Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Regionální novinky knižního fondu

Říjen- Prosinec 2013


Naučná literatura | Beletrie


Naučná literatura

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

BAČUVČÍK, Radim. Muzea a galerie : nákupní chování na trzích kulturních produktů 2012 . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2013. 124 s. ;. ISBN 978-80-87500-34-7 (brož.).

BOUČEK, Vladimír. Minulost a přítomnost lidové výroby v Gottwaldovském kraji . Gottwaldov : Kraj. museum, 1957. 38, [5] s. Studie Krajského musea v Gottwaldově. Ř. společenských věd ; Čís. 9. ISBN (brož.).

ŠTIKA, Jaroslav. Etnografický region Moravské Valašsko, jeho vznik a vývoj . 1. vyd. Ostrava : Profil, 1973. 87, [1] s. ISBN (Váz.).

TARCALOVÁ, Ludmila. Kroj na Uherskohradišťsku . Uherské Hradiště : Klub kultury v Uherském Hradišti, 2013. 272 s. ISBN 978-80-260-4267-9 (váz.).

TOMEŠ, Josef. Masopustní, jarní a letní obyčeje na moravském Valašsku . Strážnice : Ústav lidového umění, 1972. 179 s. ;.

VÁCLAVÍK, Antonín. Výroční obyčeje a lidové umění . 1. vyd. Praha : ČSAV, 1959. 580, [4] s. ISBN (Brož.).

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

BĚLÍN, Vladimír. Noční motýli České a Slovenské republiky = Nachtfalter der Tschechischen und Slowakischen Republik . 2. oprav. vyd. Zlín : Kabourek, 2013. 260 s., [78] s. barev. obr. příl.

SKRÁŠEK, František. Zvířena Gottwaldovského kraje . Gottwaldov : Kraj. museum, 1957. 73, [2] s. Studie Krajského musea v Gottwaldově. Ř. přírodních věd ; Čís. 2.

STANĚK, Stanislav. Náčrt květeny Gottwaldovského kraje . Gottwaldov : Kraj. museum, 1954. 46 s. ;. Studie Krajského musea v Gottwaldově. Přírodovědecká řada ; Čís. 1. ISBN (brož.).

TOMÁŠEK, Jaroslav. Chráněné stromy, rostliny a reservace na gottwaldovském okrese . Gottwaldov-Zlín : [s.n.], 1951. 45 s. ;. ISBN (brož.).

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

25 let Divadla pracujících v Gottwaldově. Gottwaldov : Divadlo pracujících v Gottwaldově, [1971]. [12] s. ISBN (brož.).

50 let kroužku divadelních ochotníků osvětové besedy ve Hvozdné : 1909-1959. Hvozdná : [s.n.], 1959. 28 s. ;. ISBN (brož.).

FILMOVÝ FESTIVAL PRACUJÍCÍCH. Filmový festival pracujících : Gottwaldov : 13.-21. srpna 1949. Gottwaldov : Svit, n.p., 1949. 64 [1] s. ;. ISBN (brož.).

GREGOR, Lukáš. Typologie a chování postav v animovaných filmech Walt Disney Company. II. díl,. Studio Pixar . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2013. 132 s. ISBN 978-80-87500-31-6 (brož.).

Kroměřížský divadelní almanach. Kroměříž : Vydal a vytiskl Karel Kryl, 1941. 43 s.

LABÍK, Ľudovít. Dramaturgia strihovej skladby : horizontálna a vertikálna štruktúra filmového príbehu . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2013. 218 s. ISBN 978-80-87500-30-9 (brož.).

ROUBÍNEK, Otakar. 20 let Divadla pracujících v Gottwaldově . Gottwaldov : Divadlo pracujících, 1966. 85 s. ISBN (brož.).

STRUSKOVÁ, Eva. Dodalovi : průkopníci českého animovaného filmu . 1. vyd. Praha : Národní filmový archiv : Akademie múzických umění v Praze, 2013. 359 s. ISBN 978-80-7004-152-9 (NFA brož.).

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

20 vítězných let gottwaldovského okresu : fakta z vývoje národního hospodářství 1945-1965. Gottwaldov : Okresní národní výbor v Gottwaldově, 1965. 71 s. ;. ISBN (brož.).

30 let života okresu Gottwaldov. Gottwaldov : Okresní oddělení Českého statistického úřadu v Gottwaldově, 1975. 27 s. ;. ISBN (brož.).

BAŤA, Jan Antonín. Průmyslové město . [Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2012]. 616 s. ISBN (váz.).

BAŤA, Tomáš. Úvahy a projevy : mé začátky . Praha : Dobrovský, 2013. 319 s. Omega. ISBN 978-80-7390-019-9 (váz.).

CEKOTA, Antonín. Entrepreneur extraordinary : the biography of Tomas Bata . Rome : Edizioni Internazionali Sociali, c1968. xx, 383 s. ISBN (váz.).

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů 1970. Gottwaldov : Okresní oddělení Českého statistického úřadu v Gottwaldově, 1971. 192 s. ISBN (váz.).

Léta rozvoje gottwaldovského okresu 1964-1970 : včetně výhledu na období 1971-1975. Gottwaldov : Okresní národní výbor, 1971. 127 s. ISBN (brož.).

Okres Gottwaldov : fakta z vývoje národního hospodářství 1964-1967. Gottwaldov : Okresní národní výbor, 1968. 52 s.

Pět let Gottwaldovského kraje . Gottwaldov : Kraj. n. výbor, 1954. 151, [1] s. ;. ISBN (brož.).

POKLUDA, Zdeněk. Baťa v kostce . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2013. 112 s., [11] s. příl. Walt. ISBN 978-80-7473-126-6 (brož.).

Příručka punčoch a drobného zboží Baťa. Zlín : Baťa, 1934. 112 s.

Třicet let městské hromadné dopravy v Gottwaldově : 1944-1974 . Gottwaldov : Dopravní podnik města Gottwaldova, 1974. 57 s. ISBN (brož.).

Včerejšek, dnešek a zítřek gottwaldovského okresu. Gottwaldov : ONV Gottwaldov, 1960. 30 s. ISBN (brož.).

Výsledky činnosti městského národního výboru v letech 1964-1968 : programový plán městského národního výboru na období 1968-1971. Gottwaldov : Městský národní výbor v Gottwaldově, [1968?]. 43 s. ISBN (brož.).

WEBEROVÁ, Dagmar. Proces efektívnej komunikácie v projektovom manažmente . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2013. 180 s. ;. ISBN 978-80-87500-32-3 (brož.).

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

NĚMEC, Vít. Školské sestry III. řádu sv. Františka ve Fryštáku 1898-1927 . Uherské Hradiště : Historická společnost Starý Velehrad, 2011. 173 s. ISBN 978-80-86157-35-1 (brož.).

PALA, Josef. Svatý Hostýn : nejznámější moravské poutní místo . 2. rozšíř. a dopl. vyd. [Chvalčov] : Matice svatohostýnská, 2012. 79 s.

Svatý Hostýn : Jurkovičova křížová cesta . [Chvalčov] : Matice svatohostýnská, 2011. 72 s. ISBN 978-80-260-0520-9 (brož.).

TRUNGPA, Čhögjam. Protnutí duchovního materialismu . Vyd. 2., V Tritonu 1. Praha : Triton, 2013. 206 s. Nové světy ; sv. č. 7. ISBN 978-80-7387-353-0 (brož.).

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

JEDLIČKA, Miroslav. Krásy vesmíru : nebe nad Valašskem . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, c2013. 30 s. ISBN 978-80-87614-13-6 (brož.).

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

FLOGSTAD, Kjartan. Pyramida : portrét opuštěné utopie . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2013. 117 s. Tema ; sv. 15. ISBN 978-80-87497-36-4 (brož.).

Gottwaldov region : Czechoslovakia. Gottwaldov : District National Committee, 1975. [44] s. ISBN (brož.).

Gottwaldov. [Gottwaldov] : [s.n.], [1974?]. [100] s. ISBN (Váz.).

Gottwaldov 1945-1970 : 25 let budování města a socialistické společnosti. Gottwaldov : Městský národní výbor v Gottwaldově, [1970?]. 40 s. ISBN (brož.).

Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960. Sv. I,. Územně správní vývoj státních a společenských institucí a organizací na Moravě a ve Slezsku v letech 1848-1960 . 1. vyd. Ostrava : Profil, 1966. 335, [1] s. ISBN (váz.).

HRUBÝ, Karel Otto. Valašská suita . 1. vyd. Ostrava : Profil, 1966. 196, [4] s. ISBN (Váz.).

Chřiby záhadné a mytické. 2 . 2. vyd. Buchlovice : Veligrad, 2013. 113 s. ISBN 978-80-905279-2-8 (brož.).

JUŘÍK, Jiří. Výlety na kole pro rodiny s dětmi . 1. vyd. Brno : CPress, 2013. 155 s. Kam v České republice. ISBN 978-80-264-0038-7 (brož.).

KAŠPAR, Adolf. Luhačovice : průvodce po lázních a jejich okolí . Praha : Sportovní a turistické nakladatelství, 1965. 101 s. ISBN (brož.).

KREJČÍ, Miroslav jr. Jak jsem dobýval Ameriku, aneb, Několik užitečných rad pro nelegální pracovníky v USA . Zlín : Tigris, 2013. 76 s. ISBN 978-80-86062-63-1 (váz.).

PALA, Josef. Poutní cesta Velehrad - Svatý Hostýn : průvodce. [sestavil] Josef Pala. Vyd. 1. [Chvalčov] : Matice svatohostýnská, 2008. 81 s.

PETRŮ, Jaroslav. Gottwaldov . Brno : Kraj. středisko st. památkové péče a ochrany přírody, 1970. [11] s. ;. ISBN (brož.).

Přehledná brožurka města Bystřice p. H., Sv. Hostýna a Tesáku . Bystřice pod Hostýnem : Bedřich Kučera, [1934?]. [8] s.

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Špičky . Vyd. 1. [Valašské Meziříčí] : B. Růžičková pro obec Špičky, 2013. 21 s. ISBN 978-80-87556-08-5 (Blanka Růžičková brož.).

SHOCART (FIRMA). Česko-rakouské pohraničí dálková cyklotrasa 1:90 000 . Zádveřice : SHOCart, 2010. 14 map na 1 listu . ISBN 978-80-7224-640-3 (složeno).

SHOCART (FIRMA). Český les Tachovsko : velká cykloturistická mapa 1:60 000 : cyklotrasy, tipy na výlet, profily, klasifikace povrchů . Zádveřice : SHOCart, 2006. 1 mapa . Velká cykloturistická mapa 1:60 000 ; 130. ISBN 80-7224-534-1 (složeno).

SHOCART (FIRMA). Doupovské hory velká cykloturistická mapa . Zádveřice : SHOCart, 2007. 1 mapa . Velká cykloturistická mapa 1:60 000 ; 123. ISBN 978-80-7224-527-7 (složeno).

SVOBODA, Alois. Československo země neznámá. [Část 2],. Morava . 2. vyd. Praha : Orbis, 1966. 535, [3] s. Naše vlast. ISBN (váz.).

Valašské Meziříčí ve 20. roce osvobození ČSSR : 1945-1965 . Valašské Meziříčí : Měst. NV, 1965. 127, [1] s. ;. ISBN (váz.).

Vizovice, Vrbové : průvodce = sprievodca = guide. Vrbové : Mesto Vrbové, [20--?]. 18 s.

VONDROUŠ, Milan. Gottwaldovsko = The Gottwaldov Region = Das Gebiet Gottwaldov . Gottwaldov : Okresní národní výbor, 1969. [20] s. ISBN (brož.).

Za krásami a památkami Gottwaldovska. Gottwaldov : Interhotel Gottwaldov, 1969. [40] s. ISBN (brož.).

ZIKMUND, Miroslav. Obrácený půlměsíc . 2. vyd. Praha : Nakladatelství politické literatury, 1966. 301, [1] s.

Zlín : město architektury. Zlín : Staturární město Zlín, 2012. [24] s. ISBN 978-80-87766-00-2 (dotisk brož.).

Zlín : lidé, město, čas . Praha : Orbis, [1995]. 46 s. Země Koruny české. Regionální řada 1995,. ISBN 80-235-0128-3 (v knize neuvedeno brož.).

ZÝKA, Václav. Minerální prameny Gottwaldovského kraje . Gottwaldov : Kraj. muzeum, 1957. 77, [1] s. Studie Krajského musea v Gottwaldově. Hl. řada společenských věd ; Čís. 4. ISBN (brož.).

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

100 let dobrovolné požární ochrany v Gottwaldově-Malenovicích : kronika z let 1874-1974. Gottwaldov : Svaz požární ochrany v ČSR, základní organiz. Gottwaldov-Malenovice, 1974. 86 s. ISBN (brož.).

Archeologické výzkumy : vlastivědný sborník. 1955 . V Gottwaldově : Kraj. museum, 1957. 61 s. Studie Krajského musea v Gottwaldově. Řada společenských věd ; čís. 11. ISBN (Brož.).

CEKOTA, Vojtěch. Dějiny Slavičína : [Na ob.:] 1256-1956 . Gottwaldov : Kraj. museum, 1956. 98, [3] s., [12] s. obr. příl. Studie Krajského musea v Gottwaldově. Ř. společenských věd ; čís. 10. ISBN (Váz.).

Čtení o Luhačovicích . B.v. Luhačovice : Československé státní lázně, 1969. 28 s., obr.příl. ISBN (brož.).

František Šolc. Gottwaldov : Divadlo pracujících v Gottwaldově, 1968. [22] s. ISBN (brož.).

Haluzice : ( okres Gottwaldov ) : z dějin a pamětí obce : 1768-1968. Haluzice : MNV v Haluzicích, 1967. 103 s. ISBN (brož.).

Historický sborník 1956 : studie historické a ethnografické. Gottwaldov : Krajské muzeum v Gottwaldově, 1957. 129 s. Studie Krajského musea v Gottwaldově. č. 13, Řada společenských věd. ISBN (brož.).

HOSÁK, Ladislav. Husitské období v dějinách Gottwaldovského kraje . Gottwaldov : Krajské muzeum, 1955. 14 s. ;. Zprávy Krajského musea v Gottwaldově ; [roč.] 1, 1955. ISBN (Brož.).

HRUBÝ, Vilém. Staré město - Veligrad : archeologický průvodce po staroslovanských nalezištích . V Gottwaldově : Krajské museum, 1955. [11] s., [17] s. obr. příl. Studie Krajského musea v Gottwaldově. Řada společenských věd. ISBN (Brož.).

HUBÁČEK, Josef. Od starého Zlína k socialistickému Gottwaldovu : (Vývoj starého Zlína a vliv industrialisace na půdorys Gottwaldova) . Gottwaldov : Kraj. museum, 1956. 15, [1] s. ;. Studie Krajského musea v Gottwaldově. Ř. společenských věd ; Čís. 7. ISBN (Brož.).

HURT, Rudolf. Dějiny obce Kašavy . Kašava : Místní národní výbor v Kašavě, 1973. 74 s., [8] s. obr. příl. ISBN (brož.).

HURT, Rudolf. Vlčková : z minulosti valašské dědiny . Vlčková : Místní národní výbor ve Vlčkové, 1973. 72 s., [4] s. obr. příl. ISBN (brož.).

Jubilejní čítanka o Valašskokloboucku : 600 let městských práv Val. Klobouk : 700 let Slavičína : 400 let městečka Vlachovic . Valašské Klobouky : ONV, 1956. 95 s. Zprávy Okresního musea ve Valašských Kloboukách. ISBN (brož.).

KLEPÁČ, Jaroslav. Bombardování zlínských závodů 1944 . Gottwaldov : Svit, 1963. 15 s. ISBN (brož.).

MATOUŠ, Rudolf. Osvobození Lukova : vzpomínková črta, vydaná k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou . Lukov : JZD Lukov, 1975. [6] s. ISBN (brož.).

Minulost a dnešek Gottwaldovska : stručný informační materiál na pomoc školám . Gottwaldov : Okresní knihovna v Gottwaldově, 1973. 34 s. ISBN (brož.).

MRVA, Jiří. Zlatá stopa . 4., rozš. a upr. vyd. Wien : C.K. Doppler, 2013. 345 s. ISBN 978-80-260-5121-3 (v knize neuvedeno brož.).

MÜLLER, František. Provodov v minulosti : (sborník, jubilejní tisk) . V Provodově : Místní národní výbor, 1975. 146 s., [18] s. obr. příl. ISBN (Brož.).

Napajedla : minulost a současnost města . [V Napajedlích : Městský národní výbor], 1972, [v tiráži] 1973. 177 s., [48] s. obr. příl. ;. ISBN (Brož.).

NEKUDA, Vladimír. Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu . 1. vyd. Brno : Krajské nakladatelství, 1961. 226, [3] s. ISBN (Váz.).

Ostrožská Lhota : minulost a současnost : [1371-2011]. Vyd. 1. Ostrožská Lhota : Obec Ostrožská Lhota, c2011. 533 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-260-4062-0 (v knize neuvedeno váz.).

Osvobození a národní výbory v Jihomoravském kraji : Výběr dokumentů okr. archivů z let 1945-1946 . Holešov : Okr. archívy Jihomor. kraje, 1975. 5 s. Dokumenty okr. archivů Jihomor. kraje ; Sv. 2. ISBN (Volné listy).

PALA, Josef. Padesát osobností Svatého Hostýna . Vyd. 1. [Chvalčov] : Matice svatohostýnská, 2012. 127 s. ISBN 978-80-260-1833-9 (váz).

Památná místa revolučního hnutí a pokrokového úsilí v Jihomoravském kraji z let 1914-1948 : sborník historických informací . Brno : Krajský pedagogický ústav, 1968. 285 s. ISBN (brož.).

PETRŮ, Jaroslav. Gottwaldov : Československo . Brno : Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Brně, 1972. 32 s. ISBN (brož.).

PILAŘOVÁ, Radka. Rudolf Janovský - výjimečná osobnost : čestný občan města Holešova, vlastivědný badatel, sběratel, archeolog, vrchní ředitel Spořitelny města Holešova a otec osmi dětí . 1. vyd. Holešov : Městský úřad Holešov, 2013. 120 s. Knihovnička Holešovska ; sv. 27. ISBN 978-80-260-4794-0 (brož.).

POLIŠENSKÝ, Josef. Třicetiletá válka a evropské krize 17. století . Vyd. 1. Praha : Svoboda, 1970. 284 s., [48] s. obr. příl. ISBN (Váz.).

Provodov : kapitoly z dějin obce . Vyd. 1. Provodov : Obec Provodov, 2012. 141 s. ISBN 978-80-260-2450-7 (brož.).

RAFAJ, Oldřich. Život a dílo Metoděje Jahna . Vyd. 1. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2012. 120 s. Monografie. ISBN 978-80-7415-067-8 (brož.).

ROHÁL, Robert. Jiřina Bohdalová : nehasnoucí hvězda . [Praha] : Petrklíč, 2013. 171 s. Osobnosti. ISBN 978-80-7229-384-1 (váz.).

TVRDOŇ, Otakar. Kelečské různosti . Kelč : Město Kelč, 2013. 75 s. ISBN 978-80-260-4968-5 (brož.).

Valašsko revoluční : sborník historických prací . Vsetín : Vlastivědný ústav, 1971. 77 s. ISBN (brož.).

VEJMELKOVÁ, Doubravka. Vzpomínky na Josefa Tvarůžka, rožnovského kronikáře a archiváře . Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 2013. 26 s. Milé tisky ; sv. č. 6. ISBN 978-80-87334-18-8 (brož.).

VYSLOUŽIL, Jiří. Alois Hába : Život a dílo . 1. vyd. Praha : Panton, 1974. 468, 4 s. ISBN (Váz.).

WENIG, Adolf. Čeští bohatýři : postavy z minulosti . Praha : Dobrovský, 2013. 331 s. Omega. ISBN 978-80-7390-017-5 (váz.).

ZEMEK, Metoděj. Historický místopis Valašskokloboucka 1848-1960 : Určeno pro učitele dějepisu, studenty, odb. historiky . 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 1974. 211, [2] s. ;. ISBN (brož.).

ZEMEK, Metoděj. Historický místopis Napajedelska 1848-1960 : Určeno pro studenty aj. . 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 1975. 81, [1] s. ;. ISBN (brož.).

^ nahoru ^


9. Hudba

20 let v životě orchestru : 1946-1966 . Gottwaldov : Filharmonie pracujících, 1966. 27 s. ISBN (Brož.).

FRIC, Ota. Vývoj hudební kultury na jihovýchodní Moravě . 1. vyd. Brno : Krajské nakladatelství, 1963. 235, [1] s. ;. ISBN (váz.).

Lidové písně a tance z Valašskokloboucka. Část 2,. Písně milostné a rodinné, Písně žertovné a popěvky, Písně řemeslnické, Písně s historickosociálními náměty, Balady, Písně k tancům. 1. vyd. Praha : ČSAV, 1960. 1 zpěvník (505 s.) . Lidová píseň v Čs. republice. Krajové sbírky z Moravy a Slezska ; sv. 3. ISBN (Váz.).

Lidové písně a tance z Valašskokloboucka : [Sborník]. Část 1,. Písně pastevecké a žatevní, Písně k výročním obřadům, Písně svatební . 1. vyd. Praha : ČSAV, 1955. 307, [4] s. Lidová píseň v Československé republice. Krajové sbírky z Moravy a Slezska ; Sv. 2. ISBN (Váz.).

Sborník písní lidových autorů gottwaldovského kraje. Gottwaldov : Krajský dům osvěty, 1957. 1 zpěvník (35 s.) ;. ISBN (brož.).

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

Česká čítanka pro třetí třídu škol středních . Vyd. 2., zcela přeprac. V Brně : Tiskem a nákladem Karla Winikera, 1893. 183 s. ;.

TRUŠNÍK, Roman. Podoby amerického homosexuálního románu po roce 1945 . 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 154 s. ;. ISBN 978-80-244-2952-6 (brož.).

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

20 let knihovny Závodního klubu Svit, ZPS [Závody přesného strojírenství] a RŘ [Rudý říjen] v Gottwaldově . Gottwaldov : [s.n.], 1974. 31, [2] s. ISBN (brož.).

50 let dělnického tisku Gottwaldovského kraje : Výbor článků dělnických časopisů a novin . Gottwaldov : KV KSČ, 1957. 202, [6] s. ;. ISBN (brož.).

BUZEK, Ladislav. Valašské muzeum : oživené chalupy a lidé . 1. vyd. Ostrava : Profil, 1975. 1 sv. (nestr.) . ISBN (Váz.).

Čtenářský spolek Beseda Dobrovský ve Valašských Kloboukách : 1869-1969 : vzpomínky, materiály, dokumenty. Valašské Klobouky : Městské muzeum, 1969. 49 s. Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka. ISBN (brož.).

FABIÁNOVÁ, Jiřina. Jak se žilo na zámku Kinských za dob šlechtických majitelů : malý průvodce zámeckou expozicí a historií rodu Kinských a Seilern-Aspangů . Vyd. 1. Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, 2012. 28 s. ISBN 978-80-87614-10-5 (brož.).

JAKUBÍČEK, Milan. Adresář zámeckých a církevních knihoven Jihomoravského kraje . Brno : Státní vědecká knihovna, 1972. 63, [1] s. ;. Na pomoc knihovníkům a čtenářům ; Sv. 55.

KUNZ, Ludvík. Soupis časopiseckých prací z Valašska a Záhoří 1884-1964 . Brno : Moravské muzeum, Etnografický ústav, 1965. [214] s. Etnografické tisky Moravského musea v Brně. Malé tisky ; č. 9. ISBN (Váz.).

PALIVEC, Viktor. Dějiny průmyslových závodů, podniků a příslušných průmyslových odvětví : přehl. knižní produkce z let 1945-1961 . Praha : St. knihovna ČSSR-Národní knihovna, 1962. 59, [1] s. ;. Bibliografický katalog ČSSR. Česká knihy ; Roč. 1962. Zvl. seš. 3. ISBN (brož.).

REGIONÁLNÍ VLASTIVĚDNÁ PERIODIKA A JEJICH MÍSTO V HISTORIOGRAFII. Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii : (Vlašim 24.-25. listopadu 2011) . Vyd. 1. Benešov : Státní okresní archiv Benešov, 2012. 306 s. ISBN 978-80-86772-64-6 (Státní oblastní archiv, Praha váz.).

SEHNAL, Jiří. Hudební literatura zámecké knihovny v Kroměříži . 1. vyd. Gottwaldov : Oblastní muzeum a galerie, 1960. 203 s. ;.

SLEZÁK, Dušan. Výběrová bibliografie Gottwaldovského okresu, bývalého Gottwaldovského kraje a Gottwaldova-Zlína se zřetelem k významným událostem celostátního významu zpracovaná z časopisu Zlínská pravda 1945, Naše pravda 1945-1965 . Gottwaldov : Oblastní muzeum jihovýchodní Moravy, 1968, [na tit. listu chybně] 1967. 39 s. ;. ISBN (brož.).

^ nahoru ^


13. Matematika

POINCARÉ, Henri. Číslo - prostor - čas : výbor z prací o filosofii vědy . 1. vyd. Kanina : OPS, 2010. 226 s. ;. Proudy evropské vzdělanosti ; sv. 1. ISBN 978-80-87269-14-5 (OPS brož.).

^ nahoru ^


14. Lékařství

BEDNÁŘOVÁ, Markéta. Ve stínech za zrcadlem, aneb, O životě s psychózou . Vyd. 1. Praha : Triton, 2013. 179 s. ;. ISBN 978-80-7387-663-0 (brož.).

BOADELLA, David. Životní proudy . 1. vyd. Praha : Triton, 2013. 199 s. Psyché ; sv. č. 73. ISBN 978-80-7387-692-0 (brož.).

Dechová cvičení . Luhačovice : Vydavatelství obchodu, 1965. 40 s.

SYNKOVÁ, Hana. Všechno je dobré . Vyd. 1. Praha : Triton, 2013. 397 s. ISBN 978-80-7387-644-9 (brož.).

ŠAMÁNEK, Milan. Když víno léčí . 1. vyd. Praha : Galén, c2013. 124 s. ISBN 978-80-7262-972-5 (váz.).

ŠMEJKAL, Marek. Psychologie bojového umění . 1. vyd. V Praze : Triton, 2013. 115 s. Psyché ; sv. č. 78. ISBN 978-80-7387-677-7 (brož.).

Základy imunologie . 5. vyd. Praha : Triton, 2013. 330 s. ISBN 978-80-7387-713-2 (brož.).

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

10 let místního hospodářství v Gottwaldově. Gottwaldov : Odbor MH, dopravy a obchodu rady MěstNV v Gottwaldově, [1959]. 93 s. ISBN (brož.).

5 úspěšných let Okresní organizace Socialistického svazu mládeže Gottwaldov. [Gottwaldov] : [s.n.], [1975?]. 31 s. ;. ISBN (brož.).

50 let KSČ na Valašsku. Vsetín : Okresní národní výbor, 1971. 50 s. ISBN (brož.).

FLORYK, Jaromír. Mládež, její organizace a výchova v n. p. Svit, Gottwaldov : kronika let 1945-1950 . Gottwaldov : [s.n.], [1950?]. 85 s. ;. ISBN (brož.).

Gottwaldov na prahu pětiletky : soubor projevů, pronesených dne 3. ledna 1949 na první slavnostní schůzi krajského národního výboru v Gottwaldově. Gottwaldov : Tisk, 1949. 30 s. ISBN (brož.).

Historie vzniku 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky : zkrácený výtah. [S.l] : propagační komise 1. čs. brigády Jana Žižky, 1969. [15] s. ;. ISBN (brož.).

K historii ilegální "Inženýrské skupiny" v koncernu Baťa a.s. ve Zlíně. B.v. Gottwaldov : Výzkumný ústav gumárenské a plastikářské technologie, 1965. [6] s. ISBN (brož.).

Komunisté vyprávějí-- : Sborník vzpomínek na 40 let práce Komun. strany Československa na Gottwaldovsku . 1. vyd. Brno : Krajské nakladatelství, 1961. 148, [4] s. ISBN (váz.).

ŠVAMBERK, Alex. Nasazen v Koreji : zapomenutá válka a Čechoslováci . 1. vyd. Praha : Gutenberg, 2013. 281 s. ISBN 978-80-86349-47-3.

Výroční zpráva okresní konference Komunistické strany Československa v Gottwaldově : 15. a 16. dubna 1950. Gottwaldov : OV KSČ v Gottwaldově, 1950. 60 s. ISBN (brož.).

^ nahoru ^


16. Právo

HRADIL, Petr. Právo pro gymnázia, obchodní akademie a střední odborné školy : podle právního stavu k 1.1.2013 : s předpisy účinnými k 1.1.2014: nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích . Valašské Klobouky : P. Hradil, 2013. 416 s. ISBN 978-80-260-5004-9 (v knize neuvedeno brož.).

^ nahoru ^


17. Psychologie

KUBJÁK, Jiří. Firma jako tým : proč jsme pro kolektiv užiteční . 1. vyd. Zlín : Tigris, 2013. 108 s. ISBN 978-80-86062-94-5 (váz.).

^ nahoru ^


18. Sociologie

Katalog poskytovatelů sociálních služeb : Průvodce sociálními (a souvisejícími) službami ve Zlíně aktualizovaný abecední rejstřík - dubení 2013 . Zlín : Centrum služeb postiženým, 2013. 54 s. ;.

KREJČÍ, Miroslav jr. Rok v kriminále : (1985-1986) . Zlín : Tigris, 2013. 77 s. ;. ISBN 978-80-86062-67-9 (brož.).

ZÁVODNÝ POSPÍŠIL, Jan. Racionální spotřebitelské chování a vliv iracionality . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2013. 124 s. ;. ISBN 978-80-87500-33-0 (brož.).

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

50 let vodovodu a kanalizace města Gottwaldova ; 15 let činnosti Okresní vodohospodářské správy v Gottwaldově. Zlín : s.n., [1975]. 112 s. ISBN (Brož.).

ČESKÉ LISOVANÉ SKLO (SYMPÓZIUM). České lisované sklo : 3. celost. sympózium průmyslového návrhu, 15. a 16. listopadu 1972 v Gottwaldově : Met. sborník . Gottwaldov : [nákl. vl.], 1973. 49, [2] s. ISBN (brož.).

Dřevo v životě valašského lidu : katalog výstavy, Valašské Meziříčí, 21. června-30. července 1972 . Vsetín : Vlastivědný ústav, 1972. 23, [1] s. ;. Práce Vlastivědného ústavu ve Vsetíně. ISBN (Brož.).

KOHUTKA, Jiří. Josef Sousedík : (ne)zapomenutý vynálezce, továrník, politik a vlastenec : říkali mu Edison z Moravy . Vyd. 1. Praha : J. Kohutka : J. Košťál, 2013. 248 s. ISBN 978-80-260-3642-5 (váz.).

MLÝNEK, Ludvík. 50 let výrobního družstva Valašský dřevoprůmysl Fryšták 1924-1974 . Fryšták : Valašský dřevoprůmysl, výrobní družstvo Fryšták, 1974. [70 s.] . ISBN (Brož.).

PETRÁKOVÁ, Blanka. Luhačovické kuchyně : o tradiční, zámecké, lázeňské a městské kuchyni v Luhačovicích . 1. vyd. Luhačovice : Městský dům kultury Elektra Luhačovice, 2013. 122 s. Prameny. ISBN 978-80-905612-0-5 (brož.).

Projektová a inženýrská organisace Centroprojekt Gottwaldov : 1925-1975. Gottwaldov : Centroprojekt, 1975. ca 200 s. ISBN (váz.).

Průmyslové stavby Gottwaldov, n.p. ve fotografii. Gottwaldov : Průmyslové stavby Zlín, 1975. 134 s. ISBN (brož.).

RUDOLF JELÍNEK (FIRMA). R. Jelinek : lihovniny, které svět rád. Vizovice : Slovácké konzervárny, závod Vizovice, [1972?]. 1 sv. (nestr.) . ISBN (brož.).

SALICHOVÁ, Marie. Modrotisk na Valašsku . Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě, 1975. 17, [1] s. ;. Malé tisky Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ; sv. 7.

VOJTA, František. K některým stránkám politického vývoje nár. podniku Svit v Gottwaldově v letech 1945-1948 . Brno : Vysoké učení technické v Brně, 1973. 172 s. ISBN (brož.).

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

30 let košíkové Tělovýchovné jednoty Gottwaldov. Gottwaldov : TJ Gottwaldov, 1971. [12] s. ISBN (brož.).

35 let ledního hokeje v Gottwaldově-Zlíně : 1928-1963. Gottwaldov : TJ Gottwaldov, 1963. 18 s. ;. ISBN (brož.).

EHNERT, Pravoslav. 60 let tělovýchovné a sportovní činnosti v Otrokovicích : 1908-1968 : [sborník] . Otrokovice : Jiskra, 1969. 232 s. ;. ISBN (brož.).

FRÖHLICH, Bohumír. TJ Gottwaldov v roce 70. výročí založení organizované tělovýchovy v Gottwaldově-Zlíně . Gottwaldov : TJ Gottwaldov, 1968. 75 s. ISBN (Brož.).

ZÁTOPEK, Emil. Můj trening a závodění . 1. vyd. Praha : Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955. 92, [5] s. ISBN (brož.).

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

[Zlín - Letná]. [S.l. : s.n., 19--]. 1 pohlednice .

Alfréd Fuchs : obrazy - kresby ; Jaroslav Vacek : sochy : od 18. listopadu do 13. prosince 1965, galerie Dílo v Gottwaldově. V Gottwaldově : Galerie Dílo, [1965?]. [10] s. ISBN (Brož.).

Antonín Chittussi : 1847-1891 : [Katalog výstavy], Gottwaldov, listopad 1975-leden 1976, Pardubice, leden-únor 1976 a Liberec, březen-duben 1976 . Gottwaldov : Oblastní galerie výtvarného umění, 1975. [41] s. ;. ISBN (Brož.).

Bad Luhatschowitz Lázně Luhačovice. Praha : JČJP J. Švec, [1945]. 1 pohlednice .

Bad Luhatschowitz - Bäder-Verwohung und B. Smetana’s Haus Lázně Luhačovice - Správa lázní a dům B. Smetany. Holice v Čechách : Grafo Čuda, [1941]. 1 pohlednice .

Blažek : 1959-61 : ČFVU Dílo, Gottwaldov od 9. litopadu do 5. prosince 1961. V Gottwaldově : Český fond výtvarných umělců, [1961?]. [12] s. ISBN (Brož.).

ČAPEK, Josef. Kresby a grafika Josefa Čapka : výstava k 30. výročí osvobození ČSSR a na paměť 30. výročí umělcovy smrti v dubnu 1945 : Grafický kabinet Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově, květen - červenec 1975 . V Gottwaldově : Oblastní galerie výtvarného umění, [1975?]. 11 s. ISBN (Brož.).

ČAPEK, Josef. Malířské dílo Josefa Čapka : výstava Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově k 20. jubileu osvobození ČSSR a na paměť dvacátého výročí umělcovy smrti v dubnu 1945 : duben - květen 1965, Dům umění v Gottwaldově . V Gottwaldově : Oblastní galerie výtvarného umění, [1965]. [22] s. ISBN (Brož.).

Československý průmyslový návrh : 1. výstava čs. průmyslového návrhu, Gottwaldov, 10. října - 30. listopadu 1968 : [Katalog . Gottwaldov : Oblastní galerie výtvarného umění, 1968. [9] s. ISBN (brož.).

Český rok Karla Svolinského : Dům umění, Gottwaldov, únor - březen 1963. V Olomouci : Oblastní galerie, [1963]. 9 s., [4] s. obr. příl. ;. ISBN (Váz.).

Členská výstava SČSVU : [Svaz čs. výtvarných umělců] : Oblastní pob. - Gotwaldov : Katalog výstavy, Gottwaldov, 18. září - 30. října 1966 . Gottwaldov : [nákl. vl.], 1966. [47] s. ;.

Členská výstava 1959 : Dům umění - Gottwaldov, 26. října-29. listopadu 1959 : [katalog . V Gottwaldově : Galerie KVÚ, 1959. [14] s., [10] s. obr. příl. ISBN (Brož.).

Člověk a židle : [katalog] 2. výstavy prům. návrhu Výstava sedacího nábytku, Gottwaldov, 23. září-15. listopad 1970 . Gottwaldov : Oblastní galerie výtvarného umění, 1970. 47, [1] s. ISBN (brož.).

Člověk a židle : 2., mezin. sympozium prům. návrhu, Gottwaldov, 13. a 14. října 1970 : [sborník ref.] . Gottwaldov : Dům umění a Oblastní galerie výtvarného umění, [1971]. 68 s., [6] s. fot. příl. ;.

Dílo Vladislava Vaculky ; Keramika Idy Vaculkové : Katalog výstavy, Gottwaldov, září-říjen 1965 . Gottwaldov : Oblastní galerie výtvarného umění, 1965. [28] s. ISBN (brož.).

Dvacet let Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově : jubilejní sborník . Gottwaldov : [s.n.], 1973. 74, [2] s. ;. ISBN (brož.).

Flámská krajina 16. a 17. století : Dům umění v Gottwaldově, 18. únor - 21. duben 1968 . V Praze : Národní galerie, [1968]. [4] s. ;. ISBN (Brož.).

GIRGEL, Michal. Rozhledny a výhledová místa Zlínského kraje . 1. vyd. [Zlín] : Zlínský kraj, 2011. 151 s. ISBN 978-80-260-1203-0 (váz.).

Gottwaldov Správní budova závodů Svit. [Praha] : Orbis, [1950]. 1 pohlednice .

Gottwaldov Zlín - Náměstí Práce. [Nový Hrozenkov] : Foto Bittner, [1949]. 1 pohlednice .

Gottwaldov. [Praha] : Orbis, [19--]. 1 pohlednice .

Gottwaldov 17 etážová budova n.p. Svit. [Praha] : Orbis, [1955?]. 1 pohlednice .

Gottwaldov Náměstí Práce - Obchodní dům a tržnice . [Praha] : Orbis, [19--]. 1 pohlednice .

Gottwaldov Obchodní dům Předvoj a hotel Moskva . Praha : Orbis, [19--]. 1 pohlednice .

Gottwaldov Gotval’dov : náměstí Práce = Ploščaď Truda = Platz der Arbeit = Labour Square = Place du Travail . Praha : Orbis, 19--. 1 pohlednice .

Gottwaldov - Zlín celkový pohled . [Praha] : Orbis, [19--]. 1 pohlednice .

Gottwaldov - Správní budova n. p. Svit. [Nový Hrozenkov] : Foto Bittner, [1949]. 1 pohlednice .

Gottwaldov - Otrokovice. [Praha] : Orbis, [195-]. 1 pohlednice .

Gottwaldov - národní podnik Svit. [Nový Hrozenkov] : Foto Bittner, [1949?]. 1 pohlednice .

Gottwaldov - národní podnik Svit. [Nový Hrozenkov] : Foto Bittner, [1949?]. 1 pohlednice .

Gottwaldov - Náměstí Práce se závodním klubem a kinem. [Praha] : Orbis, [19--]. 1 pohlednice .

Gottwaldov - město zahrad a parků. Praha : Orbis, [1961?]. 1 pohlednice .

HOLÝ, Miloslav. Miloslav Holý - grafika se sociální tematikou z let 1920-1924 : [Oblastní galerie v Gottwaldově v dubnu až červnu 1973 ve spolupráci s Východočeskou galerií v Pardubicích]. V Gottwaldově : Grafický kabinet Oblastní galerie výtvarného umění, 1973. [14] s. ISBN (Brož.).

JANÁL, Rudolf. Z dějin malenovického hradu . Gottwaldov : [s.n.], [1953]. 8 s. ISBN (brož.).

Jihomoravští sochaři k 55. výročí VŘSR [Velká říjnová socialist. revoluce] a 50. výročí SSSR : [Katalog výstavy], Gottwaldov, 15. listopad - 31. prosinec 1972 . Gottwaldov : Oblastní galerie výtvarného umění, 1972. [4] s. ISBN (Brož.).

Jiří Voženílek: Budovy č. 14 a 15 ve Zlíně - dědictví industriální éry = Jiří Voženílek: Building Nos. 14 and 15 - a heritage of the industrial era . Zlín : Zlínský kraj, 2013. 127 s. ISBN 978-80-87833-03-2 (váz.).

Joža Uprka : [Katalog výstavy], Gottwaldov, září-říjen 1972 . Gottwaldov : Oblastní galerie výtvarného umění, 1972. 29, [1] s. ;. ISBN (Brož.).

Karel Tondl : Výbor z dosavadního malířského a grafického díla : Gottwaldov, [září] 1957 : [Katalog výstavy . Gottwaldov : Kraj. galerie, 1957. 12 s. ;. ISBN (brož.).

Karel Tondl : výbor z grafického díla :[grafický kabinet Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově, gottwaldovský zámek - říjen 1973. V Gottwaldově : Oblastní galerie výtvarného umění, [1973]. 13 s.

KLIMENTOVÁ, Markéta. Zaniklé hrady a tvrze ve Zlínském kraji . Vyd. 1. Uherský Brod : Muzejní spolek Aloise Jaška v Bojkovicích, 2010. 24 s. ISBN 978-80-254-6709-1 (brož.).

KREMLIČKA, Rudolf. Rudolf Kremlička : výbor z díla : Dům umění v Gottwaldově, září - říjen 1967 . V Gottwaldově : Oblastní galerie výtvarného umění, 1967. [20] s. ISBN (Brož.).

Lázně Luhačovice. Lázeňské náměstí. Praha : Fr. Janáček, [1932]. 1 pohlednice .

Lázně Luhačovice pramen Vincentka = Istočnik Vincentka = Vincentka Quelle = Vincentka Spring = Source Vincentka . Praha : Orbis, 1962. 1 pohlednice .

Lázně Luhačovice pramen Vincentka s kolonádou. [Praha] : Orbis, [1950]. 1 pohlednice .

Lázně Luhačovice lázeňský rayon. [S.l.] : Minerva, [19--]. 1 pohlednice .

Lázně Luhačovice Luhačovice les bains = Bad Luhačovice. Luhačovice : Alois Surý, [1930]. 1 pohlednice .

Lázně Luhačovice. [Praha] : Orbis, [19--]. 1 pohlednice .

Lázně Luhačovice Lázeňské náměstí. Vyškov : Fototypia, [1937]. 1 pohlednice .

Lázně Luhačovice. Luhačovice : Jindřich Bartošík, [19--]. 1 pohlednice .

Lázně Luhačovice. Holice v Čechách : Grafo Čuda, [19--]. 1 pohlednice .

Lázně Luhačovice. Nový Hrozenkov : Foto Bittner, 1949. 1 pohlednice .

Lázně Luhačovice. Holice v Čechách : Grafo Čuda, [19--]. 1 pohlednice .

Lázně Luhačovice Dům Leoše Janáčka = Dom Leoša Janačeka = Leoš Janáček Haus = Leoš Janáček House = Maison Leoš Janáček . Praha : Orbis, [1967?]. 1 pohlednice .

Lázně Luhačovice Lázeňské náměstí = Kurortnaja ploščaď = Kurplatz = Spa Square = Place des Bains . Praha : Orbis, [1962?]. 1 pohlednice .

Lázně Luhačovice Dům Julia Fučíka a zotavovna Morava . [Praha] : Orbis, 1952. 1 pohlednice .

Lázně Luhačovice pramen Ottovka . [Praha] : Orbis, 1957. 1 pohlednice .

Lázně Luhačovice Smetanův dům a Správa lázní. [Praha] : Orbis, [1954?]. 1 pohlednice .

Lázně Luhačovice pramen Ottovka. [Praha] : Orbis, 1957. 1 pohlednice .

Lázně Luhačovice - Společenský dům. Vyškov : Fototypia, [1947]. 1 pohlednice .

Lázně Luhačovice - Společenský dům Bad Luhačovice - Gesellschaftshaus. Holice v Čechách : Grafo Čuda, [19--]. 1 pohlednice .

Lázně Luhačovice - Pražská čtvrť. Luhačovice : Jindřich Bartončík, [19--]. 1 pohlednice .

Lázně Luhačovice - Pražská čtvrť - Miramonti. [S.l. : s.n., 19--]. 1 pohlednice .

Lázně Luhačovice - Lázeňské náměstí. [Vyškov] : Fototypia, [1936]. 1 pohlednice .

Lázně Luhačovice - Lázeňské náměstí Bad Luhatschowitz - Bäder-Platz. Holice v Čechách : Grafo Čuda, [1941]. 1 pohlednice .

Luhačovice Bruselská fontána = Brjussel’skaja fontan = The Brussels Fountain = Die Brüsseler Fontäne = La fontaine de Bruxelles . Praha : Pressfoto, [1971?]. 1 pohlednice .

Luhačovice - státní lázně Bruselská fontána = Brusel’skaja fontan = Springbrunnen Bruselká = Brusleká Fountain = La fontaine Bruselská . Praha : Orbis, [196-?]. 1 pohlednice .

Luhačovice - státní lázně Hotel Alexandria = Otel’ Alexandria = Hotel Alexandria = The Alexandria Hotel = Hotel Alexandria . Praha : Orbis, [1967?]. 1 pohlednice .

Luhačovice - státní lázně náměstí Rudé armády = ploščaď Krasnoj armii = Platz der Roten Armee = Red Army Square = Place de l’Armée Rouge . Praha : Orbis, [19--]. 1 pohlednice .

Malovaná jizba : umělecké řemeslo a užité umění ve sbírkách Valašského muzea v přírodě (18.-1. polovina 20. století) . Vyd. 1. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2012. 143 s. ISBN 978-80-87210-40-6 (brož.).

MORAVSKÉ UMĚNÍ Z PŘELOMU STOLETÍ. Moravské umění z přelomu století : [katalog výstavy, Topolčany, září 1971 . Gottwaldov : Oblastní galerie výtvarného umění, 1971. [12] s. ;. ISBN (Brož.).

Národní umělec Vincenc Makovský : [sochy a kresby : Dům umění v Gottwaldově, květen - červenec 1974 . 1. vyd. V Brně : Moravská galerie, [1974?]. 19 s., [9] s. ISBN (Brož.).

Národní umělec Max Švabinský : výstava monumentálních děl a grafiky : Kroměříž - zámek 17. srpen - 31. říjen 1958 . V Gottwaldově : Krajská galerie, [1958?]. 19 s., 16 s. obr. příl. ISBN (Brož.).

NETÍK, Miroslav. Miroslav Netík : akvarely 1961 - 63 : ČSFVU - Dílo, 7. květen - 5. červen 1963. [Česko : s.n., 1963]. [4] s. ISBN (Brož.).

Nové cesty : přehlídka současné avangardy : červen - září 1966 - Dům umění v Gottwaldově . V Gottwaldově : Oblastní galerie výtvarného umění, [1966?]. [34] s. ISBN (Brož.).

NOVOTNÝ, Otakar. Jan Kotěra a jeho doba : [Monografie . 1. vyd. Praha : SNKLHU, 1958. 287, [2] s. Současné umění ; Sv. 25.

NOVOTNÝ, Zdeněk. ZN 1963-4. Jihlava Gottwaldov : Český fond výtvarných umění, [1964?]. [12] s. ISBN (Brož.).

PEDEVILLA, Pia. Veselá farma : práce s barevným papírem a vlnitou lepenkou . Uherské Hradiště : CFA+H, 2000. 30 s. Tvoříme s papírem. ISBN 80-902637-3-9 (brož.).

PETRÁKOVÁ, Blanka. Příběhy domů a vil : o stavbách, jejich architektech, stavitelích, obyvatelích a návštěvnících v Luhačovicích . 1. vyd. [Luhačovice] : MěDK Elektra, 2012. 110 s. Prameny. ISBN 978-80-260-2411-8 (brož.).

PETRŮ, Jaroslav. Lukov . Brno : Kraj. středisko st. památkové péče a ochrany přírody, 1968. [10] s. ;. ISBN (brož.).

PETRŮ, Jaroslav. Vizovice . B.v. Brno : Kraj. středisko st. památkové péče a ochrany přírody v Brně, 1964. [10] s. ;. ISBN (brož.).

PLÁNKA, Michal. František Bezděk - ilustrační tvorba z let 1947-1960 : Grafický kabinet Oblastní galerie v Gottwaldově, leden-únor 1973 . V Gottwaldově : Oblastní galerie výtvarného umění, [1973?]. [8] s. ISBN (Brož.).

PLÁNKA, Michal. Josef Čapek ; Václav Špála : výběr z obrazů : Trenčín - září, říjen 1974 . V Praze : Národní galerie, 1974. [6] s. ISBN (Brož.).

PODEŠVA, František. Malířovo mládí : Monografická vzpomínka . 1. vyd. Ostrava : Krajské nakladatelství, 1963. 53, [10] s.

POLÁŠKOVÁ, Eva. Zoopark a zámek Lešná . Brno : Krajské středisko státní památkovcé péče a ochrany přírody v Brně, 1973. 27 s. ISBN (brož.).

Pravoslav Kotík : kresby z Paříže a Bretaně : Grafický kabinet oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově, srpen - září 1975 . V Gottwaldově : Grafický kabinet oblastní galerie výtvarného umění, [1975?]. [6] s. ;. ISBN (Brož.).

SAMEK, Bohumil. Hrad Malenovice . Gottwaldov : Oblastní muzeum jihovýchodní Moravy v Gottwaldově, 1968. 18 s.

Setkání 69 : katalog třetí výstavy "Setkání" : Slovácké muzeum Uherské Hradiště 30.8. - 30.9. 1969 . V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, 1969. [24] s. ISBN (Brož.).

Slovenský dřevořez a dřevoryt : Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově, grafický kabinet, prosinec 1975 - leden 1976 : (z majetku Oblastní galerie výtvarného umění v Banské Bystrici) . V Gottwaldově : Oblastní galerie výtvarného umění, [1975]. [6] s. ;. ISBN (Brož.).

STRNADEL, Antonín. Antonín Strnadel : ilustrace, kresby a dekorativní kompozice : Dům umění v Olomouci, září - říjen 1970 . V Gottwaldově : Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově, 1970. 18, ii s. ISBN (Brož.).

ŠETLÍK, Jiří. O. Smutný : výstava obrazů 22. III. - 22. IV. 1962 : galerie ČFVU Gottwaldov . [Česko : s.n., 1962]. [4] s., vi obr. příl. ;. ISBN (Brož.).

Tapiserie art-protis : Dům umění Gottwaldov, leden - únor 1972 . Gottwaldov : Oblastní galerie výtvarného umění, [1972?]. [10] s. ISBN (Brož.).

VILÍMKOVÁ, Milada. Vizovice : St. zámek a památky v okolí . 1. vyd. Praha : STN, 1964. 36 s. [1] s. ;. ISBN (brož.).

Vlastimil Rada : Obrazy-kresby : Dům umění v Gottwaldově od 17. března do 30. dubna 1971 . Gottwaldov : Oblastní galerie výtvarného umění, 1971. [18] s. ;.

Z díla Františka Tichého : obrazy - kresby - grafika : Dům umění v Gottwaldově, 5. květen - 23. červen 1963 . V Gottwaldově : Oblastní galerie výtvarného umění, [1963?]. [18] s. ISBN (Brož.).

Zámek a zoopark Lešná u Gottwaldova. Praha : Orbis, [19--]. 1 pohlednice .

Zámek a zoopark Lešná u Gottwaldova. Praha : Orbis, [19--]. 1 pohlednice .

Zámek Lešná u Gottwaldova Sál předků s anglickým krbem . Praha : Orbis, [19--]. 1 pohlednice .

Zámek Lešná u Gottwaldova pohled do vstupní haly . Praha : Orbis, [19--]. 1 pohlednice .

Zlin Zlín. [S.l. : s.n., 1946?]. 1 pohlednice .

Zlín. Nový Hrozenkov : Foto Bittner, [1948]. 1 pohlednice .

Zlín. [S.l.] : ASO, [1937]. 1 pohlednice .

Zlín. Zlín : B. Siegel, [1940]. 1 pohlednice .

Zlín. [Vyškov] : Fototypia, [1947]. 1 pohlednice .

Zlin - Baťa-Kolonien Zlín - Baťovy kolonie. [S.l. : s.n., 1940?]. 1 pohlednice .

Zlín - Baťovy závody. [Nový Hrozenkov] : Foto Bittner, [1949). 1 pohlednice .

Zlín - Baťovy závody. [S.l. : s.n., 193-?]. 1 pohlednice .

Zlín - Celkový pohled. [S.l. : s. n., 1939]. 1 pohlednice .

Zlín - Celkový pohled. Nový Hrozenkov : Foto Bittner, [19--]. 1 pohlednice .

Zlín - Náměstí Práce. Vyškov : Fototypia, [19--]. 1 pohlednice .

Zlín - Náměstí Práce. Zlín : Vl. Zapletal, [1937]. 1 pohlednice .

Zlín - Náměstí Práce a mrakodrap. Vyškov : Fototypia, [19--]. 1 pohlednice .

Zlín - Společenský dům. [Nový Hrozenkov] : Foto Bittner, [19--]. 1 pohlednice .

Zlín - Správní budova Baťových závodů. [Nový Hrozenkov] : Foto Bittner, [19--]. 1 pohlednice .

Zlín - Správní budova a obchodní dům. Nový Hrozenkov : Foto Bittner, [19--]. 1 pohlednice .

Zlin - Verwaltungsgebäude der Baťa-Werke Zlín - Správní budova Baťových závodů. [Vyškov] : Fototypia, [1944]. 1 pohlednice .

Zlín, Náměstí Práce poledne, dělnictvo opouští továrny Baťa. Zlín : B. Siegel, [1935]. 1 pohlednice .

100 let školy v Želechovicích. Želechovice : [s.n.], 1968. 13 s. ISBN (brož.).

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

50 let od založení měšťanské školy ve Slavičíně : 1922-1972. Slavičín : Sdružení rodičů a přátel školy při ZDŠ ve Slavičíně, 1972. 63 s. ;. ISBN (Brož.).

Almanach vydaný k 25. výročí založení střední školy v Gottwaldově : 1936-1961. Gottwaldov : 1. střední všeobecně vzdělávací škola v Gottwaldově, 1961. 107 s. ISBN (brož.).

Informace o studiu na Fakultě technologické VUT v Gottwaldově : informace pro zájemce o vysokoškolské studium. Gottwaldov : Fakulta technologická VUT, 1972. 32 s. ISBN (brož.).

JAKEŠ, Josef. Dějiny růžďské školy . V Gottwaldově : Krajské museum, 1957. 18, [1] s. ;. Studie Krajského musea v Gottwaldově. Řada společenských věd ; č. 15. ISBN (Brož.).

Nikdy není pozdě začít : sborník dalšího vzdělávání . Vyd. 1. Vsetín : Masarykova veřejná knihovna Vsetín, 2013. 99 s. ISBN 978-80-904967-4-3 (brož.).

VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, katedra tvarování strojů a nástrojů detašovaná v Gottwaldově : katalog výstavy Výtvarná kultura výrobků : Oblastní muzeum jihovýchodní Moravy Gottwaldov (zámek) srpen-říjen 1966. Gottwaldov : Oblastní muzeum jihovýchodní Moravy v Gottwaldově, 1966. 17 s. ISBN (brož.).

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Technologická fakulta Vysokého učení technického v Brně se sídlem v Gottwaldově. Gottwaldov : VUT Fakulta technologická, [1975?]. [50] s. ISBN (brož.).

^ nahoru ^


24. Zemědělství

Hospodářské výsledky zemědělství okresu Gottwaldov v roce 1963. [S.l.] : [s.n.], [1963?]. 39 s. ;. ISBN (brož.).

Jednotné zemědělské družstvo Slušovice okres Gottwaldov. Slušovice : JZD Slušovice, 1972. [40] s. ISBN (brož.).

JZD Slušovice. Slušovice : JZD Slušovice, 1975. [24] s. ISBN (brož.).

STÁTNÍ STATISTICKÝ ÚŘAD V BRNĚ. Zemědělství Jihomoravského kraje v roce 1967 . [Brno] : Krajské oddělení Státního statistického úřadu v Brně, 1968. 115 s. ISBN (Brož.).

^ nahoru ^


Beletrie

AHMED, Qanta. V zemi neviditelných žen : putování lékařky po Saúdskoarabském království . Vyd. 1. Praha : Triton, 2013. 354 s. ISBN 978-80-7387-687-6 (brož.).

BALÁZS, Zágoni. Barnabáškova kniha . Vyd. 1. Praha : Triton, 2013. 150 s. Laskavé čtení. ISBN 978-80-7387-662-3 (váz.).

BARTOŠÍKOVÁ, Alena. O lopenickém Dráčkovi . 1. vyd. Brno : CPress, 2013. 89 s. ISBN 978-80-264-0191-9 (váz.).

Básně a povídky lidových autorů gottwaldovského kraje : [Sborník] . Gottwaldov : Dům osvěty, 1954. 45, [2] s. ;. ISBN (váz.).

BELLO, Antoine. Falzifikátoři . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2013. 417 s. ;. Fleet ; sv. 49. ISBN 978-80-7473-108-2.

BUTCHER, Jim. Oko zla . Vyd. 1. Praha : Triton, 2013. 491 s. ;. Trifid ; sv. 489. ISBN 978-80-7387-685-2 (brož.).

CUBECA, Karel. Poselství v dlani . Vyd. 1. Frýdek-Místek : Alpress, 2011. 449 s. ;. Klokan. ISBN 978-80-7362-972-4 (váz.).

ČERMAK, Jakub. Stroboskopy . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2011. 146 s. ISBN 978-80-87497-22-7 (brož.).

DAŇKOVSKÝ, Richard. Jak jsem se zamiloval . 1. vyd. Zlín : Tigris, 2013. 45 s. ISBN 978-80-86062-97-6 (brož.).

DEMILLE, Nelson. Hra se lvem . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2013. 839 s. ;. Fleet ; sv. 45. ISBN 978-80-87497-63-0 (váz.).

DÜCKERS, Tanja. Nejdelší den v roce . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2008. 181 s. ;. Track ; sv. 6. ISBN 978-80-87162-11-8 (brož.).

EBNER-ESCHENBACH, Marie von. Krambambuli . Praha : Státní nakladatelství dětské knihy, 1958. 47 s. ISBN (váz.).

ELŠÍKOVÁ, Klára. Zítra už usnu . Vyd. 1. Praha : Revolver Revue, 2013. 119 s. ;. Revolver Revue ; sv. 72. ISBN 978-80-87037-55-3 (brož.).

HÁLEK, Vítězslav. Náš basař . Gottwaldov : Ruda Klinkovský, 1968. 1 složka (7 vol. listů) .

HARTL, David. Básně o Bohu . Zlín : Tigris, 2013. 145 s. ISBN 978-80-7490-002-0 (váz.).

HOLUB, Zbyněk Gilgalad. Přežít . Vyd. 1. Praha : Triton, 2013. 200 s. ;. Agent John Francis Kovář ; 30. ISBN 978-80-7387-676-0 (brož.).

HUELLE, Paweł. Poslední večeře . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2013. 209 s. ;. Neewit ; sv. 31. ISBN 978-80-87162-52-1 (brož.).

HVORECKÝ, Michal. Silný pocit čistoty . Vyd. 1. Zlín : Marek Turňa, 2005. 151 s. ;. Próza. ISBN 80-903562-3-0 (brož.).

HVORECKÝ, Michal. Smrt na Dunaji . Zlín : Kniha Zlín, 2013. 269 s. ;. Track ; sv. 35. ISBN 978-80-87497-67-8 (brož.).

JAHN, Metoděj. Bloudění : Výbor z povídek . 1. vyd. Ostrava : Krajské nakladatelství, 1964. 233, [1] s. ;. ISBN (Váz.).

JUNG, Matthieu. Princip předběžné opatrnosti . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2011. 264 s. ;. Neewit ; sv. 29. ISBN 978-80-87497-20-3 (brož.).

JUNGSTEDT, Mari. Umírající dandy . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2013. 263 s. ;. Fleet ; sv. 47. ISBN 978-80-7473-109-9 (váz.).

Kde končí svět? : sborník vítězných prací z literární soutěže dětských autorů Zlínského kraje 20122013. Kroměříž : Knihovna Kroměřížska, 2013. 52 s. ISBN 978-80-86759-06-7 (brož.).

KERTÉSZ, Imre. Někdo jiný : kronika proměny . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2013. 99 s. Fleet ; sv. 42. ISBN 978-80-87497-06-7 (váz.).

KISCH, Egon Erwin. Den s Petrem Bezručem : zápis pro vlastní potřebu . 1. vyd. Gottwaldov : Tisk, 1949. 22, [1] s. ;.

KISCH, Egon Erwin. Zuřivý reportér a poslední reportáže . 1. autoriz. vyd. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, 1955. 269 s. Sebrané spisy E.E. Kische ; sv. 8. ISBN (Váz.).

KOTOUČ, Jan. Invaze . Vyd. 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2013. 197 s. ;. Agent John Francis Kovář ; 31. ISBN 978-80-7387-706-4 (brož.).

KRATOCHVÍL, Miloš. Poťouši a Zloděják . Vyd. 1. Praha : Triton, 2013. 130 s. Laskavé čtení. ISBN 978-80-7387-688-3 (váz.).

KREJČÍ, Miroslav jr. Bůh to zařídí? . Zlín : Tigris, 2013. 64 s. ISBN 978-80-86062-95-2 (brož.).

KULDA, Beneš Metod. Moravské národní pohádky . Praha : Albatros, 1972.

LANDAY, William. Jacobova obhajoba . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2013. 483 s. ;. Fleet ; sv. 50. ISBN 978-80-7473-044-3 (váz.).

LEHKOŽIV, Radek. Tanga . 1. vyd. V Krásné Lípě : Marek Belza, 2013. 122 s. Bagatela ; sv. 16. ISBN 978-80-87116-23-4 (brož.).

MALÝ, Radek. Všelijaké řečičky pro kluky a holčičky . Vyd. 1. Praha : Triton, 2013. 51 s. ISBN 978-80-7387-686-9 (brož.).

MAWER, Simon. Pád . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2013. 479 s. ;. Fleet ; sv. 43. ISBN 978-80-7473-114-3 (váz.).

MAWER, Simon. Skleněný pokoj . Vyd. 3. Zlín : Kniha Zlín, 2013. 409 s. ;. Fleet ; sv. 10. ISBN 978-80-7473-091-7 (brož.).

MÜLLER, František. Báje a pověsti z kraje pod Starým Světlovem. I. část . Bojkovice : Muzeum v Bojkovicích, 1968. 55 s. ISBN (brož.).

MÜLLER, František. Báje a pověsti z Vizovských hor . B.v. Bojkovice : Vlastivědné muzeum, 1968. 95 s. ISBN (brož.).

NESBO, Jo. Levhart . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2013. 722 s. ;. Fleet ; sv. 48. ISBN 978-80-7473-110-5 (váz.).

NESBO, Jo. Netopýr : první případ Harryho Holea . Vyd. 2. Zlín : Kniha Zlín, 2013. 397 s. ;. Fleet ; sv. 34. ISBN 978-80-7473-115-0 (brož.).

NESBO, Jo. Švábi . Vyd. 2. Zlín : Kniha Zlín, 2013. 392 s. ;. Fleet ; sv. 41. ISBN 978-80-7473-116-7 (brož.).

NEZDAŘIL, Ladislav. Horní chlapci . 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Městský národní výbor, 1968. 90 s., [6] l. obr. příl. ;. ISBN (Brož.).

NEZDAŘIL, Ladislav. Horní chlapci . 2., přeprac. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Měst. NV, 1970. 126, [5] s.

NIKL, Petr. Foukací povídky . 1. vyd. Praha : Meander, 2013. [48] s. ISBN 978-80-87596-33-3.

OHLSSON, Kristina. Sedmikrásky . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2013. 408 s. ;. Fleet ; sv. 46. ISBN 978-80-87497-41-8 (váz.).

OSBORNE, Lawrence. Odpuštění . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2013. 299 s. ;. Fleet ; sv. 44. ISBN 978-80-7473-107-5 (váz.).

PERRY, Mike. Klec pro majáky . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2011. 335 s. ;. Fleet ; sv. 16.

PROCHÁZKA, Ladislav Prokop. Poslední království . Zlín : Tigris, 2012. 192 s. ISBN 978-80-86062-93-8 (v knize neuvedeno váz.).

PUJMANOVÁ, Marie. Lidé na křižovatce : Román . 13. vyd. Praha : František Borový, 1949. 488, [4] s. ;. Žatva ; Sv. 15.

REED, Lou. Havran . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2013. 186 s. ISBN 978-80-87497-30-2 (váz.).

ROMPORTLOVÁ, Ludmila. Bylo to tak? . 1. vyd. Praha : Triton, 2013. 87 s. ;. ISBN 978-80-7387-690-6 (brož.).

RŮŽIČKA, Martin. Nákaza . Zlín : Tigris, 2013. 106 s. ;. ISBN 978-80-86062-99-0 (brož.).

ŘEŘICHOVÁ, Markéta. A pošli to dál . Vyd. 1. Zlín : Tigris, 2013. 105 s. ISBN 978-80-7490-000-6 (váz.).

SAETERBAKKEN, Stig. Siamská dvojčata . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2008. 137 s. ;. Track ; sv. 3. ISBN 978-80-87162-07-1 (brož.).

SEMERÁD, Karel. Kocour v polobotkách : Hra pro děti ve dvou částech . Praha : Dilia, 1967. 55 s., 8 s. notových příloh ;. ISBN (Brož.).

SCHWARTZ, Roslyn. Krtčí sestry a pilné včelky . 1. vyd. Jeseník ; Zlín : Offi, 2013. [30] s. Prostředí. ISBN 978-80-904562-6-6 (brož.).

SOBOTKA, Richard. Nejtěžší překážka . [Líbeznice] : Víkend, 2013. 156 s. ISBN 978-80-7222-901-7 (váz.).

SVATOPLUK, T. Bez šéfa . 4. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1972. 459, [1] s. ;. Klíč ; sv. 109. ISBN (Váz.).

TOWER, Wells. Všechno zpustošené, všechno spálené . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2010. 214 s. ;. Neewit ; sv. 14. ISBN 978-80-87162-68-2 (brož.).

VACULÍK, Lubomír. Za někým zůstane otevřeno . vyd. 1. Gottwaldov : Krajské nakladatelství Gottwaldov, 1960. 150 s. ISBN (váz.).

VACULÍK, Ludvík. Sekyra . Vyd. 1. Praha : Československý spisovatel, 1966. 169 s. ISBN (váz.).

VAVREČKA, Hugo. František Lelíček ve službách Sherlocka Holmesa . 4. vyd. Praha : Česká expedice : Richter, 1991. 85 s. Pro pamětníky ; sv. 4. ISBN 80-85276-02-X (Richter brož.).

VERNE, Jules. Los číslo 9672 . Žalkovice : Josef Vybíral, 2013. 164 s. Svět Julese Vernea. ISBN 978-80-905497-0-8 (váz.).

VERNE, Jules. Ves ve vzduchu . [2. vyd.]. Žalkovice : Josef Vybíral, 2013. 198 s. Svět Julese Vernea. ISBN 978-80-905497-1-5 (váz.).

VYHLÍDAL, Oldřich. Vonička lidové poezie . 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1975. 115, [1] s. ;. Klub přátel poezie. ISBN (váz.).

ZABUŽKO, Oksana. Muzeum opuštěných tajemství . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2013. 743 s. ;. Neewit ; sv. 30. ISBN 978-80-87162-90-3.

ZACHA, Eduard. O skryté slávě a jiné texty . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2013. 191 s. ;. Walt - Vratký oheň ; sv. 12. ISBN 978-80-7473-131-0 (brož.).

ZAPLETAL, Zdeněk. Popík . Vyd. 1. Praha : Novela bohemica, 2013. [126] s. ;. Vlny ; sv. 2. ISBN 978-80-87683-07-1 (brož.).

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně