Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Regionální novinky knižního fondu

Leden- Březen 2014


Naučná literatura | Beletrie


Naučná literatura

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

Beskydy : dny všední i sváteční . Vyd. 1. Třinec : Wart, 2013. 272 s. ISBN 978-80-905079-3-7 (Henryk Wawreczka - Wart váz.).

HABARTOVÁ, Romana. Jízda králů v Kunovicích : hylóm, hylóm, na krála, matičko, na krála-- . [Kunovice] : Město Kunovice, 2008. 342 s. ISBN 978-80-903743-2-4 (Občanské sdružení Kunovjan váz.).

JILÍK, Jiří. Žítkovské čarování : pravdivý příběh žítkovských bohyní . Vyd. 2. /. Brno : CPress, 2013. 242 s., [8] s. fot. příl. ISBN 978-80-264-0284-8 (brož.).

Otrokovické ohlasy cyrilometodějského jubilea 863-2013 . Otrokovice : město Otrokovice, 2013. 46 s. ISBN (brož.).

SOBOTKA, Richard. Betlémy : věčná inspirace . Vyd. 1. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm, 2013. 103 s. ISBN 978-80-87334-19-5 (brož.).

Světlovan : sborník 1953-2013. Bojkovice : Světlovan, 2013. 42 s. ISBN (brož.).

TARCALOVÁ, Ludmila. Mapa krojů na Slovácku. V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, [2006?]. 1 mapa . ISBN 80-86185-53-2 (složeno).

TICHÁ, Jana. Zima na Rožnovsku : výroční zvyky a slavnosti . 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm, 2013. 87 s. Rožnovské malé tisky ; sv. 21. ISBN 978-80-904851-9-8 (brož.).

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

HORSÁK, Michal. Měkkýši České a Slovenské republiky = Molluscs of the Czech and Slovak Republics . 1st ed. Zlín : Kabourek, 2013. 264 s. ISBN 978-80-86447-15-5 (váz.).

Metodika hodnocení biodiverzity hmyzu v travních a jetelových porostech : uplatněná certifikovaná metodika 22013 pro praxi . Zubří : Oseva, 2013. 28 s. Uplatněná certifikovaná metodika pro praxi ; 2/2013. ISBN 978-80-260-5529-7 (brož.).

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FILMŮ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Zlín film festival : program : 51. Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež = programme : 51th International Film Festival for Children and Youth. [Zlín : Filmfest, 2011]. 124 s .

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

ARNANIA-KEPULADZE, Tamila. Gender problems of employment in the gender stereotypes context = Genderové problematiky zaměstnanosti v kontextu genderových stereotypů : doctoral thesis summary . Zlín : Thomas Bata University in Zlin, 2013. 38 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-272-5 (brož.).

BAČUVČÍK, Radim. Hudba v televizní reklamě : struktura hudební složky reklam v českých televizích . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2013. 166 s. ;. ISBN 978-80-87500-39-2 (brož.).

BARTOŠÍKOVÁ, Romana. Základy makroekonomie : cvičebnice . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 50 s. ;. ISBN 978-80-7454-281-7 (brož.).

BEJTKOVSKÝ, Jiří. Specifické aspekty personálního řízení zaměstnanců věkové kategorie 50+ = Specific aspects for personnel management of employees in 50+ age category : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 56 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-270-1 (brož.).

BLAHOVÁ, Michaela. Effective strategic action: creating dynamic performance framework based on the utilization of synergy effects of Bata, Japanese and Amoeba management systems = Efektivní strategická akce: tvorba dynamické soustavy výkonnosti založené na synergických efektech soustav řízení Baťa, Japonské a Amoeba : doctoral thesis summary . Zlín : Thomas Bata University in Zlín, 2013. [28] s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-274-9 (brož.).

BRATHOVÁ, Jana. Podnik jako žitý organismus = Corporation as a living organism : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 46 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-269-5 (brož.).

CASSON, Herbert Newton. Obchod jako služba . Ve Zlíně : Tisk, 1937. 162-[1] s. ;. Casson, Herbert Newton: Vybrané spisy ; Sv. II. ISBN (Váz.).

ERDÉLY, Jenő. Baťa švec, který dobyl světa . Praha : Dobrovský, 2013. 160 s. Omega. ISBN 978-80-7390-037-3 (váz.).

GABČANOVÁ, Iveta. Balanced scorecard as a tool for human resources management in financial organizations = Balanced scorecard jako nástroj řízení lidských zdrojů ve finančních organizacích : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2013. 40 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-262-6 (brož.).

Chaos a řád v projektovém managementu a marketingových komunikacích. 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2013. 127 s. ISBN 978-80-87500-46-0 (brož.).

CHMELA, Tomáš. Průvodce úspěšnými rozvojovými projekty mikroregionu Ploština . Újezd ; Vysoké Pole : Sdružení obcí mikroregionu Ploština, 2009. 158 s. ISBN 978-80-254-6206-5 (brož.).

Katalog kongresové turistiky : Zlínsko a Luhačovicko . Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2010. 23 s. ISBN 978-80-254-8757-0 (v knize neuvedeno brož.).

KUČEROVÁ, Dagmar. Lexikon mzdového účetnictví pro rok 2014 . 2. vyd. [Dolní Lhota] : Dagmar Kučerová, [2013]. ISBN 978-80-905712-0-4 (brož.).

LINHART, Petr. Komunikační politika firmy a její vliv na konkurenceschopnost = The communication politics in the company and its influence on the competitive strength : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 48 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-271-8 (brož.).

LORENC, Jiří. Rozpočtová skladba a účetnictví 2013 : pro územní samosprávné celky . Polešovice : M LORDY, c2013. 511 s. ;. ISBN 978-80-260-4276-1 (brož.).

LUKÁŠ, Luděk. Bezpečnostní technologie, systémy a management III. . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2013. 456 s. ISBN 978-80-87500-35-4 (brož.).

NOVÁK, Ivo. Optimalizace výrobních systémů využitím simulačních modelů = Optimization of production systems using simulation models : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 36 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-260-2 (brož.).

POKLUDA, Zdeněk. Baťa v kostce . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2013. 112 s., [11] s. příl. Walt. ISBN 978-80-7473-126-6 (brož.).

RYBKA, Zdeněk. Principles of the Bata management system . 3rd ed. Žilina : Georg, 2013. 123 s. ISBN 978-80-7454-265-7 (Univerzita Tomáše Bati váz.).

SAMARAKOON, Samarkoon Mudiynsela Ajantha Kumara. Market orientation and business performance of medium and large scale enterprises in food and beverage industry = Tržní orientace a obchodní výkonnost středních a velkých podniků v potravinářském a nápojovém průmyslu : doctoral thesis summary . Zlín : Thomas Bata University in Zlín, 2013. 40 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-273-2 (brož.).

SANTAGADA, Giuseppe. Value management for family business governance "Implementation and opportunities of value orientation management" = Hodnotově zaměřené řízení u rodinných podniků "Implementace a možnosti hodnotově zaměřeného řízení" : doctoral thesis summary . Zlín : Thomas Bata University in Zlín, 2013. 30 s. ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-275-6 (brož.).

SLINTÁK, Karel. Principy biotické organizace: od výkonnosti k účinnosti = The principles of biotic organization: from performance to efficiency : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 48 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-267-1 (brož.).

STAŇKOVÁ, Pavla. Marketingové řízení nemocnic = Marketing management of hospitals : teze habilitační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 54 s. Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-253-4 (brož.).

SVOBODA, Jiří. Tvorba metodiky pro modelování technicko-analytických obchodních systémů s jejich hodnocením pomocí souhrnného výkonnostního indexu 5 F = Methodology for modeling technical-analytical trading systems evaluated by aggregate performance index 5 F : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 46 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-256-5 (brož.).

ŠEFČÍK, Vladimír. Procesní inženýrství : bezpečné a spolehlivé vedení procesů . Vyd. 1. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2013. 106 s. ISBN 978-80-7454-280-0 (brož.).

ŠKARKA, Milan. Podpora podnikání s využitím prostředků kohezní politiky EU = Business suppport [i.e. support] by using resources of the cohesion policy of the European Union : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 32 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-259-6 (brož.).

ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie : stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech : učebnice : [20132014] . Zlín : CEED, 2013. 303 s. ISBN 978-80-87301-17-3 (brož.).

TARABA, Pavel. Uplatňování poznatků správy a řízení organizací v podmínkách podnikání firem v České republice = Assertion knowledge of corporate governance in conditions of business companies in the Czech Republic : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 42 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-266-4 (brož.).

TUČKOVÁ, Zuzana. Ekonomika znalostních služeb = The economy of knowledge services : teze habilitační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 68 s. ;. Habilitation thesis. ISBN 978-80-7454-247-3 (brož.).

VYLEŤAL, Pavel. Veřejné zakázky pro obranu a bezpečnost - profilace chování podnikatelských firem = Defence and security public contracts - profiling the business firms' behaviour : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 35 s. ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-258-9 (brož.).

ZÁVODNÁ, Lucie Sára. Hodnocení udržitelnosti v podnicích cestovního ruchu = Evaluation of sustainability in tourism companies : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 32 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-261-9 (brož.).

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

JONOVÁ, Jitka. Kapitoly ze života Lva Skrbenského z Hříště pohledem Svatého stolce . 1. vyd. Uherské Hradiště : Historická společnost Starý Velehrad, 2013. 125 s. ISBN 978-80-86157-37-5 (brož.).

KOPECKÁ, Irena. Jubilejní rok 2012 na Svatém Hostýně . [Bystřice pod Hostýnem] : Matice svatohostýnská : Televize Noe, [2013]. 74 s. ISBN 978-80-260-4256-3 (váz.).

POPELKA, Pavel. Podoby víry : obrazem a slovem po stopách cyrilometodějské tradice : doprovodná publikace k výstavě fotografií Pavla Popelky Podoby víry . Uherský Brod : Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, 2013. 134 s. ISBN 978-80-904525-3-4 (brož.).

ŠKROBÁK, Josef. Před zrcadlem biblických příběhů . Vyd. 1. Zlín : Tigris, 2013. 225 s. ;. ISBN 978-80-7490-003-7 (váz.).

VELČOVSKÁ, Marie. Kostel Svaté Anny ve Lhotě : [1910-2010] . Lhota : [s.n.], 2010. [24] s.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

BURIAN, Jaroslav. Po formanských stezkách křížem krážem Moštěnkou a Hříběcími horami : mapa stezek pro turistiku na koni v délce 230 km . Olomouc : [s.n.], 2011. 1 mapa . ISBN (Složeno).

Českobudějovicko, Hluboká nad Vltavou turistická mapa 1:50000. Aktualizované vyd. Zádveřice : SHOCart, 2000. 1 mapa . Turistické mapy 1:50 000 ; 40. ISBN 80-7224-208-3 (složeno).

HANZELKA, Jiří. Přes Kordillery . 3. vyd., v NPL 1. vyd. Praha : Nakladatelství politické literatury, 1965. 306 s., [208] s. obr. příl., [2] složené l. obr. příl. (24 x 85 cm, 39 x 31 cm) . ISBN (Váz.).

HANZELKA, Jiří. Za lovci lebek . 2. vyd. Praha : Orbis, 1960. 267, [1] s. Poznání světa.

HEIDER, Jaroslav. Hrady, zámky, tvrze : a další turistické zajímavosti. Díl II.,. Střední Morava . Vyd. 1. [Opava?] : Dědictví národů, 2014. 244 s. ISBN 978-80-905132-1-1 (brož.).

Historie, kultura, poznání-- : kulturní organizace zřizované Zlínským krajem : Kroměřížsko, Slovácko, Valašsko, Zlínsko a Luhačovicko . Zlín : Zlínský kraj, 2010. 43 s. ISBN 978-80-254-9010-5 (brož.).

Hostýnské vrchy : zimní radovánky : od jara do babího léta. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2010. 11, 11 s. ISBN (brož.).

Hrady a zámky jižní Moravy Burger und Schlöser Südmährens. 1. vyd. Brno : VIP-ART, 1997. 1 list .

Karolinka : město v srdci valašských kopců . Karolinka : Město Karolinka, [2013]. 10 s.

KARTOGRAFIE PRAHA (FIRMA). Fryšták plán města : turistická mapa okolí. Fryšták : Město Fryšták, c2010. 2 mapy na 1 listu . ISBN 978-80-7393-209-1 (v mapě neuvedeno složeno).

MACEŠKA, Dušan. Vzpomínky na Bajkal . Vyd. 1. [Holešov : D. Maceška], 2013. 189 s. ISBN 978-80-260-5652-2 (v knize neuvedeno brož.).

MÁCHA, Přemysl. Tajemství v názvech ukrytá. Velké Karlovice, Karolinka, Nový Hrozenkov . 1. vyd. V Ostravě : Ostravská univerzita, 2013. 104 s. ISBN 978-80-7464-177-0 (brož.).

Novohradské hory velká cykloturistická mapa : cyklotrasy, tipy na výlety, profily, klasifikace povrchů. Zádveřice : SHOCart, 2007. 1 mapa . SHOCart active. Velká cykloturistická mapa 1: 60 000 ; 160. ISBN 978-80-7224-564-2 (složeno).

Obec Topolná : --v novém století. Brno : Pro obec Topolná vydalo vydavatelství F.R.Z. agency, 2013. 107 s. ISBN 978-80-87332-55-9 (váz.).

Ručně malovaná mapa regionu Žatecko. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, c2012. 1 mapa . ISBN 978-80-905099-7-9 (složeno).

Ručně malovaná mapa regionu Zlínsko a Luhačovicko. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, 2012. 1 mapa . ISBN 978-80-905099-6-2 (složeno).

Ručně malovaná mapa regionu Teplicko. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, c2013. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-11-8 (mapa).

Ručně malovaná mapa regionu Tachovsko. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, c2013. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-07-1 (složeno).

Ručně malovaná mapa regionu Severní Plzeňsko. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, c2012. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-01-9 (složeno).

Ručně malovaná mapa regionu Rakovnicko. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, c2012. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-03-3 (složeno).

Ručně malovaná mapa regionu Prachaticko. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, c2013. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-16-3 (mapa).

Ručně malovaná mapa regionu Podbořansko. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, 2012. 1 mapa . ISBN 978-80-905099-5-5 (složeno).

Ručně malovaná mapa regionu Mostecko, Krušné hory - východ. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, c2013. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-10-1 (mapa).

Ručně malovaná mapa regionu Lounsko. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, c2012. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-02-6 (složeno).

Ručně malovaná mapa regionu Liberecko, Jizerské hory. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, c2013. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-06-4 (složeno).

Ručně malovaná mapa regionu Krkonoše a Podkrkonoší. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, c2013. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-13-2 (složeno).

Ručně malovaná mapa regionu Karlova Studánka a Ludvíkov. Zlín : Malované Mapy, c2012. 1 mapa . ISBN 978-80-905099-9-3 (složeno).

Ručně malovaná mapa regionu Chomutovsko, Krušné hory - střed. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, c2013. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-15-6 (složeno).

Ručně malovaná mapa regionu Českolipsko. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, c2013. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-12-5 (složeno).

Ručně malovaná mapa regionu Českokrumlovsko. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, c2013. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-09-5 (mapa).

Ručně malovaná mapa regionu Bruntálsko. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, c2012. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-00-2 (složeno).

Ručně malovaná mapa města Vrbno pod Pradědem. 1. vyd. Zlín : Malované mapy, c2012. 1 mapa . ISBN 978-80-905099-3-1 (složeno).

Ručně malovaná mapa města Otrokovice. Zlín : Malované mapy, c2012. 1 mapa . ISBN 978-80-905099-2-4 (složeno).

Ručně malovaná mapa města Kroměříž. 1. vyd. Zlín : Malované mapy, c2012. 1 mapa . ISBN 978-80-905099-4-8 (složeno).

Ručně malovaná mapa města Hodonín. Zlín : Malované mapy, c2012. 1 mapa . ISBN 978-80-905099-1-7 (složeno).

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Krhová . Vyd. 1. [Krhová] : Blanka Růžičková pro obec Krhová, 2013. 21 s. ISBN (brož.).

ŘEZNÍČEK, Josef. Magický Zlín 2014. [Zlín] : Roman Jarcovják - Rotace Creative Studio, 2013. 1 kalendář [14] l.

SHOCART (FIRMA). Krkonoše : turistická mapa 1:50 000 : voděodolné, popisovatelné . Zádveřice : SHOCart, 2007. 1 mapa . Turistická mapa 1:50 000. ISBN 978-80-7224-613-7 (složeno).

Šumava Trojmezí : velká cykloturistická mapa. Zádveřice : Shocart, c2007. 1 mapa . Velká cykloturistická mapa 1:60 000 ; 156. ISBN 978-80-7224-560-4 (složeno).

Šumava - Trojmezí, Pláně turistická mapa 1:50 000. Zádveřice : SHOCart, 2007. 1 mapa . GeoClub. ISBN 978-80-7224-172-9 (složeno).

Třeboňsko, Horní Lužnice turistická mapa 1:50000 : turistické trasy, historické památky, přírodní zajímavosti, ubytování a stravování, podporuje GPS. Aktualizované vyd. Zádveřice : SHOCart, 2000. 1 mapa . Turistické mapy 1:50 000 ; 41. ISBN 80-7224-205-9 (složeno).

Turistický průvodce Východní Morava : 25 tipů na výlety + mapky : Kroměřížsko : Slovácko : Valašsko : Zlínsko a Luhačovicko . 2. revidované vyd. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2013. 75 s. Východní Morava: kouzlo rozmanitosti. ISBN (brož.).

Ve víru barev a chutí : turistický průvodce regionem : Slovácko - východní Morava. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2009. 108 s. ISBN 978-80-254-6767-1 (v knize neuvedeno brož.).

Východní Morava mapa zážitků - nejkrásnější trasy : Kroměřížsko, Slovácko, Valašsko, Zlínsko a Luhačovicko. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2012. 1 mapa . ISBN 978-80-260-2775-1 (v mapě neuvedeno složeno).

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BÁBÍČEK, František. Uherský Brod na starých pohlednicích : 1892-1948 . [Uherský Brod] : Martin Bábíček, c2013. [112] s. ISBN 978-80-260-4912-8 (v knize neuvedeno váz.).

BEŇO, Anton. Nedašov : 580 let . Nedašov : Obec Nedašov, 2002. 31 s. ISBN (brož.).

KALUS, Josef. Jak život šel : Vzpomínky . Frenštát pod Radhoštěm : Klub přátel umění, 1933. 18 - [II] s. ;.

KOLBINGER, Dalibor. Osídlení východního Kroměřížska a Přerovska v době římské a stěhování národů : katalog všech známých lokalit a nálezů s důrazem na nové poznatky z povrchových výzkumů autora . Vyd. 1. Hulín : D. Kolbinger, 2013. [234] s. ISBN (Brož.).

KOUTŇÁKOVÁ, Květoslava. Crescas labore : [tři generace rodu Proskowetzů (odborníků v cukrovarnictví a v šlechtění obilnin) v Kvasicích . Vizovice : Lípa, [2013]. 132 s. ISBN 978-80-87206-38-6 (brož.).

MARTIŠKOVÁ, Ivana. Proměny Valašského Meziříčí . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, c2013. 27 s. ISBN 978-80-87614-15-0 (brož.).

MOŠŤKOVÁ, Marcela. Moravské Kopanice : dívaj sa srdcom . Brno : Šimon Ryšavý, 2013. [48] s.

MOTL, Stanislav. Děti Antonína Kaliny : příběh českého vězně, jehož odvaha překonala sílu smrti . 1. vyd. V Praze : Rybka, 2013. 299 s. ISBN 978-80-87067-31-4 (váz.).

NĚMEC, Jaroslav. Dolní Němčí : od historie k současnosti . [Břeclav] : Moraviapress, 1994. 107 s., [36] s. obr. příl. ISBN (Váz.).

POKLUDA, Zdeněk. Panský dvůr Kunovice : pohledy do minulosti . Kunovice : Město Kunovice, 2011. 22 s. ISBN 978-80-260-0327-4 (brož.).

STOKLASA, Radovan. Radhošť : historie a současnost . 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Radovan Stoklasa, 2013. 151 s. Památné hory Čech a Moravy. ISBN 978-80-905472-0-9 (váz.).

STOKLASA, Radovan. Valašsko historickým a současným objektivem = Walachia through the historic and present-day lens . 1. vyd. Praha : Radovan Stoklasa, 2013. 175 s. Valašsko v historických fotografiích. ISBN 978-80-905472-1-6 (váz.).

STOKLASA, Radovan. Valašsko ve starých fotografiích. [1. díl . 2., rozš. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Radovan Stoklasa, 2011. 144 s.

STOKLASA, Radovan. Valašsko ve starých fotografiích. 2. díl . 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Radovan Stoklasa, 2011. 144 s.

SUCHOMEL, Dan. Místopisné pohlednice města Kroměříže : stručný obraz dějin kroměřížského poštovnictví. Část I.,. Rakousko-Uhersko 1896-1918 . Kroměříž : Česká numismatická společnost, pobočka Kroměříž, 2013. 423 s. ISBN (Váz.).

SVOBODA, Aleš. Brněnské podzemí. [Kniha třetí] . Brno : R-atelier, 2013. 211 s. ISBN 978-80-902985-2-1 (díl 3 váz.).

ŠEVČÍKOVÁ, Marta. Březová : kouzlo kraje pod Velkým Lopeníkem, přírodních památek, zajímavostí, nářečí, přezdívek, zvyků, historie, povídaček a malý slovníček brezovštiny . Vyd. 1. Březová : Pro Obec Březová vydala Základní škola a mateřská škola, 2013. 148 s. Cestiska. ISBN 978-80-904183-1-8 (Základní škola a mateřská škola, Březová váz.).

TOMEČEK, Radek. JUDr. Václav hrabě z Kounic : šlechtic a demokrat . Vyd. 1. V Uherském Brodě : Muzeum Jana Amose Komenského : Město Uherský Brod, 2013. 71 s. ISBN 978-80-904525-4-1 (Muzeum Jana Amose Komenského brož.).

VELČOVSKÁ, Marie. Lhota 1362-2012 . [Lhota : s.n., 2012]. [64] s. ISBN (brož.).

^ nahoru ^


9. Hudba

MALOVANÝ, Jakub. Umělci na šňůře : oficiální publikace k 30. výročí kapely Fleret . 1. vyd. Vizovice : Lípa, 2013. 224 s. ISBN 978-80-87206-49-2 (brož.).

Památník pěvecko-hudebního spolku Moravan : 1862-1932 . Kroměříž : [nákl.vl.], 1932. 151, [V] s.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

BAUMRUKOVÁ, Irena. English for paramedics : case studies = Angličtina pro záchranáře : kazuistiky . [Zlín : Tigris], 2013. 327 s. ;. ISBN 978-80-7490-001-3 (váz.).

BAUMRUKOVÁ, Irena. English for paramedics : case studies = Angličtina pro záchranáře : kazuistiky . 2. vyd. Zlín : Tigris, 2013. 341 s. ;. ISBN 978-80-7490-007-5 (brož.).

BIRIŞ, Rodica. Deutsch für Mediziner = Germana pentru cadre medicale : curs intensiv . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2013. 173 s. ISBN 978-80-87500-37-8 (brož.).

FROM THEORY TO PRACTICE. From Theory to Practice 2012 : proceedings of the fourth international conference on Anglophone studies : September 5-6, 2012, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic . 1st ed. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 343 s. Zlín proceedings in humanities, vol. 4. ISBN 978-80-7454-276-3 (brož.).

HROCHOVÁ, Lucie. Mandaly zdraví najděte zdroj vlastní energie . 1. vyd. Uherské Hradiště : Bhakti, 2013. 47 s. ISBN 978-80-87074-17-6 (brož.).

KOVANDOVÁ, Alexandra. Mandaly pro ženy návrat ke kořenům . 1. vyd. Uherské Hradiště : Bhakti, 2013. 47 s. ISBN 978-80-87074-16-9 (brož.).

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

KUBÍČEK, Jaromír. Dějiny žurnalistiky na Moravě : první století českých časopisů 1848-1948 . V Brně : Muzejní a vlastivědná společnost, 2013. 279 s., [16] s. barev. obr. příl. Vlastivěda moravská. Nová řada Země a lid ; sv. 13. ISBN 978-80-7275-095-5 (váz.).

SECKÝ, Jindřich. Historické knihovny Jihomoravského kraje. Praha : Orbis, 1971. 12 fotografií .

VAŠKOVÁ, Hana. Průzkum preferencí uživatelů při vyhledávání v OPAC Krajské knihovny Fr. Bartoše ve Zlíně : diplomová práce . Opava : Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2013. 78 l.

^ nahoru ^


14. Lékařství

AMBLER, Zdeněk. Poruchy periferních nervů . Vyd. 1. Praha : Triton, 2013. 467 s. ISBN 978-80-7387-705-7 (váz.).

HELLINGER, Bert. Rodinné konstelace : imperativy lásky . Vyd. 1. Praha : Triton, 2007. 388 s. ;. Psyché ; sv. č. 47. ISBN 978-80-7254-848-4 (váz.).

KONEČNÝ, Michal. Příběhy hraběcích lázní : Serényiové v Luhačovicích : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum luhačovického Zálesí 26. února až 30. října 2011 . Ve Zlíně : Muzeum jihovýchodní Moravy, 2011. [12] s. ISBN 978-80-87130-13-1 (brož.).

SOLTER, Aletha Jauch. Moudrost raného dětství : proč důvěřovat miminkům a batolatům a učit se péči o ně od nich samotných . 1. vyd. Praha : Triton, 2014. 292 s. ;. ISBN 978-80-7387-695-1 (brož.).

SVAČINA, Štěpán. O medicíně a naší době . Vyd. 1. V Praze : Triton, 2013. 199 s. ISBN 978-80-7387-729-3 (brož.).

ŠMEJKAL, Marek. Psychologie bojového umění . 1. vyd. V Praze : Triton, 2013. 115 s. Psyché ; sv. č. 78. ISBN 978-80-7387-677-7 (brož.).

TKÁČIKOVÁ, Jana. Léčivé rostliny a lékárenství na Valašsku . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, 2013. 31 s. ISBN 978-80-87614-16-7 (brož.).

V zájmu potřebných : sborník příspěvků k dvacátému výročí založení Klubu dárců krve Kroměřížska . Kroměříž : Klub dárců krve Kroměřížska, 2013. 41 s. ISBN 978-80-260-4443-7 (brož.).

ZAPLETAL, Česlav. Fryšták 2014 Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci : 1894-2014 . Fryšták : Město Fryšták, 2013. 1 kalendář (30 listů) .

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

JUNGBAUER, Radomír. Latinská Amerika a USA . 1. vyd. Zlín : Tigris, 2013. 238 s. ;. ISBN 978-80-7490-009-9 (brož.).

KOZÁK, Vratislav. Negativní kampaně ve volbách do Evropského parlamentu 2009 . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2013. 74 s. ISBN 978-80-87500-40-8 (brož.).

METODY A POSTUPY KE ZKVALITNĚNÍ VÝUKY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ A PŘÍPRAVY OBYVATELSTVA NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ. Sborník přednášek mezinárodní konference Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací : Uherské Hradiště, FLKŘ UTB ve Zlíně, 12.-13. září 2013 . Vyd. 1. Uherské Hradiště : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, 2013. 398 s. ISBN 978-80-7454-283-1 (brož.).

MIKLOVIČ, Marian. Využití hodnotových přístupů k řízení ve státní správě pomocí metody ABCM = Use of value approaches to managing in public administration by ABCM method : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 38 s. ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-257-2 (brož.).

NICHOLSON, Dorinda Makanaōnalani Stagner. Děvčátko z přístavu Pearl Harbor : Pearl Harbor očima dítěte od útoku k míru : s příběhy očitých svědků z lodí USS Enterprise, USS Nevada, Uss Utah, USS West Virginia, pracovníka loděnic, japonsko-amerických sousedů od Dorindy Makanaonalani Stangnerové-Nicholsonové . 1. české vyd. Ostrava : Petarda Production ve spolupráci s Vojenským muzeem Loučka - Pearl Harbor, 2012. 98 s. ISBN 978-80-87247-12-9 (váz.).

ŠEFČÍK, Vladimír. Ekonomika při řešení krizových situací . Vyd. 1. Uherské Hradiště [i.e. Ve Zlíně] : Univerzita Tomáše Bati, 2013. 114 s. ISBN 978-80-7454-286-2 (brož.).

ŠUGÁR, Ján. Bezpečnostní aspekty vybraných negativních sociálních jevů v názorech policistů ČR . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2013. 146 s. ISBN 978-80-87500-41-5 (brož.).

VIČAR, Dušan. Vybrané aspekty práva bezpečnosti a obrany České republiky . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 103 s. ;. ISBN 978-80-7454-279-4 (brož.).

^ nahoru ^


16. Právo

MAUER, Pavel. Ústava jako základní zákon státu . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 219 s. ISBN 978-80-7454-245-9 (brož.).

^ nahoru ^


17. Psychologie

BRÁZDA, Milan. Základy psychologie pro manažery . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 169 s. ISBN 978-80-7454-244-2 (brož.).

MACÍK, Vlastislav. 7 + 1 myšlenka : [--aneb ze snu až do radia] . Vyd. 1. České Budějovice : Nová Forma, 2013. 93 s. ;. ISBN 978-80-7453-346-4 (brož.).

MALCHAR, Ondřej. Sedm kroků k úspěchu a radosti . Zlín : Tigris, 2013. 72 s. ;. ISBN 978-80-86062-98-3 (brož.).

PUDNEY, Warwick. Soptíci : jak pomoct dětem se zvládáním zlosti . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 266 s. ISBN 978-80-7387-709-5 (brož.).

^ nahoru ^


18. Sociologie

JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií : konvergence a mediamorfóza . 1. vyd. Zlín : Verbum, 2013. 334 s. ISBN 978-80-87500-38-5 (brož.).

POSPÍŠIL, Jan. Model racionálního spotřebitelského chování pod vlivem faktorů iracionality = The model of rational consumer behavior under the influence of irrational factors : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 40 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-268-8 (brož.).

SLAYTON, Gregory. Staňte se lepším tátou již dnes : 10 užitečných nástrojů pro každého otce . Vyd. 1. Kroměříž : Kvartus Media, 2013. 274 s. ;. ISBN 978-80-904916-9-4 (brož.).

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

100 rad pro rekonstrukce, opravy a úpravy baťovského bydlení . Vyd. 1. Zlín : Magistrát města Zlína, 2006. 19 s. ISBN 80-239-7210-3 (brož.).

BAKAR, Mohamed. Modification of epoxy resin using a combination of two modifiers: hybrid epoxy nanocomposites = Úprava epoxidové pryskyřice kombinací dvou modifikátorů: hybridní epoxidové nanokompozity : qualifying lecture for professorship . Zlín : Thomas Bata University, 2013. 56 s. Qualifying lecture for professorship. ISBN 978-80-7454-285-5 (brož.).

KOZÁK, Vratislav. Změny v českém pivovarství na přelomu tisíciletí . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2013. 102 s. ISBN 978-80-87500-45-3 (brož.).

LORENZ, Friedrich. Otcové strojového světa : neznámé osudy vynálezců z pěti století . Zlín : Tisk, 1942. 248 s. ;. ISBN (Váz.).

MRÁČEK, Aleš. Polymerní povrchy, jejich modifikace a chování na rozhraních = Polymer surfaces, ist modifications and behaviours on interfaces : teze habilitační práce . Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2013. 46 s. Teze habilitační práce = Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-284-8 (brož.).

ORSZÁG-VRANECKÝ, Joža. Dýmkařství na východní Moravě . Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě, 1972. 49, [1] s. ;. Malé tisky Valašského muzea v přírodě ; Sv. 2.

PEKAŘ, Libor. Control of time delay systems - an algebraic approach = Řízení systémů se zpožděním - algebraický přístup : English doctoral thesis . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2013. 324 s. English doctoral thesis. ISBN 978-80-7454-292-3 (brož.).

PEKAŘ, Libor. Control of time delay systems - an algebraic approach = Řízení systémů se zpožděním - algebraický přístup : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2013. 36 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-291-6 (brož.).

PETRÁKOVÁ, Blanka. Luhačovické kuchyně : o tradiční, zámecké, lázeňské a městské kuchyni v Luhačovicích . 1. vyd. Luhačovice : Městský dům kultury Elektra Luhačovice, 2013. 122 s. Prameny. ISBN 978-80-905612-0-5 (brož.).

Princip Baťa : Dnes fantazie, zítra skutečnost : expozice : průvodce expozicí historické obuvi : I za mlčícího mluví jeho boty! . Zlín : 1415 Baťův institut, 2013. 1 složený list .

SAMEK, Dušan. Vliv způsobu kultivace a dezintegrace řasové biomasy na obsah a výtěžnost nutričních faktorů = Influence of cultivation and disintegration methods of algal biomass on contents and yields of nutritional factors : teze disertační práce . Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2013. 69 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-302-9 (brož.).

Vaříme s apetýtem : (podruhé) . 1. vyd. Brno : Český rozhlas : Doplněk, 2013. 159 s. ISBN 978-80-7239-304-6 (váz.).

ZÁBRANSKÝ, Ondřej. Letadla 2014. 1. vyd. Velehrad : Ondřej Zábranský, 2013. 1 kalendář (13 listů) .

ZAVRTÁLEK, Jan. Mlýny v povodí Januštice . Vyd. 1. [Brno] : Jan Zavrtálek, 2011. 179 s.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

ČERNÝ, Jaroslav. Jak jsem zvítězil v soutěži Do formy s Muscle&Fitness : změna postavy za tři měsíce . Vyd. 1. Zlín : Tigris, c2013. 188 s. ISBN 978-80-7490-005-1 (brož.).

CHINMOY, šrí,. Sport a meditace : vnitřní dimenze sportu . 1. vyd. [Zlín] : Madal Bal, 2013. 196 s. ISBN 978-80-86581-74-3 (váz.).

SMUTNÝ, Roman. Vlastislav Mareček, s pokorou vítězů . Vyd. 1. Uherské Hradiště : Ottobre 12, 2013. 175 s. ISBN 978-80-86528-52-6 (váz.).

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

ANTONOVOVÁ, Petra. Příběhy křížů, kapliček a božích muk na Holešovsku . Holešov : Město Holešov, 2011. 40 s. Knihovnička Holešovska ; sv. 23. ISBN 978-80-260-0223-9 (v knize neuvedeno brož.).

BAŤŮV INSTITUT 14/15. 14 15 Baťův institut : --otevři oči . Zlín : 1415 Baťův institut, 2013. 59 s.

Boj o prostor : architektura jako společenská praxe . Zlín : Archa, 2013. 133 s. aArchitektura ; sv. 14. ISBN 978-80-87545-14-0 (brož.).

ČERNÁ, Zlata. Barevný svět - fantazie a vytříbenost : čínské lidové umění ze soukromých sbírek : Státní zámek Vranov nad Dyjí, červen - září 2013 . V Kroměříži : Národní památkový ústav, územní památková správa, 2013. 77 s. ISBN 978-80-87231-13-5 (brož.).

FROUZ, Martin. Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně . Vyd. 2. Praha : Triton, 2012 [i.e. 2013]. 299 s. ISBN 978-80-7387-704-0 (váz.).

GOLÁŇ, Robert. Romské cesty . Bystřička : Pavel Kotrla, 2013. 81 s. ISBN 978-80-905649-0-9 (brož.).

HOLÍK, Jiří. Hrad Lukov : 1983-2013 : [střípky z historie záchrany hradu] . [Lukov] : Spolek přátel hradu Lukova, c2013. 39 s. ISBN 978-80-260-4761-2 (brož.).

KOLÁŘOVÁ, Eva. Průvodce areálem Státního zámku Raduň. Vyd. 1. Kroměříž : Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži, 2013. 20 s. ISBN 978-80-87231-12-8 (brož.).

KONEČNÝ, Michal. Zámek Rájec nad Svitavou . Vyd. 1. Kroměříž : Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži, 2013. 169 s. ISBN 978-80-87231-11-1 (brož.).

LESÁK, František. "--vidím jen to, co vím" . Zlín : Archa, 2013. 201 s. Archaars ; sv. 1. ISBN 978-80-87545-15-7 (brož.).

MACHABERT, Dominique. Álvaro Siza - Otázka měřítka : rozhovory s Dominiquem Machabertem a Laurentem Beaudouinem . Zlín : Archa, 2013. 343 s. a Architektura ; sv. 13. ISBN 978-80-87545-21-8 (brož.).

MERCOVÁ, Markéta. Dlouhá cesta za snem : Švabinského kruh přátel výtvarného umění v Kroměříži 1923-2013 . 1. vyd. Kroměříž : Švabinského kruh přátel výtvarného umění v Kroměříži, 2013. 285 s. ISBN 978-80-260-5083-4 (váz.).

NAŇÁK, Aleš. Kostel Nanebevzetí Panny Marie a farnost Nedašov : 1909-2009 . Vyd. 1. Nedašov : Římskokatolická farnost, 2009. 104 s.

NIKL, Petr. The game of time . 1st ed. Řevnice : Arbor vitae, 2013. 249, [60] s. ISBN 978-80-7467-041-1 (brož.).

NOVÁK, Jiří. Medaile, plakety a odznaky Jiřího Nováka . Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 2013. [43] s. ISBN 978-80-85945-69-0 (brož.).

OBADAL, Miroslav. Hrad Brumov : historie a stavební vývoj . Brumov-Bylnice : Město Brumov-Bylnice, 2013. [36] s.

OLŠINA, Miroslav. Proměny holešovského náměstí : i domy mají své příběhy . 1. vyd. Holešov : Město Holešov, 2013. 114 s. Knihovnička Holešovska ; sv. 28. ISBN 978-80-260-5789-5 (v knize neuvedeno brož.).

ONDRÚŠEK, František. Portrétista František Ondrúšek : katalog . Bystřice pod Hostýnem : Město Bystřice pod Hostýnem, 2006. 45 s. Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem. ISBN 80-254-1948-7 (v knize neuvedeno brož.).

Památky tradičního lidového stavitelství v životě dnešní obce : památky známé i neznámé : soubor referátů a souvisejících textů přednesených na setkání při příležitosti 15 let po zápisu Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži a obce Holašovice na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO : 15. října 2013, Muzeum Kroměřížska. Kroměříž : Klub Unesco Kroměříž ve spolupráci s NPÚ ÚOP v Kroměříži, 2013. 55 s. ISBN 978-80-87231-15-9 (Národní památkový ústav Kroměříž v knize neuvedeno brož.).

PEŇÁZ, František. František Peňáz : akademický malíř a grafik : 1912-1996 : výběr obrazů, kreseb a grafiky z celoživotní tvorby . 1. vyd. Luhačovice : Atelier IM, 2013. 166 s. ISBN 978-80-85948-81-3 (váz.).

PETRÁKOVÁ, Blanka. Příběhy krajiny a malířů Luhačovic : [publikace k výstavě Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně . Vyd. 1. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2013. 47 s. ISBN 978-80-87130-27-8 (brož.).

POJSL, Miloslav. Olomouc : (Ołomuniec) : rezydencje biskupów . Velehrad : Towarzystwo Historyczne Starý Velehrad, 2013. 30 s., [16] s. obr. příl. Zabytki kościelne ; nr 52. ISBN 978-80-86157-38-2 (brož.).

POJSL, Miloslav. Olomouc : (Olmütz) : Bischöfliche Residenzen . Uherské Hradiště : Historic[k]á společnost Starý Velehrad, 2013. 35 s., [16] s. obr. příl. Kirchliche Denkmäler ; Bd. 54. ISBN 978-80-86157-40-5 (brož.).

POJSL, Miloslav. Olomouc : bishops residence . Uherské Hradiště : Historic[k]á společnost Starý Velehrad, 2013. 31 s., [16] s. obr. příl. Ecclesiastical landmarks ; vol. 53. ISBN 978-80-86157-39-9 (brož.).

Prostor Zlín 2013 : Krajská galerie výtvarného umění Zlín 30.4.-25.8.2013 . 1. vyd. Zlín : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2013. 47 s. ISBN 978-80-85052-94-7 (brož.).

Průvodce zámkem Lešná u Zlína . 1. vyd. Zlín : ZOO a zámek Zlín-Lešná, 2013. 58 s. ISBN 978-80-260-4238-9 (v knize neuvedeno brož.).

SHARR, Adam. Heideggerova chata . Zlín : Archa, 2013. 183 s. aArchitektura ; sv. 10. ISBN 978-80-87545-19-5 (brož.).

STRAKOVÁ, Martina. Jurkovičova vila v Brně . [Brno] : FOTEP, 2013. [18] s. ISBN 978-80-86871-20-2 (brož.).

SVOBODA, Jiří. Agregované sklo v architektuře a designu . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2013. 81 s. ;. ISBN 978-80-87500-42-2 (brož.).

SVOBODA, Jiří. Jiří Voženílek : architekt ve Zlíně = architect in Zlín . 1. vyd. Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Ústav navrhování 6 ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územní odborné pracoviště v Brně, 2011. 149 s. ISBN 978-80-214-4287-0 (brož.).

VŠETEČKA, Petr. Správní budova č. 21 firmy Baťa a.s. - "Baťův mrakodrap" - sídlo Zlínského kraje a Finančního úřadu ve Zlíně : průvodce budovou . Zlín : Zlínský kraj, 2005. 1 slož. list .

Z rodinného alba : dílo členů Výtvarného odboru Umělecké besedy z 20. - 40. let 20. století k 150. výročí jejího založení : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ve spolupráci s GASK - Galerií Středočeského kraje : [budova 14. zlínského továrního areálu, 14. srpna - 27. října 2013 . Zlín : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, [2013]. [6] s. ISBN 978-80-85052-93-0 (skládanka).

ZUMTHOR, Peter. Atmosféry : architektura v okolním prostoru - věci, které mne obklopují . Zlín : Archa, 2013. 73 s. aArchitektura ; sv. 11. ISBN 978-80-87545-22-5 (brož.).

ZUMTHOR, Peter. Promýšlet architekturu . 2., doplněné vyd. Zlín : Archa, 2013. 103 s. aArchitektura ; sv. 12. ISBN 978-80-87545-24-9 (váz.).

ŽELEZNÍK, Milan. Boršice : památky na časy minulé . 1. vyd. Boršice : Obecní úřad Boršice ve spolupráci s Historickou společností Starý Velehrad, Uherské Hradiště, 2013. 109 s. ISBN 978-80-86157-50-4 (Historická společnost Starý Velehrad v knize neuvedeno brož.).

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

Atlas školství 20142015 : [střední školy]. Zlínský kraj : [Kroměřížsko, Uherskohradišťsko, Vsetínsko, Zlínsko]. Brno : P.F. art, 2013. 26, 10 s. ISBN 978-80-258-0051-5 (brož.).

Dílčí výsledky výzkumu : odborná pedagogická konference : [odborná zpráva k průběžným výsledkům projektu OPVK ESF] . 1. vyd. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, 2013. 79 s. ISBN 978-80-7454-288-6 (brož.).

ĎURIŠOVÁ, Libuše. Využitelnost prvků Baťova systému podnikového vzdělávání v současných podmínkách = Bata's system of corporate education elements and their applicability in current conditions : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 52 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-255-8 (brož.).

Nikdy není pozdě začít : sborník dalšího vzdělávání . Vyd. 1. Vsetín : Masarykova veřejná knihovna Vsetín, 2013. 99 s. ISBN 978-80-904967-4-3 (brož.).

ŠTUDENTSKÉ FÓRUM. Študentské fórum : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 117 s. ;. ISBN 978-80-7454-293-0 (brož.).

Zlínská umprumka (1959-2011) : od průmyslového výtvarnictví po design . Vyd. 1. V Praze : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2013. 368 s., [15] s. obr. příl. ISBN 978-80-86863-65-8 (brož.).

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

SZMIT, Maciej. Využití některých metod detekce anomálií na základě chování sítě (NBAD) pro zabezpečení lokálních počítačových sítí = Use of selected network behaviour anomaly detection methods to secure local area networks : teze habilitační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 26 s. Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-290-9 (brož.).

^ nahoru ^


24. Zemědělství

MACHÁČ, Radek. Pěstování jílku mnohokvětého jednoletého na semeno v ekologickém zemědělství : uplatněná certifikovaná metodika . 1. vyd. Zubří : OSEVA vývoj a výzkum, 2013. 20 s. ISBN 978-80-260-5015-5 (brož.).

^ nahoru ^


Beletrie

BERÁKOVÁ-SCHILLOVÁ, Zora. Desátá Múza : [příběh básnířky Vestonie] . Vyd. 1. Praha : Motto, 2013. 158 s. ;. ISBN 978-80-7246-912-3 (váz.).

BLÁHA, Archibald. Bůh na tripu . Vyd. 1. [Biskupice] : Jaroslav Kunc, 2013. 356 s. ;. ISBN 978-80-905553-0-3 (váz.).

DĚDEČEK, Jiří. Život a cesta hrocha Obludvíka . Vyd. 1. Praha : Limonádový Joe, 2013. 163 s. ISBN 978-80-905624-0-0 (váz.).

DENK, Petr. Mistr Dratvička : Veselé pohádky o ševcích . 2. vyd. Gottwaldov : Svit, n.p., nakl. Tisk, 1949. 94, [2] s., [10] s. barev. obr. příl. ISBN (Váz.).

FAES, Urs. Paříž, láska : (povídka) . 1. vyd. Ve Zlíně : Archa, 2013. 67 s. ;. Edice moderních švýcarských autorů ; sv. 10. ISBN 978-80-87545-18-8 (brož.).

GRZĘDOWICZ, Jarosław. Pán ledové zahrady. Kniha čtvrtá . Vyd. 1. V Praze : Triton, 2013. 556 s. ;. Trifid ; sv. 495. ISBN 978-80-7387-711-8 (váz.).

GUSTAVSSON, Per. Tak tohle dělá princezna . 1. vyd. Jeseník ; Zlín : Offi, 2013. [25] s. Prostředí. ISBN 978-80-904562-3-5 (váz.).

JUNG, Matthieu. Princip předběžné opatrnosti . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2011. 264 s. ;. Neewit ; sv. 29. ISBN 978-80-87497-20-3 (brož.).

JUNGSTEDT, Mari. Umírající dandy . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2013. 263 s. ;. Fleet ; sv. 47. ISBN 978-80-7473-109-9 (váz.).

KARHANOVÁ HROMADOVÁ, Lenka. Sbírky básní . Vyd. 1. Uherské Hradiště : L.V. Print, 2013. 207 s. ISBN 978-80-260-4981-4 (brož.).

Kde končí svět? : sborník vítězných prací z literární soutěže dětských autorů Zlínského kraje 20122013. Kroměříž : Knihovna Kroměřížska, 2013. 52 s. ISBN 978-80-86759-06-7 (brož.).

KLIMECKÁ, Vladimíra. Druhý život Marýny G. . Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2013. 300 s. ;. ISBN 978-80-242-4111-1 (váz.).

KOTRLA, Pavel. Prstem na sklo rybám . Vsetín : Malina, 2013. 64 s. ISBN 978-80-904983-5-8 (brož.).

KRATOCHVÍL, Miloš. Poťouši a Zloděják . Vyd. 1. Praha : Triton, 2013. 130 s. Laskavé čtení. ISBN 978-80-7387-688-3 (váz.).

LANDAY, William. Jacobova obhajoba . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2013. 483 s. ;. Fleet ; sv. 50. ISBN 978-80-7473-044-3 (váz.).

MAHLER, Nicolas. Staří mistři : komedie . 1. vyd. Ve Zlíně : Archa, 2013. 158 s. Edice moderních rakouských autorů ; sv. 10. ISBN 978-80-87545-17-1 (brož.).

MAIER, Andreas. Pokoj . 1. vyd. Ve Zlíně : Archa, 2013. 113 s. ;. Edice moderních německých autorů ; sv. 1. ISBN 978-80-87545-20-1 (brož.).

MAWER, Simon. Pád . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2013. 479 s. ;. Fleet ; sv. 43. ISBN 978-80-7473-114-3 (váz.).

NESBO, Jo. Levhart . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2013. 722 s. ;. Fleet ; sv. 48. ISBN 978-80-7473-110-5 (váz.).

NESBO, Jo. Nemesis . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2011. 495 s. ;. Fleet ; sv. 19. ISBN 978-80-87497-01-2 (váz.).

NESBO, Jo. Netopýr : první případ Harryho Holea . Vyd. 2. Zlín : Kniha Zlín, 2013. 397 s. ;. Fleet ; sv. 34. ISBN 978-80-7473-115-0 (brož.).

ODEHNAL, Petr. Za dlúhých večerů-- : pověsti a pohádky z Hornolidečska . Vyd. 1. Lidečko : Místní akční skupina Hornolidečska, 2012. 114 s. ISBN 978-80-260-1664-9 (váz.).

OHLSSON, Kristina. Nechtění . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2013. 419 s. ;. Fleet ; sv. 36. ISBN 978-80-87497-21-0 (váz.).

OŠČÁDALOVÁ, Jana. Kočičiny . Vyd. 1. V Praze : Triton, 2013. 214 s. Laskavé čtení. ISBN 978-80-7387-715-6 (váz.).

Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně-- : tentokrát na volné téma : literární soutěž. V Uherském Hradišti : Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, 2013. 40 s. ISBN (Brož.).

POKORNÁ, Květoslava. Se sluníčkem do školy : veršované pohádky, říkanky a rozpočítadla . Kroměříž : Přikrylová Milada Plus, c2013. 46 s. Barevné kamínky. ISBN 978-80-87165-55-3 (kroužková vazba).

RADILOVÁ, Ivanka. O víle Jeřabince a jiné pohádky . Vyd. 1. Uherský Brod : I. Radilová, 2013. 119 s. ISBN 978-80-260-5277-7 (váz.).

RADILOVÁ, Ivanka. Za vůní stezek, cest a dálek--, aneb, Dojmy z Uherskobrodska, ale také odjinud . Vyd. 1. Uherský Brod : I. Radilová, 2013. 138 s. ISBN 978-80-260-4953-1 (brož.).

REDL, Vlasta. Kam na to chodím : texty a jejich příběhy . V Praze : Daranus, 2013. 196 s. ;. ISBN 978-80-87423-53-0 (váz.).

RIEDLBAUCHOVÁ, Tereza. Pařížský deník . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2013. 73 s. WALT. ISBN 978-80-7473-127-3 (brož.).

STEKLAČ, Vojtěch. Tři oříšky pro Popelku . V Praze : Malý princ, 2013. 182 s. ISBN 978-80-87754-11-5 (váz.).

STRUHAR, Stanislav. Cizinky : dvě povídky . Vyd. 1. Praha : Volvox Globator, 2013. 125 s. ;. ISBN 978-80-7207-879-0 (brož.).

SVATOPLUK, T. Botostroj . 1. vyd. v MF. Praha : Mladá fronta, 1955. 424, [2] s. Prameny ; Sv. 2.

TÁBORSKÁ, Olina. Hodně drahá tchyně . Vyd. 1. [Praha] : K4K Publishing, c2013. 128 s. ;. Prožité osudy - příběhy co se staly. ISBN 978-80-905533-0-9 (brož.).

URBÁNKOVÁ, Dagmar. Cirkus Ulice . Praha : Baobab, 2012. [78] s. ISBN 978-80-87060-63-6 (Baobab&GplusG kroužková vazba).

VAŠKŮ, Kateřina. Ó má duše RESTART . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2013. 71 s. ISBN 978-80-87500-44-6 (brož.).

VERNE, Jules. Claudius Bombarnac : zápisník reportéra : zemí divů . 1. vyd. Žalkovice : Josef Vybíral, 2013. 255 s. Svět Julese Vernea. ISBN 978-80-905497-2-2 (váz.).

VYSLOUŽIL, Karel. Jitřenčin deník : v osamění 50. let 20. století : pohled na nevinu nejnevinnějších vzbuzuje úžas a nese odměnu za slzy 50. let 20. století i na věčnost. 1. díl . 2., rozš. vyd. Vizovice : Lípa, 2013. 94 s. Červánky ; 9/2013. ISBN 978-80-87206-51-5.

VYSLOUŽIL, Karel. Svítání : na cestě tradicí nelení rozsévač sející . Vizovice : Lípa, 2013. 30 s. ;. ISBN 978-80-87206-54-6 (váz.).

VYSLOUŽIL, Karel. Tři mocnosti : víra - věda - umění . Vizovice : Lípa, 2013. 46 s. ;. ISBN 978-80-87206-44-7.

VYSLOUŽIL, Karel. Úzkost ; Účet : (z knihy Jitřenka) . Vizovice : Lípa, 2000. [30] s. ;. ISBN 80-86093-39-5 (brož.).

WINKLER, Josef. Sdělovat skutečnost, jako by nebyla, aneb, Zuřivé výbuchy andělů . 1. vyd. Ve Zlíně : Archa, 2013. 175 s. ;. Edice moderních rakouských autorů ; sv. 9. ISBN 978-80-87545-16-4 (brož.).

ZACHA, Eduard. O skryté slávě a jiné texty . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2013. 191 s. ;. Walt - Vratký oheň ; sv. 12. ISBN 978-80-7473-131-0 (brož.).

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně