Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Regionální novinky knižního fondu

Červenec - Září 2011


Naučná literatura | Beletrie


Naučná literatura

2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


2. Biologické vědy

BUŇKOVÁ, Leona. Obecná mikrobiologie . Vyd. 2., nezměn. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 190 s. ISBN 978-80-7318-973-0 (brož.).

KUTAL, Miroslav. Migrační koridory : proč jsou důležité (nejen) pro velké šelmy? . Olomouc : Hnutí Duha, 2010. [15] s.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

John Lennon : XV. ročník semináře britského filmu : Uherské Hradiště, 3.-5.12.[2010 . Uherské Hradiště : Městská kina Uh. Hradiště, [2010]. [64] s. ISBN 978-80-260-0083-9 (v knize neuvedeno brož.).

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2011. 190 s. ;. ISBN 978-80-87500-01-9 (brož.).

DOHNALOVÁ, Zuzana. Mikroekonomie pro bakalářské studium : cvičebnice . Vyd. 5., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 89 s. ISBN 978-80-7318-977-8 (brož.).

CHMELA, Tomáš. Průvodce úspěšnými rozvojovými projekty mikroregionu Ploština . Újezd ; Vysoké Pole : Sdružení obcí mikroregionu Ploština, 2009. 158 s. ISBN 978-80-254-6206-5 (brož.).

International Conference of Crisis Management in Public and Private Sector : mezinárodní vědecká konference : sborník abstraktů přednášek a příspěvků. Vyd. 1. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta logistiky a krizového řízení, 2011. 64 s. ;. ISBN 978-80-7454-028-8 (brož.).

KLÍMEK, Petr. Ekonometrie : studijní pomůcka pro distanční studium . Vyd. 3., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 158 s. ;. ISBN 978-80-7318-942-6 (brož.).

KONEČNÝ, Ladislav. Akcie a burza : jediná kniha, kterou potřebuješ . 1. vyd. Zlín : Tigris, 2011. 280 s. ISBN 978-80-86062-33-4 (brož.).

KOZÁK, Vratislav. Budování vztahů se zákazníky : CRM v teorii a praxi . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2011. 182 s. ;. ISBN 978-80-87500-02-6 (brož.).

NEDOROST, Libor. Evropská unie II. Společné a koordinované politiky : Postavení občana : Kominitární obchody . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 101 s. ISBN 978-80-7318-839-9 (brož.).

NOVÁČEK, Vnislav. Ekonomické teorie : přehled vývoje světového ekonomického myšlení : (teze přednášek) . Vyd. 8., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 91 s. ISBN 978-80-7318-992-1 (brož.).

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

BLECHA, Ivan. Filosofie . 4., opr. a rozš. vyd. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002. 279 s. ISBN 80-7182-147-0 (brož.).

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

KULHÁNEK, Petr. Moderní kosmologie, aneb, Jak přednášet o kosmologii? : vzdělávací a metodický materiál vydaný v rámci projektu Výstavou ke spolupráci a poznání . Valašské Meziříčí : Hvězdárna Valašské Meziříčí, c2011. 64 s.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Baťův kanál cyklostezka podél Baťova kanálu. [Česko : s.n., 2011?]. 1 mapa . ISBN (Složeno).

DVOŘÁČEK, Petr. Posvátná místa zemí Koruny české, aneb, Putování k menhirům a pohanským svatyním, na posvátné hory a k léčivým pramenům, po stopách světců a zázračných uzdravení na prahu třetího tisíciletí po Kristu .. . Olomouc : ANAG, 2011. 191 s. ISBN 978-80-7263-672-3 (váz.).

HANZELKA, Jiří. Tam za řekou je Argentina . Praha : Orbis, 1956. 384 s., [192] s. il. (částečně barev.), 1 slož. s. mapa . Poznání světa. ISBN (Váz.).

Holešov plán města. Holešov : Město Holešov, 2009. 1 mapa . ISBN (Složeno).

Chvalčov a Svatý Hostýn mapa obce a okolí . Chvalčov : Obec Chvalčov, 2005. 2 mapy na 1 listu . ISBN (Složeno).

KLIMEŠ, Radek. Zlín, Zlínsko . Vyd. 1. Zlín : Ateliér Regulus, 2004. 399 s. ISBN 80-239-2973-9 (váz.).

KOLBINGER, Dalibor. Čerňava . Vyd. 1. Bystřice pod Hostýnem : Město Bystřice pod Hostýnem, 2011. 70 s. Edice Zpravodaje města Bystřice pod Hostýnem. ISBN 978-80-904117-4-6 (brož.).

KUBICA, Peter. Odklínanie hradov a zámkov . [Žilina] : Žilinský samosprávny kraj, [201-?]. 41 s. ISBN (Brož.).

MACHOVSKÝ, Jan. Slovácko Region Slovácko . Hodonín : Region Slovácko, 2008. 1 mapa . ISBN (Složeno).

Mikroregion Za Moravú informační mapa mikroregionu : Bílovice, Březolupy, Částkov, Kněžpole, Mistřice, Nedachlebice, Pašovice, Svárov, Topolná, Zlámanec . Radějov : Dapa, 2009. 1 mapa . ISBN (Složeno).

Průvodce Zlínskem a Luhačovickem : Zlínsko a Luhačovicko . Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2010. 93 s. ISBN (brož.).

Ratiboř fotoplán obce. 1.vyd. Valašské Meziříčí : Alpro, c2006. 1 mapa .

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Ženklava . Vyd. 1. [Valašské Meziříčí] : Blanka Růžičková (Krystal) pro obec Ženklavu, 2011. 20 s. ISBN 978-80-904691-6-7 (brož.).

Tourist Guide of the Zlín and Luhačovice Region : Zlínsko a Luhačovicko . Zlín : East-Moravian Tourist Authority, 2009. 93 s. ISBN (Brož.).

Valašské Meziříčí : turistický průvodce . Valašské Meziříči : Město Valašské Meziříčí, [2010?]. [22] s. ISBN 978-80-254-9340-3 (v knize neuvedeno brož.).

Valašsko mapa atraktivit turistické oblasti, tipy na výlety, kontakty na turistická informační centra. Praha : Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism, [2011?]. 1 mapa . Turistické regiony České republiky ; 32. ISBN (Složeno).

Velké Karlovice cyklistické, turistické a lyžařské značení . Velké Karlovice : Informační centrum Velké Karlovice, 2011. 1 mapa . ISBN (Složeno).

Zlín ; Otrokovice. [Hradec Králové : Helvich, [20--]. 1 sv. (nestr.) .

Zlínsko a Luhačovicko mapa atraktivit turistické oblasti, tipy na výlety, kontakty na turistická informační centra. Praha : Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism, [2011?]. 1 mapa . Turistické regiony České republiky ; 31. ISBN (Složeno).

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BALETKA, Ladislav. Židé v dějinách Valašského Meziříčí . Valašské Meziříčí : Městský úřad ve Valašském Meziříčí, 2004. 159 s. ISBN 80-254-8606-0 (v knize neuvedeno brož.).

CÍLEK, Roman. Hlasy z hořících domů : Lidice, Ležáky, Český Malín, Ploština, Prlov, Zákřov, Javoříčko . V Praze : XYZ, 2011. 334 s. ISBN 978-80-7388-518-2 (váz.).

ČIŽMÁŘ, Josef. Dějiny a paměti města Vizovic . Brno : Josef Čižmář, 1933. 376 s. ISBN (váz.).

Kyjov, město a okres : [Kyjovsko, Kyjov, Koryčany, Zdánice, Klobouky u Brna] . Brno : Národohospodářská propagace Čech a Moravy, 1940. 96 s. Národohospodářská propagace Čech a Moravy. Řada A ; sv. 23.

Loučka : 750 let : 1261-2011 . Loučka : Obec Loučka, 2011. 188 s.

ONDERKA, Pavel. Egypt a Núbie - poklady starověkých civilizací . Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2011. 59 s. ISBN 978-80-86185-93-4 (brož.).

PALA, Josef. Jaroslavice : sto let kaple sv. Anny . Zlín : Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně, 2009. 78 s. ISBN 978-80-254-6148-8 (brož.).

SELUCKÝ, Pavel. Sv. Kliment u Osvětiman a Velká Morava . Koryčany : [P. Selucký], 2010. 201 s. ISBN 978-80-254-8587-3 (brož.).

VALENTA, Jiří. Památky na Holešovsku . Holešov : Město Holešov, 2011. 40 s. Knihovnička Holešovska ; sv. 24. ISBN 978-80-260-0225-3 (v knize neuvedeno brož.).

^ nahoru ^


9. Hudba

DRESLEROVÁ, Naděžda. Vonička z domova o dětech a písních . Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě, 1983. 1 zpěvník (31 s.) ;. Hudební edice VMP ; řada E svazek 12. ISBN (Brož.).

Lidové písně a tance z Valašskokloboucka. Část 1,. Písně pastevecké a žatevní, Písně k výročním obřadům, Písně svatební . 1. vyd. Praha : ČSAV, 1955. 1 zpěvník (307 s.) . Lidová píseň v Československé republice. Krajové sbírky z Moravy a Slezska ; sv. 2. ISBN (Váz.).

Lidové písně a tance z Valašskokloboucka. Část 2,. Písně milostné a rodinné, Písně žertovné a popěvky, Písně řemeslnické, Písně s historickosociálními náměty, Balady, Písně k tancům. 1. vyd. Praha : ČSAV, 1960. 1 zpěvník (505 s.) . Lidová píseň v Čs. republice. Krajové sbírky z Moravy a Slezska ; sv. 3. ISBN (Váz.).

REDL, Vlasta. My tři a já . V Praze : Daranus, 2011. 169 s. ISBN 978-80-87423-11-0 (váz.).

ŘÍHOVSKÝ, Vojtěch. Slovácké národní písně op. 53 . Praha : M. Urbánek, c1919. 1 partitura (15 s.) ;. Edition M. U. ; 878.

VOMÁČKA, Boleslav. Slovácké deset písní pro mládežnický sbor . Praha : Hudební Matice, 1950. 1 partitura (14 s.) ;. Zpěvy mládeže ; sv. 35. ISBN (Brož.).

Zpěvník slovácký soubor písní a tanců Radovan ZK ROH Slavia-Fatra Napajedla . Napajedla : ZK ROH Slavia-Fatra Napajedla, 1988. 1 zpěvník (40 s.) ;. ISBN (Brož.).

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

BAUMRUKOVÁ, Irena. Dentistry : English for dental practice : textbook and exercisebook = Stomatologie : angličtina pro zubní praxi : učebnice a cvičebnice . Zlín : Tigris, 2011. 263 s. ;. ISBN 978-80-86062-32-7 (brož.).

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

Ročenka moravskoslezské samosprávy na rok 1935. Roč. 9 . Brno : Ústředí moravskoslezských obcí, měst a okresů, 1935. 299 s. ;. ISBN (Váz.).

^ nahoru ^


18. Sociologie

Průvodce sociálními (a navazujícími) službami ve Zlíně březen 2011 : aktualizovaný abecední rejstřík . Zlín : Centrum služeb postiženým, 2011. 49 s. ;.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

1. slovácký košt slivovice : Vlčnov 18. června 2011 : katalog . [Uherské Hradiště] : Společnost přátel slivovice České republiky : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2011. [14] s. ;. ISBN (Brož.).

LEKEŠOVÁ, Marie. Jak se dříve žilo a co se jedlo v Hluku, aneb, Opomíjená jídla a zvyky . Hluk : [M. Lekešová], 2011. 161 s. ISBN 978-80-254-9895-8 (v knize neuvedeno váz.).

Odkaz Michaela Thoneta : katalog k výstavě : Bystřice pod Hostýnem 1861-2011 . Vyd. 1. Bystřice pod Hostýnem : Město Bystřice pod Hostýnem, 2011. 63 s. Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem,. ISBN 978-80-904117-5-3 (brož.).

PODZEMNÁ, Alena. Historie a současnost sklářské tvorby na Zlínsku . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2010. 86 s. ISBN 978-80-904273-7-2 (brož.).

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

ORSÁKOVÁ, Štěpánka. Kudy z nudy : nejlepší výlety v Čechách, na Moravě a ve Slezsku . Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. 144 s. ISBN 978-80-251-3383-5 (Computer Press váz.).

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

Ars longa-- : Jiří Anderle malíř, grafik a jeho sbírky : kmenové umění Afriky, Dubuffet, Miró, Tapies, Chagall : Grafický kabinet a poslední místnost stálé expozice, II. patro zlínského zámku, 8. února - 4. dubna 2011 . 1. vyd. [Zlín : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně], 2011. [3] s. ISBN 978-80-85052-86-2 (dvoulist).

KAČER, Jaroslav. Joža Uprka : 1861-1940 . V Hodoníně : Galerie výtvarného umění, 2011. 183 s. ISBN 978-80-85015-59-1 (váz.).

KOVANDA, Jaroslav. Muž v trojobalu : Jaroslav Kovanda : obrazy - sochy - knihy . Zlín : [Alternativa], 2011. 51 s.

POKLUDA, Zdeněk. Baťův Zlín : budování průmyslového a zahradního města (1906-1943) = Bata’s Zlin : building an industrial and garden city (1906-1943) . Zlín : Esprint, 2011. 24 s. ISBN 978-80-254-9363-2 (brož.).

Ve stopách zlínské architektury. 2. vyd. Zlín : Magistrát města Zlína, Oddělení cestovního ruchu, vnitřních a vnějších vztahů, 2010. [16] s. ISBN (Brož.).

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

OSTRAVSKÝ, Jan. Přijímací zkoušky z matematiky na FaME ve Zlíně : jediné úplné vydání všech variant v přijímacím řízení v letech 2002-2010. 12. uprav. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 191 s. ;. ISBN 978-80-7318-993-8.

SOUKALOVÁ, Radomila. Poslání a úlohy marketingové komunikace v řízení vysokých škol = Mission and task of marketing communications in university management : teze habilitační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 48 s. Teze habilitační práce = Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-019-6 (brož.).

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

Grey literature repositories . 1st ed. Zlín : VeRBuM, 2010. 156 s. ISBN 978-80-904273-6-5 (brož.).

^ nahoru ^


24. Zemědělství

DREISEITL, Antonín. Odolnost odrůd a její využití k snížení škodlivosti padlí ječmene . Vyd. 1. Kroměříž : Agrotest fyto, 2010. 23 s. ;. ISBN 978-80-904594-5-8 (brož.).

Metodika pěstování ozimé pekárenské pšenice . Kroměříž : Agrotest fyto, 2009. 68 s. ISBN 978-80-86888-07-1 (brož.).

STŘALKOVÁ, Radomíra. Metodika měření redox potenciálu v půdě . 1. vyd. Kroměříž : Agrotest fyto, 2009. 23 s. Metodika pro praxi. ISBN 978-80-86888-06-4 (brož.).

^ nahoru ^


Beletrie

ELIÁŠOVÁ, Eva. O raráškoch : Pohádky a vyprávěnky z Valašska . 1. vyd. Zlín : Eva Eliášová, 1992. 100 s. ISBN 80-900017-3-4 (brož.).

FRANCOVÁ, Karolina. Soumrak Camelotu . Vyd. 1. Praha : Triton, 2011. 192 s. ;. Trifid ; č. 398. ISBN 978-80-7387-430-8 (brož.).

JAROŠ, Lubomír. Vojtíšek : kroměřížské pohádky . 1. vyd. [Ústí nad Labem] : Reneco, 2009. 46 s. ISBN 978-80-86563-23-7 (brož.).

Kde končí svět-- 2011 : sborníček vítězných prací z krajské literární soutěže pro děti pořádané knihovnami Zlínského kraje. Uherské Hradiště : Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, 2011. 44 s. ISBN 978-80-260-0202-4 (v knize neuvedeno brož.).

MIGNOLA, Michael. Baltimore, aneb, Statečný cínový vojáček a vampýr : ilustrovaný román . Vyd. 1. Praha : Triton, 2011. 292 s. Trifid ; sv. 406. ISBN 978-80-7387-453-7 (váz.).

NOPOVÁ, Stanislava. Dárek . Vyd. 1. Praha : Chrysos 26, 2009. 191 s. ;. ISBN 978-80-903145-5-9 (váz.).

NOVÁK, Jaroslav. Hořící kámen : 53 pohádky z Moravy a odjinud ; uspoř. Jaroslav Novák ; il. Dagmar Berková . 1. vyd. Brno : Blok, 1987. 311 s. ISBN (Váz.).

ŠLECHTA, Vladimír. Pár kapek krve . Vyd. 1. Praha : Triton, 2011. 187 s. ;. Agent John Francis Kovář ; 26. ISBN 978-80-7387-475-9 (Triton brož.).

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně