Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Regionální novinky knižního fondu

Duben - červen 2012


Naučná literatura | Beletrie


Naučná literatura

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

BAČUVČÍK, Radim. Kultura jako faktor volného času : nákupní chování na trzích vybraných volnočasových aktivit 2010 . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2011. 116 s. ;. ISBN 978-80-87500-11-8 (brož.).

BAČUVČÍK, Radim. Marketing kultury : divadlo, koncerty, publikum, veřejnost . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2012. 198 s. ;. ISBN 978-80-87500-17-0 (brož.).

BĚLUNEK, Alois. Ze života rožnovských Valachů . 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm, 2011. 167 s. Rožnovské malé tisky ; sv. 18. ISBN 978-80-904851-3-6 (brož.).

Fašank : Festival masopustních tradic : 25 let : Strání 1987-2012. Uherský Brod : Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, 2012. [48] s. ISBN 978-80-904525-2-7 (brož.).

PAVLIŠTÍK, Karel. Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě na Podřevnicku . Vyd. 2., rozš. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně : Klub H+Z, 2011. 279 s. ISBN 978-80-87130-19-3 (Muzeum jihovýchodní Moravy váz.).

POPELKA, Pavel. Od věnečku k obálence, aneb, Co všechno kdysi znamenala svatba na Uherskobrodsku a Moravských Kopanicích . Vyd. první. V Uherském Brodě : Muzeum Jana Amose Komenského, 2011. 424 s. ISBN 978-80-904525-1-0.

Svět mužů a žen : muž a žena ve svědectví lidových tradic . Vyd. 1. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2011. 287 s. ISBN 978-80-86185-97-2 (brož.).

TICHÁ, Jana. Jaro na Rožnovsku : gloria, gloria, gloria, aby ta trnečka rodila-- : výroční zvyky a slavnosti . 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm, 2012. 99 s. Rožnovské malé tisky ; sv. 19. ISBN 978-80-904851-6-7 (brož.).

Vánoce v galerii - Vánoce v muzeu, aneb, Půjdem spolu do Betléma . V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, [2011]. 80 s. ISBN 978-80-86185-95-8 (brož.).

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

DUPEJOVÁ, Jarmila. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta ve Zlínském kraji v letech 2001-2011 . Zlín : Zlínský kraj, [2012]. 32 s.

STRUNECKÁ, Anna. Doba jedová 2 . Vyd. 1. Praha : Triton, 2012. 367 s. ;. ISBN 978-80-7387-555-8 (brož.).

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

52. Zlín Film Festival 2012 : [Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež : Dny irské kinematografie : 27. 5.-3. 6. 2012 = 52nd International Film Festival for Children and Youth : Days of Irish Cinema]. Zlín : Filmfest, 2012. 279 s.

Minisalon filmové klapky 2012 Minisalon Film Clapperboards 2012. [Zlín : Minisalon.cz, 2011]. 1 stolní kalendář .

Přestupnákonečná 3 : bakalářské a magisterské práce studentů Ateliéru audiovize 2010 = BA Theses and MA Dissertations by students of the Studio of Audiovisual Arts 2010 . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, c2010. [46] s. ISBN 978-80-7454-001-1 (brož.).

Přestupnákonečná 3 : bakalářské a magisterské práce studentů Ateliéru animovaná tvorba 2010 = BA Theses and MA Dissertations by students of the Stuido of Animation 2010 . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, c2010. [42] s. ISBN 978-80-7454-000-4 (brož.).

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BAČUVČÍK, Radim. Tradiční a nové v marketingové komunikaci . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2011. 218 s. Protipóly marketingové komunikace. ISBN 978-80-87500-04-0 (brož.).

DOHNALOVÁ, Zuzana. Mikroekonomie pro bakalářské studium : cvičebnice . Vyd. 5., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 89 s. ISBN 978-80-7318-977-8 (brož.).

Human potential management in a company : communication : [monography . Ed. 1st. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2011. 111 s. ;. ISBN 978-80-7454-088-2 (brož.).

Human potential management in a company : motivation, workers' motivating : [monography . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2011. 129 s. ISBN 978-80-7454-086-8 (brož.).

Human potential management in a company : estimation, workers' estimating : [monography . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2011. 104 s. ISBN 978-80-7454-087-5 (brož.).

KAMENÍKOVÁ, Blanka. Bankovnictví a pojišťovnictví : cvičebnice . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 189 s. ISBN 978-80-7454-117-9 (brož.).

Katalog firem Zlínského kraje = Catalogue of companies in the Zlín Region. 1. vyd. Zlín : Technologické inovační centrum, 2012. 230 s ;.

LADOVÁ, Janka. Uplatňování principů managementu znalostí v podmínkách podnikání českých firem = Knowledge management principles assertion in conditions of Czech business companies : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 42 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-039-4 (brož.).

LORENC, Jiří. Rozpočtová skladba a účetnictví 2012 pro územní samosprávné celky . 4. vyd. Polešovice : M Lordy, [2012]. 399 s. ;. ISBN 978-80-260-2148-3 (brož.).

LUKÁŠKOVÁ, Eva. Evropská unie III. : návody na cvičení . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 65 s. ISBN 978-80-7454-132-2 (brož.).

LUKÁŠKOVÁ, Eva. Strukturální politika . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, 2011. 121 s. ;. ISBN 978-80-7454-116-2 (brož.).

LUKÁŠKOVÁ, Eva. Veřejná ekonomika III. : cvičebnice . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 76 s. ;. ISBN 978-80-7454-113-1 (brož.).

MÁLEK, Zdeněk. Logistika přeprav nebezpečných věcí . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 163 s. ISBN 978-80-7454-131-5 (brož.).

ONDRČKA, Pavel. Rozšíření základů makroekonomické teorie . Vyd. 2., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 337 s. ISBN 80-7318-449-4 (brož.).

PASEKOVÁ, Marie. Základy účetnictví : sbírka příkladů pro neekonomické obory . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 113 s. ;. ISBN 978-80-7454-136-0 (brož.).

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

Cisterciáci na Moravě : sborník k 800. výročí příchodu cisterciáků na Moravu a počátek Velehradu . 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 324 s. Sborníky. ISBN 80-244-1460-0 (brož.).

CHINMOY, šrí,. Drahokamy štěstí . 1. vyd. Zlín : Madal Bal, 2011. 210 s. ;. ISBN 978-80-86581-64-4 (brož.).

CHINMOY, šrí,. Meditace : dokonalost člověka v Božím uspokojení . 5. vyd. Zlín : Madal Bal, 2008. 285 s. ISBN 978-80-86581-63-7.

IDE, Pascal. Je zygota lidskou osobou? . 1. vyd. Praha : Triton, 2012. 215 s. ;. ISBN 978-80-7387-526-8 (brož.).

NĚMEC, Vít. Školské sestry III. řádu sv. Františka ve Fryštáku 1898-1927 . Uherské Hradiště : Historická společnost Starý Velehrad, 2011. 173 s. ISBN 978-80-86157-35-1 (brož.).

RATHOUSKÝ, Václav. Vánoční omyl . Vyd. 2. Staré Město : Green Ways, 2011. 48 s. ISBN 978-80-904166-2-8 (brož.).

RODRÍGUEZ, Alonso. Cvičba v dokonalosti křesťanské, čili, O postupovaní v dokonalosti a ctnostech křesťanských . V Kroměříži : [s.n.], 1885. 1025 s. ;. ISBN (Váz.).

RUPNIK, Marko Ivan. Sarkofág otce Tomáše Špidlíka . Vyd. 1. Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2011. 30 s., [2] s. obr. příl. Slovo a obraz ; 20. ISBN 978-80-7412-087-9 (brož.).

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

HAVRÁNEK, Antonín. Mechanika v příkladech I. Hmotný bod . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 167 s. ISBN 978-80-7454-024-0 (brož.).

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Blansko. 1. vyd. Zlín : Malované mapy, c2011. 1 mapa . ISBN 978-80-905099-0-0 (složeno).

GIRGEL, Michal. Rozhledny a výhledová místa Zlínského kraje . 1. vyd. Zlín : Zlínský kraj, 2011. 151 s. ISBN 978-80-260-1203-0 (váz.).

HARABIŠ, Tomáš. Průvodce nejen po Valašském království . 6. vyd. Frenštát pod Radhoštěm : Valašské království, [2001]. 317 s. ISBN (brož.).

CHRÁSTEK, František. Obrazy - Zlínský kraj = The picturesque Zlin Region . Vyd. 1. Uherský Brod : Q studio, 2011. 360 s. ISBN 978-80-903450-8-9 (váz.).

JILÍK, Jiří. Chřiby záhadné a mytické. Sv. 6,. Chřiby po hradských cestách . 1. vyd. Buchlovice : Jiří Jilík, 2011. 111 s. Chřiby záhadné a mytické ; sv. 6. ISBN 978-80-260-1741-7 (brož.).

Kroměříž a okolí : turistický průvodce . Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2010. 27 s. Východní Morava: kouzlo rozmanitosti. ISBN (brož.).

MIČKALOVÁ, Helena. Velké Karlovice : památky = cultural heritage . Velké Karlovice : Obec Velké Karlovice, 2010. 12 s. ISBN (Brož.).

Morava a Slezsko : výlety na běžkách = Morawy i Šlask : Wycieczki na nartach biegowych = Mähren und Schleisen : Ausflüge auf Skiern . Zlín : m-ARK, 2011. 99 s. ISBN (kroužková vazba).

Průvodce Zlínskem a Luhačovickem : Zlínsko a Luhačovicko . Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2011. 96 s. Východní Morava: kouzlo rozmanitosti. ISBN (brož.).

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Hulín, Záhlinice, Chrášťany . Vyd. 1. Hulín : Městský úřad, 2009. 20 s. ISBN 978-80-254-7052-7 (v knize neuvedeno brož.).

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Ratiboř : valašská vesnice . Vyd. 1. [Valašské Meziříčí] : Blanka Růžičková (Krystal) pro obec Ratiboř, 2012. 20 s. ISBN 978-80-87556-05-4 (brož.).

SOCHA, Vladimír. Úžasný svět dinosaurů : dávní vládci planety ve světle nových poznatků . 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha : Triton, 2011. 331 s., [24] s. obr. příl. ISBN 978-80-7387-507-7 (váz.).

Turistický průvodce Valašsko : turistický průvodce regionem Valašsko : kultura : historie a památky : tradice a folklor : řemesla : přírodní poklady : turistika : cykloturistika : zimní sporty : gastronomie . Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2011. 100 s. Východní Morava: kouzlo rozmanitosti. ISBN (brož.).

Velké Karlovice : turistika : cykloturistika = hiking = cycle tourism . Velké Karlovice : Obec Velké Karlovice, 2010. 12 s. ISBN (brož.).

ZIKMUND, Miroslav. Legenda Z + H : výbor z díla. Druhá cesta Evropa - Asie 22.4.1959-11.11.1964 . Vyd. 1. Brno : Jota, 2011. 457 s. ISBN 978-80-7217-835-3 (váz.).

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Archív obce Sazovice. [Sazovice : Obec Sazovice], c2010. 112 s. ISBN 978-80-260-1690-8 (v knize neuvedeno brož.).

BLESÍK, Jan. Francova Lhota : historický obrázek obce, jejího území, lidu a života, do konce 19. století : z kroniky obce. [I. díl] . Francova Lhota : [s. n., 1999]. 240 s. ISBN (Váz.).

ERDÉLY, Evžen. Baťa : švec, který dobyl světa . Praha : A. Kahler, [1932]. 176 s.

Hulín : minulost a současnost . Hulín : Město Hulín, 2004. [16] s. ISBN 80-239-6644-8 (v knize neuvedeno brož.).

JANIŠ, Dušan. Vsetín v době okupace . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, 2012. 23 s. ;. ISBN 978-80-87614-03-7 (brož.).

KAPUSTOVÁ, Jana. Slušovice 1261-2011 : (k 750. výročí první písemné zmínky) . Slušovice : Město Slušovice, 2011. 46 s. ISBN 978-80-260-0860-6 (v knize neuvedeno brož.).

Niky české historiografie : uherskobrodská sympozia J.A. Komenského v ofenzivě (1971-1989) . Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2012. 270 s. ;. ISBN 978-80-7465-011-6 (brož.).

OTEVŘELOVÁ, Věra. Rožnovský rynek : domy na rožnovském náměstí ve vzpomínkách Věry Otevřelové . Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 2012. 22 s. Milé tisky ; sv. č. 3. ISBN 978-80-87334-12-6 (brož.).

POKLUDA, Zdeněk. 440 let Kudlova : obrázky z minulosti 1571-2011 . Vyd. 1. Zlín : Statutární město Zlín, 2011. 102 s. ISBN 978-80-260-1089-0 (brož.).

STAŠA, Eduard. Kapitolky ze starého Zlína . Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 1991. 76 s.

TEŤHAL, Vladimír. Starý Hrozenkov : pamětní kniha k 750. výročí první zprávy o obci . Starý Hrozenkov : Obec Starý Hrozenkov, 2011. 227 s.

VÁCLAVÍK, Josef. Francova Lhota : v 2. polovině 19. století a 1. polovině 20. století : doplněk záznamů v kronice Francovy Lhoty. [II. díl] . Francova Lhota : [s. n., 2000]. 205 s. ISBN (Váz.).

VAŇHARA, Josef. Zlínské letectví . B.v. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy, 1993. 60 s. ISBN (brož.).

VELCEROVÁ, Ludmila. Vizovice v proměnách času . 1. vyd. Vizovice : Lípa, 2011. 307 s. ISBN 978-80-87206-29-4 (váz.).

VYCHODIL, Pavel Julius. František Sušil : životopisný nástin . V Brně : Tiskem a nákladem Pap. knihtiskárny bened. rajhradských, 1898. 379 s. ISBN (Váz.).

Zlínsko 2011 krása starých pohlednic. [Brno : Nakladatelství Josef Filip, 2010]. 1 kalendář (13 l.) . ISBN (Kroužkový blok).

^ nahoru ^


9. Hudba

Aliae (ballettae pro 2 housle, violu (nebo 3 housle) a basso continuo . Brno : Petr Zapletal, [20--?]. 1 partitura (10) s. + 6 hlasů (3, 3, 3, 3, 3, 5 s.) ;. Hudba z kroměřížského zámku ; A 810. ISBN (Brož.).

JUREČKA, Jan. Škola hry na keyboard. 5. díl. A. [Zlín] : Harmony Agency, [2012]. 91 s. ISBN 978-80-260-0247-5 (kroužková vazba).

JUREČKA, Jan. Škola hry na keyboard. 5. díl. B. [Zlín] : Harmony Agency, [2012]. s. 92-199 . ISBN 978-80-260-0247-5 (kroužková vazba).

NOVOTNÁ, Dana. Zpěvník nejmladšího školáka. 1. 2. vyd. Zádveřice : Reboprint, 2009. 1 zpěvník (58 s.) .

SVOBODA, Pavel. Naše nejkrásnější koledy 320 vánočních písní a koled z Čech, Moravy a Slezska . Vyd. 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2011. 1 zpěvník (303 s.) ;. ISBN 978-80-7387-525-1 (váz.).

Zpěvník staršího školáka pro holky, kluky, děcčice a šohaje, cérky aj ogary-- . 1. vyd. Zádveřice : [s.n.], 2011. 65 s. Zpěvníky nejmladšího a staršího školáka ; sv. 2.

^ nahoru ^


10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

KAFKA, Stanislav. Příklady a úlohy z obecné, anorganické a organické chemie . Vyd. 4. uprav. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 126 s. ;. ISBN 978-80-7454-095-0 (brož.).

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

Město v mé paměti VI. : soubor literárních prací tvůrčí seniorské skupiny 2011 . Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna, 2011. 39 s. ;. ISBN 978-80-87334-10-2 (kroužková vazba).

Theories and practice : proceedings of the second international conference on English and American studies : September 7-8, 2010, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 261 s. ;. Zlín proceedings in humanities ; vol. 2. ISBN 978-80-7454-089-9 (brož.).

VITOŇ, Jan. Hrdina a antihrdina ve státním zájmu : (k typologii a etice literárních hrdinů období polského baroka) . 1. vyd. Praha : Triton, 2011. 229 s. ;. ISBN 978-80-7387-515-2 (brož.).

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

CEKOTA, Antonín. Jak psát dobře pro noviny . Zlín : Tisk, [1939]. 32 s. ;. Kursy Osobní Výkonnosti. Serie IV ; Sv. 4. ISBN (Brož.).

FRKAL, Luděk. Věci mezi nebem a zemí? Všude kolem nás! : o bílých místech současné vědy . Vyd. 1. Zlín : L. Frkal, c2011. 116 s. ISBN 978-80-260-1005-0 (brož.).

JIRKA, Antonín. Státní zámek Vizovice : Katalog obrázárny . Brno : Kraj. středisko st. památkové péče a ochrany přírody, 1982. [76] s. ISBN (Brož.).

MARTYKÁNOVÁ, Marie. A guide to the Gallery of the Slovácké museum . In Uherské Hradiště : Slovácké museum, 2005. [13] s. ISBN 80-86185-49-4 (brož.).

MATOUŠKOVÁ, Jiřina. Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Krásná literatura . 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 158 s. ISBN 978-80-244-2722-5 (brož.).

^ nahoru ^


13. Matematika

KLÍMEK, Petr. Aplikovaná statistika : sbírka příkladů v programu XLStatistic[s] . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 141 s. ISBN 978-80-7454-129-2 (brož.).

^ nahoru ^


14. Lékařství

100 let Kroměřížské nemocnice : 1910-2010 . 1. vyd. Kroměříž : Kroměřížská nemocnice, 2011. 57 s. ISBN 978-80-260-0956-6 (brož.).

Hasiči kráčejí stoletím : 100 let SDH Horní Lideč 1911-2011 . Horní Lideč : Obec Horní Lideč, 2011. 111 s. ISBN 978-80-260-0084-6 (váz.).

JANOTA, Tomáš. Šok a kardiopulmonální resuscitace . Praha : Triton, 2011. 57 s. Lékařské repetitorium. ISBN 978-80-7387-486-5 (brož.).

PONĚŠICKÝ, Jan. Zásady prevence a psychoterapie neurotických a psychosomatických onemocnění : specifita nespecifických účinných faktorů v psychoterapii . 1. vyd. Praha : Triton, 2011. 116 s. ;. Psyché ; č. 74. ISBN 978-80-7387-518-3 (brož.).

SHOBA, Kumudini. Ájurvéda : dávná moudrost, moderní život . 1. české vyd. Zlín : Service-Plants ČR : Madal Bal, 2012. 95 s. ISBN 978-80-86581-70-5 (Madal Bal váz.).

SHOBA, Kumudini. Ayurveda : ancient wisdom - modern life . 1st ed. [Zlín] : Madal Bal, 2012. 95 s. ISBN 978-80-86581-69-9 (Madal Bal váz.).

STEJSKALOVÁ, Jana. Současná dostupnost zdravotnické péče pro děti s vybranými specifickými potřebami . 1. vyd. Praha : Triton, 2012. 54 s. ISBN 978-80-7387-580-0 (brož.).

The infected implant - what next? . Praha : Triton, c2012. 111 s. ISBN 978-80-7387-537-4 (brož.).

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

Informační bulletin. I.,. Orgány státní správy a státní orgány s působností pro území několika okresů. Zlín : Okresní úřad Zlín, 1996. 1 sv. (nestr.).

Informační bulletin. III.,. Orgány státní správy a státní orgány s působností pro okres Zlín. Zlín : Okresní úřad Zlín, 1996. 1 sv. (nestr.).

^ nahoru ^


17. Psychologie

CHINMOY, šrí,. Kundalini : Matka Síla . 3. vyd. Zlín : Madal Bal, 2012. 127 s. ;. ISBN 978-80-86581-60-6 (váz.).

CHINMOY, šrí,. Vrcholky cesty k Bohu: samádhi a siddhi : vysvobození, osvícení, nirvána a realizace . [Zlín] : Madal Bal, c2012. 183 s. ;. ISBN 978-80-86581-61-3 (váz.).

^ nahoru ^


18. Sociologie

Katalog poskytovatelů sociálních služeb : Průvodce sociálními (a navazujícími) službami ve Zlíně aktualizovaný abecední rejstřík - leden 2012. Zlín : Centrum služeb postiženým, 2012. 54 s. ;.

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a péče Brumovska a Valašskokloboucka . Brumov-Bylnice : Město Brumov-Bylnice, 2012. 43 s. ISBN 978-80-260-1923-7 (brož.).

Komunitní plán sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku na období 2011-2013 . Brumov-Bylnice : Město Brumov-Bylnice, 2012. 60 s. ISBN 978-80-260-1922-0 (brož.).

KONEČNÝ, Štěpán. Fenomén lhaní v prostředí internetu . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 121 s. ISBN 978-80-210-5488-2 (brož.).

KRIŠTOFOVIČ, Peter. Zmeňme seba, zmeníme Slovensko . [Bratislava] : Allschola, c2010. 53 s. ISBN 978-80-970385-0-2 (váz.).

NOVÁKOVÁ, Radana. Pečovatelství II : učební text pro žáky oboru Sociální péče - pečovatelská činnost. 1. vyd. Praha : Triton, 2011. 134 s. ;. ISBN 978-80-7387-531-2 (brož.).

Pracovní parta : zpráva z realizace projektu Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce . 1. vyd. Vsetín : Diakonie ČCE - středisko Vsetín, 2011. 102 s. ISBN 978-80-260-0127-0 (brož.).

Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 : [průřezové]. Zlínský kraj . Praha : Český statistický úřad, 2012. 50 s. Lidé a společnost. Roč. 2012. SLDB 2011. ISBN 978-80-250-2158-3 (brož.).

ŠATERA, Karel. Zdravotní pojištění a ekonomika . Vyd. 2., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 125 s. ;. ISBN 978-80-7454-135-3 (brož.).

ŠULISTA, Petr. Krize svědomí . 1. vyd. Praha : Triton, 2011. 191 s. ;. Psyché ; sv. č. 76. ISBN 978-80-7387-433-9 (brož.).

VÁVROVÁ, Soňa. Doprovázení v pomáhajících profesích . Vyd. 1. Praha : Portál, 2012. 159 s. ISBN 978-80-262-0087-1 (brož.).

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

Boty dělají člověka, SVIT dělá boty. Gottwaldov : Svit, [1972]. [24] s. ISBN (brož.).

GŘEŠÁK, Václav. Konstrukce a modelování galanterie . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 229 s. ISBN 978-80-7454-097-4 (brož.).

LEČÍK, František. Obuvnické modelářství I. . Vyd. 2., nezměn. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 122 s. ISBN 978-80-7454-127-8 (brož.).

PORTL, Pavel. Guide to the Kunovice aircarft museum . In Uherské Hradiště : Slovácké museum, 2009. [32] s. ISBN 978-80-86185-81-1 (brož.).

Sborník Semináře historie odívání 2011. Díl čtvrtý . 1. vyd. Zlín : Tigris, 2011. 196 s. Seminář historie odívání ; sv. 4. ISBN 978-80-86062365.

SOBOTKA, Richard. Rožnovští tkalci . 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, c2012. 95 s. Knížka do kapsy. ISBN 978-80-87334-11-9 (brož.).

ŠTOURAČ, František. Pravčické mlýny a mlynáři . [Pravčice] : Pravčická a.s., [2009]. 71 s., [1] složený l. obr. příl. ISBN 978-80-260-1743-1 (v knize neuvedeno brož.).

Základy zbožíznalství potravin . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 167 s. ISBN 978-80-7454-118-6 (brož.).

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

Barum Czech Rally Zlín : 26.-28.8.2011 : [oficiální program . Zlín : Rallye Zlín ve spolupráci s agenturou Zlin press production, 2011. 151 s., [24] obr. příl. ISBN 978-80-260-1127-9 (v knize neuvedeno brož.).

ČINČOVÁ, Yvona. Sláva zlínského sportu . Vyd. 1. Ve Zlíně : Muzeum jihovýchodní Moravy, 2011. 243 s. ISBN 978-80-87130-18-6 (váz.).

Historie turistiky ve Zlínském kraji . Vyd. 1. [Napajedla] : KČT oblast Valašsko-Chřiby, 2012. 104 s. ISBN 978-80-260-2211-4 (v knize neuvedeno brož.).

Mistrovství světa a Evropy ve střelbě na asfaltové holuby Lázně Luhačovice ČSR 1938 = Welt- u. Europameisterschaft im Wurftaubenschiessen Bad Luhačovice Č.S.R. 1938 = Championnats du Monde et d’Europe de tir aux pigeons d’argile 1938 a Luhačovice-Les-Bains Č.S.R. = The World and European Clay Pigeons Shooting Champion 1938 Bad Luhačovice Č.S.R. Luhačovice : Organizační komité pro uspořádání mistrovství světa a Evropy ve střelbě na asfaltové holuby, 1938. 1 sv. [48] s.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

1415 Baťův institut : nové centrum kultury a vzdělnaosti Zlínského kraje. [Zlín : Zlínský kraj, 2011]. 1 slož. list .

4x struktury : Michal Bauer, Zdeněk Macháček, David Medek, Tomáš Medek . Uherské Hradiště : Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti, 2007. [8 s.] .

BAČOVÁ, Marie. Malé sakrální stavby ve Vizovicích . Vizovice : [s.n.], 2010. 40 s. ISBN 978-80-260-1751-6 (v knize neuvedeno brož.).

CADWELL, Michael. Zvláštní detaily . Zlín : Archa, 2012. 201 s. aArchitektura ; sv. 6. ISBN 978-80-87545-05-8 (brož.).

HODONSKÝ, František. František Hodonský : [den smaragdových ohňů : Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti, 13.2.-9.4.2012 . V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, 2012. [6] s. ISBN 978-80-86185-98-9 (skládanka).

Josef Gočár, Otakar Novotný . V Praze : S.V.U. Mánes, 2011. 212 s. ISBN 978-80-905116-0-6 (váz.).

KNÁPKOVÁ, Pavla. Rudolf Schlattauer : poezie gobelínu . Valašské Meziříčí : Rozvojová agentura Via, 2011. [16] s.

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně = The Regional Gallery of Fine Arts in Zlín : program leden-červen 2012. Zlín : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2012. 1 slož. list .

MLČÁK, Leoš. Olomouc : Klášterní Hradisko : bývalá premonstrátská kanonie . Uherské Hradiště : Historická společnost Starý Velehrad, 2011. 57 s., [12] s. obr. příl. Církevní památky ; sv. 51. ISBN 978-80-86157-34-4 (brož.).

NAČERADSKÝ, Jiří. Jiří Načeradský : šedesátá léta a současnost, proměny upírovy . Praha : Galerie Dolmen, 2011. 109 s. ISBN 978-80-87303-17-7 (váz.).

Obnova venkova Zlínského kraje = Revival of the countryside of the Zlín District . Luhačovice : Atelier IM, 2005. 127 s. ISBN 80-85948-59-1 (váz.).

Památná místa farnosti Brumovské : sborník sakrálních památek farnosti svatého Václava v Brumově-Bylnici . Brumov-Bylnice : Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Brumov-Bylnice, 2011. [64] s.

Přestupnákonečná 3 : bakalářské a magisterské práce studentů Ateliéru prostorová tvorba 2010 = BA Theses and MA Dissertations by students of the Studio of Spatial Design 2010 . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, c2010. [46] s. ISBN 978-80-7454-006-6 (brož.).

Přestupnákonečná 3 : bakalářské a magisterské práce studentů Ateliéru design obuvi 2010 = BA Theses and MA Dissertations by students of the Studio of Shoe Design 2010 . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, c2010. [38] s. ISBN 978-80-7454-004-2 (brož.).

Přestupnákonečná 3 : bakalářské a magisterské práce studentů Ateliéru design oděvu 2010 = BA Theses and MA Dissertations by students of the Studio of Fashion Design 2010 . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, c2010. [46] s. ISBN 978-80-7454-005-9 (brož.).

Přestupnákonečná 3 : bakalářské a magisterské práce studentů Ateliéru průmyslový design 2010 = BA Theses and MA Dissertations by students of the Studio of Product Design 2010 . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, c2010. [50] s. ISBN 978-80-7454-007-3 (brož.).

Přestupnákonečná 3 : bakalářské a magisterské práce studentů Ateliéru grafický design 2010 = BA Theses and MA Dissertations by students of the Studio of Graphic Design 2010 . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, c2010. [54] s. ISBN 978-80-7454-002-8 (brož.).

Přestupnákonečná 3 : bakalářské a magisterské práce studentů Ateliéru reklamní fotografie 2010 = BA Theses and MA Dissertations by students of the Studio of Advertising Photography 2010 . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, c2010. [54] s. ISBN 978-80-7454-003-5 (brož.).

Raumplan versus Plan Libre : Adolf Loos - Le Corbusier . Zlín : Archa, 2012. 199 s. a Architektura ; sv. 5. ISBN 978-80-87545-04-1 (brož.).

SCERANKOVÁ, Pavla. Pavla Sceranková - Juraj Kolár : výstava laureátů : [7.2.-29.4.2012 : 2. patro Zlínského zámku . 1. vyd. Zlín : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2012. [4] s. ISBN 978-80-85052-90-9 (dvoulist).

ŠIMURDA, Miloš. Miloš Šimurda : obrazy 1958-2009 : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Dům umění 20. září - 13. listopadu 2011 . Zlín : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2011. [6] s. ISBN 978-80-85052-88-6 (skládanka).

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

100 let od založení měšťanské školy ve Zborovicích 1909-2009 : [almanach]. Zborovice : Základní škola Zborovice, 2009. 54 s., [20] s. obr. příl. ISBN 978-80-260-1911-4 (v knize neuvedeno brož.).

Almanach k 130. výroční založení Gymnázia Kroměříž : 1882-2012. Praha : Triton, 2012. 149 s. ISBN 978-80-7387-578-7 (brož.).

ĎURIŠOVÁ, Libuše. Odraz rozvoje firmy Baťa ve struktuře vzdělávací soustavy ve zlínském regionu v letech 1894-1948 . 1. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2011. 199 s. ISBN 978-80-7454-128-5 (brož.).

HORÁČKOVÁ, Jaroslava. Děti, děti, zpívejme si . Kroměříž : Přikrylová Milada Plus, 2011. 48 s. ISBN 978-80-87165-46-1 (kroužková vazba).

HRBÁČKOVÁ, Karla. Rozvoj autoregulace učení studentů . Praha : Hnutí R, 2011. 76 s. ISBN 978-80-86798-18-9 (brož.).

JURÁŠKOVÁ, Olga. Inovace výuky jako faktor zvyšování odborné přípravy studentů VŠ . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2011. 86 s. ISBN 978-80-87500-15-6 (brož.).

MONTESSORI, Maria. Od dětství k dospívání . Vyd. 1. Praha : Triton, 2011. 117 s. ISBN 978-80-7387-478-0 (brož.).

Na cestě integrace a inkluze v ZŠ Integra Vsetín : sborník konference projektu Příležitost pro všechny II. ZŠ Vsetín . Vsetín : ZŠ Integra Vsetín, 2011. 60 s. ;. ISBN 978-80-260-1336-5 (brož.).

Přestupnákonečná 3 : Ústav marketingových komunikací, Projekty neziskových organizací 20092010 = Department of Marketing Communications, Non-profit organizations projects 20092010 . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, c2010. [38] s. ISBN 978-80-7454-009-7 (brož.).

ROSINA, Štefan. Spomienky po rokoch : Baťova škola práce a naša trieda absolventov r. 1954 na Strednej priemyselnej škole chemikej v Zlíne : voľné pokračovanie publikácie, ktorá vznikla k 50. výročiu ukončenia štúdia . 1. vyd. Bratislava : Marada Capital Services, 2011. 103 s. ISBN 978-80-970079-2-8 (váz.).

TURKOVÁ, Jana. Hrajeme a zpíváme pohádky : dramatické výstupy s písničkami . Kroměříž : Přikrylová Milada Plus, 2011. 34 s. Barevné kamínky. ISBN 978-80-87165-45-4 (brož.).

Výchovný program ZŠ Integra Vsetín : metodika . Vsetín : ZŠ Integra, c2011. 112 s. ;. ISBN 978-80-260-1522-2 (brož.).

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

KÜMMEL, Roman. XSS : Cross-Site Scripting v praxi : o reálných zranitelnostech ve virtuálním světě . Zlín : Tigris, 2011. 330 s. ISBN 978-80-86062-34-1 (brož.).

ROSMAN, Pavel. Informatika pro ekonomy a manažery . Vyd. 3., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 237 s. ISBN 978-80-7454-125-4 (brož.).

^ nahoru ^


24. Zemědělství

100 let organizovaného včelařství v Nivnici a okolí. [Nivnice : Český svaz včelařů v Nivnici, 2011. 66 s.

Almanach o historii organizovaného včelařství na Zdounecku . Zdounky : Základní organizace Českého svazu včelařů, 2012. 54 s. ISBN (brož.).

MACHÁČ, Radek. Možnosti zvyšování druhové diverzity travních porostů a jejich využití pro energetické účely : uplatněná certifikovaná metodika . 1. vyd. Zubří : OSEVA PRO, Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří, 2011. 24 s. ISBN 978-80-260-0627-5 (brož.).

ZVOLSKÝ, Zdeněk. Zahradnický slovník : překladový a výkladový slovník : česko-německý a německo-český zahradnický slovník se slovníkem vědeckých výrazů = Gartenbau-Wörterbuch : Übersetzungs- und Auslegungswörterbuch : deutsch-tschechisches und tschechisch-deutsches Gartenbau-Wörterbuch mit einem Wörterbuch der wissenschaftlichen Namen . Uherský Brod : Florart, 2011. 921 s. ;. Fontes hortorum ; 3. ISBN 978-80-254-9962-7 (váz.).

^ nahoru ^


Beletrie

CUBECA, Karel. Poselství v dlani . Vyd. 1. Frýdek-Místek : Alpress, 2011. 449 s. ;. Klokan. ISBN 978-80-7362-972-4 (váz.).

FILIP, Ota. Valdštejn a Lukrecie . Vyd. 1. Brno : Host, 2011. 188 s. ;. ISBN 978-80-7294-494-1 (váz.).

HORÁČKOVÁ, Jaroslava. O perníkové chaloupce trochu jinak : dramatizace veršované pohádky se zpěvy . Kroměříž : Přikrylová Milada Plus, 2012. 20 s. Barevné kamínky. ISBN 978-80-87165-48-5 (kroužková vazba).

Kde končí svět-- 2011 : sborníček vítězných prací z krajské literární soutěže pro děti pořádané knihovnami Zlínského kraje. Uherské Hradiště : Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, 2011. 44 s. ISBN 978-80-260-0202-4 (v knize neuvedeno brož.).

KRATOCHVÍL, Miloš. Rybáři a hastrmani . Vyd. 2., V Tritonu 1. Praha : Triton, 2012. 181 s. Laskavé čtení. ISBN 978-80-7387-489-6 (váz.).

KRAUS, Michal. Deník 1942-5 : [zápisky patnáctiletého Míši Krause, který přežil holocaust] . Vyd. 1. Náchod : Regionální muzeum Náchod, 2012. 112 s. ISBN 978-80-904916-2-5 (váz.).

Můj malý velký svět : sborník oceněných literárních prací žáků a studentů Zlínského kraje . Vyd. 1. Kroměříž : Knihovna Kroměřížska, 2009. 56 s. ISBN 978-80-86759-04-3 (brož.).

O poklad strýca Juráša, Český rok - duben : almanach dětských literárních prací okresu Vsetín; Počůral jsem se smíchy, aneb, Proč nás baví apríl : almanach dětských literárních prací města Rožnov pod Radhoštěm . Vsetín : Masarykova veřejná knihovna Vsetín, 2012. 59, 15 s. ISBN 978-80-87334-13-3 (brož.).

PILÁTOVÁ, Markéta. Jura a lama . Vyd. 1. V Praze : LePress, 2012. 61 s. ISBN 978-80-904193-3-9 (váz.).

PIŤHA, Petr. Slyšte slovo a zpívejte píseň : život svatých Cyrila a Metoděje a příběh Velehradu . [Praha] : Poustevník, 2012. 205 s. Obsahuje rejstřík. ISBN 978-80-86610-59-7 (váz.).

TROJANOVÁ, Jaroslava. Kocouří noviny . Praha : Triton, 2012. 51 s. ISBN 978-80-7387-536-7 (brož.).

TUČKOVÁ, Kateřina. Žítkovské bohyně . 1. vyd. Brno : Host, 2012. 450 s. ;. ISBN 978-80-7294-528-3 (váz.).

VACULÍK, Ludvík. Koza na trati : každému muži vstoupí někdy na trať koza . Vyd. 1. Štíty : Veduta, 2011. 139 s. ISBN 978-80-86438-39-9 (váz.).

VYSLOUŽIL, Karel. Na cele smrti . Vizovice : Ludmila Velcerová, Lípa, 2011. 28 s ;. Červánky. ISBN 978-80-87206-32-4 (váz.).

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně