Krajská knihovna Františka Bartoše - logo

Přehled přírůstků regionální literatury za rok 2007

Zlínský kraj

Tento soupis obsahuje bibliografické citace dokumentů ve fondu Krajské knihovny Františka Bartoše vydaných v roce 2007, které se ke Zlínskému kraji tematicky či autorsky vztahují. Naučná literatura je tříděny do tematických skupin podle tříd mezinárodního desetinného třídění. Uvítáme informace o titulech regionální literatury, které se v soupisu nenacházejí (akvizice@kfbz.cz).


Naučná literatura | Beletrie


Naučná literatura

0. Všeobecnosti
1. Filozofie. Psychologie
2. Náboženství. Teologie
3. Společenské vědy. Statistika. Politika. Ekonomie. Obchod. Právo. Veřejná správa. Vojenství.  Sociální péče. Pojišťovnictví. Výchova a vzdělání. Folkloristika
5. Matematika a přírodní vědy
6. Aplikované vědy. Lékařství. Technika
7. Umění. Rekreace. Zábava. Sport
8. Jazyk. Lingvistika. Literatura
9. Geografie. Biografické studie. Dějiny


0. Všeobecnosti

FABIÁNOVÁ, Jiřina. Příběh české tištěné bible : sepsaný a vytištěný podle starých tisků uložených v Muzeu regionu Valašsko ve Valašském Meziříčí a ve Vsetíně. 1. vyd. Ve Zlíně : Krajská knihovna Františka Bartoše, 2007. 83 s. Zlínský kraj. ISBN 978-80-86886-21-3 (brož.).

Projekty neziskových organizací - Život není zebra : 20.2. - 2.3. 2007. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 54 s. Projekty neziskových organizací. ISBN 978-80-7318-562-6 (brož.).

Příklady dobré praxe z neziskového sektoru - Kroměřížsko. Vyd. 1. Kroměříž : Knihovna Kroměřížska, 2007. 18 s. ISBN 978-80-86759-03-6 (brož.).

SALÁTOVÁ, Renáta. Historie knihovny F. Bartoše ve Zlíně: od založení čtenářského spolku až do roku 2006 : diplomová práce. Praha : Renáta Salátová, 2007. 102 s., [38] s. příl. ISBN (Váz.).

^ nahoru ^


1. Filozofie. Psychologie

BLECHA, Ivan. Proměny fenomenologie : úvod do Husserlovy filosofie. Vyd. 1. Praha : Triton, 2007. 403 s.. ISBN 978-80-7254-938-2 (váz.).

MIKULÁŠTÍK, Milan. Manažerská psychologie. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2007. 380 s. Manažer. ISBN 978-80-247-1349-6 (brož.).

ŠIL, Přemysl. Člověk jako osobnost : psychologie pro střední školy. 2., přeprac. vyd. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2007. 200 s. ISBN 978-80-7182-230-1 (brož.).

VAŠ, Jan. Nemocné ego, nejrozšířenější choroba. 1. vyd. Vsetín : J. Vaš, 2007. 88 s. ;. ISBN 978-80-239-9944-0 (brož.).

^ nahoru ^


2. Náboženství. Teologie

VYSLOUŽIL, Karel. Hlas z pasínku. Vizovice : Lípa, 2007. 79 s. ISBN 978-80-86093-91-8 (váz.).

ZAHRADNÍK, Karel. Svatí patroni včelařů. Bystřice pod Hostýnem : Základní organizace Českého svazu včelařů, 2007. 16 s. ISBN (Brož.).

^ nahoru ^


3. Společenské vědy. Statistika. Politika. Ekonomie. Obchod. Právo. Veřejná správa. Vojenství.  Sociální péče. Pojišťovnictví. Výchova a vzdělání. Folkloristika

BARTOŠ, František. Moravská svatba ; Líšeň ; Deset rozprav lidopisných. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně ; Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, 2007. 79, 85, 83 s. Edice Zlínský kraj. ISBN 978-80-86886-24-4.

Dary a obdarování : [příspěvky z konference karpatologické komise pro lidové obyčeje MKKK konané v Uherském Hradišti v roce 2007]. V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, 2007. 247 s. ISBN 978-80-86185-60-6 (brož.).

DOHNALOVÁ, Zuzana. Mikroekonomie I : studijní pomůcka pro distanční studium. Vyd. 2., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 200 s. ISBN 978-80-7318-566-4 (brož.).

DOHNALOVÁ, Zuzana. Mikroekonomie pro bakalářské studium. Vyd. 3., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2007. 168 s. ISBN 978-80-7318-571-8 (brož.).

DRÁPALA, Daniel. O práci lidských rukou : velký výstavní sál Sušáku 25. dubna - 17. července 2007, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Vyd. 1. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě, 2007. 39 s. ISBN 978-80-239-9096-6 (brož.).

DYTRT, Zdeněk. Manažerská etika : etika v managementu a podnikání. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 125 s. ISBN 978-80-7318-645-6 (brož.).

GREGAR, Aleš. Personální řízení I : vybrané kapitoly. Vyd. 4., nezměn. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 163 s.. ISBN 978-80-7318-551-0 (brož.).

GREGAR, Aleš. Řízení lidských zdrojů : vybrané kapitoly. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 134 s.. ISBN 978-80-7318-601-2 (brož.).

HOLCMAN, Josef. Hýlom, hálom, aneb, Kyjov v jízdě králů. Vyd. 1. Skoronice : Kulturní a vlastivědné sdružení Skoronice, 2007. 237 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-239-9931-0 (váz.).

HORÁČKOVÁ, Jaroslava. Pohádko, pojď k nám : pohádky pro děti. Kroměříž : Plus, 2007. 24 s. Barevné kamínky. ISBN 978-80-903992-6-6 (brož.).

CHLÁDKOVÁ, Alena. Personalistka : dvanáctero správného vedení personální agendy od 1.1.2007. Vyd. 1. Praha : ASPI, 2007. 367 s.. ISBN 978-80-7357-238-9 (brož.).

CHUDÝ, Štefan. Didaktická propedeutika. 2. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 106 s. ISBN 978-80-7318-552-7 (brož.).

KADLEC, Tomáš. Práce v zahraničí : Irsko, Kanada, Německo, USA, Španělsko, Velká Británie. [Česko] : Tomáš Kadlec, [2007?]. 226 s., [29] s. příl. ISBN (Brož.).

Kam na školu ve Zlínském kraji : vzdělávací nabídka středních škol a vyšších odborných škol pro školní rok 2008-2009. Zlín : Zlínský kraj, 2007. 113 s.

Kleňme se svou vzdělaností jako duha-- : 140 let Slovanského gymnázia. 1. vyd. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2007. 466 s. ISBN 978-80-7182-236-3 (Olomouc : brož.).

KLÍMEK, Petr. Ekonometrie : cvičebnice. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2007. 139 s. ISBN 978-80-7318-578-7 (brož.).

KLOUDOVÁ, Jitka. Evropská unie : historie a současnost ekonomického prostředí. Vyd. 3., nezměn. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 190 s. ISBN 978-80-7318-512-1 (brož.).

KLOUDOVÁ, Jitka. Evropské integrační procesy : studijní pomůcka pro distanční studium. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 221 s. ISBN 978-80-7318-533-6 (brož.).

KLOUDOVÁ, Jitka. Makroekonomie : základní kurz. 1. vyd. Žilina : Poradca ponikaltel'a, 2007. 220 s. ISBN 978-80-88931-77-5 (brož.).

KLOUDOVÁ, Jitka. Makroekonomie I. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 217 s. ISBN 978-80-7318-523-7 (brož.).

Krajská města Euroregionu Bíl[é] - Biele Karpaty = Krajské mestá Euroregionu Bíl[é] - Biele Karpaty. Zlín : Český statistický úřad, 2007. 72 s. Souborné informace. ISBN 978-80-250-1508-7 (brož.).

KRÁLIK, Jozef. Vysoká škola - katalyzátor rozvoja spoločnosti. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2007. 118 s.. ISBN 978-80-7314-126-4 (brož.).

KRÁĽ, Miloš. Techniky ziskového obchodování na světových finančních trzích : studijní pomůcka pro distanční studium. 2. díl. Technická analýza . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 135 s. ISBN 978-80-7318-650-0 (brož.).

KURAS, Benjamin. Evropa snů a skutečností. Vyd. 1. Praha : Baronet, 2007. 181 s.. ISBN 978-80-7214-971-1 (váz.).

MICHALIČKA, Václav. Svět zaniklých technologií : o výrobě ubíraných punčoch, nádob z mosoru a pálení škvarků z popela na bělení plátna ve Valašském muzeu v přírodě. Vyd. 1. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2007. 19 s. ISBN 978-80-254-0751-6 (brož.).

Nám i budoucím : (muzejní, osvětová a vlastivědná činnost učitelů) : materiály z odborné konference konané 7.-8. listopadu 2006 v Přerově. Přerov : Muzeum Komenského, 2007. 332 s. ISBN (Brož.).

Nezaměstnanost ve Zlínském kraji. Zlín : Český statistický úřad, 2007. 31 s. Souborné informace. ISBN 978-80-250-1510-0 (brož.).

NOVÁČEK, Vnislav. Ekonomické teorie : přehled vývoje světového ekonomického myšlení : (teze přednášek). Vyd. 7., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 81 s. ISBN 978-80-7318-582-4 (brož.).

Obce v číslech - okres Kroměříž. Zlín : Český statistický úřad, 2007. 65 s. ;. Souborné informace. ISBN 978-80-250-1454-7 (brož.).

Obce v číslech - okres Uherské Hradiště. Zlín : Český statistický úřad, 2007. 65 s.. Souborné informace. ISBN 978-80-250-1455-4 (brož.).

Obce v číslech - okres Vsetín. Zlín : Český statistický úřad, 2007. 65 s. ;. Souborné informace. ISBN 978-80-250-1456-1 (brož.).

Obce v číslech - okres Zlín. Zlín : Český statistický úřad, 2007. 65 s.. Souborné informace. ISBN 978-80-250-1457-8 (brož.).

Okresní města Zlínského kraje. Zlín : Český statistický úřad, 2007. 91 s. Souborné informace.. ISBN 978-80-250-1506-3 (brož.).

PAVLICOVÁ, Martina. Lidová kultura a její historicko-společenské reflexe : (mikrosociální sondy). Vyd. 1. Brno : Ústav evropské etnologie ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, pracoviště Brno, 2007. 175 s. Etnologické studie. ISBN 978-80-254-1044-8 (brož.).

PETRÁKOVÁ, Blanka. Lidový kroj luhačovického Zálesí. Vyd. 1. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2007. 46 s., [8] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-903411-9-7 (brož.).

PETRÁKOVÁ, Blanka. Svatba na luhačovickém Zálesí. 1. vyd. Luhačovice : Malé Zálesí, 2007. 47 s. ISBN 978-80-254-0390-7 (brož.).

Regionální rozdíly v demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji Zlínského kraje v letech 2000 až 2005. Zlín : Český statistický úřad, 2007. 134 s. Souborné informace. ISBN 978-80-250-1482-0 (brož.).

SLADKOWSKI, Marcel. Trnkobraní v proměnách času 1967-2007. Vyd. 1. Vizovice : Rudolf Jelínek, a.s. 2007. 119 s.

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek : národní zahájení Dnů evropského dědictví : Uherské Hradiště 8. a 9. září 2007. Uherské Hradiště : Klub kultury Uherské Hradiště, 2007. 1 sv. (nestr.) .

Studijní opory pro sociální pedagogiku I : vybrané kapitoly ze společenských věd . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 162 s.. ISBN 978-80-7318-608-1 (brož.).

ŠIL, Přemysl. Člověk ve společnosti a v ekonomickém životě : sociologie a ekonomie pro střední koly. 1. vyd. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2007. 179 s. ISBN 978-80-7182-233-2 (brož.).

ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie : stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín : CEED, 2007. 295 s. ISBN 978-80-903433-4-4 (brož.).

ŠVIRÁKOVÁ, Eva. Návrh na zefektivnění systému řízení a financování vysoké školy = Proposal for an improvement in the system of managing and financing a university : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2007. 37 s.. ISBN 978-80-7318-538-1 (brož.).

Vesnice roku Zlínského kraje : soutěž "Vesnice roku Zlínského kraje v programu obnovy venkova" : 2007 třináctý ročník soutěže. Modrá : Škola vesnice Modrá ve spolupráci s obcí Suchá Loz, 2007. [24] s.

Vzděláním a znalostmi k úspěšnému rozvoji Zlínského kraje jako znalostního a podnikatelského regionu : sborník z mezinárodní konference [o spolupráci univerzit, organizací, podnikatelů a veřejné správy Zlínského kraje] : Zlín, 18. září 2007. Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 18 s. ISBN 978-80-7318-637-1 (brož.).

ZIMOLA, Bedřich. E-Learning ve vzdělávání zaměstnanců = E-Learning in education of the employees : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 42 s.. ISBN 978-80-7318-540-4 (brož.).

Znalostní ekonomika : trendy rozvoje vzdělávání, vědy a praxe : mezinárodní konference : recenzovaný sborník příspěvků : 29. listopadu 2007 Společenský dům Lázně Luhačovice, Česká republika. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 143 s.. ISBN 978-80-7318-646-3.

^ nahoru ^


5. Matematika a přírodní vědy

BELZA, Tomáš. Effect of particle modification on efficiency of electrorheological fluids = Vliv modifikace částic na účinnost elektroreologických kapalin : English doctoral thesis. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2007. 36, [60] s. ISBN 978-80-7318-620-3 (brož.).

BELZA, Tomáš. Effect of particle modification on efficiency of electrorheological fluids = Vliv modifikace částic na účinnost elektroreologických kapalin : doctoral thesis summary. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2007. 40 s. ISBN 978-80-7318-617-3 (brož.).

ČECHOVÁ, Leona. Obecná mikrobiologie. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 190 s. ISBN 978-80-7318-516-9 (brož.).

FIALKA, Miloslav. Matematika I : stručný výklad, řešené příklady, cvičení s aplikacemi, ukázky systému Maple : učební text. Vyd. 2. Ve Zlíně : UTB, 2007. 107 s. ISBN 978-80-7318-584-8 (brož.).

JANIŠ, Rahula. Příprava 1-monoacylglycerolů a jejich aplikace v polymerních materiálech = The preparation of 1-monoacylglycerols and their aplication to polymeric materials : teze habilitační práce. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2007. 26 s. Teze habilitační práce. ISBN 978-80-7318-611-1 (brož.).

KUBALČÍK, Marek. Samočinně se nastavující regulátory pro systémy se dvěma výstupy = Self-tunning controllers for two imput-two output systems : teze habiltační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 36 s. ISBN 978-80-7318-649-4 (brož.).

ONDERKA, Petr. Z hadího království Bílých Karpat. [Veselí nad Moravou] : Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, 2007. 100 s. ISBN 978-80-903995-0-1 (brož.).

OSTRAVSKÝ, Jan. Diferenciální a integrální počet funkce jedné proměnné s aplikacemi v ekonomii. Vyd. 8., opr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 231 s. ISBN 978-80-7318-583-1 (brož.).

OSTRAVSKÝ, Jan. Diferenciální počet funkce více proměnných ; Nekonečné číselné řady. Vyd. 3., nezměn. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 158 s.. ISBN 978-80-7318-567-1 (brož.).

OSTRAVSKÝ, Jan. Přijímací zkoušky z matematiky na FaME ve Zlíně : jediné úplné vydání všech variant v přijímacím řízení v letech .. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. sv.. ISBN 80-7318-210-6.

POLÁCH, Jiří. Ekologické rozhodování podniků II. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 115 s.. ISBN 978-80-7318-592-3 (brož.).

Příroda Hostýnských vrchů. Vyd. 1. Chvalčov : Českomoravské sdružení pro ochranu přírody, c2007. 127 s. ISBN 978-80-254-0101-9 (brož.).

RŮŽIČKA, Jan. Význam mikrobiálních makromolekulárních sloučenin = Importance of microbial polymer compounds : teze habilitační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 26 s. ISBN 978-80-7318-625-8 (brož.).

SEHNALOVÁ, Olga. Památné stromy na Kroměřížsku. Kroměříž : Město Kroměříž, 2007. 16 s. ISBN (brož.).

Vybrané oblasti udržitelného rozvoje ve Zlínském kraji. Zlín : Český statistický úřad, 2007. 94 s. Souborné informace. ISBN 978-80-250-1568-1 (brož.) :.

^ nahoru ^


6. Aplikované vědy. Lékařství. Technika

600 hesel : pro spolupracovníky fy Baťa, a.s. vydalo Reklamní oddělení Baťa. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, fakulta managementu a ekonomiky, 2007. 92 s. ISBN 978-80-7318-635-7.

BAĎUROVÁ, Jitka. Problematika obouvání dětí s valgosním postavením pat = Footwear for children suffering from excessive pronation : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 33 s. Teze disertační práce. ISBN 978-80-7318-615-9 (brož.).

BAKALA, Jiří. 80 let Baťovy nemocnice v obrazech, faktech a dokumentech : 1927-2007. [Zlín? : s.n., 2007?]. 173 s. ISBN (Brož.).

BAŤA, Tomáš. Zámožnost všem. 6. vyd. [Zlín] : Pavel Krejčíř a Stanislav Nováček, 2007. 51 s.. ISBN 978-80-239-8706-5 (brož.).

BEDNAŘÍK, Vratislav. Stabilizace nebezpečných odpadů v makromolekulárních matricích = Stabilization of hazardous wastes in macromolecular matrices : teze habilitační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 28 s.. ISBN 978-80-7318-563-3 (brož.).

ČERNÝ, Jaromír. Výrobní management = Production management. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 104 s. ISBN 978-80-7318-638-8 (brož.).

DŘÍMAL, Pavel. Biodegradace polymerních průmyslových látek v půdním prostředí = Biodegradation of plastics in soil environment : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 39 s. Teze disertační práce. ISBN 978-80-7318-613-5 (brož.).

ĎURIŠOVÁ, Jana. Možnosti testování funkčních vlastností vkládacích stélek = Possible methods of testing insoles utility properties : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 40 s.. ISBN 978-80-7318-546-6 (brož.).

Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi : sborník příspěvků z mezinárodní konference 26.-27. dubna 2007. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2007. 244 s.. ISBN 978-80-7318-536-7.

HAJKR, Petr Daniel. Within company : a concise dictionary to a course book. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 75 s.. ISBN 978-80-7318-622-7 (brož.).

HOZA, Ignác. Potravinářská biochemie II. : pro studenty kombinované formy studia. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 150 s. ISBN 978-80-7318-496-4 (brož.).

HRABĚ, Jan. Technologie výroby potravin rostlinného původu : pro kombinované studium. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 189 s. ISBN 978-80-7318-520-6 (brož.).

HRABICA, Miroslav. Co nám tělo říká, aneb, Po stopách nemocí. 2. dopl. vyd. Otrokovice : Miroslav Hrabica, 2007. 447 s. ISBN 978-80-902322-7-3.

HRABINEC, Milan. 60 let průmyslové výroby v Brumově-Bylnici (1947-2007) : 60 let od vzniku MEZu Brumov. V Brumově-Bylnici : Muzejní společnost Vlára : Městské muzeum a informační středisko, 2007. 66 s. ISBN (Brož.).

HRUŠKA, František. Senzory v systémech informatiky a automatizace. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 177 s. ISBN 978-80-7318-630-2 (brož.).

HRUŠKA, František. Technické prostředky informatiky a automatizace : (úvod, popis funkce, konstrukce a aplikace). Vyd. 1. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2007. 193 s. ISBN 978-80-7318-535-0 (brož.).

Informatika pro ekonomy. Vyd. 3., nezměn. Zlín : Univezita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 233, [7] s. ISBN 978-80-7318-629-6 (brož.).

Internet a bezpečnost organizací : IX. ročník mezinárodní konference : sborník anotací : Zlín, 20. března 2007 = The internet and organisational security : IX Annual international conference : conference porceedings of annotations : Zlín, 20th March, 2007. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 126 s. +. ISBN 978-80-7318-548-0.

Jak úspěšně podnikat v příhraničních regionech jihovýchodní Moravy : sborník : III. mezinárodní konference 2007. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2007. 306 s. ISBN 978-80-7314-111-0.

JAŠEK, Roman. Informační technologie ve veřejné správě. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2007. 183 s.. ISBN 978-80-7318-607-4 (brož.).

JIRČÍKOVÁ, Eva. Manažerské účetnictví : sbírka příkladů. Vyd. 2., nezměn. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 92 s.. ISBN 978-80-7318-528-2 (brož.).

KLÍMEK, Petr. Počítačové zpracování dat v programu Statistica : studijní pomůcka pro distanční studium. 3. díl. [Regrese, korelace a partie z časových řad v programu Statistica] . 1. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 103 s. ISBN 978-80-7318-526-8 (brož.).

KODRIKOVÁ, Klára. Komplexní zpracování amarantové hmoty = Complex processing of amaranth biomass : teze disertační práce. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2007. 43 s. ISBN 978-80-7318-616-6 (brož.).

KONEČNÝ, Petr. Vlastnosti a chování kaučukovývh kompozitů s vrstevnatými silikáty = Properties and behaviour of elastomer composites filled with layered silicates : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 42 s. ISBN 978-80-7318-639-5 (brož.).

KOSTELNÍKOVÁ, Lenka. Problematika změn distribuce tlaku nohy na stélku obuvi skupiny obézních dětí = Problems of changes in the distribution of plantar foot pressure on the footwear insole in the group of obese children : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 32 s.. ISBN 978-80-7318-545-9 (brož.).

KOUTNÝ, Marek. Hodnocení stabilizacesolidifikace nebezpečných odpadů v polymerní matrici pomocí biotestů a oxobiodegradace systetických polymerů = Assesment of stabilizationsolidification of hazardous wastes in polymer matrix with biotests and oxobiodegradation of synthetic polymers : teze habilitační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 24 s. ISBN 978-80-7318-564-0 (brož.).

KRÁTKÁ, Anna. Etika v ošetřovatelství. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 33 s.. ISBN 978-80-7318-543-5 (brož.).

KRÁTKÁ, Anna. Potřeby nemocných v ošetřovatelském procesu. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2007. 46 s. ISBN 978-80-7318-643-2 (brož.).

KRATOCHVÍL, Oldřich. Elektronika I. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2007. 236 s. ISBN 978-80-7314-114-1 (brož.).

LEŠINGROVÁ, Romana. Baťova soustava řízení. 2. vyd. [Uherské Hradiště] : Lešingrová Romana, 2007. 143 s. ISBN 978-80-903808-4-4 (brož.).

MAŇAS, Miroslav. Výrobní stroje a zařízení. I. Stroje gumárenské a plastikářské I . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 264 s. ISBN 978-80-7318-596-1 (brož.).

MICHALIČKA, Václav. Kožané město : Malý výstavní sál Sušáku 4. července - 30. října 2007 : Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Vyd. 1. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě, 2007. 32 s. ISBN 978-80-239-9396-7 (brož.).

NĚMEC, Dobroslav. Základy výrobních technologií. Vyd. 6., nezměn. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 245 s. ISBN 978-80-7318-604-3 (brož.).

Otrokovice 10 let poté-- 1.7.2007 - 31.12.2008. Otrokovice : Městský úřad Otrokovice, 2007. 1 kalendář (nestr.) .

OTRUSINOVÁ, Milana. Příklady ze základů účetnictví : studijní pomůcka pro distanční studium. Vyd. 2., nezměn. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 138 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-7318-609-8 (brož.).

PASEKOVÁ, Marie. Financial accounting I : study tool for the distance learning. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2007. 171 s.. ISBN 978-80-7318-573-2 (brož.).

PASEKOVÁ, Marie. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IASIFRS : studijní pomůcka pro distanční studium. Vyd. 2., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 229 s.. ISBN 978-80-7318-626-5 (brož.).

PASEKOVÁ, Marie. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IASIFRS : cvičebnice. Vyd. 2., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 75 s.. ISBN 978-80-7318-627-2 (brož.).

PASEKOVÁ, Marie. Sbírka příkladů z finančního účetnictví : studijní pomůcka pro distanční studium. 1. díl . Vyd. 2., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007-. 108 s., [7] s. příl.. ISBN 978-80-7318-581-7 (1. díl : brož.).

PASEKOVÁ, Marie. Základy účetnictví : studijní pomůcka pro distanční studium. Vyd. 3., nezměn. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 205 s.. ISBN 978-80-7318-610-4 (brož.).

PAVELKOVÁ, Drahomíra. Podnikové finance : studijní pomůcka pro distanční studium. Vyd. 3., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 293 s. ISBN 978-80-7318-593-0 (brož.).

PAVELKOVÁ, Drahomíra. Podnikové finance : sbírka příkladů. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 92 s. ISBN 978-80-7318-597-8 (brož.).

Potravinářská biochemie IV.. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 105 s. ISBN 978-80-7318-623-4 (brož.).

Průvodce občana odpadovým hospodářstvím ve Zlíně 2007. Zlín : Město Zlín, 2007. 18 s.

RUKOVANSKÝ, Imrich. Bezdrátové počítačové sítě. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2007. 80 s. ISBN 978-80-7314-112-7 (brož.).

STRNADELOVÁ, Vladimíra. Radost ze zdravých dětí : preventivní i léčebná strava pro celou rodinu. Olomouc : ANAG, c2007. 346 s., [15] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7263-419-4 (váz.).

SVOBODA, Petr. Polymerní směsi - změna fází = Polymer blends - phase transition : teze habilitační práce. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2007. 33 s. ISBN 978-80-7318-518-3 (brož.).

Technologie výroby potravin živočišného původu : pro kombinované studium. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 186 s. ISBN 978-80-7318-521-3 (brož.).

TUČEK, David. Aspekty procesního řízení a koncepty řízení výroby českých průmyslových podniků = Business process management aspects and production management concepts in Czech industrial companies : teze habilitační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 44 s. ISBN 978-80-7318-632-6 (brož.).

VILČÁKOVÁ, Jarmila. Elektrické a magnetické vlastnosti polymerních kompozitů = Electrical and magnetic properties of polymer composites : teze habilitační práce. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2007. 40 s. ISBN 978-80-7318-519-0 (brož.).

VRÁBLÍK, Miroslav. Konstituování českých výrobních firem světové třídy s akcentem na teoretické a praktické výstupy baťovského podnikání = Constitution of Czech productive enterprises of top class with the emphasis on theoretical and practical outputs of Tomas Bata business : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 56 s.. ISBN 978-80-7318-541-1 (brož.).

ZÁMEČNÍK, Roman. Podniková ekonomika II. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 194 s. ISBN 978-80-7318-624-1 (brož.).

Zážitky s vůní slivovice, aneb, Katalog služeb Rudolf Jelínek a.s. Vizovice : Rudolf Jelínek, 2007. 36 s.

^ nahoru ^


7. Umění. Rekreace. Zábava. Sport

40 let kina Hvězda a historie filmu a promítání v Uherském Hradišti. Uherské Hradiště : Městská kina Uherské Hradiště, 2007. 107 s. ISBN (brož.).

BÉM, Tomáš. Hokejisté HC Hamé 2007. [Zlín] : HC Hamé, 2007. 1 kalendář (13 l.).

FABIÁN, Josef. Otevřená opona, aneb, Historie valašskomeziříčských ochotnických divadel. [Valašské Meziříčí] : Občanské sdružení Valašské Athény, 2007. 102 s. Krásno. ISBN 978-80-239-9952-5 (brož.).

FABIÁN, Josef. Z bílé stopy valašskomeziříčských lyžařů. [Valašské Meziříčí] : Občanské sdružení Valašské Athény, 2007. 108 s. Krásno. ISBN 978-80-254-0408-9 (brož.).

FOLTÝNOVÁ, Daniela. Hedvábné cesty = Chemins de soie. Antibes : Atelier le Jardin de soie, 2007. 1 sv. (nestránkován) . ISBN (Brož.).

FRKAL, Luděk. Domy chráněné zemí. 1. vyd. Brno : ERA, 2007. 94 s. 21. století. ISBN 978-80-7366-095-6 (brož.).

HANZELKA, Jiří. Hanzelka & Zikmund : fotografie : Východočeská galerie v Pardubicích 14.2.-15.4.2007 : [katalog. [V Pardubicích : Východočeská galerie, 2007]. [61] s. ISBN 978-80-85112-54-2 (brož.).

HORŇÁKOVÁ, Ladislava. Jurkovičovy Luhačovice : (sny a skutečnost). 1. vyd. Luhačovice : Město Luhačovice, 2007. 39 s. ISBN 978-80-239-9155-0 (brož.).

KOLÁČEK, Luboš Y.. Tajnosti moravských hradů a zámků. 4. Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2007. 203 s. ISBN 978-80-7268-407-6 (váz.).

MALINA, Miroslav. Miroslav Malina : tulák po hvězdách. [Brno] : Galerie Dolmen, 2007. 161 s. ISBN 978-80-239-9233-5 (váz.).

Městské divadlo Zlín 20062007 : 40. výročí otevření nové divadelní budovy ve Zlíně. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2007. 98 s.

Na Janovéj hoře písničky z Vizovic a okolí. Vizovice : MěÚ Vizovice : ZŠ Vizovice, 2007. 34 s. ISBN (Brož.).

PAVLICA, Jiří. Barevná krajina hudby : 5. přednáška z cyklu Vědeckopopulárních přednášek významných absolventů Univerzity Palackého v Olomouci pořádaných za podpory statutárního města Olomouce : Olomouc 26. dubna 2007. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 34 s. Vědeckopopulární přednášky významných absolventů Univerzity Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-1673-1 (brož.).

PIVOŇKA, Petr. Evangelický kostel ve Zlíně 1937-2007 : 70 let. Vyd. 1. Zlín : Českobratrská církev evangelická, 2007. 47 s. ISBN 978-80-87098-03-5 (brož.).

POLÍVKA, Boleslav. Farma. Vyd. 1. Trenčín : Q-EX, 2007. 233 s. ISBN 978-80-969598-3-9 (váz.) :.

PREISNER, Pavel. Pavel Preisner : malba a práce na papíru = painting and works on paper : 1996-2007 : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2. října - 25. listopadu 2007. Ve Zlíně : Krajská galerie výtvarného umění, 2007. 55 s. ISBN 978-80-85052-74-9 (brož.).

Rock’n’Roll : [program k divadelní inscenaci]. Praha : Národní divadlo , 2007. 248 s., [26] s. obr. příl. ISBN 978-80-7258-001-9 (brož.).

Setkání 2007 Stretnutie : 12. ročník mezinárodního divadelního festivalu 7.-12. května 2007. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2007. 63 s.

SEVERIN, Jiří. Hráli jsme jak andělé : proměny lidové hudby v našem kraji. Vyd. 1. Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, 2007. 151 s. Edice Zlínský kraj. ISBN 978-80-86886-25-1.

SPATHOVÁ, Jana. Prováděcí plán zachování a obnovy kulturních památek ve Zlínském kraji pro rok 2007. Zlín : [s.n.], 2007. 52 l.

STOKLASA, Radovan. Kostely na Slovácku II. Kyjovsko, Strážnicko, Horňácko, Hodonínsko a Podluží, Kloboucko a Hustopečsko, Lednicko-valtický areál. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Radovan Stoklasa, 2007. 127 s. ISBN (Váz.).

STOKLASA, Radovan. Kostely na Valašsku. 2. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : public Art, 2007. 124 s. ISBN (Váz.).

TOMÁNEK, Dušan. to & st : Dušan Tománek, Home alone : Libor Stavjaník, Garáž na prodej : Grafický kabinet Zlínského zámku, 25. září - 25. listopadu 2007. Ve Zlíně : Krajská galerie výtvarného umění, [2007]. 3 slož. listy . ISBN 978-80-85052-73-2 (soubor).

Umělecké sbírky Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně v letech 2001-2007 : 11. prosince 2007 - 24. února 2008 : expozice Dům umění a 2. poschodí zlínského zámku. Zlín : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2007. 86 s. ISBN 978-80-85052-75-6 (brož.).

VÍCHA, Oldřich. Uherské Hradiště zaniklá zákoutí. [Uherské Hradiště] : Spolek přátel literatury a Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana, 2007. 6 obrázků, 1 l. textu . ISBN 80-903098-2-8 (volné listy v obálce).

VŠETEČKOVÁ, Alena. Správní budova č. 21 firmy Baťa a.s. - "Baťův mrakodrap" ; Sídlo Zlínského kraje a Finančího úřadu ve Zlíně. Expozice v 8. etáži . Zlín : Zlínský kraj, 2007. 1 slož. list .

ZLÍNSKÝ, Antonín. Vzpomínky na hřiště Pod Bočky a slavnou éru fotbalu ve Vlčnově. Vyd. 1. Ve Vlčnově : Antonín Zlínský ; Obecní úřad, c2007. 75 s. ISBN (Brož.).

Znovuzrozená krása : restaurovaná díla z církevních sbírek : výstava uměleckých děl z majetku římskokatolických farností Zlínského kraje : Muzeum Kroměřížska - zámek v Chropyni, 20. června - 30. září 2007. Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 2007. 78 s. ISBN 978-80-85945-48-5.

^ nahoru ^


8. Jazyk. Lingvistika. Literatura

DRÁBKOVÁ, Lenka. Testy pro přijímací řízení z anglického jazyka na Fakultě managementu a ekonomiky. 2., neupr. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 31 s.. ISBN 978-80-7318-553-4 (brož.).

HAJKR, Petr Daniel. Contrastive grammar I - workbook. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 80 s.. ISBN 978-80-7318-549-7 (brož.).

Osobnost Mojmíra Trávníčka v české literatuře : sborník příspěvků z literární konference, Zámek Vsetín 18.-19. října 2006. Vsetín : Malina, 2007. 95 s. ISBN 978-80-903010-9-2 (brož.).

TRÁVNÍČEK, Mojmír. Eseje, portréty, vyznání. Vsetín : Dalibor Malina, 2007. 172 s. ISBN 978-80-903890-0-7 (brož.).

^ nahoru ^


9. Geografie. Biografické studie. Dějiny

A Kozák v Brazílii čeká-- : almanach ke 110. výročí narození Ing. Vladimíra Kozáka, etnologa, cestovatele, dokumentaristy, fotografa, výtvarníka. Bystřice pod Hostýnem : Město Bystřice pod Hostýnem, 2007. 50 s. Edice Zpravodaje města Bystřice pod Hostýnem. ISBN (Brož.).

BALCÁREK, Pavel. Kardinál František Ditrichštejn : 1570-1636 : gubernátor Moravy. Vyd. 1. České Budějovice : Veduta, 2007. 255 s., viii s. barev. obr. příl. Osobnosti českých a moravských dějin. ISBN 978-80-86829-30-2 (váz.).

BARTOŠÍKOVÁ, Jarmila. Státní okresní archiv Kroměříž 1947-2007. Vyd. 1. Brno : Moravský zemský archiv v Brně, 2007. 31 s. ISBN 978-80-86931-23-4 (brož.).

Brdy, Příbramsko velká cykloturistická mapa 1:60 000. Zádveřice : SHOCart, 2007. 1 mapa . Velká cykloturistická mapa 1:60 000. ISBN 978-80-7224-537-6 (složeno).

Bystřice pod Lopeníkem : -- malebná obec na úpatí Bílých Karpat. Bystřice pod Lopeníkm : Obec Bystřice pod Lopeníkem, [2007?]. 1 slož. list .

CÍLEK, Roman. Agonie : drama posledních dnů a hodin války. Vyd. 1. Praha : Pražská vydavatelská společnost : Epocha, 2007. 141 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-7250-389-6 (Pražská vydavatelská společnost : váz.).

ČERMÁK, Petr. Tomáš lví srdce. [Lipník nad Bečvou] : Imagination of People, 2007. 174 s., [36] s. barev. obr. příl. Portréty. ISBN 978-80-254-0014-2 (váz.).

ČERNÝ, Miroslav. Pod zlínským rynkem : cesty do minulosti Zlína. Zlín : Statutární město, 2007. 99 s. ISBN (Váz.).

České středohoří velká cykloturistická mapa. Zádveřice : SHOCart, 2007. 1 mapa . Velká cykloturistická mapa 1:60 000. ISBN 978-80-7224-511-6 (složeno).

ČOUPEK, Jiří. Zlechov : dějiny slovácké obce. Zlechov : Obec Zlechov, 2007. 178 s. ISBN 80-239-7194-4.

DAVID, Petr. Za strašidly na hrady a zámky 2 : 50 rodinných výletů. Vyd. 1. V Praze : Ikar, 2007. 232 s. ISBN 978-80-249-0908-0 (váz.).

Havlíčkobrodsko velká cykloturistická mapa 1:60 000. Zádveřice : Shocart, 2007. 1 mapa . Velká cykloturistická mapa. ISBN 978-80-7224-543-7 (složeno).

Hlucké besedy, aneb, Jak bývalo prvéj. Vyd. 1. Hluk : Městská knihovna Hluk, 2007. 79 s. ISBN (Brož.).

HORKÝ, Petr. Honba za obřím červem a jiná dobrodružství. 1. vyd. Praha : Albatros, 2007. 191 s., [32] s. barev. obr. příl. Albatros In. ISBN 978-80-00-01820-1 (váz.).

Horní Pomoraví velká cykloturistická mapa. Zádveřice : SHOCart, 2007. 1 mapa . Velká cykloturistická mapa 1:60 000. ISBN 978-80-7224-550-5 (složeno).

Hostýnské a Vizovické vrchy velká cykloturistická mapa. Zádveřice : SHOCart, 2007. 1 mapa . Velká cykloturistická mapa 1:60 000. ISBN (Složeno).

CHMEL, Ladislav. Věra Galatíková : úděl statečné ženy. Praha : Petrklíč, 2007. 134 s. Osobnosti. ISBN 9788072291755 (váz.).

CHRÁSTEK, František. Obrazy - Zlínský kraj = The picturesque Zlin Region. Vyd. 1. Uherský Brod : Q studio, 2007. 347 s. ISBN 978-80-903450-7-2 (váz.).

Chřiby velká cykloturistická mapa 1:60 000. Zádveřice : SHOCart, 2007. 1 mapa . Velká cykloturistická mapa 1:60 000. ISBN 978-80-7224-555-0 (složeno).

Chvála Zlínu 2008. Zlín : Statutární město Zlín, 2007. 1 kalendář .

IMRÝŠEK, Břetislav. Bratřejov : 200 let školství : 120 let budovy školy : 100 let sboru dobrovolných hasičů. Bratřejov : Obec Bratřejov, 2007. 95 s.

Jak se žilo ve Zlíně -- Nováčkův a Vojtěchův zlínský kalendář na rok 2008. Zlín : Esprint Zlín, 2007. 1 kalendář (14 l.) .

Jan Antonín Baťa - život a dílo, pokračovatel práce Tomáše Bati : mezinárodní konference : sborník : Zlín 2.-3. května 2007. Vyd. 1. Zlín : Statutární město Zlín, 2007. 127 s. ISBN 978-80-239-9247-2 (brož.).

JILÍK, Jiří. U Zlaté koruny : příběh lékárny a lékárníka Josefa Stancla. Uh. [Uherské] Hradiště : Petra, 2007. 174 s. ISBN (Váz.).

JUŘÍK, Jaroslav. Veselá : procházka časem. Vyd. 1. Veselá : Obecní úřad, 2007. 151 s. ISBN 978-80-903946-0-5 (váz.).

Košice - juh turistická a cykloturistická mapa 1:50 000. Zádveřice : SHOCart, 2007. 1 mapa . Active. ISBN 978-80-7224-488-1 (složeno).

Kraj lázní a relaxace : Zlínský kraj. Zlín : Zlínský kraj, 2007. 19 s. Kouzlo rozmanitosti.

KRAMÁŘ, Josef. Valašsko-meziříčské starožitnosti. Vyd. 1. Valašské Meziříčí : Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí ve spolupráci s Městem Valašské Meziříčí, 2007. 115 s.

KRAMOLIŠ, Josef Lucian Ondřej. Paběrky z dějů městečka Rožnova. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm, 2007. 63 s. Rožnovské malé tisky. ISBN 978-80-239-8598-6 (brož.).

Krkonoše turistická mapa 1:50 000 : voděodolné, popisovatelné. Zádveřice : SHOCart, 2007. 1 mapa . ISBN 978-80-7224-613-7 (složeno).

Léto plné rozmanitosti : Zlínský kraj. Zlín : Zlínský kraj, 2007. 27 s. Kouzlo rozmanitosti.

Lounsko velká cykloturistická mapa. Zádveřice : SHOCart, 2007. 1 mapa . Velká cykloturistická mapa 1:60 000. ISBN 978-80-7224-512-3 (složeno).

LUKÁŠ, Libor. Hejtmanův americký deník. [Zlín] : Libor Lukáš, 2007. 136 s.

Lužické hory, Českolipsko velká cykloturistická mapa 1: 60 000. Zádveřice : SHOCart, 2007. 1 mapa . Velká cykloturistická mapa 1:60 000. ISBN 978-80-7224-506-2 (složeno).

Lyžování pro každého : Zlínský kraj. Zlín : Zlínský kraj, 2007. 23 s. Kouzlo rozmanitosti.

Malý průvodce po historii města Holešova - Osobnosti : metodický průvodce pro školy. 1. část. Historikové - archeologové - archiváři - kronikáři . Holešov : Městské kulturní středisko Holešov ; Městská knihovna Holešov, 2007. 60 s. Knihovnička "Holešovska". ISBN (Brož.).

MERCOVÁ, Markéta. Informace pro návštěvníky města Kroměříže : turistická sezóna 2007. Kroměříž : Město Kroměříž, 2007. 1 sv. (nestránkováno) .

MERCOVÁ, Markéta. Information for visitors of Kroměříž : tourist season 2007. Kroměříž : Kroměříž Local Authorities, 2007. 1 sv. (nestránkováno).

MERCOVÁ, Markéta. Informationen für Besucher der Stadt Kroměříž : Turistensaison 2007. Kroměříž : Stadt Kroměříž, 2007. 1 sv. (nestránkováno).

MERCOVÁ, Markéta. Paměť města Kroměříže : na tabulkách a pamětních deskách. Kroměříž : Moravský zemský archiv Brno - Státní okresní archiv v Kroměříži, 2007. 140 s. ISBN 978-80-86931-28-9 (brož.).

Město Otrokovice 2007. Otrokovice : Městský úřad Otrokovice, 2007. 1 kalendář [13] l.

Mikroregion Bojkovsko. Bojkovice : Bojkovsko, sdružení města a obcí, [2007?]. 1 slož. list .

Mikroregion Ostrožsko : turistický průvodce. Uherský Ostroh : Mikroregion Ostrožsko, [2007?]. 1 slož. list .

Nováčkův a Vojtěchův zlínský kalendář na rok 2007. Zlín : Esprint Zlín : ADRA, 2007. 1 kalendář (nestr.).

Okolí Prahy, Mělnicko velká cykloturistická mapa 1:60 000. Zádveřice : SHOCart, 2007. 1 mapa . Velká cykloturistická mapa 1:60 000. ISBN 978-80-7224-513-0 (složeno).

Opavsko velká cykloturistická mapa. Zádveřice : SHOCart, 2007. 1 mapa . Velká cykloturistická mapa 1:60 000. ISBN 978-80-7224-552-9 (složeno).

PALA, Josef. Svatý Hostýn. Vyd. 1. [Bystřice pod Hostýnem] : Matice svatohostýnská, 2007. 71 s. ISBN 978-80-254-1981-6 (v knize neuvedeno : brož.).

Pardubicko, Železné hory velká cykloturistická mapa 1:60 000. Zádveřice : SHOCart, 2007. 1 mapa . Velká cykloturistická mapa 1:60 000. ISBN 978-80-7224-532-1 (složeno).

Pelhřimovsko velká cykloturistická mapa 1:60 000. Zádveřice : SHOCart, 2007. 1 mapa . Velká cykloturistická mapa 1:60 000. ISBN 978-80-7224-566-6 (složeno).

Podkrkonoší velká cykloturistická mapa. Zádveřice : SHOCart, 2007. 1 mapa . Velká cykloturistická mapa 1:60 000. ISBN 978-80-7224-517-8 (složeno).

POJSL, Miloslav. Průvodce Velehradem. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2007. 63 s. ISBN 978-80-7195-135-3 (brož.).

Pošumaví, Klatovsko velká cykloturistická mapa. Zádveřice : SHOCart, 2007. 1 mapa . Velká cykloturistická mapa 1:60 000. ISBN 978-80-7224-539-0 (složeno).

Pozdrav z Valašského Meziříčí : pohlednice 1986-2006 = A greeting from Valašské Meziříčí : postcards. 1. vyd. [Valašské Meziříčí] : Valašské Athény, 2007. 159 s. ISBN 978-80-239-9383-7 (váz.).

Průvodce památkami města Brumov-Bylnice. Brumov-Bylnice : Městské kulturní středisko, 2007. [24] s. ISBN (Brož.).

Průvodce po nejkrásnějších místech Moravy a Slezska : Jihomoravský kraj : Olomoucký kraj : Moravskoslezský kraj : Zlínský kraj. Brno : Jihomoravský kraj, 2007. 27 s.

ROHÁL, Robert. Seriálové hvězdy. [Praha] : Petrklíč, 2007. 150 s. ISBN 978-80-7229-158-8 (váz.).

Rusava : rozkvetlý Valašský ráj. Rusava : Obecní úřad Rusava, 2007. 30 s.

Rychlebské hory velká cykloturistická mapa. Zádveřice : SHOCart, 2007. 1 mapa . Velká cykloturistická mapa 1:60 000. ISBN 978-80-7224-521-5 (složeno).

Slovácko, Bílé Karpaty velká cykloturistická mapa 1:60 000. Zádveřice : SHOCart, 2007. 1 mapa . Velká cykloturistická mapa 1:60 000. ISBN 978-80-7224-574-1 (složeno).

Slovácko, Hodonínsko velká cykloturistická mapa 1:60 000. Zádveřice : SHOCart, 2007. 1 mapa . Velká cykloturistická mapa 1:60 000. ISBN 978-80-7224-573-4 (složeno).

Slovácko, Bílé Karpaty turistická mapa 1:50 000. 4. vyd. Praha : Trasa, 2007. 1 mapa . Edice Klubu českých turistů. ISBN 978-80-7324-112-4 (složeno).

Slovenský kras turistická a cykloturistická mapa 1:50 000. Zádveřice : SHOCart, 2007. 1 mapa . Active. ISBN 978-80-7224-486-7 (složeno).

STOJAR, Pavel. Město Vsetín = The town of Vsetín. Vsetín : Město Vsetín, 2007. 21 s.

ŠIMONŮ, Alois. Jubilejní čítanka sboru dobrovolných hasičů Vlachovice : 1887-2007 (nástin dějin a vývoje sboru). Vyd. 1. Vlachovice : Sbor dobrovolných hasičů Vlachovice, 2007. 64 s. ISBN (Brož.).

ŠINDAR, Jiří. Putování po poutních místech Čech, Moravy a Slezska. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2007. 207 s. ISBN 978-80-7195-102-5 (váz.).

ŠTIKA, Jaroslav. Valaši a Valašsko : o původu Valachů, valašské kolonizaci, vzniku a historii moravského Valašska a také o karpatských salaších. Vyd. 1. V Rožnově pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě, 2007. 237 s. ISBN 978-80-254-0836-0 (váz.).

ŠTRAUB, Miloš. Tajemné podzemí. VII. díl. Jižní Morava . 1. vyd. Praha : Regia, 2007. 223 s. ISBN 978-80-86367-68-2 (váz.).

ŠULEŘ, Oldřich. Laskavé medailony : zapomínaní a zapomenutí literáti ze severní Moravy a Slezska, z Valašska a Hané. Vyd. 1. Ostrava : Repronis, 2007. 212 s.. ISBN 978-80-7329-122-8 (brož.).

TOUŠLOVÁ, Iveta. Toulavá kamera 4. 1. vyd. Praha : freytag & berndt : Česká televize, 2007. 237 s. ISBN 978-80-7316-287-0 (váz.).

TOUŠLOVÁ, Iveta. Toulavá kamera 5. 1. vyd. Praha : Freytag & Berndt : Česká televize, 2007. 237 s. ISBN 978-80-7316-289-4 (váz.).

TUREK, Jakub. Beskydy a Javorníky : 30 tipů, kam na výlet. 1. vyd. Praha : Grada, 2007. 117 s. Outdoorový průvodce. ISBN 978-80-247-2021-0 (brož.).

Uherské Hradiště : královské město na řece Moravě : 750. výročí založení města Uherské Hradiště. Uhreské Hradiště : Město Uherské Hradiště, 2007. 492 s. ISBN 978-80-239-987-3.

URBAN, Vítek. Jižní Morava. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2007. 131 s. Kam na víkend. ISBN 978-80-251-1566-4 (váz.).

Ve víru barev a chutí - Slovácko infomapa 1:160 000. Zádveřice : SHOCart, [2007?]. 1 mapa .

Velkomeziříčsko velká cykloturistická mapa. Zádveřice : SHOCart, 2007. 1 mapa . Velká cykloturistická mapa 1:60 000. ISBN 978-80-7224-546-8 (složeno).

Vsetín 2007. Vsetín : Město Vsetín, 2007. 1 kalendář.

Všeobecný atlas světa do každé rodiny Svět ; Česko a Slovensko ; Evropa. Zádveřice : SHOCart, 2007. 1 atlas (88 s.) . GeoClub. ISBN 978-80-7224-607-6 (brož.).

ZAPLETAL, Česlav. Fryšták 2007. Fryšták : Městský úřad Fryšták, 2007. 1 kalendář .

ZAPLETAL, Vít. Hostišová : 610 let od první písemné zmínky o obci, IV. Sjezd rodáků. Vyd. 1. Hostišová : Obec Hostišová, 2007. 35 s.

Znojemsko velká cykloturistická mapa 1: 60 000. Zádveřice : Shocart, 2007. 1 mapa . Velká cykloturistická mapa. ISBN 978-80-7224-569-7 (složeno).

^ nahoru ^


Beletrie

AMBRŮZ, Alois. Radovánky poznovu. Vizovice : Lípa, c2007. 245 s. ISBN 978-80-86093-95-6 (váz.).

BAČÍKOVÁ, Dagmar. Otevřené dlaně. Zlín : Dagmar Bačíková - Vojtěch Mrázek, 2007. 83 s. ISBN 978-80-254-0127-9 (váz.).

BERÁKOVÁ-SCHILLOVÁ, Zora. Konec hodokvasu : historický román. Vyd. 1. Praha : Mladá fronta, 2007. 416 s.. ISBN 978-80-204-1571-4 (váz.).

BOBÁK, Jindřich František. Zbojník a Halina : kytice pověstí a pohádek o lásce, věrnosti a zradě. 1. vyd. Vizovice : Lípa, 2007. 153 s. ISBN 978-80-86093-96-3 (váz.).

Cesty a cestičky bez bariér, aneb, O poklad strýca Juráša : [almanach dětských literárních prací - rok 2007. Vyd. 1. Rožnov pod Radhoštěm, Městská knihovna, 2007. 29 s. ISBN (Brož.).

DOLANSKÝ, Radomír. Z valašských putýk. Vyd. 1. Ostrava : Repronis, 2007. 115 s. ISBN 978-80-7329-149-5 (brož.).

ELIÁŠOVÁ, Eva. O kouzelných studánkách a zbojnických pokladech : pověsti a strašidelné povídky z okolí Luhačovic. 1. vyd. Luhačovice : Město Luhačovice, 2007. 50 s. Prameny. ISBN 978-80-254-1079-0 (brož.).

HALAMÍČEK, Michal. Súdili sa Rožnovjané. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm, 2007. 69 s. Rožnovské malé tisky. ISBN 978-80-239-9817-7 (brož.).

KAFKA, Miroslav. Pověsti a povídačky z kraje pod Komoncem. 1. vyd. Luhačovice : Atelier IM, 2007. 206 s.

KOŘENEK, Josef. Rozpůlený hurikán. 1. vyd. Tišnov : Sursum, 2007. 71 s.

KOVANDA, Jaroslav. Výlet na Kost. Vyd. 1. Praha : Protis, 2007. 102 s. Večernice. ISBN 978-80-85940-98-5 (váz.).

Mládí kraje : literární soutěž. Zlín : Krajský úřad Zlínského kraje, 2007. 88 s. +.

Mládí kraje : literární a výtvarná soutěž. Zlín : Krajský úřad Zlínského kraje, 2007. 54 s. ISBN (Brož.).

MOTÝL, Petr. Dva ořechy ; 10 000 piv. Vyd. 1. Brno : Host, 2007. 2 sv. (43, 33 s.) . ISBN 978-80-7294-213-8 (brož.).

PÁSOVEDZ, Dobromil. Starozlínský poklat. Vyd. 1. [Petřvald] : Alisa, 2007. 94 s. ISBN 978-80-903965-0-0 (brož.).

PETR, Pavel. Z Javoriny. Vyd. 1. [Zlín] : Kniha Zlin, 2007. 144 s.. WALT. ISBN 978-80-903562-6-9 (váz.).

PILÁTOVÁ, Markéta. Žluté oči vedou domů. Vyd. 1. Praha : Torst, 2007. 158 s.. ISBN 978-80-7215-314-5 (brož.).

Píšu povídky, píšu básně-- : --o Uherském Hradišti : sborníček prací dětí z literární soutěže k 750. výročí vzniku královského města. Uherské Hradiště : Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, 2007. 38 s.

Píšu, píšeš, píšeme-- : sborníček nejlepších prací dětí Zlínského kraje : výběr z krajského kola dětské literární soutěže pořádané veřejnými knihovnami v Kroměříži, Uherském Hradišti, Vsetíně a Zlíně v rámci projektu Klubu dětských knihoven SKIP Kde končí svět. Uherské Hradiště : Knihovna BBB, 2007. 41 s. ISBN (Brož.).

STOPPARD, Tom. Rock'n'Roll. Vyd. 1. Praha : Maťa, 2007. 153 s., [10] s. obr. příl. Cesty tam a zase zpátky. ISBN 978-80-7287-127-8 (váz.).

STRACHOTA, Otto. Slovácké figurky pokračují- : (12 humoresek ze Slovácka). Vyd. 1. V Uherském Hradišti : Ottobre 12, c2007. 149 s. Slovácké voničky. ISBN 978-80-86528-12-0 (váz.).

STRUHAR, Stanislav. Hledání štěstí. Vyd. 1. Praha : Volvox Globator, 2007. 110 s. ISBN 978-80-7207-652-9 (váz.).

STŘÍŽ, Pavel. Sbírka divadelních prvotin. Vyd. 1. Bučovice : Martin Stříž, 2007. 217 s. ISBN 978-80-87106-00-6 (váz.).

STUDÝNKA, Antonín. Bez slitování : příběh z dávných dob na základě skutečných událostí : příběh posledních templářů v Čejkovicích a na Pálavě. Vyd. 1. Všemina : Antonín Studýnka, 2007. 166 s. +. ISBN (Váz.).

VACULÍK, Ludvík. Hodiny klavíru : (komponovaný deník 2004–2005). Vyd. 1. V Brně : Atlantis, 2007. 122 s.. ISBN 978-80-7108-289-7 (váz.).

VLASÁKOVÁ, Eliška. Jedním okem. Vyd. 1. Praha : Triáda, 2007. 124 s.. ISBN 978-80-86138-87-9 (brož.).

VONDRÁŠEK, Kamil. Ústav. Vyd. 1. Praha : Vovox Globator, 2007. 312 s. ISBN 978-80-7207-631-4 (váz.).

VYSLOUŽIL, Karel. S holí poutníka. Vizovice : Lípa, 2007. 79 s.. ISBN 978-80-86093-90-1 (váz.).


© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně