART (FIRMA). Jižní Čechy Südböhmen = South Bohemia . Vizovice : SHOCart, 2013. 1 mapa . ISBN 978-80-7224-673-1 (složeno).

SHOCART (FIRMA). Labská stezka pramen Labe, Pardubice, Děčín, Bad Schandau + Praha, Mělník : dálková cyklotrasa 1:100 000 . Vizovice : SHOCart, 2014. 1 mapa ve 14 částech . ISBN 978-80-7224-676-2 (složeno).

SHOCART (FIRMA). Lužnice Suchdol nad Lužnicí, Veselí nad Lužnicí, Tábor, Bechyně, Nový Dvůr : vodácká mapa . Vizovice : SHOCart, 2014. 1 mapa . ISBN 978-80-7224-678-6 (složeno).

SHOCART (FIRMA). Malé Karpaty turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2014. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 477. ISBN 978-80-7224-755-4 (složeno).

SHOCART (FIRMA). Nízke Tatry Chopok, Kráľova Hoľa : turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2014. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 475. ISBN 978-80-7224-753-0 (složeno).

SHOCART (FIRMA). Opava a okolí plán města : 1:12 000 . Zádveřice : SHOCart, 2013. 1 mapa .

SHOCART (FIRMA). Ostrava cyklistická podrobná cyklomapa města a okolí . Vizovice : SHOCart, 2014. 2 mapy na 1 listu . ISBN 978-80-7224-677-9 (složeno).

SHOCART (FIRMA). Plzeň cyklistická podrobná cyklomapa města a okolí . Vizovice : SHOCart, 2014. 2 mapy na 1 listu . ISBN 978-80-7224-674-8 (složeno).

SHOCART (FIRMA). Slovenský raj turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2013. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 4106. ISBN 978-80-7224-752-3 (složeno).

SHOCART (FIRMA). Tatry - Západné, Vysoké, Belianske turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2014. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 473. ISBN 978-80-7224-751-6 (složeno).

SHOCART (FIRMA). Veľká Fatra, Kremnické vrchy, Donovaly turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2014. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 476. ISBN 978-80-7224-754-7 (složeno).

Soutěž Vesnice roku v programu obnovy venkova vítězové krajských kol v roce 2006. [Liptál : Obecní úřad], 2007. 1 pohlednice .

STOKLASA, Radovan. Pozděchov. Pozděchov : Obecní úřad Pozděchov, [2014]. 1 pohlednice .

STOKLASA, Radovan. Pozděchov. [Pozděchov : Obecní úřad, 2014]. 1 pohlednice .

STOKLASA, Radovan. Pozděchov. [Pozděchov : Obecní úřad, 2014]. 1 pohlednice .

Suchá Loz. Uherský Brod : Karel Thomayer, 2011. 1 pohlednice .

Uherské Hradiště . [Uherské Hradiště] : Město Uherské Hradiště, 2014. 215 s. ISBN 978-80-87589-04-5 (váz.).

Valašská dědina Držková. Držková : Muzeum dřevěného porculánu Lubomír Marušák ml., 2011. 1 pohlednice .

Ve víru barev a chutí : Slovácko region : turistický průvodce regionem. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2011. 49 s. ISBN 978-80-260-2871-0 (v knize neuvedeno brož.).

VELECKÝ, Lukáš. Obec Suchá Loz. Suchá Loz : Obec Suchá Loz, 2014. 1 pohlednice .

VONDRA, Jan. Liptál letecký pohled . Liptál : Obec Liptál, [2002]. 1 pohlednice .

VRÁBLÍKOVÁ, Jana. Liptál vesnice roku 2006 : Strom života . Liptál : Obec Liptál, 2006. 1 pohlednice .

VRÁBLÍKOVÁ, Jana. Strom života Liptál : vesnice roku 2006 . Liptál : Obec Liptál, 2006. 1 pohlednice .

Zlín : historie a současnost města : vyhledávané akce města : mapa města a kam za odpočinkem : kartografie regionu. Hradec Králové : Helvich, [2013]. [8] s.

ŽIŽLAVSKÝ, Bořek. Chřiby : studánky vyprávějí příběhy. I . 1. vyd. Buchlovice : Veligrad, 2014. 103 s. Chřiby záhadné a mytické ; sv. 8. ISBN 978-80-905279-3-5 (sv. 1 brož.).

ŽIŽLAVSKÝ, Bořek. Chřiby : studánky vyprávějí příběhy. II . 1. vyd. Buchlovice : Veligrad, 2014. 127 s. Chřiby záhadné a mytické ; sv. 9. ISBN 978-80-905279-6-6 (brož.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BAJER, Ivan. Paměť města : [soubor textů k stému jubileu oficiálního názvu města Rožnov pod Radhoštěm] . 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci s Městskou knihovnou Rožnov pod Radhoštěm, 2013. 159 s. Rožnovské malé tisky ; sv. 22. ISBN 978-80-904851-8-1 (brož.).

BEDNAŘÍK, Petr. Pět století rodu na pozadí dobových událostí : 1504-2000 . 1. vyd. Praha : Pro firmu REMINAS vydalo nakl. Fragment, 2012. 327 s. ISBN 978-80-253-1417-3 (váz.).

ČERMÁKOVÁ, Eva. Pravěk Valašska . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, c2014. 69 s. ISBN 978-80-87614-25-9 (brož.).

FALTUS, Jiří. Valašská duše Vladislava Jurčáka . Lanškroun : TG Tisk, 2011. 192 s. ISBN 978-80-87296-11-0 (váz.).

HALOVÁ, Věra. Liptál : vesnice roku 2006 . Liptál : Obec Liptál, 2008. 11 s. ISBN 978-80-254-7717-5 (v knize neuvedeno brož.).

HALOVÁ, Věra. Liptál : willage of the year 2006 . Liptál : Muncipality Liptál, 2008. 11 s. ISBN 978-80-254-7719-9 (v knize neuvedeno brož.).

HALOVÁ, Věra. Liptál : Dorf des Jahres 2006 . Liptál : Gemeinde Liptál, 2008. 11 s. ISBN 978-80-254-7718-2 (v knize neuvedeno brož.).

Hlucké besedy, aneb, Jak bývalo prvéj . Vyd. 1. Hluk : Městská knihovna Hluk, 2007. 79 s. ISBN (Brož.).

JANIŠ, Kamil. K.J. Obrátil - Komenský sexuální osvěty . Vyd. 1. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2008. 103 s. ISBN 978-80-7405-027-5 (brož.).

JIRÁSKO, František. Prosečné v dějinách na horním Labi . 1. vyd. Zlín : Tigris pro OÚ Prosečné, 2014. 87 s. ISBN 978-80-7490-034-1 (TIGRIS váz.).

MADĚRA, Vladimír. Komu zvony vyzvánějí : paměti československých paraskupin . Bánov : Obec Bánov, [2012?]. 96 s. ISBN (Váz.).

MAŠLÁŇ, Pavel. Sidonie : historie a příroda sklářské osady . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, c2014. 117 s. ISBN 978-80-87614-26-6 (brož.).

Najděte své předky : Doubravy ve fotografii do roku 1955 . [Doubravy] : Obec Doubravy, 2014. 115 s. ISBN 978-80-260-7222-5 (v knize neuvedeno brož.).

NEDĚLNÍKOVÁ, Eva. Šlechtický rod Loudonů . Vyd. 1. Bystřice pod Hostýnem : Město Bystřice pod Hostýnem, 2014. 52 s. Edice Zpravodaje města Bystřice pod Hostýnem. ISBN 978-80-904117-7-7 (brož.).

NĚMEC, Vít. Nekešové z Landeka na lukovském panství . 2., přeprac. vyd. Štípa : Římskokatolická farnost Štípa, 2014. 57 s. ISBN 978-80-905794-0-8 (brož.).

Obec Ořechov. Vyd. 1. [Brno] : Pro obec Ořechov vydalo vydavatelství F.R.Z. agency, 2014. 96 s. ISBN 978-80-87332-69-6 (F.R.Z. agency váz.).

PALA, Josef. Farnost Jasenná . Jasenná : Římskokatolická farnost v Jasenné, 2012. 51 s. ISBN (brož.).

Přemysl Otakar II. : osudové ženy a zlomové okamžiky : příspěvky autorů publikujících na www.e-stredovek.cz . Vyd. 1. Praha [i.e. Zlín] : Tigris, 2014. 168 s. ;. ISBN 978-80-7490-042-6 (brož.).

SADÍLEK, Jaroslav. Věžná : historický vývoj stavebních památek a osídlení obce . Zlín : Tigris, 2014. 127 s. ISBN 978-80-7490-020-4 (váz.).

SLÁČÍK, Stanislav. Pozděchov : historie i současnost obce : [1361-2011] . [Pozděchov] : Obec Pozděchov, 2011. 151 s., xxxii s. obr. příl. ISBN 978-80-260-6825-9 (v knize neuvedeno váz.).

SVOBODOVÁ, Anna. Od Besénku ke Dřevnici : vzpomínky kantorky ve výslužbě . [Zlín : Anna Svobodová], 2014. 108 s.

VEJMELKOVÁ, Doubravka. Vzpomínky na Josefa Tvarůžka, rožnovského kronikáře a archiváře . Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 2013. 26 s. Milé tisky ; sv. č. 6. ISBN 978-80-87334-18-8 (brož.).

VLASTIVĚDNÝ KROUŽEK V HOLEŠOVĚ. Sborník Vlastivědného kroužku v Holešově 2011-2012 . 1. vyd. Holešov : Město Holešov, 2014. 104 s. Knihovnička Holešovska ; sv. 29. ISBN 978-80-260-6079-6 (v knize neuvedeno brož.).

^ nahoru ^


9. Hudba

KADEŘÁBEK, Rudolf. Talich a ti druzí : čtvrté berounské reminiscence . Vyd. 1. [Beroun] : Machart, 2014. 81 s. ISBN 978-80-87938-04-1 (brož.).

LENK, Jaroslav Samson. My tři a já . Praha : Daranus, 2014. 153 s. ISBN 978-80-87423-56-1 (váz.).

STRENÁČIKOVÁ, Mária. Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku : (študijný materiál). 1,. Starovek, stredovek, renesancia . Vyd. 1. Zlín : Alisa Group, 2014. 91 s. ISBN 978-80-903965-9-3 (brož.).

STRENÁČIKOVÁ, Mária. Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku : (študijný materiál). 2,. Barok . Vyd. 1. Zlín : Alisa Group, 2014. 110 s. ISBN 978-80-88038-01-6 (brož.).

STRENÁČIKOVÁ, Mária. Notes on vocal works of Slovak composers of the 20th century . Ed. 1st. Zlín : Alisa Group, 2014. 170 s. ISBN 978-80-903965-6-2 (brož.).

TVRDOŇ, Otakar. Srkalova dechovka z Kelče . Kelč : Město Kelč, 2009. 40 s. ISBN 978-80-254-5838-9 (brož.).

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

JEŘÁBKOVÁ, Eleonora. Moravská spisovatelka Marie Ebnerová z Eschenbachu a Zdislavice . [Brno] : Moravské zemské muzeum, 2014. 90 s. ISBN 978-80-7028-425-4 (brož.).

KUBÍČEK, Tomáš. Naratologie : strukturální analýza vyprávění . V Praze : Dauphin, 2013. 247 s. ISBN 978-80-7272-592-2 (brož.).

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Benny Blu encyklopedické knížečky pro děti : pexeso. Uherský Brod : Ditipo, [2014]. 1 pexeso . Zábavné učení.

FABIÁNOVÁ, Jiřina. Jak se žilo na zámku Kinských za dob šlechtických majitelů : malý průvodce zámeckou expozicí a historií rodu Kinských a Seilern-Aspangů . Vyd. 1. Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, 2012. 28 s. ISBN 978-80-87614-10-5 (brož.).

SLOVÁCKÉ MUZEUM (UHERSKÉ HRADIŠTĚ, ČESKO). Proti proudu času : 100 : [1914-2014] . Vyd. 1. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2014. 199 s. ISBN 978-80-87671-17-7 (brož.).

^ nahoru ^


13. Matematika

Číslice pexeso. Uherský Brod : Ditipo, [2014]. 1 pexeso . Zábavné učení.

^ nahoru ^


14. Lékařství

100 let od založení požárního sboru v Poteči : 1911-2011. V Poteči : Obecní úřad, 2011. 31 s. ISBN 978-80-260-5740-6 (v knize neuvedeno brož.).

ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM ORÁLNÍ A MAXILLOFACIÁLNÍ CHIRURGIE. 10. česko-slovensko-polské trilaterální sympozium orální a maxillofaciální chirurgie ; 2. národní kongres Společnosti maxillofaciální chirurgie : 7.-9. listopadu 2013, Velké Karlovice : sborník abstrakt. 1. vyd. Ústí nad Labem : BOS.org, 2013. 40 s. ;. ISBN 978-80-87562-11-6 (brož.).

KABÍČEK, Pavel. Rizikové chování v dospívání a jeho vztah ke zdraví . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 343 s. ISBN 978-80-7387-793-4 (brož.).

LANGER, Pavel. Trnité cesty do říše Nippon . Vyd. 1. V Praze : Triton, 2014. 150 s. ;. ISBN 978-80-7387-813-9 (brož.).

MACHOŇ, Vladimír. Atlas léčby onemocnění temporomandibulárního kloubu . 1. vyd. Praha : Triton, 2014. 316 s. ISBN 978-80-7387-807-8 (váz.).

MANDER, Rosemary. Těhotenství, porod a bolest : [základní problematika pro porodní asistentky a budoucí matky] . 1. vyd. Praha : Triton, 2014. 313 s. ;. ISBN 978-80-7387-810-8 (brož.).

MARSH, Richard. Pohřbený zaživa . 1. vyd. Praha : Triton, 2014. 225 s. ;. ISBN 978-80-7387-814-6 (brož.).

PONĚŠICKÝ, Jan. Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky : souvislosti mezi zvládáním životních problémů, tělesným zdravím a nemocí . 2., dopl. vyd. Praha : Triton, 2014. 167 s. ;. ISBN 978-80-7387-804-7 (brož.).

RATHOUSKÝ, Václav. Nápoje z travin . 4. vyd. [Uherské Hradiště] : Green Ways, c2013. 56 s. ISBN 978-80-904166-3-5 (váz.).

Rožnov lázeňský . 2., dopl. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm, 2013. 91 s. Rožnovské malé tisky ; sv. 6. ISBN 978-80-87977-02-6 (v knize neuvedeno brož.).

SEKULOVÁ, Kateřina. Model identifikace rizika nemocí z povolání ve vztahu k pracovní činnosti = Risk identification model of occupational diseases formation in relation to the work activity : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013 [i.e. 2014]. 46 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-354-8 (brož.).

SIEGEL, Daniel J. Vnitřní nazírání : nová věda osobní transformace . 1. vyd. Praha : Triton, 2014. 351 s. ISBN 978-80-7387-800-9 (váz.).

STODŮLKA, Pavel. 10 let oční kliniky Gemini : Gemini oční klinika - 10 let péče o zrak . Vyd. 1. Průhonice : Gemini oční centrum, 2014. 110 s. ISBN 978-80-260-6191-5 (váz.).

TÓTHOVÁ, Valérie. Ošetřovatelský proces a jeho realizace . 2., aktualiz. vyd. Praha : Triton, 2014. 225 s. ;. ISBN 978-80-7387-785-9 (váz.).

VELEMÍNSKÝ, Miloš. Salutogenní principy v prevenci obezity v dětském věku . 1. vyd. Praha : Triton, 2014. 87 s. ISBN 978-80-7387-791-0 (brož.).

WIDIMSKÝ, Jiří. Hypertenze . 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha : Triton, 2014. 571 s. ISBN 978-80-7387-811-5 (váz.).

WIENBREYER, Renate. Mozek : jak pracuje náš mozek : pro všechny děti, které by rády věděly, co všechno se děje v jejich hlavách . Uherský Brod : Ditipo, 2013. 32 s. Benny Blu ; 181. ISBN 978-80-87752-07-4 (brož.).

WIENBREYER, Renate. Mozog : ako pracuje náš mozog : pre všetky deti, ktoré by rady vedeli, čo všetko sa deje v ich hlavách . Uherský Brod : Ditipo, 2013. 32 s. Benny Blu ; 181. ISBN 978-80-87752-11-1 (brož.).

Zlínský oční festival : 14. března 2014. [Zlín : s.n., 2014]. [54 s.] .

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

HELA, Vlastimil. Umírali i za naši svobodu, nezapomínáme-- : letecká bitva nad Bílými Karpaty z 29. srpna 1944 : fakta, fotografie, příběhy . 1. vyd. [Bojkovice : Město Bojkovice], 2014. 166 s. ISBN 978-80-260-6660-6 (váz.).

JANČÁŘ, Radek. Bojovali za císaře pána : fakta a příběhy vojáků ze Slovácka v rakousko-uherské armádě . Vyd. 1. Uherské Hradiště : Pro fy. Rado & Wan vydalo nakl. Ottobre 12, 2014. 319 s. ISBN 978-80-86528-56-4 (brož.).

KAMAS, Patrik. Putování s prezidentem po Zlínském kraji . [Zlín] : Zlínský kraj, [2007?]. 81 s. ISBN 978-80-254-6520-2 (v knize neuvedeno brož.).

Komise místních částí 2008-2013 . 1. vyd. Zlín : Statutární město Zlín, odbor kanceláře primátora, 2013. 79 s.

KOZÁK, Vratislav. Negativní kampaně ve volbách do Evropského parlamentu 2009 . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2013. 74 s. ISBN 978-80-87500-40-8 (brož.).

KULKA, Otto Dov. Krajiny Metropole smrti : zkoumání paměti a imaginace . Vyd. 1. Praha : Torst, 2014. 181 s. ISBN 978-80-7215-478-4 (brož.).

SCHIRM, Joanie Holzer. Dobrodruhy proti své vůli : pozoruhodné příběhy z druhé světové války o boji o přežití, útěku a mezilidských poutech . 1. vyd. Praha : Triton, 2014. 308 s. ISBN 978-80-7387-796-5 (váz.).

SKOPAL, Jaroslav. Zápasy s totalitou a útěky za svobodou . V Přerově : Sokolská župa středomoravská Kratochvílova, 2013. 159 s. ISBN 978-80-260-5417-7 (váz.).

ŠUGÁR, Ján. Bezpečnostní aspekty vybraných negativních sociálních jevů v názorech policistů ČR . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2013. 146 s. ISBN 978-80-87500-41-5 (brož.).

^ nahoru ^


16. Právo

BIERMANN, Claudia. Detektívi : "súkromné očko" : pre všetky deti, ktoré by sa raz chceli stať detektívmi . Uherský Brod : Ditipo, 2014. 32 s. Benny Blu ; 265. ISBN 978-80-87752-16-6 (brož.).

BIERMANN, Claudia. Detektivové : "soukromé očko" : pro všechny děti, které by se jednou chtěly stát detektivy . Uherský Brod : Ditipo, 2014. 32 s. Benny Blu ; 265. ISBN 978-80-87752-13-5 (brož.).

^ nahoru ^


17. Psychologie

HEBBEN, Nancy. Základy neuropsychologického vyšetření . České vyd. Otrokovice : Propsyco, 2014. 300 s. ;. ISBN 978-80-904875-1-2 (brož.).

KAUFMAN, Alan S. Základy WAIS-III . Otrokovice : Propsyco, 2011. viii, 261 s. ISBN 978-80-904875-0-5 (brož.).

^ nahoru ^


18. Sociologie

ADÁMEK, Jiří. Prohra je jen pocit . Vyd. 1. Vsetín : J. Adámek, c2013. 30 s. ISBN 978-80-260-3814-6 (brož.).

IDENTITA VE VZTAHU K NÁRODNOSTNÍM MENŠINÁM. Identita ve vztahu k národnostním menšinám : mezinárodní konference : 5. setkání národnostních menšin, 24. setkání Hnutí R, 10.-11. listopadu 2005, Praha . 1. díl . Praha : Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin, 2006. 469 s. Praha a národnosti. ISBN 80-903727-0-8 (brož.).

IDENTITA VE VZTAHU K NÁRODNOSTNÍM MENŠINÁM. Identita ve vztahu k národnostním menšinám : mezinárodní konference : 5. setkání národnostních menšin, 24. setkání Hnutí R, 10.-11. listopadu 2005, Praha. 2. díl . Praha : Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin, 2006. S. 470-696 . Praha a národnosti. ISBN 80-903727-1-6 (brož.).

Katalog poskytovatelů sociálních služeb : Průvodce sociálními (a navazujícími) službami ve Zlíně aktualizovaný abecední rejstřík - leden 2012. Zlín : Centrum služeb postiženým, 2012. 54 s. ;.

KONTEJNERY K SVĚTU (PROJEKT). Kontejnery : [Plzeň, Praha, Brno, Olomouc, Zlín, Mariánské Lázně, Ostrava]. [Česko : s.n.], 2013. 359 s.

LOWNEY, Chris. Papež František - umění vést : čemu nás učí první jezuitský papež . Vyd. 1. V Praze : Triton, 2014. 235 s. ;. ISBN 978-80-7387-808-5 (brož.).

SELEMENTOVÁ, Zuzana. Hra na pavoučka . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 334 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-7387-812-2 (brož.).

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Projekty neziskových organizací - Život není zebra : 4.-29. března 2013 . Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2013. 51 s. ;. Projekty neziskových organizací. ISBN 978-80-7454-277-0.

WANNINAYAKE, W. M. C. Bandara. Consumer ethnocentrism as a strategic tool for developing domestic brand equity in developing countries = Spotřebitelský etnocentrismus jako strategický nástroj pro rozvoj hodnoty domácích značek v rozvojových zemích : doctoral thesis summary . Zlín : Thomas Bata University, 2014. 44 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-333-3 (brož.).

WIENBREYER, Renate. Deti --z celého sveta : pre všetky deti, ktoré chcú vedieť, ako žijú a bývajú deti v iných častiach sveta . Uherský Brod : Ditipo, 2014. 32 s. Benny Blu ; 247. ISBN 978-80-87752-18-0 (brož.).

WIENBREYER, Renate. Děti --z celého světa : pro všechny děti, které chtějí vědět, jak žijí a bydlí děti v jiných částech světa . Uherský Brod : Ditipo, 2014. 32 s. Benny Blu ; 247. ISBN 978-80-87752-15-9 (brož.).

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

DUDOVÁ, Eva. Co se dá všechno udělat v domácnosti bez chemie . Zlín : Tigris, 2014. 71 s. ;. ISBN 978-80-7490-035-8 (brož.).

II. slovácký košt slivovice 2014 : Uherské Hradiště, 26. dubna 2014 : katalog . [Uherské Hradiště] : Společnost přátel slivovice České republiky : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2014. [10] s. ISBN 978-80-87671-12-2 (Slovácké muzeum v knize neuvedeno brož.).

KONDROVÁ, Marta. Chutě a vůně slovácké kuchyně : kuchařka tradičních pokrmů na Slovácku. II . Vyd. 1. V Uherském Hradišti : Region Slovácko, 2014. 166 s. ISBN 978-80-260-6829-7 (váz.).

KOZÁK, Vratislav. Změny v českém pivovarství na přelomu tisíciletí . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2013. 102 s. ISBN 978-80-87500-45-3 (brož.).

KRÁLÍK, Jan. S auty mě baví svět : motorové opojení Aloise Samohýla . 1. vyd. Praha : Pro společnost Škoda Auto vydala agentura QandA, 2009. 75 s. ISBN 978-80-254-6045-0 (váz.).

KŘIVOVÁ, Radka. Kde se sny-- --mění ve skutečnost . 1. vyd. Zlín : Tigris, 2014. 59 s. ISBN 978-80-7490-036-5 (brož.).

LANGER, Jiří. Rožnov - město dřevěné . Vyd. 1. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm, 2014. 63 s. Rožnovské malé tisky ; sv. 24. ISBN 978-80-87977-01-9 (brož.).

SEDLÁČEK, Tomáš. The role of pressure in the flow behaviour of polymeric systems: application and implementation = Vliv tlaku na tokové chování polymerních systémů: aplikace a implementace . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2014. 64 s. Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-353-1 (brož.).

SOBOTKA, Richard. Pracovitá voda : derivační kanály, vodní náhony a strouhy v Rožnovské brázdě . 1. vyd. [Rožnov pod Radhoštěm] : R. Sobotka, 2014. 59 s. ISBN 978-80-260-6335-3 (brož.).

TARCALOVÁ, Ludmila. Chutě a vůně slovácké kuchyně : kuchařka tradičních pokrmů na Slovácku . Vyd. 1. V Uherském Hradišti : Region Slovácko, 2010. 187 s. ISBN 978-80-254-7196-8 (váz.).

VAŠÁK, Jaroslav. Valašská kuchařka : lidové recepty pro zdraví . Vyd. 2., rozš. Praha : Stopa, 2014. 144 s. ISBN 978-80-905472-2-3 (váz.).

VELAN, Libor. Jak chutná Východní Slovácko . Vyd. 1. [Uherský Brod] : Prima Bilavčík, 2014. 150 s. ISBN 978-80-260-6703-0 (váz.).

ZÁBRANSKÝ, Ondřej. Letadla 2015. Velehrad : Ondřej Zábranský, 2014. 1 kalendář (13 l.) . ISBN (Kroužkový blok).

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

FLORECOVÁ, Marie. 30 let činnosti ASPV Loukov . Loukov : Obec Loukov, 2010. 64 s. ISBN 978-80-260-6115-1 (v knize neuvedeno brož.).

Spojovačky. V moři = V mori. Uherský Brod : Ditipo, [2014?]. [16] s. Zabavne uceni.cz. ISBN (Brož.).

Spojovačky : od tečky k tečce = od bodky k bodke. Cirkus. Uherský Brod : Ditipo, [2014?]. [16] s. Zabavne uceni.cz. ISBN (Brož.).

Spojovačky : 1-25. Uherský Brod : Ditipo, [2014]. [16] s. Zabavne uceni.cz. ISBN (Brož.).

Spojovačky : od tečky k tečce = od bodky k bodke. Uherský Brod : Ditipo, [2014?]. [16] s. Zabavne uceni.cz. ISBN (Brož.).

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

DE BOTTON, Alain. Umění jako terapie . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlin, 2014. 239 s. Tema. ISBN 978-80-7473-161-7 (váz.).

DROCÁROVÁ, Monika. Miloš Alexander Bazovský : pracovné listy k stálej expozícii . Ve Zlíně : Krajská galerie výtvarného umění, [2013]. 12 s. ISBN 978-80-85052-98-5 (volné l. v přebalu).

FORFEST. Festival Forfest Czech Republic - duchovní proudy v současném umění 2013. Globální ohrožení umění. [Kroměříž] : Umělecká iniciativa, 2013. 52 s. ;. ISBN 978-80-260-5434-4 (brož.).

HÁBL, Patrik. Patrik Hábl, Jan Kovářík : kabe ni kakeru mono, yuka ni okumano : [chōkoku to e : Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti, 18.7.-15.9.2013 . V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, 2013. 48 s. ISBN 978-80-87671-06-1 (brož.).

KIESEWETTER, Josef. Josef Kiesewetter : zahrada snění : obrazy, kresby, grafika : [Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 7.5.-13.7.2014 . V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, 2014. [12] s. ISBN 978-80-87671-09-2 (brož.).

Moravští krajináři - žáci Julia Mařáka : Roman Havelka, Alois Kalvoda, Stanislav Lolek : Zámecká galerie Holešov 6. června - 29. září 2013 . [Holešov] : [Zámecká galerie], [2013]. [23] s.

NAŇÁK, Aleš. Památky Závrší . Vyd. 1. Nedašov : Římskokatolická farnost Nedašov, 2013. 56 s.

OLŠINA, Miroslav. Proměny holešovského náměstí : i domy mají své příběhy . 1. vyd. Holešov : Město Holešov, 2013. 114 s. Knihovnička Holešovska ; sv. 28. ISBN 978-80-260-5789-5 (v knize neuvedeno brož.).

Prof. Ing. arch. Vladimír Karfík : Zlín 1930-1946 . Luhačovice : Atelier IM, 2012. 30 s. ISBN 978-80-85948-78-3 (brož.).

Prostor Zlín : pracovní listy pro studenty středních škol . Zlín : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2013. 12 s. ISBN 978-80-85052-95-4 (volné l. v přebalu).

RAWSTHORN, Alice. Zdravím, světe : jak design vstupuje do života . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlin, 2014. 331 s., [52] s. obr. příl. Tema ; sv. 21. ISBN 978-80-7473-226-3 (brož.).

SÁDECKÝ, Gejza. Návrat ku karpatským tradíciám : z histórie remesiel . Považská Bystrica : PX Centrum, 2010. 1 sv. (nestránkován) . ISBN (Brož.).

SALAJKA, Martin. Obrazy = Paintings . Vyd. 1. Praha : Galerie Dolmen, 2011. [84] s. ISBN 978-80-87303-16-0 (brož.).

Slova : tapiserie : [červen 2005 - říjen 2006] = Words : tapestries : [june 2005 - october 2006 . 1. vyd. Valašské Meziříčí : Moravská gobelínová manufaktura, 2006. [40] s. ISBN 80-239-7852-7 (brož.).

SLOVENČÍK, Svatopluk. Svatopluk Slovenčík : retrospektiva : 15. leden - 9. únor 2014 Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 17. únor - 17. březen 2014 Topičův salon v Praze, 7. květen - 30. září 2014 Muzeum umění Olomouc, kavárna Café '87 = a retrospective : 15th January - 9th February 2014 The Regional Gallery of Fine Art in Zlin, 17th February - 17th March 2014 The Topič Salon in Prague, 7th May - 30th September 2014 Olomouc Museum of Art, Café '87 . Ve Zlíně : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ve spolupráci s Topičovým salonem v Praze, c2014. 27 s. ISBN 978-80-87926-04-8 (Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně brož.).

SVÁTKOVÁ, Barbora. Prostor Zlín : pracovní listy pro žáky ZŠ - 2. stupeň . Zlín : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2013. 10 s. ISBN 978-80-85052-99-2 (volné l. v přebalu).

SVÁTKOVÁ, Barbora. Prostor Zlín : pracovní listy pro žáky mateřských škol . Ve Zlíně : Krajská galerie výtvarného umění, 2013. 6 s. ISBN 978-80-85052-97-8 (volné l. v přebalu).

SVÁTKOVÁ, Barbora. Prostor Zlín : pracovní listy pro žáky ZŠ - 1. stupeň . Ve Zlíně : Krajská galerie výtvarného umění, 2013. 6 s. ISBN 978-80-85052-96-1 (volné l. v přebalu).

SVÁTKOVÁ, Barbora. Řády vidění : pracovní listy pro žáky ZŠ - 1. stupeň . Ve Zlíně : Krajská galerie výtvarného umění, 2013. 6 s. ISBN 978-80-87926-00-0 (volné l. v přebalu).

SVÁTKOVÁ, Barbora. Řády vidění : pracovní listy pro žáky ZŠ - 2. stupeň . Ve Zlíně : Krajská galerie výtvarného umění, 2013. 6 s. ISBN 978-80-87926-01-7 (volné l. v přebalu).

SVÁTKOVÁ, Barbora. Řády vidění : pracovní listy pro žáky mateřských škol . Ve Zlíně: Krajská galerie výtvarného umění, 2013. 6 s. ISBN 978-80-87926-02-4 (volné l. v přebalu).

SVÁTKOVÁ, Barbora. Řády vidění : pracovní listy pro studenty středních škol . Ve Zlíně : Krajská galerie výtvarného umění, 2013. 6 s. ISBN 978-80-87926-05-5 (volné l. v přebalu).

SVOBODA, Jiří. Agregované sklo v architektuře a designu . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2013. 81 s. ;. ISBN 978-80-87500-42-2 (brož.).

ŠIMEČEK, Pavel. Hrad Lukov - vnější opevnění : naučná stezka . V Lukově : Spolek přátel hradu Lukova, 2014. 1 složený l. ([24] s.) . ISBN 978-80-905794-1-5 (skládanka).

ŠTREIT, Jindřich. Braziliáni z Česka = Brasilianos tchecos . Sovinec : [Společnost přátel umění], 2009. [142] s. ISBN 978-80-254-5550-0 (váz.).

ŠVABINSKÁ, Zuzana. Max Švabinský : soupis kreslířského a malířského díla 1879-1916 = catalogue of drawings and paintings 1879-1916 . Vyd. 1. Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 2014. 365 s. ISBN 978-80-85945-67-6 (váz.).

THOMPSON, Don. Supermodelka a krabice Brillo : zákulisní příběhy a prapodivné zákony ekonomiky současného umění . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2014. 360 s., [8] s. obr. příl. Tema ; sv. 19. ISBN 978-80-7473-160-0 (brož.).

VACULKOVÁ, Ida. Vaculkovi : umění čistého srdce . Vyd. 1. V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum : Město Uherské Hradiště, 2014. 157 s. ISBN 978-80-87671-16-0 (brož.).

Zlínská architektura . Zlín : Statutární město Zlín, odd. cestovního ruchu, vnitřních a vnějších vztahů, 2013. [48] s. ISBN 978-80-87766-02-6 (brož.).

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

BALVÍN, Jaroslav. Andragogics, social pedagogy and social work : pedagogic, philosophical and ethical aspects . Prague : Hnutí R, 2012. 107 s. ISBN 978-80-86798-20-2 (brož.).

BALVÍN, Jaroslav. Pedagogika, andragogika a multikulturalita . Vyd. 1. Praha : Hnutí R v nakl. Radix, 2012. 232 s., [xxiv] s. obr. příl. ISBN 978-80-86798-07-3 (Hnutí R brož.).

BALVÍN, Jaroslav. Romové a alternativní pedagogika : 16. setkání Hnutí R na Technické univerzitě v Liberci 2.-3. června 2000 . Ústí nad Labem : Hnutí R, 2000. 198 s. ISBN 80-902461-7-6 (brož.).

BALVÍN, Jaroslav. Romové a obec : 17. setkání Hnutí R v Pardubicích, 7.-9. prosince 2000 . Ústí nad Labem : Hnutí R, 2001. 175 s. ISBN 80-902461-5-X (brož.).

BALVÍN, Jaroslav. Romové a pedagogika : 15. setkání Hnutí R na Technické univerzitě v Liberci 24.-25. března 2000 . Ústí nad Labem : Hnutí R, 2000. 147 s. ISBN 80-902461-3-3 (brož.).

BALVÍN, Jaroslav. Romové a univerzity : 14. setkání Hnutí R na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích 3.-4. prosince 1999 . Ústí nad Labem : Hnutí R, 2000. 167 s. ISBN 80-902461-2-5 (brož.).

Československý sborník příkladů dobré praxe environmentální výchovy na základních a středních školách = Československý zborník príkladov dobrej praxe environmentálnej výchovy na základných a stredných školách. Zlín : Zlínský kraj, 2014. 52 s.

KONČITÍKOVÁ, Gabriela. Baťovský Zlín : Klub absolventů Baťovy školy práce : z hihorie po současnost . 1. vyd. Zlín : Žilina : [Univerzita Tomáše Bati] : Georg, 2014. 96 s. s. ISBN 978-80-8154-070-7 (váz.).

KONČITÍKOVÁ, Gabriela. Baťovský Zlín - mladí muži . 1. vyd. Zlín : Žilina : [Univerzita Tomáše Bati] : Georg, 2014. 260 s. s. ISBN (váz.).

MICHÁLKOVÁ, Lucie. Poraď si se školou . Zlín : Tigris, 2014. 51 s. ;. ISBN 978-80-7490-023-5 (brož.).

Řízení kvality ve školství : studie o metodách řízení kvality ve školství z pohledu účastníků projektu partnerství Comenius Regio "Quality Management id Education" = Qualitätsmanagement in der (Aus-)Bildung : eine vergleichende Studie, angefertigt im Rahmen der bayerisch-tschechischen Comenius-Regio-Projektes zum Thema "Quality Management in Education" . [Zlín] : Zlínský kraj, 2013. 34, 36 s. ISBN 978-80-87833-00-1 (kroužková vazba).

SOUKALOVÁ, Radomila. Role mediální komunikace vysokých škol s veřejností . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2013. 62 s. ISBN 978-80-87500-47-7 (brož.).

Speciální pedagogika : edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální : učebnice pro studenty učitelství . 1. vyd. Praha : Triton, 2014. 299 s. ;. ISBN 978-80-7387-792-7 (váz.).

STRENÁČIKOVÁ, Mária. Absolventská písomná práca na konzervatóriu : (učebné texty) . Vyd. 1. Zlín : Alisa Group, 2014. 128 s. ISBN 978-80-903965-7-9 (brož.).

STRENÁČIKOVÁ, Mária. Pedagogika 1b : (učebný materiál pre žiakov konzervatórií) . Vyd. 1. Zlín : Alisa Group, 2014. 120 s. ISBN 978-80-88038-00-9 (brož.).

STRENÁČIKOVÁ, Mária. Pedagogika 1a : (učebný materiál pre žiakov konzervatórií) . Vyd. 1. Zlín : Alisa Group, 2014. 95 s. ISBN 978-80-903965-8-6 (brož.).

ŠEDOVÁ, Hana. Inovace vzdělávacích programů jako prvek stabilizace vyššího odborného školství : studenti a praxe . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2014. 71, [9] s. ISBN 978-80-87500-54-5 (brož.).

ŠVEC, Vlastimil. Učitel v teorii a praxi . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 163 s. ISBN 978-80-210-6620-5 (brož.).

TLACHOVÁ, Zdeňka. Zábavný sešit . Uherský Brod : Ditipo, c2014. 16 s. Zabavne uceni.cz. ISBN 978-80-87752-30-2 (v knize neuvedeno brož.).

VRÁNOVÁ, Šárka. Motivace učitelů - vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v neřídících pozicích = Motivating teachers - university-educated employees in non-managerial posts : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 46 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-343-2 (brož.).

Zábavná logopedie : procvičuj L,R : nakresli a setři. Uherský Brod : Ditipo, [2014]. [16] s. Zabavne uceni.cz. ISBN 978-80-87752-29-6 (v knize neuvedeno brož.).

^ nahoru ^


24. Zemědělství

HANSCH, Susanne. Domáce zvieratá : ako si vybrať domáce zvieratko a ako sa oň starať : pre všetky deti, ktoré by rady vedeli, ako si vybrať domáce zvieratko . Uherský Brod : Ditipo, 2014. 32 s. Benny Blu ; 277. ISBN 978-80-87752-17-3 (brož.).

HANSCH, Susanne. Domácí zvířata : jak si vybrat domácí zvířátko a jak se o ně starat : pro všechny děti, které by rády věděly, jak si vybrat domácí zvířátko . Uherský Brod : Ditipo, 2014. 32 s. Benny Blu ; 277. ISBN 978-80-87752-14-2 (brož.).

HOŠÁK, Stanislav. Pocta moravskému teplokrevníkovi . 1. vyd. [Opava] : Dalibor Gregor, 2014. 135 s. ISBN 978-80-87731-05-5 (váz.).

Metodika křížení - ječmen, pšenice : certifikovaná metodika . 1. vyd. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2010. 26 s. ISBN 978-80-904594-4-1 (brož.).

Metody údržby travních porostů Bílých Karpat . Vyd. 1. Veselí nad Moravou : ZO ČSOP Bílé Karpaty ve spolupráci se Správou CHKO Bílé Karpaty Luhačovice, 2011. 59 s. ISBN 978-80-903444-7-1 (Český svaz ochránců přírody Bílé Karpaty v knize neuvedeno brož.).

PAVKOVÁ, Jana. Morčatářská genetika . Zlín : Tigris, 2014. 98 s. ISBN 978-80-7490-026-6 (brož.).

^ nahoru ^


Beletrie

BAŤA, Jan Antonín. Nové knížectví : román z průkopnického života . 1. vyd. Krásná Lípa : Marek Belza, 2014. 366 s., xlviii s. obr. příl. Lusitanica ; sv. 10. ISBN 978-80-87116-31-9 (váz.).

Bloodysunset. Liebe und Hass : (láska a nenávist) . Vyd. 1. Zlín : Tigris, 2014. 67 s. ;. ISBN 978-80-7490-024-2 (váz.).

BURKOVIČOVÁ, Iva. Když Iva vypráví . Zlín : Tigris, 2014. 61 s. ISBN 978-80-7490-028-0 (brož.).

BUTCHER, Jim. Vinen . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 497 s. ;. Harry Dresden ; 8. ISBN 978-80-7387-752-1 (brož.).

DEMILLE, Nelson. Noční pád . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2014. 517 s. ;. Fleet ; sv. 59. ISBN 978-80-7473-164-8 (váz.).

DEMILLE, Nelson. Odvetný úder . Vyd. 2. Zlín : Kniha Zlín, 2014. 650 s. ;. Fleet ; sv. 61. ISBN 978-80-87497-65-4 (váz.).

DOLANSKÝ, Radomír. Metúdovy vojenské lapályje : z valašských putýk 2 . 1. vyd. [Zlín] : Tigris, 2014. 115 s. ISBN 978-80-7490-022-8 (brož.).

FOWLES, John. Sběratel . Vyd. 3. Zlín : Kniha Zlín, 2014. 301 s. ;. Fleet ; sv. 62. ISBN 978-80-7473-172-3 (váz.).

GOGELA, Evžen. Tajemství staré bambitky . 1. vyd. V Praze : Česká televize : Albatros Media, 2014. 126 s. Edice ČT. ISBN 978-80-7448-040-9 (Albatros Media váz.).

HARRIS, Robert. Index hrůzy . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2014. 325 s. ;. Fleet ; sv. 58. ISBN 978-80-7473-163-1 (váz.).

HASALÍK, Radek. Co přečteš z mé dlaně? . 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : [Grafia Nova], 2014. 83 s. ISBN 978-80-260-6666-8 (v knize neuvedeno brož.).

HASALÍK, Radek. Mezi pavoučími vlákny . 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : [Grafia Nova], 2013. 59 s. ;. ISBN 978-80-260-6665-1 (v knize neuvedeno brož.).

HOLCMAN, Josef. Cena facky . 3., dopl. vyd. Zlín : Kniha Zlín, 2014. 110 s. WALT. ISBN 978-80-7473-220-1 (váz.).

HOLMSTRÖM, Johanna. Asfaltoví andělé . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2014. 353 s. ;. Fleet ; sv. 68. ISBN 978-80-7473-223-2 (váz.).

HOUDEK, Jakub Lev. Granátový sad . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 63 s. ISBN 978-80-7387-782-8 (váz.).

Hrajeme si Hráme sa : omalovánky. Uherský Brod : Ditipo, [2014]. [14] obrazových stran . Zábavné učení.

Hravé počítání : sešit se samolepkami = Hravé počítanie : zošit so samolepkami. Uherský Brod : Ditipo, [2014]. [16] s. Zabavne uceni.cz. ISBN (Brož.).

Hravé počítání : sešit se samolepkami = Hravé počítanie : zošit so samolepkami. Uherský Brod : Ditipo, [2014]. [16] s. Zabavne uceni.cz. ISBN (Brož.).

CHROBÁK, Jakub. Jak prázdné kolo, po ráfku . Vsetín : Malina, 2014. 66 s. ISBN 978-80-904983-6-5 (brož.).

JANEČKOVÁ, Klára. Deník Gréty Kaiserové . Vyd. 1. Praha : Ikar, 2014. 341 s. ;. ISBN 978-80-249-2451-9 (váz.).

JILÍK, Fanek. Tajemství lásky . 1. vyd. Buchlovice : Veligrad, 2014. 149 s. ISBN 978-80-905279-4-2 (váz.).

JOHANINA, Anna. Pastierka Zuna rozpráva . Zlín : Tigris, 2014. 61 s. ;. ISBN 978-80-7490-033-4 (brož.).

JUHAŇÁKOVÁ, Helena. Mamince . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. [15] s. ISBN 978-80-7387-783-5 (brož.).

JUNGSTEDT, Mari. Temný anděl . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2014. 245 s. ;. ISBN 978-80-7473-228-7.

KABÁT, Jindřich. Útěk . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 493 s. ;. ISBN 978-80-7387-818-4 (brož.).

Kajmani píšící čtoucí II . 1. vyd. Zlín : Tigris, 2014. 165 s. +. ISBN 978-80-7490-037-2 (brož.).

Kamarádi Kamaráti : omalovánky. Uherský Brod : Ditipo, [2014]. [14] obrazových stran . Zábavné učení.

KISS, Peter. Dvaja ako jedno pivo . Vyd. 1. [Zlín] : Tigris, 2014. 128 s. ISBN 978-80-7490-025-9 (brož.).

KLIMECKÁ, Vladimíra. Druhý život Marýny G. . Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2013. 300 s. ;. ISBN 978-80-242-4111-1 (váz.).

KNÉSL, David. Střípky lidské duše . Vyd. 1. [Zlín] : Tigris, 2014. 78 s. ;. ISBN 978-80-7490-043-3 (brož.).

KOSSAKOWSKA, Maja Lidia. Grilbar Galaxie . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 372 s. ;. Trifid ; sv. 511. ISBN 978-80-7387-761-3 (váz.).

KUCHAŘOVÁ, Iva. Jak jsem jela do pralesa, aneb, Pusťte někam blondýnu samotnou-- . Zlín : Tigris, 2014. 64 s. ISBN 978-80-7490-031-0 (váz.).

KUNÁT, Tomáš. Než dopadne první list . Zlín : Tigris, 2014. 77 s. ;. ISBN 978-80-7490-021-1 (brož.).

LEMAITRE, Pierre. Alex . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlin, 2014. 313 s. ;. Fleet ; sv. 69. ISBN 978-80-7473-230-0 (váz.).

LUHAN, Lukáš. Staré cesty . Zlín : Tigris, 2014. 84 s. ISBN 978-80-7490-030-3 (brož.).

LUHAN, Lukáš. Trny samoty . Zlín : Tigris, 2014. 99 s. ISBN 978-80-7490-029-7 (brož.).

MAHLER, Nicolas. Muž bez vlastností . 1. vyd. Ve Zlíně : Archa, 2014. 156 s. Edice moderních rakouských autorů ; sv. 11. ISBN 978-80-87545-29-4 (brož.).

MERZ, Klaus. Argentinec : [novela] . 1. vyd. Ve Zlíně : Archa, 2014. 60 s. ;. Edice moderních švýcarských autorů ; sv. 12. ISBN 978-80-87545-30-0 (brož.).

Na zahradě Na záhrade : omalovánky. Uherský Brod : Ditipo, [2014]. [8] obrazových stran . Zábavné učení.

NÁDVORNÍKOVÁ, Marie. Moje pohádky : [velká písmena pro snadné čtení] . Zlín : Tigris, 2014. 61 s. ISBN 978-80-7490-038-9 (brož.).

Naše zvířátka Naše zvieratká : omalovánky. Uherský Brod : Ditipo, [2014]. [14] obrazových stran . Zábavné učení.

Nejmoudřejší je číslo : sborník vítězných prací literární soutěže dětských autorů Zlínského kraje 20132014 . 1. vyd. Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, 2014. 60 s. ISBN 978-80-86886-46-6 (brož.).

NESBO, Jo. Přízrak . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2014. 517 s. ;. Fleet ; sv. 65. ISBN 978-80-7473-221-8 (váz.).

NESBO, Jo. Přízrak . Vyd. 2. Zlín : Kniha Zlin, 2014. 517 s. ;. Fleet ; sv. 65. ISBN 978-80-7473-265-2 (brož.).

Nezbedův humor. Vyd. 2. Zlín : Redakce dětského časopisu Nezbeda ve spolupráci s Doron, 2014. 103 s. Knihovnička dětského časopisu Nezbeda. ISBN 978-80-7297-131-2 (Doron brož.).

NOVÁKOVÁ, Julie. Bez naděje . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 176 s. ;. Agent JFK ; 34. ISBN 978-80-7387-822-1 (brož.).

OHLSSON, Kristina. Oběti ráje . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2014. 405 s. ;. Fleet ; sv. 66. ISBN 978-80-7473-222-5 (váz.).

OHLSSON, Kristina. Oběti ráje . Vyd. 2. Zlín : Kniha Zlin, 2014. 405 s. ;. Fleet ; sv. 66. ISBN 978-80-7473-266-9 (brož.).

OLDI, Genri Lajon. Cesta meče . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 547 s. Trifid ; sv. 510. ISBN 978-80-7387-756-9 (váz.).

Omalovánky pro nejmenší Maľovanky pre najmenších. Uherský Brod : Ditipo, [2014]. [16] obrazových stran . Zábavné učení.

Omalovánky pro nejmenší Maľovanky pre najmenších. Uherský Brod : Ditipo, [2014]. [16] obrazových stran . Zábavné učení.

Omalovánky pro nejmenší Maľovanky pre najmenších. Uherský Brod : Ditipo, [2014]. [16] obrazových stran . Zábavné učení.

Omalovánky pro nejmenší Maľovanky pre najmenších. Uherský Brod : Ditipo, [2014]. [16] obrazových stran . Zábavné učení.

Omalovánky s říkankou Pohádky Maľovanky s riekankou Rozprávky. Uherský Brod : Ditipo, [2014]. [16] obrazových stran . Zábavné učení. ISBN 978-80-87752-27-2 (v knize neuvedeno brož.).

Omalovánky s říkankou Roční období Maľovanky s riekankou Ročné obdobia. Uherský Brod : Ditipo, [2014]. [16] obrazových stran . Zábavné učení. ISBN 978-80-87752-28-9 (v knize neuvedeno brož.).

PELECHOVÁ, Ludmila. Dva pohledy . 1. vyd. [Otrokovice] : Agos, 2014. 170 s. ISBN 978-80-904921-5-8 (váz.).

Písmenka Písmenká : pexeso. Uherský Brod : Ditipo, [2014]. 1 pexeso . Zábavné učení.

Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně- : tentokrát o na téma Nejmoudřejší je číslo : literární soutěž. V Uherském Hradišti : Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, 2014. 24 s. ISBN (Brož.).

Počítej Počítaj : pexeso. Uherský Brod : Ditipo, [2014]. 1 pexeso . Zábavné učení.

Pohádky Rozprávky : pexeso. Uherský Brod : Ditipo, [2014]. 1 pexeso . Zábavné učení.

RADILOVÁ, Ivanka. Kouzlo diamantové kapky a jiné pohádky . Vyd. 1. Uherský Brod : I. Radilová, 2014. 124 s.

ROZSYPALOVÁ, Jiřina. Úvodníčky . [Česko] : Jiřina Rozsypalová, 2013. 65 s. ;.

ŘEHÁČKOVÁ, Věra. Návraty do lázní . Vyd. v Akcentu 1. Třebíč : Akcent, 2014. 223 s. ;. ISBN 978-80-7497-012-2 (váz.).

SEHLBERG, Dan T. Mona . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2014. 427 s. ;. Fleet ; sv. 63. ISBN 978-80-7473-219-5 (váz.).

SKÁLOVÁ, Jaroslava. Víra, naděje, láska v boji se smrtí . Zlín : Tigris, 2014. 156 s. ISBN 978-80-7490-027-3 (brož.).

SLOBODA, Rudolf. Krev . V češtině vyd. 1. [Brno] : Větrné mlýny, 2013. 745 s. ;. Česi, čítajte ; sv. 6. ISBN 978-80-7443-077-0 (váz.).

SOBOTKA, Richard. Plný batoh pytláckých příběhů 5 . [Líbeznice] : Víkend, 2014. 189 s . ISBN 978-80-7433-083-4 (váz.).

Soumrak světů. Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 371 s. Agent John Francis Kovář ; 33. ISBN 978-80-7387-794-1 (brož.).

STASO,. Jak jsem byl malej . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 117 s. Laskavé čtení. ISBN 978-80-7387-802-3 (váz.).

STEINBERG, Hank. Mimo dosah . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2014. 388 s. ;. Fleet ; sv. 60. ISBN 978-80-7473-093-1 (váz.).

SVOBODA, Bohumil. Mezi mořem a řekou : kronika pozemského putování svatého Prokopa . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 171 s. ;. ISBN 978-80-7387-805-4 (brož.).

V zoo : omalovánky. Uherský Brod : Ditipo, [2014]. [8] obrazových stran . Zábavné učení.

VALUŠEK, Rostislav. Stejně blízko i daleko . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2014. 313 s. ;. Walt - Vratký oheň ; sv. 13. ISBN 978-80-7473-207-2 (brož.).

VANĚČKOVÁ-ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeňka. Láskám a samotám . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 87 s., [2] l. obr. příl. ISBN 978-80-7387-820-7 (brož.).

VAVREČKA, Miloš. Třináctá komnata . 1. vyd. Zádveřice : [M. Vavrečka], 2014. 147 s. ;. ISBN 978-80-260-6820-4 (váz.).

VYDROVÁ, Markéta. Můj skřítek Šalvěj : skřítkosnění-- . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 162 s. Laskavé čtení. ISBN 978-80-7387-787-3 (váz.).

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně