Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Regionální novinky knižního fondu

Duben - červen 2011


Naučná literatura | Beletrie


Naučná literatura

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

DRÁPALA, Daniel. Zručnost, um a dovednost lidí na horách : fotografická zastavení . 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm, 2010. 175 s. ISBN 978-80-904224-6-9 (váz.).

KMENT, Zdeněk. Kulturní a společenský rozvoj Valašského Meziříčí v letech 1853 až 1948 . 1. vyd. Valašské Meziříčí : ECHO Valašska, 2008. 58 s. ISBN 978-80-254-9563-6 (v knize neuvedeno brož.).

ÚLEHLOVÁ-TILSCHOVÁ, Marie. Česká strava lidová . 1. vyd. Praha : Triton, 2011. 444 s. ;. ISBN 978-80-7387-421-6 (váz.).

VÁCLAVÍK, Antonín. Výroční obyčeje a lidové umění . 2., upr. vyd. Luhačovice : Irena Voštová ve spolupráci s nakl. Atelier IM, 2010. 684 s. ISBN 978-80-85948-74-5 (Atelier IM váz.).

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

BUŇKOVÁ, Leona. Obecná mikrobiologie . Vyd. 2., nezměn. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 190 s. ISBN 978-80-7318-973-0 (brož.).

ČERNÍKOVÁ, Michaela. Praktická cvičení z potravinářské mikrobiologie . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 134 s. ISBN 978-80-7318-749-1 (brož.).

DUŠEK, Hynek. Udržitelný rozvoj . 1. vyd. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2010. 108 s. Odborné knižní publikace. ISBN 978-80-7314-195-0 (brož.).

MÍŠKOVÁ, Zuzana. Charakterizace vybraných kmenů Streptococcus salivarius subsp. thermophilus = Charakterization of chosen Streptococcus salivarius subsp. thermophilus strains : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 41 s. ;. Teze disertační práce. ISBN 978-80-7318-955-6 (brož.).

Potravinářská biochemie I. . Vyd. 2. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 167 s. ISBN 978-80-7318-936-5 (brož.).

Proteiny 2011 : Zlín, 3. - 4. května 2011 : [sborník příspěvků VI. ročníku mezinárodní konference]. Vyd. 1. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2011. 247 s. ISBN 978-80-7454-022-6 (brož.).

STRUNECKÁ, Anna. Doba jedová . Vyd. 1. Praha : Triton, 2011. 295 s. ;. ISBN 978-80-7387-469-8 (brož.).

ŠNAJDAROVÁ, Magdaléna. Památné stromy Zlínského kraje . 1. vyd. [Zlín] : Zlínský kraj, 2010. 247 s. ISBN 978-80-254-9006-8 (váz.).

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

PILÁT, Zdeněk. Modrá lucerna : kniha o kabaretu v Uherském Hradišti . Vyd. 1. Uherské Hradiště : Spolek přátel literatury a Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana, 2010. 116 s., [4] l. barev. obr. příl. Návraty ; sv. 3. ISBN 978-80-903098-4-5 (brož.).

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BRÁZDILOVÁ, Petra. Finanční gramotnost ve školách Zlínského kraje : studijní materiály k projektu. Modul 3,. Možnost investování a spoření . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně : Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, 2010. 47 s. ;. ISBN 978-80-7318-982-2 (brož.).

ČUJAN, Zdeněk. Projektování logistických systémů . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 152 s. ISBN 978-80-7318-949-5 (brož.).

DOHNALOVÁ, Zuzana. Mikroekonomie I : studijní pomůcka pro distanční studium . 3., upr. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 201 s. ISBN 978-80-7318-986-0 (brož.).

DOHNALOVÁ, Zuzana. Mikroekonomie pro bakalářské studium : cvičebnice . Vyd. 5., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 89 s. ISBN 978-80-7318-977-8 (brož.).

DOHNALOVÁ, Zuzana. Základy ekonomie . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 174 s. ISBN 978-80-7454-014-1 (brož.).

DOSTÁL, Vladimír. Funkce a funkční analýza v pojetí Hodnotového inženýrství = Functions and analysis of functions from the Value Engineering's comprehend : teze habilitační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 50 s. ;. Teze habilitační práce. ISBN 978-80-7318-999-0 (brož.).

GUINN, Alan. Podnikatelské prostředí v ČR . Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2009. 296 s. ISBN 978-80-7314-176-9 (brož.).

HÁJEK, Oldřich. Kohezní politika v širších souvislostech . První vyd. Žilina : Georg, 2010. 216 s. ISBN 978-80-89401-19-2 (váz.).

HANÁK, Radim. Finanční gramotnost ve školách Zlínského kraje : studijní materiály k projektu. Modul 2,. Spotřebitel a jeho chování v oblasti financí . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně : Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, 2010. 76 s. ISBN 978-80-7318-981-5 (brož.).

HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, Kateřina. Firemní inovační politika. Část II,. Studijní podklady k seminářům . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 93 s. ISBN 978-80-7318-951-8 (část 2 brož.).

HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, Kateřina. Firemní inovační politika. Část I . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 243 s. ISBN 978-80-7318-968-6 (brož.).

JANÁČOVÁ, Radana. Finanční gramotnost ve školách Zlínského kraje : studijní materiály k projektu. Modul 4,. Daně a daňové přiznání . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně : Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, 2010. 51 s. ISBN 978-80-7318-983-9 (brož.).

KLÍMEK, Petr. Ekonometrie : cvičebnice . Vyd. 2., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 145 s. ISBN 978-80-7318-946-4 (brož.).

KONEČNÝ, Jiří. Podniková ekonomika . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 134 s. ISBN 978-80-7318-771-2 (brož.).

KRATOCHVÍL, Oldřich. Projektový management . 1. vyd. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2010. 98 s. Odborné knižní publikace. ISBN 978-80-7314-205-6 (brož.).

LUKÁŠKOVÁ, Eva. Veřejná ekonomika II. : financování vybraných odvětví veřejného sektoru . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 119 s. ISBN 978-80-7318-954-9 (brož.).

NOVÁČEK, Vnislav. Ekonomické teorie : přehled vývoje světového ekonomického myšlení : (teze přednášek) . Vyd. 8., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 91 s. ISBN 978-80-7318-992-1 (brož.).

OTRUSINOVÁ, Milana. Účetnictví pro veřejnou správu . Vyd. 3., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 132 s. ;. ISBN 978-80-7318-969-3 (brož.).

PONCAROVÁ, Alena. Účetnictví školy . 1. vyd. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2010. 160, [6] s. Odborné knižní publikace. ISBN 978-80-7314-196-7 (brož.).

Statistická ročenka Zlínského kraje 2010 : Statistical yearbook of the Zlínský region 2010 . Zlín : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Zlín, 2010. 208 s. ISBN 978-80-250-2057-9 (brož.).

STIBŮRKOVÁ, Jana. Daňová soustava . 1. vyd. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2010. 128 s., [110] s. příl. Odborné knižní publikace. ISBN 978-80-7314-210-0 (brož.).

STRNADELOVÁ, Jitka. Finanční gramotnost ve školách Zlínského kraje : studijní materiály k projektu. Modul 5,. Finanční problematika v jazyce anglickém . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně : Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, 2010. 54 s. ISBN 978-80-7318-984-6 (brož.).

ŠEDOVÁ, Hana. Finanční gramotnost ve školách Zlínského kraje : studijní materiály k projektu. Modul 1,. Peníze . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně : Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, 2010. 61 s. ISBN 978-80-7318-980-8 (brož.).

ŠTEKER, Karel. Příklady z finančního účetnictví : studijní pomůcka pro distanční studium . Vyd. 2., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 124 s. ;. ISBN 978-80-7318-972-3 (brož.).

ŠVIRÁKOVÁ, Eva. Řízení projektů I . Vyd. 1. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2010. 140 s. ISBN 978-80-7318-990-7 (brož.).

Veřejná ekonomika I. : veřejný sektor a veřejná správa . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 126 s. ;. ISBN 978-80-7318-947-1 (brož.).

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

BRÁZDA, Radim. Ethicum . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2010. 188 s. ;. ISBN 978-80-904273-9-6 (brož.).

HURT, Rudolf. Dějiny cisterciáckého kláštera na Velehradě. I.,. 1205-1650 . V Olomouci : Akademie Velehradská, 1934. 439 - [V] s. Spisy Akademie velehradské ; Sv. 15. ISBN (Brož.).

HURT, Rudolf. Dějiny cisterciáckého kláštera na Velehradě. II.,. 1650-1784. V Olomouci : Akademie Velehradská, 1938. 438 s., [14] s. obr. příl. Spisy Akademie velehradské ; Sv. 18. ISBN (Brož.).

CHINMOY, šrí,. Cesta hrdiny : jak zvítězit na bojišti života . Vyd. 1. Zlín : Madal Bal, 2009. 252 s. ;. ISBN 978-80-86581-51-4 (brož.).

CHINMOY, šrí,. Kapky moudrosti srdce . 1. vyd. Zlín : Madal Bal, 2010. 175 s. ISBN 978-80-86581-58-3 (váz.).

CHINMOY, šrí,. Smrt a znovuzrození : putování po cestě věčnosti . 3. vyd. Zlín : Madal Bal, 2010. 158 s. ;. ISBN 978-80-86581-53-8 (váz.).

CHINMOY, šrí,. Tři větve stromu života Indie : komentáře k Védám, Upanišadám a Bhagavadgítě . 1. vyd. Zlín : Madal Bal, 2010. 211 s. ISBN 978-80-86581-54-5 (váz.).

KELLER, Timothy J. Marnotratný Bůh : jak uzdravit srdce křesťanské víry . Vyd. 1. V Praze : Triton, 2011. 127 s. ;. ISBN 978-80-7387-418-6 (brož.).

KELLER, Timothy J. Proč Bůh? : rozumové důvody pro víru v Boha ve věku skepticismu . Vyd. 1. Praha ; Kroměříž : Triton, 2011. 317 s. ;. ISBN 978-80-7387-434-6 (brož.).

Manažerská etika : --inspirace pro 21. století--. VIII. díl,. Inovace managementu. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 191 s. ISBN 978-80-7318-941-9 (brož.).

Manažerská etika : --inspirace pro 21. století--. IX. díl,. Překonáme důsledky ekonomické krize? . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 147 s. ISBN 978-80-7318-974-7 (brož.).

Sborník svatomethodějský : přípravné poučení k roku jubilejnímu 1885 sepsané od rozličných spisovatelů. v Praze : U Fr. Řivnáče, 1884. iv, 393 s. ;. ISBN (Brož.).

SWINBURNE, Richard. Bůh jako vysvětlení . Vyd. 1. Praha : Triton, 2011. 166 s. ;. ISBN 978-80-7387-422-3 (brož.).

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

Akustika hudebních prostorů v České republice 3 = [Acoustic of music spaces in the Czech Republic 3 . 1. vyd. V Praze : Akademie múzických umění, 2010. 107, 107 s. ISBN 978-80-7331-196-4 (brož.).

Astronomická nabídka = Astronomická ponuka . Kysucké Nové Mesto : Kysucká hvezdáreň, 2010. 16 s.

NĚMEC, Dobroslav. Fyzikální základy technologií . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 166 s. ISBN 978-80-7318-998-3 (brož.).

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Až na vrchol Radhoště . 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm, 2010. 127 s. ISBN 978-80-904224-5-2 (váz.).

Beskydská magistrála letní mapa = Magistrala beskidzka : mapa letnia = Beskydy cross-country highway : summer map = Beskiden-Magistrale : Sommerkarte : 1:75 000 . Ostrava : Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, 2010. 1 mapa . ISBN (Složeno).

Beskydská magistrála zimní mapa = Magistrala Beskidzka : mapa zimowa = Beskydy cross-country highway : winter map = Beskiden-Magistrale : Winterkarte : 1:75 000 . Ostrava : Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, 2010. 1 mapa . ISBN (Složeno).

Beskydy na běžkách Beskydy na biegówkach = Beskydy mountains cross-country skiing = Beskiden in der Loipe . Ostrava : Moravskoslezský kraj, 2010. 1 mapa . ISBN (Složeno).

Cykloprůvodce Olomouckem a Zlínskem na kole i pěšky : trasy pro horská i silniční kola. Prostějov : Město Prostějov, [2010?]. 96 s. ISBN (Kroužková vazba).

Cyklotrasy Velké Karlovice. [Velké Karlovice] : Obec Velké Karlovice, [20--?]. 1 mapa . ISBN (Složeno).

Fryšták plán města . Fryšták : Město Fryšták, c2010. 1 mapa .

GUTOVÁ, Pavlína. Průvodce po městě Zlíně pro aktivní procházky Zlínem . Vyd. 1. Zlín : Muzeum Jihovýchodní moravy ve Zlíně, 2011. 16 s. ISBN 978-80-87130-15-5 (brož.).

HANZELKA, Jiří. Legenda H + Z : výbor z díla. První cesta Afrika - Amerika 22.4.1947-1.11.1950 . Vyd. 1. Brno : Jota, 2010. 351 s. ISBN 978-80-7217-798-1 (váz.).

Historie, kultura, poznání-- : kulturní organizace zřizované Zlínským krajem : Kroměřížsko, Slovácko, Valašsko, Zlínsko a Luhačovicko . Zlín : Zlínský kraj, 2010. 43 s. ISBN 978-80-254-9010-5 (brož.).

Javorníky . Valašské Meziříčí : Český svaz ochránců přírody, 2010. 69 s. ISBN 978-80-254-8057-1 (brož.).

KOLBINGER, Dalibor. Čerňava . Vyd. 1. Bystřice pod Hostýnem : Město Bystřice pod Hostýnem, 2011. 70 s. Edice Zpravodaje města Bystřice pod Hostýnem. ISBN 978-80-904117-4-6 (brož.).

Luhačovice . 1. vyd. V Luhačovicích : Městský národní výbor, 1986. 141 s. ISBN (Váz.).

Mikroregion Slušovicko : Březová, Dešná, Hrobice, Hvozdná, Neubuz, Ostrata, Podkopná Lhota, Slušovice, Trnava, Veselá, Všemina. Slušovice : Dobrovolný svazek obcí - Mikroregion Slušovicko, [200-]. 11 listů ve složce .

Morava a Slezsko : cykloprůvodce = przewodnik rowerovy = Radführer . Zádveřice : SHOCart, 2010. 97 s. ISBN (Brož.).

Nejen astronomický průvodce regionem mapa vybraných astronomických, přírodních a technických lokalit, památek a zajímavostí = Nielen astronomický sprievodca regiónom : mapa vybraných astronomických, prírodných a technických lokalit, pamiatok a zaujímavostí : Zlínský kraj, Žilinský kraj . Kysucké Nové Mesto : Kysucká hvezdáreň, c2010. 1 mapa . ISBN (Složeno).

Otrokovice 2010. Otrokovice : Městský úřad Otrokovice, [2009]. 1 kalendář (13) l.

Sběratelův kalendář Zlín 2011. [Zlín : Pavel Krejčíř], 2010. 1 kalendář (13 l.) ;.

ŠTĚRBA, Miloslav. Zlín : most mezi Francií a Ruskem . Vyd. 1. Velehrad : Ottobre 12, 2003. 111 s. ISBN 80-86528-31-6 (brož.).

Valašské Meziříčí : turistický průvodce . Valašské Meziříči : Město Valašské Meziříčí, [2010?]. [22] s. ISBN 978-80-254-9340-3 (v knize neuvedeno brož.).

Velké Karlovice cyklistické, turistické a lyžařské značení . Velké Karlovice : Informační centrum Velké Karlovice, 2011. 1 mapa . ISBN (Složeno).

Vítá Vás Staré Město. Staré Město : Město Staré Město, 2010. [22] s. ISBN (Brož.).

Vodácký průvodce Česko : samostatné průvodce po vybraných řekách, podrobná kilometráž českých a moravských řek, bezpečnost, sjízdnost, obtížnost, vybavení na vodu, rady, návody, přehledné mapy . 1. vyd. Zádveřice : SHOCart, 2005. 1 sv. (různé stránkování) . SHOCart active. ISBN 80-7224-500-7 (kroužková vazba).

Zlín Region : the right place to live, work and relax . [Zlín] : Zlín Region, 2009. 24 s. ISBN 978-80-254-6475-5 (v knize neuvedeno brož.).

Zlín, Otrokovice, Vizovice, Fryšták a okolí. Brno : P.F. art, 2010. 1 plán .

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BÁRTEK, Stanislav. Archiv města Holešova : 1581-1945 (1951) . Holešov : [Okresní archiv Kroměříž v Holešově], 1966. 55 s. ;. Inventář a katalogy Okresního archivu pro okres Kroměříž v Holešově ; sv. 1. ISBN (Brož.).

BŘEZINA, Vladimír. Jankovice : historie a současnost obce . 1. vyd. Brno ; Jankovice : Obec Jankovice, 2011. 272 s., xix s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-254-9464-6 (v knize neuvedeno váz.).

ČOUPEK, Jiří. 100 let farnosti ve Stříbrnicích . Stříbrnice : Obec Stříbrnice, 2010. 61 s.

DOMLUVIL, Eduard. Vlastivěda moravská. Čís. 40,. Val.-Meziříčský okres . 1. vyd. Brno : Garn, 2010. 464 s., iii l. obr. příl. ISBN 978-80-86347-54-7 (brož.).

DOUBEK, Jan. Dochované větrné mlýny a mlýnky v České republice . Brno : Technické muzeum v Brně, 2005. 59 s., xxiii s. obr. příl. ISBN 80-86413-28-4 (brož.).

FABIÁN, Josef. Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě. Na-Su . [Valašské Meziříčí] : Valašské Athény, 2011. 103 s. ISBN 978-80-904179-7-7 (sv. 4 brož.).

Holešov : město a okres . Praha ; Brno ; Bratislava : Národohospodářská propagace Československa, 1935. 138 s. Národohospodářská propagace Československa. Řada A ; sv. 14.

CHYBOVÁ, Helena. Historie ukrytá pod dlažbou města . Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 2009. [12] s. ISBN (Skládanka).

POSPÍŠIL, Jaroslav. Světla a stíny v životě Baťova ředitele Ing. Františka Maloty . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2011. 142 s. WALT. ISBN 978-80-87497-26-5 (váz.).

SELUCKÝ, Pavel. Sv. Kliment u Osvětiman a Velká Morava . Koryčany : [P. Selucký], 2010. 201 s. ISBN 978-80-254-8587-3 (brož.).

SKÁCEL, Jan. Z dějin Slovácka . Gottwaldov : Krajské museum, 1958. 188 s., [27] s. obr. příl. Studie Krajského musea v Gottwaldově. Hlavní řada společenských věd ; čís. 13.

Vodní a větrné mlýny . Valašské Meziříčí : Občanské sdružení ochránců přírody Valašské Meziříčí, c2010. 43 s. ISBN 978-80-254-9144-7 (brož.).

Vsetín : [monografie . Vsetín : Karel Krčmář a Jaroslav Klvač, 1946. 201 s. ISBN (Brož.).

^ nahoru ^


9. Hudba

BAČUVČÍK, Radim. Jak posloucháme hudbu? : vztah obyvatel České republiky k hudbě a jejímu poslechu 2009 . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2010. 140 s. ISBN 978-80-904273-8-9 (brož.).

JUREČKA, Jan. Škola hry na keyboard. 4. díl. [Zlín] : Harmony Agency, [2010]. 177 s. ISBN 978-80-254-8847-8 (kroužková vazba).

Padesát moravských písní. Praha : nakladatelství "Život a práce", typ. Polenský a Čoudek, 1940. 1 zpěvník (95 s.) ;.

PALKOVSKÝ, Oldřich. Sonatina pro housle a klavír ; op. 13a . Vyd. 1. V Praze : Hudební matice Umělecké besedy, 1948. 1 partitura (14 s.) + 1 hlas (4 s.) ;. Houslový repertoir ; 17. ISBN (Brož.).

POLÁŠEK, Jan Nepomuk. Valašské a lašské jednohlasné písně . V Mor. Ostravě : A. Perout, 1919. 1 zpěvník (138 s.) ;.

SLOBODA, Daniel. Písně Daniela Slobody sbírka písní zapsaných Danielem Slobodou, evangelickým knězem na Rusavě, v letech 1838 a 1841-1842 . Bystřice pod Hostýnem : Cimbálová muzika Bukovinka, 2010. 1 zpěvník (125 s.) ;. ISBN 978-80-254-8658-0 (brož.).

Zpěvník vlastních písniček souboru Bábinky z Hostišové. Hostišová : [b.m.], 2010. 24 s. ISBN (brož.).

^ nahoru ^


10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

BUŇKA, František. Senzorická analýza potravin I. . Vyd. 2. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 157 s. ISBN 978-80-7318-887-0 (brož.).

KAŠPÁRKOVÁ, Věra. Charakterizace polymerních roztoků a částicových soustav = On the characterization of polymer solutions and particulate systems : teze habilitační práce . Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2010. 32 s. ;. Teze habilitační práce. ISBN 978-80-7318-970-9 (brož.).

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

GREGOR, Alois. O životě a díle Františka Bartoše . 1. vyd. Brno : Musejní spolek, 1968. 69, [1] s. Vlastivědná knihovna moravská ; Čís. 7.

Město v mé paměti V. : soubor literárních prací tvůrčí seniorské skupiny 2011 . Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna, 2011. 56 s. ;. ISBN 978-80-87334-07-2 (kroužková vazba).

Phraseologismen und Sprichwörter in der modernen deutschen Sprache . 1. Ausg. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 109 s. ISBN 978-80-7318-987-7 (brož.).

ŠKVRDLETA, Arnošt. Book of english. Volume one . Vyd. 1. [Uherské Hradiště] : Arnošt Škvrdleta, 2010. 1 sv. (nestr.) ;. ISBN (Brož.).

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Poklady ve sbírkách Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě . Vyd. 1. V Uherském Brodě : Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, 2010. 87 s. ISBN 978-80-904525-0-3 (brož.).

ZIMČÍK, Jiří. Příběhy staré synagogy . Uherské Hradiště : Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, 2010. [8 s.] .

^ nahoru ^


13. Matematika

KOLČAVOVÁ, Alena. Kvantitativní metody v rozhodování : studijní pomůcka pro distanční studium . Vyd. 4., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 194 s. ISBN 978-80-7318-950-1 (brož.).

KOVÁŘÍK, Martin. Metody statistické analýzy : počet pravděpodobností v programu XLStatistics . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 154 s. ISBN 978-80-7454-011-0 (brož.).

KOVÁŘÍK, Martin. Metody statistické analýzy : matematická statistika v programu XLStatistics . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 135 s. ISBN 978-80-7454-010-3 (brož.).

RAKOUŠOVÁ, Alena. Integrované slovní úlohy pro primární školu : práce učitele se vzdělávacím obsahem . 1. vyd. Praha ; Kroměříž : Triton, 2011. 138 s. ISBN 978-80-7387-429-2 (brož.).

^ nahoru ^


14. Lékařství

DETHLEFSEN, Thorwald. Nemoc jako cesta . Vyd. 1., v Tritonu. Praha : Triton, 2011. 290 s. ISBN 80-242-0799-0 (váz.).

Diabetologie 2011 . Praha : Triton, 2011. 285 s. ;. ISBN 978-80-7387-461-2.

EVANS, Kenneth. Úvod do integrativní psychoterapie . 1. vyd. Praha : Triton, 2011. 172 s. ISBN 978-80-7387-446-9 (brož.).

KONEČNÝ, Michal. Příběhy hraběcích lázní : Serényiové v Luhačovicích : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum luhačovického Zálesí 26. února až 30. října 2011 . Ve Zlíně : Muzeum jihovýchodní Moravy, 2011. [12] s. ISBN 978-80-87130-13-1 (brož.).

SLÍVA, Jiří. Farmakologie . 1. vyd. Praha : Triton, 2010. 238 s. ISBN 978-80-7387-424-7 (brož.).

SOWE, Musa. Polymer modification for use in biomedical materials = Modifikace polymerů pro použití v biomedicínských materiálech : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University, 2010. 39 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7318-958-7 (brož.).

VELEMÍNSKÝ, Miloš. Celebritami proti své vůli-- . 1. vyd. Praha : Triton, 2011. 124 s. ISBN 978-80-7387-447-6 (váz.).

VRLOVÁ, Vanda. Devatero kvítí a ještě některé další byliny . 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm, 2009. 143 s. Rožnovské malé tisky ; sv. 13. ISBN 978-80-904224-2-1 (brož.).

WIDIMSKÝ, Jiří. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy IX . Vyd. 1. Praha : Triton, 2010. 148 s. ;. ISBN 978-80-7387-459-9 (brož.).

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

Agrární strana a její zájmové, družstevní a peněžní organizace . Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2010. 226 s. Studie Slováckého muzea ; 15/2010. ISBN 978-80-86185-90-3 (brož.).

RÝZNAR, Ladislav. Politologie . 1. vyd. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2010. 181 s. Odborné knižní publikace. ISBN 978-80-7314-208-7 (brož.).

STROSSER, Edward. Stupidní války . Vyd. 1. Praha : Triton, 2011. 291 s. ;. ISBN 978-80-7387-417-9 (brož.).

ŠEFČÍK, Vladimír. Bezpečnostní politika v hospodářské oblasti . 1. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 161 s. ISBN 978-80-7318-919-8 (brož.).

^ nahoru ^


17. Psychologie

Cesty přesažení ega : transpersonální vize . Vyd. 1. Praha : Triton, 2011. 450 s. ;. Nové světy ; sv. 5. ISBN 978-80-7387-408-7 (váz.).

CHINMOY, šrí,. Na křídlech stříbrných snů : otázky a odpovědi k duchovnímu významu snů . 3. vyd. Zlín : Madal Bal, 2010. 135 s. ;. ISBN 978-80-86581-52-1 (váz.).

METZNER, Ralph. Zelená psychologie . Vyd. 1. Praha : Triton, 2011. 257 s. Psyché ; sv. č. 68. ISBN 978-80-7387-445-2 (brož.).

ZENTRICH, Josef A. Tajemství zimního slunovratu 2012, aneb, Když padalo Slunce . Vyd. 1. Olomouc : Fontána, c2010. 262 s. ;. ISBN 978-80-7336-620-9 (brož.).

^ nahoru ^


18. Sociologie

GÉRINGOVÁ, Jitka. Pomáhající profese : tvořivé zacházení s odvrácenou stranou . Vyd. 1. Praha : Triton, 2011. 198 s. ;. Psyché ; sv. č. 69. ISBN 978-80-7387-394-3 (brož.).

Průvodce sociálními (a navazujícími) službami ve Zlíně březen 2011 : aktualizovaný abecední rejstřík . Zlín : Centrum služeb postiženým, 2011. 49 s. ;.

ŠATERA, Karel. Zdravotní pojištění a ekonomika . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 115 s. ;. ISBN 978-80-7318-971-6 (brož.).

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

ASADINEZHAD, Ahmad. Bioactivity enhancement of polymers via surface modification = Zvýšení bioaktivity polymerů pomoci povrchové modifikace : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University, 2010. 47 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7318-962-4 (brož.).

ASADINEZHAD, Ahmad. Bioactivity enhancement of polymers via surface modification = Zvýšení bioaktivity polymerů pomocí povrchové modifikace : English doctoral thesis . Zlín : Tomas Bata University, 2010. 117 s. English doctoral thesis. ISBN 978-80-7318-966-2 (brož.).

GAJEWSKI, Robert. Problematic of footwear for pregnant women = Problematika obouvání žen v průběhu těhotenství : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University, 2010. 32 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7318-957-0 (brož.).

HABUSTOVÁ, Milena. Prostřený stůl Rožnovanů . 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm, 2010. 95 s. Rožnovské malé tisky ; sv. 16. ISBN 978-80-904224-7-6 (brož.).

HAUSNEROVÁ, Berenika. Rheological approaches to powder injection moulding optimization = Reologický přístup k optimalizaci procesu vstřikování práškových směsí : qualifying lecture for professorship . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2011. 48 s. Qualifying lecture for professorship. ISBN 978-80-7318-996-9 (brož.).

KISCH, Egon Erwin. Továrna na boty : (socialisovaný Baťa) . Vyd. 1. Gottwaldov : Tisk, 1949. 24 s. ;. ISBN (Brož.).

KVĚT, Radan. Atlas starých stezek a cest na území České republiky . Brno : Vidi, 2011. 229 s. ISBN 978-80-254-8927-7.

MĚŘÍNSKÁ, Dagmar. Nanokompozity polymerjíl = Polymerclay nanocomposites : teze habilitační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 38 s. Teze habilitační práce = Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-023-3 (brož.).

Obnovitelné zdroje energie. Ekonomika a možnosti podpory . [Praha] : Ministerstvo životního prostředí, 2009. 23 s. ISBN 978-80-7212-544-9 (v knize neuvedeno brož.).

Obnovitelné zdroje energie. Příklady dobré praxe . [Praha] : Ministerstvo životního prostředí, 2009. 34 s. ISBN 978-80-7212-520-3 (brož.).

ONON, Otgonzul. Bioactive polymeric systems for food and medical packaging applications = Bioaktivní polymerní systémy pro potravinářské a farmaceutické obalové aplikace : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University, 2010. 60 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7318-959-4 (brož.).

ONON, Otgonzul. Bioactive polymeric systems for food and medical packaging applications = Bioaktivní polymerní systémy pro potravinářské a farmaceutické obalové aplikace : English doctoral thesis . Zlín : Tomas Bata University, 2010. 128 s. English doctoral thesis. ISBN 978-80-7318-963-1 (brož.).

POLÁŠKOVÁ, Martina. Rheology and processing of medical grade polymeric systems = Reologie a zpracování medicínských polymerních systémů : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University, 2010. 26 s. ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7318-960-0 (brož.).

POLÁŠKOVÁ, Martina. Rheology and processing of medical grade polymeric systems = Reologie a zpracování medicínských polymerních systémů : English doctoral thesis . Zlín : Tomas Bata University, 2010. 25, [58] s. English doctoral thesis. ISBN 978-80-7318-964-8 (brož.).

Procesní inženýrství : transportní, fyzikální a termodynamická data : (doporučeno pro studijní program Chemie a technologie materiálů) . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 93 s. ISBN 978-80-7318-997-6 (brož.).

SEDLAŘÍK, Vladimír. Antimikrobiální modifikace polymerů = Antimicrobial modifications of polymers : teze habilitační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 52 s. Teze habilitační práce = Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-025-7 (brož.).

SOLONGO, Ganbold. Advanced packaging for food and pharmaceutical applications based on water-soluble polymer = Pokročilé obaly pro potravinářské a farmaceutické aplikace na bázi vodorozpustného polymeru : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University, 2010. 66 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7318-961-7 (brož.).

SOLONGO, Ganbold. Advanced packaging for food and pharmaceutical applications based on water-soluble polymer = Pokročilé obaly pro potravinářské a farmaceutické aplikace na bázi vodorozpustného polymeru : English doctoral thesis . Zlín : Tomas Bata University, 2010. 128 s. English doctoral thesis. ISBN 978-80-7318-965-5 (brož.).

SOWE, Musa. Polymer modification for use in biomedical materials = Modifikace polymerů pro použití v biomedicínských materiálech : English doctoral thesis . Zlín : Tomas Bata University, 2010. 50, [62] s. English doctoral thesis. ISBN 978-80-7318-967-9 (brož.).

SURÝNEK, Martin. Vývoj transparentních anorganických UV absorbérů = Development of transparent inorganic UV absorbers : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 70 s. Teze disertační práce. ISBN 978-80-7318-956-3 (brož.).

ŠUBA, Oldřich. Dimenzování a navrhování výrobků z polymerů . Vyd. 3. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 112 s. ISBN 978-80-7318-948-8 (brož.).

ŠUBA, Oldřich. Mechanika polymerů a kompozitů . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 110 s. ISBN 978-80-7454-015-8 (brož.).

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

FORST, Michal. 40 let historie Barum Czech Rallye Zlín : (1971-2010) . Vyd. 1. Zlín : Rallye Zlín, c2010. 110 s. ISBN 978-80-254-8797-6 (váz.).

ORSÁKOVÁ, Štěpánka. Kudy z nudy : rodinné výlety v Čechách, na Moravě a ve Slezsku . Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2010. 144 s. ISBN 978-80-251-3382-8 (váz.).

ŘEPKA, Tomáš. Rebel : osobní zpověď Tomáše Řepky . Praha : Ottovo nakladatelství, 2011. 264 s. ISBN 978-80-7451-092-2 (váz.).

SKÝPALA, Vladimír. Moravské skály : [horolezecký průvodce] = Moravian rocks : [climbing guide] . Valašské Meziříčí : Vl. Skýpala, [2010]. 517 s. ISBN 978-80-254-8777-8 (váz.).

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži : průvodce . 1. vyd. Olomouc : Muzeum umění Olomouc, 2011. 221 s. ISBN 978-80-87231-06-7 (Národní památkový ústav brož.).

ČOUPEK, Jiří. Uherské Hradiště : klášter františkánů a kostel Zvěstování Panny Marie. Velehrad : Historická společnost Starý Velehrad se sídlem na Velehradě, 2010. 31 s., [12] s. fot. příl. ;. Církevní památky ; sv. 49. ISBN 978-80-86157-32-0 (brož.).

FERLIKOVÁ, Lucie. Odsud . 1. vyd. [Uherské Hradiště?] : Lucie Ferlíková a Lukáš Malina, 2010. 103, 103 s. ISBN 978-80-254-9088-4 (brož.).

Kroměříž - Květná zahrada 1691 = Flower Garden - Kremsier 1691 . 1. vyd. Kroměříž : Národní památkový ústav : Státní zámek Arcibiskupský zámek a zahrady Kroměříž, 2008. [38] l., 59 s. ISBN 978-80-254-9957-3 (v knize neuvedeno váz.).

Lidové stavby známé neznámé : Zlínský kraj - Vsetínsko . V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, 2010. 199 s. ISBN 978-80-86185-92-7 (Slovácké muzeum brož.).

Multimediální festival MIXER 2010 : 17.11. - 20.11. 2010 Zlín. Zlín : [Univezita Tomáše Bati ve Zlíně], 2010. 77 s. ISBN (brož.).

Naučná stezka hrad Lukov . Vyd. 2. Lukov : Spolek přátel hradu Lukova, 2008. 1 slož. list .

Ostrožsko : katalog místních řemeslníků a výrobců. Uherský Ostroh : Mikroregion Ostrožsko, 2010. 59 s. ISBN (Brož.).

POKLUDA, Zdeněk. Baťův Zlín : budování průmyslového a zahradního města (1906-1943) = Bata’s Zlin : building an industrial and garden city (1906-1943) . Zlín : Esprint, 2011. 24 s. ISBN 978-80-254-9363-2 (brož.).

STANICKÝ, Petr. Petr Stanický : 1998-2009 : [Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Galerie Via Art . Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 62 s. ISBN 978-80-7318-908-2 (kroužková vazba).

Šestý Nový zlínský salon 2011 : společná přehlídka současného českého a slovenského výtvarného umění = 6th New Zlin salon 2011 : joint exhibition of contemporary Czech and Slovak visual art. Zlín : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2011. 155 s.

VÍCHA, Oldřich. Uherské Hradiště zaniklá zákoutí . [Uherské Hradiště] : Spolek přátel literatury a Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana, 2007. 6 obrázků, 1 l. textu . ISBN 80-903098-2-8 (volné listy v obálce).

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

GOSIOROVSKÝ, Ivan. Moderní pedagogické metody . 1. vyd. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2010. 110 s. Odborné knižní publikace. ISBN 978-80-7314-207-0 (brož.).

GOSIOROVSKÝ, Ivan. Procesní řízení školy . 1. vyd. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2010. 84 s. Odborné knižní publikace. ISBN 978-80-7314-206-3 (brož.).

GOSIOROVSKÝ, Ivan. Řízení lidských zdrojů a personalistika ve školství . 1. vyd. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2010. 84 s. Odborné knižní publikace. ISBN 978-80-7314-186-8 (brož.).

GÖTTLICHOVÁ, Marcela. Současná role vysoké školy při formování občanské společnosti . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2010. 79 s. ISBN 978-80-87500-00-2 (brož.).

HORÁČKOVÁ, Jaroslava. Barevné kamínky : tematické čtení : pohádkové příběhy v tematických krátkodobých projektech třídních vzdělávacích programů pro realizaci RVP PV. 7 . Kroměříž : Přikrylová Milada Plus, 2011. 64 s. Barevné kamínky. ISBN 978-80-87165-43-0 (7. díl kroužková vazba).

KAŠPÁRKOVÁ, Svatava. Vliv sociálního programu Tomáše Bati a Jana Antonína Bati na vzdělanost zlínského regionu : historická tradice a současnost . 1. vyd. Brno : Paido, 2010. 121 s. ISBN 978-80-7315-195-9 (brož.).

KINDLON, Daniel J. Kainova výchova : jak ochránit emoční život chlapců . Vyd. 1. Praha : Triton, 2011. 338 s. ;. ISBN 978-80-7387-395-0 (brož.).

KRATOCHVÍL, Oldřich. Niterný leadership . 1. vyd. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2010. 94 s. Odborné knižní publikace. ISBN 978-80-7314-204-9 (brož.).

LANGROVÁ, Libuše. Historie školy v Šarovech 1884-1975 . České Budějovice : Nová forma, 2011. 434 s.

MATUŠÍKOVÁ, Iveta. Marketingové řízení školy . 1. vyd. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2010. 90 s. Odborné knižní publikace. ISBN 978-80-7314-209-4 (brož.).

OSTRAVSKÝ, Jan. Přijímací zkoušky z matematiky na FaME ve Zlíně : jediné úplné vydání všech variant v přijímacím řízení v letech 2002-2010. 12. uprav. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 191 s. ;. ISBN 978-80-7318-993-8.

Přestupná konečná 2 : Ústav marketingových komunikací, Komunikační agentura 20082009 = Department of Marketing Communications, Communication Agency 20082009 . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, [2010]. [48] s. ISBN 978-80-7318-920-4 (brož.).

RÝZNAR, Ladislav. Řízení školy v krizových situacích . 1. vyd. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2010. 244 s. Odborné knižní publikace. ISBN 978-80-7314-211-7 (brož.).

ŠEDOVÁ, Hana. Závěrečný seminář projektu "Finanční gramotnost ve školách Zlínského kraje" : registrační číslo CZ.1.071.3.0901.0018 : informační brožura . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně : Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín, 2010. 163 s., [49] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7318-985-3 (brož.).

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

GREGOR, Lukáš. iPad : průvodce s tipy a triky . Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. 288 s. ISBN 978-80-251-3336-1 (brož.).

PETRUCHA, Jindřich. Informační systémy ve školství . 1. vyd. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2010. 86 s. Odborné knižní publikace. ISBN 978-80-7314-192-9 (brož.).

^ nahoru ^


24. Zemědělství

Metodika křížení - ječmen, pšenice : certifikovaná metodika . 1. vyd. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2010. 26 s. ISBN 978-80-904594-4-1 (brož.).

Využití diagnostických metod pro rozhodovací procesy v pěstební technologii jarního ječmene : (metodika pro zemědělskou praxi) . Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2011. 88 s. ISBN 978-80-904594-0-3 (brož.).

^ nahoru ^


Beletrie

BOBÁK, Jindřich František. Příběhy z dávných dějin země moravské . 1. vyd. Praha : Pavel Dolejší, 2010. 283 s. ISBN 978-80-86480-93-0 (váz.).

FARMER, Nancy. Moře trollů . V Tritonu vyd. 1. Praha : Triton, 2008. 347 s. Trifid ; sv. 269. ISBN 978-80-7387-094-2 (váz.).

HOLCMAN, Josef. Cena facky . Nové, dopl. vyd. Zlín : Kniha Zlín, 2010. 110 s. WALT. ISBN 978-80-87162-05-7 (váz.).

KEEGAN, Claire. Třetí světlo . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2011. 64 s. ;. Fleet ; sv. 17. ISBN 978-80-87497-02-9 (váz.).

KOVANDA, Jaroslav. Gumový betlém : fiktivní kronika jedné rodiny . Vyd. 1. Praha : Torst, 2010. 401 s. ;. ISBN 978-80-7215-390-9 (brož.).

KUTINOVÁ, Amálie. Gabra a Málinka, povedené dcerky . V nakl. Kamélie vyd. 1. Praha : Kamélie, 2009. 204 s. ISBN 978-80-85818-92-5 (váz.).

MCCAFFREY, Anne. Drakeni z Pernu. III.,. Bílý drak . Vyd. 1. Praha : Triton, 2008. 470 s. ;. Trifid ; sv. 251. ISBN 978-80-7387-052-2 (váz.).

NESBO, Jo. Nemesis . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2011. 495 s. ;. Fleet ; sv. 19. ISBN 978-80-87497-01-2 (váz.).

O'HAGAN, Andrew. Buď se mnou . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2010. 298 s. ;. Fleet ; sv. 15. ISBN 978-80-87162-18-7 (váz.).

PERRY, Mike. Klec pro majáky . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2011. 335 s. Fleet ; sv. 16.

WEST, O. D. Africké pohádky = African tales . Vyd. 1. Praha : Triton, 2011. 119 s. ISBN 978-80-7387-267-0 (váz.).

WESTERFELD, Scott. Krásní . Vyd. 1. Praha : Triton, 2010. 284 s. ;. Trifid ; sv. 400. ISBN 978-80-7387-435-3 (brož.).

WESTERFELD, Scott. Oškliví . Vyd. 1. Praha : Triton, 2010. 326 s. ;. Trifid ; sv. 389. ISBN 978-80-7387-397-4 (brož.).

ZAPLETAL, Zdeněk. Best of Zdeněk Zapletal. Vyd. tohoto souboru 1. Zlín: Kniha Zlín, 2010-. 811 s.;. Fleet ; sv. 14. ISBN 978-80-87162-73-6 (vol. 1 váz.).