Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Regionální novinky knižního fondu

Leden - březen 2012


Naučná literatura | Beletrie


Naučná literatura

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

BAČUVČÍK, Radim. Marketing symfonických orchestrů : publikum a veřejnost moravských filharmonií . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2011. 184 s. ISBN 978-80-87500-03-3 (brož.).

POPELKA, Pavel. Od věnečku k obálence, aneb, Co všechno kdysi znamenala svatba na Uherskobrodsku a Moravských Kopanicích . Vyd. první. V Uherském Brodě : Muzeum Jana Amose Komenského, 2011. 424 s. ISBN 978-80-904525-1-0.

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek : 10. a 11. září 2011 . Uherské Hradiště : Klub kultury Uherské Hradiště, 2011. [32] s.

SUŠILOVÁ, Libuše. Klobucký rok : starobylé zvyky a obyčeje celého roku ve Valašských Klobúcích . Vyd. v knižní a souhrnné podobě 1. Valašské Klobouky : Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách ve spolupráci s Městským muzeem, 2010. 63 s. Laterňa ; sv. 1. ISBN 978-80-254-8527-9 (brož.).

Vánoce v galerii - Vánoce v muzeu, aneb, Půjdem spolu do Betléma . V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, [2011]. 80 s. ISBN 978-80-86185-95-8 (brož.).

Zlín region and its cultural organization. Ve Zlíně : Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje : Odbor strategického rozvoje Krajského úřadu Zlínského kraje, 2006. 31 s. Magic of Variety. ISBN 978-80-86886-40-4 (brož.).

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

BĚHULOVÁ, Dagmar. Naučné stezky Zlínského kraje . Zlín : Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 2007. 95 s. ISBN 978-80-254-4411-5 (v knize neuvedeno brož.).

CAREY, Roberta B. Lékařská mikrobiologie v klinických případech . Vyd. 1. Praha : Triton, 2011. 321 s. ISBN 978-80-7387-480-3 (brož.).

HLAVOŇOVÁ, Eva. Studium produkce a vlastností vybraných bakteriálních exopolymerů = Study of production and features of chosen bacterial exopolymers : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 32 s. Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-103-2 (brož.).

MINULESCU, Andreia. Value creation in the context of industrial ecology = Vytváření hodnoty v souvislosti s průmyslovou ekologií : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2011. 34 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-077-6 (brož.).

NOVOTNÁ, Karin. Planar articles for technical, biomedical and therapeutical applications = Planární struktury pro technické, biomedicínské a terapeutické aplikace : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2011. 49 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-104-9 (brož.).

ROUCHAL, Michal. Cílená modifikace biologicky aktivních látek = The goal-directed modification of biologically active compounds : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 43 s. Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-101-8 (brož.).

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BARTOŠÍKOVÁ, Romana. Význam systémů řízení bezpečnosti potravin pro konkurenceschopnost potravinářských podniků = Food safety management systems importance for competitiveness of food enterprises . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 43 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-033-2 (brož.).

BERAN, Marek. Strukturální fondy jako nástroj regionální politiky v souvislosti s podporou českých podniků v období vstupu do EU = Structural funds as the regional policy tool in the context of Czech companies support in the period of the EU entry : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 48 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-030-1 (brož.).

BILÍK, Tomáš. Řízení materiálového toku pomocí elektronické podoby metody kanban = Control of material flow with the support of electronic form of kanban method : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 38 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-050-9 (brož.).

BIRTU, Dan-Eugen. The optimization of corporate resources: data, information, knowledge, wisdom : doctoral thesis summary = Optimalizace podnikových zdrojů: data informace, znalosti, moudrost . Zlín : Tomas Bata University, 2011. 36 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-078-3 (brož.).

BRANSKÁ, Lenka. Uplatnění metody Quick Response v dodavatelsko-odběratelských řetězcích s chemicko-technologickými výrobními procesy = Quick Response method application in supply chains involving chemical continuous productions : teze habilitační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 42 s. Teze habilitační práce = Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-092-9 (brož.).

DOBEŠ, Kamil. Aplikace řízení poptávky v podmínkách českých organizací = Implementation of the demand management in conditions of Czech enterprises : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 46 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-034-9 (brož.).

GIRSTLOVÁ, Olga. Podnik jako živý organismus : tvorba soustavy řízení podniku = Company as a living organism : creating company management system : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 40 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-051-6 (brož.).

HANÁČEK, Jindřich. Význam vyspělosti IT pro snižování nákladů a konkurenceschopnost logistických firem = The point of IT maturity for cost reductions and competitiveness of the logistics companies : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 38 s. Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-072-1 (brož.).

HEGER, Radek. Fúze obchodních společností a jejich přínos z hlediska růstu kapitálových výnosů = Fusion of companies and the contribution to increase their growth of capital yields : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 38 s. ;. Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-084-4 (brož.).

HERATH, Chaminda Shaman. Factors influencing farmers' decision making in terms of technology adoption in agriculture of Sri Lanka and the Czech Republic = Faktory ovlivňující rozhodování farmářů při uplatňování technologie v zemědělství na Srí Lance a v České republice : doctoral thesis summary . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 34 s. ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-080-6 (brož.).

HERCÍK, Pavel. Společenská odpovědnost organizací v kontextu komplexní podnikové integrace = Corporate social responsibility in context of complex company integration : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 35 s. ;. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-068-4 (brož.).

IDIRISINGHE, Mudiyanselage Sarath Kumara Idirisinghe. Analysis of fiscal policy in the Czech Republic and Sri Lanka (with accent on tax policy): economic growth approach = Analýza fiskální politiky v České republice a na Srí Lance (s důrazem na daňovou politiku): přístup z hlediska hospodářského růstu : doctoral thesis summary . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 37 s. ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-081-3 (brož.).

JEDINÁK, Petr. Uplatňování manažerských dovedností pro oblast hodnocení ve státních organizacích . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2011. 116 s. ISBN 978-80-87500-09-5 (váz.).

JIRČÍKOVÁ, Eva. Identifikace faktorů ovlivňujících proces rozvoje klastrů s aplikací v prostředí České republiky = Identification of factors influencing the cluster development process in the Czech Republic : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 40 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-035-6 (brož.).

JURÁŠKOVÁ, Olga. Formování image jako nástroje marketingového řízení firmy = The formation image as a tool of corporate marketing management : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 54 s. ;. Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-070-7 (brož.).

JUŘÍKOVÁ, Martina. Řízení kvality služeb prostřednictvím nástrojů marketingu = Managing service quality through the use of marketing tools : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 42 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-052-3 (brož.).

KAFKA, Milan. Význam ochrany a bezpečnosti IS-IT pro konkurenceschopnost podniku = The point of IS-IT protection and security for the firm competitiveness : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 36 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-036-3 (brož.).

KASBULATOV, Ruslan Imranovič. Kuda idet Rossija? . 1. vyd. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2010. 106 s. ;. Odborné knižní publikace. ISBN 978-80-7314-214-8 (brož.).

KOLAŘÍK, Rostislav. Využití moderních metod hodnocení a řízení výkonnosti podniku založených na EVATM = The utilization of modern methods for the measurement and management of a company's performance based on EVA™ : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 45 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-085-1 (brož.).

KRÁĽ, Miloš. Carry trade a jeho využití pro optimální řízení devizových rizik = Carry trade and its use for optimal management of foreign exchange risk : teze přednášky ke jmenování profesorem . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 60 s. Teze přednášky ke jmenování profesorem = Qualifying lecture for professorship. ISBN 978-80-7454-094-3 (brož.).

KRAMOLIŠ, Jan. Pokročilá forma E-marketingového výzkumu = E-marketing research using advanced e-form : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 30 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-053-0 (brož.).

KRESSOVÁ, Petra. Modely manažerských způsobilostí a rozvoj kvalifikace manažerů = Management competence models and managerial qualifications development : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 44 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-037-0 (brož.).

KUBANT, Aleš. Integrace základních pilířů neustálého zlepšování v nevýrobních společnostech ve střední a východní Evropě = Integration of basic pillars of continuous improvement in the non-production companies in Central and Eastern Europe : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 36 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-054-7 (brož.).

LEŠINGR, Jiří. Využití příkladu podnikatelské filozofie Tomáše Bati pro budování obchodu a sítě prodejen na českém trhu = Sample of Bata's philosophy application for building-up of business and network of stores on the Czech market : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 41 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-082-0 (brož.).

MATOŠKOVÁ, Jana. Formování tacitních znalostí manažerů = Managerial tacit knowledge forming : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 34 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-041-7 (brož.).

MATULÍK, Petr. Mass customization = Masová kustomizace : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2011. 43 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-042-4 (brož.).

MIKESKA, Martin. Strategické řízení inovací v rámci ekonomického cyklu v českých malých a středních firmách = Strategic innovation management in terms of business cycle in Czech small and middle enterprises : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 58 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-043-1 (brož.).

MLÁDKOVÁ, Ludmila. Vybrané aspekty systému řízení státních organizací . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2011. 124 s. ISBN 978-80-87500-10-1 (váz.).

MRÁČKOVÁ, Eva. Rozvoj lidského kapitálu jako faktor zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti podniku = Human capital development as a fundamental factor for increasing performance and competitiveness of organization : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2011. 43 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-044-8 (brož.).

NOVÁK, Petr. Problematika řízení a alokace režijních nákladů v podmínkách výrobních podniků = The problems of overhead costs controll and allocation in manufacturing companies' conditions : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 52 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-056-1 (brož.).

ONDRÁČKOVÁ, Jindřiška. Návrh modelu systému řízení inovačních procesů ve VTP v podmínkách ČR = Proposed model of management system of innovation processes at technology parks in the Czech Republic : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 38 s. Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-069-1 (brož.).

OTRUSINOVÁ, Milana. Controlling ve veřejné správě = Controlling in public administration : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 42 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-045-5 (brož.).

PILÍK, Michal. Nový marketing jako příležitost zvýšení vlivu marketingu na dosažení konkurenčních výhod = New marketing as an opportunity of increasing marketing influence on enterprise competitiveness : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 46 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-031-8 (brož.).

PODLEŠÁK, Petr. Československá rozhlasová propagace v letech 1923-1991, jako významný nástroj ovlivňování spotřebitelského chování = Radio promotion in Czechoslovakia in years 1923-1991, as the significant tool for influencing customer's behaviour : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 44 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-057-8 (brož.).

POLÁŠKOVÁ, Magda. Význam metod průmyslového inženýrství pro restrukturalizaci konkurenceschopných podniků = Importance of industrial engineering methods for restructuring compete abled companies : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2011. 48 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-046-2 (brož.).

PRACHAŘ, Jan. Logistika jako součást vnitropodnikového řízení : monografie . 1. vyd. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2011. 208 s. Odborné knižní publikace. ISBN 978-80-7314-271-1 (brož.).

RAJOŠOVÁ, Veronika. Uplatňování společenské odpovědnosti organizací ve vybraných českých a zahraničních firmách = Assertion of corporate social responsibility in selected Czech and foreign companies : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 28 s. ;. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-076-9 (brož.).

REMEŠ, Daniel. Zvyšování výkonnosti podniku pomocí využití propojení konceptů Balanced Scorecard a ekonomické přidané hodnoty = Increasing of the corporate performance by using a link between the Balanced Scorecard and the economic value added : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 42 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-047-9 (brož.).

ROUSOVÁ, Eva. Použití modelu pracovní výkonosti při řízení a rozvoji výkonnosti pracovníků ve výrobních oblastech = Job performance model application in job performance management and development in production area : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 34 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-058-5 (brož.).

SÁHA, Tomáš. Metodika vzniku síťového podnikání výrobců zdravotnických prostředků ve Zlínském kraji = Philosophy of the producer network entrepreneurship conception in Zlín region : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 46 s. Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-075-2 (brož.).

SEJKOROVÁ, Božena. Organizace práce, moderní výrobní systémy a zvyšování výkonnosti operátorů = Work organisation, modern production systems and increasing the efficiency of operators : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 42 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-059-2 (brož.).

SKOPALÍK, Aleš. Ekonomická efektivnost využívání obnovitelných zdrojů energie = Economical effectiveness of depleting the renewable energy resources : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 38 s. Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-074-5 (brož.).

STRIŠŠ, Jozef. Základy teleworkingu a telemarketingu . 1. vyd. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2010. 128 s. Odborné knižní publikace. ISBN 978-80-7314-215-5 (brož.).

SVOBODA, Jiří. Význam konceptu společenské odpovědnosti organizací (CSR) a jeho využívání v České republice = Significance of the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) and its use in the Czech Republic : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 59 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-073-8 (brož.).

ŠEFELÍNOVÁ, Marie. Procesně orientovaná organizační struktura = Procedural oriented organizational structure : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 38 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-083-7 (brož.).

ŠEVČÍKOVÁ, Lenka. Využití nových trendů v marketingové komunikaci ve veřejném sektoru = Application of new trends in marketing communication in public sector : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 31 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-060-8 (brož.).

ŠKODÁKOVÁ, Petra. Návrh modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků s využitím benchmarkingu v podmínkách klastrů = Proposed model for measuring and managing company perfomance by benchmarking under cluster conditions : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 42 s. ;. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-062-2 (brož.).

ŠOFR, Luděk. Projektování flexibilních výrobních systémů = Design of flexible manufacturing systems : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 42 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-061-5 (brož.).

ŠTEKER, Karel. Informační systémy podniků a jejich praktická aplikace pro řízení ekonomického procesu = Enterprise information systems and their practical application for economic process management : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 40 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-067-7 (brož.).

ŠULOVÁ, Dagmar. Metody plánování a řízení výroby v podnikových informačních systémech a jejich uplatnění při řízení výrobního procesu = Methods of planning and scheduling in enterprise information systems and their application in a production process management : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 47 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-063-9 (brož.).

ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie : stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech : učebnice. Zlín : CEED, 2011. 303 s. ISBN 978-80-87301-01-2 (učebnice brož.).

ŠVIRÁKOVÁ, Eva. Dynamika projektu : uplatnění systémové dynamiky v řízení projektu . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2011. 143 s. ISBN 978-80-87500-07-1 (brož.).

TOMAŠTÍK, Marek. Personální management firmy Baťa, a.s. Zlín do roku 1939 = The personnel department of the Bata Shoe company Zlín till 1939 : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 38 s. ;. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-048-6 (brož.).

VLČKOVÁ, Ilona. Uplatňování principů interního marketingu v řízení firem poskytujících IT služby v České republice = Assertion of principles of internal marketing by leading firms that provide IT services in Czech Republic : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 43 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-065-3 (brož.).

VOLOCH, Jaroslav. Trendy rozvoje vztahů firmy a zákazníka na průmyslových trzích v prostředí nového marketingu = The trends of development of the relationship between the company and the customer on the industrial markets in the field of the new marketing : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 45 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-064-6 (brož.).

ZHANG, Jianpeng. Determinants of the growth of creative industries in China's regions = Determinanty růstu kreativního průmyslu v Čínských regionech : doctoral thesis summary . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 33 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-079-0 (brož.).

ŽŮREK, Martin. Activity Based Management - tržní postředí uvnitř podniku = Activity Based Management - business market inside : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 50 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-066-0 (brož.).

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

DE BOTTON, Alain. Náboženství pro ateisty : bezvěrcův průvodce po užitečných stránkách náboženství . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2011. 269 s. Tema ; sv. 12. ISBN 978-80-87497-48-7 (brož.).

Fórum Velehrad I. : Communio ecclesiarum - očištění paměti : sborník příspěvků z vědeckého semináře (12.-13. března 2007) katedry pastorální a spirituální teologie CMTF UP a Centra Aletti v Olomouci . Vyd. 1. Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2007. 421 s. Hlas Velehradu ; 17. ISBN 978-80-86715-77-3 (brož.).

GRIVEC, Frančišek. Byzantské pojímání církevního prvenství a jednoty : S dodatkem: O pravověrnosti sv. Cyrila a Metoda = Doctrina Byzantina de primatu et unitate ecclesiae cum supplemento De orthodoxia ss. Cyrilli et Methodii . Kroměříž : Akademie Velehradská, 1922. 157 s. ;. Opera Academiae Velehradensis ; Tomus X.

HIKL, Jan. Knihovna Sarkandrinská : sbírka nedělních, svátečních a příležitostných řečí. Díl II.,. Řeči sváteční (doby vánoční a velikonoční) a příležitostné . V Holešově : J. Hikl, 1891. 208 s. ;. ISBN (Brož.).

HIKL, Jan. Knihovna Sarkandrinská : sbírka nedělních, svátečních a příležitostných řečí. Díl III.,. Řeči sváteční (doby svatodušní) a příležitostné . V Holešově : J. Hikl, 1892. 208 s. ;. ISBN (Brož.).

KELLER, Timothy J. Proč Bůh? : rozumové důvody pro víru v Boha ve věku skepticismu . Vyd. 1. Praha ; Kroměříž : Triton, 2011. 317 s. ;. ISBN 978-80-7387-434-6 (brož.).

Sborník svatomethodějský : přípravné poučení k roku jubilejnímu 1885 sepsané od rozličných spisovatelů. v Praze : U Fr. Řivnáče, 1884. iv, 393 s. ;. ISBN (Brož.).

SVENDSEN, Lars Fr. H. Malá filosofie nudy . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2011. 177 s. ;. Tema ; sv. 10. ISBN 978-80-87162-14-9 (brož.).

Třetí moravsko-slezský sjezd křesťansko-socialní na Velehradě 20. a 21. července 1902. [Česko] : Zemský výkonný výbor, [1902?]. 71 s.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

KURÁŽ, Michal. Numerical solution of the flow and transport equations in porous media with the dual permeability conceptual approach . 1st ed. Zlín : VeRBuM, 2011. 178 s. ISBN 978-80-87500-12-5 (brož.).

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Beskydy, Javorníky turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 471. ISBN 978-80-7224-749-3 (složeno).

Blanensko, Boskovicko turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 456. ISBN 978-80-7224-734-9 (složeno).

Brdy, Příbramsko, Rokycansko turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 417. ISBN 978-80-7224-695-3 (složeno).

Broumovsko, Adršpach turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 425. ISBN 978-80-7224-703-5 (složeno).

Břeclavsko, Hodonínsko turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 465. ISBN 978-80-7224-743-1 (složeno).

Břeclavsko, Pálava turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 464. ISBN 978-80-7224-742-4 (složeno).

České středohoří, Děčínské stěny turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 403. ISBN 978-80-7224-681-6 (složeno).

Českobudějovicko, Hluboká nad Vltavou turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 440. ISBN 978-80-7224-718-9 (složeno).

Česko-německé pohraničí Krušné hory : dálková cyklotrasa 1:75 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 14 map na 1 listu . ISBN 978-80-7224-654-0 (složeno).

Česko-německé pohraničí Labské pískovce, Českosaské Švýcarsko, Lužické hory : dálková cyklotrasa 1:60 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 14 map na 1 listu . ISBN 978-80-7224-662-5 (složeno).

Česko-polské pohraničí Jizerské hory : Krkonoše : dálková cyklotrasa 1:50 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 14 map na 1 listu . ISBN 978-80-7224-663-2 (složeno).

Českosaské Švýcarsko, Šluknovsko turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 401. ISBN 978-80-7224-679-3 (složeno).

Český ráj - Mladoboleslavsko turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 421. ISBN 978-80-7224-699-1 (složeno).

GIRGEL, Michal. Rozhledny a výhledová místa Zlínského kraje . 1. vyd. Zlín : Zlínský kraj, 2011. 151 s. ISBN 978-80-260-1203-0 (váz.).

HANZELKA, Jiří. Afrika kolem Tatry . Vyd. 2. V Brumovicích : Carpe diem, 2000, [soubor distribuován 2010]. 101 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-87195-14-7 (soubor v přebalu).

Havlíčkobrodsko, Jihlavsko turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 446. ISBN 978-80-7224-724-0 (složeno).

Jeseníky Praděd, Králický Sněžník : turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 458. ISBN 978-80-7224-736-3 (složeno).

Jeseníky, Rychlebské hory turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 457. ISBN 978-80-7224-735-6 (složeno).

JILÍK, Jiří. Chřiby záhadné a mytické. Sv. 6,. Chřiby po hradských cestách . 1. vyd. Buchlovice : Jiří Jilík, 2011. 111 s. Chřiby záhadné a mytické ; sv. 6. ISBN 978-80-260-1741-7 (brož.).

Jindřichohradecko, Česká Kanada turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 445. ISBN 978-80-7224-723-3 (složeno).

Jizerské hory, Frýdlantsko turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 402. ISBN 978-80-7224-680-9 (složeno).

Krkonoše turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 424. ISBN 978-80-7224-702-8 (složeno).

Krušné hory - Mostecko turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 408. ISBN 978-80-7224-686-1 (složeno).

Krušné hory, Chomutovsko turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 407. ISBN 978-80-7224-685-4 (složeno).

Krušné hory - Klínovec, Jáchymov turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 406. ISBN 978-80-7224-684-7 (složeno).

Křivoklátsko, Rakovnicko, Karlštejnsko turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 416. ISBN 978-80-7224-694-6 (složeno).

Labská stezka Drážďany - Praha dálková cyklotrasa 1:60 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 14 map na 1 listu . ISBN 978-80-7224-661-8 (složeno).

Lounsko, Džbán turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 411. ISBN 978-80-7224-689-2 (složeno).

Lužické hory turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 404. ISBN 978-80-7224-682-3 (složeno).

Mělnicko, Kokořínsko, Litoměřicko turistická mapa 1:40 000 . Zádveřice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 412. ISBN 978-80-7224-690-8 (složeno).

Moravskoslezské Beskydy turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 469. ISBN 978-80-7224-747-9 (složeno).

Nymbursko turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 422. ISBN 978-80-7224-700-4 (složeno).

Okolí Brna - západ turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 451. ISBN 978-80-7224-729-5 (složeno).

Okolí Brna - východ Moravský kras : turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 452. ISBN 978-80-7224-730-1 (složeno).

Okolí Prahy - jih turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 419. ISBN 978-80-7224-697-7 (složeno).

Okolí Prahy - sever turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 418. ISBN 978-80-7224-696-0 (složeno).

Opavsko Slezská Harta : turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 466. ISBN 978-80-7224-744-8 (složeno).

Orlické hory Góry Stolowe : turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 428. ISBN 978-80-7224-706-6 (složeno).

Ostravsko turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 467. ISBN 978-80-7224-745-5 (složeno).

Plzeňsko - jih turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 415. ISBN 978-80-7224-693-9 (složeno).

Podkrkonoší turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 426. ISBN 978-80-7224-704-2 (složeno).

Podyjí - Thayatal Vranovská přehrada : turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 453. ISBN 978-80-7224-731-8 (složeno).

Pošumaví, Prachaticko turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 439. ISBN 978-80-7224-717-2 (složeno).

Pozoruhodná místa Zlínského kraje 2011. Zlín : Zlínský kraj, 2010. 1 kalendář (13 l.) . Zlínský kraj.

ROHEL, Jiří. Himálaj : příběh Lhotse : fotografie Jiřího Rohela a Martina Minaříka . V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, 2008. [18] s. ISBN 978-80-86185-66-8 (brož.).

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Bartošovice : kouzelná vesnice . Vyd. 1. [Bartošovice] : B. Růžičková pro obec Bartošovice, 2011. 21 s. ISBN 978-80-87556-02-3 (brož.).

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Hostašovice . Vyd. 1. [Česko] : Blanka Růžičková (Krystal) pro obec Hostašovice, 2011. 20 s. ISBN 978-80-87556-01-6 (Blanka Růžičková - Krystal brož.).

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Kladeruby . Vyd. 1. [Česko] : Blanka Růžičková (Krystal) pro obec Kladeruby, 2011. 20 s. ISBN 978-80-87556-00-9 (brož.).

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Nýdek : drahokam Slezských Beskyd . Vyd. 1. Nýdek : Krystal pro obec Nýdek, 2011. 24 s. ISBN 978-80-87556-03-0 (brož.).

Slovácko, Chřiby turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 463. ISBN 978-80-7224-741-7 (složeno).

Slovácko, Bílé Karpaty turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 472. ISBN 978-80-7224-750-9 (složeno).

Střední Posázaví, Kutná Hora turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 423. ISBN 978-80-7224-701-1 (složeno).

Šumava Železnorudsko, Povydří, Churáňov : turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 434. ISBN 978-80-7224-712-7 (složeno).

Šumava - Lipensko, Český Krumlov turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 436. ISBN 978-80-7224-714-1 (složeno).

Šumava - Trojmezí, Pláně turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 435. ISBN 978-80-7224-713-4 (složeno).

Táborsko Dolní Lužnice : turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 438. ISBN 978-80-7224-716-5 (složeno).

Třeboňsko, horní Lužnice turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2012. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 441. ISBN 978-80-7224-719-6 (složeno).

Vizovice, Vrbové : průvodce = sprievodca = guide. Vrbové : Mesto Vrbové, [20--?]. 18 s.

Vysočina 30 tipů na výlety . Vizovice : SHOCart, 2010. 1 atlas (88 s.) . Výlety na kole. ISBN 978-80-7224-647-2 (brož.).

Západočeské lázně, Slavkovský les turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 409. ISBN 978-80-7224-687-8 (složeno).

ZIKMUND, Miroslav. Legenda Z + H : výbor z díla. Druhá cesta Evropa - Asie 22.4.1959-11.11.1964 . Vyd. 1. Brno : Jota, 2011. 457 s. ISBN 978-80-7217-835-3 (váz.).

Zlínsko Hostýnské a Vizovické vrchy : turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 470. ISBN 978-80-7224-748-6 (složeno).

Žďárské vrchy turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2011. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 449. ISBN 978-80-7224-727-1 (složeno).

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BOUZEK, Jan. Pravěk českých zemí v evropském kontextu . 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha : Triton, 2011. 173 s., [24] s. obr. příl. ISBN 978-80-7387-463-6 (váz.).

HOYSTAD, Ole Martin. Historie srdce . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2011. 289 s., [24] s. obr. příl. Tema ; sv. 11. ISBN 978-80-87497-40-1 (brož.).

JANIŠ, Dalibor. Hrad a město Rožnov v časech středověku . 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm, 2011. 71 s. Rožnovské malé tisky ; sv. 17. ISBN 978-80-904851-4-3 (brož.).

KAPUSTOVÁ, Jana. Slušovice 1261-2011 : (k 750. výročí první písemné zmínky) . Slušovice : Město Slušovice, 2011. 46 s. ISBN 978-80-260-0860-6 (v knize neuvedeno brož.).

MŽYKOVÁ, Marie. Cesty Serényiů : z obrazárny šlechtického rodu . Praha : Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2010. 157 s. ISBN 978-80-87104-68-2 (váz.).

NAŇÁK, Aleš. Zámek Návojná a okolí . Návojná : Obec Návojná, 2003. 38 s. ISBN (brož.).

PALA, Josef. Trnava : sto let farního kostela . Vyd. 1. Trnava : Římskokatolická farnost Trnava, 2011. 83 s. ISBN (brož.).

POKLUDA, Zdeněk. 440 let Kudlova : obrázky z minulosti 1571-2011 . Vyd. 1. Zlín : Statutární město Zlín, 2011. 102 s. ISBN 978-80-260-1089-0 (brož.).

STRNADOVÁ, Karla. Krátká kronika Uherského Brodu - Breve chronicon Hunno-Brodens Matyáše Haškonia . Vyd. 1. Boskovice : Albert, 2011. 119 s. Prameny k dějinám města Uherského Brodu ; sv. 3. ISBN 978-80-7326-203-7 (váz.).

Vsetín : město a čas . Vyd. 1. Vsetín : Masarykova veřejná knihovna Vsetín, 2008. 239, [100] s. ISBN 978-80-904139-1-7 (váz.).

^ nahoru ^


9. Hudba

BARTOŠ, František. Nové národní písně moravské s nápěvy do textu vřaděnými. Brno : Karel Winiker, 1882. 196 s.

Historie a současnost vesnické hudby včetně dechové : sborník přednášek. Fryšták : Město Fryšták, 2011. 131 s.

HOVORKA, Jindřich. Popradenští hudci partitura : z repertoáru Moravské cimbálové muziky . Praha : ÚD LUT, 1969. 1 partitura ([II], 16 s.) ;. Edice orchestrů lidových nástrojů ; sv. 2.

KRYL, Karel. Zpěvník největší hity . 1. vyd. Praha : Fragment, 2011. 1 zpěvník (111 s.) ;. ISBN 978-80-253-1284-1 (váz.).

Lidové písně a tance z Valašskokloboucka. Část 1,. Písně pastevecké a žatevní, Písně k výročním obřadům, Písně svatební. 1. vyd. Praha : ČSAV, 1955. 1 zpěvník (307, [4] s.) . Lidová píseň v Československé republice. Krajové sbírky z Moravy a Slezska ; sv. 2. ISBN (Váz.).

Národní písně moravské, v nově nasbírané . V Brně : Nákladem Matice moravské, 1889. ix, 653, xx, clii s. ISBN (Brož.).

NOVOTNÁ, Dana. Zpěvník nejmladšího školáka. 1. 2. vyd. Zádveřice : Reboprint, 2009. 1 zpěvník (58 s.) .

Pěsničky od Radhošťa. Rožnov pod Radhoštěm : Spolek přátel souboru Radhošť, 2009. 1 zpěvník (161 s.) . ISBN 978-80-260-1822-3 (v knize neuvedeno brož.).

Sborník písní lidových autorů gottwaldovského kraje. Gottwaldov : Krajský dům osvěty, 1957. 1 zpěvník (35 s.) ;. ISBN (brož.).

Slovácké pěsničky. sbírka jednohlasých lidových písní . I. 5. vyd. (1. vyd. SNKLHU). Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955. 1 zpěvník (156 s.) ;.

SVOBODA, Pavel. Naše nejkrásnější koledy 320 vánočních písní a koled z Čech, Moravy a Slezska . Vyd. 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2011. 1 zpěvník (303 s.) ;. ISBN 978-80-7387-525-1 (váz.).

ŠVAMBERK, Alex. No future! : kapitoly o britském punku . Vyd. 1. Praha : Maťa, 2011. 438 s. Rock & pop ; sv. 9. ISBN 978-80-7287-142-1 (váz.).

Zpěvník staršího školáka pro holky, kluky, děvčice a šohaje, cérky aj ogary-- . 1. vyd. Zádveřice : [s.n.], 2011. 1 zpěvník (65 s.) . Zpěvníky nejmladšího a staršího školáka ; sv. 3.

^ nahoru ^


10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

KIMMEL, Roman. Glukosylace 4-hydroxychinolin-2(1H)-onů - cesta k analogům některých biologicky aktivních derivátů chinolinu = Glucosylation of 4-hydroxyquinolin-2(1H)-ones - an approach to analogues of some biological active quinoline derivates : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 33 s. Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-099-8 (brož.).

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

GESTER, Silke. Quo vadis, DaF? : Betrachtungen zu Deutsch als Fremdsprache in der Tschechischen Republik . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2011. 128 s. ISBN 978-80-87500-13-2 (brož.).

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Co neodnesl čas - : přírůstky do sbírek Slováckého muzea . Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 2004. 6 vol. l. ve složce . ISBN 80-86185-29-X.

CVIKLOVÁ, Helena. Valašská dědina . 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2010. 77 s. ISBN 978-80-87210-20-8 (váz.).

CVIKLOVÁ, Helena. Walachisches Dorf . 1. Aufg. Rožnov pod Radhoštěm : Walachisches Freilichtmuseum, 2010. 77 s. ISBN 978-80-87210-27-7 (váz.).

CVIKLOVÁ, Helena. Wallachian village . 1st ed. Rožnov pod Radhoštěm : Wallachian Open-air Museum, 2010. 77 s. ISBN 978-80-87210-26-0 (váz.).

LIĎÁK, Petr. Mill Valley . 1st ed. Rožnov pod Radhoštěm : Wallachian Open-Air Museum in Rožnov pod Radhoštěm, 2010. 57 s. ISBN 978-80-87210-28-4 (váz.).

LIĎÁK, Petr. Mlýnská dolina . 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2010. 57 s. ISBN 978-80-87210-22-2 (váz.).

LIĎÁK, Petr. Mühlental . 1. Ausg. Rožnov pod Radhoštěm : Walachisches Freilichtmuseum in Rožnov pod Radhoštěm, 2010. 57 s. ISBN 978-80-87210-29-1 (váz.).

ŠULEŘ, Oldřich. Vitajte ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm . 1. vyd. V Rožnově pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě, 2010. 215 s. ISBN 978-80-87210-23-9 (váz.).

VOŽDOVÁ, Marie. Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Populární dobové žánry: životy, paměti, listy a cesty . 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 150 s. ISBN 978-80-244-2816-1 (brož.).

VOŽDOVÁ, Marie. Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Společenskovědní a jiná nauková literatura . 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 257 s. ;. ISBN 978-80-244-2721-8 (brož.).

^ nahoru ^


13. Matematika

ICSC 2011 : ninth international conference on soft computing applied in computer and economic environments : proceedings. Kunovice : European Polytechnical Institute, 2011. 200 s. ;. ISBN 978-80-7314-221-6 (brož.).

STŘÍŽ, Pavel. Mapping and solving marketing-informatics challenges of forthcoming knowledge-based society efficiently : doctoral thesis summary = Mapování a efektivní řešení marketingově-informatických úkolů nastávající společnosti založené na znalostech . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2011. 37 s. ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-032-5 (brož.).

^ nahoru ^


14. Lékařství

BROWNELL, Philip. Gestaltterapie : teorie, výzkum a praxe . Vyd. 1. Praha : Triton, 2011. 401 s. ;. ISBN 978-80-7387-419-3 (váz.).

Diabetologie 2012 . Praha : Triton, 2012. 238 s. ;. ISBN 978-80-7387-551-0.

HÁJKOVÁ, Milena. Nemocnice Milosrdných sester Kroměříž : 165. výročí . Kroměříž : Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul, [2010]. 52 s.

KADIDLOVÁ, Helena. Zabezpečení výživy a stravování obyvatelstva v krizových stavech = Nutrition and boarding of population in crisis : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 39 s. ;. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-100-1 (brož.).

Léčebné poslání Luhačovic : Soubor přednášek luhačovických lékařů, pronesených 9. června 1946 na sjezdu slovácké a slezské župy lékařské v Luhačovicích. V Luhačovicích : Národní správa lázní luhačovických, 1947. 63 s. ;. Luhačovická lázeňská knihovna vědeckých a odborných prací ; Roč. 1947. Č. 5.

O duši medika : jak vzniká lékař . Praha : Triton, 2011. 205 s. ISBN 978-80-7387-513-8 (váz.).

PETRÁKOVÁ, Blanka. Příběhy hraběcích lázní . 1. vyd. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2011. [28] s. ISBN 978-80-87130-17-9 (brož.).

SLÍVA, Jiří. Farmakologie . 1. vyd. Praha : Triton, 2011. 394 s. Lékařské repetitorium ; sv. 6. ISBN 978-80-7387-500-8 (brož.).

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Alexej Čepička - dobová dramata komunistické moci . 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2011. 226 s. ;. ISBN 978-80-87474-22-8 (brož.).

LUKÁŠ, Luděk. Bezpečnostní technologie, systémy a management I. . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2011. 316 s. ISBN 978-80-87500-05-7 (brož.).

MACUROVÁ, Lucie. Metodika hodnocení veřejných zakázek a její využití ve veřejné správě Zlínského kraje = A methodology for the evaluation of public tenders and its use in public sector administration in the Region Zlín : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 50 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-040-0 (brož.).

TUREČEK, Tomáš. Efektivnost informačních systémů veřejné správy = Effectiveness of information systems of public administration : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 44 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-049-3 (brož.).

^ nahoru ^


17. Psychologie

MYSS, Caroline. Proč se lidé neléčí a jak mohou . Vyd. 2. Praha : Triton, 2011. 282 s. ;. ISBN 978-80-7387-361-5 (brož.).

NAKONEČNÝ, Milan. Psychologie : přehled základních oborů . Vyd. 1. Praha : Triton, 2011. 863 s. ISBN 978-80-7387-443-8 (váz.).

^ nahoru ^


18. Sociologie

Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji : Čeho jsme dosáhli, kam směřujeme? : motto setkání "Pomáháme těm, kteří pomáhají" : prezentace příkladných a osvědčených postupů zejména ze Zlínského kraje a pozvaných odborných lektorů : Knihovna Kroměřížska 3. 11. 2011. Kroměříž : Klub UNESCO Kroměříž, 2011. 55 s. ;.

Katalog poskytovatelů sociálních služeb : Průvodce sociálními (a navazujícími) službami ve Zlíně aktualizovaný abecední rejstřík - leden 2012. Zlín : Centrum služeb postiženým, 2012. 54 s. ;.

Pamětní tisk k 20. výročí založení Klubu UNESCO Kroměříž 1991-2011. Kroměříž : Klub UNESCO Kroměříž, 2011. [28] s.

RÝZNAR, Ladislav. Základní sociologické pojmosloví . 1. vyd. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2010. 34 s. ;. Odborné knižní publikace. ISBN 978-80-7314-219-3 (brož.).

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

BOBÁK, Roman. Výrobní a logistická výkonnost podniků gumárenského a plastikářského průmyslu v České republice . Zlín : Česká společnost průmyslové chemie, místní pobočka Gumárenská skupina Zlín, 2011. 159 s. ISBN 978-80-02-02354-8 (brož.).

ČERNÁ, Monika. Nutriční hodnota bramborových hlíz a vlivy působící na její změny = Nutritive value of potato tubers and factors affecting its changes : teze disertační práce . Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2011. 48 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-098-1 (brož.).

ČERNOCH, Karel. Plastikářská výroba ve Zlín Precision s.r.o. : učebnice pro žáky zpracovatelského oboru SPŠ polytechnické - COP Zlín . 1. vyd. Zlín : Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín, 2011. 65 s. ISBN 978-80-905002-4-2 (brož.).

HANULÍK, Radomil. Plastikářské technologie : učebnice pro třetí a čtvrtý ročník SPŠP-COP Zlín, zpracovatelského oboru . 1. vyd. Zlín : Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín, 2011. 147 s. ISBN 978-80-905002-1-1 (brož.).

HANULÍK, Radomil. Praktická cvičení : učebnice pro druhý ročník SPŠP-COP Zlín, zpracovatelského oboru . 1. vyd. Zlín : Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín, 2011. 66 s. ISBN 978-80-905002-0-4 (brož.).

KORYTÁŘ, Kamil. Plastikářská výroba ve společnosti Greiner Packaging Slušovice, s.r.o. : učebnice pro žáky zpracovatelského oboru SPŠ polytechnické - COP Zlín . 1. vyd. Zlín : Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín, 2011. 93 s. ISBN 978-80-905002-3-5 (brož.).

KOŠÁREK, Ladislav. Plastikářské technologie v D Plast, a.s. : učebnice pro žáky zpracovatelského oboru SPŠ polytechnické - COP Zlín . 1. vyd. Zlín : Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín, 2011. 59 s. ISBN 978-80-905002-5-9 (brož.).

KUNZ, Ludvík. Nástroje lidové hudby v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Svazek 3,. Ch, I, J, K, L, M, N, O, P, Q . 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2010. 211 s. ISBN 978-80-87210-21-5 (brož.).

KUNZ, Ludvík. Nástroje lidové hudby v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Svazek 2.,. C, Č, D, E, F, G, H . 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2009. 448 s. ISBN 978-80-87210-19-2 (brož.).

MECHL, Viktor. Gumárenská technologie v Barum Continental, spol. s.r.o. : učebnice pro žáky zpracovatelského oboru SPŠ polytechnické - COP Zlín . 1. vyd. Zlín : Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín, 2011. 94 s. ISBN 978-80-905002-2-8 (brož.).

MERCHÁN, Martha Andrea. Polymeric materials with antibacterial properties = Polymerní materiály s antibakteriálními vlastnostmi : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University, 2011. 36 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-107-0 (brož.).

MERCHÁN, Martha Andrea. Polymeric materials with antibacterial properties = Polymerní materiály s antibakteriálními vlastnostmi : English doctoral thesis . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2011. 33, [86] s. English doctoral thesis. ISBN 978-80-7454-110-0 (brož.).

STĚNIČKA, Martin. The role of protonation of polyaniline particles on electrorheological efficiency of their suspensions = Vliv protonace polyanilinových částic na elektroreologické chování jejich suspenzí : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2011. 43 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-105-6 (brož.).

STĚNIČKA, Martin. The role of protonation of polyaniline particles on electrorheological efficiency of their suspensions = Vliv protonace polyanilinových částic na elektroreologické chování jejich suspenzí : English doctoral thesis . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2011. 38 s., [40] s. English doctoral thesis. ISBN 978-80-7454-108-7 (brož.).

YANG, Luming. Problems connected with developing new generation of footwear for diabetics in China = Problematika konstrukce profylaktické obuvi nové generace určené pro čínskou populaci : English doctoral thesis . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2011. 141 s. English doctoral thesis. ISBN 978-80-7454-109-4 (brož.).

YANG, Luming. Problems connected with developing new generation of footwear for diabetics in China = Problematika konstrukce profylaktické obuvi nové generace určené pro čínskou populaci : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2011. 38 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-106-3 (brož.).

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

ČINČOVÁ, Yvona. Sláva zlínského sportu . Vyd. 1. Ve Zlíně : Muzeum jihovýchodní Moravy, 2011. 243 s. ISBN 978-80-87130-18-6 (váz.).

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

9. mezinárodní sympozium lité medaile, plakety a drobné plastiky : Uherské Hradiště červenec - srpen 2007 . Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, [2007]. [14] s. ISBN 978-80-86185-61-3 (brož.).

České umění první poloviny dvacátého století : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně = The Regional Gallery of Fine Arts in Zlin : 27. 9. 2011-22. 4. 2012. Zlín : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2011. 1 slož. l.

HABARTA, Jiří. Jiří Habarta : sochařské dílo : [výstava v Galerii Slováckého muzea v Uherském Hradišti, 23.9.2004-2.1.2005 . Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 2004. skládačka ([6] s.) . ISBN 80-86185-36-2 (skládačka).

HABUSTOVÁ, Milena. Vaškova hospoda . Vyd. 1. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2010. 55 s. ISBN 978-80-87210-31-4 (brož.).

HASALÍK, Radek. Pustevny . 1. Ausg. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2009. 43 s. ISBN 978-80-87210-16-1 (váz.).

HASALÍK, Radek. Pustevny . 1st ed. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2009. 43 s. ISBN 978-80-87210-17-8 (váz.).

HUDEČEK, Jiří. Jiří Hudeček : obrazy, kresby . [Uherské Hradiště] : [Slovácké muzeum], [2009]. 1 list +.

HUDEČEK, Zdeněk. Zdeněk Hudeček : krása neumírá : obrazy . Uherské Hradiště : Slovácké muzeum (Uherské Hradiště), 2008. [6] s. ISBN 978-80-86185-64-4.

CHRÁSTKOVÁ, Lucie. Lucie Chrástková, František Chrástek : fotografie . Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 2008. [6] s . ISBN 978-80-86185-65-1.

JUN, Jiří. Jiří Jun - Trialog . Nové Město na Moravě : Horácká galerie výtvarného umění, 2004. 25 s.

Karel Souček a jeho žáci . Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 2011. 1 slož. list ;.

KAŠPAR, Adolf. Adolf Kašpar : akvarely, kresby, grafika : ze sbírek Muzea umění v Olomouci, Galerie výtvarného umění v Ostravě a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, [Grafický kabinet, 15. listopadu 2011 - 29. ledna 2012 . Zlín : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2011. [6] s. ISBN 978-80-85052-89-3 (skádanka).

KOVANDA, Jaroslav. Muž v trojobalu : Jaroslav Kovanda : obrazy - sochy - knihy . Zlín : [Alternativa], 2011. 51 s.

LIĎÁK, Petr. Hračky z Nového Hrozenkova : historie zaniklé výroby . Vyd. 1. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2010. 124 s. ISBN 978-80-87210-30-7 (brož.).

Lidové stavby známé neznámé : Zlínský kraj - Kroměřížsko . Vyd. 1. V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, 2011. 247 s. ISBN 978-80-86185-96-5 (brož.).

MEHEŠOVÁ, Olga. Moravská gobelínová manufaktura dnes = Moravian tapestry manufactory today . Valašské Meziříčí : Moravská gobelínová manufaktura, 2011. [76] s. ISBN 978-80-260-1154-5 (váz.).

OTH, Antonín. Antonín Oth - sklo 1966-2003 . Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 2003. [6] s.

Papír a kniha II. : prezentace prací studentů a hostů Ateliéru papír a kniha Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně = Paper and book : presentation of works of students and guests of the Studio of Paper and Book of the Faculty of Fine Arts of Brno University of Technology : [Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 8. dubna - 4. května 2004, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště 18. května - 12. září 2004 . Brno : Vysoké učení technické v Brně, Ateliér papír a kniha Fakulty výtvarných umění, [2004]. [16] s. ISBN 80-86185-33-8 (Slovácké muzeum brož.).

SEIDLOVÁ, Petra. Petra Seidlová : obrazy, kresby . Staré Město : Tradix UH, [2009]. 1 slož. list ;.

ŠIMURDA, Miloš. Miloš Šimurda : obrazy 1958-2009 : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Dům umění 20. září - 13. listopadu 2011 . Zlín : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2011. [6] s. ISBN 978-80-85052-88-6 (skládanka).

ŠLAPETOVÁ, Barbora. Barbora Šlapetová & Lukáš Rittstein : mléko & hlína = milk & soil : obrazy & sochy = painting & sculptures. V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, 2006. 1 slož. list . ISBN 80-86185-52-4.

Umění a přitažlivost II : [společná výstava českých a polských výtvarných pedagogů SUPŠ Uherské Hradiště a ZSP Bydgoszcz] = Sztuka przyciagania II . Uherské Hradiště : Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti, 2011. 26 s.

ZÁLEŠÁK, Vladimír. Vladimír Zálešák : proměny krajiny : obrazy . Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2008. 1 slož. list . ISBN 978-80-86185-63-7.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

Be in study in Zlin . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně., 2011. [24] s.

Be in study in Zlin . Zlin : Thomas Bata University in Zlin, 2011. [24] s.

BENČO, Jozef. Metodika spracovania bakalárskej práce . 1. vyd. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2010. 42 s. ;. Odborné knižní publikace. ISBN 978-80-7314-223-0 (brož.).

JURÁŠKOVÁ, Olga. Inovace výuky marketingových komunikací . Vyd. 1. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací ve spolupráci s PM Consulting, 2011. [32] s. ISBN 978-80-7454-119-3 (Univerzita Tomáše Bati brož.).

KUBÍČKOVÁ, Miloslava. Kultura školy = School culture : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 44 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-038-7 (brož.).

PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova : příručka (nejen) pro učitele . 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Triton, 2011. 167 s. ;. ISBN 978-80-7387-502-2 (brož.).

University as the facilitator for society and region develolpment : 7th International conference 2011 : proceedings : 21th January, Hodonín, Czech Republic. Kunovice : European Polytechnic Institute, 2011. 230 s. ;.

Základní umělecká škola Zlín-Malenovice : 30. výročí založení. Zlín : Základní umělecká škola Zlín-Malenovice, 2011. 38 s.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

Metodika prebreedingu ječmene jarního s diferencovaným obsahem přirozených škodlivých látek v zrně pro šlechtění odrůd nesladovnického typu : certifikovaná metodika . 1. vyd. Kroměříž : Agrotest fyto, 2011. 46 s. ;. ISBN 978-80-904594-9-6 (brož.).

PACHLOVÁ, Vendula. Distribuce vybraných složek v přírodním sýru v průběhu jeho zrání = The distribution of selected components in cheese during ripening : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 34 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-102-5 (brož.).

^ nahoru ^


Beletrie

CATTON, Eleanor. Na scéně . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2011. 329 s. ;. Track ; sv. 27. ISBN 978-80-87497-10-4 (brož.).

CUBECA, Karel. Poselství v dlani . Vyd. 1. Frýdek-Místek : Alpress, 2011. 449 s. ;. Klokan. ISBN 978-80-7362-972-4 (váz.).

DAVIES, Deborah Kay. Jaká jsem . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2011. 141 s. ;. Track ; sv. 26. ISBN 978-80-87497-13-5 (brož.).

DONOVAN, Gerard. Za irských nocí . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2011. 211 s. ;. Track ; sv. 24. ISBN 978-80-87162-94-1 (brož.).

GRANT, Linda. Nic než šaty . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2011. 314 s. ;. Track ; sv. 22. ISBN 978-80-87162-48-4 (brož.).

HORÁK, Antonín. Pasťák . Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2011. 182 s. ;. ISBN 978-80-7268-835-7 (váz.).

KIVIRÄHK, Andrus. Muž, který rozuměl hadí řeči . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2011. 381 s. ;. Neewit ; sv. 25. ISBN 978-80-87162-78-1 (brož.).

KUTINOVÁ, Amálie. Gabra a Málinka se učí latinsky . V nakl. Kamélie vyd. 1. Praha : Kamélie, 2011. 192 s. ISBN 978-80-87393-08-6 (váz.).

KUTINOVÁ, Amálie. Gabra a Málinka v čarovné zemi . V nakl. Kamélie vyd. 1. Praha : Kamélie, 2011. 229 s. ISBN 978-80-87393-09-3 (váz.).

KUŽELA, Patrik Maria. Královská jízda . Brno : Brněnská akademie duchovního života ct. Patrika Kužely OP, 2011. 191 s. ;. ISBN (Brož.).

NESBO, Jo. Lovci hlav . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2011. 250 s. ;. Fleet ; sv. 24. ISBN 978-80-87497-50-0 (váz.).

NESBO, Jo. Pentagram . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2011. 449 s. ;. Fleet ; sv. 23. ISBN 978-80-87497-05-0 (váz.).

NIKL, Petr. Žlutí lvi . 1. vyd. Praha : Meander, 2011. [32] s. Modrý slon ; sv. 41. ISBN 978-80-86283-92-0 (váz.).

O'FLYNN, Catherine. Zprávy o tobě . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2011. 254 s. ;. Track ; sv. 25. ISBN 978-80-87162-95-8 (brož.).

Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně- : literární soutěž. Tentokrát na téma Jakou barvu má svět?. V Uherském Hradišti : Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, 2010. 44 s. ISBN (Brož.).

PIŤHA, Petr. Slyšte slovo a zpívejte píseň : život svatých Cyrila a Metoděje a příběh Velehradu . [Praha] : Poustevník, 2012. 205 s. Obsahuje rejstřík. ISBN 978-80-86610-59-7 (váz.).

POSPÍŠILOVÁ, Zuzana. Naše sousedka čarodějnice . Vyd. 1. Praha : Triton, 2011. 175 s. Laskavé čtení. ISBN 978-80-7387-482-7 (váz.).

SŇADANKO, Natalka. Sbírka vášní . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2011. 246 s. ;. Neewit ; sv. 28. ISBN 978-80-87162-84-2 (brož.).

SOCHA, Vladimír. Po stopách dinosaurů : příběhy staré miliony let . Vyd. 1. Praha : Triton, 2011. 215 s. ISBN 978-80-7387-516-9 (brož.).

VETEŠKOVÁ, Michaela. Jak maminka vylezla na strom : maminčiny rozhlasové pohádky . Praha : Petr Prchal, 2011. 75 s. ISBN 978-80-87003-27-5 (váz.).

ŽAMBOCH, Miroslav. Hořící andělé . Vyd. 2. Praha : Triton, 2011. 156 s. ;. Agent John Francis Kovář ; 7. ISBN 978-80-7387-368-4 (brož.).

ŽAMBOCH, Miroslav. Se smrtí v zádech . Vyd. 2. Praha : Triton, 2011. 157 s. ;. Agent John Francis Kovář ; 6. ISBN 978-80-7387-367-7 (brož.).

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně