Přehled přírůstků regionální literatury za rok 2006

Zlínský kraj

Tento soupis obsahuje bibliografické citace dokumentů ve fondu Krajské knihovny Františka Bartoše vydaných v roce 2006, které se ke Zlínskému kraji tematicky či autorsky vztahují. Naučná literatura je tříděny do tematických skupin podle tříd mezinárodního desetinného třídění. Uvítáme informace o titulech regionální literatury, které se v soupisu nenacházejí (akvizice@kfbz.cz).


Naučná literatura | Beletrie


Naučná literatura

0. Všeobecnosti
1. Filozofie. Psychologie
2. Náboženství. Teologie
3. Společenské vědy. Statistika. Politika. Ekonomie. Obchod. Právo. Veřejná správa. Vojenství.  Sociální péče. Pojišťovnictví. Výchova a vzdělání. Folkloristika
5. Matematika a přírodní vědy
6. Aplikované vědy. Lékařství. Technika
7. Umění. Rekreace. Zábava. Sport
8. Jazyk. Lingvistika. Literatura
9. Geografie. Biografické studie. Dějiny


0. Všeobecnosti

Adresář nevládních neziskových organizací Kroměřížska . 3., přeprac. a dopl. vyd. Kroměříž : Knihovna Kroměřížska, 2006. 99 s. ISBN 80-86759-02-4 (brož.).

BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskového sektoru . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 156 s. ;. ISBN 80-7318-436-2 (brož.).

Bibliografie okresu Kroměříž : literatura z let 1981-2005 . V Brně : Moravská zemská knihovna : Muzejní a vlastivědná společnost, 2006. 309 s. ;. Bibliografie a prameny k vývoji Moravy a Slezska ;. ISBN 80-86886-19-0 (Krajská knihovna Františka Bartoše : váz.).

DRÁPALA, Daniel. Valašský Slavín : průvodce . Vyd. 1. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě, 2006. 83 s. ISBN 80-239-7360-6 (brož.).

GALUŠKA, Luděk. Archeologický skanzen v Modré u Velehradu : velkomoravské opevněné sídliště středního Pomoraví . Modrá : Obec Modrá, 2006. 57 s. ISBN (Brož.).

Knihovnické minimum : příručka pro účastníky kurzu . Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše, 2006. 28 s., 14 příl.

Krajská knihovna Františka Bartoše . Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše, 2006. 1 sv. (nestr.) . ISBN 80-86886-20-4.

Muzea a galerie Zlínského kraje . Uherské Hradiště : Futuro, [2006?]. 74 s. ISBN 80-86867-01-3 (brož.).

Piktogramy v České republice a energetický systém země : krásy agrosymbolů na Moravě 2000 - 2006 . 1. vyd. [Česko] : Tonička Plíšková, 2006. 82 s. ISBN (Brož.).

ŠIMŠA, Martin. Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy : průvodce muzejní expozicí . 1. vyd. Strážnice : Národní ústav lidové kultury, 2006. 283 s. ISBN 80-86156-88-5 (brož.).

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm : národní kulturní památka. Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě, 2006. 1 slož. list .

Zlínský kraj a jeho kulturní organizace. Ve Zlíně : Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje : Odbor strategického rozvoje Krajského úřadu Zlínského kraje, 2006. 31 s. Kouzlo rozmanitosti Zlínský kraj. ISBN 80-86886-17-4 (brož.).

^ nahoru ^


1. Filozofie. Psychologie

SANITRÁK, Josef. Legenda Karel Weinfurter : spolek Psyché a jeho osobnosti - Josef Váchal, Adolf Leonhardi, Gustav Meyrink, Jaroslav Vrchlický : tajemství košáteckého hradu : aféra Květoslav Minařík . 1. vyd. Praha : Eminent, 2006. 325 s. Dějiny české mystiky ;. ISBN 80-7281-166-5 (váz.).

VAŠ, Jan. Emoce, které nám způsobují nemoci : naše postoje se promítají a ovlivňují řadu věcí, včetně našeho zdraví . 1. vyd. Vsetín : J. Vaš, 2006. 103 s. ISBN 80-239-7232-4 (brož.).

^ nahoru ^


2. Náboženství. Teologie

ZEMEK, Petr. Reformace, protireformace a rozvinutí poreformačního katolictví v Uherském Brodě - křesťanská víra v proměnách času . Vyd. 1. [Boskovice] : Muzeum J.A. Komenského v Uherském Brodě v nakl. Albert, 2006. 505 s., [16] s. obr. příl. ISBN 80-7326-093-X (Albert : váz.).

^ nahoru ^


3. Společenské vědy. Statistika. Politika. Ekonomie. Obchod. Právo. Veřejná správa. Vojenství.  Sociální péče. Pojišťovnictví. Výchova a vzdělání. Folkloristika

Atlas školství 20072008 : přehled středních škol, vybraných zařízení a oborů otevíraných ve školním roce 20062007 [i.e. 20072008]. Zlínský kraj : Kroměřížsko, Uherskohradišťsko, Vsetínsko, Zlínsko. Brno : P. F. art, 2006. 34, 22 s. ISBN 80-7348-160-x (brož.).

BARTOŠ, František. Moravský lid : Františka Bartoše Sebrané rozpravy z oboru moravské lidovědy . Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše, 2006. 328 s. Edice Zlínský kraj ;. ISBN 80-86886-12-3 (Krajská knihovna Františka Bartoše, Zlín, brož.).

Bystřické zámecké slavnosti 2006. Bystřice pod Hostýnem : Město Bystřice pod Hostýnem, 2006. [8] slož. listů v deskách.

ČERNÝ, Josef. Systemizace bezpečnostního průmyslu I . Vyd. 2. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 135 s. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-7318-402-8 (brož.).

DOHNALOVÁ, Zuzana. Mikroekonomie pro bakalářské studium : cvičebnice . Vyd. 3., nezměn. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 87 s. ISBN 80-7318-476-1 (brož.).

Dřínov 1941 : osudy padákového výsadku S1R . Dřínov : Obec Dřínov, 2006. 31 s. ISBN 80-86931-14-5 (Moravský zemský archiv : brož.).

HASSAIRI, Nail. Vladimír Hučín : není to o mně, ale o nás . Jindřichův Hradec : Nuabi, 2006. 367 s. ISBN 80-239-7177-8.

JANÍKOVÁ, Věra. Průvodce Labyrintem : manuál pro pedagogy . Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 2006. 43 s. ISBN 80-85945-45-2 (brož. v přebalu).

JILÍK, Jiří. Nezapomenutá krása : Kroje a zvyky Kunovic . 1. vyd. Brno : Svan, 2006. 95 s. ISBN 80-85956-21-7.

Kam na školu ve Zlínském kraji : vzdělávací nabídka středních škol a vyšších odborných škol pro školní rok 2007-2008. Zlín : Zlínský kraj, 2006. 113 s.

Katalog sociálních služeb na Otrokovicku : vydáno jako součást projektu Komunitní plán sociálních služeb na Otrokovicku . 1. vyd. Otrokovice : Město Otrokovice, 2006. 28 s.

KLÍMEK, Petr. Ekonometrie : studijní pomůcka pro distanční studium . Vyd. 2., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2006. 168 s. ;. ISBN 80-7318-428-1 (brož.).

KLÍMEK, Petr. Úvod do ekonometrie a hospodářské statistiky . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2006. 143 s. ;. ISBN 80-7318-427-3 (brož.).

KNÁPKOVÁ, Adriana. Identifikace faktorů ovlivňujících ekonomickou přidanou hodnotu v plastikářském průmyslu ČR = Identification of factors influencing economic value added in plastic processing industry in the Czech Republic : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 51 s. ISBN 80-7318-420-6 (brož.).

KOPECKÝ, Miroslav. Letci z Holásek a Tuřan ve II. světové válce . 1. vyd. Zlín : Václav Kolesa, 2006. 248 s.

KRÁĽ, Miloš. Techniky ziskového obchodování na světově finančních trzích založeny na fundamentální a technické analýze : studijní pomůcka pro distanční studium . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 290 s. ;. ISBN 80-7318-485-0 (brož.).

KRCHOVÁ, Hana. Řízení životního cyklu projektů v Komunikační agentuře FMK . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 132 s. ISBN 80-7318-464-8 (brož.).

KURAS, Benjamin. PPP : politika prochází pupkem . Vyd. 1. Praha : Wald Press, 2006. 137 s. ISBN 80-903232-7-8 (váz.).

LEŠINGROVÁ, Romana. Cílevědomé plánování . [Česko] : Roma, 2006. 78 s. ;. Člověk a výkonnost ;. ISBN 80-903808-0-8 (brož.).

LEŠINGROVÁ, Romana. Jak udržet slušné mzdy . [Česko] : Roma, 2006. 66 s. ;. Člověk a výkonnost ;. ISBN 80-903808-1-6 (brož.).

LADOVÁ, Janka. Mezinárodní obchod a podnikání . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 127 s. ISBN 80-7318-511-3 (brož.).

Nové přístupy v projektové výuce na vysokých školách 2005 : sborník konferenčních příspěvků Zlín, 1.12.2005 . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 154 s. ISBN 80-7318-368-4 (brož.).

15. výročí založení SSOŠ Kunovice : almanach . Vyd. 1. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2006. 62 s. ISBN 80-7314-086-1 (brož.).

PRACHAŘ, Jan. Cvičení ze zahraničního obchodu . Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2006. 46 s. ;. ISBN 80-7314-089-6 (brož.).

PRACHAŘ, Jan. Zahraniční obchod II. : [učební text] . Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2006. 122 s. ISBN 80-7314-096-9 (brož.).

Pro peníze do Evropy : podpora sociální integrace v regionech : příklady úspěšných projektů SROP . [Praha] : B.I.G., 2006. 48 s. ISBN (Brož.).

Průvodce sociální péčí (a některými navazujícími službami) ve Zlíně : aktaulizovaný abecední rejstřík. 6. vyd. Zlín : Centrum služeb postiženým Zlín, 2006. 31 s. ISBN (brož.).

ROSMAN, Pavel. Podmínky efektivní implementace informačních a komunikačních technologií do vzdělávacího procesu = Conditions for the effective implementation of ICT into the educational process : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 46 s. ISBN 80-7318-426-5 (brož.).

Slovácký verbuňk : mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví lidstva = The Slovácko verbuňk - dance of recruits : the masterpiece of oral and intangible heritage of humanity . Strážnice : Národní ústav lidové kultury, 2006. 143 s. ISBN 80-86156-80-X (váz.).

ŠPAŇHELOVÁ, Ilona. Slovník dětského světa, aneb, Rozumíme si? . Vyd. 1. Praha : Mladá fronta, 2006. 125 s. Žijeme s dětmi ;. ISBN 80-204-1513-0 (váz.).

TARCALOVÁ, Ludmila. Mapa krojů na Slovácku. V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, [2006?]. 1 mapa . ISBN 80-86185-53-2 (složeno).

Tři dny s prezidentem ve Zlínském kraji. Zlín : Zlínský kraj, 2006. 67 s.

Úspěšné projekty ze Zlínského kraje, aneb, První zkušenosti s přeshraniční spoluprácí : Interreg IIIA Česká republika - Slovenská republika 2004-2006. Zlín : Krajský úřad Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje, 2006. 22 s.

Vesnice roku v Programu obnovy venkova - Zlínský kraj 2006 : Liptál : Újezd : Suchá Loz : Babice. Liptál : Obec Liptál spolu s obcemi Újezd, Suchá Loz a Babice, 2006. 1 složený list.

WOKOUN, René. Strukturální fondy a obce I. . Vyd. 1. Praha : ASPI, 2006. 146 s. ;. Možnosti EU. ISBN 80-7357-138-2 (brož.).

Základní a Mateřská škola Újezd : 1656 - 1956 - 2006 : 50 let od otevření nové školní budovy : 350 let od prvního záznamu o škole v Újezdě. Újezd : Základní a Mateřská škola Újezd, 2006. 44 s.

Žítkovské čarování : po stopách lidové magie v Bílých Karpatech II . 1. vyd. Uherské Hradiště ; Hýsly : Alcor Puzzle ve spolupráci s občanským sdružením Neolit, 2006. 110 s. ISBN 80-86923-13-4 (ALCOR Puzzle : brož.).

^ nahoru ^


5. Matematika a přírodní vědy

Algebra a geometrie . Vyd. 5. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 126 s. ISBN 80-7318-498-2 (brož.).

BOBÁLOVÁ, Jana. Preparation of 1-monoacylglycerols by the reaction of fatty acids with glycidol = Příprava 1-monoacylglycerolů reakcí mastných kyselin s glycidolem : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2006. 32 s. ISBN 80-7318-416-8 (brož.).

BOBÁLOVÁ, Jana. Preparation of 1-monoacylglycerols by the reaction of fatty acids with glycidol = Příprava 1-monoacylglycerolů reakcí mastných kyselin s glycidolem : English doctoral thesis . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2006. 97 s. ISBN 80-7318-414-1 (brož.).

FIALKA, Miloslav. Integrální počet funkcí více proměnných s aplikacemi : výklad, řešené příklady, cvičení : učební text . Vyd. 2. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 103 s. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-7318-378-1 (brož.).

FIALKA, Miloslav. Matematika I : stručný výklad, řešené příklady, cvičení s aplikacemi, ukázky systému Maple : učební text . Vyd. 1. Ve Zlíně : UTB, 2006. 105 s. ISBN 80-7318-438-9 (brož.).

GIRGEL, Michal. Naučná stezka Lukov . Zlín : Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 2006. 38 s.

CHRAMCOV, Bronislav. Základy práce v prostředí Mathematica . Vyd. 2. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2006. 122 s. ISBN 80-7318-510-5 (brož.).

KLÁSEK, Antonín. Organická chemie : bakalářský směr . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 112 s. ISBN 80-7318-483-4 (brož.).

KOLČAVOVÁ, Alena. Současné meze a možnosti využití kvantitativních metod v rozhodování v praxi = Current limitations and possibilities of quantitative methods practical application in decision-making process : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 39 s. ISBN 80-7318-422-2 (brož.).

Přednášky z Metod statistické analýzy . Vyd. 2., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 172 s. ISBN 80-7318-433-8 (brož.).

Sborník 29. konference o matematice na VŠTEZ : matematika v inženýrském vzdělávání : 4.-8. září 2006, Mutěnice . Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2006. 273 s. ISBN 80-7318-450-8 (brož.).

Venkovská krajina : sborník příspěvků z mezinárodní konference : Slavičín, Hostětín (CHKO Bílé Karpaty, Zlínský kraj. Brno : ZO ČSOP Veronica, 2006. 222 s. ISBN 80-239-7166-2 (kroužkový blok).

VOLEK, František. Základy pružnosti a pevnosti . Vyd. 2. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2006. 157 s. ISBN 80-7318-440-0 (brož.).

^ nahoru ^


6. Aplikované vědy. Lékařství. Technika

100 rad pro rekonstrukce, opravy a úpravy baťovského bydlení . Vyd. 1. Zlín : Magistrát města Zlína, 2006. 19 s. ISBN 80-239-7210-3 (brož.).

BAŤA, Jan Antonín. Za obchodem kolem světa : Baťova letecká obchodní výprava kolem světa 6.I.-1.V.1937 . 2. vyd. Krásná Lípa : Marek Belza, 2006. 259 s., [64] s. obr. příl. Lusitanica ;. ISBN 80-903360-6-X (váz.).

BRÁZDILOVÁ, Miroslava. Využití konkurenčního zpravodajství ke zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků = Using competitive intelligence to increase competitive abilities of Czech enterprises : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 51 s. ISBN 80-7318-418-4 (brož.).

ČERVINKOVÁ, Markéta. Research of asphalt emulsion application for hazardous waste stabilization = Výzkum aplikace asfaltových emulzí pro stabilizaci nebezpečného odpadu : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2006. 35 s. ISBN 80-7318-417-6 (brož.).

ČERVINKOVÁ, Markéta. Research of asphalt emulsion application for hazardous waste stabilization = Výzkum aplikace asfaltových emulzí pro stabilizaci nebezpečného odpadu : English doctoral thesis . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2006. 88 s. ISBN 80-7318-415-X (brož.).

DOSTÁL, Petr. Řízení technologických procesů . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 98 s. ISBN 80-7318-465-6 (brož.).

GLOGAR, Alois. Marketingové plánování, controlling a audit . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 146 s. ;. ISBN 80-7318-401-X (brož.).

History of engineering in Zlin : since 1903. Zlín : Tajmac-ZPS, 2006. 112 s. ISBN (brož.).

HRABĚ, Jan. Technologie výroby potravin rostlinného původu : bakalářský stupeň . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 178 s. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-7318-372-2 (brož.).

HRUŠKA, František. Technické prostředky automatizace II : úvod, popis funkce, konstrukce a aplikací . Vyd. 2. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta aplikované informatiky, 2006. 112 s. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-7318-397-8 (brož.).

CHOVANCOVÁ, Miloslava. Marketing II . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 255 s. ISBN 80-7318-380-3 (brož.).

ITC 2006 - V. mezinárodní nástrojářská konference : sborník přednášek : Nástroje 2006 = Tools 2006 : Zlín, 5.-6. září 2006, Univerzitní areál U5 Jižní Svahy . Zlín : Univerzita Tomáše bati ve Zlíně, 2006. 1 sv. (nestr.) +. ISBN 80-7318-448-6 (kroužková vazba).

Jak úspěšně podnikat v příhraničních regionech jihovýchodní Moravy : II. mezinárodní konference : 11. květen 2006, Kunovice, Česká republika : sborník . Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2006. 180 s. ;. ISBN 80-7314-097-7.

JANÍKOVÁ, Jana. Audiovizuální podoby reklamy . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 79 l. ;. ISBN 80-7318-509-1 (brož.).

JAŠEK, Roman. Informační a datová bezpečnost . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 140 s. ISBN 80-7318-456-7 (brož.).

JAŠEK, Roman. Proces implementace poznatků informační bezpečnosti do informační bezpečnosti podniku a vysokoškolské výuky = Implementing knowledge and observations relating to information security into the enterprise information security and university tuition processes : teze habilitační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 33 s. ;. ISBN 80-7318-481-8 (brož.).

JAŠEK, Roman. Vybrané kapitoly z informačních technologií : (studijní program Ošetřovatelství) . Vyd. 1. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2006. 217 s. ISBN 80-7318-466-4 (brož.).

JIRČÍKOVÁ, Eva. Manažerské účetnictví : sbírka příkladů . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 92 s. ISBN 80-7318-455-9 (brož.).

JUŘENČÁK, Bohumil. Informatika pro ekonomy v příkladech . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 197 s. ISBN 80-7318-437-0 (brož.).

KLÍMEK, Petr. Počítačové zpracování dat v programu Statistica : studijní pomůcka pro distanční studium . 2. díl.. Analýza rozptylu a neparametrické testy. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 92 s. ISBN 80-7318-379-X (brož.).

KOSTELNÍČEK, Miroslav. Čarověníky v naší zahradě . 1. vyd. Praha : Grada, 2006. 88 s., [20] s. obr. příl. Česká zahrada ;. ISBN 80-247-1257-1 (brož.).

KOZÁK, Vratislav. Marketing I . Vyd. 3., upr. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2006. 127 s. ISBN 80-7318-439-7 (brož.).

KOZÁK, Vratislav. Využívání kontaktních center a řízení vztahů se zákazníky (CRM) pro zvýšení konkurenceschopnosti na stagnujících trzích = Exploiting contact centres and managing relationships with one's customers (CRM) for improving the competitive ability of manufacturers in stagnating markets : teze habilitační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 39 s. ;. ISBN 80-7318-480-X (brož.).

MANA, Jiří. Historie skláren na Moravě . 1. vyd. [Valašské Meziříčí] : Občanské sdružení Valašské Athény, 2006. 77 s. ISBN 80-239-7842-X (váz.).

MĚŘÍNSKÁ, Dagmar. Jílové nanokompozity s polyolefinickou matricí = Clay nanocomposites with polyolefinic matrix : teze habilitační práce . Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2006. 35 s. ISBN 80-7318-499-0 (brož.).

PASEKOVÁ, Marie. Analýza faktorů ovlivňujících finanční řízení malých a středních podniků a návrh na její využití ke zvýšení jejich výkonnosti a konkurenceschopnosti = Analysis of factors influencing financial management of small and medium enterprises and A proposal for its utilisation to increase their performance and competitive abilities : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 40 s. ;. ISBN 80-7318-423-0 (brož.).

PASEKOVÁ, Marie. Finanční účetnictví : studijní pomůcka pro distanční studium . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 315 s. ;. ISBN 80-7318-444-3 (brož.).

PASEKOVÁ, Marie. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IASIFRS : studijní pomůcka pro distanční studium . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 227 s. ISBN 80-7318-413-3 (brož.).

PASEKOVÁ, Marie. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IASIFRS : cvičebnice . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2006. 75 s. ;. ISBN 80-7318-425-7 (brož.).

PASEKOVÁ, Marie. Sbírka příkladů z finančního účetnictví : studijní pomůcka pro distanční studium. 1. Díl . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 108 s. ;. ISBN 80-7318-443-5 (brož.).

PASEKOVÁ, Marie. Sbírka příkladů z finančního účetnictví : studijní pomůcka pro distanční studium. 2. díl. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 124 s., obr. příl. (nestr.) ;. ISBN 80-7318-474-5 (brož.).

PAVELKOVÁ, Drahomíra. Podnikové finance : studijní pomůcka pro distanční studium . Vyd. 2., nezměn. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 293 s. ISBN 80-7318-457-5 (brož.).

PAVELKOVÁ, Drahomíra. Řízení podnikových financí : sbírka příkladů . Vyd. 3., nezměn. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 83 s. ISBN 80-7318-458-3 (brož.).

PAVLŮ, Dušan. Marketingové komunikace a výzkum . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, 2006. 198 s. Malá edice FMK ;. ISBN 80-7318-383-8 (brož.).

PAVLŮ, Dušan. Veletrh - multimediální nástroj firemní komunikace v konkurenčním prostředí : teze habilitační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 32 s. Teze habilitační práce. ISBN 80-7318-382-X (brož.).

PAZDERA, David. Česká zbrojovka : historie výroby zbraní v Uherském Brodě . 1. vyd. Uherský Brod : Česká zbrojovka, c2006. 175 , [18] s. ISBN 80-903450-9-3 (váz.).

PILÍK, Michal. Business-to-business marketing . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 126 s. ISBN 80-7318-452-4 (brož.).

PORTL, Pavel. Průvodce Leteckým muzeem Kunovice . V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, 2006. [33] s. ISBN 80-86185-56-7 (brož.).

PROKOP, Roman. Teorie automatického řízení - lineární spojité dynamické systémy . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 102 s . Učební texty vysokých škol. ISBN 80-7318-369-2 (brož.).

Průvodce energetickými úsporami a obnovitelnými zdroji energie . 1. vyd. Lanškroun : Regionální energetické centrum ve spolupráci s TG Tisk, Lanškroun, 2006. 88 s. ISBN 80-903680-1-8 (brož.).

RYBKA, Jaroslav. Diabetologie pro sestry . Vyd. 1. Praha : Grada, 2006. 283 s. Sestra. ISBN 80-247-1612-7 (brož.).

ŘEHÁK, František. Stavební deník ve fotografiích Františka Řeháka : stavební rozvoj firmy Baťa a města Zlína v letech 1930-32 . [Zlín] : Petr Matuška, 2006. 108 s. Dědovi věřit můžeš.

SEDLAŘÍK, Vladimír. Biodegradable polymers based on dairy waste = Biologicky rozložitelné polymery na bázi odpadů z mlékárenského průmyslu : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2006. 38 s. ;. ISBN 80-7318-471-0 (brož.).

SEDLAŘÍK, Vladimír. Biodegradable polymers based on dairy waste = Biologicky rozložitelné polymery na bázi odpadů z mlékárenského průmyslu : english doctoral thesis . Zlín : Thomas bata University in Zlín, 2006. 1 sv. (v různém stránkování). English Doctoral Thesis. ISBN 80-7318-492-3.

TD 2006 - DIAGON 2006 : 29. mezinárodní konference : sborník přednášek. Zlín : Academia centrum UTB, 2006. 117 s. ISBN 80-7318-410-9 (brož.).

TUČEK, David. Výrobní systémy . Vyd. 2. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 298 s. ISBN 80-7318-381-1 (brož.).

VRLOVÁ, Vanda. Nasbíráno mezi Jány, aneb, O lidovém léčitelství : co zažili nebo si pamatovali z vyprávění ještě na konci 20. století čtyřiceti- až devadesátiletí . 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm, 2006. 79 s., [10] l. barev. obr. příl. Rožnovské malé tisky ;. ISBN 80-239-7067-4 (brož.).

WILCZYNSKI, Ondřej. Nanokompozity na bázi stereoregulárních elastomerů = Nanocomposites on the base of stereoregular elastomers : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 38 s. ISBN 80-7318-472-9 (brož.).

ZAHRADNÍK, Karel. 90 let organizovaného včelařství v Bystřici pod Hostýnem : 1916-2006 . V Bystřici pod Hostýnem : Základní organizace Českého svazu včelařů, 2006. 68 s. ISBN (Brož.).

ZATLOUKAL, Martin. Modeling of polymer processing in area of highly non-linear viscoelasticity = Modelování polymerních procesů v oblasti silně nelineární viskoelasticity : qualifying lecture for professorship . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2006. 51 s. ISBN 80-7318-500-8 (brož.).

^ nahoru ^


7. Umění. Rekreace. Zábava. Sport

13. mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů. Zlín : Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů, 2006. 1 sv. (nestr.) .

46. Film festival Zlín. Zlín : Filmfest, 2006. 308 s.

Barum Rally Zlín : 25.-27.8.2006 : oficiální program . Zlín : Rallye Zlín, 2006. 111 s., [24] s. příl.

BERGMANN, Ivan. Ivan Bergmann : architektonické dílo 1974-2006 : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Grafický kabinet ve II. poschodí zlínského zámku, 21. listopadu 2006 - 4. února 2007 = architectual work 1974-2006 : Regional Gallery of Fine Art in Zlín, Graphic Art Department on the second floor of Zlín Chateau, 21 November 2006 - 4 February 2007 . Ve Zlíně : Krajská galerie výtvarného umění, [2006]. [42] s. ISBN 80-85052-66-0 (brož.).

Dechové hudby Zlínského kraje . Vyd. 1. Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, 2006. 147 s. Edice Zlínský kraj ;. ISBN 80-86886-11-5 (brož.).

Devátá sklizeň : Ateliér reklamní fotografie FMK UTB ve Zlíně = The ninth harvest : Department of advertising photography FMC TBU in Zlín : [1997-2006 : 13. října - 11. listopadu 2006 : Alternativa a Hala 64, Zlín] . Zlín : Ústav reklamní fotografie a grafiky FMK UTB ve Zlíně ve spolupráci s nakladatelstvím KANT, 2006. [78] s. ISBN 80-7318-453-2 (brož.).

GAHURA, František Lydie. František Lýdie Gahura : 1891-1958 : projekty, realizace a sochařské dílo . [Brno] : Muzeum města Brna, 2006. 99 s. ISBN 80-85052-67-9 (brož.).

HAVLIŠ, Karel. Industriální dědictví jako urbánní potenciál : (příklad města Zlín) = The industrial herritage as an urban potential : (the example of Zlín city) : soubor prací s komentářem : zkrácená verze habilitační práce . Brno : VUTIUM, 2006. 49 s. ISBN 80-214-3258-6 (brož.).

CHOVANEC, Jan. Oldřich Páleníček v koloběhu života . Uherský Brod : Jaspis, 2006. 40 s. ISBN 80-86984-12-5 (brož.).

IV. Zlínský salon mladých : první společná přehlídka českých a slovenských umělců do třiceti let . Zlín : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2006. 143 s. ISBN 80-85052-63-6 (brož.).

JEŘÁBEK, Jaroslav. Jaroslav Jeřábek - obrazy-kresby : jubilejní výstava k autorovým sedmdesátinám . Slavičín : Město Slavičín : UnArt, 2006. 1 sv. (nestr).

KAVIČKA, Karel. Kroměříž : kolegiátní a farní kostel sv. Mořice . Velehrad : Historická společnost Starý Velehrad, 2006. 31 s., [16] s. barev. fot. příl. Církevní památky ;. ISBN 80-86157-15-6 (brož.).

KLÍMA, Miroslav. Miroslav Klíma : designér a sochař . Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 2006. 4 s., [3] s. obr. příl. ISBN 80-86185-51-6 (brož.).

Kroměřížské veduty obrazové album . Praha : Zdeněk Motalík, 2006. 1 soubor grafických listů (16 l.) . ISBN 80-239-8066-1 (volné listy v obálce).

MASLIKOVA-SCHMIDTOVÁ, Natálie. Já su stěhovavý pták : Natálie Maslikova-Schmidtová (1895-1981 : [výstavy Galerie výtvarného umění v Chebu, 16. února - 17. dubna 2006, Muzeum umění Olomouc, 29. červen - 17. září 2006 . Vyd. 1. Olomouc Cheb : Muzeum umění Olomouc : Galerie výtvarného umění v Chebu, 2006. 152 s. ISBN 80-85227-79-7 (Muzeum umění, Olomouc : váz.).

Městské divadlo Zlín 2005-2006 : jubilejní 60. sezona. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2006. 95 s.

NEČASOVÁ, Kamila. Historie zlínských hřbitovů . Vyd. 1. Zlín : Pohřebnictví Zlín, 2006. 173 s.

Písně z Rusavy sbírka valašských písní zapsaných Františkem Táborským a Adolfem Waisarem v letech 1924-1926 s pozdějšími doplňky . Vyd. 1. Kroměříž : Muzeum Kroměřížska ve spolupráci s Krajskou knihovnou Františka Bartoše, 2006. 182 s. ISBN 80-86886-14-X.

REŽNÝ, Pavel. Od folklorních kořenů po soudobou hudbu : sborová tvorba Jiřího Pavlici . 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 196 s. ISBN 80-244-1361-2 (brož.).

SEDLÁKOVÁ, Radomíra. 20. století české architektury . 1. vyd. Praha : Titanic : Grada, 2006. 235 s. ISBN 80- 86652-24-6 (Titanic : váz.).

Setkání 2006 Stretnutie : 11. ročník mezinárodního divelního festivalu 8.-13. května 2006. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2006. 69 s.

SCHWARCZOVÁ, Helena. Arnošt Hrabal : člověk, kněz, umělec . 1. vyd. Hýsly : Alcor Puzzle ve spolupráci s občanským sdružením Neolit, 2006. 131 s. ISBN 80-86923-10-X (váz.).

Slova : tapiserie : [červen 2005 - říjen 2006] = Words : tapestries : [june 2005 - october 2006 . 1. vyd. Valašské Meziříčí : Moravská gobelínová manufaktura, 2006. [40] s. ISBN 80-239-7852-7 (brož.).

SOBOTKA, Richard. Valašská bílá výšivka : historie a současnost . Vyd. 1. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna, 2006. 89 s. ISBN 80-239-6555-7 (brož.).

STOKLASA, Radovan. Kostely na Slovácku. I. [díl].. Uherskohradišťsko, Chřiby, Veselsko-Ostrožsko, Uherskobrodsko, Luhačovické Zálesí, Zlínsko . 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Public ART, 2006. 127 s. ISBN (Váz.).

TICHÝ, Oldřich. Oldřich Tichý : retrospektiva : Dům umění ve Zlíně, 3. října - 3. prosince 2006 = retrospective : Zlín House of Arts, 3 October - 3 December 2006 . Ve Zlíně : Krajská galerie výtvarného umění, [2006]. 63 s. ISBN 80-85052-64-4 (brož.).

VACULKOVÁ, Ida. Ida Vaculková (1920-2003 : Dům umění ve Zlíně 14. března - 7. května 2006 . Ve Zlíně : Krajská galerie výtvarného umění, 2006. 79 s. ISBN 80-85052-62-8 (brož.).

VOLF, Petr. Antonín Sládek : obrazy z let 1961-2005 . 1. vyd. v českém jazyce. Praha : BB/art, 2006. 158 s. Album. ISBN 80-7341-735-9 (váz.).

Zlínské divadlo v roce 2006. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2006. 37 s.

Zlínský okruh : současné výtvarné dění na Zlínsku = The Zlín scene : contemporary art in the Zlín Region : [katalog . V Praze : České muzeum výtvarných umění, 2006. 67 s. ISBN 80-7056-139-4 (brož.).

ZLÍNSKÝ, Antonín. Kronika fotbalu a tělovýchovy v Hluku . Vyd. 1. [Hluk] : Antonín Zlínský ve spolupráci s T.J. Spartak Hluk, c2006. 160 s. ISBN (Brož.).

ŽIŽLAVSKÝ, Bořek. Buchlov : historie a příběhy hradu . 1. vyd. Hýsly : Alcor Puzzle, 2006. 203 s. ISBN 80-86923-11-8 (váz.).

^ nahoru ^


8. Jazyk. Lingvistika. Literatura

FABIÁN, Josef. Slovník nespisovného jazyka valaského . 3., dopl. a rozš. vyd. [Valašské Meziříčí] : Občanské sdružení Valašské Athény, 2006. 133 s. Krásno ;. ISBN 80-239-7990-6 (brož.).

^ nahoru ^


9. Geografie. Biografické studie. Dějiny

 70. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Hostišové. Hostišová : Sbor dobrovolných hasičů v Hostišové, 2006. 1 sv. (nestr.) .

Baťův kanál : nová přístaviště na Baťově kanálu na území Zlínského kraje. Veselí nad Moravou : Turistické informační centrum Baťova kanálu, [2006?]. 1 složený list . ISBN (Složeno).

BEZDĚČKA, Pavel. Vítejte na Východním Slovácku . Uherské Hradiště : Pro Mikroregion Východní Slovácko vydalo nakl. Futuro, [2006?]. 55 s. ISBN 80-86867-00-5 (brož.).

BOBÁK, Jindřich František. Procházky starým Zlínem : v konfrontaci starého a nového . Vyd. 1. [Vizovice] : Lípa, c2006. 213 s. ISBN 80-86093-87-5 (váz.).

Bratislava a okolie plán mesta . Zádveřice : SHOCart, 2006. 1 sv. (96 s.). Maxi atlas.

Českosaské Švýcarsko : velká cykloturistická mapa 1 : 60 000 . Vizovice : SHOCart, 2006. 1 mapa . Velká cykloturistická mapa 1:60 000. ISBN 80-7224-505-8 (složeno).

Český ráj : velká cykloturistická mapa - cyklotrasy - tipy na výlety - profily - klasifikace povrchů . Zádveřice : SHOCart, 2006. 1 mapa . Active ;. ISBN 80-7224-516-3 (složeno).

DAVID, Petr. Slovácko-Uherskohradišťsko . 1. vyd. Praha : Soukup & David, 2006. 119 s. Průvodce po Čechách, Moravě, Slezsku ;. ISBN 80-86899-98-5 (brož.).

DVOŘÁKOVÁ, Jitka. Aufhaltungen in Kroměříž . Kroměříž : Stadt Kroměříž, 2006. 12 skládanek (ca 80 s.) . ISBN (Skládanky v přebalu).

DVOŘÁKOVÁ, Jitka. Kroměřížská zastavení . Kroměříž : Město Kroměříž, 2006. 12 vol. listů v deskách .

DVOŘÁKOVÁ, Jitka. Stopping places in Kroměříž . Kroměříž : Municipality of Kroměříž, 2006. 12 skládanek (ca 80 s.) . ISBN (Skládanky v přebalu).

DVOULETÝ, Michal. Slovácké Nedakonice, aneb, Jak to chodí u nás : folklorní tradice a zvyky na prahu třetího tisíciletí i v průběhu dějin v malé slovácké vesničce . Vyd. 1. Nedakonice : Svatopluk, 2006. 115 s. ISBN 80-239-7291-X (brož.).

Evropa autoatlas 1:750 000 . Vizovice : SHOCart, 2006. 1 atlas (24, 327, 32 s.) . GeoClub. ISBN 80-7224-582-1 (kroužková vazba).

FIALA, Luděk. Korfu : Jónské ostrovy : podrobné a přehledné informace o historii, kultuře, přírodě a turistickém zázemí Korfu a dalších Jónských ostrovů . 1. vyd. Praha : Freytag & Berndt, 2006. 136 s. Průvodce na cesty. ISBN 80-7316-234-2 (brož.).

FIALA, Luděk. Safari po afrických a asijských městech . 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2006. 202 s., [32] s. barev. obr. příl. Lidé a Země ;. ISBN 80-204-1400-2 (váz.).

HANZELKA, Jiří. Přemožení pouště . Vyd. 3., (V Carpe diem 2.). V Brumovicích : Carpe diem, 2006. 60 s., [8] s. obr. příl. ISBN 80-86362-71-X (váz.).

HANZELKA, Jiří. S československou vlajkou na Kilimandžáro . Vyd. 2., (V Carpe diem 1.). V Brumovicích : Carpe diem, 2006. 86 s., [16] s. obr. příl. ISBN 80-86362-70-1 (váz.).

Holešov . Holešov : Město Holešov, 2006. 6 volných složených listů .

HOLÍK, Alois. Reprodukce obrazu Aloise Holíka (1944) . Zlín : Pavel Krejšíř, , 2006. 1 pohlednice .

HOLÍK, Jaroslav. Březůvky v proměnách věků : (1406-2006) . Luhačovice : Atelier IM, 2006. 215 s. ISBN 80-85948-60-5 (váz.).

HOLÍK, Jiří. Pod jménem Valachů, aneb, Valašská povstání (1620-1644), poslední sláva hradu Lukova . Vyd. 1. Lukov : Spolek přátel hradu Lukova, 2006. 64 s. ISBN 80-239-7359-2 (brož.).

Hostýnské vrchy : turistická mapa 1:50 000 : wanderkarte : hiking map : mapa turystyczna . 3. vyd. Praha : Trasa, [2006]. 1 mapa . Edice Klubu českých turistů ;. ISBN 80-7324-086-6 (složeno).

JANČÁŘ, Radek. Uherské Hradiště : historie města v datech . Uherské Hradiště : Město Uherské Hradiště, 2006. 1 slož. list .

JECHOVÁ, Eliška. Stáří jsem žila ve dvacátém prvním století. [1. díl. Začátek třetího tisíciletí] . 1. vyd. Otrokovice : Agos, 2006. 216 s. ;. ISBN (Váz.).

KAREN, Jiří. Kdybych se snad nevrátil-- : korespondence a deníky z totálního nasazení 1942-1945 . Vyd. 1. Praha : Prostor, 2006. 255 s. Česká paměť ;. ISBN 80-7260-168-7 (váz.).

KOŘÍNEK, Vlastimil. 130 let SDH Buchlovice : Sbor dobrovolných hasičů Buchlovice v letech 1996-2006 . Buchlovice : Sbor dobrovolných hasičů v Buchlovicích, 2006. 64 s. ISBN (Brož.).

Kremnické vrchy, Poľana turistická a cykloturistická mapa 1:50 000 . Zádveřice : SHOCart, 2006. 1 mapa . Active ;. ISBN 80-7224-471-X (složeno).

Krkonoše : velká cykloturistická mapa 1 : 60 000 . Vizovice : SHOCart, 2006. 1 mapa . Velká cykloturistická mapa 1:60 000. ISBN 80-7224-508-2 (složeno).

Kroměřížsko : přehled turistických aktivit a atraktivit . Zlín : Zlínský kraj, 2006. 39 s. Kouzlo rozmanitosti Zlínský kraj.

Kroměřížsko : turistický průvodce regionem . Zlín : Zlínský kraj, 2006. 51 s. Kouzlo rozmanitosti Zlínský kraj.

Kroměřížsko infomapa . Zlín : Zlínský kraj, 2006. 1 mapa . Kouzlo rozmanitosti Zlínský kraj.

KRYSTÝN, Pavel. Bílovice 1256-2006 . Vyd. 1. Bílovice : Obecní úřad Bílovice spolu s vyd. Petr Brázda, Břeclav, 2006. 288 s. ISBN 80-903762-7-4 (váz.).

KŘEMEČEK, Ivan. Na toulkách s kreslířem . Vyd. 1. Bílovice : Ivan Křemeček, [2006?]. 233 s. ISBN 80-239-7406-8 (váz.).

Kysucké Beskydy, Kysuce : turistická a cykloturistická mapa 1:50 000 . Vizovice : SHOCart, 2006. 1 mapa . Turistická mapa 1:50 000. ISBN 80-7224-455-8 (složeno).

Lázně Luhačovice 2006. Luhačovice : Lázně Luhačovice : Město Luhačovice, 2006. 1 kalendář (13 l.).

MACHOVSKÝ, Jan. Vítejte v Holešově ; Vítejte na Holešovsku : turistický průvodce . Holešov : Městské kulturní středisko Holešov, 2006. 56 s.

Malý průvodce po historických památkách města Holešova . 2. uprav., vyd. Holešov : Město Holešov : Městské kulturní středisko Holešov : Městská knihovna Holešov, 2006. 32 s. Knihovnička "Holešovska".

MERCOVÁ, Markéta. Informace pro návštěvníky města Kroměříže : turistická sezóna 2006 . Kroměříž : Město Kroměříž, 2006. [28] s. ISBN (Brož.).

Mikroregion Bojkovsko. Bojkovice : Bojkovsko, sdružení města a obcí, [2006?]. 1 mapa .

Muránska planina turistická mapa 1:50 000 : aktualizované vydanie, turistické trasy, vyznačené cyklotrasy, historické pamiatky, prírodné zaujímavosti, podporuje GPS . Zádveřice : SHOCart, 2006. 1 mapa . Turistická a cykloturistická mapa ;. ISBN 80-7224-483-3 (složeno).

Okolí Prahy, Nymbursko : velká cykloturistická mapa 1 : 60 000 . Vizovice : SHOCart, 2006. 1 mapa . Velká cykloturistická mapa 1:60 000. ISBN 80-7224-515-5 (složeno).

PAJTINA, Václav. Šarovy 2005 . Vyd. 1. V Šarovech : Obecní úřad, 2006. 224 s. ISBN 80-239-8281-8 (váz.).

Pálava, Lednicko-valtický areál : velká cykloturistická mapa 1 : 60 000 . Vizovice : SHOCart, 2006. 1 mapa . Velká cykloturistická mapa 1:60 000. ISBN 80-7224-572-4 (složeno).

Pamětní kniha obce Kostelany nad Moravou. Kostelany : [s.n., 2006?]. 79 s.

PODHORSKÝ, Marek. Zlínský kraj . 1. vyd. v českém jazyce. Praha : Freytag & Berndt, 2006. 160 s. ISBN 80-7316-147-8.

Podhostýnský mikroregion a Projekt Trvale udržitelný rozvoj Podhostýnska. Bystřice pod Hostýnem : Podhostýnský region, [2006?]. 1 slož. list .

POKLUDA, Zdeněk. Sedm století zlínských dějin . 2. dopl. a rozšíř. vyd. Zlín : Esprint : Nadace Tomáše Bati, 2006. 174 s. ISBN 80-239-7200-6 (brož.).

POLLERT, Lukáš. Lukáš se ptá. I.. Jágra, Železného, Šmicera, Neumannové, Jandy-- . Vyd. 1. Praha : Maťa, 2006. 326 s. Meziloky ;. ISBN 80-7287-120-X (váz.).

POPELKA, Pavel. Zpovídání z cest : cestopisy, místopisy, povahopisy II . Vyd. 1. Boskovice Strání Uherský Brod : Albert, 2006. 315 s. ISBN 80-7326-075-1 (František Šalé - Albert : váz.).

Poprad plán mesta 1:15 000 ; Vysoké Tatry : 1:100 000 . Zádveřice : SHOCart, 2006. 2 mapy na 1 listu . GeoClub. ISBN 80-7224-578-3 (brož.).

Poznej krajinu Bílých - Bielych Karpat. Valašské Klobouky : Český svaz ochránců přírody ve Valašském Meziříčí, 2006. 1 slož. list .

Přehled turistických aktivit a atraktivit - Slovácko : Slovácko - region . Zlín : Zlínský kraj, 2006. 47 s.

Ratiboř fotoplán obce. 1.vyd. Valašské Meziříčí : Alpro, c2006. 1 mapa .

ROHÁL, Robert. Kdo by je neznal : nezapomenutelné dvojice z jeviště, plátna a obrazovky . Vyd. 1. V Praze : XYZ, 2006. 196 s. ISBN 80-86864-57-X (váz.).

Rok Františka Bartoše ve Zlínském kraji a ve Zlíně. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, studijně-dokumentační středisko Fr. Bartoše : Krajská knihovna Františka Bartoše, 2006. 1 slož. list.

ŘÍHOVÁ, Václava. Místní názvy v Doubravách . Doubravy : Obecní úřad Doubravy, 2006. 6 s.

Slavičín : historie a současnost - 750 let . Slavičín : Město Slavičín, 2006. 1 složený list .

Slavičín 750 let 1256-2006 : město v jihovýchodní části Valašska, na rozhraní Moravy a Slovenska . Slavičín : Město Slavičín, 2006. 20 s. ISBN (brož.).

Slavičín v minulosti a současnosti : 750. výročí první písemné zprávy : 1256-2006 . Vyd. 1. Slavičín : Město Slavičín, 2006. 219 s. ISBN (v knize neuvedeno : váz.).

Slavičín. Slavičín : Město Slavičín, [2006?]. 1 pohlednice .

Slovácko : Uherskohradišťsko. Uherské Hradiště : Městské informační centrum Uherské Hradiště, 2006. 3 sv. (nestr.), 3 vol. listy, 3 mapky v kartonovém obalu .

SPATHOVÁ, Jana. Památky Zlínského kraje . Zlín : Zlínský kraj, [2006?]. 191 s. ISBN 80-239-8348-2 (váz.).

Spiš Levočské vrchy : turistická mapa 1:50 000 . Zádveřice : SHOCart, 2006. 1 mapa . Turistická a cykloturistická mapa ;. ISBN 80-7224-487-6 (složeno).

STEHLÍK, Eduard. Páter Method : životní příběh generála duchovní služby Msgre Methoděje Kubáně . 1. vyd. Praha : Ministerstvo obrany - Agentura vojenských informací a služeb, 2006. 175 s. ISBN 80-7278-370-X (váz.).

Střední a Východní Morava stručný průvodce, mapy, fotografie . 1. vyd. Praha : PLANstudio, c2006. 1 mapa . Turistické regiony České republiky ;. ISBN (Složeno).

Táborsko : velká cykloturistická mapa - cyklotrasy - tipy na výlet - profily - klasifikace povrchů . Zádveřice : SHOCart, 2006. 1 mapa . Active ;. ISBN 80-7224-541-4.

TOUŠLOVÁ, Iveta. Toulavá kamera 2 . 1. vyd. Praha : freytag & berndt, : Česká televize, 2006. 251 s. ISBN 80-7316-233-4 (váz.).

TOUŠLOVÁ, Iveta. Toulavá kamera 3 . 1. vyd. Praha : Freytag & Berndt : Česká televize, [2006]. 237 s. ISBN 80-7316-264-4 ( váz.).

TOUŠLOVÁ, Iveta. Toulavá kamera pro děti . 1. vyd. Praha : Freytag & Berndt, 2006. 55 s. ISBN 80-7316-265-2 (brož.).

Tribeč : turistická a cykloturistická mapa 1 : 50 000 . Vizovice : SHOCart, 2006. 1 mapa . Turistická mapa 1:50 000. ISBN 80-7224-459-0 (složeno).

Uherský Brod 2006. Uherský Brod : Město Uherský Brod, 2006. 1 kalendář (nestr.) .

Úklona mému městu . Kroměříž : Město Kroměříž, 2006. 253 s. ISBN 80-239-7649-4 (váz.).

VACULÍK, Ludvík. Polepšené pěsničky . Praha : Máj : Dokořán, 2006. 246 s. ISBN 80-86643-19-0 (Máj : váz.).

Valašsko - Horní Vsacko. [Vsetín?] : Valašsko - Horní Vsacko, c2006. 1 mapa . Valašsko - Horní Vsacko.

Valašsko : přehled turistických aktivit a atraktivit . Zlín : Zlínský kraj, 2006. 35 s. Kouzlo rozmanitosti Zlínský kraj.

Valašsko : turistický průvodce regionem . Zlín : Zlínský kraj, 2006. 47 s. Kouzlo rozmanitosti Zlínský kraj.

Valašsko infomapa. Zádveřice : SHOCart, 2006. 2 mapy na 1 listi . Kouzlo rozmanitosti Zlínský kraj.

Ve víru barev a chutí - Slovácko : turistický průvodce regionem . Zlín : Zlínský kraj, 2006. 51 s. ISBN (Brož.).

Velehrad : dějiny obce . Velehrad : Obec Velehrad, 2006. 287 s. ISBN 80-239-7490-4 (váz.).

Vizovické vrchy turistická mapa 1:50 000. 3. vyd. Praha : Trasa, 2006. 1 mapa . Edice Klubu českých turistů ;. ISBN 80-7324-103-X (složeno).

Vodní plochy Valašska. [Vsetín] : Valašsko - Horní Vsacko, c2006. 1 mapa . Valašsko - Horní Vsacko.

Vsetín fotoplán města . 2. vyd. Valašské Meziříčí : Alpro, c2006. 2 mapy na 1 listu .

Vtáčnik turistická mapa 1:50 000 . Zádveřice : SHOCart, 2006. 1 mapa . Turistická a cykloturistická mapa ;. ISBN 80-7224-460-4 (složeno).

VYDRA, Stanislav. Proč a zač bojovali? . Neratovice : Pegas, 2006. 95 s. ISBN 80-239-8128-5.

Vyznavač a mučedník Štěpán Trochta . Vyd. 1. Praha : Portál, 2006. 55 s. ISBN 80-7367-116-6 (brož.).

ZAPLETAL, Česlav. Fryšták 650 let : vydáno k 650. výročí první písemné zmínky o Fryštáku . Fryšták : Město Fryšták, 2006. 31 s.

Zlinsko a Lugačovickaja Lesnaja Gluš’ : turističeskij putevoditel’ po regionu . Zlin : Zlinskij kraj, 2006. 48 s.

Zlínsko a Luhačovické Zálesí : přehled turistických aktivit a atraktivit . Zlín : Zlínský kraj, 2006. 37 s.

Zlínsko a Luhačovické Zálesí : turistický průvodce regionem . Zlín : Zlínský kraj, 2006. 48 s. Kouzlo rozmanitosti - Zlínský kraj.

Zlínsko Luhačovské Zálesí : infomapa. Zlín : Zlínský kraj, 2006. 1 mapa .

Zlínský kraj : křižovatka folkloru = The Zlín Region : the crossroad of the folklore = Bezirk Zlín : Kreuzungspunkt der Folklore : Haná, Valašsko, Slovácko . 1. vyd. Praha : ACR Alfa, 2006. 351 s. Vítejte!. ISBN 80-86408-14-0 (váz.).

Zlínský kraj 2007 pokladnice kultury a poznání Zlínského kraje . Zlín : Zlíbnský kraj, 2006. 1 kalendář [13 l.] .

Zlínský kraj 1:150 000 : mapa kraje. Brno : P.F. art, 2006. 1 mapa . ISBN 80-7348-168-5 (složeno).

ŽIVNÝ, Karel. Reprodukce obrazu Karla Živného (1931) . Zlín : Pavel Krejčíř, 2006. 1 pohlednice .

^ nahoru ^


Beletrie

BAJAJA, Antonín. Farkasszem : (romanetto farkasokról, emberekről és jelekről) . Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006. 310 s. ;. ISBN 963-07-7713-4 (váz.).

BARTOŠ, František. Kytice . 5. vyd. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně : Krajská knihovna Františka Bartoše, 2006. 158 s. Edice Zlínský kraj. ISBN 80-86886-18-2.

Ber, po čem toužíš . Jihlava : Listen, 2006. 139 s. ;. Česká povídka. ISBN 80-86526-20-8 (váz.).

BOBÁK, Jindřich František. Na Tlusté hoře lesíček : třináct pohádek od srdce z Valašska . 1. vyd. Humpolec : Pavel Dolejší, 2006. 95 s. ISBN 80-86480-76-3 (váz.).

CUBECA, Karel. Zlato Afriky . Vyd. 1. Frýdek-Místek : Alpress, 2006. 405 s. ;. ISBN 80-7362-357-9 (váz.).

DYNKA, Jiří. Tamponáda . Vyd. 1. Brno : Druhé město, 2006. 59 s. ;. ISBN 80-7227-251-9 (váz.).

HOLCMAN, Josef. Trvalá bydliště : deník 20032004 . Vyd. 1. Zlín : Archa, 2006. 155 s. ISBN 80-901926-3-7.

HOLUB, Miroslav. Valaši sa smějú : veselé historky z Valašska . Vsetín : Vsacan, 2006. 101 s. ISBN 80-239-7263-4 (váz.).

HURTA, Štěpán. Valašské pohádky : úsměvné vyprávění pro děti do sta let . Vyd. 1. [Věrovany] : Jan Piszkiewicz, 2006. 75 s.

Jak to vidím já-- : almanach prací žáků ZŠ Valašské Klobouky. Valašské Klobouky : Základní škola Valašské Klobouky, 2006. 52 s.

JANEČKOVÁ, Klára. Manželské okovy . Vyd. 1. V Praze : Ikar, 2006. 386 s. ;. ISBN 80-249-0746-1 (váz.).

Kde končí svět, aneb, O poklad strýca Juráša : almanach dětských literárních prací okresu Vsetín : rok 2006 . Vyd. 1. V Rožnově pod Radhoštěm : Městská knihovna, 2006. 47 s. ISBN 80-239-7797-0 (v knize neuvedeno : brož.).

KOPP, Radomil. Hostinští z Baťova . 1. vyd. [Luhačovice] : Radomil Kop, 2006. 128 s. ;. ISBN 80-239-8106-4 (brož.).

KOŘENEK, Josef. Duhové kódy . 1. vyd. Tišnov : Sursum, 2006. 78 s. ISBN 80-7323-129-8 (váz.).

KRÁSNÁ, Irena. Věčné zákony, aneb, Cesta ke štěstí . Zlín : RGM Entertainment, 2006. 27 s. ISBN 80-239-7891-8 (váz.).

KULDA, Beneš Metod. Moravské národní pohádky a pověsti z okolí rožnovského . Vyd. 1., (V Carpe diem). V Brumovicích : Carpe diem, 2006. 135 s. ISBN 80-86362-80-9 (váz.).

Kurník šopa, co se děje za humny : almanach dětských literárních prací z Valašska a Kysúc . Vyd. 1. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm, 2006. 31 s.

Moje město : kroměřížská čítanka . 2., upr. a dopl. vyd. [Kroměříž] : Kroměřížské vydavatelství, 2006. 190 s. ISBN 80-903845-0-1 (váz.).

NEČAS, Jaroslav. O Jankovi a další valašské pohádky . Vyd. 2., (V KK 1.). V Praze : Knižní klub, 2006. 174 s., [10] l. barev. obr. příl. ISBN 80-242-1703-1 (váz.).

O kouzlu lidského dobra : pohádky a pověsti z Rožnovska . 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm, 2006. 83 s. Rožnovské malé tisky ;. ISBN 80-239-6503-4 (brož.).

ODEHNAL, Ivo. Černý albatros : příběh člověka a stroje . Přerov : Muzeum Komenského, 2006. 43 s. ISBN (brož.).

OLŠER, Břetislav. Černá krev : (české variace na temnou minulost, zločinecké geny, mstu, petting a bosé nohy v parku) . Ostrava : En Face, 2006. 223 s. ;. ISBN 80-903385-4-2 (váz.).

PETR, Pavel. Řeckořím . Vyd. 1. Brno : Větrné mlýny, 2006. 56 s. ISBN 80-86907-25-2.

Píšu povídky, píšu básně-- : sborníček prací dětí dvou soutěží projektu Klubu dětských knihoven SKIP Kde končí svět. Uherské Hradiště : Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, 2006. 37 s.

POPELKA, Pavel. Cestopády . Vyd. 1. Boskovice : Ve spolupráci s Muzeem J.A. Komenského v Uherském Brodě nakl. Albert, 2006. 232 s. ISBN 80-7326-094-8 (váz.).

SKÁCEL, Jan. Pohádky z Valašského království . Vyd. 2., V Pasece 1. V Praze ; V Litomyšli : Paseka, 2006. 107 s. ISBN 80-7185-805-6 (váz.).

SOKOL, Emil. Pokus o polapení uplynulého času . Brno : Šimon Ryšavý, 2006. 135 s. ISBN 80-7354-034-7 (váz.).

Stoupající hvězdy . Vyd. 1. Petřvald : Vladimír Kostiha - Alisa, 2006. 195 s. ISBN 80-86763-31-5 (brož.).

VÁLEK, Jan. Rozkřídlil se pták na trnce plané . Vsetín : Malina, 2006. 87 s. ISBN 80-903010-8-8.

VELIKOVSKÁ, Kamila. Svobodná, i když za mrížemi [i.e. mřížemi] . Vyd. 1. Brno : Jota, 2006. 279 s. ;. ISBN 80-7217-425-8 (váz.).

Velké a malé v životě a ve světě : sborník vítězných prací literární soutěže dětských autorů Zlínského kraje 20052006 . Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše, 2006. 55 s . ISBN 80-86886-13-1 (brož.).

VYSLOUŽIL, Karel. Vladimír . Vizovice : Lípa, 2006. 80 s. ISBN 80-86093-86-7 (váz.).

VÝSMEK, Zdeněk. Hotelová tajemství . 1. vyd. Luhačovice : Atelier IM, 2006. 91 s. ISBN 80-85948-63-X (brož.).

ZAPLETALOVÁ, Marta. Editin deník . V Řitce : Daranus, 2006. 109 s. ISBN 80-86983-09-9 (váz.).


© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně