Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Regionální novinky knižního fondu

Leden- Březen 2013


Naučná literatura | Beletrie


Naučná literatura

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

BAČUVČÍK, Radim. Divadlo a film : nákupní chování na trzích kulturních produktů 2011 . 1. vyd. Zlín : Verbum, 2012. 116 s. ISBN 978-80-87500-24-8 (brož.).

PAVLIŠTÍK, Karel. Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě na Podřevnicku . Vyd. 2., rozš. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně : Klub H+Z, 2011. 279 s. ISBN 978-80-87130-19-3 (Muzeum jihovýchodní Moravy váz.).

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

MIŠURCOVÁ, Ladislava. Základy biologie . Vyd. 2., rozš. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 168 s. ISBN 978-80-7454-156-8 (brož.).

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FILMŮ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Zlín film festival : program : 51. Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež = programme : 51th International Film Festival for Children and Youth. [Zlín : Filmfest, 2011]. 124 s .

Reportáž zlínského Kašpárka z loutkového divadla Baťa. Ve Zlíně : nákladem zábavních podniků Baťa ve Zlíně, [1936?]. 34 s.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BAČUVČÍK, Radim. Soukromé a veřejné v marketingové komunikaci . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2012. 152 s. Protipóly marketingové komunikace. ISBN 978-80-87500-20-0 (brož.).

BAŤA, Jan Antonín. Budujme stát : [pro 40,000.000 lidí] . 2. rozš. a dopl. vyd. Ve Zlíně : Tisk, 1938. 184 s.

BAŤA, Jan Antonín. Spolupráce : Výbor z článků a projevů v letech 1920-1936 : [Vydáno pro spolupracovníky závodů Baťa a.s.] . Zlín : Tisk, 1936. 204, [ii] s., [26] s. obr. příl. ISBN (Brož.).

BERTL, Ivan. Kapitoly o finanční gramotnosti . 1. vyd. Praha : Triton, 2012. 77 s. ISBN 978-80-7387-622-7 (brož.).

CEKOTA, Antonín. Baťa Neue Wege . Brünn ; Prag : Internationale Verlags-anstalt, 1928. 142 s., [10] s. obr. příl. Der Industriekapitän ; [Bd. 1]. ISBN (Brož.).

JEDINÁK, Petr. Profese manažera v organizacích veřejné správy : charakteristika manažera, zastávané role a vybrané personální činnosti . 1. vyd. Zlín : Verbum, 2012. 108 s. ISBN 978-80-87500-26-2 (váz.).

KOPEČKOVÁ, Martina. 3. tréninkový modul: partnerství při společném projektu . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 113 s. ISBN 978-80-7454-139-1 (brož.).

KOUDELKA, Jan. Marketingový význam body image . 1. vyd. Zlín : Verbum, 2012. 228 s. ISBN 978-80-87500-23-1 (brož.).

POKLUDA, Zdeněk. Baťovi muži . 1. vyd. Zlín : Kovárna VIVA, 2012. 167 s. ISBN 978-80-260-3389-9 (váz.).

Postavení venkova ve Zlínském kraji . Zlín : Český statistický úřad, 2009. 129 s. Souborné informace. Informace o regionech, městech a obcích ; roč. 2009. ISBN 978-80-250-1945-0 (brož.).

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ - MULTIPROFESNÍ SPOLUPRÁCE V INOVAČNÍM PROCESU. Národní konference Průmyslové inženýrství - multiprofesní spolupráce v inovačním procesu : Kroměříž 27.5.2011 : sborník příspěvků. Vyd. 1. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, [2011]. 97 s. ISBN 978-80-7454-130-8 (brož.).

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ - PROCESNÍ INOVACE. Národní tandemová konference Průmyslové inženýrství - procesní inovace : Zlín, 13.3.2012 : sborník příspěvků. Vyd. 1. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, [2012]. 107 s. ISBN 978-80-7454-153-7 (brož.).

ŠIŠKOVÁ, Veronika. 4. tréninkový modul: komunikace v multiprofesním týmu, genderové otázky . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 114 s. ISBN 978-80-7454-140-7 (brož.).

ŠTEKER, Karel. Audit : studijní pomůcka pro distanční studium . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 73 s. ;. ISBN 978-80-7454-209-1 (brož.).

ŠVARCOVÁ, Jena. Odborná studie trhu práce. 1 . Zlín : CEED, 2012. 23 s. Vědecké spisy. ISBN 978-80-87301-07-4 (brož.).

ŠVARCOVÁ, Jena. Odborná studie trhu práce. 2 . Zlín : CEED, 2012. 23 s. Vědecké spisy. ISBN 978-80-87301-08-1 (brož.).

ŠVARCOVÁ, Jena. Odborná studie trhu práce. 3 . Zlín : CEED, 2012. 23 s. Vědecké spisy. ISBN 978-80-87301-09-8 (brož.).

ŠVARCOVÁ, Jena. Odborná studie trhu práce. 4 . Zlín : CEED, 2012. 23 s. Vědecké spisy. ISBN 978-80-87301-10-4 (brož.).

ŠVARCOVÁ, Jena. Odborná studie trhu práce. 5 . Zlín : CEED, 2012. 23 s. Vědecké spisy. ISBN 978-80-87301-11-1 (brož.).

ŠVARCOVÁ, Jena. Odborná studie trhu práce. 6 . Zlín : CEED, 2012. 23 s. Vědecké spisy. ISBN 978-80-87301-12-8 (brož.).

ŠVARCOVÁ, Jena. Odborná studie trhu práce. 7 . Zlín : CEED, 2012. 23 s. Vědecké spisy. ISBN 978-80-87301-13-5 (brož.).

ŠVARCOVÁ, Jena. Odborná studie trhu práce. 8 . Zlín : CEED, 2012. 23 s. Vědecké spisy. ISBN 978-80-87301-14-2 (brož.).

ŠVARCOVÁ, Jena. Odborná studie trhu práce. 9 . Zlín : CEED, 2012. 23 s. Vědecké spisy. ISBN 978-80-87301-15-9 (brož.).

TOMANDL, Jan. Public relations a zpravodajství : vliv hluboké proměny žurnalistiky na teorii a praxi vztahů s médii . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2012. 152 s. ;. ISBN 978-80-87500-28-6 (brož.).

VICAN, Tomáš. Formulace business strategie v oblasti zdravotnictví . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2012. 90 s. ISBN 978-80-87500-29-3 (brož.).

Vývoj lidských zdrojů ve Zlínském kraji v letech 2000 až 2009 : (vybrané kapitoly) . Zlín : Český statistický úřad, 2010. 91 s. Souborné informace. Informace o regionech, městech a obcích ; roč. 2010. ISBN 978-80-250-2071-5 (brož.).

ZEMÁNEK, Pavel. Malé a střední podnikání . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, 2012. 122 s. ISBN 978-80-7454-114-8 (brož.).

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

GERZANIC-HONS, Hana. Crha a Strachota krajem jdou . Vyd. 1. Plzeň : ArtKrist, 2012. 131 s. ISBN 978-80-904364-7-3 (brož.).

CHAPOUTHIER, Georges. Zvířecí práva . Vyd. 1. Praha : Triton, 2013. 118 s. ;. ISBN 978-80-7387-607-4 (brož.).

Josef Kubín : člověk v nesprávné době na správném místě . Vyd. 1. [Dolní Jasénka] : Atlas, [2012]. 65 s. ISBN 978-80-260-3387-5 (v knize neuvedeno brož.).

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

HANZELKA, Jiří. Afrika kolem Tatry . Vyd. 2. V Brumovicích : Carpe diem, 2000, [soubor distribuován 2010]. 101 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-87195-14-7 (soubor v přebalu).

JAHN, Metoděj. Kraj můj milovaný . 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2012. 142 s. Rožnovské malé tisky ; sv. 20. ISBN 978-80-904851-7-4 (Město Rožnov pod Radhoštěm brož.).

JILÍK, Jiří. Olšava ví svoje : výpravy proti proudu řeky i času . 1. vyd. Buchlovice : Veligrad, 2012. 159 s. ISBN 978-80-905279-0-4 (brož.).

JUREČKA, Jiří. Prameny na Valašsku a v Podbeskydí : [výlety, sport, příroda, památky, ubytování, gastronomie . 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Radovan Stoklasa, 2012. 143 s. To nejlepší z Valašska a okolí.

Kulturní dědictví Soláně a jeho okolí : historie - příroda - kultura - život . Vyd. 1. [Karolinka] : Sdružení pro rozvoj Soláně, 2012. 295 s. ISBN 978-80-260-1943-5 (váz.).

Podoby vody 2012 Zlínský kraj . [Zlín] : Zlínský kraj, 2011. 1 kalendář [13] l. Zlínský kraj.

ŘEZNÍČEK, Josef. Magický Zlín 2012. [Zlín : Hucot], c2011. 1 kalendář [13] l.

ŘEZNÍČEK, Josef. Magický Zlín 2013. [Zlín : Hucot], c2012. 1 kalendář [14] l.

STUDIO 615. Duchovní dědictví Moravy a Slezska : 100 památek = Dziedzictwo duchowe Moraw i Śląska : 100 zabytków . Vyd. 1. [Olomouc] : Olomoucký kraj ve spolupráci s Jihomoravským krajem, Moravskoslezským krajem a Zlínským krajem, 2012. 57 s. ISBN 978-80-87535-47-9 (brož.).

Turistický průvodce Východní Morava : 25 tipů na výlety + mapky : Kroměřížsko : Slovácko : Valašsko : Zlínsko a Luhačovicko . Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2012. 76 s. Východní Morava: kouzlo rozmanitosti. ISBN (brož.).

Welehrad 1885. [Velehrad : s.n.], 1885. 1 skládačka [9 l. fotografií] .

Zlínsko 2013 objevte s námi kouzla a krásy Zlínského regionu. Zlín : Teplárna Zlín, [2012]. 1 kalendář [15] l.

ŽIŽLAVSKÝ, Bořek. Chřiby záhadné a mytické. Sv. 7,. Chřiby : hledání hrobu sv. Metoděje . 1. vyd. Buchlovice : Veligrad, 2012. 159 s. Chřiby záhadné a mytické ; sv. 7. ISBN 978-80-905279-1-1 (brož.).

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

ČOUPEK, Jiří. Po stopách nivnických památek . Nivnice : Nadační fond Dr. Kachníka Nivnice, 2012. 79 s. ISBN 978-80-260-2288-6 (brož.).

FAJKOŠ, Dušan. Kapitoly z historie Moravy a Slezska . Vyd. 1. [Havířov] : JAVOR Morava, 2012. 208 s. ISBN 978-80-260-3433-9 (váz.).

HRBEK, Jiří. Evropa a absolutismus v 17. a 18. století (1648-1789) . 1. vyd. Praha : Triton, 2012. 202 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-7387-601-2 (váz.).

JANČÁŘ, Radek. Komňa : minulost a současnost . Vyd. 1. [Komňa] : Obec Komňa, 2012. 310 s. ISBN 978-80-260-2838-3 (váz.).

Kaňovice, okres Zlín : 650 let : 1362-2012 . Luhačovice : Obec Kaňovice v nakl. Atelier IM, 2012. 191 s. ISBN 978-80-85948-76-9 (Atelier IM váz.).

KOSTOPOULOS, Takis. S partyzány v západní Makedonii : vzpomínky z okupace, občanské války a Taškentu . [Jablůnka nad Bečvou : P. Papavasilevský, 2011?]. 131 s. ISBN 978-80-260-1118-7 (v knize neuvedeno brož.).

KOZUBÍKOVÁ, Bohumila. Slopné očima kronikářky : 2001-2010. 1. vyd. Slopné : Obec Slopné, 2011. 159 s. ISBN 978-80-260-4087-3 (v knize neuvedeno brož.).

KŘIVÍNKOVÁ, Svatava. Lípa : dodatek 2001-2012 k Almanachu z roku 2001 . Vyd. 1. [Lípa : s.n.], 2012. 112 s.

MAŇASOVÁ, Zdena. Vlachova Lhota : zlomky z historie obce 1412-2012 . Vlachova Lhota : Obecní úřad Vlachova Lhota, 2012. 180 s. ISBN 978-80-260-2782-9 (brož.).

OPRAVIL, Stanislav. Karolínské příběhy . 1. vyd. Zlín : Tigris, 2012. 184 s. ISBN 978-80-86062-60-0 (v knize neuvedeno brož.).

POKLUDA, Zdeněk. Moravští Šternberkové : panský rod rozprostřený od Jeseníků ke Karpatům . Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 353 s., [8] s. obr. příl. Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska ; sv. 10. ISBN 978-80-7422-181-1 (váz.).

POSPÍŠIL, Jaroslav. Rub a líc baťovských sporů : [u soudů a Pána Boha člověk nikdy neví jak dopadne] . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2012. 179 s. ISBN 978-80-7473-037-5 (váz.).

SMITH, Sally Bedell. Alžběta II. : život moderní panovnice . Vyd. 1. Praha : Triton, 2012. 476 s., [32] s. obr. příl. ISBN 978-80-7387-632-6 (váz.).

Vsetín : město a čas . Vyd. 1. Vsetín : Masarykova veřejná knihovna Vsetín, 2008. 239, [100] s. ISBN 978-80-904139-1-7 (váz.).

^ nahoru ^


10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

SVOBODA, Petr. Charakterizace fázového chování směsí polymerů rozptylem světla = Characterization of phase behavior in polymer blends by light scattering : teze přednášky ke jmenování profesorem . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 42 s. Teze přednášky ke jmenování profesorem = Qualifying lecture for professorship. ISBN 978-80-7454-196-4 (brož.).

TRIVEDI, Krunal R. Crystallization of polyolefin blends and nanocomposites = Krystalizace polyolefinových směsí a nanokompozitů : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University, 2012. 40 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-216-9 (brož.).

ZEMÁNKOVÁ, Magda. Praktikum z chemie : pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií : [doplňkový učební text] . Vyd. 1. Šumice : Základní škola Šumice, 2012. 71 s. ISBN 978-80-260-3491-9 (brož.).

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

GESTER, Silke. Lexikalische Germanismen im Walachischen . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2012. 120 s. ISBN 978-80-87500-27-9 (brož.).

HOREČKA, Mojmír. Tak mluvíme pod Radhoštěm : soubor slov a úsloví z Frenštátska : nově zpracovaný a rozšířený M. Horečkou z "Nářečí na Frenštátsku" F. Horečky, 1941 ; k vydání připravili Aleš Hájek, Radoslav Vlk, Jarmila Nesvadbová . 1. vyd. V Rožnově pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě, 2011. 840 s., [1] l. obr. příl. ISBN 978-80-87210-33-8 (váz.).

HROCHOVÁ, Lucie. Mandaly lásky 2 malujeme život . 1. vyd. Uherské Hradiště : Bhakti, 2012. 47 obrazových stran . ISBN 978-80-87074-15-2 (brož.).

KOVANDOVÁ, Alexandra. Mandaly sebevědomí malováním k sebejistotě . 1. vyd. Uherské Hradiště : Bhakti, c2012. 47 obrazových listů . ISBN 978-80-87074-13-8 (brož.).

RUSNOKOVÁ, Pavla. Hrajeme si s pastelkami dětský průvodce rokem . 1. vyd. Uherské Hradiště : Bhakti, c2012. 61 obrazových listů . ISBN 978-80-87074-14-5 (brož.).

THEORIES AND PRACTICES. Theories and Practices : proceedings of the third international conference on Anglophone studies : September 7-8, 2011, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic . 1st ed. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 327 s. ;. Zlín proceedings in humanities ; vol. 3. ISBN 978-80-7454-191-9 (brož.).

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

MUZEÁLIE AKO SÚČASŤ KULTÚRNEHO DEDIČSTVA. Muzeálie ako súčasť kultúrneho dedičstva : zborník príspevkov . Prievidza : Hornonitranské múzeum v Prievidzi, 2011. 100 s. ISBN 978-80-85674-32-3 (brož.).

^ nahoru ^


13. Matematika

Tvorba programových aplikací pro řešení difúzních úloh v prostředí MAPLE . Vyd. 1. Ve Zlíně: Univerzita Tomáše Bati, 2012. viii, 125 s. ISBN 978-80-7454-133-9 (brož.).

^ nahoru ^


14. Lékařství

ČEŠKA, Richard. Cholesterol a ateroskleróza, léčba dyslipidémií . Vyd. 4., V Tritonu 2. Praha : Triton, 2012. 406 s. ISBN 978-80-7387-599-2 (váz.).

HAUERLANDOVÁ, Iva. Antimicrobial activity of non-traditional monoacylglycerols = Antimikrobní účinky netradičních monoacylglycerolů : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2012. 35 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-226-8 (brož.).

Hledání smyslu v zážitcích blízkosti smrti . Vyd. 1. Praha : Triton, 2012. 262 s. ;. Nové světy ; sv. č. 9. ISBN 978-80-7387-597-8 (váz.).

JILÍK, Jiří. U Zlaté koruny : příběh lékárny a lékárníka Josefa Stancla . Uh. [i.e. Uherské] Hradiště : Petra, 2007. 174 s. ISBN 978-80-254-1976-2 (v knize neuvedeno váz.).

KOMPLEXNÍ LÉČBA POHYBOVÉHO APARÁTU DĚTÍ A DOSPĚLÝCH. Komplexní léčba pohybového aparátu dětí a dospělých : 12. října 2012 Top Hotel Praha & Congress Center Praha. 1. vyd. Praha : Triton, 2012. 89 s. ISBN 978-80-7387-613-5 (brož.).

LUŽNÝ, Jan. Gerontopsychiatrie . Vyd. 1. Praha : Triton, 2012. 159 s. ;. ISBN 978-80-7387-573-2 (brož.).

O duši lékaře . Praha : Triton, 2012. 339 s. ISBN 978-80-7387-618-0 (váz.).

Onkologie . Vyd. 1. Praha : Triton, 2012. 250 s. Lékařské repetitorium ; sv. č. 7. ISBN 978-80-7387-603-6 (váz.).

OREL, Miroslav. Psychopatologie . Vyd. 1. Praha : Grada, 2012. 263 s. Psyché. ISBN 978-80-247-3737-9 (brož.).

PAGANO, John O. A. Léčba lupénky: přírodní alternativa . 1. vyd. Praha : Triton, 2012. 295 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-7387-556-5 (brož.).

PHAN, Thi Thanh Dieu. The influence of the coffee roasting process and coffee preparation on human physiology = Vliv procesu paření a přípravy kávy na fyziologii člověka : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University, 2012. 31 s. ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-211-4 (brož.).

RABOCH, Jiří. Psychiatrie : minimum pro praxi . 5. vyd. Praha : Triton, 2012. 239 s. ISBN 978-80-7387-582-4 (brož.).

SVAČINA, Štěpán. Dietologie pro lékaře, farmaceuty, zdravotní sestry a nutriční terapeuty . Vyd. 1. Praha : Triton, 2012. 331 s. Lékařské repetitorium ; sv. č. 8. ISBN 978-80-7387-347-9 (váz.).

SVOBODOVÁ, Jana. Diagnóza EBD - život s motýlími křídly : příběh Makulky . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2012. 76 s. ISBN 978-80-87500-25-5 (brož.).

VOJTÍŠKOVÁ, Petra. Influence of phytic acid on the nutritional value of foodstuffs = Vliv kyseliny fytové na nutriční hodnotu potravin : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2012. 34 s. ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-218-3 (brož.).

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

JECHO, Richard. Úvahy a komentáře : Evropská unie mýma očima : náměty jak nastartovat ekonomiku : politika, politik, politikaření . 1. vyd. [Otrokovice] : Agos, 2012. 135 s. ;. ISBN 978-80-904921-3-4 (brož.).

^ nahoru ^


17. Psychologie

Krutě přímočaré myšlení : a jak změnilo svět . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2012. 107 s. ISBN 978-80-87497-53-1 (váz.).

MILLER, Alice. Drama nadaného dítěte, aneb, Hledání pravého Já . Přeprac. a rozš. vyd. Praha : Triton, 2012. 102 s. ;. ISBN 978-80-7387-617-3 (brož.).

NAKONEČNÝ, Milan. Emoce . Vyd. 1. Praha : Triton, 2012. 501 s. ISBN 978-80-7387-614-2 (váz.).

ZELENKOVÁ, Helena. Láska k Moudrosti . 1. vyd. V Praze : Martin Zuran ve spolupráci s nakl. Tigris, 2012. 381 s. ISBN 978-80-86062-58-7 (TIGRIS váz.).

^ nahoru ^


18. Sociologie

BUČEK, Jaroslav. Rola moderátora v masmediálnom dialógu . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2012. 152 s. ;. ISBN 978-80-87500-21-7 (brož.).

HULL, John M. Pouť do říše slepoty : deníky pádu do vědomí . Vyd. 1. Praha : Triton, 2012. 311 s. ;. Nové světy ; sv. č. 8. ISBN 978-80-7387-591-6 (váz.).

LUKÁŠ, Roman. Rozdělení Československa : dvacet let poté : dějiny vzájemných vztahů Čechů a Slováků od vzniku společného státu až po jeho rozdělení pohledem obyvatel příhraničních oblastí . 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2013. 126 s. ;. ISBN 978-80-204-2864-6 (váz.).

SVOBODA, Jan. Poradenský dialog : vedení poradenského rozhovoru a poradenské skupiny . 1. vyd. Praha : Triton, 2012. 127 s. ISBN 978-80-7387-590-9 (brož.).

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

Baťa : [1937-1938]. Zlín : Baťa, 1937. [16 s.] .

DULÍK, Tomáš. Methods for interference mitigation in wireless networks = Metody pro snížení rušení v bezdrátových sítích : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University, 2012. 78 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-233-6 (brož.).

EHRENBOLD, Tobias. Bata : Schuhe für die Welt, Geschichten aus der Schweiz . Baden (Schweiz) : hier+jetzt, 2012. 174 s . ISBN 978-3-03919-256-4 (váz.).

FRIEBROVÁ, Veronika. Vývoj technologií zpracování biomasy jako zdroj hodnotných bílkovin a jejich hydrolyzátů = Development of processing technologies for biomass as a source of valuable proteins and their hydrolysates : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 32 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-224-4 (brož.).

CHVÁTALOVÁ, Lenka. Controlling innovative polyolefin properties by structural transformations = Řízení vlastností netradičních polyolefinů strukturními transformacemi : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2012. 35 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-221-3 (brož.).

JANÁČOVÁ, Dagmar. Modelování systémů s rozloženými parametry a jejich vztah k optimalizaci zpracovatelských procesů přírodních a syntetických polymerů = Modeling of systems with distributed parameters and their relation to optimization of the processing of natural and synthetic polymers : teze přednášky ke jmenování profesorem . Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2012. 39 s. Qualifying lecture for professorship. ISBN 978-80-7454-229-9 (brož.).

JAROŠOVÁ, Barbora. Tradice a současnost rukodělné výroby v regionu Moravské Valašsko . Vyd. 1. V Rožnově pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě, 2011. 198 s. ISBN 978-80-87210-35-2 (váz.).

Katalog krajinské výstavy valašského sklářství v Novém Hrozenkově : ve dnech od 17. června do 15. července 1934 . Nový Hrozenkov : Výstavní výbor, 1934. 35 s., [34 s.] reklamní příl.

KOPČILOVÁ, Martina. Studium chování polymerních materiálů v mikrobiálním prostředí = Study of behavior of polymeric materials in microbial environment : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 36 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-225-1 (brož.).

KOSTRZEWA, Marcin. Modification of epoxy resin with polyurethane and montmorillonite = Úprava epoxidových pryskyřic přídavkem polyuretanu a nanojílu : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2012. 64 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-227-5 (brož.).

KUNZ, Ludvík. Nástroje lidové hudby v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Sv. 4.,. R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě, 2011. 428 s. Nástroje lidové hudby v Čechách, na Moravě a ve Slezsku ; sv. 4. ISBN 978-80-87210-34-5.

KURAŠ, Mečislav. Kaučuk jako surovina . Druhé, rozšířené a doplněné vydání. Ve Zlíně : Tisk, 1947. 160-[VIII] s.

LÓPEZ GARCÍA, Jorge Andrés. Surface treatment of collagen-based biomaterials in medical applications = Povrchové úpravy biomateriálů na bázi kolagenu pro medicinální aplikace : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2012. 59 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-212-1 (brož.).

SAMBAER, Wannes. Applied rheology for characterization of polymeric nanofiber based filters = Aplikovaná reologie pro charakterizaci polymerních nanovlákenných filtrů : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2012. 44 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-214-5 (brož.).

SEDLAČÍK, Michal. Intelligent fluids - electro-rheological (ER) and magneto-rheological suspensions = Inteligentní tekutiny - elektroreologické (ER) a magnetoreologické (MR) suspenze : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University, 2012. 45 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-197-1 (brož.).

SOBOTKA, Richard. Rožnovská papírna : nejstarší zařízení průmyslového charakteru v Rožnově pod Radhoštěm . 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 2012. 95 s. Knížka do kapsy. ISBN 978-80-87334-15-7 (brož.).

ŠAMÁNEK, Milan. Mýty a fakta o víně . Znojmo : Pro Znovín Znojmo vydala Agentura Bravissimo, 2012. 83 s. ISBN 978-80-904929-0-5 (Agentura Bravissimo brož.).

THERAVALAPPIL, Rajesh. Polyolefin elastomers: a study on crosslinking, blends and composites = Polyolefinové elastomery: studie síťování, směsí a kompozitů : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2012. 34 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-215-2 (brož.).

TUPÝ, Michael. The study of PVB waste application obtained from recycled windshields = Studium možností použití odpadního PVB z recyklovaných automobilových skel : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2012. 36 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-220-6 (brož.).

ZÁBRANSKÝ, Ondřej. Kalendář 2013 - Letadla. 1. vyd. Velehrad : Ondřej Zábranský, 2012. 1 kalendář (13 l.) .

ZÁDRAPA, Petr. The morphology and properties of selected fillerpoly(ethylene-co-methacrylic acid) copolymer systems = Morfologie a vlastnosti vybraných systémů plnivokopolymer poly(ethylen-co-kyselina metakrylová) . Zlín : Tomas Bata Univerzity, 2012. 36 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-219-0 (brož.).

Zanechali jsme stopu : 20-40-80 let výroby pneu . Otrokovice : Barum Continental, 2012. 69 s.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

GARLETT, Kyle. Železné srdce : od pacienta s transplantovaným srdcem k železnému muži triatlonu . Vyd. 1. Praha : Triton, c2012. 269 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-7387-549-7 (váz.).

HOFBAUER, Jakub. Leo Pavlík - od škodovky po quattro . Vyd. 1. Rožnov pod Radhoštěm : HP Parts Racing, 2012. 219 s. ISBN 978-80-260-2671-6 (váz.).

MCCORMACK, Chris. Jsem tu, abych vyhrál : rady mistra světa, jak dosahovat špičkových výkonů . 1. vyd. Praha : Triton, 2012. 290 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-7387-557-2 (váz.).

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

Akademický malíř a grafik František Peňáz : 1912-1996 : výběr obrazů, ilustrací a grafiky z celoživotní tvorby . 1. vyd. Luhačovice : [Obec Hřivínův Újezd] v nakl. Atelier IM, 2012. 64 s. ISBN 978-80-85948-79-0 (Atelier IM brož.).

BARTOŠEK, Vladimír. Tak mě asi neznáte . 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm, 2012. [48] s. Milé tisky ; sv. č. 4. ISBN 978-80-87334-16-4 (brož.).

Beskydy - Frenštát pod Radhoštěm. Vsetín : Zdeněk Hartinger, [2013]. 1 pohlednice .

FORFEST. Festival Forfest Czech Republic - Spiritual Streams in Contemporary Arts 2011 : current situation. [Kroměříž : Artistic Iniciative, 2011]. 53 s. ;. ISBN 978-80-260-1195-8 (brož.).

FROLCOVÁ, Milada. Přírůstky 1992-2012 : [katalog k 50. výročí otevření Galerie Slováckého muzea . 1. vyd. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2012. 47 s. ISBN 978-80-87671-00-9 (brož.).

HRBÁČEK, Karel. Kamenní svědkové valašské historie ve Zděchově . Zděchov : Obec Zděchov, 2012. 75 s. ISBN 978-80-260-3175-8 (v knize neuvedeno brož.).

CHVALKOVSKÝ, Ladislav. Památník Velké Moravy ve Starém Městě s multimediální expozicí Velkomoravský Veligrad. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 2011. 1 pohlednice .

CHVALKOVSKÝ, Ladislav. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2012. 1 pohlednice .

CHVALKOVSKÝ, Ladislav. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2012. 1 pohlednice .

JEŘÁBEK, Richard. Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 239 s. Etnologické studie ; 10. ISBN 978-80-210-5584-1 (brož.).

JURKOVIČ, Dušan Samo. Pustevně na Radhošti : turistické útulny pohorské jednoty "Radhošť" ve Frenštátě vystavěné a zařízené po způsobu lidových staveb na Mor. Valašsku a Uh. Slovensku . Brno : A. Píša, 1900. [15] s., xvi l. obr. příl. ISBN (Brož.).

KONŮPEK, Jan. Jožka Baťa ex libris . [Česko : Jan Konůpek, 1923]. 1 grafický list ;.

Letecké muzeum Kunovice stálá expozice 23 dopravních, sportovních a vojenských letadel. Uherské Hradiště : Studio 5, [2012?]. 1 pohlednice .

MARTIŠKOVÁ, Ivana. Příběh zámku Kinských ve Valašském Meziříčí-Krásně . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, 2012. 21 s. ISBN 978-80-87614-05-1 (brož.).

NIKL, Petr. Petr Nikl : grafika : obrazový soupis 1980-2012 . 1. vyd. Chrudim : Galerie ART, 2012. 81 s. ISBN 978-80-260-2717-1 (váz.).

Otrokovice-Baťov. Holice v Čechách : Grafo Čuda, [1954]. 1 pohlednice .

PALA, Josef. Štípa : starý poutní kostel . Vyd. 1. [Zlín] : Communitas auxilium - společenství pro pomoc, 2012. 15 s.

VYCHODIL, Jan. Popis velehradských památností s půdorysem kostela a 47 obrazy . 6. vyd. Velehrad : M. Melichárek, 1909. 107, 2 s. ;.

Zlin Zlín. [Vyškov] : Fototypia, [194-?]. 1 pohlednice .

Zlin T. Baťa Gedenkhalle = Zlín : Památník T. Bati. [Vyškov] : Fototypia, [194-?]. 1 pohlednice .

Zlín Památník Tomáše Batě. Vyškov : Fototypia, [1934]. 1 pohlednice .

Zlín - Hotel Viktoria - Zlín. Zlín : E. Potměšil, 1941. 1 pohlednice .

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

BEZDĚK, František. Orientační dny : rozvoj hodnotové orientace žáků pro udržitelný rozvoj. Základní školy . Vyd. 1. Fryšták : DIS SKM, 2012. 160 s. ISBN 978-80-260-1785-1 (váz.).

BEZDĚK, František. Orientační dny : rozvoj hodnotové orientace žáků pro udržitelný rozvoj. Střední školy . Vyd. 1. Fryšták : DIS SKM, 2012. 200 s. ISBN 978-80-260-2574-0 (v knize neuvedeno váz.).

MONTESSORI, Maria. Tajuplné dětství . Vyd. 2., V Tritonu 1. Praha : Triton, 2012. 178 s. ;. ISBN 978-80-7387-382-0 (brož.).

PŘIKRYLOVÁ, Milada. Praktické náměty pro konkretizované očekávané výstupy RVP PV. 5.2,. Vzdělávací oblast: Dítě a jeho psychika (psychologická) . Kroměříž : Přikrylová Milada Plus, 2012. 172 s. Barevné kamínky. ISBN 978-80-87165-50-8 (kroužková vazba).

PŘIKRYLOVÁ, Milada. Praktické náměty pro konkretizované očekávané výstupy RVP PV. 5.5,. Vzdělávací oblast: Dítě a svět (environmentální) . Kroměříž : Přikrylová Milada Plus, 2012. 88 s. Barevné kamínky. ISBN 978-80-87165-53-9 (kroužková vazba).

PŘIKRYLOVÁ, Milada. Praktické náměty pro konkretizované očekávané výstupy RVP PV. 5.3,. Vzdělávací oblast: Dítě a ten druhý (interpersonální) . Kroměříž : Přikrylová Milada Plus, 2012. 54 s. Barevné kamínky. ISBN 978-80-87165-51-5 (kroužková vazba).

PŘIKRYLOVÁ, Milada. Praktické náměty pro konkretizované očekávané výstupy RVP PV. 5.4,. Vzdělávací oblast: Dítě a společnost (sociálně-kulturní) . Kroměříž : Přikrylová Milada Plus, 2012. 78 s. Barevné kamínky. ISBN 978-80-87165-52-2 (kroužková vazba).

PŘIKRYLOVÁ, Milada. Praktické náměty pro konkretizované očekávané výstupy RVP PV. 5.1,. Vzdělávací oblast: Dítě a jeho tělo (biologická) . Kroměříž : Přikrylová Milada Plus, 2012. 78 s. Barevné kamínky. ISBN 978-80-87165-49-2 (kroužková vazba).

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2002-2012 . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, 2012. 108 s. ISBN 978-80-7454-143-8 (váz.).

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

KOUŘIL, Lukáš. Evolutionary synthesis of the Turing machine's rules = Evoluční syntéza pravidel Turingova stroje : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University, 2012. 34 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-232-9 (brož.).

MOTÝL, Ivo. Výzkum využití možností fraktální geometrie pro zabezpečení informačních systémů = Research into the usage of the fractal geometry possibilities for the information systems security : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 33 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-236-7 (brož.).

ROSMAN, Pavel. Informatika pro ekonomy a manažery . Vyd. 4., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 188 s. ISBN 978-80-7454-228-2 (brož.).

^ nahoru ^


24. Zemědělství

BENADA, Jaroslav. Význam redoxních potenciálů a pH pletiv rostlin pro jejich rezistenci k chorobám a pro fyziologii rostlin = Redox potential and pH in plants and their function in the mechanism of resistance to diseases and in plant physiology . Kroměříž : Agrotest fyto, 2012. 64 s. ISBN 978-80-87555-06-4 (brož.).

ČERNOCKÝ, Antonín. Zemský hřebčinec Tlumačov = Provincial Stud Farm Tlumačov = Landgeistüt Tlumačov . 1. vyd. Opava : Foto Gregor, 2012. 138 s. ISBN 978-80-904692-9-7 (váz.).

ŠÍPALOVÁ, Markéta. Změny jakostních parametrů mléka a mléčných výrobků = Quality changes of milk and dairy products : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 47 s. ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-222-0 (brož.).

WEISEROVÁ, Eva. Vliv složení binárních a ternárních směsí fosforečnanových tavicích solí na texturní vlastnosti tavených sýrů = The effect of binary and ternary phosphate emulsifying salt mixtures composition on processed cheese spreads texture properties : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 36 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-203-9 (brož.).

^ nahoru ^


Beletrie

ALEŠIN, Mark. Chokku stranstvujuščej duši : sborniki . Zlín : Tigris, 2012. 127 s. ;. ISBN 978-80-86062-52-5 (brož.).

ANDRONIKOVA, Hana. Zvuk slunečních hodin . 2., pozměněné vyd. V Praze : Odeon, 2008. 299 s. Česká řada ; sv. 11. ISBN 978-80-207-1261-5 (váz.).

BAČÍKOVÁ, Dagmar. Cestou : --s díky životu-- . [Zlín : D. Bačíková], 2012. [46] s. ISBN 978-80-260-3380-6 (váz.).

BARTOŠÍK, Tomala. Slovácké humoresky . Kroměříž : nákladem vlastním, 1930. 26 - [I] s. ;. Z Bartošíkovy čítanky ; Sv. 2.

BOBÁK, Jindřich František. Pohádky od řeky Dřevnice . Zlín : Esprint, 2004. 81 s. ISBN 80-239-3752-9 (váz.).

BUTCHER, Jim. Masky smrti . Vyd. 1. Praha ; Kroměříž : Triton, 2013. 437 s. ;. Trifid ; 472. ISBN 978-80-7387-625-8 (brož.).

CUBECA, Karel. Pravá tvář anděla . Vyd. 1. Frýdek-Místek : Alpress, 2012. 392 s. ;. Klokan. ISBN 978-80-7466-008-5 (váz.).

Český rok - duben, aneb, Kde končí svět? : almanach vítězných prací literární soutěže dětských autorů Zlínského kraje 20112012 . Vyd. 1. Vsetín : Masarykova veřejná knihovna Vsetín, 2012. 66 s. ISBN 978-80-904967-0-5 (brož.).

DĚDEČEK, Jiří. Pohádky o Malé tlusté víle . 1. vyd. Praha : Meander, 2012. 77 s. Modrý slon ; sv. 51. ISBN 978-80-87596-03-6 (brož.).

GOLDSTEIN, Rebecca. 36 důkazů Boží existence : [fiktivní příběh] . Vyd. 1. Praha : Triton, 2012. 462 s. ;. ISBN 978-80-7387-559-6 (váz.).

GREENBERG, Joanne. Neslibovala jsem ti procházku růžovým sadem . Vyd. 2. Praha : Triton, 2012. 278 s. ;. ISBN 978-80-7387-620-3 (brož.).

HOLCMAN, Josef. Stroj se (ne)zadrhl : 9 "fejetonů", 3 balady . Vyd. 1. Uherské Hradiště : Ottobre 12, 2012. 159 s. ISBN 978-80-86528-50-2 (váz.).

HUELLE, Paweł. Poslední večeře . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2013. 145 s. ;. Neewit ; sv. 31. ISBN 978-80-87162-52-1.

CHINMOY, šrí,. O zlaté labuti : příběhy o dobru, lásce a odpuštění pro děti i dospělé . 1. vyd. Zlín : Madal Bal, 2012. 142 s. ISBN 978-80-86581-71-2 (váz.).

JUNGSTEDT, Mari. Této tiché noci . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2012. 275 s. Fleet ; sv. 32. ISBN 978-80-87497-59-3 (váz.).

KAVENNA, Joanna. Zrození lásky . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2013. 313 s. ;. Track ; sv. 33. ISBN 978-80-87497-15-9.

KOČÍ, Michal. Lajkána . [Česko] : Whoosh Industries, [2012]. 124 s. ;. Kamikatze. ISBN 978-80-260-3508-4 (v knize neuvedeno brož.).

MACHAČ, Tomáš O. Co dochovala paměť a Veselé povídky a pohádky . Bystřice pod Hostýnem : Tomáš O. Machač, 2012. 91 s. ISBN (Brož.).

MÁŠOVÁ, Svatava. Schůzky v zahradách : přátelům pro potěšení . Kroměříž : Svatava Mášová, 2012. 46 s. ;. ISBN (brož.).

MAWER, Simon. Dívka, která spadla z nebe . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2012. 332 s. ;. Fleet ; sv. 30. ISBN 978-80-87497-57-9 (váz.).

MAWER, Simon. Mendelův trpaslík . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2010. 274 s. ;. Fleet ; sv. 12. ISBN 978-80-87162-81-1 (váz.).

NESBO, Jo. Netopýr : první případ Harryho Holea . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2013. 397 s. ;. Fleet ; sv. 34. ISBN 978-80-7473-048-1 (váz.).

NESBO, Jo. Sněhulák . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2012. 510 s. ;. Fleet ; sv. 29. ISBN 978-80-87497-45-6 (váz.).

NIKL, Petr. Divňáci z Ňjújorku . 1. vyd. Praha : Meander, 2012. 95 s. Modrý slon ; sv. 49. ISBN 978-80-87596-15-9 (váz.).

TUČKOVÁ, Kateřina. Žítkovské bohyně . 1. vyd. Brno : Host, 2012. 450 s. ;. ISBN 978-80-7294-528-3 (váz.).

URBÁNKOVÁ, Dagmar. Cirkus Ulice . Praha : Baobab, 2012. [78] s. ISBN 978-80-87060-63-6 (Baobab&GplusG kroužková vazba).

VOŘECHOVÁ-VEJVODOVÁ, Marie. Hója, kravaři hója! . Zlín : Bohumil Siegel, 1945. [34] s. ;.

WILLIS, Connie. --o psu nemluvě . Vyd. 1. Praha : Triton, 2012. 497 s. ;. Trifid ; sv. 453. ISBN 978-80-7387-567-1 (váz.).

ZABUŽKO, Oksana. Muzeum opuštěných tajemství . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2013. 743 s. ;. Neewit ; sv. 30. ISBN 978-80-87162-90-3.

ZLÝ, Bohumír. Průsvitní lidé a jiné pozoruhodnosti . Zlín : Tigris, 2012. 208 s. ISBN 978-80-86062-56-3 (brož.).

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně