Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Regionální novinky knižního fondu

Leden - březen 2011


Naučná literatura | Beletrie


Naučná literatura

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

Na paletě krojů : slovácké slavnosti vína a otevřených památek Uherské Hradiště . Vyd. 2. Uherské Hradiště : Nadace Děti-kultura-sport, 2010. 371 s. ISBN 978-80-254-9036-5 (v knize neuvedeno váz.).

RŮŽIČKA, Jaroslav. Žítková ve fotografii z let 1937-1944 : fotografie z Moravských Kopanic : vzpomínky na Zapomenutou Zem, které patřilo moje mládí . [Česko : s.n.], 2010. [44] s. ISBN 978-80-254-9160-7 (v knize neuvedeno brož.).

SUŠILOVÁ, Libuše. Klobucký rok : starobylé zvyky a obyčeje celého roku ve Valašských Klobúcích . Vyd. v knižní a souhrnné podobě 1. Valašské Klobouky : Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách ve spolupráci s Městským muzeem, 2010. 63 s. Laterňa ; sv. 1. ISBN 978-80-254-8527-9 (brož.).

Tělo jako kulturní fenomén : "Já nejsem dřevo, jsem duch a tělo" . V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2010. 296 s. Studie Slováckého muzea ; 14/2010. ISBN 978-80-86185-89-7 (brož.).

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

Centrum Veron[i]ca Hostětín : modelové ekologické domy, vzdělávací akce, ubytování - Ekopenzion, pronájem prostor, Bílé karpaty - krajina, kultura, lidé. Hostětín : ZO ČSOP Veronica, Centrum Veronica Hostětín, [2010?]. 1 složený list . ISBN (Složeno).

JANÍK, Milan. Metodika monitoringu veľkých šeliem . Valašské Meziříčí : ČSOP, 2010. 19 s., [4] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-254-8210-0 (brož.).

LANE, Nick. Vývoj života : deset velkých vynálezů evoluce . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2011. 404 s. Tema ; sv. 9. ISBN 978-80-87162-85-9.

ŠNAJDAROVÁ, Magdaléna. Památné stromy Zlínského kraje . 1. vyd. [Zlín] : Zlínský kraj, 2010. 247 s. ISBN 978-80-254-9006-8 (váz.).

Západné Karpaty - spoločná hranica : sborník příspěvků z 2. mezinárodního sympózia přírodovědců Trenčianskeho kraja a Zlínského kraje, 9.-11.VI.2010 . Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2010. 111 s. ISBN 978-80-87130-11-7 (brož.).

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

KAČOR, Miroslav. Zlatý věk české loutkové animace . 1. vyd. Praha : Animation People : Mladá fronta, 2010. 221 s. ISBN 978-80-254-5920-1 (Animation People váz.).

Rychlé šípy : 10 let společného života . Vyd. 1. Uherské Hradiště : Galerie Dolmen, 2010. 86 s. ISBN 978-80-87303-15-3 (brož.).

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

ČUJAN, Zdeněk. Dopravní logistika : studijní opory pro kombinované studium . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 64 s. ISBN 978-80-7318-937-2 (brož.).

ČUJAN, Zdeněk. Výrobní a obchodní logistika : studijní opory pro kombinované studium . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 71 s. ISBN 978-80-7318-906-8 (brož.).

GREGAR, Aleš. Personální management : vybrané kapitoly . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 95 s. ;. ISBN 978-80-7318-915-0 (brož.).

HAVELKOVÁ, Lenka. Reflexe batismu v literatuře a ve výpovědích pamětníků : (podíl batismu na úspěchu Baťova koncernu) : rigorózní práce : Olomouc, 2007 . Olomouc : Lenka Havelková, 2007. 122 l., [14] l. obr. příl. ;. ISBN (Váz.).

HORA, Karel. Evropská unie I. : historie, instituce, vnitřní trh . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 101 s. ISBN 978-80-7318-928-0 (brož.).

HORŇÁK, Pavel. Reklama : teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie . Vyd. 1. Zlín : VeRBuM, c2010. 318 s. ISBN 978-80-904273-3-4 (váz.).

Chalupář TOM . [Česko] : Asociace TOM České republiky, 2009. 80 s. Hořec. ISBN (Váz.).

Katalog kongresové turistiky : Zlínsko a Luhačovicko . Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2010. 23 s. ISBN 978-80-254-8757-0 (v knize neuvedeno brož.).

LEDNICKÝ, Václav. Tomáš Baťa a jeho následovníci . Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2009. 110 s. ;. Studia oeconomica : vědecké monografie Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. ISBN 978-80-7248-545-1 (brož.).

MIKULÁŠTÍK, Milan. Manažerská psychologie . 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2007. 380 s. Manažer. ISBN 978-80-247-1349-6 (brož.).

NEDOROST, Libor. Evropská unie II. Společné a koordinované politiky : Postavení občana : Kominitární obchody . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 101 s. ISBN 978-80-7318-839-9 (brož.).

STAŇKOVÁ, Pavla. Marketing obchodu a služeb : studijní pomůcka pro distanční studium . Vyd. 2., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 156 s. ISBN 978-80-7318-927-3 (brož.).

SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketing - cesta k trhu . Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. 340 s. ISBN 80-86898-48-2 (brož.).

THALER, Richard H. Nudge (Šťouch) : jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o zdraví, majetku a štěstí . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2010. 309 s. Tema ; sv. 6. ISBN 978-80-87162-66-8 (brož.).

Žena a muž v marketingové komunikaci . 1. vyd. Zlín : Verbum, 2010. 260 s. Protipóly marketingové komunikace. ISBN 978-80-904273-4-1 (brož.).

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

ČASTULÍK, Radim. Apoštol Jan . Valašské Klobouky : Farní knihovna, 2010. 20 s. ISBN 978-80-254-8621-4 (v knize neuvedeno brož.).

DE BOTTON, Alain. Útěcha z filozofie . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2010. 265 s. Tema ; sv. 8. ISBN 978-80-87162-93-4 (brož.).

CHINMOY, šrí,. Tři větve stromu života Indie : komentáře k Védám, Upanišadám a Bhagavadgítě . 1. vyd. Zlín : Madal Bal, 2010. 211 s. ISBN 978-80-86581-54-5 (váz.).

CHINMOY, šrí,. Zahrada srdce : knížka aforismů pro radost a inspiraci . 1. české vyd. Zlín : Madal Bal, 2007. 131 s. ISBN 978-80-86581-42-2 (váz.).

ŠAFAŘÍK, Alois. Můj docela stručný životopis : (edice pamětí) . Zlín : Náboženská obec CČSH ve spolupráci s Úřadem ústřední rady Církve československé husitské v Praze, 2010. 77 s. ISBN 978-80-7000-053-3 (brož.).

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

CHOWN, Marcus. Musíme si promluvit o Kelvinovi : vesmír a co o něm prozrazují všední věci . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2010. 269 s. ;. Tema ; sv. 5. ISBN 978-80-87162-80-4 (brož.).

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Bílé Karpaty cykloturistická a turistická mapa 1:60 000 . Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2010. 1 mapa . ISBN 978-80-254-8854-6 (v mapě neuvedeno složeno).

Cykloprůvodce Olomouckem a Zlínskem na kole i pěšky : trasy pro horská i silniční kola. Prostějov : Město Prostějov, [2010?]. 96 s. ISBN (Kroužková vazba).

Cyklostezka Bečva cykloturistická mapa 1:60 000 . Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2010. 1 mapa . ISBN 978-80-254-8856-0 (v mapě neuvedeno složeno).

DE BOTTON, Alain. Umění cestovat . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2010. 227 s. Tema ; sv. 7. ISBN 978-80-87162-92-7 (brož.).

HANZELKA, Jiří. Legenda H + Z : výbor z díla. První cesta Afrika - Amerika 22.4.1947-1.11.1950 . Vyd. 1. Brno : Jota, 2010. 351 s. ISBN 978-80-7217-798-1 (váz.).

Historické a kulturní zajímavosti regionu Zlínsko a Luhačovicko. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2009. 1 mapa . Zlínsko a Luhačovicko. ISBN 978-80-254-7174-6 (v mapě neuvedeno složeno).

Javorníky . Valašské Meziříčí : Český svaz ochránců přírody, 2010. 69 s. ISBN 978-80-254-8057-1 (brož.).

JUŘÍK, Jiří. Kam na kole : nejlepší cyklovýlety : [30 nejkrásnějších výletů pro celou rodinu] . Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2010. 156 s. Kam v České republice. ISBN 978-80-251-3188-6 (brož.).

Kroměřížsko cykloturistická mapa . Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2009. 1 mapa . ISBN 978-80-254-8229-2 (v mapě neuvedeno složeno).

Moravice : turistický průvodce mikroregionem = przewodnik turystyczny mikroregionem = tourist guide around microregion = touristischer Reiseführer durch die Mikroregion. 1. vyd. Lichnov : Domovina, c2000. 33 s. ISBN (Brož.).

Moravskoslezský kraj letní mapa = Okręg Morawsko-Śląski : mapa letnia . Ostrava : Moravskoslezský kraj, 2009. 2 mapy . ISBN (Složeno).

Otrokovice 2011 naše město v obrazech. Otrokovice : Městský úřad Otrokovice, [2010]. 1 kalendář (13) l.

Poznávejte Česko atlas & průvodce . 1. vyd. Zádveřice : SHOCart, 2009. 1 atlas (295 s.) . ISBN 978-80-7224-650-2 (brož.).

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Dobratice . Vyd. 1. [Valašské Mezičíří] : Blanka Růžičková (Krystal) pro obec Dobratice, 2010. 12 s. ISBN 978-80-904691-1-2 (brož.).

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Krásná : je opravdu krásná-- . Vyd. 1. [Valašské Meziříčí] : Blanka Růžičková (Krystal) pro obec Krásná, 2010. 17 s. ISBN 978-80-904691-4-3 (brož.).

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Metylovice : drahokam pod Čupkem . Vyd. 1. [Valašské Meziříčí] : Blanka Růžičková (Krystal) pro obec Metylovice, 2010. 16 s. ISBN 978-80-904691-5-0 (brož.).

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Nižní Lhoty . Vyd. 1. [Valašské Meziříčí] : Blanka Růžičková (Krystal) pro obec Nižní Lhoty, 2010. 12 s. ISBN 978-80-904691-0-5 (brož.).

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Nošovice : kouzlo luhů a hájů . Vyd. 1. [Valašské Meziříčí] : Blanka Růžičková (Krystal) pro obec Nošovice, 2010. 28 s. ISBN 978-80-904429-7-9 (Krystal brož.).

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Raškovice . Vyd. 1. [Valašské Meziříčí] : Blanka Růžičková (Krystal) pro obec Raškovice, 2010. 20 s. ISBN 978-80-904691-2-9 (brož.).

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Tichá . Vyd. 1. [Valašské Meziříčí] : Blanka Růžičková (Krystal) pro obec Tichá, 2010. 16 s. ISBN 978-80-904429-9-3 (brož.).

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Veřovice : krása hor a dolin . Vyd. 1. [Valašské Meziříčí] : Blanka Růžičková (Krystal) pro obec Veřovice, 2010. 24 cm . ISBN 978-80-904429-5-5 (brož.).

SEIFERT, Martin. Bílé Karpaty a Javorníky . Praha : Ottovo nakladatelství, 2010. 110 s. Ottův turistický průvodce. ISBN 978-80-7360-977-1 (brož.).

Staré Město ve fotografii . Staré Město : Město Staré Město, 2010. 125 s. ISBN 978-80-254-7902-5 (váz.).

TOP výletní cíle na jižní Moravě a v Dolním Rakousku Top Ausflugsziele in Südmähren und Niederösterreich. Brno : Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, 2010. 1 mapa . Jižní Morava. Výletní cíle. ISBN (Složeno).

Turistické zajímavosti Jižní Moravy. Znojmo : Pro Centrálu cestovního ruchu Jižní Morava vydala Agentura Bravissimo, 2009. 1 mapa . ISBN 978-80-254-8318-3 (v mapě neuvedeno složeno).

Valašsko mapa atraktivit turistické oblasti : tipy na výlety : kontakty na turistická informační centra. Praha : Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism, [20--?]. 1 mapa . Turistické regiony České republiky ; 32. ISBN (Složeno).

VALENTA, Edvard. Světem pro nic za nic : příběhy z potulek . Hradec Králové : St. Kuchař, 1947. 300 s., 24 s. obr. příl. Průhledy světem ; sv. 1. ISBN (Váz.).

VOREL, Stanislav. Haná : (příroda a člověk = nature and man) . 1. vyd. Praha : Oddělení pro zeměpis slovanský a slovanských zemí geografického ústavu Karlovy university, 1948. 92 s., [16] s. obr. příl. Zeměpisné aktuality ; sv. 4. ISBN (Brož.).

ZIKMUND, Miroslav. Turecko : minarety, fíky, popelky . 1. vyd. v českém jazyce. V Brumovicích : Carpe diem, 2010. [80] s. ISBN 978-80-87195-16-1 (váz.).

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

A 60 : 1950-2010 : Státní okresní archiv Zlín . Vyd. 1. Zlín : Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín, 2010. 77 s. ISBN 978-80-86931-54-8 (brož.).

BALETKA, Ladislav. Almanach : sedm století Poličné : 1310-2010 . Valašské Maziříčí : Město Valašské Meziříčí, 2010. 48 s. ISBN 978-80-254-8625-2 (v knize neuvedeno brož.).

BALETKA, Ladislav. Zubří 1310-2010 : cesta ke kořenům . Zubří : Město Zubří, 2010. 207 s. ISBN 978-80-254-7549-2 (váz.).

BÍLEK, Jakub. Jan Augusta v letech samoty : 1548-1564 . V Praze : Jan Laichter, 1942. 239 s., [3] s. obr. příl. ;. Sloupové pamětní ; sv. 3. ISBN (Brož.).

FABIÁN, Josef. Kdo byl kdo je kdo na východní Moravě. Ju-Na . [Valašské Meziříčí] : Valašské Athény, 2010. 103 s. ISBN 978-80-904179-5-3 (2. sv. brož.).

GAJDŮŠEK, Jaroslav. Prakšice : vyprávění o dějinách a životě jejich občanů . Prakšice : Obec Prakšice, 2010. 278 s. ISBN 978-80-254-9001-3 (v knize neuvedeno váz.).

HAJNÝ, Pavel. Marie Baťová : první dáma Zlína . Ve Zlíně : Nadace Tomáše Bati, 2010. 207 s., 24 s. fot. příl. ;. ISBN 978-80-254-8882-9.

HOŘÍNEK, František. Slovácké městečko Hluk . [Hluk] : Obec Hluk : Rolnická záložna hlucká, 1937. 267 s. ISBN (Váz.).

KLENOVSKÝ, Jaroslav. Židovské památky Holešova . 3., upr. vyd. Holešov : Město Holešov, 2010. 88 s. Knihovnička Holešovska ; sv. 21. ISBN 978-80-254-8959-8 (v knize neuvedeno brož.).

KLENOVSKÝ, Jaroslav. Židovské památky Zlínského kraje . Vyd. 1. Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska, 2010. 134 s. Zlínský kraj ; sv. 19. ISBN 978-80-86886-35-0 (Krajská knihovna Františka Bartoše brož.).

KRAMÁŘ, Josef. Valašsko-meziříčské starožitnosti . Vyd. 1. Valašské Meziříčí : Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí ve spolupráci s Městem Valašské Meziříčí, 2007. 115 s.

MRÁČKOVÁ, Helena. Putování časem Zlínským krajem . Vyd. 1. Zlín : Zlínský kraj, 2010. 195 s. ISBN 978-80-254-8405-0.

Nové objevy na Velehradě : sborník : "Velehrad - Trnava, společné kořeny jezuitské kultury a vzdělávání" . Velehrad : Římskokatolická farnost Velehrad ve spolupráci s Historickou společností Starý Velehrad se sídlem na Velehradě, 2010. 114 s. ISBN 978-80-86157-31-3 (Historická společnost Starý Velehrad brož.).

ODEHNAL, Petr. Lačnov : třicet kapitol z historie obce . Vyd. 1. Lačnov : Obec Lačnov, 2010. 367 s. ISBN 978-80-254-7597-3.

PALIČKOVÁ, Ludmila. Zdounky : historie a současnost . Vyd. 1. [Brno] : Pro Obec Zdounky vydalo vydavatelství F.R.Z. agency, 2010. 79 s. ISBN 978-80-87332-11-5 (F.R.Z. agency váz.).

PÁLKA, Petr. Osíčko : 1360-2010 : 650 let . Osíčko : Obec Osíčko ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska, 2010. 287 s. ISBN 978-80-85945-57-7 (Muzeum Kroměřížska váz.).

POKLUDA, Zdeněk. Zlín . Vyd. 1. Praha Litomyšl : Paseka, 2008. 103 s., [56] čb. obr. příl. ;. Zmizelá Morava. ISBN 978-80-7185-881-2 (váz.).

ROHÁL, Robert. Osobnosti, kterým tleskal nejen Holešov . Holešov : Město Holešov, 2010. 60 s. Knihovnička Holešovska ; sv. 20. ISBN 978-80-254-9002-0 (v knize neuvedeno brož.).

WENIG, Adolf. Čeští bohatýři : postavy z minulosti . V Praze : XYZ, 2010. 437 s. ;. ISBN 978-80-7388-388-1 (váz.).

^ nahoru ^


9. Hudba

BARTOŠ, František. Kytice z národních písní moravských, slovenských i českých, kterouž uvili František Bartoš a Lev Janáček. 4. zrevidované vyd. Praha : Státní hudební nakladatelství, 1953. 149 s. ;. Zpěvem k srdci ; 11.

BARTOŠ, František. Národní písně moravské, v nově nasbírané . Brno : Matice moravská, 1889. 9, 653, 20, 152 s.

HOŘÁK, Václav. Československá národní kapela ve Spojených státech : kronika Václava Hořáka let 1923-1931 . Vyd. 1. Zlín ; Valašské Klobouky : Krajská knihovna Františka Bartoše : Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách, 2010. 149 s. Edice Zlínský kraj ; sv. 20. ISBN 978-80-86886-36-7 (váz. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně).

JUREČKA, Jan. Co by měl znát muzikant . 1. vyd. [Zlín] : Harmony Agency, [2010?]. 130 l. ISBN 978-80-254-7978-0 (kroužková vazba).

KOCŮRKOVÁ, Jitka. Hudební sbírka Arcibiskupského zámku v Kroměříži . Kroměříž : Klub UNESCO Kroměříž, 2010. 11 s. ISBN (Brož.).

Leoš Janáček světový a regionální : sborník z 29. ročníku muzikologické konference Janáčkiana 2008 : (webová konference, květen - červen 2008) . Vyd. 1. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2008. 182 s. ISBN 978-80-7368-576-8 (brož.).

MIŠUREC, Zdeněk. Veselo, muziko, ešče lepší bude práce v lidové písni . Vyd. 1. Praha : Naše vojsko, 1954. 1 partitura (170 s.) . Knižnice AST ; Sv. 17. ISBN (Váz.).

Moravsko-slovenské folklorní inspirace v české a slovenské hudbě : (Janáček, Novák, Martinů a jejich následovníci) : sborník z 30. ročníku muzikologické konference Janáčkiana 2010, 3. a 4.6.2010, Ostrava . Vyd. 1. Ostrava : Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2010. 188 s. ISBN 978-80-7368-875-2 (brož.).

RUT, Přemysl. Hovory nejen o hudbě . Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2010. 171 s., [16] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7021-949-2 (váz.).

Slovácké pěsničky. sbírka jednohlasých lidových písní . IV. 2. vyd. Praha : Orbis, 1950. 1 zpěvník (135 s.) ;. ISBN (Váz.).

Slovácké pěsničky. sbírka jednohlasých lidových písní . II. 2. vyd. Praha : Melantrich, 1948. 1 zpěvník (137 s.) ;. ISBN (Brož.).

Slovácké pěsničky. sbírka jednohlasých lidových písní . I. 3. vyd. Praha : Melantrich, 1948. 1 zpěvník (154 s.) ;. ISBN (Brož.).

Slovácké pěsničky. sbírka jednohlasých lidových písní . III. 2. vyd. Praha : Melantrich, 1949. 1 zpěvník (137 s.) . ISBN (Brož.).

Slovácké pěsničky. sbírka jednohlasých lidových písní . V. 1. vyd. Praha : Orbis, 1950. 1 zpěvník (135 s.) . ISBN (Brož.).

Slovácké pěsničky. sbírka jednohlasých lidových písní . VI. 1. vyd. Praha, : Orbis, 1951. 1 zpěvník (144 s.) . ISBN (Brož.).

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

KOVANDOVÁ, Alexandra. Mandaly zklidnění zábava pro aktivní děti . 1. vyd. Uherské Hradiště : Bhakti, 2010. 47 obrazových stran . ISBN 978-80-87074-08-4 (brož.).

KRBCOVÁ, Lenka. Keltské mandaly lásky energie ze srdce . 1. vyd. Uherské Hradiště : Bhakti, 2010. 47 obrazových stran . ISBN 978-80-87074-09-1 (brož.).

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

FIALOVÁ, Anežka. Ing. Stanislav Švehla : 1881-1945 . V Praze : Jiří Kryl, 2010. 71 s. ISBN 978-80-254-7852-3 (brož.).

MRVA, Jiří. Operace Verdikt : vzpomínky na žurnalistické decennium . 1. vyd. Wien : Doppler, 2010. 308 s. ;. ISBN (Brož.).

^ nahoru ^


14. Lékařství

ČIŽMÁŘ, Josef. Lidové lékařství v Československu . Brno : v komisi B. Komůrka, 1946. 328 s. ;. ISBN (Brož.).

JURKA, Mojmír. 10 let Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje : výroční almanach : deset let vás chráníme 2001-2010 . Vyd. 1. Zlín : Studio Image 2000, 2010. 157 s. ISBN 978-80-254-9000-6 (v knize neuvedeno váz.).

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

KLINKA, Jan. Robert Matula - parašutista skupiny Wolfram . 2., dopl. vyd. Zlín : Václav Kolesa, 2009. 144 s. ISBN 978-80-254-9021-1 (v knize neuvedeno váz.).

KOPECKÝ, Miroslav. Letci z Holásek a Tuřan ve II. světové válce . 2. vyd. Zlín : Václav Kolesa, 2010. 256 s. ISBN 978-80-254-9022-8 (v knize neuvedeno váz.).

KOPECKÝ, Miroslav. Příslušníci pozemních jednotek z tuřanské farnosti ve II. světové válce . 1. vyd. Zlín : Václav Kolesa, 2010. 272 s. ISBN 978-80-254-9023-5 (v knize neuvedeno váz.).

MRÁČEK, Jaroslav. Vojna nebyla kojná, aneb, Vojáček na klíček . Vyd. v Akcentu 1. Třebíč : Akcent, 2010. 123 s. ;. ISBN 978-80-7268-701-5 (váz.).

ROSSAVIK, Frank. Deváté dítě : židovský chlapec z Československa v rodině norského fašisty . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2010. 166 s. ISBN 978-80-87162-97-2 (váz.).

SOBOTKA, Richard. Zapomenutý hrdina . [Líbeznice] : Víkend, 2010. 184 s., [4] s. obr. příl. ISBN 978-80-7433-035-3 (váz.).

SULÍČEK, Josef. Z Vizovic kolem kontinentu : příběh legionáře Josefa Sulíčka . Vizovice : Město Vizovice, 2010. 111 s. ISBN 978-80-254-8671-9 (v knize neuvedeno brož.).

^ nahoru ^


16. Právo

CHMELÍK, Jan. Rukověť kriminalistiky . Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. 532 s. ISBN 80-86898-36-9 (brož.).

^ nahoru ^


17. Psychologie

MAREŠ, Antonín. Hovory s Akášou : člověk a kosmický řád . Vyd. 1. Olomouc : Fontána, c2007. 286 s.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

HOZA, Ignác. Potravinářská biochemie VI . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 98 s. ISBN 978-80-7318-911-2 (brož.).

LEČÍK, František. Obuvnické modelářství II : (konstrukce svršků obuvi) . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 75 s. ISBN 978-80-7318-943-3 (brož.).

Manuál energeticky úsporné architektury : novostavby, panelové domy, změny staveb, historické objekty . Praha : Státní fond životního prostředí ve spolupráci s Českou komorou architektů, 2010. 228 s. ISBN 978-80-904577-1-3 (Státní fond životního prostředí ČR brož.).

Sborník Semináře historie odívání 2010 . 1. vyd. Zlín : Martina Hřibová, 2009. 108 s. Seminář historie odívání ; sv. 3. ISBN 978-80-254-4639-3 (brož.).

TARCALOVÁ, Ludmila. Chutě a vůně slovácké kuchyně : kuchařka tradičních pokrmů na Slovácku . Vyd. 1. V Uherském Hradišti : Region Slovácko, 2010. 187 s. ISBN 978-80-254-7196-8 (váz.).

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

ŘEPKA, Tomáš. Rebel : osobní zpověď Tomáše Řepky . Praha : Ottovo nakladatelství, 2011. 264 s. ISBN 978-80-7451-092-2 (váz.).

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

ANTOŠOVÁ, Dagmar. Hrad Cimburk . Brno : Kraj. středisko st. památkové péče a ochrany přírody, 1966. [10] s. ;. ISBN (Brož.).

BAUER, Michal. Michal Bauer : doteky = touches . [Praha] : Galerie Dolmen : M. Bauer, [2010]. [72] s. ISBN 978-80-87303-14-6 (brož.).

BIEGEL, Richard. Nová scéna Národního divadla . Vyd. 1. Praha : Národní divadlo, 2010. 102 s. Archiv ; sv. 3. ISBN 978-80-7258-346-1 (brož.).

BRUTHANSOVÁ, Tereza. Libuše Niklová . Vyd. 1. Praha : Arbor vitae societas, 2010. 277 s. ISBN 978-80-904534-1-8 (váz.).

DE BOTTON, Alain. Architektura štěstí : tajné umění zařídit si život . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2010. 265 s. Tema ; sv. 4. ISBN 978-80-87162-64-4 (brož.).

Fryšták 2011 fotografie vybraných fryštáckých autorů . Fryšták : Město Fryšták, 2010. 1 stolní kalendář .

HÁBL, Patrik. Patrik Hábl . Praha : Galerie Dolmen, 2010. 65 s. ISBN 978-80-87303-13-9 (brož.).

HUDEC, Petr. Zapomenuté příběhy . Velehrad : Římskokatolická farnost Velehrad : Občanské sdružení Matice Velehradská, 2009. 29 s. ISBN (Brož.).

CHAMPIGNEULLE, Bernard. František Podešva . V Praze : Česká grafická Unie, 1939. 60 s. Galerie ; sv. 8. ISBN (Váz.).

JARCOVJÁK, Lubomír. Bukovany - Křížová cesta . 1. vyd. [Bukovany] : [s.n.], 2010. 85 s. ISBN (váz.).

JASNÝ, Vojtěch. Vojtěch Jasný : fotografie = photographs . V Brně : MG, 2010. 129 s. ISBN 978-80-7027-221-3 (Moravská galerie váz.).

Josef Gočár . 1. vyd. Praha : Titanic, 2010. 435 s. ISBN 978-80-86652-44-3 (Titanic váz.).

KAVIČKA, Karel. Prostějov : klášterní kostel sv. Jana Nepomuckého . 2., upr. a rozš. vyd. Velehrad : Historická společnost Starý Velehrad se sídlem na Velehradě, 2010. 30 s., [16] s. barev. obr. příl. Církevní památky ; sv. 47. ISBN 978-80-86157-28-3 (Historická společnost pro Starý Velehrad brož.).

LIPOVSKÁ, Dana. Kongresové centrum Zlín : příběh proskleného diatomu . Vyd. 1. Zlín : Statutární město Zlín, 2010. 111 s. ISBN 978-80-254-8018-2 (váz.).

MALINA, Dalibor. Krajiny života Karla Hofmana . Vyd. 1. Vsetín : Dalibor Malina, 2008. 139 s., [80] s. obr. příl. ISBN 978-80-903890-1-4 (váz.).

Mapa moderní architektury Pardubického kraje. Zádveřice : SHOCart, 2008. 1 mapa . ISBN (Složeno).

PÁLENÍČEK, Ludvík. Max Švabinský : medailon . V Kroměříži : K. Kryl, 1943. [8] s. ;. ISBN (Brož.).

PÁLKA, Petr. 750 let kolegiátního kostela sv. Mořice : (historie, náboženský a duchovní vývoj, architektura, hudba, výtvarné umění, osobnosti 1260-2010) . Kroměříž : Klub UNESCO Kroměříž, 2010. 101 s. ISBN 978-80-85945-58-4 (brož.).

PETRŮ, Jaroslav. Velehrad : [Československo] . Brno : Kraj. středisko st. památkové péče a ochrany přírody, 1972. 32 s. Obsahuje čb. fotografie.

Prostor Z(i)lin(a) : umělecké intervence do veřejného prostoru : expozice 14.7.-12.09.2010, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 15.7.-29.8.2010, Považská galéria umenia v Žiline, exteriéry města Zlína = Prostor Z(i)lin(a) : artistic interventions into public space : exposition 14.7.-12.09.2010, Regional Gallery of fine art in Zlín, 15.7.-29.8.2010, Museum of Art Žilina, exteriors of Zlín . [Zlín] : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, c2010. 63 s. ISBN 978-80-85052-85-5 (brož.).

RACEK, Miloslav. O Maxu Švabinském : k výstavě jeho prací v Kroměříži 29.6.-31.8. 1963 : [sborník] . Kroměříž : Měst. NV, 1963. 32 s.

Sic servasse iuvat : restaurování presbytáře a transeptu basiliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje v letech 2008-2010 : kolektivní monografie . Velehrad : Římskokatolická farnost Velehrad, 2010. 85 s . ISBN (brož.).

SWALENS, Dušan. Elementy = The elements = Les elements = De elementen = Die Elemente . 1. vyd. Zlín : Produkce 24, 2010. 91 s. Makrofotografie = Macrophotography = Macrophotographie = Macrofotografie = Macrofotographie ; 1. ISBN 978-80-254-8408-1 (brož.).

Vesnice roku Zlínského kraje 2010 : soutěž Vesnice roku 2010 v Programu obnovy venkova : 2010 šestnáctý ročník soutěže . [Česko] : Spolek pro obnovu venkova, [2010]. [34] s. ISBN (Brož.).

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

Atlas školství 20112012 : přehled středních škol a vybraných školských zařízení. Zlínský kraj : [Kroměřížsko, Uherskohradišťsko, Vsetínsko, Zlínsko]. Brno : P.F. art, 2010. 22, 10 s. ISBN 978-80-7348-950-2 (váz.).

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v letech 1990-2010 : 20 let od jejího obnovení : sborník . Velehrad : Historická společnost Starý Velehrad se sídlem na Velehradě, 2010. 286 s., [16] s. obr. barev. příl. ISBN 978-80-86157-30-6 (brož.).

ÚLEHLA, Josef. Josef Úlehla : jeho myšlenky a snahy o novou školu . Brno : Ústř. spolek učitel. na Moravě, 1922. 31, 1 s. ;. Svědomím českých dějin ; roč. 3, čís. 11-12.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

Repozitáře šedé literatury . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2010. 152 s. ISBN 978-80-904273-5-8 (VeRBuM brož.).

^ nahoru ^


24. Zemědělství

GREGOR, Dalibor. Anglický plnokrevník = The English Thoroughbred = Englisches Vollblut . Opava : Dalibor Gregor, 2010. 149 s. ISBN 978-80-904692-0-4 (váz.).

KŘEN, Jan. Metodika pěstování ozimých obilnin : realizační výstup projektu NAZV č. EP 0960006069 . Kroměříž : Zemědělský výzkumný ústav, 1998. 143 s. ;. ISBN 80-902545-2-7 (brož.).

KŘÍŽ, Zdeněk. Historické zahrady okresu Kroměříž . Brno : Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, 1984. [70] s. ISBN (Brož.).

MARTINEC, Jiří. Návrh klasifikace tlumivé schopnosti půd = Suggestion of soil buffering ability classification . Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2010. 98 s. ISBN 978-80-904594-1-0 (brož.).

Metodika pěstování jarních obilnin : ječmen jarní, oves, pšenice jarní . Kroměříž : Zemědělský výzkumný ústav, 2001. 143 s. ISBN 80-902545-4-3 (brož.).

^ nahoru ^


Beletrie

ANDRONIKOVA, Hana. Nebe nemá dno . Vyd. 1. Praha : Odeon, 2010. 290 s. ;. Česká řada ; sv. 20. ISBN 978-80-207-1337-7 (váz.).

BAJAJA, Antonín. Na krásné modré Dřevnici . 1. vyd. Brno : Host, 2009. 370 s. ;. ISBN 978-80-7294-329-6 (váz.).

BENEŠ BUCHLOVAN, Bedřich. Besídky o básnících . Hradec Králové : A. Novotný, 1930. 267 s. ;. Nedělní besídky ; sv. 2.

Čtení z Bystřičky a Růžďky . Vsetín : Malina, 2010. 177 s. ISBN 978-80-903890-5-2 (brož.).

EGER, Radek. Figurky . Praha : Olymp, [20--?]. 103 s. ISBN (Brož.).

GAZDOVÁ, Marie. Halabala rýkánky . 2., rozš. vyd. [Kroměříž : M. Gazdová], 2010. 59 s., [3] s. obr. příl. ISBN 978-80-254-8496-8 (v knize neuvedeno váz.).

GAZDOVÁ, Marie. Návraty : verše a povídky z Moravských Kopanic . [Kroměříž : M. Gazdová], 2010. 101 s. ISBN 978-80-254-8497-5 (v knize neuvedeno váz.).

HOLCMAN, Josef. Cena facky . Nové, dopl. vyd. Zlín : Kniha Zlín, 2010. 110 s. WALT. ISBN 978-80-87162-05-7 (váz.).

CHRASTINA, Vladimír. Ká, Osvalde . [Zlín?] : V. Chrastina, 2010. 63 s. ;. ISBN (Brož.).

JANÍK, Jan. Traktor . 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1949. 224, [2] s. ;. Život ; Sv. 34.

JEMNICKÝ, F. Ř. Hroby divadelních herců . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2010. 62 s. ;. WALT ; sv. 5. ISBN 978-80-87162-37-8 (brož.).

JILÍK, Jiří. Jdu Slováckem krásným II . Vyd. 1. Uherské Hradiště : Jiří Jilík, 2010. 123 s. ISBN (váz.).

KOVAČIČ, Lojze. Křišťálová doba . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2010. 350 s. ;. Fleet ; sv. 13. ISBN 978-80-87162-16-3 (váz.).

KOVANDA, Jaroslav. Gumový betlém : fiktivní kronika jedné rodiny . Vyd. 1. Praha : Torst, 2010. 401 s. ;. ISBN 978-80-7215-390-9 (brož.).

KOVANDA, Jaroslav. S jazykem od inkoustu : fejetony a jiné texty z let 1997- 2009 . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2010. 210 s. Walt. ISBN 978-80-87497-00-5 (brož.).

KUTHEILOVÁ, Jaroslava. Přicházím sama k sobě . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2010. 221 s. ;. WALT ; sv. 4. ISBN 978-80-87162-99-6 (brož.).

KUTINOVÁ, Amálie. Gabra a Málinka ve městě. [2. díl] . V nakl. Kamélie vyd. 1. Praha : Kamélie, 2010. 203 s. ISBN 978-80-85818-98-7 (váz.).

LONDON, Jack. Dcera sněhu . Vydání II. Zlín : Tisk, 1947. 276-[II] s. ;. Edice Klenotnice ; Sv. 1.

MATYÁŠ, Bohuslav. Kýho víra! : fejetony . Vyd. 1. Uherské Hadiště : Ottobre, 2010. 155 s. ISBN 978-80-86528-33-5 (brož.).

MAWER, Simon. Mendelův trpaslík . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2010. 274 s. ;. Fleet ; sv. 12. ISBN 978-80-87162-81-1 (váz.).

NIKL, Petr. Přeshádky . 1. vyd. Praha : Meander, 2010. [98, 13] s. Modrý slon ; 37. ISBN 978-80-86283-86-9 (váz.).

O'HAGAN, Andrew. Buď se mnou . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2010. 298 s. ;. Fleet ; sv. 15. ISBN 978-80-87162-18-7 (váz.).

PALKOVSKÁ, Regina. Odpoledne za katedrou : čtení pro mladé romantické intelektuálky, ale nejen pro ně . Brno : Šimon Ryšavý, 2010. 126 s. ;. ISBN 978-80-7354-085-2 (brož.).

PERRY, Mike. Klec pro majáky . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2011. 335 s. Fleet ; sv. 16.

PETRÁKOVÁ, Blanka. Příběh vyšívaného šátku . 1. vyd. Ve Zlíně : Muzeum jihovýchodní Moravy, 2010. [28] s. ISBN 978-80-87130-12-4 (brož.).

Příběhy z myslivny : myslivecké příběhy. 1. vyd. nakl. Lípa. Vizovice : Lípa, 2010. 126 s. ISBN 978-80-87206-25-6 (váz.).

RIMMINEN, Mikko. Igelitkové pivo . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2010. 283 s. ;. Neewit ; sv. 21. ISBN 978-80-87162-75-0 (brož.).

SOUSEDÍK, Miloslav J. Paseka mlčí : román . Vyd. 1. Zlín : Boh. Siegel, 1943. 327 s. ;. Literární edice Sieglova (LES) ; sv. 3. ISBN (Váz.).

SPÁČIL, Jindřich. Pod cimburskou hradní věží : Vypravování o dobrodružné výpravě tří chlapců . 1. vyd. Gottwaldov : Krajské nakladatelství, 1959. 171, [2] s. ;.

ŠŤASTNÁ, Marie. Interiéry . Vyd. 1. Brno : Host, 2010. 71 s. ReX ; sv. 7. ISBN 978-80-7294-361-6 (brož.).

ŠŤASTNÝ, Milan. Klid a rozvaha . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2010. 212 s. ;. Neewit ; sv. 22. ISBN 978-80-87162-77-4 (brož.).

TÁBORSKÝ, František. Z baladických . Praha : Karel Zink, 1933. 104, [1] s. ;. ISBN (Brož.).

URBÁNKOVÁ, Dagmar. Chlebová Lhota . V Praze : Baobab, 2010. [56] s. ISBN 978-80-87060-35-3 (váz.).

ZAPLETAL, Zdeněk. Best of Zdeněk Zapletal. Vyd. tohoto souboru 1. Zlín: Kniha Zlín, 2010-. 811 s.;. Fleet ; sv. 14. ISBN 978-80-87162-73-6 (vol. 1 váz.).


© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně